Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 17.novembrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par U.Bērziņa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”;

 “Par B.Lielpēteres apstiprināšanu par Cēsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par U.Bērziņa apstiprināšanu par

Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Uldi Bērziņu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša amata.