Deputātu atalgojums un kompensācijas

Saeimas deputāti par darbu saņem atalgojumu no valsts budžeta līdzekļiem. Deputātiem, līdzīgi kā citām valsts amatpersonām, atalgojums tiek regulēts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Parlamentāriešu atalgojumu pārskata katru gadu automātiski atbilstoši vidējās algas un inflācijas izmaiņām valstī. Deputāti var saņemt papildu atalgojuma daļu par noteikta amata pildīšanu Saeimas Prezidijā, frakcijās, komisijās un apakškomisijās.

Saeimas deputāta mēnešalga 2023. gadā ir 3981 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Deputāti nesaņem papildu piemaksas pie algas par piedalīšanos Saeimas un komisiju sēdēs, delegācijās vai deputātu grupās. Deputātiem neizmaksā prēmijas.

Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot savas deputāta pilnvaras. Viņiem ir iespēja saņemt īres un transporta izdevumu kompensāciju. Kompensāciju sistēma veidota tā, lai tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, būtu vienlīdzīgā situācijā, piemēram, ar rīdziniekiem.

Maksimāli pieļaujamais kompensācijas apmērs tiek noteikts atkarībā no dzīvesvietas. Jo tuvāk Rīgai dzīvo deputāts, jo mazāks ir iespējamās kompensācijas apmērs. 

No Saeimas budžeta deputātam kompensē tikai faktiskos izdevumus. Lai saņemtu kompensāciju, ir jāiesniedz vairāki dokumenti, kas apliecina gan lietošanas tiesības (transportlīdzekļa tehniskā pase, dzīvokļa īres līgums), gan faktiski veiktos maksājumus (degvielas čeki, sabiedriskā transporta biļetes, bankas pārskaitījuma apliecinājums). 

Informācija par izmaksāto atalgojumu un kompensācijām ir publiski pieejama.

Ceturtdien, 23.martā
09:00  Saeimas 2023.gada 23.marta kārtējā sēde
12:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
12:30  Nacionālās drošības komisijas sēde
17:00  2023.gada 23.marta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem