Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2006. gada 11. oktobrī

Nr.9/1- 4-135

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai 2. lasījumā likumprojektu „Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Sabiedroto spēku augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai„                             (2. lasījumam) /reģ.nr. 1828; dok.nr. 6237/;

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Sabiedroto spēku augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai

 

1.pants. Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas valdību un Sabiedroto spēku augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai (turpmāk – Memorands) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

 

3.pants. Memorands stājas spēkā tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Memorands latviešu un angļu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada __________________.