Baltijas jūras valstu parlamentārieši Saeimā diskutēs par cilvēktirdzniecības ierobežošanu

(03.03.2011.)

Saeimā piektdien, 4.martā, uz darba grupas sanāksmi ieradīsies pārstāvji no Baltijas jūras valstu parlamentiem, lai diskutētu par veicamajiem pasākumiem, kā uzlabot cīņu ar cilvēktirdzniecību.

Šī Baltijas jūras valstu parlamentārās konferences darba grupa strādā pie sabiedrības drošības jautājumiem, īpašu izmanību pievēršot cilvēku tirdzniecības problemātikai. Rīgas tikšanās laikā darba grupa spriedīs par policijas un tiesu varas lomu cilvēktirdzniecības apkarošanā.
 
„Efektīva rīcība un redzams rezultāts cilvēktirdzniecības apkarošanā būs sasniedzams vienīgi tad, ja valstis rīkosies saskaņoti. Uzklausot un analizējot kolēģu pieredzi, izzinot visus problēmu aspektus, īpašu uzmanību pievēršot bērnu tirdzniecības un seksuālās izmantošanas novēršanai, kā arī izvērtējot esošo normatīvo bāzi, mēs meklējam sadarbības un kopīgas rīcības iespējas, ko rekomendēt valstu parlamentiem,” norāda Baltijas Asamblejas Sociālās komitejas līdzpriekšsēdētāja Silva Bendrāte, kura šajā sanāksmē pārstāvēs Latviju.

Tikšanās dalībnieki plāno pārrunāt arī Baltijas jūras reģiona valstu nostāju jautājumā par Eiropas Padomes konvencijas par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību ratifikāciju.

Ar situāciju cilvēktirdzniecības apkarošanā klātesošos iepazīstinās Latvijas eksperti no iekšlietu un tieslietu struktūrām. Savukārt tikšanās noslēgumā plānots izstrādāt darba grupas ziņojumu, kas saturēs politiskas rekomendācijas, un tas tiks prezentēts Baltijas jūras parlamentārajā konferencē, kas notiks Helsinkos no šā gada 28. līdz 30.augustam.

Darba grupā ietilpst Baltijas jūras reģiona nacionālo un reģionālo parlamentu pārstāvji. Plānots, ka Baltijas jūras parlamentārās konferences darba grupas sanāksmē Rīgā 4.martā piedalīsies pārstāvji no Dānijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas.Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā