Vidusjūras Savienības Parlamentārā asambleja

Vidusjūras Savienības Parlamentārā asambleja (VS PA) ir konsultatīva starpparlamentāra organizācija, kas izveidota, lai stiprinātu Eiropas un Vidusjūras valstu partnerības parlamentāro dimensiju, kā arī veicinātu dialogu un savstarpējo sapratni starp dažādām kultūrām, tautībām un civilizācijām.

VS PA ir dibināta 2004. gadā. Tās mērķis ir nodrošināt mieru, drošību un stabilitāti reģionā, īstenot nepieciešamās politiskās, sociālās un ekonomiskās reformas, apkarot terorismu, fundamentālismu un organizēto noziedzību, kā arī īstenot migrācijas un integrācijas politiku.

VS PA Latvijas delegāciju veido trīs deputāti.

VS PA darbojas piecas pastāvīgās komitejas:

  • Politisko lietu, drošības un cilvēktiesību komiteja;
  • Dzīves kvalitātes veicināšanas, cilvēku apmaiņas un kultūras lietu komiteja;
  • Ekonomisko, finanšu, sociālo un izglītības lietu komiteja;
  • Enerģētikas, vides un ūdens resursu jautājumu komiteja; 
  • Sieviešu tiesību komiteja.

Latvijas, tāpat kā citu Eiropas valstu drošība, ir cieši saistīta ar Vidusjūras reģiona drošību un stabilitāti. VS PA dalībvalstu politiķi strādā, lai

  • mazinātu spriedzi Izraēlas un Palestīnas konfliktā;
  • veicinātu izpratni par klimata pārmaiņām un neefektīvas saimnieciskās darbības radītām sekām;
  • vērstu uzmanību uz vides problēmām un veicinātu atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu reģionā;
  • risinātu ar migrācijas politiku saistītās problēmas;
  • vērtētu jauno tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrības attīstību.

Sesiju laikā parlamentu pārstāvji izstrādā un pieņem rezolūcijas par VS PA kompetencē esošiem aktuāliem miera un drošības jautājumiem un jaunām politikām saistībā ar stabilitāti reģionā.

Ceturtdien, 23.maijā
09:00  Saeimas 2024.gada 16.maija kārtējā sēdes turpinājums
09:30  Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes studiju kursa studentu vizīte Saeimā
10:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
12:35  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas - Lukaševicas un Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu tikšanās ar Vācijas Bundestāga Vācijas-Baltijas parlamentu sadarbības grupas deputātiem
17:00  2024.gada 23.maija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem