Tiesu politikas apakškomisija: civillietas kasācijas kārtībā plānots izskatīt rakstveida procesā

(29.11.2011.)

Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē otrdien, 29.novembrī, deputāti konceptuāli atbalstīja Augstākās tiesas (AT) ierosinājumu civillietas Senāta Civillietu departamentā izskatīt rakstveida procesā.

„Mūsu uzdevums ir meklēt visus iespējamos veidus, lai lietas tiesās varētu izskatīt ātri, efektīvi un kvalitatīvi, un šis ir viens no soļiem, ko līdz šim neesam izmantojuši,” atzina Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un aicināja atbildīgo Tieslietu ministriju un visas iesaistītās puses pēc iespējas ātri virzīt izskatīšanai Saeimā attiecīgus grozījumus Civilprocesa likumā.

Augstākā tiesa, lai veicinātu lietu ātrāku izskatīšanu kasācijas kārtībā, rosina pilnveidot Civilprocesa likuma normas un noteikt, ka arī civillietas kasācijas kārtībā var izskatīt bez tiesas sēdes – rakstveida procesā. Šāda kārtība, ja lēmumu var pieņemt pēc lietā esošajiem materiāliem, patlaban ir krimināllietās. Rakstveida procesu plānots ieviest arī administratīvajās lietās, un attiecīgi grozījumi Administratīvā procesa likumā patlaban jau ir Saeimas darba kārtībā, apakškomisijas sēdē pauda Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs. Viņš arī norādīja, ka tādējādi tiktu panākta vienota pieeja civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Apakškomisijas deputāti šodien noskaidroja, ka pēdējo gadu laikā Augstākajā tiesā ievērojami ir palielinājies ne tikai saņemto un izskatīto lietu skaits, bet būtiski pieaudzis arī neizskatīto lietu apjoms. Kā liecina AT informācija, šāda situācija veidojusies, jo bieži vien lietās, kurās ierosināta kasācijas tiesvedība, lietas izskatīšana mutvārdu procesā ir nelietderīga laika tērēšana, jo tiesas sēdē atkārtoti tiekot izteikti tie paši argumenti, kas kasācijas sūdzībā, kā arī iebildumi, kas pausti rakstiskajos paskaidrojumos.

AT tiesas ierosinājumu par iespēju civillietas kasācijas kārtībā izskatīt arī rakstveida procesā atbalstīja gan atbildīgā Tieslietu ministrija, gan arī advokatūras un prokuratūras pārstāvji.


Saeimas Preses dienests

Piektdien, 9.jūnijā
09:00  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Agitas Zariņas-Stūres un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
10:00  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas deputātu tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
10:15  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Andra Sprūda un komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas komisijas komisāru budžeta un administrācijas jautājumos Johannes Hahn
11:15  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāja Ingmāra Līdakas tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
15:00  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieces Ingrīdas Circenes un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
16:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Gruzijas parlamentu vadītājas Aivas Vīksnas un grupas locekļu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju