Jaunieši diskutē par līdzdalību modernajā sabiedrībā

(03.06.2011.)

Piektdien, 3.jūnijā, Jauniešu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti debatēja par veidiem, kā veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos modernas sabiedrības veidošanā. Sēdē izskanēja priekšlikumi par uzlabojumiem izglītības jomā, jauniešu politisko līdzdalību, kā arī vienādu iespēju nodrošināšanu.

Diskutējot par izglītības pieejamību, deputāti piedāvāja izveidot tematiskos kursus, kas jauniešiem būtu pieejami bez maksas. Kā būtisku atšķirību no šobrīd skolās piedāvātajiem pulciņiem jaunieši atbalstīja iespēju šo kursu nobeigumā iegūt sertifikātu. Svarīgi ir ieinteresēt jauniešus piedalīties izglītojošās aktivitātēs, jo šobrīd diezgan maz skolēnu apmeklē interešu pulciņus, savos novērojumos dalījās jaunieši.

Aktīvas debates izraisīja Jauniešu Saeimas deputāta Vitālija Nosova priekšlikums atļaut jauniešiem piedalīties Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās no 16 gadiem, kas ar balsu vairākumu tika noraidīts. Jauniešu Saeimas deputāti pauda, ka 16 gados ne visi jaunieši ir nobrieduši izsvērta lēmuma pieņemšanai un ir tendēti uz radikālām un maksimālistiskām idejām. Turklāt, atļaujot balsot no 16 gadiem, būtu jāievieš izmaiņas arī izglītības jomā – politika būtu jāapgūst jau pamatskolā.

Atbalstu guva deputātes Kristīnes Kasprovas ideja organizēt pasākumus, kuros jaunieši ar īpašām vajadzībām un citi bērni varētu kopā līdzdarboties. Viņa uzsvēra, ka tādējādi veidotos sadarbība un jaunieši kļūtu tolerantāki.

Iejusties deputātu lomās jauniešiem palīdzēja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Circene. „Ir interesanti un arī Saeimas deputātiem svarīgi dzirdēt jauniešu nepastarpinātu viedokli un priekšlikumus par viņiem aktuālajām lietām. Esmu pārliecināta, ka šie jaunieši arī turpmāk būs aktīvi un spēs aizstāvēt savas un līdzcilvēku intereses,” pauž I.Circene.

Piektdien, 3.jūnijā, Saeimā notiek Jauniešu Saeima, kurā darbojas skolēni no visiem Latvijas reģioniem. Jauniešu darbs ir pietuvināts reālajam Saeimas darbam un likumu izstrādes procesam. Jauniešu Saeimas deputāti strādāja četrās komisijās un izstrādāja četras deklarācijas - par izglītības, tautsaimniecības, cilvēktiesību un Eiropas Savienības jautājumiem.

Jauniešu Saeimas moto ir Caur pieredzi uz izpratni!, jo pašu līdzdalība ļaus labāk iepazīt arī parlamenta ikdienas darbu un izprast politiskos procesus parlamentārajā demokrātijā. Jauniešu Saeimu organizē Latvijas parlaments sadarbībā ar biedrību „Sabiedrība par atklātību „Delna”” un biedrību „Latvijas Bērnu forums”.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā