Saeima maina nosacījumus dalībai valsts un pašvaldību iepirkumos

(20.05.2010.)

Saeima ceturtdien, 20.maijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Publisko iepirkumu likumā, mainot valsts un pašvaldības iestāžu iepirkumu kārtību, nosacījumus pretendentiem un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

Lai uzņēmums varētu piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos, darbiniekiem būs jāmaksā vismaz 70 procenti no vidējās darba algas attiecīgajā nozarē. Iepirkumos varēs piedalīties arī uzņēmumi ar nodokļu parādu līdz 100 latiem.

Iepirkumos nevarēs piedalīties uzņēmumi, kuri pēdējo trīs gadu laikā tiesāti par koruptīvām darbībām, krāpniecību finanšu jomā un citām nelegālām darbībām. Dalība iepirkumos būs liegta arī uzņēmumiem, kuros konstatēta nelegālā nodarbinātība vai konkurences tiesību pārkāpumi.

Saeimas atbalstītās likuma izmaiņas arī nosaka, ka mazajos iepirkumos tikai uzvarētājam vajadzēs iesniegt visu dokumentāciju un izziņas no citām valsts iestādēm. Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, pietiks ar apliecinājumu, ka nav uzsāka uzņēmuma maksātnespēja un tā nodokļu parādi nepārniedz 100 latus. Šāda vienkāršota prasība attieksies uz iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir robežās no 3000 līdz 20000 latu. Publisku būvdarbu gadījumā līgumcena būtu robežās no 10 līdz 120 tūkstošiem latu.

Turpmāk valsts iestādēm, iepērkot noteiku veidu preces, obligāti būs jāizmanto elektronisko iepirkumu sistēma. Preču kategorijas, kuras jāiepērk, izmantojot centrlizēto iepirkumu sistēmu, noteiks Ministru kabinets.

Saeima arī noteica, ka turpmāk, iepērkot autotransportu, viens no kritērijiem būs tā ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi.

Likums paredz, ka Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotās komisijas lēmumu varēs pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, kura lietu izskatīs trīs tiesnešu sastāvā. Savukārt kasācijas sūdzību varēs iesniegt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.

No likuma svītrotas normas par iesniegumu nodrošinājuma maksāšanu, apstrīdot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu. Lietās, kurās nav pieņemts lēmums, nodrošinājuma summa uzņēmējiem tiks atmaksāta līdz 1.jūlijam vai 30 dienu laikā pēc tiesas nolēmuma stāšanās spēkā. Nodrošinājuma summa par iesniegumiem, kurus Iepirkumu uzraudzības birojs un tiesa atzinusi par nepamatotiem, tiks ieskaitīti valsts budžetā.

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā stāsies spēkā šī gada 15.jūnijā.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā