Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”

 

(reģ.nr.1702)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Nodevas maksātāji

Nodevu ik gadu maksā visas juridiskās un fiziskās personas, uz kuru vārda Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi (izņemot traktortehniku) vai kurām tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

 

1. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Nodevas maksātāji

Nodevu ik gadu maksā visas juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā vai turējumā Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi (izņemot traktortehniku) vai kurām tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

 

 

 

1. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Nodevas maksātāji

Nodevu ik gadu maksā visas juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā vai turējumā Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi (izņemot traktortehniku) vai kurām tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

4.pants. Nodevas iekasēšana

Nodevu iekasē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

4.pants. Nodevas iekasēšana

Nodevu maksā un iekasē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.”

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likuma 4.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“4.pants. Nodevas maksāšana un iekasēšana”

Atbalstīts

4.pants. Nodevas maksāšana un iekasēšana

Nodevu maksā un iekasē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.”

 


 

5.pants. Nodevas likmes

(2) Nodevu par vieglajiem automobiļiem, autobusiem un kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg - 12 latu;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg - 24 lati;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg - 45 lati;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg - 54 lati;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg - 72 lati.

 

 

2

Deputāts Dz.Rasnačs

Ierosinu grozīt likuma spēkā esošās redakcijas 5.panta 2.daļu un pieņemt to šādā redakcijā:

“(2) Nodevu par vieglajiem automobiļiem, autobusiem un kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg - septiņi lati;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg - 14 lati;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg - 25 lati;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg - 32 lati;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg - 38 lati.”

Neatbalstīts

 

 


 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(5) Nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12000 kg (izņemot seglu vilcējus) maksā atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ailes turpinājums ↓↓↓

 

 

 

 

 

 

Nr.

p.k.

Kravas

automobiļa asu skaits

 Kravas automobiļa

 pilnā masa (kg)

 Nodevas likme (lati)

 

 dzenošā tilta pneimatiskais

 atsperojums

 dzenošā tilta mehāniskais

 atsperojums

1)

2 asis

 12 001 - 15 000

 120

 120

 

vairāk par15 000

 120

 186

 

2)

3 asis

 12 001 - 21 000

 120

 120

 

 21 001 - 23 000

 120

 150

 

vairāk par 23 000

 150

 234

 

3)

4 asis un vairāk

 12 001 - 25 000

 120

 120

 

 25 001 - 27 000

 120

 156

 

 27 001 - 29 000

 156

 246

 

vairāk par 29 000

 246

 360

 

 


 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

2. 5.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) maksā atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ailes turpinājums ↓↓↓

 

 

 

 

 

Nr.

p.k.

 

Kravas

automobiļa asu skaits

 

Kravas automobiļa

pilna masa (kg)

 

 Nodevas likme (lati)

dzenošā tilta pneimatiskais

atsperojums

dzenošā tilta mehāniskais

atsperojums

 1)

 2 asis

 12 001 — 15 000

 120

 120

vairāk par 15 000

 120

 195

 2)

 3 asis

 12 001 — 21 000

 120

 120

 21 001 — 23 000

 120

 156

vairāk par 23 000

 156

 243

 3)

4 asis un vairāk

 12 001 — 25 000

 120

 120

 25 001 — 27 000

 120

 162

 27 001 — 29 000

 162

 255

vairāk par 29 000

 255

 378


 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

2. 5.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) maksā atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ailes turpinājums ↓↓↓

 

Nr.

p.k.

 

Kravas

automobiļa asu skaits

 

Kravas automobiļa

pilna masa (kg)

 

 Nodevas likme (lati)

dzenošā tilta pneimatiskais

atsperojums

dzenošā tilta mehāniskais

atsperojums

 1)

 2 asis

 12 001 — 15 000

 120

 120

vairāk par 15 000

 120

 195

 2)

 3 asis

 12 001 — 21 000

 120

 120

 21 001 — 23 000

 120

 156

vairāk par 23 000

 156

 243

 3)

4 asis un vairāk

 12 001 — 25 000

 120

 120

 25 001 — 27 000

 120

 162

 27 001 — 29 000

 162

 255

vairāk par 29 000

 255

 378

 


 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(7) Nodevu par automobiļu piekabēm maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai un asu skaitam šādā apmērā:

ailes turpinājums ↓↓↓

 

 

 

 

 

 

 Nr.

 p.k.

 Automobiļu

 piekabes pilna masa (kg)

 Nodevas likme (lati)

vienass piekabe

divasu piekabe

trīsasu piekabe

četrasu un vairākasu piekabes

 1)

 3501 - 13 000

 

42

42

 

 2)

 13 001 - 14 000

42

102

42

42

 3)

 14 001 - 16 000

neatkarīgi

102

78

neatkarīgi

 4)

 16 001 - 19 000

no piekabes

180

120

no piekabes

 5)

 19 001 - 20 000

pilnas masas

222

180

pilnas masas

 6)

 vairāk par 20 000

 

222

222

 

 


 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

izteikt septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm maksā atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes ve lkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:    ailes turpinājums     ↓↓↓

3

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 5.panta septītās daļas jaunajā redakcijā tabulā ailē “Piekabi velkošā kravas automobiļa pilna masa (kg)” skaitļus “23 000 – 25 000” ar skaitļiem “23 001 – 25 000”.

Atbalstīts

 

 

 

Nr.

p.k.

Piekabi velkošā kravas automobiļa asu skaits

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilna masa (kg)

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilnas masas un piekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

piekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un vairāk asu piekabei (lati)

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

1)

 2

12 000 –15 000

līdz 29 000

 42

42

42

 42

29 001 — 31 000

 42

114

42

 42

31 001 — 33 000

 114

 204

 78

 114

33 001 —36 000

 204

 378

 114

 144

36 001 — 38 000

 204

 378

 144

 240

vairāk par 38 000

 204

 378

 240

 372

vairāk par 15 000

līdz 31 000

 42

42

42

 42

31 001 —33 000

 114

 129

 66

 78

33 001 —36 000

 204

 303

 78

 114

36 001 —38 000

 204

 303

 144

 165

vairāk par 38 000

 204

 303

 240

 297

2)

 

3 un vairāk

12 000 —23 000

līdz 36 000

 42

 42

 42

 42

36 001 —38 000

 108

 204

 42

 42

38 001 —40 000

204

 318

 42

 114

vairāk par 40 000

 318

 528

 114

 255

23 000 — 25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 —38 000

108

168

42

42

38 001 —40 000

204

282

42

78

vairāk par 40 000

318

492

114

219

vairāk par 25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 —38 000

72

81

42

42

38 001 — 40 000

168

195

42

42

vairāk par 40 000

282

405

78

132

 


 

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

izteikt septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm maksā atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ailes turpinājums ↓↓↓

 

Nr.

p.k.

Piekabi velkošā kravas automobiļa asu skaits

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilna masa (kg)

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilnas masas un piekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

piekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un vairāk asu piekabei (lati)

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

1)

 2

12 000 –15 000

līdz 29 000

 42

42

42

 42

29 001 — 31 000

 42

114

42

 42

31 001 — 33 000

 114

 204

 78

 114

33 001 —36 000

 204

 378

 114

 144

36 001 — 38 000

 204

 378

 144

 240

vairāk par 38 000

 204

 378

 240

 372

vairāk par 15 000

līdz 31 000

 42

42

42

 42

31 001 —33 000

 114

 129

 66

 78

33 001 —36 000

 204

 303

 78

 114

36 001 —38 000

 204

 303

 144

 165

vairāk par 38 000

 204

 303

 240

 297

2)

 

3 un vairāk

12 000 —23 000

līdz 36 000

 42

 42

 42

 42

36 001 —38 000

 108

 204

 42

 42

38 001 —40 000

204

 318

 42

 114

vairāk par 40 000

 318

 528

 114

 255

23 001 — 25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 —38 000

108

168

42

42

38 001 —40 000

204

282

42

78

vairāk par 40 000

318

492

114

219

vairāk par 25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 —38 000

72

81

42

42

38 001 — 40 000

168

195

42

42

vairāk par 40 000

282

405

78

132

 


 

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(8) Nodeva par vienass puspiekabēm ir 42 lati.

 

(8) Nodeva par vienass piekabēm un vienass puspiekabēm ir 42 lati.

 

 

 

 

(8) Nodeva par vienass piekabēm un vienass puspiekabēm ir 42 lati.

 

(9) Nodevu par divasu, trīsasu un četrasu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ailes turpinājums ↓↓↓

 

 

 

 

 

 

Nr.

p.k.

Seglu vilcēja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

puspiekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un četrasu

puspiekabei (lati)

ja seglu vilcēja

 dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja

 dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja seglu vilcēja

 dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja

 dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

1)

2

12 001–31 000

42

42

42

42

31 001–33 000

108

132

42

42

33 001–38 000

192

294

132

168

vairāk par 38 000

192

294

228

288

2)

3

12 001–36 000

42

42

42

42

36 001–38 000

102

126

42

42

38 001–40 000

186

240

42

42

vairāk par 40 000

300

444

108

180

 


 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 (9) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ailes turpinājums ↓↓↓

 

 

 

 

 

Nr.p.k.

Seglu vilcēja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

puspiekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un vairāk asu puspiekabei (lati)

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir pneima­tiskais atsperojums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir pneimatis­kais atspero­jums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehānis­kais atsperojums

1)

2

līdz 29 000

 42

42

42

 42

29 001 —31 000

 42

56

42

 42

31 001 —33 000

 114

 114

 42

 42

33 001 —38 000

 204

 318

 144

 180

vairāk par 38 000

 204

 378

 240

 312

2)

 

3 un vairāk

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 —38 000

108

144

42

42

38 001 —40 000

204

258

42

54

vairāk par 40 000

318

468

114

195

 


 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

 (9) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ailes turpinājums ↓↓↓

 

Nr.p.k.

Seglu vilcēja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

puspiekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un vairāk asu puspiekabei (lati)

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir pneima­tiskais atsperojums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir pneimatis­kais atspero­jums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehānis­kais atsperojums

1)

2

līdz 29 000

 42

42

42

 42

29 001 —31 000

 42

56

42

 42

31 001 —33 000

 114

 114

 42

 42

33 001 —38 000

 204

 318

 144

 180

vairāk par 38 000

 204

 378

 240

 312

2)

 

3 un vairāk

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 —38 000

108

144

42

42

38 001 —40 000

204

258

42

54

vairāk par 40 000

318

468

114

195

 

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(12) Kārtību, kādā maksā nodevu par kravas automobiļiem — seglu vilcējiem, kā arī par citiem kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg, piekabēm un puspiekabēm, nosaka Ministru kabinets.

izslēgt divpadsmito daļu.

 

 

 

izslēgt divpadsmito daļu.

6.pants. Nodevas maksāšana

(1) Nodevu par katru Latvijā reģistrētu vai pirmo reizi reģistrējamu transportlīdzekli maksā reizi gadā neatkarīgi no tā, cik reižu kalendāra gada laikā attiecīgajam transportlīdzeklim tiek veikta valsts tehniskā apskate vai tas tiek reģistrēts.

(2) Transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrācija, īpašnieka maiņas reģistrācija, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtota reģistrācija, kā arī noņemšana no uzskaites netiek veikta, ja nav šajā pantā noteiktajā apmērā samaksāta nodeva par kārtējo gadu.

(3) Nodevai pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates jābūt samaksātai pilnā apmērā.

(4) Reģistrējot transportlīdzekli, nodevas summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

nodeva = nodeva gadam x 1/12 x kārtējā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits (ieskaitot reģistrācijas mēnesi).

(5) Noņemot transportlīdzekli no uzskaites, ja tas nav saistīts ar transportlīdzekļa norakstīšanu, nodevas summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

nodeva = nodeva gadam x 1/12 x kārtējā gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot kārtējo mēnesi).

(6) Transportlīdzeklim izsniedzot tranzīta numura zīmi, jābūt samaksātai vienai divpadsmitajai daļai no nodevas.

3. Papildināt 6.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Pagarinot tranzīta numura zīmes derīguma termiņu vai termiņu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, samaksā vienu divpadsmito daļu no nodevas.”

 

 

 

 

3. Papildināt 6.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Pagarinot tranzīta numura zīmes derīguma termiņu vai termiņu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, samaksā vienu divpadsmito daļu no nodevas.”

 

8.pants. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

(1) Nodevu nemaksā:

1) I un II grupas invalīdi par vienu uz viņu vārda reģistrētu vieglo automobili;

2) III grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem par vienu uz viņu vārda reģistrētu invalīdiem paredzētu automobili;

 

4. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) I un II grupas invalīdi par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu vieglo automobili;

2) III grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu invalīdiem paredzētu automobili;”;

 

 

 

4. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) I un II grupas invalīdi par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu vieglo automobili;

2) III grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu invalīdiem paredzētu automobili;”;

11) par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;

 

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) par iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;”;

 

 

 

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) par iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;”;

15) par transportlīdzekli, kas reģistrēts uz fiziskās personas vārda, par laiku no šīs fiziskās personas miršanas brīža līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim. Kārtējā gada nodevu par šādu transportlīdzekli maksā jaunais īpašnieks;

16) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts uz personas vārda, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par maksātnespējīgu un bankrotējušu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks.

 

izteikt pirmās daļas 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“15) par transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas miršanas brīža līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim. Kārtējā gada nodevu par šādu transportlīdzekli maksā jaunais īpašnieks;

16) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par maksātnespējīgu un bankrotējušu atzītai personai īpašumā. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;”;

 

 

 

izteikt pirmās daļas 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“15) par transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas miršanas brīža līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim. Kārtējā gada nodevu par šādu transportlīdzekli maksā jaunais īpašnieks;

16) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par maksātnespējīgu un bankrotējušu atzītai personai īpašumā. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;”;

 

papildināt daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

“17) zvērināti tiesu izpildītāji, institūcijas un iestādes, kas, veicot lēmumu vai spriedumu piespiedu izpildi, pamatojoties uz izpildu dokumentu, transportlīdzekli noņem no uzskaites.”;

 

 

 

papildināt daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

“17) zvērināti tiesu izpildītāji, institūcijas un iestādes, kas, veicot lēmumu vai spriedumu piespiedu izpildi, pamatojoties uz izpildu dokumentu, transportlīdzekli noņem no uzskaites.”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par mopēdiem, sniega motocikliem un automobiļu piekabēm (puspiekabēm) ar pilnu masu līdz 3500 kg nodevu nemaksā.”

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par mopēdiem, sniega motocikliem un automobiļu piekabēm (puspiekabēm) ar pilnu masu līdz 3500 kg nodevu nemaksā.”

 

 

4

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Noteikt likuma spēkā stāšanās laiku šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.