Inese Šlesere Briselē diskutē par ģimeņu mobilitātes jautājumiem

(01.12.2010.)

Saeimas Juridiskās komisijas deputāte Inese Šlesere 30.novembrī Briselē piedalījās Eiropas Parlamenta Juridiskās komitejas un nacionālo parlamentu deputātu seminārā par dzīves atvieglošanu Eiropas ģimenēm.

Diskutējot par ģimenes stāvokļa pierādīšanu un atzīšanu pārobežu jautājumos, I.Šlesere uzsvēra, ka ir apsveicamas diskusijas par administratīvo barjeru samazināšanu un formalitāšu vienkāršošana, kas viennozīmīgi ES iedzīvotājiem ļaus pilnībā izmantot brīvas pārvietošanās iespējas. Tomēr, runājot par ģimenes stāvokļa detaļu atzīšanu dažādās ES dalībvalstīs, ir jāņem vērā konkrēto valstu nacionālās likumdošanas īpatnības un tiesības noteikt savu ģimenes stāvokļa definīciju.

Semināra tēmu lokā bija administratīvo barjeru novēršana, kas bieži ir šķērslis ģimeņu mobilitātei Eiropas Savienībā. Tika apspriesta vecāku atbildība un bērnu tiesības šķiršanās procesos, kā arī bērnu nolaupīšanas un bērnu aizsardzības problemātika. Semināra dalībnieki runāja arī par starptautisko adopcijas praksi un ģimenes stāvokļa pierādīšanu pārobežu situācijās, kā arī mantojumu tiesību piemērošana pārobežu gadījumos.

Eiropas Parlaments regulāri rīko kopsēdes ar nacionālo parlamentu deputātiem par aktuāliem Eiropas Savienības dienas kārtības jautājumiem.


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 4.jūnijā