Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 5.oktobrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par G.Freimanes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”;

“Par I.Freimanes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par L.Šteinertes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par L.Šteinertes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi

 

 

    Apstiprināt Laumu Šteinerti par Rīgas rajona tiesas tiesnesi.