Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas devītā sēde

2005.gada 26.oktobrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Sāksim Saeimas 26.oktobra sēdi. Mēs turpinām izskatīt Saeimas šā gada 20.oktobra sēdes darba kārtībā iekļautos, bet neizskatītos likumprojektus, kā arī neizskatīto patstāvīgo priekšlikumu un lēmuma projektu.

Tātad darba kārtības pirmais jautājums ir likumprojekts “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””. Trešais lasījums.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā – deputāte Ingrīda Circene.

I.Circene (frakcija “Jaunais laiks”).

Strādāsim ar dokumentu, kura reģistrācijas numurs ir 609. Tas ir likumprojekts “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””.

1. – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Circene. 2. – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Circene. 3. – deputātes Krastiņas priekšlikums. Atbalstīts un redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Circene. 4. – deputātes Krastiņas priekšlikums. Atbalstīts un redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Circene. 5. – deputāta Klementjeva priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Par 5.priekšlikumu atklājam debates. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Tautas saskaņas partijas frakcijas deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums ir loģisks, jo izriet no tiem grozījumiem likumā, kuri tika pieņemti otrajā lasījumā; proti, masu informācijas līdzekļa redaktoram ir pienākums izskatīt iesniegumu septiņu dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Nu izskatīja viņš to! Bet kas notiks tālāk? Deputāts paskaidro: to pašu septiņu dienu laikā ir jāsniedz atbilde iesniedzējam un jānorāda pieņemtā lēmuma pamatojums.

Komisija priekšlikumam principā piekrita (trīs balsis, tajā skaitā arī mana, bija “pret”) un tikai svītroja prasību, ka ir jābūt lēmuma pamatojumam. Un ne vairāk! Jo 5. un 6.priekšlikums par šo likumprojektu ir praktiski vienādi.

Taču, kā jums, kungi, visiem ir zināms, dialektika ir formālās loģikas ienaidniece, jo, pieņemdama šo Klementjeva priekšlikumu, Saeima uzliks privātpersonām – avīžu redaktoriem – valsts ierēdņu pienākumus, turklāt pat vēl striktākā formā, jo valsts ierēdnim atbildes sniegšanai likums nosaka divreiz garāku termiņu – divas nedēļas, bet sarežģītos gadījumos – pat veselu mēnesi.

Šodien šī pati Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja vēl garāku termiņu kādai citai atsevišķai organizācijai – Valsts cilvēktiesību birojam, ļaujot tam sniegt atbildes pat mēneša laikā. Es biju vienīgais, kurš balsoja “pret” šo priekšlikumu.

Cienījamie kolēģi! Šis Klementjeva kunga priekšlikums izsauca visos masu plašsaziņas līdzekļu un to asociāciju pārstāvjos ārkārtīgi negatīvu attieksmi. Tomēr, ja Saeima šo arī atbalstīs vai atbalstīs nākamo, faktiski analoģisko, atbildīgās komisijas priekšlikumu, nekas briesmīgs jau nenotiks. Vienkārši katrā redakcijā parādīsies vēl viena štata vienība, kura atbildēs uz darbaļaužu šizoīdiskajām vēstulēm.

Masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji baidās no tā, ka šis varētu būt tikai pirmais posms iespējamajā preses brīvības ierobežojumu ķēdē. To, cik lielā mērā Saeima arī turpmāk ir gatava “piegriezt skrūves”, demonstrēs šodienas balsojums.

PCTVL frakcija iestājas par preses brīvību un tāpēc neatbalstīs likumprojekta par presi 5. un 6.priekšlikumu.

 

Sēdes vadītāja. Deputāte Ingrīda Circene.

I.Circene (frakcija “Jaunais laiks”).

Šoreiz es runāšu savā vārdā. Deputāta Klementjeva priekšlikums neatrisina jautājumu pēc būtības attiecībā uz cieņas un goda aizskaršanu, jo izdevējs var arī formāli atrakstīties, un faktiski nekāda cita risinājuma kā vien tiesa nav.

Protams, arī saistībā ar tiesvedību ir nopietnas problēmas, jo tiesas procesa ilgums bieži ir līdz pat diviem gadiem. Vēlams būtu tiesas procesu saīsināt un šo jautājumu skatīt kā prioritāru 1–2 mēnešu laikā, nevis gadu garumā.

Te būtu jārunā arī par apgabaltiesu kapacitātes palielināšanu, jo pašreizējā situācijā, redzot to, kāda ir tiesvedība, reāli ir grūti samazināt šo laiku. Problēma ir pašas nozares iekšējā regulēšanā. Un, ja aplūko citu valstu pieredzi, tad redzams, ka tur ir izveidotas žurnālistikas padomes šādu domstarpību risināšanai, un šādas padomes mēģina risināt šīs problēmas divas reizes, bet, ja arī vēl tad netiek panākts atrisinājums vai vienošanās, šī padome pieņem lēmumu, kuru publicē padomes mājaslapā.

Padomei nav līdzekļu, lai sodītu kādu personu, taču tādi ir pārvaldes institūcijām, kuras pilnvarotas uzraudzīt medijus un pārkāpumu gadījumā arī sodīt.

Tā tas notiek mūsu kaimiņvalstīs – Dānijā, Somijā, Ungārijā un Vācijā. Arī Latvijā tika veikts pētījums, cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas auditā, kurš tika arī prezentēts, kā vienu no Latvijas problēmām pētnieki min žurnālistu pašregulācijas problēmas, kas izraisa valsts varas vēlmi iejaukties mediju darbībā tieši tāpēc, ka šī iekšējā pašregulācija nav pietiekami atrisināta.

Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka nevajag atbalstīt deputāta Klementjeva priekšlikumu, bet vajag meklēt risinājumu, kā stiprināt žurnālistu pašregulācijas jautājumu.

Sēdes vadītāja. Deputāte Inese Krastiņa.

I.Krastiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamā Saeima! Iespējams, ka šodien šis priekšlikums tiek apspriests arī tāpēc, ka morālais kaitējums, kas tiek nodarīts, publicējot nepatiesu informāciju, daudziem cilvēkiem ir krietni sāpīgāks nekā materiālais kaitējums.

Cilvēkos neapmierinātību izraisa arī tas, ka dažkārt neobjektīvi ir izklāstīti fakti vai arī notikusi neprecīza notikumu interpretācija. Kā novērst šīs negācijas – tas ir vienīgi masu mediju vadītāju kompetences un profesionalitātes jautājums, bet strīdus gadījumā – tiesas lēmums.

Mediju vadītāju pienākums ir nodrošināt žurnālistu ētikas principu ievērošanu viņu ikdienas darbā.

Ieskatam es vēlētos minēt juridiskus argumentus pret šo iesniegto priekšlikumu.

Pirmkārt. Šis priekšlikums ir pretrunā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības brīvi izteikties.

Otrkārt. Priekšlikums ir pretrunā ar Satversmes 100.pantu, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju.

Treškārt. Būtiski ir tas, ka priekšlikums ir pretrunā ar pārvaldes attiecību modeli. Masu medija redaktors nav pārvaldes attiecībās ar prasības iesniedzēju. Uz masu informācijas līdzekļu vadītājiem nav attiecināma likumā noteiktā kārtība un principi attiecībā uz iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu izskatīšanu valsts vai pašvaldību institūcijās. Līdz ar to valstij nav tiesiska pamata iejaukties masu mediju darbā.

Ceturtkārt. Minētajam priekšlikumam pat tad, ja tas kļūtu par likuma normu, būtu tikai un vienīgi deklaratīvs raksturs, jo par normas nepildīšanu nevienā likumā sankcijas nav noteiktas.

Pašreiz cilvēka goda un cieņas aizsardzībai valstī jau ir pietiekama tiesiskā bāze. Pirmkārt, tā ir Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.panta otrā daļa, kas paredz, ka vārda brīvības īstenošana vienlaikus ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, un tā ir vērsta uz to, lai aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības.

Otrkārt. Saskaņā ar Satversmes 95.pantu cilvēka godu un cieņu aizsargā valsts atbilstoši starptautiskajām un nacionālajām tiesību normām, un cilvēks goda un cieņas aizskāruma gadījumā vienīgi var griezties tiesā.

Treškārt. Cilvēka goda un cieņas tiesiskā aizsardzība ir noteikta likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 7.pantā, kas nosaka, ka ir aizliegts publicēt informāciju, kas aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tām neslavu.

Ceturtkārt. Latvijā atbildību par goda un cieņas aizskaršanu nosaka gan Krimināllikums, gan Civillikums. Dažās valstīs žurnālistu profesionalitāte ir tik augstā līmenī, ka kriminālatbildība nepastāv, pastāv tikai civiltiesiskā atbildība.

Mediju vadītājiem ir zināmi Latvijas likumi, un atkarībā no savas profesionālās izglītotības līmeņa viņi likumus arī ievēro, bet, ja neievēro, tad viņi tiek iesūdzēti tiesā un atbild saskaņā ar tiesas lēmumu.

Pamatojoties uz šiem būtiskajiem juridiskajiem argumentiem, iesniegtais priekšlikums ir klajā pretrunā ar demokrātiskas valsts iekārtas principiem un nav atbalstāms.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi! Es gribētu iepazīstināt jūs ar Latvijas Preses izdevēju asociācijas viedokli.

Latvijas Preses izdevēju asociācija vēlas vērst jūsu uzmanību uz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sagatavotajiem priekšlikumiem – grozījumiem likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”.

Komisijas atbalstītie grozījumi ietver priekšlikumu par 21.panta ceturtās daļas redakciju, kur kā obligāta prasība ir paredzēta iespēja uzlikt masu informācijas līdzekļa redaktoram septiņu dienu laikā sniegt atbildi uz iesniegumu par nepatiesu ziņu atsaukšanu.

Uzskatām, ka šeit nav ņemts vērā kāds būtisks fakts. Redaktors nav pārvaldes attiecībās ar prasības iesniedzēju, tāpat kā redaktors nav juridiskā persona. Tādējādi redaktoriem nevar uzlikt par pienākumu obligātā kārtā rakstiski atbildēt uz katru iesniegumu vai vēstuli.

Tātad mēs vēlamies arī atgādināt, ka Satversmes 100.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību. Tas ietver tiesības cilvēkam brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus.

Līdz ar to uzskatām, ka iepriekšminētā priekšlikuma iekļaušana likumā ir uztverama kā solis uz preses brīvības un žurnālista vārda brīvības ierobežošanu.

Turklāt es vēl gribētu vērst jūsu uzmanību šodien uz Askolda Rodina rakstu “Dienā”, kura nosaukums ir “Komisijas ačgārnība”. Runa ir par atgriešanos padomju Latvijā. Ko citu var teikt, lasot šodien Saeimā trešajā lasījumā balsojumus par grozījumiem likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”? Protams, ne par visiem.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pirms trešā lasījuma iespraukusies likumprojektā ar priekšlikumu, kas paredz, ka plašsaziņas līdzekļa redaktoram, uz kura galda ir nonācis iesniegums par nepatiesas vai godu un cieņu aizskarošas informācijas parādīšanos plašsaziņas līdzeklī, atbilde iesniedzējam jāsniedz septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Ar līdzīgu ierosinājumu klajā nācis arī deputāts Andrejs Klementjevs.

Ir Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē darbu ar iesniegumiem, taču tie attiecas uz budžeta maizi ēdošām institūcijām, un pat tām uz iesniegumiem ir jāatbild tikai 2 nedēļu laikā. Tāpēc prasīt no plašsaziņas līdzekļu, it īpaši no privāto līdzekļu, redaktoriem, lai viņi dod atbildi uz iesniegumu, turklāt vēl septiņu dienu laikā, pielīdzinot viņus ierēdņiem, ir vienkārši idiotisms. Tā ir iespēja spiediena izdarīšanai uz plašsaziņas līdzekļiem, un līdz ar to šāds priekšlikums nonāk pretrunā ar Satversmes 100.pantā noteiktajām tiesībām uz vārda brīvību.

Godātie kolēģi, lūdzu, paklausieties, ko saka prese par šiem priekšlikumiem!

Sēdes vadītāja. Deputāts Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Priekšlikuma iesniedzējs, mans kolēģis Andrejs Klementjevs, zālē nav redzams. Tā ka, es ceru, nebūs neviena, kas balsos “par” šo 5. un 6.priekšlikumu, jo, man šķiet, ka beigās mēs te viens otram cenšamies pierādīt, kurš vairāk mīl presi.

Ja runā par šo priekšlikumu, tad jūs neesat padomājuši par vienu vēl sāpīgāku aspektu. Te dažas partijas ar presi saprot tikai kādu vienu lielāko laikrakstu, lai gan šis priekšlikums “izdara sitienu” tieši mazākajiem laikrakstiem; vislielāko tiem, kuru abonentu skaits svārstās no trim līdz desmit, piecpadsmit tūkstošiem. Arī tie saņem ne mazumu vēstuļu, uz kurām, protams, ir jāsniedz atbilde.

Tā ka es ļoti ceru, ka vienīgi pats Andrejs Klementjevs balsos “par” šo visai īpatnējo priekšlikumu.

Aicinu balsot “pret” – gan pret 5., gan pret 6.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Ir jau ļoti patīkami klausīties kaut kādus sarakstītus penterus par cilvēktiesībām, bet tomēr vajadzētu runāt par kaut ko konkrētu. Ja mēs runājam par 5.priekšlikumu, tad runāsim par 5.priekšlikumu, nevis pļāpāsim kaut kādas vispasaules gudrības!

5.priekšlikums atšķiras no 6.priekšlikuma ar vienu teikumu. Proti, 5.priekšlikumā ir papildus vēl citām muļķībām ierakstīts šāds teikums: “Atbildē jānorāda pieņemtā lēmuma pamatojums.” Tas vienkārši ir konceptuāli neiespējami, jo tas paver ceļu visādām atrakstīšanās iespējām, kaut kādām formalitātēm un nebeidzamām garu garām pļāpām. Tā ka, runājot konkrēti par 5.priekšlikumu, jāteic, jā, mans priekšlikums ir, ka tas ir jānoraida. Bet tas jau nav pamatpriekšlikums! Pamatpriekšlikums ir 6.priekšlikums, kur vienkārši, kā ir norādīts, šis un tas ir iestrādāts no 5.priekšlikuma. Tātad šeit ir tikai viena koncepcija, kas skar lēmuma pamatojumu. Un es ierosinu vienkārši tāpēc noraidīt šo priekšlikumu.

Kolēģi! Ja jau jūs tagad, runājot par 5.priekšlikumu, sāksiet vispārīgās koncepcijas apskatīt, tad ko jūs darīsiet ar 6.priekšlikumu? Un, ja 5. un 6.priekšlikumu mēs nepieņemsim, tad mums paliks – tomēr paliks! – otrā lasījuma redakcija, kur ir runa par pienākumu izskatīt septiņu dienu laikā. Vajadzētu taču ievērot visu to secību. Likums ir nopietns un skar dažādas intereses, un attiecīgā secībā to vajadzētu izskatīt. Jo faktiski šeit ir konceptuāli jāizšķiras: vai nu mēs paliekam pie otrā lasījuma redakcijas, vai tomēr mēģinām trešajā lasījumā “iekabināt” vēl kaut ko papildus.

Pagaidām runāsim par 5.priekšlikumu, ko ierosinu noraidīt.

Sēdes vadītāja. Deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Es ļoti lūdzu un aicinu jūs pārtraukt šīs neauglīgās debates, jo mēs šobrīd viens otru pārliecinām par vispārzināmām lietām. Es domāju, ka ne tikai Klementjeva kungs, kurš šobrīd ir klāt, bet arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija saprot, ka viņi ir kļūdījušies, jo sabiedrisks saziņas līdzeklis, privāts plašsaziņas līdzeklis nav valsts iestāde. Un ne žurnālists, ne avīzes redaktors nav ierēdnis.

Tāpēc es aicinu noraidīt gan 5.priekšlikumu, gan arī neuzsākt debates par 6.priekšlikumu, kas būtībā ir līdzīgs, un noraidīt arī to!

Paldies, kolēģi, par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

I.Circene. Jā. Tā kā 5.priekšlikums, kā šeit rakstīts, ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā Nr.6, tad mums ir jābalso par 6.priekšlikumu, kuru komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Nē, cienījamie kolēģi, tagad jābalso ir par 5.priekšlikumu. Lūdzu deputātus balsot par deputāta Klementjeva iesniegto 5.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 12, pret - 70, atturas - 5. Priekšlikums nav atbalstīts.

I.Circene. 6. - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurā ir iestrādāts arī 5.priekšlikums un kuru komisija ir atbalstījusi. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis. (No zāles dep. J.Dobelis: “Es aicinu balsot “pret”!”)

Debates slēdzu. Lūdzu deputātus balsot par 6. - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 20, pret - 49, atturas - 14. Priekšlikums nav atbalstīts.

I.Circene. Paldies.

7. - deputātes Ineses Krastiņas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

I.Circene. Līdz ar to priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - nav, atturas - 3. Likums “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” ir pieņemts. Paldies.

I.Circene. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par diplomātisko pasi””. Trešais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Likumprojekta trešajam lasījumam ir Ārlietu komisijai iesniegts viens priekšlikums, kas ir no deputāta Šadurska kunga. Komisija neatbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

I.Solovjovs. Komisijas vārdā es jūs aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - 3, neviens neatturas. Likums “Grozījumi likumā “Par diplomātisko pasi”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Ārlietu komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu. Es jūs aicinu arī šo likumprojektu atbalstīt otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likums “Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Arī par šo likumprojektu nesaņēmām nevienu priekšlikumu. Aicinu jūs arī šo likumprojektu atbalstīt otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums “Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Otrajam lasījumam nesaņēmām priekšlikumus. Aicinu atbalstīt otrajā, galīgajā, lasījumā arī šo likumprojektu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likums “Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu” pieņemts. Paldies.

I.Solovjovs. Paldies jums!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Staņislavs Šķesters.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu, kura reģistrācijas numurs ir 1261, - “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””.

Tas ir Ministru kabineta iesniegts likumprojekts, kas pārsvarā ir redakcionāls. Sakarā ar iepriekš minēto likumu vienkārši Valsts nekustamā īpašuma aģentūra tiek pārveidota par valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”, un tas ir pamatnosacījums, kāpēc šis likumprojekts ir iesniegts un šobrīd tiek izskatīts.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un lūdz jūs atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

S.Šķesters. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 7.novembris.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 7.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Muzeju likums”. Pirmais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Muzeju likums ir pieņemts 1997.gadā, un tas vairs neatbilst vēlāk pieņemtajiem - Publisko aģentūru likumam, Valsts pārvaldes iekārtas likumam un Komerclikumam.

Jums piedāvātajā jaunā likuma projektā ir precizēta muzeju kvalifikācija pēc to juridiskā statusa, saskaņojot to ar iepriekš minētajiem likumiem.

Jaunais likums neparedz papildu izdevumus no budžeta, tas tikai sakārtos muzeju likumdošanu atbilstoši jau pieņemtajiem likumiem, un tāpēc es aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt likumprojektu “Muzeju likums” pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi, paldies par vienprātīgo atbalstu! Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 4.novembrim.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 4.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”. Otrais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Andrejs Naglis.

A.Naglis (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Augsti godāto Saeimas Prezidij! Kolēģi deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir iesniegusi likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Tā reģistrācijas numurs ir 1162.

1.priekšlikums - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Naglis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Naglis. 3.priekšlikums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Naglis. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Naglis. 5. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Naglis. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Naglis. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Naglis. 8. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Naglis. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Naglis. 10. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Naglis. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Naglis. Visi priekšlikumi izskatīti. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Naglis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 2005.gada 7.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 7.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Madars Lasmanis.

(Starpsauciens no zāles! “Ātrāk! Ātrāk! Laiks ir nauda!”)

M.Lasmanis (frakcija “Jaunais laiks”).

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi otrajam lasījumam likumprojektu “Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā”. Kopumā ir saņemti seši priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Lasmanis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Lasmanis. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Lasmanis. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Lasmanis. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Lasmanis. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Lasmanis. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret - nav, atturas - 3. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

M.Lasmanis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 4.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 4.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Kultūras institūciju likumā”. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāte Ausma Ziedone-Kantāne.

A.Ziedone-Kantāne (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā priekšsēdētāja un godājamie biedri! Mēs strādāsim ar likumprojektu, kura reģistrācijas numurs ir 1234, - “Grozījumi Kultūras institūciju likumā”. Priekšlikumi otrajam lasījumam netika piešķirti un iesniegti.

Komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Ziedone-Kantāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 31.oktobris. Paldies!

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 31.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Cienījamā priekšsēdētāja! Skatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, kas ir sagatavots otrajam lasījumam.

1. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 60, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 2. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 58, neviens deputāts neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 3. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 53, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 4. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens! “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 57, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 5. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Arīdzan nav atbalstīts. (Starpsauciens! “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 63, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 6. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens! “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 60, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 7. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens! “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 66, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 8. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens! “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 13, pret - 66, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 9. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens! “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 65, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 10. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens! “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 67, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 11. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens! “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 60, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 12. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Arīdzan nav atbalstīts. (Starpsauciens! “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 11, pret - 61, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. Turpretim 13. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Zaķis. Arī 14. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts un precizēts.

Arī 16. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - 5, neviens neatturas. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

Dz.Zaķis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 7.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 7.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Sēklu aprites likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Pēteris Kalniņš.

P.Kalniņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamie kolēģi! Minēto likumprojektu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija skatīja 12.oktobra sēdē, un tā lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret - nav, atturas - 6. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

P.Kalniņš. Arī komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumprojektu šodien pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - 1, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.

P.Kalniņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 3.novembris, izskatīšana - 17.novembra sēdē.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 3.novembris, izskatīšana - 17.novembra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Krišjānis Peters.

K.Peters (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Tātad strādāsim ar dokumentu, kura reģistrācijas numurs ir 1365.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija aicina grozījumus Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atzīt par steidzamiem.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - nav, atturas - 5. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

K.Peters. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

K.Peters. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 3.novembris, izskatīšana - 10.novembra sēdē.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 3.novembris, izskatīšana - 10.novembra sēdē.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu 4815.

Likumprojektam ir iesniegti vairāki priekšlikumi.

1.priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija. Lūdzu to atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Stalidzāne. 2.priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija. Komisija lūdz to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 3.priekšlikumu ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 4. - Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāres D.Lūkas priekšlikums. Tas ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 1.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Arī 5.priekšlikums ir saņemts no Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāres D.Lūkas. Tas ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Stalidzāne. Arī 6.priekšlikums ir saņemts no Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāres D.Lūkas. Tas ir iekļauts atbildīgās komisijas 3.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Vairāk priekšlikumu nav. Komisija ir nolēmusi pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

J.Stalidzāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 31.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 31.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Pēteris Kalniņš.

P.Kalniņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamie kolēģi! Minētajā likumprojektā “Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” otrajam lasījumam komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu.

Līdz ar to komisija lūdz pieņemt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

P.Kalniņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 7.novembris.

Sēdes vadītāja. Vai citu priekšlikumu nav? Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 7.novembris.

Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.

Tā kā Juridiskā komisija ir iesniegusi savu alternatīvo likumprojektu, tad Juridiskās komisijas vārdā runās deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Jā, kolēģi, Juridiskā komisija tika izskatījusi likumprojektu, ko bija iesniegusi Latvijas Pirmā partija, un mēs to koriģējām un rediģējām. Un tagad ir izveidots Juridiskās komisijas priekšlikums par to, kādam vajadzētu izskatīties Satversmes 110.pantam. Tas viss ir jūsu rīcībā! Aicinu iepazīties ar to, kāds ir teksts, un balsot.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lai mēs varētu pieņemt jebkuras izmaiņas Latvijas Republikas Satversmē, mums vispirms ir jāreģistrējas kvorumam, jo tikai ar divu trešdaļu deputātu klātesamību mēs varam izdarīt izmaiņas Satversmē.

Lūdzu deputātus reģistrēties kvorumam! Es vēlreiz atgādinu: mums ir jāizņem kartes un tad tās atkal jāievieto, līdz parādīsies reģistrācijas gaisma. Un tad jums ir jānospiež tā poga, kur parādīsies uzraksts “reģistrācija”.

Lūdzu deputātus reģistrēties kvorumam! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu! Lūdzu rezultātu! Ir reģistrējušies 84 deputāti. Tātad mēs varam izskatīt šo jautājumu.

Tā kā debatēs neviens deputāts nav pieteicies, mēs sākam balsošanas procedūru.

Vispirms mēs balsosim par likumprojektu, kuru iesnieguši deputāti Dzintars Jaundžeikars, Inta Feldmane, Inese Šlesere, Dainis Turlais, Vjačeslavs Stepaņenko un citi. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 10, pret - 23, atturas - 56. Likumprojekts ir noraidīts.

Tagad mums ir jābalso par alternatīvo likumprojektu, kuru ir iesniegusi Juridiskā komisija.

Pirms sākam balsošanas procedūru, debatēs ir pieteicies deputāts Vladimirs Buzajevs. (No zāles dep. J.Dobelis: “Kas tad tev?” un dep. L.Ozoliņš: “Satversmes speciālists!”)

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! PCTVL frakcija principiāli neatbalsta grozījumus Pamatlikumā, kas tiek piedāvāti, vadoties pēc pirmsvēlēšanu konjunktūras apsvērumiem. Civillikumā jau sen ir atrisināts jautājums par viendzimuma, divdzimumu un trīsdzimumu laulībām.

Pēdējā laikā ir parādījies likumprojektam atbalsts no dažu baznīcu puses. Dažas no tām mēs cienām un balstāmies uz viņu garīgajām rekomendācijām. Bet tikai Latvijas Pirmās partijas cienīgi ir tādi atbalstītāji kā, teiksim, kristīgais centrs “Labā vēsts”, “Prieka vēsts”, “Jaunā paaudze” un citas līdzīgas reliģiskas organizācijas, kas arī gribēja cīnīties par veselīgu un normālu laulību. Paldies, tādi atbalstītāji mums nav vajadzīgi! Un lai Latvijas Pirmā partija ņem visu to sarakstu un iet ar mieru!

Kamēr šeit 15 gadu laikā atsevišķi deputāti izklaidējas, grozot Satversmi, valsts iedzīvotāju skaits ir samazinājies gandrīz par 400 000 cilvēku. Šie zaudējumi ir salīdzināmi vienīgi ar iedzīvotāju skaita zudumu Otrā pasaules kara laikā. Labāk jūs, kungi, būtu paaugstinājuši bērnu pabalstus! Nē - jūs esat gatavi grozīt Satversmi, dibināt bērnības ministriju un citas siles, kur barosies ierēdņi. Pagaidām bērnības ministrija ir nodrošinājusi tikai piecu Baštika kunga bērnu uzturēšanu... nu, un vēl varbūt kādu dažu simtu nevienam nevajadzīgu ierēdņu bērnu uzturēšanu.

Šie Satversmes grozījumi ir piemērs tam, ka to autori ir absolūti bezpalīdzīgi reālajās valsts pārvaldes lietās. PCTVL frakcija jūsu spēlēs nepiedalās un tās neatbalstīs.

Sēdes vadītāja. Deputāts Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Es aicinu šim balsojumam pievērsties pavisam nopietni, jo nepieciešamas ir 2/3 no balsojošo skaita šajā balsojumā.

Es aicinu visas labējās partijas atbalstīt Juridiskās komisijas sagatavoto redakciju. Es domāju, jebkura konservatīva partija lepotos ar šādu balsojumu.

Es jūs varu informēt, ka Spānijā - katoliskajā Spānijā! - balsojumu par viendzimuma laulībām panāca sociālisti. Tā ir kreiso ideoloģija un arī liberāļu ideoloģija. Ja viņi tādu atbalsta, tad mums ir jāpierāda, ka mēs esam labējās partijas.

Jau vairākkārt ir minēts, kāpēc ar Civillikuma normu vien ir par maz.

Pirmkārt, par maz ir tāpēc, ka šo Civillikuma normu - viendzimuma laulību aizliegumu - var atcelt ar vienkāršu balsu vairākumu. Un nav izslēgts, ka 9. vai 10.Saeimā uzradīsies “gudrinieki” no liberāļiem vai no sociālistiem, kuri nāks ar šādu priekšlikumu. Ja mēs, konservatīvās partijas, šodien izdarīsim to pašu, ko ir izdarījuši poļi, ko izdarījuši lietuvieši un kas ir ierakstīts arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12.pantā, tad, es domāju, mēs būsim izdarījuši labu darbu.

Tā ka aicinu balsot “par”! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es uzskatu, ka šādi grozījumi Satversmē ir vienkārši lieki. Es uzskatu, ka nevajadzētu pārāk bieži grozīt Satversmi un apgrūtināt to ar nevajadzīgām normām.

Būtu arī nelietderīgi, ja Satversmi pārāk detalizētu. Visiem klātesošajiem taču tik un tā ir skaidrs, ka laulība Latvijā - tā ir savienība starp vīrieti un sievieti.

Bez tam vairākos Civillikuma pantos precīzi noteiktas vairākas laulības nianses. Tas, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, tik un tā izriet no Civillikuma sadaļas, kura ir veltīta ģimenes tiesībām.

Šī atruna lielā mērā atkārto Civillikumā noteikto, ka laulība starp viena dzimuma personām ir aizliegta. Līdz ar to gan no politiskā, gan no tiesiskā, gan no praktiskā viedokļa ir izvirzāms jautājums par šāda grozījuma pamatotību.

Priekšlikuma autoriem es ieteiktu uzmanīgāk papētīt konstitucionālisma teoriju, Latvijas un ārvalstu konstitucionālās tiesības un varbūt arī palasīt grāmatas, kuras ir veltītas juridiskajai tehnikai, jo Satversmes lakoniskajā valodā diezgan grūti būs izsmeļoši definēt jēdzienu “laulība”. Aizsargāt un atbalstīt laulību un ģimeni vajadzētu ar citām metodēm - ne vārdos, bet darbos -, piešķirot papildu līdzekļus jaunajām māmiņām, atbalstot jaunās ģimenes, un tā tālāk.

Man liekas, ka šobrīd daži Saeimas deputāti cenšas vienkārši novērst Latvijas iedzīvotāju uzmanību no vairāk aktuāliem jautājumiem, jo valstī strauji pieaug inflācija, bezdarbs, palielinās iedzīvotāju sociālā noslāņošanās. Un varbūt arī iesniedzēju viedoklis balstās uz emocijām: tas taču cilvēkiem ir daudz interesantāk nekā apspriest juridiski garlaicīgas normas. Tagad iznāk, ka politiķis var izteikties un tauta viņu saprot.

Esmu pārliecināts, ka cilvēkus Latvijā maz interesē homoseksuāļu problēma un ka tā ir tāda provocēta problēma. Uzskatu, ka piedāvātais likumprojekts ir vienkārši lieks.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāte Inese Šlesere.

I.Šlesere (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Es patiešām šodien negribēju nākt debatēt - negribēju tikai tāpēc, ka es nevēlos, lai jebkāda rīcība, arī, iespējams, mana uzstāšanās, tiktu tulkota kā kaut kāda priekšvēlēšanu kampaņa.

Taču, tā kā Agešina kungs izvirzīja jautājumu par šā likumprojekta un par šā priekšlikuma pamatotību, es tomēr gribu paskaidrot pāris lietas.

Pirmkārt. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šis nav likumprojekts, kas vērsts pret kādu. Šis ir likumprojekts “par” - šis ir likumprojekts par laulību, par savienību starp vīrieti un sievieti, par vienīgo iespējamo savienību, kas var nodrošināt mūsu valsts pastāvēšanu un mūsu valsts nākotni.

Otrkārt. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka nevienas sabiedrības grupas intereses netiek ar šo likumprojektu ierobežotas. Netiek ierobežotas!

Treškārt. Es gribu vērst, kolēģi, jūsu uzmanību uz to, ka nevienā - nevienā! - Latvijas likumā nav definēta laulība. Mums nav noteikts, kas ir laulība. Satversmes 110.pants runā par tām vērtībām, kuras aizsargā valsts, - par laulību, ģimeni, bērnu interesēm.

Kādu laulību šodien mēs aizstāvam? Vai mums vispār pašiem tas ir skaidrs? Nepārprotami skaidrs ir tas, ka šodien Eiropas Savienības kontekstā jautājums par to, kas ir laulība, nav viennozīmīgs. Iespējams, šodien, tieši šodien, mums ir jāpieņem varbūt visnozīmīgākais lēmums visā šīs Saeimas vēsturē - kas ir tās vērtības, kuras mēs, valsts un tautas pārstāvji, izvirzām? Kas ir tās vērtības, kuras mēs aizsargājam? Jo - es vēlreiz atkārtoju - laulība nav nekur definēta.

Vēlreiz atkārtoju: tieši Satversme - un neviens cits likums! - ir tā vieta, kurā mums ir jādefinē, kādas vērtības mūsu valsts aizsargā un kādas ir nepieciešams stiprināt.

Kolēģi, es aicinu ar ļoti lielu atbildību izturēties pret šo likumprojektu un atbalstīt šīs vērtības, un atbalstīt laulību, to laulību, kas nostiprinās un nodrošinās mūsu tautas pastāvēšanu un Latvijas valsts nākotni.

Paldies.

(Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis.

 

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Protams, Satversme nosaka pamatvērtības, pie tam tādas pamatvērtības, kurām ir nozīme noteiktā vēsturiskā posmā.

Taču šajā brīdī, man šķiet, šādai normai ir šī konceptuālā vērtība.

Vecajās valstīs ir likumi, kuriem ir pamatīgs stāžs, taču tos tomēr maina - tad, kad ir pienācis īstais vēsturiskais brīdis.

Un tieši tāpēc es personīgi atbalstīšu šos ierosinājumus.

Tagad es noklausījos Buzajeva kunga un Agešina kunga uzstāšanos, un man sāk arvien vairāk veidoties galvā tāda doma, kāpēc jūsu frakcijās nav nevienas sievietes? Acīmredzot ir kaut kāds iemesls.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tad lūdzu deputātus balsot par alternatīvo likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”, ko iesniegusi Juridiskā komisija. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - 5, atturas - 20. Alternatīvais likumprojekts ir pieņemts pirmajā lasījumā. (Aplausi.)

Lūdzu Juridisko komisiju noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

M.Segliņš. 12.novembris.

Sēdes vadītāja. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 12.novembris. Citu priekšlikumu nav. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par ilgtermiņa konceptuālā dokumenta “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” apstiprināšanu”.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - Latvijas Nākotnes attīstības apakškomisijas priekšsēdētājs Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Diskusiju par šā lēmuma projekta pieņemšanu mēs jau esam izvērsuši. Tagad es gribētu nedaudz atgādināt, kas tad šis ir par dokumentu un ko tas sevī ietver.

Konceptuālais dokuments “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” nosaka uz cilvēku centrētu Latvijas izaugsmes modeli. Galvenais izaugsmes resurss ir iedzīvotāju zināšanas un gudrība, to prasmīga izmantošana. Resursu attīstībai, vairošanai un modernizācijai ir nepieciešamas tūlītējas investīcijas. Par izaugsmes mērķi ir izvirzīta ikviena cilvēka dažādu dzīves kvalitātes aspektu paaugstināšana, un tas sasniedzams, aktīvi izmantojot valsts iedzīvotāju uzkrāto zināšanu potenciālu.

Dokuments sevī ietver gan šādas sadaļas: “Izaugsmes modeļa pamats -uz cilvēku centrēta pieeja”, “Izaugsmes resurss - zināšanas, gudrība un prasme tās izmantot”, “Izaugsmes procesa mērķis - augoša cilvēku dzīves kvalitāte”, kā arī sadaļu par dzīves kvalitātes dažādiem mērķiem, kas sevī ietver labklājību, drošību, ilgtspēju, kā arī 28 citus aspektus. Katrā ziņā šis modelis, šis dokuments ir nepieciešams, lai mēs varētu veidot gan sekmīgu nacionālo attīstības plānu, gan arī likumu, kurš noteiks visu Latvijas politikas plānošanas dokumentu kopumu vai, pareizāk sakot, struktūru.

Tāpēc, godājamie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo Saeimas lēmuma projektu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Lēmums “Par ilgtermiņa konceptuālā dokumenta “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” apstiprināšanu” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputātes Intas Feldmanes saukšanai pie administratīvās atbildības”.

Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Pāvels Maksimovs.

P.Maksimovs (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Mandātu un iesniegumu komisija izskatīja Ceļu policijas lūgumu atļaut saukt pie administratīvās atbildības deputāti Intu Feldmani sakarā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu.

Komisija piekrīt deputātes saukšanai pie administratīvās atbildības un lūdz Saeimu izskatīt iesniegto lēmuma projektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret - 2, atturas - 2. Lēmums pieņemts. Paldies.

Cienījamie kolēģi! Šodien pulksten 17.00 ir paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Deputāti ir saņēmuši bijušā iekšlietu ministra Ērika Jēkabsona atbildes. Vai jūs esat apmierināti ar šīm atbildēm? Paldies. Tātad atbilžu sniegšanai paredzētā sēde nenotiks. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis arī frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK deputātu Grīnblata, Straumes, Dobeļa, Tabūna, Kiršteina, Rasnača, Seiles un Kalniņa iesniegumu ar deputātu jautājumu Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un tieslietu ministrei Solvitai Āboltiņai “Par Naturalizācijas pārvaldes amatpersonu, kā arī citu amatpersonu iespējamo līdzdalību kukuļošanā saistībā ar Latvijas pilsonības prettiesisku iegūšanu naturalizācijas kārtībā”. Jautājums tiek nodots Ministru prezidentam un tieslietu ministrei.

Cienījamie kolēģi! Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, es gribu informēt Saeimas deputātus par to, ka Saeimas Kuluāru zālē jūs varat apskatīt izstādi “Rudens sveicieni”. Rudenīgus sveicienus mums visiem deputātiem sūta bērni no dažādiem Latvijas novadiem - Preiļu rajona Rudzātu speciālā internātskola, Dobeles rajona bērnunams-patversme “Lejasstrazdi”, Jelgavas Radošo domu un darba centrs “Svētelis”, Jēkabpils rajona bērnunams “Līkumi”, Daugavpils rehabilitācijas centrs “Priedīte”, Daugavpils rajona Naujenes bērnunams, Jelgavas bērnunams-patversme, Talsu rajona speciālais bērnu aprūpes centrs “Veģi”, Krāslavas rajona Robežnieku pamatskola, Bauskas rajona Griķu pamatskola, Džūkstes un Tumes mazpulcēni. Šie darbi ir mūsu bērnu fantāzijas un darbīguma augļi.

Aicinu visus deputātus apskatīt to!

Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Saeimas sekretāram Jānim Šmitam.

J.Šmits (8.Saeimas sekretārs).

Labdien, godātie kolēģi! Nav reģistrējušies: Boriss Cilevičs, Paulis Kļaviņš, Igors Aleksandrovs... ir... Ir, jā? Un Pāvels Maksimovs - ir. Linda Mūrniece - ir, Ināra Ostrovska, Aigars Pētersons... Aigars Pētersons - nav. Jānis Strazdiņš, Kārlis Šadurskis - ir, Elita Šņepste, Ingrīda Ūdre - ir, Dzintars Zaķis - ir. Un Ērika Zommere.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Līdz ar to Saeimas 26.oktobra sēde ir slēgta.

Paldies.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas rudens sesijas 9.sēde

2005.gada 26.oktobrī

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” (3.lasījums)
(4790. dok., reģ. nr.609)
Ziņo - dep. I.Circene
Debates - dep. V.Buzajevs
- dep. I.Circene
- dep. I.Krastiņa
- dep. J.Sokolovskis
- dep. Dz.Rasnačs
- dep. J.Dobelis
- dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par diplomātisko pasi”” (3.lasījums)
(4818. dok., reģ. nr.1147)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm” (2.lasījums)

(4507. un 4819.dok., reģ. nr.1309)

Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu” (2.lasījums)
(4180. un 4820. dok., reģ. nr.1214)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu” (2.lasījums)
(4160. un 4821. dok., reģ. nr.1206)
Ziņo - dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” (1.lasījums)

(4372. un 4789. dok., reģ. nr.1261)

Ziņo - dep. S.Šķesters
Likumprojekts “Muzeju likums” (1.lasījums)

(4174. un 4798. dok., reģ. nr.1212)

Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” (2.lasījums)
(3981. un 4799. dok., reģ. nr.1162)
Ziņo - dep. A.Naglis
Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā” (2.lasījums)
(4532. un 4801. dok., reģ. nr.1326)
Ziņo - dep. M.Lasmanis
Likumprojekts “Grozījumi Kultūras institūciju likumā” (2.lasījums)
(4275. un 4803. dok., reģ. nr.1234)
Ziņo - dep. A.Ziedone-Kantāne
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (2.lasījums)
(4376. un 4808. dok., reģ. nr.1265)
Ziņo - dep. Dz.Zaķis
Likumprojekts “Grozījumi Sēklu aprites likumā” (1.lasījums) (Steidzams)
(4692. un 4809. dok., reģ. nr.1360)
Ziņo - dep. P.Kalniņš
Likumprojekts “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” (1.lasījums) (Steidzams)
(4708., 4810. un 4810.a dok., reģ. nr.1365)
Ziņo - dep. K.Peters
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (2.lasījums)

(4520. un 4815. dok., reģ. nr.1318)

Ziņo - dep. J.Stalidzāne
Likumprojekts “Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā” (2.lasījums)
(4519. un 4822. dok., reģ. nr.1317)
Ziņo - dep. P.Kalniņš
Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (1.lasījums) (Noraidīts)
(4553. dok., reģ. nr.1335)
Alternatīvais likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (1.lasījums)
(4825. dok., reģ. nr.1400)
Ziņo - dep. M.Segliņš
Debates - dep. V.Buzajevs
- dep. Dz.Rasnačs
- dep. V.Agešins
- dep. I.Šlesere
- dep. J.Dobelis
Lēmuma projekts “Par ilgtermiņa konceptuālā dokumenta “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” apstiprināšanu”

(4777. dok., reģ. nr.815)

Ziņo - dep. Dz.Zaķis
Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputātes Intas Feldmanes saukšanai pie administratīvās atbildības”

(4811. dok., reģ. nr.823)

Par Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam A.Kalvītim un tieslietu ministrei S.Āboltiņai “Par Naturalizācijas pārvaldes amatpersonu, kā arī citu amatpersonu iespējamo līdzdalību kukuļošanas saistībā ar Latvijas pilsonības prettiesisku iegūšanu naturalizācijas kārtībā”
(Reģ. nr.77)
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretārs J.Šmits

Balsojumi

Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (3.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:23:14 bal001
Balsošanas motīvs: Par 5. priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (3.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:23:58 bal002
Balsošanas motīvs: Par 6.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (3.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:24:30 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4790 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi" (3.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:25:36 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4818 pieņemšanu 3.lasījumā

Par Konvenciju par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:26:18 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4819 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:26:58 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4820 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:27:40 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4821 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (1.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:29:06 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4372 pieņemšanu 1.lasījumā

Muzeju likums (1.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:30:28 bal009
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4174 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:32:48 bal010
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4799 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:34:38 bal011
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4801 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Kultūras institūciju likumā (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:35:52 bal012
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4803 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:36:58 bal013
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:37:22 bal014
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:37:44 bal015
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:38:06 bal016
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:38:30 bal017
Balsošanas motīvs: Par 5.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:38:52 bal018
Balsošanas motīvs: Par 6.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:39:12 bal019
Balsošanas motīvs: Par 7.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:39:34 bal020
Balsošanas motīvs: Par 8.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:39:54 bal021
Balsošanas motīvs: Par 9.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:40:16 bal022
Balsošanas motīvs: Par 10.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:40:36 bal023
Balsošanas motīvs: Par 11.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:40:58 bal024
Balsošanas motīvs: Par 12.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:41:36 bal025
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4808 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Sēklu aprites likumā (1.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:42:42 bal026
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4692 steidzamību

Grozījumi Sēklu aprites likumā (1.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:43:06 bal027
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4692 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (1.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:44:18 bal028
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4708 steidzamību

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (1.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:44:42 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4708 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:46:42 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4815 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā (2.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:47:42 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4822 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē (reģ. nr.1335) (1.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 15:50:46 bal033
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4553 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē (reģ. nr.1400) (1.lasījums)
Datums: 26.10.2005. 16:02:48 bal034
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4825 pieņemšanu 1.lasījumā

Lēmuma projekts "Par ilgtermiņa konceptuālā dokumenta "Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā""
Datums: 26.10.2005. 16:06:10 bal035
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4777

Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputātes Intas Feldmanes saukšanai pie administratīvās atbildības"
Datums: 26.10.2005. 16:07:20 bal036
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4811

Ceturtdien, 22.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 22.februāra ārkārtas sēde
10:30  Saeimas 2024.gada 22.februāra kārtējā sēde
12:00  Saeimas Prezidija sēde
17:00  2024.gada 22.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem