Juridiskā komisija atbalsta grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

(02.06.2010.)

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 2.jūnija, vienojās par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma galīgā lasījuma redakciju.

Likumprojekts paredz izveidot jaunu tiesību institūtu - Disciplinārtiesu, kuras uzdevums būs vērtēt tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskumu. Patlaban disciplinārlietā pieņemtais lēmums ir galīgs un to nevar pārsūdzēt citā institūcijā. Savukārt piedāvātajā likuma redakcijā noteikta detalizēta disciplinārkolēģijas lēmuma pārsūdzēšanas kārtība Disciplinārtiesā.

Disciplinārtiesas sastāvā būs seši Augstākās tiesas (AT) Senāta tiesneši, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums. Disciplinārtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem plēnums apstiprina no šīs tiesas locekļu vidus.

Likumprojekts nosaka izmaiņas attiecībā uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu, paredzot, ka to vairs nevadīs AT priekšsēdētājs, bet gan AT priekšsēdētāja vietnieks. Kolēģijas sastāvā būs AT priekšsēdētāja vietnieks, četri AT tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.

Ar likuma grozījumiem paredzēts paplašināt Tiesnešu ētikas komisijas pilnvaras. Tai būs tiesības ierosināt disciplinārlietu par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešiem, kā arī apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem, ja komisija būs konstatējusi tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.

Šie likuma grozījumi izstrādāti Juridiskās komisijas apakškomisijā darbam ar Tiesu iekārtas likumu. Tos trešajā lasījumā vēl skatīs Saeima.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 18.maijā
19:00  Muzeju nakts Saeimā. Ekspozīcija “Latvija ES un NATO 20”