Saeima apstiprina tiesisko regulējumu sadarbībai ar Krieviju un Azerbaidžānu ārkārtējo situāciju novēršanā un seku likvidēšanā

(01.07.2011.)

Saeima piektdien, 1.jūlijā, ārkārtas sesijas sēdē apstiprināja vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā starp Latviju un Krievijas Federāciju, kas parakstīta 2010.gada 20.decembrī Maskavā, Krievija.

Tāpat Saeima šodien apstiprināja šī gada 17.janvārī Rīgā noslēgto vienošanos par šādu sadarbību ar Azerbaidžānas Republiku.

Vienošanās paredz kārtību, kādā Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sadarbojas ar Krievijas Federācijas Civilās aizsardzības, ārkārtējo situāciju un stihisko nelaimju seku likvidēšanas ministriju un Azerbaidžānas Ārkārtējo situāciju ministriju.

Paredzēts, ka iesaistītās valstu institūcijas pasākumu realizēšanai izveidos kopīgas komisijas, un no Latvijas puses vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija. Šādas vienošanās kompetentajām iestādēm ļaus daudz efektīvāk un ātrāk sniegt palīdzību valstu iedzīvotājiem katastrofu gadījumos.

Noslēgtās vienošanās nosaka valstu sadarbības formas, ārkārtējo situāciju paziņošanas un palīdzības sniegšanas kārtību. Tāpat noteikta robežšķērsošanas kārtība un uzturēšanās režīms valstu teritorijās palīdzības sniegšanas grupām un ekspertiem, kā arī inventāra un palīdzības materiālu ievešana un izvešana. Apstiprinātās vienošanās regulē arī gaisa kuģu un sauszemes tranzīta izmantošanu palīdzības sniegšanā.

Līdz ar savstarpējo vienošanos apstiprināšanu ir radīts tiesiskais pamats Latvijas un Krievijas, kā arī Latvijas un Azerbaidžānas sadarbībā un palīdzības sniegšanā, novēršot ārkārtējas situācijas, tostarp avārijas, tehnogēnas un dabas katastrofas, stihiskas un citas nelaimes, un veicot dažādus preventīvus pasākumus nelaimju novēršanā.

Latvija līdz šim vienošanos par sadarbību un palīdzību ārkārtējās situācijās noslēgusi ar Lietuvu, Igauniju, Zviedriju, Ungāriju, Baltkrieviju, Ukrainu un Uzbekistānu.

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā” un likums „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā”, kā arī parakstītās vienošanās stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.Saeimas Preses dienests

Svētdien, 4.jūnijā