Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Rīgā, 2006.gada 4.oktobrī

Nr.9/3 –

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamajā kārtējā Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojekta

“Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr.1658),

izskatīšanu otrajā lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz.......lpp.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                          M.Segliņš

 


Juridiskā komisija                                                                                                                                                            Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”

(reģ.nr. 1658)

 

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr

Iesniegtie priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 39.nr.) šādu grozījumu:

 


 

175.pants. Zādzība

(1) Par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par zādzību, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2002. likumu, kas stājas spēkā no 23.05.2002.)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāte S.Āboltiņa

Izteikt Krimināllikuma 175.pantu sekojošā redakcijā:

„ 175.pants. Zādzība

(1) par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par zādzību, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējā vienošanās,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai arestu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

 

Juridiskā komisija

157.pantā:

 

izteikt otrās daļās sankciju šādā redakcijā:

„ soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

„ soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. 157.pantā:

 

izteikt otrās daļās sankciju šādā redakcijā:

„ soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai piespiedu darbu, vai naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”;

 

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

„soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

288.2 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšana, izmantojot starpniecību

Par politiskās organizācijas (partijas) finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību, ja tas izdarīts lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu no trīsdesmit līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.

(29.04.2004. likuma redakcijā)

 

Izteikt 288.2 pantu šādā redakcijā:

 

"288.2 pants. Politisko organizāciju (partiju) un vēlētāju apvienību finansēšana, izmantojot starpniecību

Par politiskās organizācijas (partijas) vai vēlētāju apvienības finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību, ja tas izdarīts lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu no trīsdesmit līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

 

 

 

 

2. Izteikt 288.2 pantu šādā redakcijā: 

"288.2 pants. Politisko organizāciju (partiju) un vēlētāju apvienību finansēšana, izmantojot starpniecību

Par politiskās organizācijas (partijas) vai vēlētāju apvienības finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību, ja tas izdarīts lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu no trīsdesmit līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Juridiskās komisijas konsultante

I.Krūmiņa