Par Krievijas apbedījumiem Latvijā rūpēsies Brāļu kapu komiteja

(03.06.2010.)

Saeima precizējusi ar Krievijas apbedījumu apkopšanu saistītās tiesību normas, nosakot, ka par Krievijas apbedījumiem turpmāk rūpēsies biedrība „Brāļu kapu komiteja”, savukārt koordinējošās funkcijas veiks Aizsardzības ministrija.

To paredz Saeimā ceturtdien, 3.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā”.

Līdz ar šīs vienošanās noslēgšanu Latvija ir uzņēmusies saistības par Krievijas apbedījumu kopšanu mūsu valsts teritorijā, tāpat kā Krievija apņēmusies rūpēties par Latvijas apbedījumiem. Līdz šim Latvijā nebija skaidri noteikta organizācija, kas nodarbotos ar apbedījumu apzināšanu un uzturēšanu Latvijā. Tādēļ nolemts Krievijas apbedījumu apzināšanas un kopšanas tehnisko darbu veikšanu deleģēt biedrībai „Brāļu kapu komiteja”, savukārt koordinējošās funkcijas uzticēt Aizsardzības ministrijai.

Likumprojekta izstrādātāji norāda, ka biedrība "Brāļu kapu komiteja" ir vienīgā Latvijas organizācija, kas konsekventi un sistemātiski nodarbojas ar Pirmā un Otrā pasaules kara upuru un kapavietu apzināšanu gan Latvijā, gan ārvalstīs, attiecīgo arhīvu materiālu apkopošanu un vēstures izzināšanu šajos jautājumos.

Turklāt biedrība saskaņā ar līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par karā kritušo personu apbedījumiem jau ir pilnvarota veikt vācu karavīru apbedījumu kopšanu. Tādējādi biedrībai "Brāļu kapu komiteja", kas ir privāto tiesību juridiskā persona, ir gan pieredze, gan kompetence attiecīgo jautājumu risināšanā.


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 29.maijā