Saeimas deputāti: Andra Piebalga pārziņā ir būtiska ES ārpolitikas joma (foto)

(15.02.2010.)

Saeimas Ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputāti pirmdien, 15.februārī, tiekoties ar Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbības komisāru Andri Piebalgu, izteica pārliecību, ka Latvijas virzītais komisārs sniegs pozitīvu ieguldījumu vienotas ES ārpolitikas veidošanā. Vienlaikus deputāti pauda cerību, ka A.Piebalga darbība jaunajā amatā arī Latvijā veicinās izpratni par attīstības politikas nozīmi.

„Andris Piebalgs ciešā sadarbībā ar Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrīnu Eštoni atbildēs par vienotas Eiropas Savienības ārpolitikas veidošanu. Esam patiešām gandarīti, ka Latvijas pārstāvis ieņem tik atbildīgu amatu. Turklāt Piebalga pārraudzībā esošā attīstības sadarbība ir viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības ārējās politikas instrumentiem,” teica Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērzinš.

Komisijas priekšsēdētājs arī pauda cerību, ka A.Piebalga jaunais amats arī Latvijā palielinās izpratni par attīstības sadarbības nozīmību. „Ar nožēlu varam konstatēt, ka plānoto vairāku miljonu latu vietā Latvijas valsts budžetā šogad attīstības sadarbībai paredzēti vien 807 lati,” uzsvēra A.Bērzinš, atgādinot, ka dalība attīstības sadarbības projektos atbalsta sniedzējas valsts ekspertiem un uzņēmumiem ļauj gūt arī praktisku ieguvumu.

Eiropas Savienība ir lielākais palīdzības sniedzējs pasaulē, kas 2008.gadā jaunattīstības valstīm piešķīrusi 48 miljardus eiro jeb 60 procentus no kopējā palīdzības apjoma, deputātiem darīja zināmu A.Piebalgs. Viņš uzsvēra palīdzības sniegšanas morālo aspektu, norādot, ka arī Latvija nevar nerisināt problēmas, ar kādām saskaras globālā pasaule.

„Ja redzam, ka cilvēki Āfrikā un citviet pasaulē mirst badā, vai mēs varam vienaldzīgi paiet garām?” vaicāja ES attīstības sadarbības komisārs. Viņš atgādināja, ka jaunattīstības valstīs valdošā milzīgā nabadzība nelegālās imigrācijas un terorisma veidā vēlāk tieši ietekmē arī Eiropas Savienību. 

A.Piebalgs arī darīja zināmu, ka otrs viņa darbības virziens būs Eiropas Komisijas pārstāvēšana ES Ārlietu padomē, tostarp arī jomās, kas pārsniedz ES attīstības politikas robežas. Tomēr šajos jautājumos viņam būs jāstrādā ciešā sadarbībā ar ES Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrīnu Eštoni, kura saskaņā ar Lisabonas līgumu pārstāv Eiropas Savienību visos ārējo attiecību jautājumos.  

Informējot par Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides gaitu, A.Piebalgs atzina, ka no tā sekmīgas izveides un darba būs atkarīgs, cik vienota būs ES ārpolitika. „Ja to izdosies izveidot pareizi, tad Eiropas Savienība būs stiprāka gan iekšēji, gan ārēji,” pauda komisārs. A.Piebalgs norādīja, ka, rekrutējot Ārējās darbības dienesta darbiniekus no pašreizējiem Eiropas Komisijas un ES Padomes funkcionāru, kā arī dalībvalstu diplomātu vidus, jāievēro nepieciešamais ģeogrāfiskais līdzsvars.

Fotogrāfijas no tikšanās pieejamas: www.flickr.com/saeima
Video no tikšanās pieejams: www.youtube.com/SaeimaSAB
Izmantojot materiālus, atsauce uz Saeimas Kanceleju obligāta.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 27.maijā
10:35  Grāmatas “Latvijas Satversmes sapulce deputātu biogrāfijās, 1920-1922” atklāšanas pasākums