Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārā asambleja

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārā asambleja (EDSO PA) ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas parlamentārā dimensija, kuras galvenais uzdevums ir veicināt starpparlamentu dialogu, lai sekmētu EDSO mērķu par visaptverošu drošību sasniegšanu.

EDSO PA ir dibināta 1991. gadā pēc Parīzes hartā izteiktā EDSO valstu vadītāju aicinājuma, lai uzņemtos savu lomu Eiropā notiekošo vēsturisko pārmaiņu vadībā, reaģējot uz jaunajiem izaicinājumiem pēc aukstā kara, un paustu “kolektīvo viedokli” gan par drošību un sadarbību Eiropā, gan EDSO turpmāko attīstību.  

EDSO PA ietilpst 57 dalībvalstis. Organizācijas mērķis ir konfliktu novēršana ar ātrās reaģēšanas instrumentu palīdzību, kā arī krīžu noregulējums un pēckonfliktu reabilitācija Eiropas reģionā. Organizācijas redzeslokā ir politiski militārie, ekonomiskie, vides un cilvēka drošības jautājumi.

Latvijas delegāciju EDSO PA veido pieci deputāti.

EDSO PA darbība ir vērsta uz trim galvenajām dimensijām:

  • militāri politiskā dimensija, kuras centrā ir bruņojuma kontrole un savstarpēju uzticēšanos veicinoši pasākumi;
  • ekonomiskā un vides dimensija, kuras uzmanības lokā ir labas pārvaldības veicināšana, korupcijas apkarošana un izpratnes par vidi uzlabošana;
  • humānā dimensija, kuras ietvaros tiek veicināta cilvēktiesību un demokrātiskas, tiesiskas valsts principu ievērošana.

Dalība šajā organizācijā nodrošina Latvijai iespēju aizstāvēt savas nacionālās intereses, piedaloties organizācijas darba kārtībā esošo jautājumu apspriešanā, kā arī nostiprina Latvijas lomu starptautiski.

EDSO PA darbojas trīs pastāvīgās komitejas:

  • Politisko jautājumu un drošības komiteja;
  • Ekonomisko jautājumu, zinātnes, tehnoloģijas un vides komiteja;
  • Demokrātijas, cilvēktiesību un humāno jautājumu komiteja.

EDSO PA sesiju laikā nacionālo parlamentu pārstāvji izstrādā un pieņem rezolūcijas par EDSO kompetencē esošiem politiskiem un drošības, kā arī demokratizācijas, cilvēktiesību un citiem jautājumiem. Rezolūcijas sniedz padomus EDSO dalībvalstu valdībām, kā rīkoties, lai panāktu EDSO pamatprincipu un vērtību ievērošanu.

EDSO PA deputāti aktīvi piedalās vēlēšanu novērošanas misijās, lai veicinātu vēlēšanu demokrātisku norisi brīvā un godīgā gaisotnē, kā arī norādītu uz nepieciešamajiem uzlabojumiem vēlēšanu procedūrās un procesos.

Ceturtdien, 23.maijā
09:00  Saeimas 2024.gada 16.maija kārtējā sēdes turpinājums
09:30  Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes studiju kursa studentu vizīte Saeimā
10:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
12:35  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas - Lukaševicas un Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu tikšanās ar Vācijas Bundestāga Vācijas-Baltijas parlamentu sadarbības grupas deputātiem
17:00  2024.gada 23.maija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem