Tirgus izpēte “Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi”

 

Tirgus izpētes priekšmets: Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada finanšu pārskata revīzija, balstoties uz Latvijā atzītiem starptautiskiem publiskā sektora revīzijas standartiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Tirgus izpētes mērķis: Veikt tirgus dalībnieku aptauju, noskaidrojot pieejamo pakalpojuma sniedzēju klāstu, to atbilstību kritērijiem, un izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ar kuru noslēgt līgumu par finanšu pārskata revīzijas veikšanu
Paredzamā līgumcena: Nepārsniedz 9 999 EUR bez PVN
Plānotais līguma izpildes laiks: Līdz 31.05.2021.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.10.2020. līdz plkst. 11:00
Informācija par piedāvājuma sagatavošanu: Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tirgus izpētes instrukcijā noteiktajām prasībām.
Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@saeima.lv
Tirgus izpētes instrukcija: (.pdf )
Kontaktinformācija: Jautājumus par tirgus izpētes instrukciju, lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi:
iepirkumi@saeima.lv
Ceturtdien, 23.maijā
09:00  Saeimas 2024.gada 16.maija kārtējā sēdes turpinājums
09:30  Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes studiju kursa studentu vizīte Saeimā
10:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
12:35  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas - Lukaševicas un Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu tikšanās ar Vācijas Bundestāga Vācijas-Baltijas parlamentu sadarbības grupas deputātiem
17:00  2024.gada 23.maija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem