Frakciju viedokļi 2023. gada 23. martā

(23.03.2023.)

Video

Vadītāja. Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama Sēžu zāles skan raidījums “Frakciju viedokļi”. Ir noslēgusies Saeimas sēde, un deputāti pastāstīs jums par šīsdienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm.

Pirmajai šodien vārds – frakcijas “Stabilitātei!” deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu!

V. Pleškāne (ST!).

Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien... jā, mūsu, frakcijas “Stabilitātei!”, viedoklis. Uzskatām, ka Valsts prezidenta vēlēšanām jābūt atklātām, jo partijas “Stabilitātei!” vēlētāji atbalsta tādu pieeju. Neskatoties uz to, ka agrāk bija slēpta prezidenta vēlēšanu procedūra, mēs atbalstām atklātu vēlēšanu procedūru.

Frakcija “Stabilitātei!” atbalsta to, ka komercsabiedrības, kuras guva strauju ienākumu paaugstinājumu, tas ir, virspeļņu – tās ir bankas, dabasgāzes tirgotāji, elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēji –, veiktu iemaksas veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanā. Ar likumu var uzlabot banku sektoru... vai pazemināt procentu likmes... uzlabot kredītu pieejamību... ar mērķi samazināt virspeļņu un attīstīt banku sektoru un tautsaimniecību kopumā. Labi arī tas, ka virs peļņa var būt novirzīta veselības aprūpei. Bet koalīcija šo ieteikumu... šo likumprojektu neatbalstīja.

Tāpat frakcija “Stabilitātei!” atbalsta pašnodarbināto avansa iemaksas (iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietvaros) izmaiņas – to, ka uz priekšu nevajadzēs maksāt avansa iemaksas. Es pati esmu strādājusi kā pašnodarbināta persona, un avansa iemaksas apgrūtināja pašnodarbinātā darbu. Ar šo likuma grozījumu mēs veicināsim arī pašnodarbināto darbību un iesaisti ekonomikā.

Un vēl mums šodien garas diskusijas bija par tabakas izstrādājumiem. Mūsu, frakcijas “Stabilitātei!”, viedoklis ir tāds, ka ir vajadzīga vesela sabiedrība un veseli bērni, tāpēc mēs kopumā atbalstām ierobežojumus tabakas izstrādājumiem un uzskatām, ka veselīgs dzīvesveids ir mūsu sabiedrības galvenā vērtība.

Paldies.

Vadītāja. Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas “Stabilitātei!”.

Nākamā runās frakcijas PROGRESĪVIE deputāte Jana Simanovska. Lūdzu!

J. Simanovska (PRO).

Šodien patiešām bija ļoti daudz karstu diskusiju... tieši ap jautājumu par tabakas izstrādājumu likumu (īsumā tā nosaucot). Un tas patiešām ir sarežģīts uzdevums arī deputātiem – atrast pašu labāko ceļu –, jo, no vienas puses, mēs runājam par cilvēku brīvām izvēlēm, no otras puses, mēs runājam par kaitējumu. Mums ir jāatrod labākais veids, kā mēs varam, no vienas puses, cilvēkiem ļaut izvēlēties, no otras puses, arī nepieļaut kaitīgu ieradumu attīstību, it īpaši attiecībā uz jaunajiem cilvēkiem.

O trs jautājums, kas PROGRESĪVAJIEM likās ļoti svarīgs, bija likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, kas ir nonācis šobrīd Saeimā un satur ļoti daudz vērtīgu grozījumu, bet diemžēl nesatur, no mūsu viedokļa, vienu svarīgu lietu, ko iepriekš bija arī ierosinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un tas ir tieši attiecībā uz labāku ūdeņu aizsardzību.

Diemžēl ir jāsaka, ka Latvijas upes un citi ūdensobjekti ir sliktā stāvoklī. Tikai vienu trešdaļu no tiem mēs varam uzskatīt par labiem. Savukārt pēc četriem gadiem mums atbilstoši Eiropas Savienības prasībām vajadzētu panākt to, ka visi ūdens objekti ir labā stāvoklī, un mums ir nepieciešama strauja rīcība.

Diemžēl Ministru kabinetā tas bija apstājies, tie priekšlikumi netika iesniegti tālāk. Mūsuprāt, tiem priekšlikumiem tomēr ir jāatgriežas atpakaļ Saeimā, lai mēs varētu panākt labāku aizsardzību upēm.

Vadītāja. Paldies Janai Simanovskai no frakcijas PROGRESĪVIE.

Vārds frakcijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ deputātam Mārcim Jencītim. Lūdzu!

M. Jencītis (LPV).

Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeimas sēdē bija ieplānots ierasties tiesībsargam Jurim Jansonam (arī es biju gatavojies, biju izveidojis ļoti garu sarakstu ar jautājumiem), taču tiesībsargs neieradās uz šo sēdi; aizbildinājums bija tas, ka ir slimības lapa. Nu gaidīsim nākamo sēdi vai kādu citu, kad varēsim klausīties tiesībsarga ziņojumu par tiesību ievērošanu mūsu valstī.

Partija LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ šodien piedāvāja grozījumus Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā un Latvijas Republikas Satversmē. Mēs vēlējāmies mainīt ievēlēšanas sistēmu, lai vēlēšanas notiktu aizklāti. Tas nozīmē, ka katrs deputāts varētu balsot neatkarīgi no frakcijas viedokļa – varētu balsot pēc sirdsapziņas, nevis tā, kā nosaka katras partijas frakcijas vadītāji.

Šajā Saeimas sēdē frakcija LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ atbalstīja grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ar kuriem tiktu atcelti nodokļa avansa maksājumi pašnodarbinātajiem. Jau pirms vēlēšanām iestājāmies par šādu nejēdzīgu maksājumu – nodokļa avansa maksājumu – atcelšanu. Saeima šo vienbalsīgi atbalstīja.

Ļoti interesantas debates notika (un diezgan ilgi – tās aizņēma lielāko sēdes daļu) par likumprojektu “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”. Gan šajās debatēs, gan pašos priekšlikumos bija ļoti daudz detaļu, aizmirstot par pašu būtiskāko – ka gan elektroniskās cigaretes, gan arī tabakas izstrādājumi vienlīdz nodara kaitējumu.

Mans personīgais viedoklis – ir jāaizliedz smēķēšana kā tāda, kā arī ir jāievieš pastiprināti kontroles mehānismi attiecībā uz bērniem un jauniešiem līdz 21 gada vecumam.

Un mēs redzam, ka, piemēram, rindu mājās... tas jau ir arī pie šī paša projekta, faktiski likumprojekta, par smēķēšanas aizliegšanu Saeimas un Ministru kabineta ēkās... Rindu ēkās Saeimas deputāti ir aizlieguši smēķēt, turpretim šeit, Saeimā, pat ir smēķētava. Taču šodien attiecībā uz to bija interesants balsojums – tika balsots divas reizes: pirmajā balsojumā balsu sadalījums bija vienāds, tāpēc tika balsots otro reizi. Proti, Saeima nolēma, ka smēķētava Saeimas telpās ir jālikvidē. Un to varētu arī saprast – mēs, deputāti, tomēr esam paraugs. No otras puses, var saprast arī katru cilvēku, kas smēķē, jo pilnībā izskaust šo problēmu sabiedrībā ir praktiski neiespējami, un tāpēc arī mums demokrātiski ir jāskatās uz katru cilvēku, kurš tomēr, es teikšu tā, sirgst ar šo atkarību. Un tomēr mēs – kā paraugs: šodien Saeima nobalsoja par to, ka šeit smēķētavas vairs nebūs.

Paldies par uzmanību.

Vadītāja. Paldies frakcijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ deputātam Mārcim Jencītim.

Nākamais runās frakcijas “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” deputāts Juris Viļums. Lūdzu!

J. Viļums (AS).

Labdien, cienījamie klausītāji! Frakcijas vārdā, APVIENOTĀ SARAKSTA frakcijas vārdā, centīšos īsi, trīs minūtēs, izstāstīt galveno šodien.

Piekrītu tam, ka šodien ir pieņemts svarīgs lēmums – par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājuma atcelšanu pašnodarbinātām personām. Par šo jautājumu arī es personīgi saņēmu vairākas vēstules no Latgales iedzīvotājiem.

Šo normu, kas kovida laikā bija uz laiku atcelta... šobrīd tā kā bija jau jāsāk atkal šai sistēmai darboties. Budžeta izskatīšanas laikā mēs varbūt nepamanījām šo nepilnību. Prieks, ka šodien visa Saeima faktiski vienbalsīgi atbalstīja to, ka avansa maksājums ir jāatceļ pavisam.

Otra lieta. Šodien Saeimā, protams, tika plaši runāts par smēķēšanas mazināšanu, varbūt pat aizliegšanu noteiktā vecumā. Mēs, APVIENOTĀ SARAKSTA frakcija, atbalstām Veselības ministrijas pozīciju, ka pēc iespējas mums jāiet uz to, lai mūsu sabiedrība būtu veselāka. Un aizliegums smēķēt arī Saeimā, manuprāt, ir pareizs, jo mums jārāda priekšzīme.

Diskusijās gan parādījās – vai tam jābūt obligāti šajā likumā vai kādā citā normatīvajā aktā. Es domāju, ka līdz trešajam lasījumam to var deputāti atbildīgajā komisijā arī izdiskutēt. Taču, manuprāt, Saeimas deputātiem būtu jārāda priekšzīme un jākopj veselīgs dzīvesveids.

Pašā sēdes sākumā partija LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ iesniedza aicinājumu balsot aizklāti par Valsts prezidentu. Es personīgi uzskatu, ka tas ir ļoti slikts signāls; varu teikt tā, jo iepriekšējā... pat ne iepriekšējā Saeima, bet 12. Saeima pieņēma lēmumu, ka jābūt atklātam balsojumam (es pats toreiz jau biju Saeimā). Uzskatu, ka tas bija viens no labākajiem darbiem, ko 12. Saeima savā laikā izdarīja.

Ja deputāts nevar paskaidrot savu balsojumu arī Valsts prezidenta ievēlēšanas jautājumā, tad man ir jautājums – ko viņš šeit dara? Deputātam ir jābūt spējīgam pamatot savu balsojumu un savu vēlētāju priekšā tas jāizskaidro. Ja viņš to nevar, tad droši vien ir viena no iespējām, kādu jau viens no mūsu kolēģiem ir izmantojis, – pamest savu frakciju un doties, tā teikt, neatkarīga deputāta gaitās.

Es uzskatu, ka mums noteikti ir jāsaglabā šī norma, ka ar Saeimas balsojumu atklāti jāievēlē tiešām visas attiecīgās amatpersonas, arī Valsts prezidents.

Nobeigumā varu izstāstīt, ka frakcija APVIENOTAIS SARAKSTS šonedēļ, jau rītdien, dodas izbraukumā uz Tukuma novadu, uz Zemītes sākumskolu, jo mums ir svarīgas mazās skolas. Protams, ir jāskatās katra situācija individuāli, bet izglītībai un kvalitatīvas izglītības iespējām ir jābūt iespējami tuvu iedzīvotājiem.

Un ar to manas trīs minūtes ir aiztecējušas.

Paldies.

Vadītāja. Paldies Jurim Viļumam no frakcijas “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”.

Vārds frakcijas JAUNĀ VIENOTĪBA deputātam Hosamam Abu Meri. Lūdzu!

H. Abu Meri (JV).

Labdien, klausītāji! Šodien sēde nebija ļoti gara, bet mums bija ļoti emocionālas un konstruktīvas diskusijas par vairākiem jautājumiem.

Es turpināšu iepriekšējo runātāju teikto par aizklātām Valsts prezidenta vēlēšanām. Tiešām – 12. Saeima (es arī biju 12. Saeimā)... VIENOTĪBAS frakcija toreiz... kopā ar citām partijām varējām pieņemt likumu, ka deputātu balsojumam, kad viņi balso par Valsts prezidentu, ir jābūt atklātam, jo deputāti ir tautas ievēlēti un tautai ir jāzina, par ko katrs pārstāvis balso.

Un, zinot, kas notika tajā laikā, pirms 2017./2018. gada – tā saucamās “Rīdzenes sarunas” –, kur dažādi ietekmīgi cilvēki valstī tika sadalījuši amatus, kā grib, un ietekmēja savus deputātus, un viss notika aizklāti... JAUNĀ VIENOTĪBA to nepieļāva vēlreiz. Mēs esam par atklātību.

Otrs svarīgs jautājums – pašnodarbinātie. Šodien tika pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuri atceļ avansa maksājumu. Tas ir ļoti labi, jo pašnodarbinātie to arī prasīja.

Un trešais – viens no svarīgākajiem jautājumiem. Šodien mēs, deputāti, bijām ļoti emocionāli, un katrs runāja par savu pieredzi – pīpē, nepīpē... Bija ļoti svarīgi pieņemt... Es domāju, ka šodienas lēmums – pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā – bija ļoti būtisks, ļoti svarīgs signāls sabiedrībai, īpaši vecākiem, kuri īsā laikā, dažās dienās, varēja savākt vairāk nekā 10 tūkstošus parakstu (līdzdalības platformā ManaBalss.lv), lai aizliegtu vispār šo aromatizēto ierīču smēķēšanu, jo, kā mēs zinām, tā ir milzīga “epidēmija” skolās. Un diemžēl pat mazi bērni mēģina pīpēt un lietot šo “garšīgo”, ar nikotīnu pilno cigareti, kura faktiski ir ļoti, ļoti bīstama gan bērniem, gan pieaugušajiem. Īpaši bīstama bērnu attīstībai – ietekmē viņu nākotni, dzīvi.

Ja mēs gribam runāt par veselību , par veselu, teiksim tā, sabiedrību, tad mums ir jāsāk mācīties atteikties no kaitīgām vielām, tādām kā nikotīns, – proti, jāatsakās no smēķēšanas. Un, protams, drīz būs Saeimā arī likumprojekts par alkoholu... Tā ka būs jāpastrādā, lai ierobežotu kaitīgu vielu lietošanu, jo mums ir jābūt veselā sabiedrībā – veselā sabiedrībā mēs būsim stipri, un tā valsts var augt un attīstīties.

Paldies par uzmanību.

Vadītāja. Paldies Hosamam Abu Meri no frakcijas JAUNĀ VIENOTĪBA.

Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Līgai Kozlovskai. Lūdzu!

L. Kozlovska (ZZS).

Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeimas sēdē, patiesību sakot, visi jautājumi, visi likumprojekti bija ļoti svarīgi. Šoreiz es pieskaršos diviem.

Viens no tiem bija mūsu, ZZS frakcijas, iesniegtais likumprojekts “Solidaritātes maksājumu likums”. Likumprojekta būtība – jaunais virspeļņas nodoklis bankām, kuras iegūst ļoti lielu peļņu, kā arī lielām vai nu dabasgāzes, vai elektroenerģijas iestādēm, kurām peļņa ir ļoti liela. Un šis no mūsu puses varētu būt priekšlikums par līdzekļu avotu jeb veidu, kā finansēt veselības aprūpi. Diemžēl Saeima noraidīja likumprojekta nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, bet šis ir tikai pats sākums, un mēs turpināsim, jo, man liekas, pamatdoma ir ļoti laba.

Otrais, mūsuprāt, svarīgais jautājums. Mūsu, ZZS frakcijas, deputāti bija iesnieguši vairākus priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” otrajam lasījumam. Priekšlikumi, protams, Saeimā netika atbalstīti.

Bet vēlreiz atkārtoju: elektroniskās ierīces, kas satur nikotīnu kopā ar dažādiem aromatizētājiem, ir ļoti kaitīgas ne tikai visas mūsu tautas veselībai, bet sevišķi skar vienu īpašu mūsu iedzīvotāju grupu – bērnus un jauniešus. Tāpēc šajā likumprojektā vecuma ierobežojums ir palielināts no 18 uz 20 gadiem. Bērni skolās nevarēs nekādā veidā iegādāties elektroniskās ierīces, nedz arī citus tabakas izstrādājumus. Turklāt, pats par sevi saprotams, likumprojekta otrajā lasījumā ir akceptēts nosacījums, ka aromatizētāju šajās elektroniskajās ierīcēs nebūs.

Vēl viens ļoti svarīgs šī likuma grozījumu punkts – par nikotīna daudzumu vienā elektroniskajā ierīcē vai nikotīnu saturošajā spilventiņā. Tagad tas ir noteikts ar likumu, vismaz likumprojekta otrajā lasījumā, – četri miligrami uz vienu gramu. Tas nozīmē, ka gan mūsu jauniešiem, gan pieaugušiem cilvēkiem būs daudz mazākas iespējas saindēties.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta kolēģi pašreiz stāsta par šiem baisajiem gadījumiem, ka jaunieši, bērni un arī pieaugušie saindējas tiktāl, ka īstenībā var iestāties nāve. Tagad ar šo, teiksim, likuma grozījumu punktu mēs esam ierobežojuši – kā daudzās attīstītajās Eiropas valstīs – nikotīna daudzumu. Tā ka īstenībā pašreiz virzība attiecībā uz šo likuma grozījumu, manuprāt, ir samērā pozitīva.

Ir atbalstīts mūsu, ZZS frakcijas, deputāta Armanda Krauzes priekšlikums, ka tautas priekšstāvjiem, politiķiem, ir jābūt paraugam saviem vēlētājiem un citiem cilvēkiem. Proti, tika atbalstīts viņa priekšlikums, ka Ministru kabineta un Saeimas ēkās smēķēt nevar. Tātad paši Saeimas deputāti smēķēt šeit vairs nevarēs.

Tā ka es esmu par tautas veselību, mēs visi esam par to.

Liels paldies jums, radioklausītāji, par uzmanību.

Vadītāja. Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Līgai Kozlovskai.

Nākamais runās frakcijas “Nacionālā apvienība” deputāts Arnolds Jātnieks. Lūdzu!

A. Jātnieks (NA).

Labdien, cienītie radioklausītāji! Es domāju, viens no svarīgākajiem darba kārtības punktiem šodien tomēr bija likumprojekts “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”, ko mēs pieņēmām. Ņemot vērā, ka Krievijas Federācijas izraisītais konflikts Ukrainā turpinās, mums bija jāveic precizējumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai mēs varētu nodrošināt tiem cilvēkiem, kas atrodas šeit, Latvijā... lai līdz 2023. gada 1. martam izsniegtu atļauju īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai derīguma termiņš tiktu pagarināts par vienu gadu. Līdz ar to viņiem būtu tāda stabilitāte, ka nebūtu jāmeklē... un šīs lietas jākārto.

Vēl viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas šodien tika pārrunāts, bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi; tas patiešām ir svarīgs ļoti lielai daļai sabiedrības – cilvēkiem, kuri ir pašnodarbinātie. Viņiem, varētu teikt, uzlabosies finansiālā situācija, tāpēc ka nebūs jāmaksā šis nodoklis avansā. Šie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” stāsies spēkā ar atpakaļejošu datumu – ar 2023. gada 1. janvāri.

Kā jau te minēja, visgarākās diskusijas notika par likumprojektu “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”. Nacionālā apvienība noteikti atbalsta visus ārstu organizāciju priekšlikumus, jo mēs uzskatām, ka mums jādzīvo veselīgi, un atbalstām arī mūsu Veselības ministrijas ierosinājumus. Un, es domāju, arī nākotnē mēs atbalstīsim likumprojektus, kas ir saistīti ar veselīgu dzīvesveidu.

Vakardien mums bija tikšanās arī ar izglītības un zinātnes ministri, un viens no būtiskākajiem jautājumiem šobrīd ir par to, kā sakārtot izglītības sistēmu, lai mūsu jaunieši, mūsu bērni iegūtu vislabāko izglītību... ne tikai pamatizglītībā, bet arī tālāk – augstākajā izglītībā. Šobrīd mums ir jābūt tam redzējumam. Un, kā izskatās, šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijai ir redzējums, kā sakārtot šīs lietas, bet galvenais – lai viņi patiešām nāktu ar saviem priekšlikumiem, lai mēs nākotnē redzētu... ka izglītības kvalitāte nākotnē mums būtu un mēs varētu saviem jauniešiem dot tādu labu ceļamaizi tālākajai nākotnei.

Par jautājumiem, kas vēl tika skarti šajā Saeimas sēdē. Viens no tādiem būtiskākajiem bija grozījumi Aizsargjoslu likumā, kas ir saistīti ar mūsu ūdeņu kvalitāti. Šajos grozījumos vairāk ir runa par administratīvā sloga samazināšanu, precizējot nosacījumus darbībām piekrastes aizsargjoslā un pie ūdens ņemšanas vietām, kā arī sabiedrības piekļuvei pludmalei un jūrai, lai cilvēki, izveidojot taciņas, pastaigu vietas, netraucēti varētu tikt līdz ūdenskrātuvei un vieglāk būtu veikt tūrisma pakalpojumus.

Tālāk par likumprojektu “Grozījumi Autortiesību likumā”. Trešajam, galīgajam, lasījumam bija iesniegti 15 priekšlikumi. Likums tika pieņemts. Papildinājumi tika veikti ar tādu domu, lai autori savas īpašuma tiesības faktiski varētu... varētu tikt precizētas šīs autortiesības.

Tālāk par likumprojektu “Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””, kas bija saistīts arī ar Aizsargjoslu likumu. Šeit tika paredzētas darbības, kuras jāveic tieši Baltijas jūras un Rīgas jūras piekrastes kāpu aizsargjoslā. Līdz ar to tiks novērstas pretrunas starp abiem minētajiem likumiem un ierobežojumi, kas attiecas uz krasta kāpu aizsargjoslu.

Tas īsumā ir viss.

Paldies par uzmanību.

Vadītāja. Paldies frakcijas “Nacionālā apvienība” deputātam Arnoldam Jātniekam.

Līdz ar to šodienas pārraide “Frakciju viedokļi” ir izskanējusi.

Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz!

Otrdien, 28.maijā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu tikšanās ar Ukrainas parlamenta Ukrainas ­– Latvijas sadraudzības grupu
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu apmācības – stratēģiskā komunikācija un informatīvās telpas drošība
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde