Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas astoņpadsmitā sēde

2005.gada 8.decembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Sākam Saeimas 8.decembra sēdi.

Un sēdi mēs sākam ar Igaunijas Republikas Prezidenta, Viņa Ekselences Arnolda Rītela uzrunu mūsu Saeimas deputātiem.

Cienījamie kolēģi, lūdzu, pārslēdziet savus mobilos telefonus klusuma režīmā!

A.Rītels (Igaunijas Republikas Prezidents).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie Saeimas deputāti!

Dārgie draugi, labrīt visiem!

Man ir ļoti liels prieks par iespēju šodien tikties ar jums, lai paustu savu viedokli par Latvijas un Igaunijas sadarbību.

Vakar sākušās valsts vizītes gaitā es pieredzēju siltu un sirsnīgu viesmīlību un atzīstu, ka pie jums Latvijā ir labi. Pēc daudzajām, interesantajām domu apmaiņām esmu secinājis, ka mums ir milzums iespēju kopīgam darbam.

Mans sveiciens jums, Latvijas tautas pārstāvjiem, nav paredzēts, lai aptvertu visus Igaunijas un Latvijas tautas vienojošos apstākļus. Vēlos atgādināt tikai dažas neizdzēšamas patiesības, kas uz mūžiem vieno igauņu un latviešu vēsturi un vienlaikus rosina raudzīties nākotnē.

Igaunijas un Latvijas valstiskā patstāvība tika izcīnīta kopīgā cīņā. Latvija pateicās daudzajiem cīnītājiem par tās brīvību ar latviešu tautas eposa varoņa vārdā nodēvētu ordeni. Mani vienmēr ir aizkustinājis tas, ka puse no ārzemniekiem, kuriem šis ordenis, Lāčplēša ordenis, tika piešķirts, bija igauņi. Cīņas par Latviju, kā vēsta uzraksts uz ordeņa, vienlaikus bija arī ieguldījums Igaunijas neatkarības sasniegšanā.

Tikpat pašsaprotami mēs stāvējām plecu pie pleca 90.gados, atjaunojot valstisko neatkarību. Un tagad arī tā jau ir mūsu kopīgās jaunās vēstures nodaļa.

Patstāvība darbojas tautas labā tikai tad, ja tai tiek piešķirts cilvēku vajadzībām un centieniem atbilstošs saturs. Katrā dzīves jomā valstij jāmeklē risinājumi, kas atbilst tautas interesēm un vienlaikus ir nozīmīgi arī starptautiskā kontekstā. Demokrātiskās valstīs tas ir likumdevēja, parlamenta, visnopietnākais uzdevums, darba svarīgākā daļa - radīt tiesiskumu, kas iemiesotu tautas vērtības un ideālus un bagātinātu iespējas sadarbībai ar citām tautām.

Arī integrācijas process Eiropā, kas aizvien padziļinās, uzliek parlamentiem arvien lielākus uzdevumus. Nopietni jādomā, kā ar globalizāciju un ar starptautiskās sadarbības neizbēgamību samērot savas tautas tiesības lemt patstāvīgi.

Par laimi, mūsu parlamentiem ir skaidri apzināta un vēsturiski pārbaudīta sadarbības pieredze. Apzinoties, ka mazās tautas veido lielāko pasaules tautu daļu, bet to balss aizskan tālāk tikai kopīgi, arī Baltijas reģionā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sadarbība noris veiksmīgi. Nupat Tallinā notikušajā Baltijas Asamblejā man bija tas prieks pārliecināties, ka mūsu parlamenti nopietni domā, ko darīt visas Eiropas mērogā, ko - Baltijas jūras reģionā un kur meklējami risinājumi Baltijas valstu kopdarbam.

Ceru, ka Igaunijas un Latvijas parlamentu deputātiem nākotnē pietiks laika, lai kopīgi apspriestu, ko apstākļos, kad arvien svarīgāka kļūst Eiropas atvērtība un reģionālā sadarbība, paveikt vēsturiskā Livonijas reģiona iekšējo sakaru nostiprināšanā.

Ticu, ka ekonomiskās dzīves realitāte drīz vien rādīs tās pārmaiņas, ko abām valstīm dos Dienvidigaunijas un Ziemeļlatvijas reģionu savstarpējā integrācija. Tomēr būtu nepieciešams arī valstu atbalsts, lai infrastruktūras un sociālie jautājumi netraucētu attīstībai. Jau pašlaik ir priekšnoteikumi, lai domātu par pakalpojumiem, kas būtu pieejami abu valstu robežas pusēs dzīvojošajiem cilvēkiem.

Dārgie draugi! Jaunā gadu tūkstoša sākumā Igaunija un Latvija, viena otru atbalstot un mācoties no vēstures, mērķtiecīgi darbojas, lai sasniegtu savus ideālus. Igaunija ar lielām simpātijām ir dzīvojusi līdzi Latvijas sasniegumiem un izpratusi arī tās grūtības. Lai gan mēs to ne vienmēr protam izrādīt, iekšēji esam patiesi lepni par Latvijas stabilitāti.

Ar šo sajūtu sirdī novēlu Latvijas parlamentam rosmi un veiksmi, aizstāvot savas tautas intereses.

Pateicos par uzmanību!

(Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Pirms turpinām izskatīt Saeimas sēdes darba kārtību, informēju jūs, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis Ministru prezidenta iesniegtu lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 8.decembra sēdes darba kārtībā un sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Ministru prezidents ir iesniedzis arī lūgumu mainīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju” nodot Ārlietu komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Komerclikumā” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ārlietu komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību”” nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Iekšējā audita likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanai komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Māra Grīnblata, Jāņa Straumes, Jura Dobeļa, Pētera Tabūna, Annas Seiles, Imanta Kalniņa, Aleksandra Kiršteina un Dzintara Rasnača iesniegto likumprojektu “Grozījumi Pilsonības likumā” nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija.

Deputāts Jakovs Pliners ir pieteicies runāt “pret”.

 

J.Pliners (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienītā priekšsēdētājas kundze! Godātie deputāti! 1991.gada 15.oktobrī tika pieļauta, mūsuprāt, pati lielākā politiskā kļūda Latvijas vēsturē - Latvijas tauta tika sadalīta pilsoņos un nepilsoņos. Tās sekas mēs jūtam vēl šodien, jo, kā redzam, faktiski Latvijā izveidojusies divkopienu valsts.

Es pieļauju, ka TB/LNNK priekšlikumus vēlētos atbalstīt daudzi deputāti no valdošās koalīcijas, tomēr jūs, godātie kolēģi, lieliski saprotat, ka šie jauninājumi neizbēgami provocēs starptautisku skandālu un asu pretestību valsts iekšienē.

Līdz ar to jācer, TB/LNNK priekšvēlēšanu kampaņa izgāzīsies. Es ceru, ka jūs nevarēsiet atbalstīt TB/LNNK provokatoriskos, manuprāt, priekšlikumus.

Ja TB/LNNK priekšlikumi tiktu pieņemti, situāciju visvairāk ietekmētu naturalizācijas kvotas: ne vairāk kā 0,1 procents no Latvijas pilsoņu skaita, proti, ne vairāk kā 2000 cilvēku gadā, - tas ir desmit reizes mazāk, nekā gaidāms šogad.

Šo priekšlikumu varētu apspriest, ja tas attiektos tikai uz ārzemniekiem, taču tagad tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri jau sen dzīvo vai pat ir dzimuši Latvijā un kurus kautrīgi dēvē par nepilsoņiem.

Nedz šis ierosinājums, nedz arī pārējie nav pieņemami, nav atbalstāmi.

TB/LNNK grib legalizēt dubultās pilsonības institūtu, ļaujot piešķirt Latvijas pilsonību visu Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu pilsoņiem. Šie priekšlikumi radikāli diskriminē naturalizētos pilsoņus salīdzinājumā ar nepilsoņiem. Pilsoņu bērniem jāmācās latviešu skolās, bet nepilsoņu bērniem šādu ierobežojumu nav.

TB/LNNK vēlas padarīt mūsu valsts iekšējās lietas pilnīgi atkarīgas no Krievijas valdības lēmumiem, proti, vairāku Pilsonības likuma normu piemērošanu ierosina pilnībā apturēt līdz tam laikam, kad Krievija būs gatava parakstīt kādu līgumu ar Latviju. Šis priekšlikums ir pretrunā ar Eiropas Konvenciju par pilsonību. Turklāt viņu padomiskā domāšana izpaužas arī PSKP statūtu elementu pārņemšanā, prasot divu personu rekomendācijas pilsonības piešķiršanai.

Šie padomju perioda, atvainojiet, dinozauri paniski baidās no konkurences, tieši tāpēc viņi ierosina atņemt pilsonību, ja pilsonību naturalizācijas kārtībā ieguvušie pilsoņi aktīvi piedalās politikā. Šis priekšlikums ir tieši vērsts pret pilsonību naturalizācijas kārtībā ieguvušajiem Saeimas deputātiem, jo pseidopatrioti lieliski saprot, ka viņu pašu darbu kvalitāte ir daudz zemāka. Arī šī norma ir pretrunā ar Eiropas Konvenciju par pilsonību, kā arī ar Konvenciju par bezvalstnieku skaita samazināšanu. Es īpaši nepieminēšu tādus sīkumus kā papildu pārbaužu ieviešanu pensijas vecuma personām, prasību apliecināt tādus ienākumus, kādu nav pat pusei pilsoņu, aizliegumu pārsūdzēt tiesā pilsonības atteikumu (šāds aizliegums ir pretrunā ar Eiropas Konvenciju par pilsonību) un citas “superdemokrātijas” (pēdiņās!) izpausmes.

Jāteic, ka balsošana par jebkuru no šiem priekšlikumiem apkaunotu ikvienu deputātu un visu mūsu Saeimu.

Aicinu cienīt Saeimas godu un balsot pret TB/LNNK, atvainojiet, murgiem.

(No zāles dep. J.Dobelis: “Jaša, beidz muldēt!”)

Paldies jums par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāts Māris Grīnblats ir pieteicies runāt “par”.

M.Grīnblats (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie Saeimas deputāti! Es nedomāju piecu minūšu laikā īsi aprakstīt mūsu ierosināto likuma grozījumu saturu, taču pieminēšu galvenos motīvus, kādēļ mēs ar šiem grozījumiem esam startējuši.

Pirmām kārtām tie ir sabiedrībā novērotie procesi. Pieminēšu tikai trīs.

Pirmais. Vairākas izmeklēšanas un prāvas par pilsonības pirkšanu, kuru galarezultāts bija tas, ka Latvijas tiesas novērtēja šos pirkšanas gadījumus kā ļoti maznozīmīgus pārkāpumus.

Otrais. Dažādas pretvalstiskas aktivitātes, tajā skaitā arī no tautas priekšstāvjiem Saeimā. Pieminēšu tikai dažas. Izlēcieni valsts svētku dienās, kuri kļūst par tipisku parādību. Nereģistrētu organizāciju aktīva darbība pret skolu reformu. Okupācijas fakta noliegšana. Nepilsoņu tiesību pielīdzināšana pilsoņu tiesībām, kas Saeimā izskanējusi vismaz dažos simtos priekšlikumu ar vienu vienīgu domu - nekādas okupācijas neesot bijis un visi tie, kas te iebraukuši, esot iebraukuši likumīgi. Prasības par otru valsts valodu dažāda veida izvirzīšana, kas ir pilnīgā pretrunā gan ar Latvijas Satversmi, gan ar deputātu svinīgo solījumu, kuru šeit no tribīnes ir teikuši visi kreisā flanga pārstāvji.

Trešais. Kā secinājuši daudzi Latvijas kultūras darbinieki, gara darbinieki un valsts valodas inspektori, valsts valodas prestižs un lietojums pēdējo desmit gadu laikā diemžēl nav audzis, daudzviet šā lietojuma sfēra ir sašaurinājusies.

Mūsu ierosināto likuma grozījumu pamatdoma: Latvijas Republika nav atdalījusies no Padomju Savienības, tā ir atjaunojusi savu valstisko neatkarību, un nepilsoņus mēs neuzskatām par imigrantiem šā vārda klasiskajā nozīmē, kā to bieži vien mums stāda par piemēru, runājot par imigrācijas politiku Rietumeiropas valstīs.

Šīs personas ieradās Latvijā okupācijas laikā, ar visām no tā izrietošajām sekām, Latvija ir nākusi viņiem pretī, dodot iespēju šeit dzīvot un arī strādāt. Diemžēl daudzi no viņiem to nav sapratuši un nav arī gribējuši saprast.

Likuma grozījumu mērķis ir stiprināt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, stiprināt tos principus, kas ielikti Latvijas Republikas Satversmes 1. un 4.pantā, it sevišķi principu, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda.

Priekšlikumus attiecībā uz pašu likumu var iedalīt četrās grupās.

Pirmais un pats būtiskākais ir pārejas noteikumos minētais - ka attiecībā uz okupācijas laikā Latvijā iebraukušajiem un viņu pēcnācējiem naturalizācija tiktu apturēta līdz brīdim, kamēr Krievija gribēs civilizēti risināt šīs problēmas.

Daudzi ir pareizi sapratuši: šī norma tiktu apturēta uz nenoteikti ilgu laiku. Mums nav ilūziju, ka Krievija tuvāko piecu vai desmit gadu laikā būtiski mainīs savu politiku. Tāda ir mūsu politiskā priekšlikuma jēga.

Otrkārt, ierosinām pilsonības piešķiršanai piešķirt citu izvērtējumu un kvalitāti, nosakot tādu naturalizācijas normu (0,1 procenta apjomā no Latvijas pilsoņu kopskaita), kādu visā visumā spēj izpildīt demokrātiskās varenās un labklājību baudošās Rietumu valstis, tādas kā, piemēram, Francija: apmēram 60 000 uzņemto gadā pret 60 miljoniem Francijas iedzīvotāju.

Paredzēt Ministru kabinetam rūpīgāku procesu dažādu dokumentu izvērtēšanā, kā arī dot iespējas Ministru kabinetam atteikt vai atlikt uzņemšanu pilsonībā īpašos gadījumos, kurus likumā ir grūti paredzēt.

Vesela virkne priekšlikumu attiecas uz to, lai veicinātu, ka pilsonībā tiek uzņemti Latvijai lojāli vai vismaz lojālāki cilvēki, kas apguvuši un lieto latviešu valodu un ir iekļāvušies Latvijas sabiedrībā. Šajā sakarā ir iesniegti pieci priekšlikumi par latviešu valodas pozīciju nostiprināšanu, to skaitā priekšlikums par pašrocīgi rakstītu iesniegumu un autobiogrāfiju valsts valodā, ko daudzi pašreizējie pilsonības pretendenti nebūtu pat spējīgi izpildīt; solījums par uzticību Latvijas Republikai ir papildināts ar solījumu stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu; ir priekšlikums par interviju valsts valodā, kuras laikā jāpārbauda pretendenta iekļaušanās sabiedrībā un attieksme pret Latvijas sabiedrībā valdošajām vērtībām. Ir vēl arī vairāki citi priekšlikumi valsts valodas sakarā.

Tiek papildināti noteikumi par to, ka pilsonībā netiek uzņemtas vairākas grupas, to skaitā būtiskas ir grupas, kas saistītas ar pretvalstiskām aktivitātēm, ar iesaistīšanos pretvalstiskās un nereģistrētās organizācijās, ar okupācijas simbolu slavināšanu un valkāšanu, ar ko daudzi nepilsoņi bieži vien Latvijā izceļas gan 9.maijā, gan diemžēl, jāsaka, arī citās dienās.

Ir priekšlikumi par solījumu nepildīšanu attiecībā uz to, ka bērnu izglītos latviešu mācībvalodā, par ko pašlaik likumā nekāda konkrēta sankcija vai norma nav paredzēta.

Tāpat arī attiecībā uz hroniskiem alkoholiķiem un narkomāniem, kuri mūsu Latvijas pilsoņu skaitā nav vajadzīgi.

Attiecībā uz personām, kuras grib naturalizēties, tiek izvirzīti apmēram četri vai pieci papildpunkti, kas paredz, ka viņu lojalitāti Latvijai galvo divi Latvijas pilsoņi, kuri ir dzimuši kā Latvijas pilsoņi un ir vismaz divdesmit vienu gadu veci.

Runājot par legālo iztiku, likums tiek papildināts ar normu, ka šī legālā iztika ir pietiekama sevis un savas ģimenes uzturēšanai.

Persona arī apliecina, ka ir iekļāvusies sabiedrībā un pieņem tajā valdošās vērtības, ko vēlāk, kā es jau minēju, pārbauda speciālā intervijā.

Persona iesniedz izziņu par pēdējo trīs gadu ienākumiem un par nodokļiem, kā arī apliecina, ka ir ne tikai piecus gadus nodzīvojusi Latvijā, bet ir pastāvīgi nodzīvojusi pēdējos piecus gadus Latvijā.

Atkārtota pilsonības noraidījuma gadījumā persona atkārtoti to var iesniegt ne agrāk kā pēc trim gadiem, nevis pēc gada, kā tas ir noteikts pašlaik, jo, mūsuprāt, nevajadzētu ar šādiem priekšlikumiem bieži apgrūtināt valsts iestādes, bet vajadzētu rūpīgi apdomāt, kas nav izpildīts, kas nav saprotams un kas nav izdarīts.

Tiek atvieglināta pilsonības atņemšanas kārtība, piešķirot šādu iespēju ne tikai tiesai, bet arī Ministru kabinetam, jo Ministru kabinets administratīvā kārtībā pilsonību piešķir. Mēs piedāvājam šādā pašā kārtībā valdībai dot iespēju to atņemt vairākos gadījumos: par pretvalstiskām aktivitātēm, ja to apliecina kompetentas iestādes, piemēram, par nacionālā naida kurināšanu, par okupācijas varas simbolu slavināšanu, par darbību pretvalstiskās noziedzīgās organizācijās, par saistību ar terorismu, par solījumu nepildīšanu attiecībā uz uzticību Latvijas Republikai un latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nestiprināšanu, ko daudzi, pat saņēmuši Latvijas pasi, diemžēl dara. Arī par pilsonības iegūšanu ar kukuļošanu, attiecībā uz kuru pašlaik likumā nav efektīvu normu, kādā veidā šo pilsonību atņemt. Ir ietverta papildu norma, ka šo atņemto pilsonību nevar atkārtoti prasīt naturalizācijas kārtībā.

Un beigās - ceturtā grupa. Lai veicinātu no Latvijas izbraukušo Latvijas pilsoņu vai Latvijā neatgriezušos Latvijas pilsoņu un latviešu ciešāku saikni ar Latviju, tātad tiek pieļauta dubultā pilsonība kā izņēmums, atjaunojot iespēju reģistrēties par Latvijas pilsoņiem tiem, kuri 1940.gadā tādi ir bijuši, un viņu pēcnācējiem, ja viņi dzīvo Eiropas Savienības, NATO vai Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas valstīs, kā arī iespēju saglabāt Latvijas pilsonību, protams, tiem, kuri to vēlas, - tiem, kuri šobrīd ir izbraukuši ārpus Latvijas un naturalizējušies kādā citā valstī, bet kuri Latvijas pilsonību ieguvuši atbilstoši 2.pantam - tātad būtībā no dzimšanas.

Gribu atgādināt arī to, ka mūsu pēdējā aktivitāte 1998.gadā - tautas nobalsošana par likumu grozījumu nestāšanos spēkā, jo mēs arī tobrīd tos uzskatījām par pārāk liberāliem, - beidzās ar to, ka 45 procenti Latvijas pilsoņu nobalsoja “par”. Šāds rezultāts nekad nebūtu bijis iespējams, ja šo priekšlikumu būtu atbalstījuši tikai mūsu partijas atbalstītāji, jo par mums vēlēšanās nobalsoja apmēram...

Sēdes vadītāja. Grīnblata kungs, jūsu runas laiks ir beidzies!

M.Grīnblats. Trīsdesmit sekundītes, lūdzu, vēl!... 14,5 procenti. Tātad apmēram 31 procents balsoja par citām partijām, to skaitā par Tautas partiju un par “Latvijas ceļu”. Viņi vienprātīgi toreiz atbalstīja mūsu pozīciju tautas nobalsošanā.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Viens deputāts ir runājis “par”, viens deputāts ir runājis “pret”. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 10, pret - 24, atturas - 52. Likumprojekts komisijai nav nodots.

Vai deputāte Vaira Paegle vēlas runāt... Nē. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies!

Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis Jāņa Lagzdiņa, Kārļa Šadurska, Jevgenijas Stalidzānes, Augusta Brigmaņa, Valda Ģīļa un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izsludināt 40 minūšu pārtraukumu šā gada 8.decembra Saeimas sēdē pirms sadaļas “Par atvaļinājumu piešķiršanu”. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem iebildumu nav, Saeimas Prezidijs izsludina pārtraukumu. Tiksimies zālē pulksten 10.10.

Vārds paziņojumam deputātam Staņislavam Šķesteram.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Labdien! Es lūdzu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi pulksten 9.40. Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātei Silvai Bendrātei.

S.Bendrāte (frakcija “Jaunais laiks”).

Es lūdzu uzmanību Tibetas atbalsta grupai! Lūdzu uz nelielu sanāksmi tepat Dzeltenajā zālē. Tūliņ!

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātam Atim Slakterim.

A.Slakteris (Tautas partijas frakcija).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātiem lūdzu pulcēties uz sēdi komisijas telpās!

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Zaķim.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti, lūdzu visus doties uz komisijas zāli! Mums būs tūlīt sapulce.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, tātad mēs satiekamies zālē pulksten 10.10. Paldies.

(Pārtraukums)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Mēs turpināsim Saeimas sēdi.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lūgumu - izdarīt izmaiņas Saeimas 8.decembra sēdes darba kārtībā un sadaļā “Likumprojektu izskatīšana” kā 1.darba kārtības punktu iekļaut likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis arī Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas lūgumu - izdarīt izmaiņas šā gada 8.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” izskatīšanu pirmajā lasījumā tūlīt pēc likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” izskatīšanas pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātes Lindas Mūrnieces lūgumu piešķirt viņai bezalgas atvaļinājumu šā gada 15.decembrī. Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu Lindai Mūrniecei šā gada 15.decembrī. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret un atturas - nav. Bezalgas atvaļinājums deputātei piešķirts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis arī deputāta Oskara Kastēna lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 8.decembrī. Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Kastēnam! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - 1, neviens neatturas. Deputātam bezalgas atvaļinājums piešķirts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Marikas Bebrišas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Māra Ceriņa.

M.Ceriņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu “Par Marikas Bebrišas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt Marikas Bebrišas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Baibas Jakobsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Māra Ceriņa.

M.Ceriņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu “Par Baibas Jakobsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”. Lūdzu atbalstīt Baibas Jakobsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par šo lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Maritas Šaltas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Māra Ceriņa.

M.Ceriņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu “Par Maritas Šaltas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”. Lūdzu atbalstīt Maritas Šaltas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par šo lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Atis Slakteris.

A.Slakteris (Tautas partijas frakcija).

Priekšsēdētājas kundze! Kolēģi! Valdība ir iesniegusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””. Grozījumu būtība ir vienkārša. Kā jūs atceraties, skatot budžeta paketi, tika lemts, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru darbību regulē likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, ir tiesīgi piemērot nodokļa atvieglojumus, ja jūs gadījumā ziedojat trijām organizācijām - Latvijas Olimpiskajai komitejai, Latvijas Bērnu fondam un Latvijas Kultūras fondam.

Toreiz bija debates par to, ka šī ir tāda veca norma, kas kādreiz bijusi spēkā, un, tā kā Latvijā pašlaik ir izvērtētas visas sabiedriskā labuma organizācijas, tad šā likuma grozījumi piedāvā, ka tiesības pretendēt uz to ir visām sabiedriskā labuma organizācijām, kurām ziedojuma veikšanas brīdī ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Tāpat ir piedāvāts arī likuma spēkā stāšanās datums. Likums varētu stāties spēkā uzreiz nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, kas dotu iespējas atbalstīt šīs organizācijas jau šajā gadā.

Un šajā sakarā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lēma par to, ka šim likumprojektam būtu piešķirams steidzamības statuss.

Aicinu atbalstīt steidzamību.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret - nav, atturas - 6. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

A.Slakteris. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - nav, atturas - 8. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.

A.Slakteris. Ņemot vērā visus iepriekš minētos argumentus, ja deputātiem nebūtu iebildumu, es lūdzu atbalstīt likumprojektu arī otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem nav iebildumu, lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 7. Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Šis likumprojekts ir vienā paketē ar nupat kā izskatīto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””.

Savukārt šis likumprojekts mainīs Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru likuma normu, tā tiks precīzi sakārtota attiecībā pret Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, par kura grozījumiem mēs nupat nobalsojām. Šo likumprojektu ir iesniedzis Ministru kabinets. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likumprojektu pirmajā lasījumā un aicina piešķirt tam steidzamību.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi deputāti, lūdzu balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - nav, atturas - 7. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Dz.Zaķis. Komisija aicina atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 9. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un laiku likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā!

Dz.Zaķis. Balstoties uz visiem iepriekš minētajiem argumentiem, kā arī uz Kārtības ruļļa 92.panta trešo daļu, es aicinu izskatīt likumprojektu uzreiz otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem nav iebildumu, lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - nav, atturas - 8. Likums “Grozījumi likumā “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Bibliotēku likumā”. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Aicinu izskatīt likumprojektu ar reģistrācijas numuru 1296.

1. - kultūras ministres Helēnas Demakovas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst pret komisijas viedokli.

Dz.Ābiķis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts komisijas iesniegtajā 3.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 2. un 3.priekšlikumu.

Dz.Ābiķis. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas iesniegtajā 5.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

Dz.Ābiķis. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts, iekļauts komisijas 7.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 6. un 7.priekšlikumu.

Dz.Ābiķis. 8. un 9. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 10. - komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 11. un 12. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Ir atbalstīti un iekļauti komisijas iesniegtajā 13.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 16. - kultūras ministres Demakovas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

Dz.Ābiķis. 17. - komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 18. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Krišjāņa Petera priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 19. un 20. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 21. - kultūras ministres Demakovas priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas iesniegtajā 22.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 23. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 24. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts komisijas iesniegtajā 25.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 26. - kultūras ministres Demakovas priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 27.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 28. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 29. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Petera priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts komisijas iesniegtajā 30.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Aicinu balsot par likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - 1, atturas - nav. Likums “Grozījumi Bibliotēku likumā” pieņemts. Paldies!

Dz.Ābiķis. Paldies, kolēģi, par gandrīz vienprātīgo atbalstu!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Kampara, Ceriņas, Ontužāna, Liepiņas un Šiliņa iesniegumu ar lūgumu turpināt Saeimas sēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Turpinām izskatīt Saeimas sēdes darba kārtību.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Šajā likumprojektā ir seši priekšlikumi.

1.priekšlikumu Juridiskā komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst? Deputāti tomēr lūdz balsojumu? (Starpsauciens: “Balsot!”) Deputāti lūdz balsojumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 53, atturas - nav. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 2. - nav atbalstīts.

(Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 51, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 3. - nav atbalstīts.

(Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 56, atturas - nav. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 4. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 5. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 6. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Segliņš. Lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - 4, atturas - 3. Likums “Grozījumi Krimināllikumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā”. Trešais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Ivans Ribakovs.

I.Ribakovs (politisko organizāciju (partiju) apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.5086 - “Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā”. Trešajam lasījumam ir saņemti četri priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Ribakovs. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Ribakovs. 3. - deputāta Pētera Kalniņa kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst pret komisijas viedokli.

I.Ribakovs. 4. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Ribakovs. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums”. Trešais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Ēriks Zunda.

Ē.Zunda (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi. Uz trešo lasījumu saņemti šādi priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 2.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 3.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Zunda. 4.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 6.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Zunda. 7.priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 8.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 9.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 10.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 11.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 12.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 13. - finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts 14.priekšlikumā.

14.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret minētajiem priekšlikumiem.

Ē.Zunda. Godātie kolēģi! 15. un 16.priekšlikums ir iestrādāti 17.priekšlikumā.

17.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Zunda. 18.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 19.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 20.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Zunda. 21.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 22.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 23.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Zunda. 24.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 25.priekšlikums jau ir ietverts mūsu izskatītajā 23.priekšlikumā un līdz ar to ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 26.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 27.priekšlikums ir iestrādāts 28.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Ē.Zunda. Līdzīgi 29.priekšlikums ir iestrādāts 30.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Ē.Zunda. 31.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 32.priekšlikums ir iestrādāts 33.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Ē.Zunda. 34.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. Kolēģi! Mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likums “Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums”. Trešais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Ēriks Zunda.

Ē.Zunda (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Uz trešo lasījumu ir saņemti trīs priekšlikumi.

1. - finanšu ministra Oskara Spurdziņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 2. - finanšu ministra Oskara Spurdziņa priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Ē.Zunda. 3. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Zunda. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likums “Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Patentu likumā”. Trešais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.1222!

1. - tieslietu ministres S.Āboltiņas priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.2, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 3. - tieslietu ministres S.Āboltiņas priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.4, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 4.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 5. - tieslietu ministres S.Āboltiņas priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.6, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 6.priekšlikums. Atbalstīts.

7. - tieslietu ministres S.Āboltiņas priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.8, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret 7. un 8.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 9. - tieslietu ministres S.Āboltiņas priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 10.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 11. - tieslietu ministres S.Āboltiņas priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts 12. - atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 13. - tieslietu ministres S.Āboltiņas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Aicinu balsot par šo likumprojektu kopumā trešajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Patentu likumā” pieņemts. Paldies.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Paldies par vienprātīgo atbalstu!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17.panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Vaira Paegle.

V.Paegle (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Saeimas Prezidij! Ārlietu komisija ir izskatījusi šo likumprojektu. Neviens priekšlikums nav iesniegts. Un tāpēc es lūdzu un aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

V.Paegle. Paldies, jums!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Vaira Paegle.

V.Paegle (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Arī šo likumprojektu mēs esam izskatījuši Ārlietu komisijā. Neviens priekšlikums nav ticis iesniegts. Un tāpēc mēs lūdzam un aicinām jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

V.Paegle. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” . Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Krišjānis Peters.

K.Peters (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Cienījamais Prezidij! Strādāsim ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par aviāciju””, kura reģistrācijas numurs ir 1437.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un pieņēmusi lēmumu to atbalstīt izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis arī Petera, Stepaņenko, Nagļa, Feldmanes, Simsona un citu deputātu lūgumu noteikt Saeimas likumprojektam “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” steidzamību.

Tātad vispirms, cienījamie kolēģi, mums būtu jābalso par šā likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 44, pret - 5, atturas - 5. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - 2, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

K.Peters. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 12.decembris, izskatīšana - Saeimas 15.decembra sēdē.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 12.decembris, izskatīšana - 15.decembra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Vaira Paegle.

V.Paegle (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Godātie deputāti! Ārlietu komisija lūdz izskatīt pirmajā lasījumā minēto likumprojektu un atzīt to arī par steidzamu. Līgums apstiprināts Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra sēdē un 2005.gada 7.novembrī Latvijas Republikas valdības vārdā to parakstīja izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Zviedrijas Karalistes parlaments, riksdags, šo līgumu akceptēja 2005.gada 17.novembrī. Zviedrijas valdība ir izpildījusi arī līguma 2.pantā minētās saistības un pārskaitījusi Rīgas Juridiskajai augstskolai finansējumu 250 000 latu apmērā.

Minēto likumprojektu tiešām būtu vēlams atzīt par steidzamu, lai atbilstoši līguma 1.pantam Zviedrijas puse līdz 2005.gada 16.decembrim varētu īstenot tai piederošo Rīgas Juridiskās augstskolas īpašumdaļu nodošanu Latvijas Republikas valdībai, bet savukārt Latvijas valdība līdz šā finanšu gada beigām varētu samaksāt Zviedrijas pusei līgumslēdzēju pušu pielīgto cenu 250 000 latu apmērā, kura tika piešķirta Izglītības un zinātnes ministrijai tieši šim mērķim, veicot grozījumus 2005.gada valsts budžetā, kā arī nodot Latvijas valdībai piederošās īpašumdaļas, tas ir, 76%, Latvijas Universitātei, tādējādi nodrošinot šīs mācību iestādes darbības nepārtrauktību.

Tātad vispirms es lūdzu un aicinu jūs lemt par šā likumprojekta steidzamību.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu balsot par šā likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret - 1, atturas - 8. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

V.Paegle. Un tad es vēl lūdzu pieņemt šo likumprojektu arī pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - 5, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

V.Paegle. Un es vēl lūgtu, ja deputātiem tiešām nebūtu nekādu iebildumu, šo likumprojektu pieņemt šodien arī otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, tad būtu jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš.

V.Paegle. Teiksim, nākamā trešdiena.

Sēdes vadītāja. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - tūlīt pateikšu - ir 12.decembris un izskatīšana 15.decembra sēdē. Vai ir citi priekšlikumi? Nē! Paldies!

V.Paegle. Labi, paldies!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Latvijas vides aizsardzības fonda likums”. Otrais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Indulis Emsis.

I.Emsis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godātie kolēģi! Dokuments Nr.5090.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Un 5. - vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums. Daļēji atbalstīti un iekļauti 6.priekšlikumā - atbildīgās komisijas redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

I.Emsis. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Emsis. 11. - vides ministra Vējoņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Emsis. Esam izskatījuši visus priekšlikumus. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdz deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

I.Emsis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 13.decembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.decembris.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām””. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Parlamentā ir iesniegts arī projekts pavisam jaunam lielam likumam par bāriņtiesām, kuru mēs izskatīsim acīmredzot kāda pusgada laikā, tāpēc lūdzu noteikt steidzamību šiem diviem grozījumiem, kas ir paredzēti vecajā, šobrīd vēl spēkā esošajā likumā.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi deputāti, lūdzu balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - nav, atturas - 4. Likumprojekts atzīts par steidzamu!

M.Segliņš. Lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā!

M.Segliņš. 13.decembris - termiņš priekšlikumu iesniegšanai. Un likumprojekta izskatīšana - 15.decembrī.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.decembris, likumprojekta izskatīšana - 15.decembra sēdē. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Informācijas atklātības likumā”. Otrais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.5096.

1.priekšlikums. Daļēji atbalstīts komisijas redakcijā - 3.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst pret komisijas viedokli.

J.Sokolovskis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts 3.priekšlikumā - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 2. un 3.priekšlikumu.

J.Sokolovskis. 3. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 4.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 6.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 7.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 8.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 9.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts 12.priekšlikumā - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst pret komisijas viedokli.

J.Sokolovskis. 11.priekšlikums. Atbalstīts un iestrādāts 12.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 11. un 12.priekšlikumu.

J.Sokolovskis. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts 17. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 14.priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 17.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 15.priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 17.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 16.priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst pret komisijas viedokli.

J.Sokolovskis. 17. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 19.priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 20.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 21. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Sokolovskis. 22.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 23.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Sokolovskis. 24.priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 25.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 26.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 27.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Sokolovskis. 28.priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 29. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 30. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 29. un 30.priekšlikumu.

J.Sokolovskis. 31.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 32.priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 34.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 33.priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 34.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 33. un 34.priekšlikumu.

J.Sokolovskis. 35.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 36.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 37.priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 38.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Sokolovskis. 39.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 40.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Sokolovskis. 41.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Sokolovskis. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

J.Sokolovskis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 13.decembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 13.decembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta Pētera Simsona saukšanai pie administratīvās atbildības”.

Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Pāvels Maksimovs.

P.Maksimovs (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Mandātu un iesniegumu komisija izskatīja Valsts policijas iesniegumu un protokolu par deputāta Pētera Simsona administratīvo pārkāpumu - ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu.

Komisija lūdz izskatīt komisijas iesniegto lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, lūdzu balsot par lēmuma projektu! (No zāles dep. J.Dobelis: “Kauns! Fui!”) Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - nav, atturas - 2. Lēmums pieņemts. Paldies.

Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Golubova, Solovjova, Deņisova, Fjodorova un Bekasova jautājumu Latvijas Republikas iekšlietu ministram Dzintaram Jaundžeikaram “Par Eiropas Savienības pasu ieviešanu”. Šo jautājumu mēs nododam iekšlietu ministram.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis arī deputātu Sokolovska, Aleksejeva, Plinera, Buzajeva un Tolmačova jautājumu aizsardzības ministram Einaram Repšem “Par karakuģu iegādi Jūras spēku vajadzībām”. Jautājumu mēs nododam aizsardzības ministram.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Klementjeva, Bartaševiča, Orlova, Ribakova, Vidavska un Agešina jautājumu Latvijas Republikas Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim “Par iztikas minimumu valstī”. Jautājumu mēs nododam Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim.

Cienījamie kolēģi! Līdz ar to visa sēdes darba kārtība ir izskatīta.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, gribu ar paziņojumu vērsties pie visu frakciju vadītājiem. Aicinu visu frakciju vadītājus 15 minūšu laikā pēc šīs sēdes ierasties uz Frakciju padomi!

Paziņojumam vārds deputātei Jevgenijai Stalidzānei.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisijas sēde komisijas telpās pulksten 11.45.

Sēdes vadītāja. Paziņojumam vārds deputātam Kārlim Strēlim.

K.Strēlis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Es jau jums ziņoju par Ziemassvētku kausa izcīņu 15.decembrī pulksten 17.00 Daugavas sporta namā. Šodien lūdzu kolēģus basketbolistus ierasties uz treniņu pulksten 16.00 Rīgas Valsts tehnikumā!

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paziņojumam vārds deputātam Staņislavam Šķesteram.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Lūdzu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi pulksten 11.00!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Es aicinu visus Saeimas deputātus un darbiniekus iznākt ārā Saeimas pagalmā, lai mēs visi kopīgi iededzinātu Ziemassvētku eglīti!

Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Saeimas sekretāra biedrei Ingunai Rībenai.

I.Rībena (8.Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie kolēģi! Šodien nav reģistrējušies: Boriss Cilevičs, Ēriks Jēkabsons, Nikolajs Kabanovs, Oskars Kastēns, Aleksandrs Kiršteins, Vilis Krištopans un Linda Mūrniece.

Sēdes vadītāja. Sēde ir slēgta.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas rudens sesijas 18.sēde

2005.gada 8.decembrī

Igaunijas Republikas prezidenta V.E. Arnolda Rītela uzruna Saeimas deputātiem
Par darba kārtību
Par likumprojektu “Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju”

(5069. un 5069.a dok., reģ. nr.1450)

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību””

(5076. un 5076.a dok., reģ. nr.1451)

Par likumprojektu “Grozījumi Komerclikumā”

(5077. un 5077.a dok., reģ. nr.1452)

Par likumprojektu “Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā”

(5078. un 5078.a dok., reģ. nr.1453)

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību””

(5081. un 5081.a dok., reģ. nr.1454)

Par likumprojektu “Grozījumi Iekšējā audita likumā”

(5085. un 5085.a dok., reģ. nr.1455)

Par likumprojektu “Grozījumi Pilsonības likumā” (Noraidīts)

(5089. un 5089.a dok., reģ. nr.1456)

Priekšlikumi - dep. J.Pliners (pret)
- dep. M.Grīnblats (par)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””
(5103. dok., reģ. nr.1458)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””
(5104. dok., reģ. nr.1459)
Paziņojumi
- dep. S.Šķesters
- dep. S.Bendrāte
- dep. A.Slakteris
- dep. Dz.Zaķis
Par darba kārtību
Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Lindai Mūrniecei”

(5097. dok.)

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Oskaram Kastēnam”

(5098. dok.)

Lēmuma projekts “Par Marikas Bebrišas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

(5093. dok., reģ. nr.870)

Ziņo - dep. M.Ceriņa
Lēmuma projekts “Par Baibas Jakobsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

(5094. dok., reģ. nr.871)

Ziņo - dep. M.Ceriņa
Lēmuma projekts “Par Maritas Šaltas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

(5095. dok., reģ. nr.872)

Ziņo - dep. M.Ceriņa
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” (1.lasījums) (Steidzams)

(5103. dok., reģ. nr.1458)

Ziņo - dep. A.Slakteris
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” (2.lasījums) (Steidzams)

(5103. dok., reģ. nr.1458)

Ziņo - dep. A.Slakteris
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (1.lasījums) (Steidzams)

(5104. dok., reģ. nr.1459)

Ziņo - dep. Dz.Zaķis
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (2.lasījums) (Steidzams)

(5104. dok., reģ. nr.1459)

Ziņo - dep. Dz.Zaķis
Likumprojekts “Grozījumi Bibliotēku likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(4488. dok., reģ. nr.1296)
Ziņo - dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” (3.lasījums)
(5083. dok., reģ. nr.1180)
Ziņo - dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā” (3.lasījums)
(5086. dok., reģ. nr.1313)
Ziņo - dep. I.Ribakovs
Likumprojekts “Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums” (3.lasījums)
(5087. dok., reģ. nr.1303)
Ziņo - dep. Ē.Zunda
Likumprojekts “Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums” (3.lasījums)

(5088. dok., reģ. nr.1312)

Ziņo - dep. Ē.Zunda
Likumprojekts “Grozījumi Patentu likumā” (3.lasījums)
(5091. dok., reģ. nr.1222)
Ziņo - dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17.panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā” (2.lasījums)
(4521. un 5067. dok.,reģ. nr.1319)
Ziņo - dep. V.Paegle
Likumprojekts “Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa” (2.lasījums)
(4536. un 5068. dok.,reģ. nr.1330)
Ziņo - dep. V.Paegle
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” (1.lasījums) (Steidzams)
(4997. un 5074. dok., reģ. nr.1437)
Ziņo - dep. K.Peters
Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu” (1.lasījums) (Steidzams)
(5036. un 5082. dok., reģ. nr.1445)
Ziņo - dep. V.Paegle
Likumprojekts “Latvijas vides aizsardzības fonda likums” (2.lasījums)
(4827. un 5090. dok., reģ. nr.1401)
Ziņo - dep. I.Emsis
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (1.lasījums) (Steidzams)

(4965. un 5092. dok., reģ. nr.1425)

Ziņo - dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījumi Informācijas atklātības likumā” (2.lasījums)
(4843. un 5096. dok., reģ. nr.1408)
Ziņo - dep. J.Sokolovskis
Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta Pētera Simsona saukšanai pie administratīvās atbildības”
(5073. dok., reģ. nr.868)
Ziņo - dep. P.Maksimovs
Par Saeimas deputātu jautājumu iekšlietu ministram Dz.Jaundžeikaram “Par Eiropas Savienības pasu ieviešanu”

(4742. dok., reģ. nr.84)

Par Saeimas deputātu jautājumu aizsardzības ministram E.Repšem “Par karakuģu iegādi Jūras spēku vajadzībām”

(4743. dok., reģ. nr.85)

Par Saeimas deputātu jautājumu Latvijas Republikas Ministru prezidentam A.Kalvītim “Par iztikas minimumu valstī”

(4728. dok., reģ. nr.83)

Paziņojumi
- dep. J.Stalidzāne
- dep. K.Strēlis
- dep. S.Šķesters
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedre I.Rībena

 

 

Atbildes uz deputātu jautājumiem

2005.gada 7.decembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes vadītāja. Labdien! Sākam jautājumu un atbilžu sēdi šā gada 7.decembrī.

Saeimas Prezidijs tika nodevis deputātu Klementjeva, Bartaševiča, Ribakova, Vidavska un Orlova jautājumu ekonomikas ministram Krišjānim Kariņam “Par Latvijas valdības enerģētikas politiku”. Ir sniegta rakstiska atbilde, bet diemžēl ekonomikas ministrs šodien nevar ierasties uz šo atbilžu un jautājumu sēdi, jo šajā laikā piedalās Igaunijas premjerministra valsts vizītes programmas pasākumā.

Tā kā uz šo sēdi nav ieradušies arī jautājuma iesniedzēji, varam uzskatīt, ka jautājuma iesniedzēji ir apmierināti ar sniegto atbildi.

Saeimas Prezidijs tika nodevis arī deputātu Urbanoviča, Bartaševiča, Orlova, Agešina un Ribakova jautājumu finanšu ministram Oskaram Spurdziņam “Par līdzekļu piešķiršanu Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam”. Arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde. Diemžēl Spurdziņa kungs 7.decembrī atrodas komandējumā Briselē, tāpēc nevar ierasties uz Saeimas sēdi, lai atbildētu uz deputātu jautājumu. Taču arī jautājuma iesniedzēji nav ieradušies uz šo sēdi.

Tātad Saeimas Prezidijs uzskata, ka deputāti ir apmierināti ar sniegto rakstisko atbildi.

Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un jautājumu un atbilžu sēde ir slēgta.

Paldies!

 

 

Atbildes uz Saeimas deputātu jautājumiem

2005.gada 7.decembrī

 

 

Latvijas Republikas ekonomikas ministra A.K.Kariņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Par Latvijas valdības enerģētikas politiku”   (reģ. nr.80);  (Rakstiska atbilde)
Latvijas Republikas finanšu ministra O.Spurdziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Par līdzekļu piešķiršanu Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam”    (reģ. nr.81);  (Rakstiska atbilde)

Balsojumi

Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju
Datums: 08.12.2005. 09:10:36 bal001
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5069 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību"
Datums: 08.12.2005. 09:11:04 bal002
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5076 nodošanu komisijām

Grozījumi Komerclikumā (reģ. nr. 1452)
Datums: 08.12.2005. 09:11:36 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5077 nodošanu komisijām

Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā
Datums: 08.12.2005. 09:12:06 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5078 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību"
Datums: 08.12.2005. 09:12:46 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5081 nodošanu komisijām

Grozījumi Iekšējā audita likumā
Datums: 08.12.2005. 09:13:14 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5085 nodošanu komisijām

Grozījumi Pilsonības likumā
Datums: 08.12.2005. 09:28:04 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5089 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
Datums: 08.12.2005. 09:28:42 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5103 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
Datums: 08.12.2005. 09:29:16 bal009
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5104 nodošanu komisijām

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Lindai Mūrniecei"
Datums: 08.12.2005. 10:12:24 bal010
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok.nr. 5097

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Oskaram Kastēnam"
Datums: 08.12.2005. 10:12:52 bal011
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok.nr. 5098

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:17:04 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5103 steidzamību

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:17:28 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5103 pieņemšanu 1. lasījumā

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 08.12.2005. 10:18:02 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5103 pieņemšanu 2. lasījumā

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:19:24 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5104 steidzamību

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:19:46 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5104 pieņemšanu 1. lasījumā

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 08.12.2005. 10:19:46 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5104 pieņemšanu 2. lasījumā

Grozījumi Bibliotēku likumā (2.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:24:02 bal021
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.4488 pieņemšanu 2. lasījumā

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr. 1180) (3.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:25:04 bal022
Balsošanas motīvs: Par 1. priekšlikumu

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr. 1180) (3.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:25:26 bal023
Balsošanas motīvs: Par 2. priekšlikumu

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr. 1180) (3.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:25:50 bal024
Balsošanas motīvs: Par 3. priekšlikumu

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr. 1180) (3.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:26:18 bal025
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5083 pieņemšanu 3. lasījumā

Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā (3.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:27:30 bal026
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5086 pieņemšanu 3. lasījumā

Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums (3.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:30:14 bal027
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5087 pieņemšanu 3. lasījumā

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums (3.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:31:10 bal028
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5088 pieņemšanu 3. lasījumā

Grozījumi Patentu likumā (3.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:33:28 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5091 pieņemšanu 3. lasījumā

"Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17.panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā" (2.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:34:44 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5067 pieņemšanu 2. lasījumā

"Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa" (2.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:35:54 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5068 pieņemšanu 2. lasījumā

Grozījumi likumā "Par aviāciju" (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:37:18 bal032
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5074 steidzamību

Grozījumi likumā "Par aviāciju" (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:37:38 bal033
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5074 pieņemšanu 1. lasījumā

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:40:24 bal034
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.5082 steidzamību

Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:40:50 bal035
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5082 pieņemšanu 1.lasījumā

Latvijas vides aizsardzības fonda likums (2.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:43:10 bal036
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5090 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:44:24 bal037
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4965 steidzamību

Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (1.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:44:44 bal038
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4965 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Informācijas atklātības likumā (2.lasījums)
Datums: 08.12.2005. 10:48:40 bal039
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5096 pieņemšanu 2.lasījumā

Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta P.Simsona saukšanai pie administratīvās atbildības"
Datums: 08.12.2005. 10:49:44 bal040
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.5073

Sestdien, 24.februārī