Tautsaimniecības komisija vienojas par Komerclikuma grozījumiem patiesā labuma guvēju atklāšanai

(01.07.2011.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija piektdien, 1.jūlijā, skatīšanai otrajā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Komerclikumā, kuru mērķis ir atklāt patiesā labuma guvējus.

Plānots, ka uzņēmumam informācija par patiesā labuma guvēju būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram un šīs ziņas nepieciešamības gadījumā būs pieejamas tiesībaizsardzības iestādēm un iestādēm, kas kontrolē nodokļu administrēšanu un publisko iepirkumu norisi.

Par likumprojekta virzību atbildīgās komisijas sagatavotā redakcija paredz, ka par patiesā labuma guvēju tiek uzskatīts kapitālsabiedrības dalībnieks vai akcionārs, kurš ir fiziska persona, ja atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektās daļas a) un b) apakšpunktam par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju nav uzskatāma cita persona.

Likumprojektā noteikta kārtība, kā ziņas par patiesā labuma guvējiem sniedz uzņēmuma dalībnieks, kurš daļas tur savā vārdā, bet citas personas labā, un kuram kapitālsabiedrībā ir vismaz 25 procenti daļu vai akciju. Šāda dalībnieka pienākums būs informāciju sniegt attiecīgajai kapitālsabiedrībai, kura 30 dienu laikā šo informāciju savukārt paziņos Uzņēmumu reģistram.

Pienākums sniegt informāciju par patiesā labuma guvējiem attieksies arī uz tādu kapitālsabiedrības dalībnieku, kurš nav fiziska persona, kura līdzdalība ir vismaz 25 procenti un kurš nav dibināts saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu likumiem. Šai juridiskajai personai būs jānorāda dibinātājs, dalībnieks vai šim statusam pielīdzināma persona, kura gūst labumu no šī dalībnieka pastāvēšanas.

Norādot patiesā labuma guvēju, būs jāiesniedz šo personu nepārprotami identificējoši dati.

Ja dalībnieks objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot personu, kas uzskatāma par patiesā labuma guvēju, tas kapitālsabiedrībai pamato šos iemeslus.

Paziņojums par patiesā labuma guvēju iesniedzams Koncernu likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Koncernu likumu arī tiks noteikts dalībniekam piederošo daļu skaits.

Plānots, ka likuma izmaiņas stāsies spēkā 2011.gada 13.jūlijā.

Informāciju par patiesā labuma guvējiem atbilstoši dalībnieku sastāvam 2011.gada 12.jūlijā būs pienākums iesniegt līdz šī gada beigām, paredz otrajam lasījumam sagatavotā likumprojekta redakcija.

 


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 28.maijā