Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 12.oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". (Reģ. nr.1911)

(Dok. nr.6469, 6469A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi". (Reģ. nr.1912)

(Dok. nr.6471, 6471A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


3.         3. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai". (Reģ. nr.1913)

(Dok. nr.6490, 6490A)        (Balsojums: par-54, pret-0, atturas-19)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (Reģ. nr.1914)

(Dok. nr.6491, 6491A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


32.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam". (Reģ. nr.1915)

(Dok. nr.9508, 9508A, 9508B, 9508C)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), visām komisijāmII. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


5.         1. Lēmuma projekts "Par Ulda Cērpa iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju". (Lēm. proj. reģ. nr.1019)

(Dok. nr.6407)        (Balsojums: par-59, pret-13, atturas-15)   Paziņojums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


6.         2. Lēmuma projekts "Par Jāņa Brazovska iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieku". (Lēm. proj. reģ. nr.1020)

(Dok. nr.6408)        (Balsojums: par-61, pret-9, atturas-12)   Paziņojums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


7.         3. Lēmuma projekts "Par Guntas Freimanes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1033)

(Dok. nr.6484)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


8.         4. Lēmuma projekts "Par Ilzes Freimanes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1034)

(Dok. nr.6485)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


9.         5. Lēmuma projekts "Par Laumas Šteinertes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.1035)

(Dok. nr.6486)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


34.         Lēmuma projekts "Par Saeimas piekrišanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Irēnas Poļikarpovas apcietināšanai". (Lēm. proj. reģ. nr.1037)

(Dok. nr.6515)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


35.         Lēmuma projekts "Par Saeimas piekrišanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Beatrises Tāleres apcietināšanai". (Lēm. proj. reģ. nr.1038)

(Dok. nr.6516)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Pieprasījumu komisijas atzinums


10.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Valērija Agešina, Jāņa Urbanoviča, Borisa Cileviča, Andreja Klementjeva, Ivana Ribakova, Vitālija Orlova, Aleksandra Golubova, Sergeja Fjodorova, Martijana Bekasova un Igora Solovjova pieprasījums Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim "Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Māra Kučinska pieļautajiem likuma pārkāpumiem, nekontrolējot Satversmes tiesas 2006.gada 6.jūnija sprieduma lietā Nr. 2005-25-01 izpildi Ventspils un Liepājas pašvaldībās"". (Lēm. proj. un piepr. reģ. nr.1016)   (Pieprasījumu komisijas atzinums)

(Dok. nr.6377, 6377A)        (Balsojums: par-43, pret-41, atturas-8)   Noraidīts   


IV Likumprojektu izskatīšana


33.         Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ. nr.1887)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6511)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


14.         4. Likumprojekts "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Sabiedroto spēku augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai". (Reģ. nr.1828)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.6237)        (Balsojums: par-70, pret-4, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


15.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"". (Reģ. nr.1702)

(3. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. nr.6474)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


16.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Reģ. nr.1719)

(3. lasījums)       (15 priekšlikumi)
(Dok. nr.6475)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


17.         7. Likumprojekts "Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā". (Reģ. nr.1223)

(3. lasījums)
(Dok. nr.6487)        (Balsojums: par-56, pret-8, atturas-1)   Likums   
Ārlietu komisija


18.         8. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1652) (Likumprojektā kā priekšlikums iekļauts likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā" ar reģ.nr.1679)

(3. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. nr.6483)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


19.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā". (Reģ. nr.1791)

(2. lasījums)
(Dok. nr.6162, 6477)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


20.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos". (Reģ. nr.1815)

(2. lasījums)
(Dok. nr.6220, 6478)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


21.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi". (Reģ. nr.1814)

(2. lasījums)
(Dok. nr.6219, 6479)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


22.         12. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem". (Reģ. nr.1805)

(2. lasījums)
(Dok. nr.6207, 6480)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


23.         13. Likumprojekts "Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums". (Reģ. nr.1872)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6352, 6473)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


24.         14. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.1808)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. nr.6211, 6476)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


25.         15. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1658)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.5739, 6482)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


26.         16. Likumprojekts "Par kompensācijām īrniekiem, kuri lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem". (Reģ. nr.1753)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6030, 6489, 6489A)        (Balsojums: par-47, pret-18, atturas-18)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


27.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.1797)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6193, 6492)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


28.         18. Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā". (Reģ. nr.1818)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.6224, 6493)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


29.         19. Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā". (Reģ. nr.1853)

(2. lasījums)       (13 priekšlikumi)
(Dok. nr.6294, 6494)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


30.         20. Likumprojekts "Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā". (Reģ. nr.1781)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. nr.6110, 6495)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


31.         21. Likumprojekts "Rāznas nacionālā parka likums". (Reģ. nr.1769)

(2. lasījums)       (18 priekšlikumi)
(Dok. nr.6084, 6496)        (Balsojums: par-59, pret-1, atturas-8)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


37.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (Reģ. nr.1914)

(1. lasījums)
(Dok. nr.6491, 6491A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


36.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam". (Reģ. nr.1915)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.9508, 9508B, 9508C, 6517)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


38.         Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ. nr.1887)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. nr.6520)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-6)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


39.         Likumprojekts Grozījumi likumā ''Par aviāciju'' (Reģ. nr.1892)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.6519)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Sēde beigusies 12:13