Saeima apstiprina valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

(10.06.2010.)

Ceturtdien, 10.jūnijā, Saeima apstiprināja Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.

„Šī stratēģija ir hierarhiski augstākais valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments un ietver vadlīnijas tam, kā valstij jāvirzās uz ilgtspējīgu attīstību,” skaidro Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis Strazdiņš.

„Darbs profesora Roberta Ķīļa vadībā aizsākās 2007.gada vasarā, un stratēģijas izstrādē daudz ieguldījusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Līdztekus zinātniski pētnieciskajam darbam ir notikuši reģionālie forumi un diskusijas skolās. Stratēģija tapa visā Latvijā, iesaistot nozaru speciālistus, jauniešus, mācībspēkus, skolotājus, uzņēmējus un ikvienu interesentu,” norāda J.Strazdiņš.

„Stratēģijas projekts rūpīgi tika izskatīts arī parlamentā, to gan redakcionāli, gan saturiski pilnveidojot. Dokumenta sadaļas izskatīja dažādās komisijas, darbā iesaistījās 65 deputāti un tika saņemti vairāk nekā 100 priekšlikumi,” informē J.Strazdiņš.

Komisijas priekšsēdētājs uzsver, ka stratēģija „Latvija2030” ir izaicinājums ne tikai politiķiem, publiskajai pārvaldei, ekonomiski aktīvajai un organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai, bet arī uzrunā ikvienu cilvēku. Iezīmējot vadlīnijas Latvijas nākotnes attīstībai, stratēģijā ir uzsvērts, ka valsts ilgtspējīgas attīstības būtiskākais priekšnosacījums ir visas sabiedrības kopējs darbs un atbildība.

Vienlaikus ar stratēģijas apstiprināšanu šodien Saeima lēma par vairākiem uzdevumiem Ministru kabinetam.

Atsevišķs Saeimas lēmums nosaka, ka Ministru kabinetam nekavējoties jāsāk darbs pie Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam. Valdībai arī jāizstrādā grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā, nosakot, ka Saeimas pilnvaru laikā Ministru kabinets divas reizes ziņos par valsts ilgtspējīgu attīstību un virzību uz nosprausto mērķu sasniegšanu. Savukārt līdz nākamā gada 1.maijam valdībai jāapstiprina rīcības plāns Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanai, jānosprauž uzdevumi un jānosaka atbildīgie.
Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 2.oktobrī
13:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas sēde