Kā strādā komisijas?

Komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, par kurām deputāti pēc tam spriež Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.

Otrs komisiju darba virziens ir kontrole pār izpildvaras darbu. Komisijas izskata sabiedrībā aktuālus jautājumus un spriež par nepieciešamajiem uzlabojumiem ministriju, valsts un pašvaldību iestāžu darbā.

Komisijām ir tiesības pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā ministra un viņa pakļautībā vai pārraudzībā esošajām iestādēm.  Nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus komisijas var prasīt arī no pašvaldībām. Tāpat komisijas var uzaicināt uz sēdēm amatpersonas, lai uzklausītu to paskaidrojumus.

Deputāti komisijās uzklausa atbildīgo ministriju argumentus, kā arī nozares lietpratēju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju viedokļus. Komisiju sēdēs tiek paustas dažādas intereses, atšķirīgi politiskie uzskati un daudzpusīgi viedokļi par to, kāds būtu piemērotākais konkrētās problēmas risinājums.

Komisiju sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no komisijas locekļu skaita. Lēmumus komisijas pieņem ar balsu vairākumu.

Līdztekus deputātiem komisiju sēdēs piedalās uzaicinātie izpildvaras pārstāvji, nozaru lietpratēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sēdes ir atklātas, un to norisei var sekot arī Saeimā akreditētie mediju pārstāvji. Katra komisija uz Saeimas vai komisijas lēmuma pamata var noturēt aizklātu sēdi.

Katru komisijas sēdi protokolē. Sēdes protokolā fiksē izskatīto darba kārtību, pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātus. Katram komisijas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli (ne vēlāk kā nākamajā sēdē).

Otrdien, 28.martā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas kopsēde
11:00  Saeimas priekšsēdētāja V.E. Edvarda Smiltēna tikšanās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu un Satversmes tiesas tiesnešiem
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:30  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
13:00  Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas Augstākā instruktora kursa vizīte Saeimā
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
13:30  Saeimas priekšsēdētāja V.E. Edvarda Smiltēna tikšanās ar Slovākijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Branislav Pavlovič
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
15:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola tikšanās ar Turcijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Şule Öztunç
15:00  Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Jāņa Reira tikšanās ar Igaunijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Eerik Marmei