Latvijas Republikas 8.Saeimas

pavasara sesijas pirmā sēde

2005.gada 14.aprīlī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, sākam 14.aprīļa sēdi!

Pirms izskatām sēdes darba kārtību, paziņoju, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijas lūgumu veikt šā gada 14.aprīļa sēdes darba kārtībā izmaiņas - kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut Saeimas lēmuma projektu “Par Ineses Krastiņas 8.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunais laiks” Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības maiņu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība mainīta.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijas lūgumu veikt šā gada 14.aprīļa sēdes darba kārtībā izmaiņas - kā otro darba kārtības jautājumu iekļaut Saeimas lēmuma projektu “Par Anitas Kalniņas 8.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunais laiks” Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība mainīta.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijas lūgumu veikt šā gada 14.aprīļa sēdes darba kārtībā izmaiņas - kā trešo darba kārtības jautājumu iekļaut Saeimas lēmuma projektu “Par Ulda Brieža 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu”. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības maiņu? Deputātiem iebildumu nav. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lūgumu izdarīt šā gada 14.aprīļa sēdes darba kārtībā izmaiņas - iekļaut darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu otrajam lasījumam likumprojektam “Grozījums likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”””. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības maiņu? (Starpsauciens: “Nav!”) Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība mainīta.

Cienījamie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir iesniegusi Saeimas Prezidijam lūgumu izsvītrot no šā gada 14.aprīļa sēdes darba kārtības likumprojektu “Grozījums likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. No darba kārtības jautājums ir izsvītrots.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Juridiskās komisijas lūgumu izdarīt šā gada 14.aprīļa sēdes darba kārtībā grozījumu - izsvītrot no darba kārtības 42.punktu (likumprojekta “Kriminālprocesa likums” izskatīšanu trešajā lasījumā). Vai deputātiem ir iebildumi? No darba kārtības ir izsvītrots.

Cienījamie kolēģi, līdz ar to sākam izskatīt darba kārtību.

Pirmais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Ineses Krastiņas 8.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunais laiks” Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Pāvels Maksimovs.

P.Maksimovs (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Ērika Škapara iesniegumu, ka viņš noliek deputāta mandātu sakarā ar ievēlēšanu par Rīgas Domes deputātu. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputāta kandidāts no partijas “Jaunais laiks” Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ir Inese Krastiņa. Komisija ir saņēmusi Ineses Krastiņas iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus.

Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Ineses Krastiņas 8.Saeimas deputātes pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas “Jaunais laiks” Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Sēdes vadītāja. Lūdzu Inesi Krastiņu dot svinīgo solījumu.

I.Krastiņa.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Lūdzu Inesi Krastiņu parakstīt svinīgo solījumu.

Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku Inesei Krastiņai! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu deputāti Inesi Krastiņu ieņemt vietu sēžu zālē.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Anitas Kalniņas 8.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunais laiks” Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”.

Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Pāvels Maksimovs.

P.Maksimovs (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Baibas Brigmanes iesniegumu, ka viņa noliek deputāta mandātu sakarā ar ievēlēšanu par Rīgas Domes deputāti. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputāta kandidāts no partijas “Jaunais laiks” Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ir Anita Kalniņa. Komisija ir saņēmusi Anitas Kalniņas iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputātes amata pienākumus.

Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Anitas Kalniņas 8.Saeimas deputātes pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas “Jaunais laiks” Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Sēdes vadītāja. Lūdzu Anitu Kalniņu dot svinīgo solījumu.

A.Kalniņa.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Lūdzu Anitu Kalniņu parakstīt svinīgo solījumu!

Cienījamie kolēģi, lūdzu, balsosim par lēmuma projektu par Anitas Kalniņas 8.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lūdzu Anitu Kalniņu ieņemt vietu sēžu zālē!

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Ulda Brieža 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu”.

Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Pāvels Maksimovs.

P.Maksimovs (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Silvas Goldes iesniegumu, ka viņa noliek deputāta mandātu sakarā ar ievēlēšanu par Liepājas pilsētas domes deputāti. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputāta kandidāts no partijas “Jaunais laiks” Kurzemes vēlēšanu apgabala saraksta ir Uldis Briedis. Komisija ir saņēmusi Ulda Brieža iesniegumu, ka viņš piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus.

Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Ulda Brieža 8.Saeimas deputāta pilnvaras.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Acīmredzot Mandātu un iesniegumu komisijas vadītājs Pāvels Maksimovs ir kļūdījies: no Tautas partijas nākamais kandidāts ir Uldis Briedis.

Lūdzu Uldi Briedi dot svinīgo solījumu!

U.Briedis.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Lūdzu Uldi Briedi parakstīt svinīgo solījumu!

Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lūdzu Uldi Briedi ieņemt savu vietu Saeimas sēžu zālē!

Es gribu izteikt pateicību Silvai Goldei par viņas lielo devumu parlamenta dzīvē (aplausi), par to, kā viņa ir strādājusi Baltijas Asamblejā. Un es ceru, ka nākamais Baltijas Asamblejas delegācijas vadītājs strādās tikpat labi. Paldies! (Aplausi.)

Cienījamie kolēģi! Tehnisku iemeslu dēļ, jo ir jāpārkārto balsošanas iekārtas, Prezidijs izsludina 15 minūšu ilgu pārtraukumu.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētājaIngrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Es lūdzu visus vēlreiz pārbaudīt, vai balsošanas kartītes jums darbojas. Lūdzu, vēlreiz pārbaudiet savas kartītes, ieliekot tās balsošanas iekārtā!

Turpināsim izskatīt sēdes darba kārtību!

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību” nodot Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret un atturas - nav. Likumprojekts ir nodots komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu” nodot Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Latvijas Republiku un Džersiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu” nodot Ārlietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos” nodot Ārlietu komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai” nodot Ārlietu komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai, budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Likumā par ostām” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par arodbiedrībām”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)”” nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot arī atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ingrīdai Circenei!

 

I.Circene (frakcija “Jaunais laiks”).

Lūdzam nodot arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai!

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem iebildumu nav, likumprojekts tiek nodots arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot arī atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums Augu aizsardzības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījums Civilprocesa likumā” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - 8, neviens neatturas. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Māra Grīnblata, Jāņa Straumes, Jura Dobeļa, Pētera Tabūna un Dzintara Rasnača iesniegto likumprojektu “Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Par likumprojekta nodošanu komisijai runās deputāts Juris Dobelis. Viņš runās “par”.

J.Dobelis (frakcija ”Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Dažus ievadvārdus tomēr vajadzētu teikt.

“Vienoti Latvijai” - ir šādi ļoti skaisti vārdi Rēzeknē uz Brīvības pieminekļa redzami, bet, kad nonākam līdz darbiem, tad par to vienotību liela daļa sabiedrības aizmirst vai izliekas, ka tāda nav vajadzīga.

Lūk, tieši tāpēc ir šad un tad jāpaskatās arī vēsturē un jāpadomā: vai mēs gribam valstiski kaut ko labāk izdarīt, vai arī tomēr domājam tikai par to, kā tā mūsu mazā organizācija vai es pats kaut kur tikšu iekšā?

Kā tad bija, kad mēs piedāvājām priekšlikumu palielināt to cilvēku skaitu, kuriem ir dotas tiesības dibināt partiju? Šeit, Saeimā, diemžēl mūsu priekšlikums tika noraidīts. Pļāpāšana par demokrātiju ir novedusi pie vairāk nekā 60 dažādu partiju un partijiņu izveidošanās Latvijā. Diemžēl tas turpinās.

Tāpat pirms šīm pašvaldību vēlēšanām. Mēs brīdinājām. Šeit, Saeimā, bija pārrunas par šo 5% barjeru - vai tā ir vajadzīga vai nav vajadzīga. Bija organizācijas, kas rīkojās ļoti viltīgi - sākumā izlikās, ka tas ir labi, bet vēlāk, izrēķinājušas, ka viņu iespējas ir pavārgas dažās svarīgās pilsētās, nolēma atstāt šo haosu. Mēs jau redzam rezultātus. Paldies Dievam, ka prāta pietika Rīgā noteikt šos 5%. Ja to nebūtu, tad... es varu iedomāties, kāda tad izskatītos Rīgas Dome: tad viens vai divi cilvēki varētu regulēt visu Rīgu un 8 miljonus iztērēt viena pāļa iedzīšanai, un pateikt, ka vairāk naudas nebija.

Bet tas pats taču notiek citās Latvijas pilsētās! Mums vēl bez Rīgas ir desmit pilsētas, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju. Es jums varētu atgādināt dažus skaitļus. Jūrmalā - 21 saraksts. Tāds absurds kā atkārtotas vēlēšanas - tāds sen nav bijis Latvijā tādos mērogos. Tepat, blakus Rīgai!

Ja tur būtu 5% barjera bijusi, kā mēs ierosinājām, tad nebūtu šāda haosa. Vai tiešām tas nav skaidrs? (Izsaucieni no zāles: “Andžāns nebūtu ievēlēts!”) Jūs taču redzat, kā tagad dodas uz pašvaldību vēlēšanām: sagrābsta dažus desmitus - radus, draugus, mīļākos, mīļākās -, un tāds bariņš sanāk, un pietiek ar tām balsīm, lai tiktu iekšā pašvaldībā viens pārstāvis. Ko viņš pārstāv? Pats sevi! Neko citu viņš nepārstāv.

Tāpēc vienreiz padomāsim par to - vai mums tiešām ļoti patīk šī duļķošana? Protams, jo duļķaināks ir šis ūdens, jo lielākas dažiem “miljonāriem” (pēdiņās) ir iespējas zvejot. Un šīs iespējas viņi gribētu izmantot visu laiku, vēl joprojām.

Tāpēc mēs atkārtoti aicinām kolēģus: padomājiet, lūdzu! Ja jūs gribat spēcīgas partijas, ar labajiem spārniem, ar kreisajiem spārniem, tad ir nepieciešams, lai nebūtu Latvijā 60-70 vai vairāk - es nezinu, cik, - partiju. Vai tāds daudzums valstij nāk par labu? (Izsaucieni no zāles: “Diemžēl demokrātija!”) Un, ja jūs tagad dzirdat kādus bļāvienus zālē, tad ziniet, ka tie bļāvēji ir tie īstie vainīgie. Lūk!

Un tāpēc es jums, vismaz tiem, kas grib nopietni tālāk veidot kaut kādu ciešamu politisko spektru Latvijā, varu piedāvāt tikai vienu variantu: atbalstiet, lūdzu, mūsu priekšlikumu! Un neuztraucieties, ka tas varētu attiekties varbūt jau tagad uz Rēzekni un Jūrmalu! Par to var būt atsevišķa saruna. Taču galvenais ir tas, ka ir runa par nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Un var būt, ka būs vēl labāki priekšlikumi. Bet šo, mūsējo, vajadzētu nodot komisijām un tālāk pie tā strādāt. Ceru uz atbalstu.

Paldies!

Sēdes vadītāja. Deputāts Arvīds Ulme ir pieteicies runāt “pret”.

A.Ulme (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie deputāti! Kā jau es esmu teicis, pasaulē tāds “zaļo” princips ir: “Mazs ir brīnišķīgs.” Jebkura nākotnes attīstība, nākotnes izdzīvošana - gan fiziskā, gan garīgā nozīmē - saistās nevis ar centralizāciju jeb globalizāciju, bet faktiski ar decentralizāciju, ar personību.

Runājot par šīm stiprajām partijām, jāteic, ka varētu Dobelis ierosināt tādu lietu kā 51 procentu, jo tad būtu ārkārtīgi normāla un stipra partija... Jo - ko mēs vispār pašlaik vēlamies panākt? Varbūt vēlamies panākt, lai domēs būtu, tā sakot, normāls darbs? Bet kas ir normāls darbs? Normāls darbs jeb normāls rezultāts ir tādā gadījumā, ja domēs tiek saskaņoti un ņemti vērā visdažādākie sabiedrības viedokļi, cilvēku jautājumi, viņu centieni un rūpes. Tās viņu rūpes varbūt neviens nepārstāv šā 51 procenta skaitā... Taču arī tie 5 procenti, tie 2 procenti, tas 1 procentiņš - arī viņi ir sabiedrības daļa! Arī viņai ir šī sirdssāpe un spēja uzlabot dzīvi šajā sabiedrībā. (Starpsauciens: “Nemuldi!”)

Kā tagad notiek? Kas tad ir mainījies tagad ar šiem procentiem Rīgā? Tāpat tā viena balss praktiski ir izšķirošā. Mainījies ir tas, ka... netiek uzklausīta vesela rinda citu balsu, tās tiek savāktas it kā tikai tāpēc, lai stiprinātu lielāko partiju... Bet rezultāts, ko mēs gribam panākt, taču nemainās! Jo, ja nerisināsim domēs tagad šo cilvēku jautājumus, viņi tos paši risinās, pulcēsies savās organizācijās un risinās šos jautājumus uz vietas, uz ielām. Un varbūt nerisinās konstruktīvā veidā, bet tādā destruktīvā veidā... Tas izpaudīsies tā, ka lamās valdību un tā tālāk. Tas šo plaisu starp sabiedrību un valdību arvien, arvien palielinās. Šie procenti to tikai palielinās! Jo tā rūpe, tā sāpe jeb smeldze, ko viņi tur nav varējuši izpaust tāpēc, ka viņi netika šai procentu barjerai pāri, - tā jau nekur nepazudīs, tā turpinās! Un rezultāts ir tas, ka sabiedrības atveseļošanās nenotiek. Nenotiek konsolidācija un nerodas, es domāju, tāda veselīga izpratne.

Es tomēr aicinu pārāk neaizrauties ar tiem procentiem, lai patiešām var visi cilvēki izteikt savu viedokli, diskutēt par to, pārliecināt. Arī tam vienam procentam kādreiz var būt ļoti liela taisnība. (No zāles dep. L.Ozoliņš: “Pareizi!”)

Paldies! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Viens deputāts ir runājis “par”, viens - “pret”.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 30, atturas - 10. Tātad likumprojekts komisijai ir nodots.

Cienījamie kolēģi! Pirms mēs tālāk izskatām darba kārtību, daru jums zināmu, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis Lagzdiņa, Rugātes, Porieša, Vasaraudzes, Slaktera un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 14.aprīļa sēdes darba kārtībā, iekļaujot sadaļā “Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana” lēmuma projektu “Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Saeimas Juridiskajā komisijā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtībā iekļauts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis arī Lagzdiņa, Rugātes, Porieša, Vasaraudzes, Slaktera un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 14.aprīļa sēdes darba kārtībā, iekļaujot sadaļā “Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana” lēmuma projektu “Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Saeimas Saimnieciskajā komisijā”. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības maiņu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis arī Juridiskās komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 14.aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu “Grozījums Civilprocesa likumā” izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izvērtēšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta. Paldies.

Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Valda Ģīļa lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 14.aprīlī. Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Valdim Ģīlim. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Deputātam bezalgas atvaļinājums piešķirts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījums likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu otrajam lasījumam””” līdz šā gada 10.maijam un izskatīt otrajā lasījumā - 19.maijā. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Aijas Jermacānes apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjsčeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Aijas Jermacānes apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”. Komisijas lēmums - pozitīvs. Lūdzu Saeimu atbalstīt Aijas Jermacānes apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - nav, atturas - 2. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Vitas Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja Vitas Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu atbalstīt Vitas Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Zanes Pētersones apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

 

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Zanes Pētersones apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”. Komisijas lēmums - pozitīvs. Lūdzu Saeimu atbalstīt Zanes Pētersones apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Dainas Ročānes apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Daines Ročānes apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi”. Komisija vienbalsīgi atbalstīja Dainas Ročānes apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu atbalstīt Dainas Ročānes apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Aivara Uminska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja lēmuma projektu “Par Aivara Uminska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”. Lūdzu Saeimu atbalstīt Aivara Uminska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Didža Aktumaņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Didža Aktumaņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”. Komisijas vērtējums - pozitīvs. Lūdzu Saeimu apstiprināt Didža Aktumaņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - 1, neviens deputāts neatturas. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Karīnas Kazārovas atkārtotu iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja Karīnas Kazārovas atkārtotu virzīšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu Saeimu nobalsot par lēmuma projektu “Par Karīnas Kazārovas atkārtotu iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi”.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Arņa Lapiņa atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu “Par Arņa Lapiņa atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”. Lūdzu Saeimu atbalstīt Arņa Lapiņa atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Krista Līča atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu “Par Krista Līča atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”. Lūdzu Saeimu nobalsot par Krista Līča iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Dzintras Amerikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Dzintras Amerikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”. Komisijas lēmums ir pozitīvs. Lūdzu Saeimu apstiprināt Dzintru Ameriku par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Ilzes Freimanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu “Par Ilzes Freimanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”. Lūdzu Saeimu nobalsot par lēmuma projektu “Par Ilzes Freimanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Kristīnes Kalvānes-Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu “Par Kristīnes Kalvānes-Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”. Lūdzu Saeimu nobalsot par Kristīnes Kalvānes-Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Karinas Krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu “Par Karinas Krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”. Lūdzu Saeimu nobalsot par Karinas Krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Valtera Poķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu “Par Valtera Poķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”. Lūdzu Saeimu atbalstīt lēmuma projektu par Valtera Poķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Edgara Puriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu “Par Edgara Puriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”. Lūdzu Saeimu atbalstīt Edgara Puriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret un atturas - nav Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Vilmāra Endzeļa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija atbalstīja lēmuma projektu “Par Vilmāra Endzeļa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”. Lūdzu Saeimu nobalsot par lēmuma projektu “Par Vilmāra Endzeļa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Santas Liniņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu “Par Santas Liniņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”. Komisijas vērtējums ir pozitīvs. Lūdzu Saeimu nobalsot par lēmuma projektu “Par Santas Liniņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 1 deputāts. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Saeimas Juridiskajā komisijā”. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Saeimas Saimnieciskajā komisijā”. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā - Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Otrajam lasījumam nav iesniegts neviens priekšlikums. Komisijas vārdā es jūs aicinu atbalstīt otrajā, galīgajā, lasījumā šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā - Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei” pieņemts. Paldies.

Pirms turpinām izskatīt darba kārtību, paziņoju, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis Saeimas Juridiskās komisijas lūgumu grozīt šā gada 14.aprīļa sēdes darba kārtību - izskatīt komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījums Civilprocesa likumā” pirmajā lasījumā un iekļaut to pēc darba kārtības 40.punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu deputātus balsot par darba kārtības maiņu - pēc darba kārtības 40.punkta iekļaut likumprojekta “Grozījums Civilprocesa likumā” izskatīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret - 14, atturas - 6. Darba kārtība ir mainīta. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā”. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Izskatīsim saņemtos priekšlikumus.

1.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Ministru kabineta vārdā - kultūras ministre Helēna Demakova.

H.Demakova (kultūras ministre).

Priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Es atceros, ka vēl iepriekšējās Saeimas laikā, kad notika debates par Nacionālās bibliotēkas celtniecības likuma projektu, daži deputāti citēja Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas atbalstošo viedokli par bibliotēkas projektu. Valsts prezidente bija teikusi, ka bibliotēka mums ir nepieciešama, citēju, “kā gaiss un kā ūdens”. Šodien mēs varam sacīt, ka bibliotēkai ir nepieciešama arī zeme. Es pat teiktu, ka tā saucamais “bibliotēkas zemju” jautājums ir izšķirošs, lai mēs bibliotēku uzbūvētu laikā, tas ir, līdz 2008.gada 18.novembrim, kad Latvijas valstij apritēs 90 gadu jubileja.

Šodien Saeimā likumprojektu izskatām otrajā lasījumā. Tad tas tiks pieņemts trešajā lasījumā, tas kļūs par likumu. Kad likums stāsies spēkā, tas atrisinās Latvijas Nacionālās bibliotēkas zemju jautājumu.

Kāda ir šā likumprojekta jeb, precīzāk sakot, visas šīs likumu paketes būtība? Tā ir ļoti vienkārša un atbilstoša pasaules praksei. Valsts pārņem savā īpašumā tās zemes platības un tos dzīvokļus, kuri nepieciešami bibliotēkas celtniecībai, un izmaksā īpašniekiem taisnīgu atlīdzību atbilstoši īpašuma tirgus vērtībai. Ja īpašniekam šķiet, ka izmaksātā summa ir par mazu, tad viņam ir iespēja tiesāties par lielāku atlīdzību, ko var noteikt tiesa. Taču - un tas varbūt ir pats svarīgākais! - tiesāšanās nekavēs bibliotēkas celtniecības procesu. Precīzāk sakot, bibliotēkas celtniecības process nebūs atkarīgs no neprognozējama ilguma tiesvedībām par zemju jautājumu. Tā ir izšķiroši svarīga nostādne.

Deputātiem ir zināms, ka Saeimas Juridiskajā komisijā notika karstas debates par šo likumprojektu. Šo debašu cēlonis, šķiet, bija atsevišķas normas, kuras no juridiskā viedokļa tiek vērtētas kā drosmīgas un izlēmīgas. Juridiskajai komisijai, protams, ir tiesības uz viedokli. Tomēr ir skaidrs, ka bibliotēkas celtniecība ir milzīgs projekts, kura īstenošanai pieņemamie tiesiskie mēri arī ir atbilstoši.

Tāpēc es esmu gandarīta, ka visi valdības koalīcijas partneri ir vienojušies par atbalstu ar bibliotēkas zemju jautājumu saistītajiem likumiem valdības iesniegtajā redakcijā.

Vēl jo vairāk. Tā kā šie Satversmes 81.panta kārtībā valdības izdotie noteikumi jau ir spēkā, es vēlos jūs, cienījamie deputāti, informēt, ka Kultūras ministrija jau ir veikusi nepieciešamās darbības un ka absolūtais vairākums bibliotēkai nepieciešamo īpašumu jau ir pārņemti uz valsts vārda. Tādā nozīmē šis likums tikai apstiprina esošo pozitīvo status quo.

Es pateicos visiem, kuri piedalījušies šā likuma izstrādē. Es saku paldies arī kritiskajiem prātiem no Saeimas Juridiskā biroja, kā arī atsevišķiem kritiski noskaņotiem deputātiem, it īpaši Jaunupa kungam, kurš gan man personiski apliecināja, ka viņam neesot iebildumu pret projektu.

Es aicinu jūs balsot par šo likumprojektu, jo tas nodrošinās, ka bibliotēkas projekts tiks īstenots Daugavas krastā, pie ūdens, - gan Latvijas gaisa telpā, gan tepat uz Latvijas zemes.

Sēdes vadītāja. Deputāts Arvīds Ulme.

A.Ulme (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie deputāti! Faktiski šī bibliotēka jau ir viens spilgts globalizācijas piemērs, un par to jau ir daudz runāts. Es arī faktiski neiebilstu par šo zemju atsavināšanu, bet man liekas, ka vajadzēja tomēr šo jautājumu pārskatīt attiecībā uz dzīvokļu piespiedu atsavināšanu.

Es nesaprotu, vai tas ir kaut kāds tāds kosmiskais centrs, kuru tur nevar pabīdīt ne par vienu metru ne pa labi, ne pa kreisi, kaut kāds objekts, kuram vispār nedrīkst pat ar pirkstu pieskarties, kur nu vēl runāt “pret”!

Esmu nostaigājis gar to Daugavas krastu un vispār redzu neskaitāmas vietas, kurās varētu būvēt šo bibliotēku, neskarot dzīvojamos namus un neizdzenot cilvēkus no dzīvokļiem.

Es domāju, ka varbūt ir kaut kāds speciāls arguments, kāpēc tieši tur ir jānojauc māja, lai uzbūvētu tur lielāku māju? Taču tādu argumentu es nedzirdēju. Var būt, ka kāds to vēl pateiks. Es izklaušināju visus. Tādu argumentu es nezinu.

Es aicinu deputātus patiešām balsot pret šo priekšlikumu, pret visiem šiem priekšlikumiem, kuri attiecas uz dzīvokļu piespiedu atņemšanu.

Manuprāt, vispār ir jāpārskata ir šis projekts, ja tas prasa tādus upurus, tādus, es teiktu, agresīvus, vardarbīgus piespiedu mehānismus, lai to varētu realizēt. Var būt, ka šī bibliotēkas celtniecības ideja vispār ir drusciņ jāpārskata.

Tagad ir pavisam cits laikmets. Jūs taču zināt. Es varu ieiet internetā - apmeklēt jebkuru pasaules bibliotēku, tur paņemt un atvērt jebkuru grāmatu. Tā vietā, lai būvētu vienu bibliotēku par simtiem miljonu latu, mēs jums par tiem simtiem miljonu latu uzbūvēsim simts dažādās vietās simtiem bibliotēku.

Tā, lūk, ir normāla attīstība! Attīstība notiek pa pakāpieniem. Un, kad tas ir nodrošināts Madonā, Rēzeknē, Viļānos un citur, tad šādu miljonīgu... vienu bibliotēku par miljonu... Nākamajā etapā mēs varam domāt par to, kā parādīt savus muskuļus un demonstrēt vienā kosmiskajā centrā vienu milzīgu bibliotēku, uz kuru tad nu skries no visām pasaules malām skatīties grāmatas un klausīties... Ne nu tā būs, nekā! Cilvēki atvērs kompjūteru, ņems un izdrukās visu, ko viņiem vajag. Šis centralizācijas, globalizācijas laiks jau ir sen beidzies. (Starpsauciens: “Pareizi!”)

Tāpēc es aicinu patiešām pārskatīt visu to. Kāda jēga vardarbīgus likumprojektus pieņemt vienkārši tāpēc, lai parādītu savus muskuļus, to, cik mēs esam gudri un labi? Reizumis šeit runājam par Latgales novadu. Tagad es aizbraucu uz Api, Alūksni, Virešiem... Biju tur burtiski pirms nedēļas. Tur ir vēl trakāk nekā Latgalē. Ir tumšas mājas, bez logiem, stāv kilometru kilometriem... Lūk, kur vajag ieguldīt naudu!

Sēdes vadītāja. Vārds kultūras ministrei Helēnai Demakovai.

H.Demakova (kultūras ministre).

Godātie deputāti! Atbildot uz konkrētiem faktiem, piesaucu Madonu. Gribu teikt, ka Madona saņēma kredītu un tur jau ir uzbūvēta bibliotēka. Daudz kur bibliotēkas top. Kopā ar Kučinska kungu mēs taisām Latvijas kultūras kartēšanu. Situācija ir pilnīgi citāda, nekā godājamais deputāts jūs nupat informēja. Vismaz bibliotēku jomā ir liels pacēlums šobrīd.

Attiecībā uz konkrēto māju, kas atrodas konkrētajā vietā, jāteic, ka jau 1995.gadā Kultūras pieminekļu inspekcija rakstīja Kultūras ministrijai - un tiem deputātiem, kuri ir iedziļinājušies šajā jautājumā, tas ir zināms -, ka šis nav ne valsts, ne vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Un, ja mēs izsveram Birkerta ģēniju un vienu vienkāršu māju Pārdaugavā (un tiek tik tiešām iedzīvotājiem kompensēts ar lieliem naudas līdzekļiem šis īpašums), nu tad, es domāju, saprāts uzvarēs.

Nākamā lieta. Nez kādēļ 15 gadus notiek šīs te debates. Kāds runā par muskuļu rādīšanu un par to, ka mums nevajag būt gudriem un skaistiem, un vareniem, bet nez kādēļ mums ir vācu simboli, mums ir krievu simboli un nez kādēļ kāds nemitīgi darbojas pret to, lai mums, latviešiem, beidzot būtu savs simbols. Tas ir ļoti simptomātiski, ka dažos brīžos noteikti cilvēki ar to nodarbojas.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Šodien faktiski ir izšķiršanās, vai mēs atbalstīsim Juridiskās komisijas piedāvāto variantu vai tomēr vēl vairāk ieinteresēto pušu variantu. Jā, ņemšanās ap bibliotēkas celtniecību velkas krietni vairāk par desmit gadiem. Tas, protams, ir vairāk nekā nožēlojami, bet par to vajadzēja runāt jau pirms tiem 15 gadiem. 1994.gadā es biju Rīgas domnieks, un toreiz pie mums ieradās Birkerta kungs ar visu svītu un dažādi “gudreļi” no Rīgas un citām Latvijas vietām, tā sacīt “naudas maka turētāji” un stāstīja, cik jauki viss būs un kā tas būs. Taču man pirmais un vienīgais jautājums viņiem visiem bija viens: “Kas notiks ar zemi, kas ir privātīpašums tur, kur jūs taisāties celt bibliotēku?” Kāda bija atbilde? Atbildes nebija! Visi izlikās, ka tāda jautājuma nemaz nav un ka tas jau kaut kā atrisināsies. Nu turpina to risināt, kā jūs redzat, daudzu gadu laikā.

Un šeit ir tas pamatjautājums: vai mēs esam spējīgi civilizēti rīkoties?

Pēc tam, kā jūs, vecie Saeimas deputāti, atceraties, šeit bija brīnišķīgs projekts, kā atņemt cilvēkiem naudu bibliotēkas celtniecībai - paaugstināt izmaksas par elektroenerģiju un vienu daļiņu no turienes “nosūkt”. Kas ar to notiks - neviens nezinās.

Bija arī runa par trešo licenci un tamlīdzīgām lietām, no kurienes it kā bibliotēkas celtniecībai nākšot nauda. Ar lielām pūlēm mums izdevās “izgāzt” šo sūknēšanas variantu - šo elektrības maksu palielināšanu.

Kā jūs atceraties, pirmajā lasījumā šis projekts šeit jau bija. Tad man nācās uz otro lasījumu iesniegt savu variantu, lai izmestu ārā šo elektrības aiztikšanu. Vai tiešām nav skaidrs, kāpēc bija tāda vilcināšanās? Un tur, kur ir vilcināšanās, un tur, kur ir privātīpašums, kura liktenis nākotnē nav sevišķi skaidrs, tur sākas pirkšana, pārpirkšana, uzpirkšana, iebaidīšana... Nu līdz “novākšanai” Latvijā vēl nav tikuši. Tik lielu ienākumu mums nav, lai tā vienkārši vāktu nost.

Lūk, par to ir tā runa! Šodien mēs konstatējām milzīgu pieaugumu šā projektu izmaksu novērtējumā. Paskatieties, kādas tās bija toreiz un kādas tās ir tagad! Jā, protams, inflācija, cenas un tamlīdzīgas lietas, bet tur jau parādās tādi miljoni, ka tā jocīgi paliek ap sirdi.

Kāpēc es par to runāju? Šeit ir konceptuāla pieeja. Juridiskā komisija ir piedāvājusi, var teikt, Saeimas kompromisa variantu. Tas ir Juridiskās komisijas izstrādāts variants. Jā, tas atšķiras no tā varianta, kurš nāca no valdības. Un tagad ir ārkārtīgi interesanti: koalīcija, valdības mīlestība, lūk... vai arī attieksme pret valsti. Vai arī attieksme pret valsti! Kāda tā būs - to, protams, parādīs balsojums.

Bet man ir tā savādi: Juridiskā komisija, kurā ir pārstāvētas visas frakcijas, ir nonākusi pie viena varianta, bet mēs tagad no jauna atkal visu to darbu metam prom un atgriežamies pie vecā varianta. Lūk, par to ir runa! Un tad nav ko brīnīties par to, kas notiks pēc tam.

Uz visām vājajām vietām pirmajā variantā komisijas sēdē tika norādīts. Līdz ar to - lūdzu, lemiet! Viens liels runātājs reiz teica: “Nu kā jūs lemsit - tā būs!” Tā būs arī šodien, balsojot par šo variantu. Paldies Dievam, ka ir tikai otrais lasījums. Es neredzu neko labāku, kā vien atbalstīt Juridiskās komisijas izstrādāto projektu.

Sēdes vadītāja. Deputāts Aleksandrs Golubovs. Vai jums pietiks ar četrām minūtēm? Lūdzu!

A.Golubovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šis likumprojekts ir vērsts uz to, lai atņemtu mūsu Latvijas pilsoņiem, iedzīvotājiem, septiņus īpašumā esošus zemes gabalus un vienpadsmit dzīvokļus. Vai nu Rīgā neatradās neviena cita vieta, kur uzcelt bibliotēku? Vai vajag tieši šeit, kur ir jālikvidē dažas dzīvojamās mājas, celt to jauno Gaismas pili? Kam tā Gaismas pils būs? Vai tiem, kam atņems īpašumu, kuru viņiem garantē mūsu Satversme?

Cienījamie kolēģi! Tas, kas tiek piedāvāts ar šo likumu, ir pretrunā ar Satversmi, un, ja nu valsts šajā gadījumā grib rīkoties tā, tad kāpēc mūsu valsts nerīkojas konsekventi? Jo tad, kad valsts piedāvāja cilvēkiem privatizēt viņu īpašumā esošos dzīvokļus, valsts atstāja zem valsts dzīvokļiem privāto zemi, un līdz ar to tagad dzīvokļu īpašniekiem ir lielas problēmas. Kāpēc tur nebija konsekvences? Tāpēc es uzskatu, ka tāds lēmums - atdot kādreizējiem īpašniekiem viņu zemi bez kaut kādām citām interesēm... neskatoties uz valsts interesēm - bija un ir liela valsts kļūda.

Padomājiet par to! Mūsu frakcija balsos “pret” šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Aigaram Pētersonam.

A.Pētersons (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Baltijas Asamblejas delegācijas sēde notiks šeit pat pirmajā pārtraukumā.

Sēdes vadītāja. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātei Ingunai Rībenai.

I.Rībena (8.Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie kolēģi! Tātad nav reģistrējušies: Aleksandrs Bartaševičs... ir, Oskars Kastēns... nav, Aleksandrs Kiršteins, Klausa kungs... ir, Liene Liepiņa, Vineta Muižniece, Valdis Ģīlis, Jānis Strazdiņš, Vaira Paegle un Inese Šlesere.

Paldies par uzmanību!

(Pārtraukums)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Turpināsim izskatīt likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā”.

Turpinām debates par 1. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Nākamais debatēs pieteicies deputāts Nikolajs Kabanovs.

N.Kabanovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Kolēģi deputāti! Es gribu jums atgādināt, ka pirms nedēļas Rīgā atskanēja sprādziens. Tādā veidā atstumtais cilvēks risināja savas problēmas ar mūsu valsti. Es domāju, ka Nacionālās bibliotēkas lietā nebūs sprādzienu, bet varētu būt prasījumi pret Latvijas valsti - tiesas lietas, kurās valsts varētu zaudēt miljoniem latu, tāpēc ka šis projekts ir absolūti boļševistisks, jo paredz atsavināt īpašumu. Tas ir arī nevis latviešu simbols, bet sociālisma simbols, tāpēc ka bibliotēkas celšana šajā vietā bija paredzēta jau 1968.gadā.

Bez tam es varu piebilst, ka jau šobrīd šim projektam ir iztērēti miljoni latu - iztērēti par projektu, par Birkerta kunga skicēm un tā tālāk un tā joprojām.

Man bija iespēja painteresēties par projektu, un es varu jums teikt, ka neviena Latvijas firma, teiksim, inženiertīklos tur nav iesaistīta. Viss - no lifta līdz jumtam - ir amerikāņu, Eiropas visdārgākie projekti. Tas ir simbols nevis Latvijas valstij, bet valsts naudas izšķērdēšanai. Es domāju, ka tagad Rīgas cilvēki būs ļoti neapmierināti ar mūsu rīcību, tāpēc ka... Ar ko sāka jaunā Rīgas Dome? Tā sāka ar to, ka Aksenoka kungs teica: “Jaunais Dienvidu tilts mums nav vajadzīgs! Mums ir vajadzīga Nacionālā bibliotēka.” Tāpat mēs izšķērdēsim 100 miljonus latu par projektu, kurš nevienam nav vajadzīgs.

Es domāju, ka mums tagad vajag balsot atbilstoši rīdzinieku vajadzībām, nevis domāt par to, lai šo naudu ieraktu zemē un īstenotu vēl vienu korumpantu projektu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es esmu Saeimas un Augstākās padomes deputāts nu jau turpat 15 gadus, bet es nekad neesmu piekritis tam viedoklim, ko šeit tik kaismīgi no tribīnes aizstāvēja viens mans kolēģis 6.Saeimā, ka Saeimā nu sēž tās 100 Latvijas gudrākās galvas! Atcerieties, kurš tā teica! Bija tāds Krisberga kungs, kurš šo spārnoto frāzi pavēstīja 6.Saeimas deputātiem. Un kur viņš beigās finišēja? Viņš beigās nonāca cietumā. (Starpsauciens: “Sen jau ir izgājis. Strādā!”) Tāpēc, cienījamie kolēģi, es tomēr aicinu arī jūs kādreiz ieklausīties cilvēkos, kuri attiecīgajā jomā vienā vai otrā jautājumā ir kompetentāki par mums.

Ulmes kungs apšaubīja to, ka bibliotēkas celtniecības vajadzībām ir nepieciešams nojaukt to māju, kura atrodas pretī Akmens tiltam, ja brauc no šīs Daugavas puses, tātad kreisajā pusē. Mūsu vides speciālisti, arhitekti, pilsētbūves speciālist - un ne tikai mūsu - Latvijas, bet arī pasaules mēroga speciālisti, ņemot vērā Birkerta pasaules mēroga autoritāti, ar šo projektu ir iepazinušies. Un visi atzīst, ka projektam ir jābūt tādam, kādu to ir iecerējis pasaules slavenais arhitekts Birkerts, un ka šis projekts prasa tās mājas nojaukšanu. Un vai tiešām Jānis, Pēteris, Andrejs - jebkurš mūsu kolēģis ir gudrāks par šiem pasaules mēroga speciālistiem? Es tomēr pieļauju iespēju, ka tā tas nav.

Kabanova kungs! Šajā bibliotēkā būs grāmatas arī krievu valodā, būs grāmatas daudzās pasaules valodās. Nu nevajag jums paniski šeit satraukties! Tas nebūs tikai Rīgas projekts, cienījamie kolēģi! Tas būs visas Latvijas projekts. Un mēs taču labi zinām, ka šis projekts sevī ietver visu Latvijas bibliotēku saslēgšanu vienotā informācijas sistēmā, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp Rīgā uzcelto bibliotēku un starp visām pārējām Latvijas bibliotēkām. Un, ja kāds šeit piemin Madonu, Alūksni vai ko citu, tad varu teikt, ka tur pēc šā projekta īstenošanas cilvēkiem informācijas iegūšana būs stipri labāka un ka arī iespējas būs nesalīdzināmi lielākas.

Kabanova kungs apgalvoja, ka šo bibliotēku cels amerikāņi. Muļķības tās ir! Šo bibliotēku pamatā cels Latvijas būvnieki, jo mūsu būvfirmas neatkarības gados jau ir ļoti attīstījušās un ar dažādu lielu objektu celtniecības īstenošanu pierādījušas, ka tās jau spēj strādāt pasaules līmenī. Nenoniecināsim taču paši savus Latvijas cilvēkus!

Ulmes kungs! Nu nevērsieties pret šīs bibliotēkas celtniecību, jo jūs taču galu galā neesat līdzvērtīgs šim Krievu skolu aizstāvības štābam, kas būtībā vēršas pret Saeimā pieņemtu likumu. Šis likums par bibliotēkas celtniecību ir pieņemts Saeimā ar ievērojamu balsu pārsvaru, un arī tāpēc nevajag vērsties pret šo projektu, jo tad mēs faktiski ignorējam visu to mūsu kolēģu gribu, kuri balsoja “par” šo likumprojektu.

Tā ka, cienījamie kolēģi, es aicinu jūs šo pirmo priekšlikumu, ko ir izteicis Juridiskais birojs, atbalstīt. Tas ir loģisks priekšlikums. Un es arī aicinu turpmāk diskusijā ieklausīties to cilvēku viedoklī, kuri visvairāk ir bijuši saistīti ar šā likumprojekta gatavošanu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Leopolds Ozoliņš.

L.Ozoliņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi! Ir tāds sens latīņu teiciens “timeo danaos et dona ferentes” - baidies no danajiešiem pat tad, kad viņi nes dāvanas. Ja jūs atceraties šā projekta sākumu, jūs zināt, ka tas nebija Birkerta kunga dāvinājums, trimdas latviešu dāvinājums, bet tas bija UNESCO dāvinājums. Un atcerieties arī to, ka mūsu tāda trimdiniece ir Nagobads - Nagobads-Ābola, kas strādāja Francijā, strādāja UNESCO sistēmā. Un toreiz, kā to varēja noprast no viņas runas, ka, lūk, UNESCO “sametīs naudu”, tātad visas pasaules valstis piedalīsies šajā celtniecībā. Ir vajadzīgs sēklas kapitāls - pāris miljoni latu, un, lūk, tūlīt būs šī Birkerta sapņu pils uzcelta. Un kur? Nu kaut vai Daugavas krastā, lai to labi varētu redzēt. Esošās valdības būtu iemūžinājušas sevi šajā piemineklī, ka, lūk, tās ir veicinājušas... darbosies kultūras ministri, kas kļūs slaveni mūžu mūžos ar šo pieminekli sev un savām partijām.

Paldies Dievam, projekts vēl šodien nav realizēts, un tas jau ir novecojis, kā jūs dzirdējāt, bet es nedomāju, ka bibliotēka nav vajadzīga. Un, ja ir vajadzīga kaut kur šīs elektronikas izvietošana, par ko savā laikā Šķēles valdība droši vien... nu vismaz presē tā ziņoja, ka ir noslēgusi līgumu - es to varu apgalvot gan tikai varbūtības nozīmē -, jo šis 30 miljonu latu vērtais projekts varbūt nav parakstīts... Ja tas ir parakstīts, tad kādas būs sankcijas, ja šo bibliotēku neuzcels... Un, ja zviedru šķīrējtiesā to skatīs, tad mums tās sekas ir zināmas...

Mans priekšlikums ir šo elektroniku, no kuras droši vien vairs nevar atteikties, pārcelt uz Salas pagastu. Ir tāds Salas pagasts Pierīgā, un tur savā laikā ar amerikāņu kapitāla un bijušā mūsu premjerministra Māra Gaiļa kundzes palīdzību tapa grandiozs projekts, kurš jau ir zem jumta un kuram ir sienas. Tātad tam ir kārtīgi pamati, tur nedraud arī tik lieli plūdi kā šeit, Rīgas centrā, HES sabrukšanas rezultātā, ja nu tur kāds terorists vai musulmaņi, vai kādi citi... Tā kā, piemēram, tas, kas uzspridzinājās... kāds vājprātīgais, kas tā varētu iedomāties aizstāvēt savas tiesības... Tur apdraud tikai nedaudz bebru sagrauztie Babītes ezera dambji, un tie plūdi tur nebūtu lieli.

Un grāmatas tur arī neglabāsies, jo šodien Vilka kungs ir ļoti labi atrisinājis šo grāmatu glabātavas problēmu, glabājot tās kolonizācijas mantojuma... lietderīgi izmantojot noliktavas vai pazemes bunkurus. Tur ir sauss un grāmatas ļoti labi glabājas. Klimats ir vienmērīgs. Tā ka par grāmatu glabātavu, Ābiķa kungs, nebūtu ko runāt. Tas ir domāts galvenokārt elektronikas izvietošanai... šī stikla pils.

Domāju, ka šos līdzekļus ļoti lietderīgi varētu izmantot arī kultūras pieminekļu atjaunošanai, kuru Latvijā ir tūkstošiem, kuri turpina brukt un kuri ir ne tikai milzu kultūrvēsturiskās vērtība. Atļaujiet pateikt, ka tās ir arī milzīgas ekonomiskās vērtības. Ticiet man, ka arī Latvijas šosejas un citi ceļi ir sabrukuma stāvoklī, un nevis tāpēc, ka ir pavasara šķīdonis, bet tāpēc, ka ir pilnīgi nesaprotama pieeja mūsu valsts iespējamajai attīstībai. Un šodien man ir tāds iespaids, ka kaut kas īsti nav skaidrs tām mūsu galvām, par kurām runāja Ābiķa kungs.

Domāju, ka šos līdzekļus varētu novirzīt arī pensionāriem, teiksim, represētajiem pensionāriem, jo arī pensionāriem par ārsta apmeklējumu ir jāmaksā no 5 līdz 7 vai pat līdz 40 latiem. Absurds lēmums šodien ir. Varbūt šeit tos 120 miljonus latu varētu ieguldīt pakāpeniski. Noteikti ir jāsamazina NATO maksājumi. Par to ir jārunā, lai mums valsts tiešām varētu uzplaukt. (Starpsauciens: “Pareizi!”)

Un varbūt ir jāsamazina algas ostu un kuģu pavēlniekam Neptūnam vai ūdeņu un saules enerģijas virspavēlniekam, hidroelektrostaciju pārvaldniekam, vai tam, kas jāj uz balta zirga (teiksim, kā Skobeļevs) un pārvalda dzelzceļus. Arī šeit ir milzīgas iespējas ietaupīt līdzekļus un uzlabot Latvijas kultūras pieminekļu, Latvijas bibliotēku, katras bibliotēkas, par ko jau šeit runāja, arī laukos, gan apgādi ar datoriem, gan pieslēgumu internetam un tādā veidā radīt šo pieeju pasaules gara mantojumam.

No šā projekta būtu jāatsakās tagad, kamēr vēl nav par vēlu. Kā pierādīja Baltic Pulp, kur valsts iztērēja vismaz 5-6 miljonus latu katru gadu, investējot ierēdņu uzturēšanai...

Sēdes vadītāja. Deputāta kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies!

L.Ozoliņš. ... jā, pat 300 000 dolāru.

Jā, tātad es neatbalstu šā projekta īstenošanu ne tūlīt, ne vēlāk, jo uzskatu, ka šis projekts mums kā nabadzīgākajai Eiropas Savienības valstij ir pārāk liela greznība.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Dzintars Ābiķis. Otro reizi.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Jūs taču man piekritīsiet, ka tas, ka mēs mākam dziedāt... nu vismaz daudzi mākam dziedāt “Tur es dzēru, tur man tika, tai mazā’i krodziņā...”, tas taču nenozīmē, ka mums nebūtu vajadzīga Nacionālā opera.

Ozoliņa kungs, Nacionālā opera atrodas kanāla malā, tas ir savienots ar Daugavu, un tātad iznāk, ka arī Nacionālo operu apdraud plūdi. Nu tad pārcelsim arī Nacionālo operu uz “Klopenes” pagastu! (No zāles dep.. L.Ozoliņš: “Uz Saeimu atpakaļ operu! Un tevi arī, Ābiķi!”) Pārcelsim!

Un vai tad jūs, cienījamie kolēģi, domājat, ka citās Eiropas valstīs, kur pēdējās desmitgadēs ir īstenoti lielu, modernu nacionālo bibliotēku celtniecības projekti, - ka tur visi ir muļķi, kas pieņēma šādus lēmumus? Pat Ēģipte, kur nacionālais ienākums ir četras reizes mazāks uz vienu iedzīvotāju, izšķīrās par lielas, modernas bibliotēkas celtniecību Aleksandrijā. Un tiešām arī Aleksandrijas bibliotēka saņēma UNESCO atbalstu. Un es esmu pārliecināts, ka arī mēs... Mēs to jau zinām - UNESCO to ir apgalvojusi -, ka arī mēs saņemsim šīs starptautiskās organizācijas atbalstu. Un esam jau daļēji saņēmuši.

Tā ka, cienījamie kolēģi, ja mēs gribam īstenot kaut ko lielu, tad nenolaidīsimies līdz mēslainei!

Sēdes vadītāja. Deputāts Aleksandrs Golubovs - otro reizi.

A.Golubovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šajā priekšlikumā ir runāts par septiņu zemes gabalu atņemšanu valsts vajadzībām. Kam jūs gribat celt šo Gaismas pili - Gaismas pili, kura paliks it kā piemineklis Birkertam? Varbūt tas būs piemineklis arī tam, ka valsts var atļauties celt šādu celtni, bet negrib virzīt savu naudiņu -valsts naudiņu! - jaunām darba vietām? Varbūt virzīt to naudiņu, lai visās Latvijas mājās parādītos elektrības gaisma? Varbūt tas paliks par pieminekli arī tam, ka Saeimā uzsākta nacionalizācija, ekspropriācija ekspropriatoriem.

Balsojiet “pret”! (Starpsauciens: “Pareizi!”)

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams par 1. - Juridiskā biroja priekšlikumu?

Lūdzu deputātus balsot par 1. - Juridiskā biroja priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - 14, atturas - 9. Priekšlikums ir atbalstīts.

M.Segliņš. 2.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 3.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst...

Es atvainojos, cienījamie kolēģi! Atklājam debates. Deputāts Juris Dobelis vēlas runāt par 3. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Ne jau velti atskanēja kliedzieni: “Balsot! Balsot!” Kāpēc? Es šaubos, vai vairākums taisās atbalstīt Juridiskā biroja priekšlikumu. Man ir zināmas šaubas. Kāpēc?

Priekšlikums ir it kā pietiekami loģisks. Ja jau ir runa par atsavināšanu, tad ir likums, kas to nosaka. Bet kāds priekšlikums ir saņemts no valdības? Paskatieties, lūdzu, kāds bija teksts pirmajā lasījumā! He! Ļoti mierīgs: “nekustamie īpašumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmi...” Un tā tālāk. Mierīgi! Nekāda procedūra nav vajadzīga! Vienkārši ņem un ieraksta!

Vai jūs saprotat, pie kā tas novedīs, vai ne? Vai tiešām tie, kas kaut ko sajēdz no jurisprudences, saprot, ko nozīmē 3.priekšlikuma neatbalstīšana un teksta atstāšana tādā veidā, kādā tas sākumā tika saņemts no valdības? Nu šeit gan ir jārunā par juridisko domāšanu. Nu te viens otrs piesauc Krisbergu. Ziniet, man liekas, ka vienam otram ir bailes, vai arī viņu negaida Krisberga liktenis.

Skaidri un gaiši. Ir tomēr jāsaprot divas dažādas lietas. Lūdzu, nejauciet kopā ar attieksmi pret jaunas ēkas celšanu!

Spēlēšanās ar šo attieksmi 15 gadu garumā. Mēģinājums pievākt, cik vien var, no šīs tā saucamās ņemšanās ar celtniecību. Skaidri jāteic - pievākt, neko vairāk. Miljons pie miljona, miljons pie miljona... un viss pieaug.

Un tagad jūs taisāties balsot pret 3.priekšlikumu un atbalstīt valdības iesniegto variantu, kas bija pirmajā lasījumā. Vai jūs nesaprotat, pie kā tas novedīs?

Es tomēr aicinu koalīciju padomāt par to, ar ko tas beigsies. Tur nav jābūt īpašām juridiskām zināšanām, lai saprastu, ka būs tiesas process. Ak tā! Viņi netraucēs bibliotēkas celtniecību... Vai mums tiešām vēl nepietiek šā starptautiskā kauna? Cik tiesas procesu Latvija jau nav zaudējusi ārpus valsts?

Es te redzu skaidri un gaiši Satversmes tiesas prāvu. Momentā! Un, ja Satversmes tiesas prāva būs, tad vispār šis likums nedarbosies. Vai varbūt mēs ceram kaut kādā veidā kādu tiesu ietekmēt?

Cienījamie kolēģi! Ja mēs vispār runājam par šo celtniecību, tad parunāsim par paņēmieniem, ar kādiem gribam atsavināt nekustamo īpašumu! Jau tas viss tāpat ir ārkārtīgi slidens. Tagad mēs nonāksim līdz tam, ka vienkārši pat neievērosim paši savu pieņemto likumu. Likumu, kur ir skaidri pateikts par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām.

Nē! 1. un 2.pantā minētos īpašumus mēs vienkārši ierakstīsim zemesgrāmatā, un viss! Tas ir juridiskais debilisms, vairāk nekas cits! Vai tiešām to jūs nesaprotat?

Cik reižu jau nav tikusi saņemta pilnīgi pelnīta kritika par ārkārtīgi zemas kvalitātes likumprojektiem, ko mēs šeit atļaujamies pieņemt! Tagad mēs atkal tieši līdz tam esam nonākuši.

Es ļoti aicinu jebkuru koalīciju, nekoalīciju, pozīciju, antipozīciju neatgriezties pie 3.panta sākotnējās redakcijas.

Padomājiet, ko jūs darāt!

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi, kuri grib balsot pret šo Juridiskā biroja priekšlikumu! Vai jūs rakstīsiet katram atsevišķam gadījumam likumu, atsevišķu likumu? Vai par jebkuru dzīvokli, kuru atsavinās valsts, pieņemsim atsevišķu likumu? Neievērosim likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteikto kārtību?

Pilnīgi piekrītu Dobeļa kunga teiktajam: tas ir tiesiskais nihilisms. Padomājiet par to! Ja šie īpašnieki vērsīsies Satversmes tiesā, viņi noteikti vinnēs. Un kas maksās? Maksās nodokļu maksātāji - maksās par jūsu kļūdām.

Sēdes vadītāja. Deputāts Aleksandrs Golubovs.

A.Golubovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Izlasiet, lūdzu, šo priekšlikumu, ko piedāvā Juridiskais birojs! “Šā likuma 1. un 2.pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts un sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā”. Uz kādiem noteikumiem? Uz tiem, kas pašreiz eksistē? Uz tiem, kas pašreiz iet uz otro lasījumu?

Un es neesmu pārliecināts, ka uz trešo lasījumu tur nebūs tādas normas, ka visi tie īpašumi atsavināmi bez atlīdzības. Es tam varu ticēt, zinot Saeimas attieksmi pret īpašumiem - pret ekspropriatoriem nacionalizētajiem. Padomājiet par to un neatbalstiet šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot par 3. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 48, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 4. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Nu, cienītie kolēģi, jāizsaka tāds savdabīgs paldies visiem jums, kas esat sagādājuši milzīgu iespēju veicināt tiesas procesa attīstību Latvijā. Man tiešām ir jāparausta pleci un jāpadomā. Taču balsotāju vidū bija cilvēki ar juridisko izglītību un elementāru juridisko izpratni. Vai tiešām jūsu vēlēšanās turēties kopā īpatnējā koalīcijā ir šoreiz ņēmusi virsroku? Jā, mēs paņemsim šo izdruku. Neņemiet ļaunā, bet šī izdruka ir viens klusais ārprāts. Šī izdruka liecina par Saeimas ārkārtīgi zemo līmeni šodien. Kāda jēga ir runāt par cīnīšanos pret korupciju, par kaut kādu tur zagļu tīrīšanu ārā un kaut ko tamlīdzīgu? Tas man sāk atgādināt tādus paņēmienus, ka par pieciem latiem var sarīkot procesu un iesēdināt uz 20 gadiem, bet par 5 miljoniem var vispār neko nesarīkot.

Ja jau neatradāt par vajadzīgu vismaz kaut ko ciešamu ievērot no likuma, mūsu frakcijai nekas cits neatliks: mēs neatbalstīsim šo likumprojektu otrajā lasījumā vispār. Tā ir galīga bezjēdzība, kas tagad ir iebalsota. Un tagad seko nākamais punkts. Nu tas ir tāds - ne tāds, ne šāds. Tagad, redziet, jums ir šī ierakstīšana zemesgrāmatā. Jā, pareizi. Pareizi, 3.punkts ir noraidīts. Vismaz paskatieties, kāds absurds tagad ir šajā likumprojektā! Labi, tagad ir otrais lasījums, pie tā vēl varētu atgriezties un runāt... Tagad ir otrais lasījums. Taču tad izņemiet vismaz balsošanas kartes - tie, kas nu kaut cik grib savu godu nosargāt! Jo šis balsojums ir viens no apkaunojošākajiem 8.Saeimas darbības laikā. Viens no apkaunojošākajiem! Jūs visi, kas esat nobalsojuši pret šo priekšlikumu, nu, diemžēl jūs Latvijai labu nevēlat. Nu, neņemiet ļaunā!

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Sokolovskis.

J.Skolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Es arī gribu apsveikt kolēģus ar tādu lēmumu. Tagad īpašnieki vērsīsies Satversmes tiesā un noteikti vinnēs, un pēc tam prasīs atlīdzību. Kas par to maksās? Man interesē, kas maksās par šo banketu. Jūs vai nodokļu maksātāji? Es domāju, ka nodokļu maksātāji. Diemžēl.

Es domāju, ka mēs publiskosim šo sarakstu. Tā arī izdarīsim.

Sēdes vadītāja. Cienījamais Sokolovska kungs! Arī visi Saeimas deputāti ir nodokļu maksātāji.

Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav? Lūdzu deputātus balsot par 4. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 54, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 5. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Segliņš. 6. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 7. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst. (Starpsauciens: “Balsot!”) Deputāti lūdz balsojumu par 7.priekšlikumu?

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 7. - Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 59, pret - 2, atturas - 1. Priekšlikums ir atbalstīts.

M.Segliņš. 8.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Atklājam debates.

Vārds kultūras ministrei Helēnai Demakovai... Nē... Jūs atsaucāt? Tātad debates neatklājam. Deputātiem nav iebildumu pret 8.priekšlikumu.

M.Segliņš. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret - 22, atturas - 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

M.Segliņš. 29.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 29.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām””. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Juridiskā komisija ir izskatījusi iesniegtos priekšlikumus.

1.priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Segliņš. 2.priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 3.priekšlikums...

(Starpsauciens: “Balsot par 2.priekšlikumu!”)

Sēdes vadītāja. Par kuru priekšlikumu deputāti lūdz balsojumu? Par 2.priekšlikumu. Lūdzu deputātus balsot par 2. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 28, pret - 48, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 3. - atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 2, atturas - 1. Priekšlikums ir atbalstīts.

M.Segliņš. 4. - nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav... Deputāti lūdz balsojumu par 4.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 57, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 5. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 6. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Segliņš. 7. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 8. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M.Segliņš. 9. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Sēdes vadītāja. 10. - atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 10. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 49, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 11.priekšlikums ir tāds pats kā 10.priekšlikums.

12. - nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot par 11.priekšlikumu!”)

Sēdes vadītāja. Es atvainojos... Par 11.priekšlikumu atklājam debates.

Deputāts Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godātie kolēģi! Mans priekšlikums ir identisks Juridiskā biroja priekšlikumam. Taču jūs tagad nobalsojāt par tādu koncepciju, ka tagad neviens nekustamā īpašuma īpašnieks nevarēs justies drošs, ka nebūs kāds projekts... ka viņa īpašums netiks atsavināts.

Un kārtība ir šāda. Līdz šim bija tā: nekustamā īpašuma īpašniekam sākumā tiek piedāvāta kāda kompensācija. Ja īpašnieks tai nepiekrīt... tad, ja ir iesniegts pieteikums tiesā, tiesa lemj par taisnīgu atlīdzību...

Tagad jūs nobalsojāt par pavisam citu koncepciju, ka sākumā valsts šo nekustamo īpašumu atsavina, atņem, pārņem savā īpašumā, izliek šos cilvēkus no dzīvokļiem un tikai pēc tam cilvēks var iesniegt pieteikumu tiesā, ja viņš nav piekritis šai kompensācijai, un ilgi tiesāties.

Tagad katrs Latvijas iedzīvotājs, kuram ir īpašums, ir apdraudēts, jo jūs patlaban mainījāt spēles noteikumus, un neviens nevar būt pārliecināts, ka rīt tas pats, kas notika ar tiem nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas tajā vietā, kur būs bibliotēka... ka tas pats nenotiks arī ar viņu. Pateicoties jums - neviens!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai deputāti pieprasa balsojumu par 11.priekšlikumu? Lūdzu deputātus balsot par 11. - deputāta Sokolovska priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 47, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 12. - nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 47, atturas - 4. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 13. - atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 28, pret - 43, atturas - 1 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 14. - atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 49, atturas - 1 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 15. un 16.priekšlikums ir identiski. Tie ir atbalstīti. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 15. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 48, atturas - 1 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 17. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Par 16.priekšlikumu!

M.Segliņš. 16. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Ko, lūdzu?

M.Segliņš. 16. - tāds pats. Atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot par 16.priekšlikumu!”)

Sēdes vadītāja. Tātad deputāti lūdz balsojumu par 16. - deputāta Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 48, neviens deputāts neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 17. - atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Pirms balsojuma atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Kolēģi! Tātad Juridiskā komisija atbalstīja manu priekšlikumu, ka, atsavinot dzīvojamo māju vai dzīvokli, kurā dzīvo tā īpašnieks, šim nekustamā īpašuma īpašniekam ir jāpiemaksā arī kompensācija par pārcelšanos. Jūs jau zināt, ka ne tikai nopirkt dzīvokli, bet arī pārcelties maksā diezgan dārgi.

Jā, un pilnīgi loģiski Juridiskā komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu, zinot, kādā situācijā ir cilvēki...

Un es nevaru saprast jūsu loģiku. Jūs gribat, lai cilvēki nepretotos... Nu tad samaksājiet viņiem taisnīgu atlīdzību! Samaksājiet viņiem normālu atlīdzību, un cilvēki paši piekritīs! Taču tagad jūs paši radāt sev problēmas, jo cilvēki pretosies, cilvēki iesniegs prasības tiesā, cilvēki apelēs... tātad rakstīs avīzēs, sniegs intervijas televīzijas kanāliem. Jūs paši! Jūs paši to izdarāt!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja ne, tad lūdzu deputātus balsot par 17. - deputāta Sokolovska priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret - nav, atturas - 1. Priekšlikums ir atbalstīts.

M.Segliņš. 18.priekšlikums. Atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Es, protams, apsveicu visus! Latvija jau ir iegājusi Eiropā ar visādiem idiotismiem un “vareniem” (pēdiņās) sasniegumiem. Un šodien mēs pieliksim vēl klāt vienu. To varētu nosaukt - attieksme pret privātīpašumu un pret privātīpašniekiem. Jūs, kam pieder privātīpašums citās valstīs, vai jūs varat tur kaut ko tādu iedomāties? Šādā veidā rīkoties ar privātīpašumu! Mierīgi šņāpj nost, un sveiki! Ne likumi vairs ir jāievēro - nekas!

Es te tādas “ģeniālas” frāzes atgādināšu, kas šodien ir kaut kur parādījušās atkal spēkā: “Valdījuma pārņemšana notiek arī tad, ja ieguvējs īpašuma tiesības vēl nav nostiprinājis zemesgrāmatā”. Man ļoti patīk šie skaistie vārdi, nu jau ir bijušais īpašnieks, kaut kur jau tā...

Es nezinu, bet tiešām jāsaka tā: cik ir Komunistiskās partijas biedru starp tiem, kas kaut ko tādu ir pieņēmuši? Jo tur cita domāšana vairs nu nav iespējama - šāda attieksme pret privātīpašumu mūsu valstī šinī brīdī! Kā interesēs tas ir?

Un te atkal šī tukšā runāšana, ka tā ir vērsta pret bibliotēkas celtniecību? Ko jūs pinat kopā divas dažādas lietas: viena ir jēdzīgas lietas izdarīšana un otra - paņēmieni, ar kādiem šo lietu dara! Kam vajadzīga Saeimai kaut kāda korupcijas apkarošanas komisija? Kam tā ir vajadzīga?

Tas būtu pirmais, ar ko jums ir jānodarbojas. Pirmais! Šā likumprojekta pētīšana. Un arī tā iemesla pētīšana, kāpēc šādi balsojumi šeit notiek. Un tad mēs runāsim par deputāta godaprātu un par vēl nezin ko.

Šeit vispār vairs nav runas! Kurš te atkal kāps tribīnē un sāks runāt par represēto aizstāvēšanu, par daudzcietušajiem latviešu cilvēkiem un ģimenēm? Jūs taču rīkojaties, goda vārds, tāpat kā 1940.gadā! Nu nav nekādas starpības! Absolūti nekādas starpības! Šņāpj tik nost, un sveiki! Nacionalizē vienu, otru un trešo...

Nu es nezinu... Mēs atkal nevaram, protams, par kaut ko tādu, samezglotu, balsot, kur ir pretrunas pantos. Vai tiešām jums neko nenozīmē profesionālu juristu viedokļi? Kaut vai mūsu pašu Saeimas Juridiskā biroja viedoklis. Tas vairs neko nenozīmē? Šis ārprāts, kas ir pārņēmis... kaut kāda dzīšanās pēc kaut kādiem taustāmiem labumiem. Tas taču uz jums visiem neattiecas, godātā koalīcija! Un jūs vēsā mierā tagad pieņemsiet kaut ko tādu, kur vispār... ja sabiedrībā šie privātīpašnieki kaut nozīmē, ja viņiem ir kaut cik prāta. Tad tikai tagad kaut kas sāksies...

Jā, šis ir otrais lasījums, pēc tam būs trešais, bet tad acīmredzot varbūt būs jāpadomā, vai nevajag lūgt Valsts prezidenti šo likumu neizsludināt. Varbūt! Es neizslēdzu tādu iespēju. Un tā nav cīņa pret bibliotēkas celtniecību!

Es atgādināšu, kādi paņēmieni tika pielietoti, par ko es šodien jau runāju. Kas tik tur netika izmēģināts, lai to roku tā riktīgi atrotītu un ne tikai līdz elkonim iebāztu vienā otrā kabatā, bet jau līdz plecam.

Līdz ar to, neņemiet ļaunā, mūsu frakcija nevar atbalstīt šādu pieeju. Mēs tikai ar pūlēm piekritām komisijas variantam - ar lielām pūlēm un tikai tāpēc, ka tas ir otrais lasījums, bet, ja mēs tādu tekstu tagad esam spiesti balstīt... Nu ņemiet un “izejiet cauri” pa pantiem, kur jūs vienā pantā runājat pretī otram. Neko darīt, mēs neatbalstīsim!

Sēdes vadītāja. Deputāts Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Mēs esam nonākuši visai interesantā situācijā. Saeimā ir vesels dienests ar nosaukumu “Juridiskais birojs”. Saeimas deputāti sabalso likumos dažādus brīnumus, pret kuriem Juridiskais birojs iebilst. Pēc tam šie “brīnumi” nonāk Satversmes tiesā. Kam ir jāaizstāv Saeimas viedoklis? (Starpsauciens: “Birojam!”) Ne jau tam, kurš tos “brīnumus” ir iestrādājis, bet tam pašam birojam. Tad nu iedomājieties, kādā situācijā ir Juridiskais birojs, aizstāvot Satversmes tiesā tās muļķības, kuras tiek iebalsotas!

Tāpēc man ir priekšlikums Saeimas Prezidijam: turpmāk, ja Juridiskais birojs nav piekritis konkrētajam priekšlikumam, vajag deleģēt uz Satversmes tiesu aizstāvēt savus priekšlikumus to deputātu, kurš šīs muļķības ir ierosinājis.

(Starpsaucieni: “Ļoti pareizi! Ļoti labi!”)

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot par 18. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 30, pret - 45, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

Vai deputāte Jevgenija Stalidzāne vēlas runāt par procedūru? Nē.

M.Segliņš. 19.priekšlikums - nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 48, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 20.priekšlikums - atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot! Ļoti skandaloza būšana!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 28, pret - 46, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

Vai deputāte Silva Bendrāte vēlas runāt par procedūru? Nē. Paldies.

M.Segliņš. 21. - atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 27, pret - 46, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

M.Segliņš. 22. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

M.Segliņš. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 28, atturas - 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

M.Segliņš. 29.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 29.aprīlis. Paldies.

Pirms tālāk izskatām sēdes darba kārtību, daru jums zināmu, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis Mūrnieces, Jaunupa, Bērziņa, Kampara un citu deputātu lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 14.aprīļa sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā Saeimas lēmuma projektu “Par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Ir saņemts arī Bērziņa, Mūrnieces, Jaunupa, Kampara, Ceriņas un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā Saeimas lēmuma projektu “Par deputāta Kārļa Strēļa atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Ir saņemts Bērziņa, Mūrnieces, Kampara, Šiliņa, Ontužāna un citu deputātu iesniegums ar lūgumu mainīt sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmuma projektu “Par deputāta Igora Aleksandrova atsaukšanu no Aizsardzības un iekšlietu komisijas”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Ir saņemts Jaunupa, Bērziņa, Šadurska, Mūrnieces un citu deputātu iesniegums ar lūgumu mainīt sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā Saeimas lēmuma projektu “Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Ir saņemts arī Jaunupa, Bērziņa, Bendrātes, Šadurska, Ontužāna, Strēļa un citu deputātu iesniegums ar lūgumu mainīt šodienas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmuma projektu “Par deputāta Kārļa Strēļa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav.

Ir saņemts Bērziņa, Jaunupa, Bendrātes, Šadurska, Mūrnieces un citu deputātu iesniegums ar lūgumu mainīt šodienas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmuma projektu “Par deputāta Igora Aleksandrova ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā”. Deputātiem iebildumu nav.

Ir saņemts Jaunupa, Bērziņa, Bendrātes, Mūrnieces, Kampara un citu deputātu iesniegums ar lūgumu mainīt šodienas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmuma projektu “Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā”. Deputātiem iebildumu nav.

Ir saņemts Jaunupa, Bērziņa, Bendrātes, Mūrnieces, Ceriņas, Šiliņa un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā Saeimas lēmuma projektu “Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā”. Deputātiem iebildumu nav.

Ir saņemts Bērziņa, Jaunupa, Bendrātes, Šadurska un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā Saeimas lēmuma projektu “Par deputātes Anitas Kalniņas ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā”. Deputātiem iebildumu nav.

Ir saņemts Bērziņa, Jaunupa, Mūrnieces, Kampara un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā lēmuma projektu “Par deputātes Anitas Kalniņas ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā”. Deputātiem iebildumu nav.

Ir saņemts Bērziņa, Jaunupa, Bendrātes, Šiliņa, Kampara un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā Saeimas lēmuma projektu “Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā”. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Turpināsim izskatīt darba kārtību.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Civilprocesa likumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partijas frakcija).

Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu un pieņemt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - 20, neviens neatturas. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - 17, atturas - 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un laiku likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā.

M.Segliņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 29.aprīlis. Un otrajā lasījumā likumprojektu varētu izskatīt Saeimas sēdē 19.maijā.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 29.aprīlis, likumprojekta izskatīšana - 19.maija sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par policiju””. Trešais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

 

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Kolēģi! Likumprojekta trešajam lasījumam ir saņemti 20 priekšlikumi, kas ir izskatīti 15.marta sēdē.

1.priekšlikums ir, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 85.panta otrās daļas 2.punktu, likumprojektā iekļautais likuma “Par policiju” grozījums, kas bija paredzēts likumprojektā, kura reģistrācijas numurs ir 933. Komisija šo priekšlikumu atbalsta 2.priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1. un 2.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 3.priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu atbalsta 5.priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 3.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 4.priekšlikums - tieslietu ministres Āboltiņas kundzes priekšlikums. Tas ir atbalstīts 5.priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4. un 5.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 6.priekšlikums. Iesniedzis Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Turlā kungs. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Dalbiņš. 7.priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi 8.priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret minētajiem priekšlikumiem.

J.Dalbiņš. 9.priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu atbalsta 10.priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret minētajiem priekšlikumiem.

J.Dalbiņš. 11.priekšlikums ir precizēts, un tas ir 12.priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 11. un 12.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 13. - Buzajeva kunga priekšlikums. Komisija to ir noraidījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst pret komisijas viedokli.

J.Dalbiņš. 14. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Andrejs Klementjevs.

A.Klementjevs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Labdien, augsti godātie deputāti! Es uzskatu, ka likumprojekta 1.pants labāk pasaka, kam ir tiesības uz šo bērna pabalstu. Ja mēs izlasām redakciju, kuru piedāvā mums komisija, tad redzam, ka te ir teikts: “Policijas darbinieks, kurš ir specializētā valsts civildienesta ierēdnis...” Taču priekšlikums, kuru es aizstāvu, ir šāds: es lūdzu, lai policijas darbiniekam ir tiesības uz šo pabalstu.

Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka, ja mēs pieņemsim to redakciju, kuru piedāvā komisija, tad uz šo pabalstu nebūs tiesību visiem tiem cilvēkiem, policijas darbiniekiem, kuri strādā Policijas akadēmijā (mēs runājam par pasniedzējiem, kuriem ir “pagoni” un kuriem ir darbs policijā), tāpēc ka viņiem ir izdienas pensija, viņiem ir piemaksas un tā tālāk. Iznāks, ka to bērna pabalstu viņi nevarēs saņemt, un iznāks, ka viņi “izkritīs” no sistēmas.

Un, pieņemsim, tie paši kursanti. Es gribu pateikt, ka tie cilvēki, kuri mācās akadēmijā, jau devuši zvērestu, viņi nēsā formu, viņi piedalās ļoti daudzos pasākumos, viņi nodrošina aizsardzību šiem pasākumiem. Un, ja, pieņemsim, kursantam, kurš mācās 3.kursā un kuram ir “pagoni”, un kurš ir jau leitnants - ja viņam piedzims bērns, viņš nesaņems šo pabalstu. Es uzskatu, ka tas nav godīgi attiecībā pret šo cilvēku.

Ja jau mēs gribam aizstāvēt policijas darbiniekus un gribam tātad šo pabalstu viņiem sniegt, tad vajadzētu to sniegt visiem. Nevar neņemt vērā šos darbiniekus un izmest viņus no likuma.

Un to pašu es gribu pateikt par atvaļinājuma pabalstu. Es uzskatu, ka redakcija, kura bija piedāvāta likumprojektā, ir labāka.

Un tāpēc es lūdzu jūs neatbalstīt Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumu.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē? Lūdzu deputātus balsot par 14. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - 12, atturas - 1 deputāts. Priekšlikums ir atbalstīts.

J.Dalbiņš. 15.priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Dalbiņš. 16. - Buzajeva kunga priekšlikums. Komisija noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

J.Dalbiņš. 17.priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Dalbiņš. 18.priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Dalbiņš. 19. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 19.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 34, pret - 20, atturas - 7. Priekšlikums ir atbalstīts.

J.Dalbiņš. 20. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

J.Dalbiņš. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu likumprojektu pieņemt trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - nav, atturas - 5. Likums “Grozījumi likumā “Par policiju”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”. Trešais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Atis Slakteris.

A.Slakteris (Tautas partijas frakcija).

Priekšsēdētājas kundze! Kolēģi!

Likumprojekta “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” trešais lasījums.

1.priekšlikums ir Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kurš precizē nosaukumu. Komisija atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Slakteris. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē atsevišķus ievaddaļas vārdus. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Slakteris. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Slakteris. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Slakteris. Un pēdējais ir 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Slakteris. Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Valsts civildienesta likumā”. Trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Alberts Krūmiņš.

A.Krūmiņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Komisijā esam saņēmuši 12 priekšlikumus.

1. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Tika atbalstīts.

A.Krūmiņš. 2. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

A.Krūmiņš. 3. - finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums. Tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Krūmiņš. 4. - finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iestrādāts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegtajā 5.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4. un 5.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 6. - komisijas priekšlikums. Tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Krūmiņš. 7. - finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iestrādāts komisijas iesniegtajā 8.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 7. un 8.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 9. - finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iestrādāts komisijas iesniegtajā 10.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret minētajiem priekšlikumiem.

A.Krūmiņš. 11. - finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Krūmiņš. 12. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Krūmiņš. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - 1, neviens neatturas. Likums “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Meža likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā ziņos... Cienījamie kolēģi! Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā... (Zālē troksnis.)

Deputāti gaida Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas ziņotāju. Tā ir deputāte Anna Seile. Lūdzu!

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Sagatavojot šo likumprojektu trešajam, pēdējam, lasījumam, nav saņemts neviens priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Meža likumā” pieņemts. Paldies.

A.Seile. Paldies par balsojumu.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā ziņos deputāts Pēteris Kalniņš.

P.Kalniņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godājamie kolēģi! Minētā likumprojekta trešajam lasījumam komisija saņēma un izskatīja 31 priekšlikumu.

1.priekšlikumu ir iesniegusi Zemkopības ministrija. Komisija to ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi priekšlikumā Nr.12.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 2. - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 3. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 4. - veselības ministra priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā Nr.5.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4. un 5.priekšlikumu.

P.Kalniņš. 5. - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 7. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā Nr.8.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 7. un 8.priekšlikumu.

P.Kalniņš. 8. - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā Nr.10.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 10. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 11. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 12. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 13. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā Nr.14.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 14. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 15. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 17. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāte Ināra Ostrovska.

I.Ostrovska (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Cienījamie kolēģi! 11.pants skan šādi. Un tur ir tieši tāds formulējums, ka Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts iestādēm dzīvnieku aizsardzības jomā. Tās sastāvā ir valsts zinātnisko iestāžu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Tā, kā tas ir visā pasaulē. Un man ir iebildumi pret šo jauno redakciju. Iebildumi pret jauno formulējumu. Konkrēts iebildums ir pret tekstu “citas institūcijas, kas nodarbojas ar dzīvnieku aizsardzību”. “Sabiedrisko organizāciju” aizstāšana ar “biedrībām” ir loģiska sakarā ar Latvijas Republikas likuma maiņu, kas nosaka, ka visas sabiedriskās organizācijas līdz ar 2005.gada 31.decembri ir jāpārreģistrē par biedrībām vai nodibinājumiem, turpretī institūciju jēdziens ir ļoti plaši traktējams. Tādā gadījumā var pieprasīt visu barības firmu, jebkuru SIA, kuras darbojas Latvijas valstī un kurām savos statūtos ir jāparedz izmaiņas un tikai formāli jāieraksta “dzīvnieku aizsardzība”, iekļaušanu dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē. Uzskatu, ka iepriekšējais formulējums ir jāprecizē vai jāatstāj tādā redakcijā, kāda ir bijusi agrāk.

Es aicinu visus balsot “pret” šo jauno redakciju un saglabāt 11.pantā otrā lasījuma redakciju.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja nav, tad lūdzu deputātus balsot par 17. - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 49, pret - 10, atturas - 11. Priekšlikums ir atbalstīts.

P.Kalniņš. 18. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres D.Lucauas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 19. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 20. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 21. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 22. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 23. - Vides ministrijas parlamentārās sekretāres Ž.Matijesku priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 24. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres D.Lucauas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 25. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 26. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 27. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā Nr.28.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 28. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 29. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. 30. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 31. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

P.Kalniņš. Lūdzu kolēģus atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Zinātniskās darbības likums”. Trešais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Aicinu paņemt dokumentu ar reģistrācijas numuru 719. Aicinu izskatīt iesniegtos priekšlikumus to iesniegšanas secībā.

1. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts priekšlikumā tālākajā tekstā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 3. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 4. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 5. un 6. - tie abi ir Kārļa Šadurska priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 7. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 8. - deputāta Šadurska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 10. - deputātes Druvietes priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 11. un 12. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 14. un 15. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 16, 17., 18. un 19. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. Arī 20. - Kārļa Šadurska priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 21., 22. un 23. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Nav atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 24. un 25. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 26. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 27. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 28. un 29. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Nav atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 30. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 31., 32. un 33. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 34. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 35. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 36. - deputātes Druvietes priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.47.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 37. - deputātes Druvietes priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.47.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 38. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tāpat ir atbalstīts un iekļauts 47.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 39. un 40. - deputātes Druvietes priekšlikumi. Nav atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 41. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts priekšlikumā Nr.47.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 42. - deputātes Druvietes priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 43., 44., 45. un 46. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Nav atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 47. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 48. - deputātes Druvietes priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 49. - atbildīgās komisijas un 50. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 51. un 52. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. Atbalstīts ir arī 53. - atbildīgās komisijas priekšlikums un 54. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 55. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 56. un 57. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 58. - Juridiskā biroja un 59. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst

Dz.Ābiķis. 60. - deputāta Kārļa Šadurska un 61. - deputātes Druvietes priekšlikums. Nav atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 62. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. Arī 63. ir deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 64.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 64. - atbildīgās komisijas, 65. - Juridiskā biroja, 66. un 67. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 68. - Kārļa Šadurska priekšlikums, 69. - Juridiskā biroja priekšlikums, 70. un 71. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 72. - Juridiskā biroja priekšlikums, 73. - atbildīgās komisijas priekšlikums, 74. - Juridiskā biroja, 75. - atbildīgās komisijas, 76. - Juridiskā biroja, 77. - atbildīgās komisijas, 78. - atbildīgās komisijas, 79. - Juridiskā biroja, 80. - atbildīgās komisijas, 81.,

Sēdes vadītāja. Es atvainojos....

Dz.Ābiķis. ...82. un 83. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Pret visiem minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav. Es aicinu ziņotāju... Priekšlikumus mēs varam apstiprināt pa pantiem.

Dz.Ābiķis. Jā, paldies! 84. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 85. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 86. un 87. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. 88. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Pret minētajiem priekšlikumiem...

Dz.Ābiķis. Jā, 87. ir iekļauts 88. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 88. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 89. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 90. un 91. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 92. - Kārļa Šadurska priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts 95. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. Līdzīgi ir arī ar Juridiskā biroja 93. un 94.priekšlikumu, kuri ir daļēji atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 95. un 96. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 97. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 98. - deputātes Druvietes priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts 99. - atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 100. - deputātes Druvietes priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 101. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 102. un 103. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 104. - Kārļa Šadurska priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 105., 106., 107. un 108. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 109. - Juridiskā biroja priekšlikums, 110. - atbildīgās komisijas priekšlikums un 111. - Juridiskā biroja priekšlikums. Visi atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 112. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 113. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 114. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 115. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 116. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 117. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 118. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 119. un 120. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Ir atbalstīti un iekļauti 138. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. Līdzīgi ir arī ar 121. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu, 122. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu, 123. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu, 124. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu, kuri visi ir atbalstīti un iekļauti 138. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 125. - deputātes Druvietes priekšlikums. Ir atbalstīts un iekļauts 138.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. Arī 126. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir daļēji atbalstīts un iekļauts 138.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. Tāpat daļēji ir atbalstīts un iekļauts 138.priekšlikumā 127. - deputātes Druvietes priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 128. un 129. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Ir atbalstīti un iekļauti 138. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 130. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 138.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

 

Dz.Ābiķis. 131., 132. un 133. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Ir atbalstīti un iekļauti atbildīgās komisijas iesniegtajā 138.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret minētajiem priekšlikumiem.

Dz.Ābiķis. 134. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā 138.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 135. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Nav atbalstīts. Arī 136.priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

Dz.Ābiķis. Arī 137.priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 138. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 139. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 140. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.144.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. Atbalstīts ir arī deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Tas iekļauts komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.144.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 142. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.144.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 143. - deputātes Druvietes priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.144.

144. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret minētajiem priekšlikumiem.

Dz.Ābiķis. 145. - deputāta Šadurska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 146. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.147.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 147., 148. un 149. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret minētajiem priekšlikumiem.

Dz.Ābiķis. 150. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 151. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 152. un 153. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 154. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 155. un 156. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 157. - deputāta Šadurska priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.158.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret minētajiem priekšlikumiem.

Dz.Ābiķis. 158. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 159. - deputāta Šadurska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 160. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 161. un 162. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi. Nav atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst pret komisijas viedokli.

Dz.Ābiķis. 163. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 164. - deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 165. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.173.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. 166., 167. un 168. - deputātes Druvietes priekšlikumi. Nav atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

Dz.Ābiķis. 169. - deputāta Šadurska priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas iesniegtajā priekšlikumā Nr.173.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 170., 171. un 172. - deputāta Šadurska priekšlikumi. Nav atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par minētajiem priekšlikumiem.

Dz.Ābiķis. 173. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Aicinu balsot par likumprojektu kopumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likums “Zinātniskās darbības likums” pieņemts. Paldies.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā pateicos jums par vienprātīgo atbalstu gan mūsu komisijas darbam, gan arī zinātnei kopumā, jo ar šā likuma pieņemšanu mēs garantējam zinātnei ne tikai sakārtotāku, bet arī materiāli nodrošinātāku dzīvi.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””. Trešais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Atis Slakteris.

A.Slakteris (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi! Pirmie trīs priekšlikumi likumprojektā “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” ir saistīti ar iespējamo kārtību attiecībā uz atlaidēm akcīzes nodoklim alum.

1. - deputāta Dzintara Ābiķa priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Mihails Pietkevičs. Nē? Debates neatklājam.

Deputāti lūdz balsojumu. Deputāti lūdz balsot par 1. - deputāta Ābiķa priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 17, atturas - 11. Priekšlikums ir atbalstīts.

A.Slakteris. Tā kā atbalstu ir guvis deputāta Ābiķa priekšlikums, nākamie divi - deputāta Kampara iesniegtais 2.priekšlikums un Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zundas iesniegtais 3.priekšlikums - nav balsojami. (Starpsaucieni: “Pareizi!”)

Sēdes vadītāja. Turpinām izskatīt likumprojektu.

A.Slakteris. 4.priekšlikums ir deputāta Škapara priekšlikums. Ierosina palielināt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem. Komisija argumentēja ar to, ka pašlaik ir palielinājusies alkohola legālā tirdzniecība. Šis fakts rāda, ka vienkārši šis tirgus kļūst legāls. Komisija uzskata, ka tas nav pareizi -paaugstināt nodokli. Un šajā sakarībā komisija neatbalsta deputāta Škapara priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Kārlis Strēlis. Cienījamais deputāta kungs, vai jums pietiks ar trijām minūtēm?

K.Strēlis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Tā kā Škapara kunga vairs nav mūsu vidū, jo viņš pilda Rīgas izpilddirektora pienākumus, es gribētu tomēr viņa vārdā teikt dažas piebildes.

Saprotu, ka tagad ir trešais lasījums. Taču, tā kā Kalvīša kungs ir izteicies, ka visi šie jautājumi par budžetu ir jāskaņo koalīcijā, es tomēr gribu vērst jūsu uzmanību uz dažiem aspektiem. Es domāju, te nevajadzētu runāt par alkohola kaitīgo ietekmi, jo lielākā daļa noziegumu, avāriju, ģimenes drāmu ir cieši saistītas ar alkoholu. Tāpat es zinu, cik daudzi talantīgi sportisti ir gājuši bojā tikai šā netikuma dēļ. Mēs visi ļoti labi zinām, ka Latvija ir vienā no pirmajām vietām pasaulē alkohola lietošanā. Tajā pašā laikā valdība nezina, kā palielināt ar nodokļiem neapliekamo minimumu, minimālo algu, kā palielināt mazās pensijas, skolotāju algas, mediķu algas, kā samazināt inflāciju, kur ņemt naudu ceļu labošanai, jo bedrēs ietriecas ne tikai alkohola reibumā esoši vadītāji, bet arī parastie braucēji. Nu, un, tā kā mēs pašlaik alkohola lietošanu nevaram ierobežot, vismaz vajadzētu padomāt par šo ienākumu avotu, kas pašlaik iet garām valsts kasei, respektīvi, atbalstīt Škapara kunga priekšlikumu. Tā nav kandžas ražotāju lobēšana; cīņa pret tiem ir atsevišķs jautājums, kas varbūt arī būtu jāizskata Saeimas sēdē. Tas, ka šos kandžas centrus nevar likvidēt, - tā ir faktiski Iekšlietu ministrijas darīšana. Jo žurnālisti lielāko daļu šo centru jau ir nofilmējuši, atliek tikai darboties.

Kāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu? Tāpēc, ka arī tad, ja to atbalstītu, arī tad mūsu acīs nodoklis būtu mazāks, nekā pašlaik tas ir Lietuvā un Igaunijā. Un tāpēc te būtu vajadzīga tikai deputātu labā griba, un mēs dabūtu vienu ienākuma avotu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu deputātus balsot par 4. - deputāta Škapara priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 27, pret - 41, atturas - 15. Priekšlikums nav atbalstīts.

Cienījamie kolēģi, likumprojektā “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” tālākos priekšlikumus izskatīsim pēc pārtraukuma. Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, jānoklausās paziņojumi.

Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie Eiropas lietu komisijas deputāti! Aicinu uz ārkārtas sēdi, Sarkanajā zālē pulksten 12.30.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Ziņojumu par likumprojektu “Zinātniskās darbības likums” lūdzu precizēt attiecībā uz 154. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu stenogrammā precizēt, ka nav atbalstīts 154. - Juridiskā biroja priekšlikums. Jo man nupat zvanīja, ka neesot varējuši skaidri saprast, vai tas bija atbalstīts vai ne.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nebija iebildumu pret komisijas izteikto viedokli. Tātad atkarībā no tā, kāds ir komisijas viedoklis, ir deputātu atbalsts vai nav deputātu atbalsta priekšlikumam.

Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Klementjeva, Orlova, Agešina, Urbanoviča un Bartaševiča iesniegumu ar jautājumu Latvijas Republikas iekšlietu ministram Ērikam Jēkabsonam par pabalstu izmaksu policijas darbiniekiem. Šo jautājumu mēs nododam Jēkabsona kungam.

Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Ingunu Rībenu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

I.Rībena (8.Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Aleksandrs Kiršteins, Oskars Kastēns, Dzintars Jaundžeikars... ir, Liene Liepiņa, Vineta Muižniece, Andrejs Naglis... manuprāt, ir. Valdis Ģīlis, Jānis Strazdiņš, Vaira Paegle un Inese Šlesere.

(Pārtraukums)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Turpinām Saeimas sēdi.

Turpinām izskatīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Atis Slakteris. Lūdzu!

A.Slakteris (Tautas partijas frakcija).

Kolēģi deputāti! Turpinām izskatīt likumprojektu. Pašlaik ir jāizskata
5. - Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāres Lucauas kundzes priekšlikums, kas ir saistīts ar spirtu, kurš ir paredzēts veterinārmedicīnas vajadzībām.

Komisija ir izstrādājusi savu priekšlikumu, kurā ir iestrādāts parlamentārās sekretāres priekšlikums, un tas ir priekšlikums Nr.6.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 5. un 6.priekšlikumu.

A.Slakteris. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tur ir precizēti spēkā stāšanās termiņi. Tas ir saistībā ar to, ka grozījumos piedāvātas bija vairākas sadaļas - gan par alu, gan par veterinārmedicīnas spirtu. Komisija atbalsta Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Slakteris. Aicinu atbalstīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” trešajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par smagajiem metāliem”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Godātā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Žēl, ka nevaram uzreiz par visiem pieciem likumprojektiem pēc kārtas nobalsot. Saskaņā ar Kārtības rulli vajag atsevišķi balsot par katru.

Ārlietu komisijā nav saņemts neviens priekšlikums par šiem likumprojektiem. Es aicinu jūs balsot par pirmo no tiem - dokumentu Nr.3949. Aicinu to atbalstīt un balsot “par”.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret un atturas - nav. Likums “Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par smagajiem metāliem” pieņemts. Paldies.

Atkārtoju: Tātad 71 deputāts balsoja “par”, neviens deputāts nav balsojis “pret” un “atturas” .

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Arī šā likumprojekta otrajam lasījumam priekšlikumi nav iesniegti. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt arī šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - 6, neviens deputāts neatturas. Likums “Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Arī par šo likumprojektu nav saņemts neviens priekšlikums. Aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret un atturas - nav. Likums “Par Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929.gada 20.aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanu 12.pantu”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Tas ir dokuments ar numuru 3955. Arī attiecībā uz šo likumprojektu komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu. Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret un atturas - nav. Likums “Par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929.gada 20.aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanu 12.pantu” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Nav saņemts neviens priekšlikums. Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likums “Par Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu” pieņemts. Paldies.

I.Solovjovs. Paldies par balsojumu.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Sporta likumā”. Pirmais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Aicinu paņemt dokumentu Nr.3704.

Neviens priekšlikums komisijā nav saņemts. (No zāles dep. J.Dobelis: “Pirmais lasījums!”) Komisijā neviena iebilde pret šo likumprojektu neradās. Aicinu balsot par likumprojekta “Grozījumi Sporta likumā” pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu balsot par likumprojekta “Grozījumi Sporta likumā” pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi, paldies par vienprātīgo atbalstu! Aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 19.aprīlim.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - šā gada 19.aprīlis.

Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem””. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Elita Šņepste.

E.Šņepste (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Likumprojektu “Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”” izstrādājusi Finanšu ministrija. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija likumprojektu izskatīja un lūdz Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

E.Šņepste. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 21.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Elita Šņepste.

E.Šņepste (Tautas partijas frakcija).

Izskatām likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””. Likumprojektu izstrādājusi Finanšu ministrija. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija likumprojektu izskatīja un lūdz Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

E.Šņepste. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 21.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību””. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāte Ausma Ziedone-Kantāne.

A.Ziedone-Kantāne (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā priekšsēdētāja un godājamie biedri! Mēs strādājam ar likumprojektu “Grozījums likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”” (reģistrācijas numurs 966).

Ir iesniegts viens priekšlikums. To ir iesniegusi komisija. Un komisija pati ir arī atbalstījusi.

Paldies. Tas ir viss par likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Leopolds Ozoliņš. Lūdzu!

L.Ozoliņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi! Šis grozījums, šis likums kā tāds ir ārkārtīgi svarīgs tālākai mūsu valsts kultūras un ekonomikas attīstībai. Ja jau mēs redzam pašreiz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vājumu, tad lūdzu atbalstīt šos priekšlikumus, kas droši vien pastiprinās viņas rīcībspēju.

Vērojot Rīgas ainavu, jāteic, ka ne tikai Triangula bastions kropļo visu Rīgas siluetu, izārda Vecrīgas harmonisko gaisotni, bet ka pašreiz arī blakus Zemkopības ministrijas ēkai, vēl okupācijas laikā celtajai, top kaut kāds pilnīgi absurds, svešs arhitektonisks veidojums - tā saucamā citadele.

Visā Latvijā turpinās strauja kultūras un vēstures pieminekļu sabrukšana, jo jaunie īpašnieki nav ieinteresēti... Tā tas ir daudzās vietās, it īpaši tas vērojams Jūrmalā, kur tiek nodedzinātas koka arhitektūras celtnes - gan vasarnīcas, gan sabiedriskās ēkas. To vietā, bez šaubām, ceļ kaut ko īpaši modernu, nesaprazdami, ka tas, kas ir saglabājies, ir vairāk nekā zelta vērts.

Man bija iespēja pabūt Ālandu salās. Apmeklējot Ālandu salu galvaspilsētā vietas, kurās iegriežas tūristi, es pārliecinājos, ka tās ir galvenokārt vecpilsētas ielas, vecpilsētas ēkas, kas ir saglabājušās un atstāj zināmu emocionālu un arī estētisku iespaidu. Tādi ir nami vērojami Ālandu salu galvaspilsētā.

Es domāju, ka Jūrmalā tie laukumi, tās ielas, tās mājas ir saglabājušas sevī vēsturi, saglabājušas to ar savu arhitektūru, tieši tāpat kā Rīgā jūgendstila kvartāli un Kalnciema ielā koka arhitektūra, kas atrodas ļoti bēdīgā stāvoklī. Tāpēc, lūk, ir šis priekšlikums - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikumu apstiprināt Ministru kabinetā. Un varbūt arī Kultūras ministrijai vairāk vajadzētu rūpēties par šo pieminekļu aizsardzību, jo pašreizējais kultūras un vēstures pieminekļu statuss un to sabrukšana vieš ļoti pesimistiskas izjūtas.

Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Es saprotu, ka deputātiem nav iebildumu pret 1. - atbildīgās komisijas priekšlikumu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

A.Ziedone-Kantāne. Jā.

Godājamais deputāts var iesniegt trešajam lasījumam savus priekšlikumus.

Sēdes vadītāja. Es saprotu, ka deputātiem nav iebildumu pret 1. - atbildīgās komisijas priekšlikumu. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”” pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

A.Ziedone-Kantāne. Termiņš - 19.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 19.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā”. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāte Ausma Ziedone-Kantāne.

A.Ziedone-Kantāne (frakcija “Jaunais laiks”).

Strādāsim ar likumprojektu “Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā” (reģistrācijas numurs 921).

Ir viens priekšlikums - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija pati savu priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to likumprojekts ir izskatīts.

A.Ziedone-Kantāne. Jā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

A.Ziedone-Kantāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 19.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 19.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Atis Slakteris.

A.Slakteris (Tautas partijas frakcija).

Cienītie kolēģi, man jūs jāinformē, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā ir tāda situācija, ka deputāts, kas līdz šim ziņoja par šo jautājumu, ir kļuvis par Rīgas Domes deputātu, tā bija Baiba Brigmane, un tagad es atļaušos viņas vietā ziņot jums par likumprojektu.

Likumprojekta otrajam lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi. Aicinām likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - 5, neviens neatturas. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

A.Slakteris. 21.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 21.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Finanšu konglomerātu likums”. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vilnis Edvīns Bresis. Lūdzu!

V.E.Bresis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godātais Prezidij! Godātie kolēģi! Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija izskatīja Finanšu konglomerātu likumu un secināja, ka tas ir nepieciešams mūsu valstij, lai mēs varētu saskaņot sava finanšu sektora darbību ar Eiropas Savienības direktīvām, kā arī lai pastiprinātu apdrošināšanas sabiedrību, brokeru sabiedrību un banku uzraudzību mūsu klientu interesēs.

Vēl ir jāatzīst tikai tas, ka līdz šim mūsu valstī finanšu konglomerātu uzraudzība sakarā ar šā likuma deficītu vispār netika veikta.

Līdz ar to Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija uzskata par nepieciešamu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdz Saeimu to akceptēt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

V.E.Bresis. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu ierosinājumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 21.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vilnis Edvīns Bresis.

V.E.Bresis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Paldies. Tātad izskatāmais dokuments ir Nr.3905. Tas ir cieši saistīts ar iepriekšējo - Finanšu konglomerātu likumu. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija to ir izskatījusi, un arī tā nepieciešamība tiek motivēta ar to, ka mums ir nepieciešams šīs procedūras saistīt ar Eiropas Savienības direktīvām. Vārdu sakot, tieši šis likumprojekts ir vērsts uz klientu interešu aizsardzības palielināšanu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz deputātus akceptēt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

V.E.Bresis. Tāpat - 21.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vilnis Edvīns Bresis.

V.E.Bresis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godātie kolēģi! Tātad Saeimā izskatāmā dokumenta numurs ir 3906. Arī šis likumprojekts, kurš tika izskatīts mūsu komisijā, ir saistīts ar Eiropas Savienības direktīvu izpildi, un arī tas ir vērsts uz klientu interešu aizsardzību.

Bez šaubām, visi šie četri likumprojekti (arī nākamais) ir saistīti ar Finanšu konglomerātu likumu un faktiski ir skatāmi vienotā paketē.

Komisija lūdz pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

V.E.Bresis. Šā gada 21.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 21.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vilnis Edvīns Bresis.

V.E.Bresis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Kolēģi! Izskatāmā dokumenta numurs ir 3903. Kā jau minēju iepriekš, arī šis likumprojekts ir saistīts ar Eiropas Savienības direktīvu ievērošanu un, bez šaubām, ar finanšu tirgus uzraudzības pastiprināšanu, kā arī ar Finanšu konglomerātu likuma pieņemšanu mūsu valstī.

Lūdzu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

V.E.Bresis. 21.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 21.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”. Otrais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Pēteris Ontužāns.

P.Ontužāns (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā priekšsēdētāja! Kolēģi! Priekšlikumi likumprojekta otrajam lasījumam nav iesniegti. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz atbalstīt likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

P.Ontužāns. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 29.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 29.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Autopārvadājumu likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Krišjānis Peters.

K.Peters (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu
Nr.1106 - likumprojektu “Grozījums Autopārvadājumu likumā”. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi šo likumprojektu otrajam lasījumam. Kopumā saņemti 18 priekšlikumi.

1. - Satiksmes ministrijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

K.Peters. 2. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. 3. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

K.Peters. 4. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. 5. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. 6. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

K.Peters. 7. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. Arī 8. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. Arī 9.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

K.Peters. 10. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. 11. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

K.Peters. 12. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. 13. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 46, atturas - 6. Priekšlikums nav atbalstīts.

K.Peters. 14. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 15.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 14. un 15.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

K.Peters. 16. - deputāta Tolmačova priekšlikums. Atbalstīts, redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. 17. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts un redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

K.Peters. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā lūdzu jūs pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

K.Peters. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 21.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - 2, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Kārļa Strēļa atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - 1, atturas - 1. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Igora Aleksandrova atsaukšanu no Aizsardzības un iekšlietu komisijas”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 2, atturas - 2. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - 1, atturas - 2. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Kārļa Strēļa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret - 1, neviens neatturas. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Igora Aleksandrova ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret - 1, neviens neatturas. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret - 1, neviens neatturas. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - 1, neviens neatturas. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputātes Anitas Kalniņas ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - 1, atturas - 1. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputātes Anitas Kalniņas ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - 3, atturas - 1. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais lēmuma projekts “Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā”. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret - 4, neviens deputāts neatturas. Lēmums pieņemts. Paldies.

Cienījamie kolēģi, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Lūdzu Saeimas sekretāra biedrei Ingunai Rībenai nolasīt reģistrācijas rezultātus!

I.Rībena (8.Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie klātesošie! Nav reģistrējies Dzintars Ābiķis... ir, Oskars Kastēns... Jā, es redzēju, ka ir! Aleksandrs Kiršteins, Igors Aleksandrovs... ir. Liene Liepiņa, Vineta Muižniece, Vitālijs Orlovs, Krišjānis Peters... arī ir. Mihails Pietkevičs... arī ir. Valdis Ģīlis... nav, Jānis Strazdiņš, Vaira Paegle un Inese Šlesere.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, līdz ar to Saeimas šā gada 14.aprīļa sēde ir slēgta. Paldies.

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas pavasara sesijas 1.sēde

2005.gada 14.aprīlī

Par darba kārtību
Lēmuma projekts “Par Ineses Krastiņas 8.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunais laiks” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus” (Ē.Škapara vietā)
(3997. dok., reģ. nr.686)

Ziņo

- dep. P.Maksimovs
Ineses Krastiņas svinīgais solījums
Lēmuma projekts “Par Anitas Kalniņas 8.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas “Jaunais laiks” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus” (B.Brigmanes vietā)
(3998. dok., reģ. nr.687)

Ziņo

- dep. P.Maksimovs
Anitas Kalniņas svinīgais solījums
Lēmuma projekts “Par Ulda Brieža 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu (S.Goldes vietā)
(3999. dok., reģ. nr.688)

Ziņo

- dep. P.Maksimovs
Ulda Brieža svinīgais solījums
Par likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību”
(3916. un 3916.a dok., reģ. nr.1148)
Par likumprojektu “Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu”
(3917. un 3917.a dok., reģ. nr.1149)
Par likumprojektu “Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Džersiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to”
(3918. un 3918.a dok., reģ. nr.1150)
Par likumprojektu “Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu”
(3927. un 3927.a dok., reģ. nr.1151)
Par likumprojektu “Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā”
(3943. un 3943.a dok., reģ. nr.1152)
Par likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā”
(3944. un 3944.a dok., reģ. nr.1153)
Par likumprojektu “Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos”
(3946. un 3946.a dok., reģ. nr.1154)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu””
(3954. un 3954.a dok., reģ. nr.1155)
Par likumprojektu “Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai”
(3975. un 3975.a dok., reģ. nr.1156)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par aviāciju””
(3976. un 3976.a dok., reģ. nr.1157)
Par likumprojektu “Grozījumi Likumā par ostām”
(3977. un 3977.a dok., reģ. nr.1158)
Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par arodbiedrībām””
(3978. un 3978.a dok., reģ. nr.1159)
Par likumprojektu “Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā”
(3979. un 3979.a dok., reģ. nr.1160)
Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)””
(3980. un 3980.a dok., reģ. nr.1161)
Par likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”
(3981. un 3981.a dok., reģ. nr.1162)
Par likumprojektu “Grozījums Augu aizsardzības likumā”
(3985. un 3985.a dok., reģ. nr.1163)
Par likumprojektu “Grozījums Civilprocesa likumā”
(3988. un 3988.a dok., reģ. nr.1164)
Par likumprojektu “Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā”
(3991. un 3991.a dok., reģ. nr.1165)

Priekšlikumi

- dep. J.Dobelis (par)
- dep. A.Ulme (pret)
Par darba kārtību
Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Valdim Ģīlim”
(3983. dok.)
Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījums likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” otrajam lasījumam”
(4001. dok., reģ. nr.689)
Lēmuma projekts “Par Aijas Jermacānes apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”
(3958. dok., reģ. nr.668)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Vitas Lāčplēses apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi”
(3959. dok., reģ. nr.669)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Zanes Pētersones apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”
(3960. dok., reģ. nr.670)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Dainas Ročānes apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi”
(3961. dok., reģ. nr.671)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Aivara Uminska apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”
(3962. dok., reģ. nr.672)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Didža Aktumaņa iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”
(3963. dok., reģ. nr.673)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Karīnas Kazārovas atkārtotu iecelšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi”
(3964. dok., reģ. nr.674)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Arņa Lapiņa atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”
(3965. dok., reģ. nr.675)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Krista Līča atkārtotu iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”
(3966. dok., reģ. nr.676)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Dzintras Amerikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”
(3967. dok., reģ. nr.677)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Ilzes Freimanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”
(3968. dok., reģ. nr.678)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Kristīnes Kalvānes-Radziņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”
(3969. dok., reģ. nr.679)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Karinas Krastiņas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”
(3970. dok., reģ. nr.680)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Valtera Poķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”
(3971. dok., reģ. nr.681)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Edgara Puriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”
(3972. dok., reģ. nr.682)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Vilmāra Endzeļa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”
(3973. dok., reģ. nr.683)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par Santas Liniņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”
(3974. dok., reģ. nr.684)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko
Lēmuma projekts “Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Juridiskajā komisijā”
(4003. dok., reģ. nr.690)
Lēmuma projekts “Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā”
(4004. dok., reģ. nr.691)
Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā — Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei” (2.lasījums) (Steidzams)
(3714. dok., reģ. nr.1107)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Par darba kārtību
Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā” (2.lasījums)
(3595. un 3989. dok., reģ. nr.1076)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Debates

- kultūras ministre H.Demakova
- dep. A.Ulme
- kultūras ministre H.Demakova
- dep. J.Dobelis
- dep. A.Golubovs
Paziņojums
- dep. A.Pētersons
Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedre I.Rībena

Debašu turpinājums

- dep. N.Kabanovs
- dep. Dz.Ābiķis
- dep. L.Ozoliņš
- dep. Dz.Ābiķis
- dep. A.Golubovs
- dep. J.Dobelis
- dep. J.Sokolovskis
- dep. A.Golubovs
- dep. J.Dobelis
- dep. J.Sokolovskis
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”” (2.lasījums)
(3594. un 3990. dok., reģ. nr.1075)

Ziņo

- dep. M.Segliņš

Debates

- dep. J.Sokolovskis
- dep. J.Sokolovskis
- dep. J.Dobelis
- dep. Dz.Rasnačs
Par darba kārtību
Likumprojekts “Grozījums Civilprocesa likumā” (1.lasījums) (Steidzams)
(3988. un 3988.a dok., reģ. nr.1164)

Ziņo

- dep. M.Segliņš
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par policiju”” (3.lasījums)
(3920. dok., reģ. nr.854)

Ziņo

- dep. J.Dalbiņš

Debates

- dep. A.Klementjevs
Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (3.lasījums)
(3935. dok., reģ. nr.1057)

Ziņo

- dep. A.Slakteris
Likumprojekts “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (3.lasījums)
(3940. dok., reģ. nr.869)

Ziņo

- dep. A.Krūmiņš
Likumprojekts “Grozījumi Meža likumā” (3.lasījums)
(3941. dok., reģ. nr.1071)

Ziņo

- dep. A.Seile
Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” (3.lasījums)
(3942. dok., reģ. nr.578)

Ziņo

- dep. P.Kalniņš

Debates

- dep. I.Ostrovska
Likumprojekts “Zinātniskās darbības likums” (3.lasījums)
(3982. dok., reģ. nr.719)

Ziņo

- dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” (3.lasījums)
(3987. dok., reģ. nr.1112)

Ziņo

- dep. A.Slakteris

Debates

- dep. K.Strēlis
Paziņojumi
- dep. Dz.Rasnačs
- dep. Dz.Ābiķis
Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram E.Jēkabsonam “Par pabalstu izmaksu policijas darbiniekiem”
(reģ. nr.63)
Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedre I.Rībena
Likumprojekts “Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par smagajiem metāliem” (2.lasījums)
(3612. un 3949. dok., reģ. nr.1084)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā” (2.lasījums)
(3482. un 3950. dok., reģ. nr.1041)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses” (2.lasījums)
(3582. un 3951. dok., reģ. nr.1067)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929.gada 20.aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanu 12.pantu” (2.lasījums)
(3408. un 3955. dok., reģ. nr.1033)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu” (2.lasījums)
(3324. un 3956. dok., reģ. nr.1014)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Grozījumi Sporta likumā” (1.lasījums)
(3704. un 3922. dok., reģ. nr.1102)

Ziņo

- dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”” (1.lasījums)
(3801. un 3923. dok., reģ. nr.1129)

Ziņo

- dep. E.Šņepste
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” (1.lasījums)
(3802. un 3924. dok., reģ. nr.1130)

Ziņo

- dep. E.Šņepste
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”” (2.lasījums)
(3157. un 3930. dok., reģ.nr.966)

Ziņo

- dep. A.Ziedone-Kantāne

Debates

- dep. L.Ozoliņš
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā” (2.lasījums)
(2953. un 3931. dok., reģ. nr.921)

Ziņo

- dep. A.Ziedone-Kantāne
Likumprojekts “Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā” (2.lasījums)
(3436. un 3934. dok., reģ. nr.1039)

Ziņo

- dep. A.Slakteris
Likumprojekts “Finanšu konglomerātu likums” (1.lasījums)
(3907. un 3936. dok., reģ. nr.1146)

Ziņo

- dep. V.E.Bresis
Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (1.lasījums)
(3905. un 3937. dok., reģ. nr.1144)

Ziņo

- dep. V.E.Bresis
Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (1.lasījums)
(3906. un 3938. dok., reģ. nr.1145)

Ziņo

- dep. V.E.Bresis
Likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (1.lasījums)
(3903. un 3939. dok., reģ. nr.1142)

Ziņo

- dep. V.E.Bresis
Likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā” (2.lasījums)
(3706. un 3952. dok., reģ. nr.1104)

Ziņo

- dep. P.Ontužāns
Likumprojekts “Grozījums Autopārvadājumu likumā” (2.lasījums)
(3713. un 3986. dok., reģ. nr.1106)

Ziņo

- dep. K.Peters
Lēmuma projekts “Par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas”
(4005. dok., reģ. nr.692)
Lēmuma projekts “Par deputāta Kārļa Strēļa atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas”
(4006. dok., reģ. nr.693)
Lēmuma projekts “Par deputāta Igora Aleksandrova atsaukšanu no Aizsardzības un iekšlietu komisijas”
(4007. dok., reģ. nr.694)
Lēmuma projekts “Par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”
(4008. dok., reģ. nr.695)
Lēmuma projekts “Par deputāta Kārļa Strēļa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”
(4009. dok., reģ. nr.696)
Lēmuma projekts “Par deputāta Igora Aleksandrova ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā”
(4010. dok., reģ. nr.697)
Lēmuma projekts “Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā”
(4011. dok., reģ. nr.698)
Lēmuma projekts “Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā”
(4012. dok., reģ. nr.699)
Lēmuma projekts “Par deputātes Anitas Kalniņas ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā”
(4013. dok., reģ. nr.700)
Lēmuma projekts “Par deputātes Anitas Kalniņas ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā”
(4014. dok., reģ. nr.701)
Lēmuma projekts “Par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā”
(4015. dok., reģ. nr.702)
Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedre I.Rībena

Balsojumi

Lēmuma projekts "Par I.Krastiņas 8.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku" (Ē.Škapars)
Datums: 14.04.2005. 09:10:14 bal001
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.3997

Lēmuma projekts "Par A.Kalniņas 8.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku" (B.Brigmane)
Datums: 14.04.2005. 09:12:42 bal002
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.3998

Lēmuma projekts "Par U.Brieža 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu" (S.Golde)
Datums: 14.04.2005. 09:14:58 bal003
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.3999

Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību
Datums: 14.04.2005. 09:33:44 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3916 nodošanu komisijām

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu
Datums: 14.04.2005. 09:34:28 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3917 nodošanu komisijām

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Latvijas Republiku un Džersiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to
Datums: 14.04.2005. 09:35:08 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3918 nodošanu komisijām

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu
Datums: 14.04.2005. 09:35:50 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3927 nodošanu komisijām

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā
Datums: 14.04.2005. 09:36:22 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3943 nodošanu komisijām

Grozījumi Robežsardzes likumā
Datums: 14.04.2005. 09:36:56 bal009
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3944 nodošanu komisijām

Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos
Datums: 14.04.2005. 09:37:30 bal010
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3946 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
Datums: 14.04.2005. 09:38:04 bal011
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3954 nodošanu komisijām

Par Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās telekomunikāciju savienības konvencijas grozīšanai
Datums: 14.04.2005. 09:38:46 bal012
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3975 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Datums: 14.04.2005. 09:39:26 bal013
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3976 nodošanu komisijām

Grozījumi Likumā par ostām
Datums: 14.04.2005. 09:40:04 bal014
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3977 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par arodbiedrībām"
Datums: 14.04.2005. 09:40:40 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3978 nodošanu komisijām

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko procesu likumā
Datums: 14.04.2005. 09:41:14 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3979 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)"
Datums: 14.04.2005. 09:41:50 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3980 nodošanu komisijām

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā
Datums: 14.04.2005. 09:42:46 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3981 nodošanu komisijām

Grozījums Augu aizsardzības likumā
Datums: 14.04.2005. 09:43:18 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3985 nodošanu komisijām

Grozījums Civilprocesa likumā
Datums: 14.04.2005. 09:43:50 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3988 nodošanu komisijām

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā
Datums: 14.04.2005. 09:53:40 bal021
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3991 nodošanu komisijām

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam V.Ģīlim"
Datums: 14.04.2005. 09:55:56 bal022
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.3983

Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" otrajam lasījumam"
Datums: 14.04.2005. 09:56:42 bal023
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4001

Lēmuma projekts "Par deputāta U.Brieža ievēlēšanu Juridiskajā komisijā"
Datums: 14.04.2005. 10:09:38 bal041
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4003

Lēmuma projekts "Par deputāta U.Brieža ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā"
Datums: 14.04.2005. 10:10:04 bal042
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4004

Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā - Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 14.04.2005. 10:10:58 bal043
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3714 pieņemšanu 2.lasījumā

Datums: 14.04.2005. 10:12:02 bal044
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:19:34 bal045
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:27:12 bal046
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:31:14 bal047
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:31:58 bal048
Balsošanas motīvs: Par 7.priekšlikumu

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:32:44 bal049
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3989 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:33:48 bal050
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:34:12 bal051
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:34:34 bal052
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:35:18 bal053
Balsošanas motīvs: Par 10.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:37:38 bal054
Balsošanas motīvs: Par 11.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:38:00 bal055
Balsošanas motīvs: Par 12.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:38:24 bal056
Balsošanas motīvs: Par 13.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:38:46 bal057
Balsošanas motīvs: Par 14.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:39:12 bal058
Balsošanas motīvs: Par 15.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:39:46 bal059
Balsošanas motīvs: Par 16.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:41:38 bal060
Balsošanas motīvs: Par 17.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:47:38 bal061
Balsošanas motīvs: Par 18.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:48:04 bal062
Balsošanas motīvs: Par 19.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:48:28 bal063
Balsošanas motīvs: Par 20.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:48:56 bal064
Balsošanas motīvs: Par 21.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:49:24 bal065
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3990 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Civilprocesa likumā (1.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:53:52 bal066
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3988 steidzamību

Grozījums Civilprocesa likumā (1.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:54:14 bal067
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3988 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par policiju" (reģ. nr.854) (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 11:59:26 bal068
Balsošanas motīvs: Par 14.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par policiju" (reģ. nr.854) (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:00:12 bal069
Balsošanas motīvs: Par 19.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par policiju" (reģ. nr.854) (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:00:44 bal070
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3920 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:02:20 bal071
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3935 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījums Valsts civildienesta likumā (reģ. nr.869) (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:04:08 bal072
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3940 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Meža likumā (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:05:32 bal073
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3941 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:09:56 bal074
Balsošanas motīvs: Par 17.priekšlikumu

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:11:40 bal075
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3942 pieņemšanu 3.lasījumā

Zinātniskās darbības likums (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:25:42 bal076
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3982 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:27:06 bal077
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 12:30:54 bal078
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (3.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:32:32 bal079
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3987 pieņemšanu 3.lasījumā

Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par smagajiem metāliem (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:33:42 bal080
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3949 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:34:32 bal081
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3950 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:35:26 bal082
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3951 pieņemšanu 2.lasījumā

Par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929.gada 20.aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanu 12.pantu (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:36:22 bal083
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3955 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:37:10 bal084
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3956 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Sporta likumā (1.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:38:18 bal085
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3704 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" (1.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:39:28 bal086
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3801 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (1.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:40:30 bal087
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3802 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:45:40 bal088
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3930 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:46:40 bal089
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3931 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:48:24 bal090
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3934 pieņemšanu 2.lasījumā

Finanšu konglomerātu likums (1.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:50:06 bal091
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3907 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:51:28 bal092
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3905 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:52:32 bal093
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3906 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (1.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:53:34 bal094
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3903 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:54:26 bal095
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3952 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Autopārvadājumu likumā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:56:28 bal096
Balsošanas motīvs: Par 13.priekšlikumu

Grozījums Autopārvadājumu likumā (2.lasījums)
Datums: 14.04.2005. 13:57:18 bal097
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3986 pieņemšanu 2.lasījumā

Lēmuma projekts "Par deputāta K.Šadurska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā"
Datums: 14.04.2005. 13:59:20 bal101
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4008

Lēmuma projekts "Par deputāta K.Strēļa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā"
Datums: 14.04.2005. 13:59:48 bal102
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4009

Lēmuma projekts "Par deputāta I.Aleksandrova ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā"
Datums: 14.04.2005. 14:00:18 bal103
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4010

Lēmuma projekts "Par deputātes I.Krastiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā"
Datums: 14.04.2005. 14:00:44 bal104
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4011

Lēmuma projekts "Par deputātes I.Krastiņas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā"
Datums: 14.04.2005. 14:01:08 bal105
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4012

Lēmuma projekts "Par deputātes A.Kalniņas ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā"
Datums: 14.04.2005. 14:01:34 bal106
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4013

Lēmuma projekts "Par deputātes A.Kalniņas ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā"
Datums: 14.04.2005. 14:02:00 bal107
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4014

Lēmuma projekts "Par deputātes I.Krastiņas ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā"
Datums: 14.04.2005. 14:02:28 bal108
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.4015

Sestdien, 24.februārī