Tautsaimniecības komisija atbalsta parādu piedziņas jomas sakārtošanu

(07.12.2011.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 7.decembrī, konceptuāli atbalstīja jauna Parādu atgūšanas likuma pieņemšanu, kas paredz nodrošināt taisnīgu un saprātīgu parādu atmaksu. Saeimas komisijas deputāti bija vienisprātis, ka šis ir tautsaimniecības attīstībai būtisks likumprojekts.

„Parādu piedziņas procesā ir būtiski sabalansēt indivīda tiesības un sabiedrības intereses. Parādu atgūšana ir svarīgs faktors tautsaimniecības attīstībai. Jaunā likumprojekta mērķis ir ne tikai radīt samērīgu parādu atgūšanas sistēmu un reglamentēt parādu piedzinēju darbību, bet arī aizsargāt parādnieku tiesības,” pauda Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis. „Šajā kontekstā būtiski ir nodrošināt sekmīgu parādnieka, parādu piedzinēja un potenciālā aizdevēja komunikāciju.”

„Viens no svarīgākajiem jaunā likuma uzdevumiem ir vienotas reglamentētas kredītvēstures datu bāzes izveidošana, kas ļautu potenciālajiem aizdevējiem saņemt informāciju par personas maksājumu saistību izpildi. Godprātīgajiem kredītņēmējiem tas palīdzēs saņemt kredītus ar izdevīgākiem nosacījumiem, un reizē tiktu stimulēta ātrāka kredītu atmaksa,” norādīja komisijas priekšsēdētājs.

Sabiedrībā arvien vairāk pieaug neapmierinātība ar parādu piedziņas uzņēmumu darbību. Visbiežāk sūdzības Patērētāju tiesību aizsardzības centrā tiek saņemtas saistībā ar nesamērīgām parādu piedziņas izmaksām, agresīvām parādu atgūšanas metodēm un informācijas nesniegšanu par piedzenamā parāda apjomu, norāda likumprojekta autori.

Parādu atgūšanas likumprojektā iestrādātas normas, kas arī regulē parādu piedzinēju komunikācijas kultūru ar parādniekiem. Likumprojektā arī paredzēts, ka parāda piedzīšanas izdevumiem ir jābūt samērīgiem un objektīvi pamatotiem.

Lai sakārtotu parādu atgūšanas sistēmu, likumprojekts paredz parādu piedziņas uzņēmumu licenzēšanu. Tas radītu vienotus parādu piedziņas procesa standartus un nodrošinātu parādnieku tiesību aizsardzību. Licenzēšanu paredzēts ieviest no 2012.gada 1.oktobra.

Latvijas Parādu piedziņas asociācijas pārstāvji, uz kuriem vistiešāk attieksies jaunais likums, atzīstot jomas jūtību, atbalsta vienotas parādu piedziņas sistēmas nepieciešamību. Arī uz sēdi uzaicinātie eksperti no Latvijas Kredītņēmēju apvienības un Latvijas Komercbanku asociācijas pauda atbalstu jaunajam likumam, kas nodrošinātu parādnieka tiesību un ekonomisko interešu aizsardzību parāda atgūšanas procesā.

Pozitīvo atzinumu par jauno Parādu atgūšanas likumprojektu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija sniegs Juridiskajai komisijai, kas ir atbildīga par likumprojekta virzību. Par likumprojektu trijos lasījumos vēl jālemj Saeimai.

Pirmdien, 5.jūnijā
14:15  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas deputātu tikšanās ar Kosovas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem