Saeima atbalsta Tieslietu padomes izveidošanu

(03.06.2010.)

Saeima ceturtdien, 3.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par tiesu varu”, paredzot Tieslietu padomes izveidi. Tā būs koleģiāla institūcija, kas piedalīsies tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī pilnveidos tiesu sistēmas darba organizāciju.

Šodien, no Saeimas tribīnes uzrunājot deputātus, par likumprojekta virzību atbildīgās Juridiskās komisijas deputāte Solvita Āboltiņa uzsvēra, ka šie likuma grozījumi ir ļoti būtiski, jo tiks izveidota Tieslietu padome, kurai būs nozīmīga loma visos ar tiesu varu saistītos jautājumos. Padomes galvenais uzdevums būs vēl vairāk līdzsvarot attiecības starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevējvaru.

Jaunveidojamajai padomei būs vairākas būtiskas funkcijas, tostarp tā lems par tiesnešu horizontālo karjeru jeb pārcelšanu darbā citā tādā pašā tiesu instancē. Patlaban tas ir Saeimas kompetencē.

Jaunā institūcija apstiprinās tiesnešu specializācijas pamatprincipus un lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtību, kā arī tiesām un zemesgrāmatām izstrādās vadlīnijas to darba organizēšanas jautājumos.

Tieslietu padome sniegs viedokli par tiesu un tiesu namu darbības teritorijām un to atrašanās vietu, kā arī par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžeta pieprasījumu.

Tieslietu padomi veidos astoņi pastāvīgie locekļi - Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, ģenerālprokurors, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs.

Padomē strādās arī septiņi uz četriem gadiem ievēlēti locekļi - Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis un seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši. Ar padomdevēja tiesībām padomes darbā varēs piedalīties arī tiesībsargs, Tiesu administrācijas direktors, kā arī akadēmisko aprindu un tiesnešu biedrību pārstāvji. Padomes darbu vadīts Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Likums nosaka arī jaunu prasību pretendentiem uz Augstākās tiesas tiesneša amatu - lai kandidētu uz šo amatu, jābūt vismaz 40 gadus vecam.

Grozījumi likumā „Par tiesu varu” stāsies spēkā šī gada 1.augustā. Trīs mēnešu laikā pēc attiecīgo likuma pantu spēkā stāšanās tieslietu ministram un Augstākās tiesas priekšsēdētājam jāsasauc Tiesnešu konference Tieslietu padomes locekļu ievēlēšanai. Savukārt Augstākās tiesas plēnums padomes locekļa ievēlēšanai jāsasauc mēneša laikā pēc likuma spēkā stāšanās. Pirmo padomes sēdi jāsasauc ne vēlāk kā mēneša laika pēc visu tās locekļu ievēlēšanas. 

 

Saeimas Preses dienests

 

Svētdien, 28.maijā