2003

 

2005. gada ___ novembrī    nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Juridiskā komisija savā š.g. 16. novembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.1417) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

         

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                  M.Segliņš