Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005.gada 24.novembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.1437)

(Dok. nr.4997, 4997A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts himnu"". (Reģ. nr.1439)

(Dok. nr.5007, 5007A)        (Balsojums: par-8, pret-6, atturas-56)   Noraidīts   
Deputāti Imants Kalniņš, Māris Grīnblats, Pēteris Tabūns, Juris Dobelis, Dzintars Rasnačs, Jānis Straume, Anna Seile


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā". (Reģ. nr.1440)

(Dok. nr.5008, 5008A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)


27.         Likumprojekts "Par Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem". (Reģ. nr.1444)

(Dok. nr.5035)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-2)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


4.         1. Deputātam Ērikam Jēkabsonam.

(Dok. nr.5023)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   


5.         2. Deputātam Atim Slakterim.

(Dok. nr.5024)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


6.         1. Lēmuma projekts "Par Ulda Bērziņa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.858)

(Dok. nr.5017)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


7.         2. Lēmuma projekts "Par Baibas Lielpēteres apstiprināšanu par Cēsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.859)

(Dok. nr.5018)        (Balsojums: par-72, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


28.         Lēmuma projekts "Par Valentīnas Andrējevas iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāju". (Lēm. proj. reģ. nr.860)

(Dok. nr.5043)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-2)   Paziņojums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


29.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Bāriņtiesu likums" (Reģ.nr.1409)". (Lēm. proj. reģ. nr.861)

(Dok. nr.5045)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Deputāti: Silva Bendrāte, Sarmīte Ķikuste, Ērika Zommere, Jevgenija Stalidzāne, Liene Liepiņa, Valdis Ģīlis, Elita Šņepste, Žanete Vasaraudze, Viesturs Šiliņš, Inta Feldmane


8.         1. Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.611) (Reģ. nr.1322)

(2. lasījums)       (107 priekšlikumi)
(Dok. nr.4525, 4994)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


9.         2. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.1333)

(3. lasījums)
(Dok. nr.4998)        (Balsojums: par-55, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


10.         3. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". [Iekļauts likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā" (reģ. nr.1320), Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.521] (Reģ. nr.1299)

(3. lasījums)       (30 priekšlikumi)
(Dok. nr.5006)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-10)   Likums   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


11.         4. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ. nr.1329)

(3. lasījums)       (7 priekšlikumi)
(Dok. nr.5011)        (Balsojums: par-61, pret-0, atturas-6)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


12.         5. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.1341)

(3. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.5013)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


13.         6. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā". (Reģ. nr.1326)

(3. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.5014)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-4)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


14.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"". (Reģ. nr.1406)

(1. lasījums)
(Dok. nr.4838)        (Balsojums: par-1, pret-58, atturas-15)   Noraidīts   
Ministru kabinets


              8. Alternatīvais likumprojekts "Grozījums likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"". (Reģ. nr.1438)

(Dok. nr.5002)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


15.         9. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.1421)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.4911, 5003)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


16.         10. Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.1384)

(2. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. nr.4738, 5004)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


17.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1417)

(1. lasījums)
(Dok. nr.4882, 5005)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


18.         12. Likumprojekts "Muzeju likums". (Reģ. nr.1212)

(2. lasījums)       (55 priekšlikumi)
(Dok. nr.4174, 5009)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


19.         13. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā". (Reģ. nr.1338)

(2. lasījums)       (37 priekšlikumi)
(Dok. nr.4565, 5012)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


20.         14. Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā". (Reģ. nr.1287)

(2. lasījums)       (29 priekšlikumi)
(Dok. nr.4475, 5015)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


31.         Likumprojekts "Par Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem". (Reģ. nr.1444)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5035; 5046)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


32.         Likumprojekts "Par Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem". (Reģ. nr.1444)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5035; 5046)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


21.         15. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.1403)

(1. lasījums)
(Dok. nr.4835, 5016)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


22.         16. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1383)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. nr.4737, 5019)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


23.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1305)

(2. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. nr.4502, 5020)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


24.         18. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1339)

(2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.4566, 5021)        (Balsojums: par-62, pret-13, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


25.         19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1354)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. nr.4685, 5022)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


IV. Patstāvīgā priekšlikuma izskatīšana


26.         Lēmuma projekts "Par NATO Parlamentārās Asamblejas 2010.gada pavasara sesijas rīkošanu Rīgā". (Lēm. proj. reģ. nr.851)

(Dok. nr.4963)        (Balsojums: par-58, pret-16, atturas-1)   Paziņojums   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


30.         Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu". (Reģ. nr.1445)

(Dok. nr.5036)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai


33.         "Steidzams pieprasījums ārlietu ministram Artim Pabrikam "Par valsts līdzekļu izmantošanu Baltkrievijas Republikas sabiedrisko organizāciju finansēšanai"". (Lēm. proj. reģ. nr.862)

(Dok. nr.5047)      
Deputāti: Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Jānis Jurkāns, Ivans Ribakovs, Aleksejs Vidavskis, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs

Sēde beigusies 10:29