Latvijas Republikas 8.Saeimas

pavasara sesijas otrā sēde

2004.gada 29.aprīlī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Sākam šā gada 29.aprīļa sēdi.

Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, paziņoju, ka ir iesniegti vairāki priekšlikumi par izmaiņām 29.aprīļa sēdes darba kārtībā.

Pieci Saeimas deputāti - Šķesters, Strazdiņš, Peters, Brigmanis un citi -lūdz 29.aprīļa sēdes darba kārtības sadaļā “Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem” iekļaut likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Ir tomēr iebildumi?

Jautājumā par šādu darba kārtības izmaiņu runās deputāts Gundars Bērziņš. Viņš runās “par”. Lūdzu!

G.Bērziņš (Tautas partijas frakcija).

Saeimas priekšsēdētāj! Godātie deputāti! Šorīt pulksten 8.00 notika Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde saistībā ar šo likumu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””. Lai gan te ir normas, kas varbūt ir diskutējamas, šī ir problēma, kas ir neatliekami risināma. Un varu informēt Saeimu, ka komisija panāca vienprātīgu lēmumu par to, kādā veidā šis jautājums ir risināms. Ja likumprojektu iekļaus darba kārtībā un nodos komisijām, uz pirmo lasījumu tiks iesniegts likumprojekts, par kuru komisijā tika panākts konsenss. Tāpēc aicinu iekļaut darba kārtībā šo likumprojektu un respektēt komisijā panākto konsensu šīs problēmas risināšanā.

Sēdes vadītāja. Vai deputāti lūdz balsojumu par darba kārtības izmaiņu? Jā. Lūdzu deputātus balsot par šādu darba kārtības izmaiņu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 36, pret - nav, atturas - 29. Darba kārtība ir izmainīta. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis parlamentārās izmeklēšanas komisijas lūgumu iekļaut 29.aprīļa sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības laika pagarināšanu līdz 2004.gada 1.novembrim kā pēdējo darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu deputātus balsot par šādu darba kārtības izmaiņu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 49, pret - 22, atturas - 1. Darba kārtība ir izmainīta. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut šā gada 29.aprīļa sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas lūgumu iekļaut šā gada 29.aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā” izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Darba kārtība ir mainīta.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Ārlietu komisijas lūgumu - 29.aprīļa sēdes darba kārtībā iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība mainīta.

Ārlietu komisija lūdz 29.aprīļa sēdes darba kārtībā iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība mainīta.

Ārlietu komisija lūdz 29.aprīļa sēdes darba kārtībā iekļaut izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzības iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība mainīta.

Cienījamie kolēģi! Sākam izskatīt darba kārtību.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Andreja Klementjeva, Aleksandra Bartaševiča, Borisa Cileviča, Jāņa Urbanoviča un Vitālija Orlova iesniegto likumprojektu “Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” un ierosina to nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikts, ka Sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija.

Deputāts Andrejs Klementjevs ir pieteicies runāt “par”.

A.Klementjevs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Labrīt, augsti godātie deputāti! Es gribu atgādināt, ka no 1999.gada šis pabalsts nebija mainīts. Tā apmēru nosaka Ministru kabinets, un šodien tas ir 12 lati 50 santīmi. 1999.gadā tā vēl bija nauda. Skaidrs, ka šodien, kad visi pabalsti un pensijas tiek indeksētas, šis pabalsts stāv uz vietas, un, cik es saprotu, Ministru kabinetam šodien nav nekādas vēlmes to grozīt. Ir ļoti laba atbilde no Labklājības ministrijas. Ministrija piedāvāja grozīt šo pabalstu un to piesaistīt pie ekonomiskajiem rādītājiem - pieņemsim, pie minimālās algas vai pie valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta -, lai būtu godīgi pret šiem cilvēkiem, kuri glāba visu Eiropu no šīs lielās problēmas, kuri ar savu veselību riskēja (un tāpēc šodien viņi atrodas grūtā stāvoklī!), lai kaimiņiem - baltkrieviem, ukraiņiem un krieviem, arī Latvijai - nebūtu lielu problēmu sakarā ar Černobiļas avāriju.

Augsti godātie deputāti! Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts šodien ir 35 lati. Un 70% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta - tas ir 24 lati 50 santīmi. Es domāju, ka ar to var sākt. Un vajag rast iespēju katru gadu indeksēt šo pabalstu, lai tas atspoguļotu reālos ekonomiskos rādītājus un lai šie cilvēki varētu mēģināt izdzīvot.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoru mums ir tikai 3000 cilvēku, un no papildbudžeta nākamgad tas prasīs tikai 30 000 latu. Es domāju, ka valsts budžetā tā nav liela nauda un ka Latvija var šodien atļauties paaugstināt šo pabalstu.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāts Arvīds Ulme ir pieteicies runāt “pret”.

A.Ulme (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāj! Godātie deputāti! Es pilnīgi piekrītu iepriekšējam runātājam, ka patiešām šī ir problēma tiem cilvēkiem, kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā un kuriem tiešām ir tās avārijas dēļ veselība sabojāta. Jau daudzus gadus šis pabalsts, kas ir 12,5 lati, nav, kā saka, palielināts, un patiesi ir kaut kas jādara. Sociālo un darba lietu komisijā jau vairākas reizes ir šis jautājums izskatīts. Uzaicinājām arī ministrijas pārstāvi. Un faktiski mēs, visa komisija, vienojāmies - patiešām vienprātīgs bija šis lēmums, ko pieņēma visi deputāti, kas strādā mūsu komisijā -, ka patiešām šī problēma ir jāatrisina, ka šis pabalsts ir jāpalielina. Taču tā ir budžeta nauda. Ir jāizdiskutē gan jautājums par šo pabalstu lielumu, gan arī dažādi citi jautājumi. Komisijā ir jau iestrādes.

Mēs tomēr aicinām šajā brīdī nepiekrist likumprojektā ietvertajam risinājumam. Kad nāks komisija ar savu priekšlikumu, tad varēsim to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Viens deputāts ir runājis “par”, viens - “pret”.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot arī atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 38, pret - 1, atturas - 38. Priekšlikums nav atbalstīts.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.pantu” nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā” nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Jura Sokolovska, Nikolaja Kabanova, Vladimira Buzajeva, Andreja Aleksejeva, Andra Tolmačova un Jakova Plinera iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri”” nodot Juridiskajai komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija.

Deputāts Andrejs Aleksejevs ir pieteicies runāt “par”.

A.Aleksejevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Pēc Statistikas pārvaldes datiem, laikā no 1992.gada līdz 2002.gadam valstī ir denacionalizēta 10 321 dzīvojamā māja. No tām pats lielākais skaits ir Rīgā, Liepājā un Jūrmalā. Šajās pilsētās atrodas vairāk nekā 6000 māju un apmēram 60 000 dzīvokļu. Ja īres “griesti” netiks “iesaldēti”, tad, mūsuprāt, puse šo īrnieku būs spiesti griezties pašvaldībā pēc palīdzības, bet Rīgā jau šobrīd stāv rindā ap 7000 ģimeņu. Savukārt nesen tika atjaunota municipālo dzīvojamo māju būvniecība, kas maksimāli var piedāvāt ap 1000 dzīvokļu gadā. Kur tad pašvaldība izmitinās pārējos? Tas ir būtisks jautājums.

Šobrīd joprojām nav izveidots efektīvs nekustamā īpašuma tirgus, it īpaši lēto mājokļu tirgus. Turīgie cilvēki, kas dzīvojuši šajos namos, jau sen ir atrisinājuši savas problēmas. Taču patlaban runa ir par tām maznodrošinātām ģimenēm un par tām personām, kuras nespēs maksāt vienu un vairākus latus par 1 kvadrātmetru. Un tādu ir tūkstošiem.

Ja jūs noraidīsiet mūsu piedāvāto likumprojektu un ja īres “griesti” netiks “iesaldēti”, tad varam prognozēt, ka mūs sagaida sociāla katastrofa. Šā vai tā valsts šiem cilvēkiem jau ir parādā. 90.gadu sākumā tika pieņemts likums par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā, kad viena vēsturiska netaisnība tika pagriezta otrādi. Šiem cilvēkiem tika liegts privatizēt savus dzīvokļus atšķirībā no tiem, kuri dzīvoja pašvaldību namos. Toreiz viņiem tika solīts, ka viņi varēs bez jebkādiem šķēršļiem dzīvot savos dzīvokļos, taču tie bija kārtējie meli, jo likums “Par dzīvojamo telpu īri” nosaka, ka namīpašnieki no 2005.gada ir tiesīgi noteikt neierobežotu īres maksu, kā arī izlikt no dzīvokļa īrnieku kopā ar ģimenes locekļiem bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Mēs jums piedāvājam, lai valsts un pašvaldības uzņemtos atbildību par savu rīcību šo cilvēku priekšā un sāktu risināt šo tiešām milzīgo problēmu. Tas, pirmkārt, nozīmē nākamā gada budžetā paredzēt līdzekļus municipālo māju būvniecībai.

Otrkārt, valsts atbalsts, mērķdotācija, kā arī cita veida atvieglojumi tām pašvaldībām, kuras realizē šīs programmas.

Treškārt, noteikt un likvidēt problēmas, kas saistītas ar dzīvojamo māju būvniecību, proti, lieku birokrātiju, korupciju un citas.

Ceturtkārt, izdarīt grozījumus likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un paredzēt pašvaldībām iespēju nelaist izsolē visus atbrīvojušos dzīvokļus, bet ļaut tām piešķirt tos iedzīvotājiem rindas kārtībā.

Valstij jau pirms vairākiem gadiem vajadzēja iejaukties šajā problēmā un sākt risināt šo jautājumu pēc būtības. Iepriekš minētos nosacījumus, mūsuprāt, jau sen vajadzēja iestrādāt likumos, lai likvidētu sabiedrībā spriedzi un nenonāktu līdz konflikta situācijai starp īrniekiem un namu īpašniekiem, lai šodien atrastu kompromisu un nodrošinātu normālu mājokļu tirgu, kā arī panāktu pozitīvu rezultātu. Tomēr tam visam būs nepieciešams kāds laiks.

Tāpēc mēs piedāvājam pagarināt īres “griestu” saglabāšanas termiņus tieši denacionalizēto māju īrniekiem un uzlikt Ministru kabinetam par pienākumu izstrādāt un nekavējoties sākt šīs problēmas risināšanu, lai nodrošinātu Satversmes astotās nodaļas pamattiesības. Ir vai nav aktuāla mums šī problēma - to jūs varat secināt paši.

Tāpēc aicinu jūs, kolēģi, balsot par mūsu piedāvāto likumprojektu!

Sēdes vadītāja. “Pret” pieteicies runāt deputāts Staņislavs Šķesters.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi! Es saprotu, ka jautājums, kas saistīts ar dzīvojamo telpu īri un vispār ar mājokļa politiku, ir ļoti aktuāls un ļoti būtisks, jo tas skar katru pilsoni, katru cilvēku. Šoreiz gribu pateikt to, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vakar pieņēma lēmumu sākt darbu tieši pie likumprojekta “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri”” un strādāt pie pārējiem likumdošanas likumiem, kuri ir saistīti ar dzīvojamo māju un dzīvokļu jautājumu risināšanu.

Tāpēc es tomēr lūgtu šo likumprojektu šodien neatbalstīt, jo šos visus iesniegtos priekšlikumus komisija varētu iestrādāt, pieņemt savu lēmumu un izskatīt kompleksi visus šos jautājumus par dzīvojamo telpu īri un pārējos jautājumus, kuri skar mājokļu politiku.

Vēl es gribētu atzīmēt, ka dažkārt mums arī komisijās sakrājas šie likumprojekti, kuri faktiski paliek stāvot jeb ir iesaldēti, tāpēc ka būtībā ir iesniegtas tikai kopējās koncepcijas detaļas par konkrētā jautājuma risināšanu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 1, atturas - 59. Likumprojekts komisijām nav nodots.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Jurkāna, Urbanoviča, Klementjeva, Vidavska un Orlova iesniegumu ar šādu informāciju: “Balsojumā par likumprojekta (dokuments Nr.2503) nodošanu komisijām un balsojuma izdrukā tas neparādās, lai gan es nospiedu taustiņu “par”. Lūdzu iekļaut darba kārtībā atkārtotu balsojumu. Deputāts Jānis Jurkāns.”

Vai deputātiem ir iebildumi pret atkārtota balsojuma izdarīšanu? (Starpsauciens: “Nav!”) Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par pārbalsošanas izdarīšanu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 26, atturas - 7. Pārbalsojums tiks izdarīts.

Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par likumprojekta “Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 40, pret - nav, atturas - 41. Priekšlikums nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Jāpārbalso!”)

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Brigmaņa, Petera, Stalidzānes, Pietkeviča un Kalvīša iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret - nav, atturas - 27. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Ainara Latkovska iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 29. un 30.aprīlī. Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Latkovskim! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Bezalgas atvaļinājums deputātam piešķirts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Valda Dombrovska iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 29. un 30.aprīlī. Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Dombrovskim! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret un atturas - nav. Bezalgas atvaļinājums deputātam piešķirts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Borisa Cileviča ievēlēšanu Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijā”. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - 1, atturas - 2. Lēmums pieņemts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Pabrika, Paula, Pietkeviča, Kalvīša un Lagzdiņa iesniegumu ar lūgumu izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu uz 30 minūtēm. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Tātad pārtraukums ir izsludināts.

Satiksimies sēžu zālē pulksten 10.00.

Vārds paziņojumam deputātam Artim Pabrikam.

A.Pabriks (Tautas partijas frakcija).

Lūdzu Ārlietu komisiju pilnā sastāvā sapulcēties Sarkanajā zālē. Paldies.

 

(Pārtraukums)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Turpināsim Saeimas sēdi!

Nākamais darba kārtības jautājums ir deputātu Plinera, Kabanova, Buzajeva, Sokolovska, Tolmačova, Aleksejeva, Golubova un citu iesniegtais pieprasījums ārlietu ministram Rihardam Pīkam par Latvijas Republikas bruņoto spēku dalību Irākas okupācijā. Deputāti ierosina šo pieprasījumu atzīt par steidzamu.

“Par” steidzamību ir pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godājamie kolēģi! Kāpēc mēs ierosinām atzīt par steidzamu mūsu pieprasījumu ārlietu ministram Rihardam Pīkam par Latvijas Republikas bruņoto spēku dalību Irākas okupācijā?

No vienas puses, tas ir tīri retorisks jautājums, bet, no otras puses, tam ir tūkstoš un viens pamatojums. Mēģināšu minēt tikai daļu no tiem.

Katra mūsu karavīru piedalīšanās diena Irākas okupācijā ir negoda diena mūsu valstij - tai valstij, kura, pamatojoties uz negodīgu vēstures sagrozījumu, pieņēma deklarāciju par sevis pašas okupāciju, bet nu ir gatava kā sunītis pēc saimnieka pirmā svilpiena sūtīt savu karaspēku uz jebkuru pasaules vietu. Ik dienu tiek grauti dzīvojamie nami, skolas un slimnīcas, iznīcināti seni kultūras pieminekļi, kuru vecums 20 reizes pārsniedz ASV un 50 reizes - Latvijas vecumu. Ik dienu Irākā ar mūsu valsts atbalstu nogalina cilvēkus, kuru vaina ir tikai tā, ka viņi, pēc mūsu priekšstata, nepareizi izprot demokrātijas būtību, un, kaut gan Latvijas faktiskais ieguldījums šajā kārtības ieviešanas akcijā, kas tiek realizēta ar uguni un zobenu, ir necils, juridiski mēs esam ne mazāk vainīgi par mūsu aizokeāna saimniekiem. Katra diena kopš mūsu karaspēka atrašanās Irākā tuvina Latvijas ārpolitikas pamatmērķa - integrēšanās ES un NATO - bankrotu, jo nedz ES, nedz NATO kā organizācijas nav atbalstījušas ASV šajā militārajā avantūrā. Tieši otrādi! Ļoti daudzu Eiropas valstu tautas un valdības, kuras sastāda šo organizāciju kodolu, viennozīmīgi uzstājas pret to.

Mēs ierosinām atzīt mūsu pieprasījumu par steidzamu arī tādēļ, ka negribam palikt par ASV pēdējo un vienīgo sabiedroto Irākā, jo debates citu valstu parlamentos, kuras jau ir sapratušas savu liktenīgo kļūdu, notiek katru dienu, un dažu šo debašu rezultāti jau ir zināmi. Mums nevajadzētu līdzināties slavenajam padomju detektīvu varonim majoram Proņinam, kurš nomira aiz smiekliem pēc nedēļas, kas bija pagājusi, kopš viņam kāds izstāstīja anekdoti.

Mēs gribam, lai Saeima atsauktu savu lēmumu par karaspēka sūtīšanu uz Irāku, pirms Latvijā tiks atsūtīts pirmais cinkotais zārks. Mēs gribam, lai kļūda tiktu labota, pirms fanātiķi - nāvinieki sāk spridzināt sevi un garāmgājējus Rīgas ielās. Mēs gribam, lai Saeimas vairākums, kurā ir ne mazums partiju ar tādiem skaistiem nosaukumiem kā, teiksim, Tautas partija, beidzot ieklausītos savas tautas balsī - tā lielum lielā tautas vairākuma balsī, kurš viennozīmīgi uzstājas pret Latvijas karaspēka piedalīšanos Irākas okupācijā.

Var ilgu laiku mānīt nelielu ļaužu daļu, var neilgu laiku mānīt visus, bet nav iespējams ilgu laiku mānīt visu tautu.

Dāmas un kungi, jūsu laiks sarūk! To deputātu vārdā, kuri ir parakstījuši pieprasījumu, piedāvāju šo pieprasījumu atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. “Pret” steidzamību pieteicies runāt deputāts Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamie kolēģi un šā pieprasījuma iesniedzēji! Jūsu iesniegtais pieprasījums, kas pie tam vēl ir steidzams, pašā būtībā ir vērsts pret Latvijas drošību. (No zāles dep. J.Pliners: “Nekādā gadījumā!”) Jūs to neapzināties? Jūs ļoti labi apzināties to, bet tā rīkojaties tīšuprāt! Tā ir viltus rūpe par valsti, tā ir viltus rūpe par Latviju. Jā, jūs apelējat pie tā, ka Irākā ir karš, ka tur var iet bojā arī kāds no Latvijas karavīriem. (Lai Dievs nedod! Cerēsim, ka Dievs sargās mūsu puišus Irākā.) Taču runa ir par mūsu valsts - par Latvijas drošību.

Mums tagad ir drošs sabiedrotais. Mums ir drošs “jumts”, kā mēdz sacīt. Pie mums vairs nevar un nevarēs kā 1940.gadā iebraukt ar tankiem un Latviju okupēt un pakļaut verdzībā, kaunā un nabadzībā.

NATO - ASV princips ir ļoti strikts: uzbrukums jebkurai no NATO valstīm būs uzbrukums arī ASV un citam NATO loceklim, un tam sekos atbilde! Tas, redziet, Buzajevam, Plineram nepatīk. Tas nepatīk Latvijas okupācijas neatzinējam Golubovam. (Kāds kaut ko sauc no vietas.) Ak, Dievs! Es gribu sacīt to, ja mums būtu bijis tāds drošības “jumts” 1940.gadā vai pēc kara, tad latvieši nebūtu piedzīvojuši šīs ciešanas 50 gadu garumā, nebūtu tikuši tik milzīgā skaitā iznīcināti, izmētāti pa pasauli. Un šinī sakarībā ir atziņa: kas mēs būtu par sabiedrotajiem, kas mēs būtu par partneriem, par draugiem, ja palīdzību mēs gan gribētu, gaidītu, bet, kad mums pašiem jāiet palīgā, tad mēs stāvētu malā, redziet!

Draugi, partneri, sabiedrotie tā nerīkojas. Jūs, Latvijas nedraugi, esat pieraduši un mācāt arī citus šeit sabraukušos rīkoties pēc principa: sak’, izmantojiet ar pilnu tvaiku visu to, ko dod Latvija, ko dod latvieši, ko dod latviešu viesmīlība, bet pretī nedodiet neko! Jūs mudināt nemācīties pat latviešu valodu - mūsu valsts valodu. Mudināt uz nekārtībām, mudināt, tā teikt, uz jaunu Staļingradu. Mēs, sevi cienošā, topošā demokrātiskā valsts, tā negribam rīkoties un nerīkosimies! Mēs, latvieši, esam un būsim kopā ar saviem sabiedrotajiem.

Jā, tas ir bīstami, bet ko padarīsi - jāuzņemas arī atbildība, jāriskē, ja gribi iegūt ļoti daudz. Drošība, ko garantē mūsu sabiedrotie, - tas ir ļoti, ļoti daudz. Jums, mūsu valsts necienītājiem, šā pieprasījuma iesniedzējiem, to es lieku aiz auss un tāpēc noraidu šo steidzamību, ko jūs pieprasāt. Un, protams, arī šo pieprasījumu noraidu pēc būtības.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par pieprasījuma atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 61, atturas - 1. Pieprasījums nav atzīts par steidzamu.

Līdz ar to pieprasījums tiek nodots Pieprasījumu komisijai. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lūgumu izdarīt 29.aprīļa sēdes darba kārtībā izmaiņas - kā nākamo jautājumu izskatīt pirmajā lasījumā likumprojektu “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli”” un komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli””. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir izmainīta.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli””. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Kā es jau informēju, šorīt pulksten 8.00 notika komisijas sēde, kurā tika apspriests iesniegtais likumprojekts un risinātas tās problēmas, kas ir neatliekami risināmas saistībā ar 1.maiju. Visi jautājumi, kas radīja kaut vai mazāko strīdu, ir izskatīti. Un tāpēc es aicinu noraidīt iesniegto dokumentu Nr.2544 un aicinu apspriest un atbalstīt komisijas iesniegto alternatīvo likumprojektu, kura reģistrācijas numurs ir 783.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par likumprojekta “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli””, ko iesnieguši deputāti, noraidīšanu! Lūdzu zvanu! Pašreiz balsojam par deputātu Brigmaņa, Petera, Stalidzānes, Pietkeviča un Kalvīša iesniegtā likumprojekta noraidīšanu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts, ko ir iesnieguši deputāti Brigmanis, Peters, Stalidzāne, Pietkevičs un Kalvītis, ir noraidīts. Paldies.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli””, kas ir Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sagatavotais variants.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Aleksandram Golubovam!

A.Golubovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Saskaņā ar Kārtības rulli mums ir jābalso nevis par noraidīšanu vai vēl par kaut ko, bet par priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Pieņemu jūsu aizrādījumu.

Cienījamie kolēģi! Lūdzu, veiksim pārbalsošanu par priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 1, pret - 80, neviens deputāts neatturas. Lēmums pieņemts.

G.Bērziņš. Lūdzu atbalstīt likumprojektu, kura reģistrācijas numurs ir 783, - komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu - un noteikt šim likumprojektam steidzamību.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - nav, atturas - 27. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

G.Bērziņš. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli”” (reģistrācijas numurs 783).

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 49, pret - nav, atturas - 25. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un laiku likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā!

G.Bērziņš. Komisija lūdz izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā iesniegtajā redakcijā, jo visas strīdīgās normas tika, tā teikt, izņemtas un komisijā bija pilnīga vienprātība par esošo redakciju.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? (Starpsauciens: “Nav!”) Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - nav, atturas - 27. Likums “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli”” pieņemts. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Ārlietu komisijas lūgumu izdarīt 29.aprīļa sēdes darba kārtībā izmaiņas - iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā divus likumprojektus. Pirmais no tiem ir likumprojekts “Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtībā iekļauts. Un otrs ir likumprojekts “Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtībā iekļauts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, vides, agrārās un reģionālās politikas komisijas vārdā ziņos deputāts Andris Tolmačovs.

A.Tolmačovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Labdien, cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu Nr.2101-b. Ir iesniegti 7 priekšlikumi.

1.priekšlikums - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Tolmačovs. 2.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs Vējonis. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Tolmačovs. 3.priekšlikums - vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Tolmačovs. 4.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs Vējonis. Ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Tolmačovs. 5. - vides ministra Vējoņa kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Tolmačovs. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts un redakcionāli precizēts 7.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 6. un 7.priekšlikumu.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - nav, atturas - 1. Likums “Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā”. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Stepaņenko.

 

V.Stepaņenko (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāj! Godājamie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu, kura reģistrācijas numurs ir 734, - “Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā”.

1.priekšlikumu ir iesniegusi Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija. Komisijas lēmums - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu zvanu! Par - 15, pret - 37, atturas - 25. Priekšlikums nav atbalstīts.

V.Stepaņenko. 2. - Latvijas Sociālistiskās partijas frakcijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Vai deputāts Jānis Lagzdiņš ir pieteicies debatēs? (No zāles dep. Dz.Ābiķis: “Viņš atteicās!”) Viņš atteicās.

Deputāts Aleksandrs Golubovs.

A.Golubovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šā priekšlikuma būtība ir tāda, ka tajā periodā, kad Ministru kabinets jau ir demisionējis, bet vēl pilda savus pienākumus, mēs lūdzam noteikt, ka šis Ministru kabinets vairs nevar parakstīt kaut kādus līgumus un uzņemties valsts saistības virs 150 000 eiro. Šajā gadījumā mums nebūs vairs tādu atgadījumu, kāds notika pavisam nesen, kad Repšes demisionējusī valdība parakstīja izlīgumu ar “TeliaSonera”. Šajā gadījumā mēs dodam iespēju tieši Saeimai izvirzīt visus noteikumus.

Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

V.Stepaņenko. Jā, komisijas lēmums bija negatīvs.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 2. - Latvijas Sociālistiskās partijas frakcijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 58, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

V.Stepaņenko. Arī 3. ir Latvijas Sociālistiskās partijas frakcijas priekšlikums. Tas nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Aleksandrs Golubovs.

 

A.Golubovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Ko mēs šeit piedāvājam? Pašreiz Ministru kabinets tāpat kā arī iepriekšējais Ministru kabinets voluntāri noteica sev algas - gan Ministru prezidentam, gan arī ministriem.

Šajā un nākamajos priekšlikumos mēs piedāvājam piesaistīt ministru un Ministru prezidenta algu pie minimālās algas, lai tieši ministri un Ministru prezidents strādātu pie tā, lai minimālā alga augtu ar katru mēnesi, ar katru dienu un ar katru gadu.

Lūdzu nobalsot “par” mūsu priekšlikumu! Tas nemainīs gandrīz neko ministru algās... nu, drusciņ tās samazinās, bet tajā pašā laikā viņi strādās labāk.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nē? Lūdzu deputātus balsot par 3. - Latvijas Sociālistiskās partijas frakcijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 63, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

V.Stepaņenko. 4. - Latvijas Sociālistiskās partijas frakcijas priekšlikums. Arī tas netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret 4.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

V.Stepaņenko. 5.priekšlikums, ko iesniedzis īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās Baštiks, ir atbalstīts daļēji un iekļauts 6. - Juridiskās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 5. un 6.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 44, pret - 3, atturas - 30. Likums “Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā” pieņemts. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Ārlietu komisijas lūgumu kā nākamo darba kārtības punktu izskatīt likumprojektu “Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā” un likumprojektu “Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.pantu”. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības izmaiņām? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir mainīta.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā”.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Tātad strādāsim ar dokumentu Nr.2557. Ārlietu komisija šo dokumentu izskatīja un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 92.panta pirmo daļu ierosina atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

I.Solovjovs. Mēs ierosinām priekšlikumus iesniegt pusstundas laikā - līdz pulksten 11.00 - šodien un šodien izskatīt arī otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 29.aprīlis pulksten 11.00. Izskatīšanas laiks - šodien, 29.aprīļa sēdē.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu”.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Tātad strādāsim ar dokumentu Nr.2558. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un ierosina to atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanu otrajā lasījumā!

I.Solovjovs. Tāpat kā iepriekšējam likumprojektam lūdzu priekšlikumus iesniegt līdz 11.00 un izskatīt šodien otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 29.aprīlis pulksten 11.00. Izskatīšana šodien - 29.aprīļa Saeimas sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā”. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Jānis Strazdiņš.

 

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja otrajam lasījumam likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”, kuri tika iesniegti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā. Šie grozījumi skar galvenokārt augstskolu dibināšanu, to reģistrāciju un darbības uzsākšanu.

Likumprojekta izskatīšanas laikā tika saņemti vairāki priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to izskatīja, un tas ir iekļauts atbildīgās komisijas precizētajā redakcijā 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 1. un 2.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. Paldies. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā tas tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tas komisijā tika atbalstīts.

Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Debates mēs atklāsim pēc pārtraukuma un turpināsim izskatīt likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Vārds paziņojumam deputātam Artim Pabrikam.

A.Pabriks (Tautas partijas frakcija).

Ārlietu komisiju lūdzu sapulcēties komisijas telpās uz apspriedi! Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Strēlim.

K.Strēlis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Spēle starp Latvijas basketbola senioru kluba, ministru un Saeimas deputātu komandām no 6.maija tiek pārcelta uz 4.maiju. Tā notiks pulksten 15.00 Policijas akadēmijas sporta zālē E.Melngaiļa ielā (pretim “Skonto” sporta zālei). Lūdzu ņemt aktīvu dalību! Šogad pirmo reizi spēle noritēs starp jauktajām komandām - četri vīrieši un viena sieviete.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai 8.Saeimas sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.

 

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Valērijs Agešins, Andris Bērziņš, Boriss Cilevičs, Valdis Dombrovskis, Ina Druviete, Oskars Kastēns, Aleksandrs Kiršteins, Paulis Kļaviņš, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Ainars Latkovskis, Andrejs Radzevičs, Anta Rugāte, Juris Sokolovskis, Inese Šlesere un Roberts Zīle.

Paldies par uzmanību!

 

(Pārtraukums)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Turpinām Saeimas sēdi. Mēs izskatām likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” otrajā lasījumā.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā par likumprojektu ziņo deputāts Jānis Strazdiņš. Mēs izskatām 4. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Un par 4.priekšlikumu atklājam debates.

Deputāts Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā”, kas ir piedāvāts otrajam lasījumam, būtībā ir pieņemams un kopumā ir labs, bet attiecībā uz otro lasījumu ir diemžēl ieviesušās dažas tehniskas problēmas. Un tā tas ir arī šajā 4.priekšlikumā, kur, juridiski apstrādājot savulaik Ministru kabineta iesniegto tekstu, ir pazudušas dažas normas. Faktiski, lai augstskolu izslēgtu no Izglītības iestāžu reģistra, ir palicis tikai 12.punkts, kurš noteic, ka Izglītības un zinātnes ministrija izslēdz augstskolu no Izglītības iestāžu reģistra, pamatojoties uz pieteikumu par augstskolas darbības izbeigšanu. Līdz ar to vienīgais veids, kā augstskola var izbeigt savu darbību, ir pašlikvidācija. Ir pazudusi iespēja augstskolu izslēgt no reģistra tad, ja augstskola nepilda savus pienākumus, pārkāpj Izglītības likumu un citus tiesību aktus.

Tā ka šī ir vienkārši tehniska problēma. Es aicinu neatbalstīt 4.priekšlikumu. Tas vienkārši ir tehniskā veidā jāsakārto trešajā lasījumā.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzam.

Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē, nav. Vai deputāti lūdz balsojumu par 4.priekšlikumu? Lūdzu deputātus balsot par 4. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 27, pret - 29, atturas - 6. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Strazdiņš. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionālas dabas. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 6. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas sagatavotajā redakcijā - 9.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Iekļauts atbildīgās komisijas sagatavotajā redakcijā - 9.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 8. un 9.priekšlikumu.

J.Strazdiņš. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 11. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Strazdiņš. 12. - Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Daiņa Turlā priekšlikums, kas neguva atbalstu. Taču, tā kā tiek gatavots jauns Augstākās izglītības likums, ko gatavo Rektoru padome un Zinātnes padome, tas noteikti tiks likumā iekļauts, jo šis likums šādā redakcijā... Tika sniegts paskaidrojums, ka Policijas skola pāriet Latvijas Policijas akadēmijas struktūrā un ka līdz ar to jau izsniegtu dokumentus, kuri būtu pārveidoti, ietverot tajos Latvijas Policijas akadēmijas nosaukumu. Tas ir pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu.

Tā ka tas priekšlikums netika atbalstīts šādā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Kārlis Šadurskis.

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Ļoti labi saprotama ir Iekšlietu ministrijas vēlme izdarīt šos grozījumus, lai palielinātu savu kā dibinātāja pārstāvja ietekmi uz Latvijas Policijas akadēmijas darbu, taču šajā sakarā jāteic, ka jebkāda augstskolu autonomijas mazināšana šajā jomā var draudēt ar ļoti nopietnām sekām mūsu valstī, jo Latvijas Policijas akadēmija sagatavo juristus. Un jurists saņem savu jurista diplomu, ar kuru viņš var strādāt jebkurā jomā, kas prasa šādu kvalifikāciju. Juristi ir reglamentētā profesija. Līdz ar to šeit mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jādarbojas saskaņā ar likumu par reglamentētajām profesijām. Un neatņemama sastāvdaļa jebkuras šādas izglītības ieguvei ir augstskolas autonomija.

Savukārt es, runājot par jau esošo Augstskolu likumu, varu pilnīgi nomierināt augstskolas dibinātāju, tas ir, Iekšlietu ministriju, ka viņa var pilnībā realizēt savas vēlmes un vajadzības. Es šo lietu pārrunāju ar Turlā kungu, un mana uzstāšanās ir visvairāk adresēta viņam. Es gribu vērst uzmanību uz 4.punktu, kurā runāts par augstskolu autonomiju. Tur ir noteikti augstskolas uzdevumi, un šos uzdevumus nosaka dibinātājs, tātad - Iekšlietu ministrija.

Otrs jautājums. Es gribu pievērsties 5.pantam, kurā ir sacīts, ka augstskolas dibinātāji nosaka augstskolas īstenojamos uzdevumus.

Tālāk. Runājot par lēmuma pieņemšanu augstskolā, ir jāpiemin 12.pants, kurā sacīts, ka augstskolā pati augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir tās dibinātājs. Tātad dibinātājs var pieņemt lēmumus.

Nākamais jautājums ir par finansēšanu. Arī tas ir ļoti svarīgs. Augstskolas finansē to dibinātāji. Tātad dibinātājs nodrošina augstskolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu resursus un to izlietošanas kontroli. Tātad arī visas finanšu sviras ir dibinātāja rokās. Līdz ar to dibinātājs var noteikt, kādus speciālistus gatavot un kādi resursi tam ir nepieciešami, un kontrolēt to izlietojumu. Bet, protams, pati augstskola savas akadēmiskās brīvības ietvaros sastāda programmu, pēc kuras gatavot šos speciālistus, un mēs nekādā ziņā nedrīkstam iejaukties augstskolas autonomijā.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāts Dainis Turlais.

D.Turlais (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Nu mēs jau dzirdējām... Šadurska kungs, manuprāt, izteica to izpratnes problēmu, kura slēpjas minētajā priekšlikumā.

Varbūt sāksim ar tādu retorisku jautājumu: ko Latvijas Policijas akadēmija gatavo - juristus vai policistus ar juridisko izglītību? Nu, ja mēs tā loģiski domājam, tad jāteic, ka Latvijas Policijas akadēmija acīmredzot gatavo policistus, kuriem ir juridiskā izglītība. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka policijas priekšniekam - pilnīgi loģiski! - ir jābūt iespējām koriģēt mācību programmas profesionālajā jomā. Nav runa par to, ka apstrīdētu, kas policistam kā juristam būtu jāmāca un cik lielā apjomā, bet ir runa par mācībām tieši profesionālajā jomā. Mums nākas sastapties ar jauna veida noziegumiem - kompjūternoziegumiem, cilvēku tirdzniecību, terorismu. Tās ir tādas lietas, ar kurām policija agrāk nav saskārusies. Kur tad par visu to var mācīt? Un kurš tad pieņems lēmumu? Kurš tad to var iespaidot, lai par to mācītu Latvijas Policijas akadēmijā? Acīmredzot ir jābūt šādām iespējām to darīt.

Ja kāds uzskata, ka Latvijas Policijas akadēmija ir vienkārša juridiskā augstskola, tādā gadījumā jāteic, ka tā ir ļoti negodīga konkurence, jo, stājoties Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, studentiem ir jākārto attiecīgi eksāmeni, pēc tam viņiem ir jādomā par savu iztiku, par to, kā ģērbties, kur ēst, kāda ir viņu stipendija. Turpretim šeit visi ir valsts apgādē.

Tātad nevarētu būt tāds stāvoklis, ka tā būtu viena no juridiskajām augstskolām un vadītos pēc tiem pašiem principiem kā jebkura augstskola... vai ka sanāktu kopā policisti un ievēlētu savu vadību. Tā jau mēs iemācīsim policistiem drīz arī sanākt kopā un ievēlēt kādu savējo par rajona policijas priekšnieku! Tātad kaut kādiem principiem taču ir jābūt, jo tas taču ir valsts dienests. Un tāpēc ir nepieciešami šie grozījumi. Turklāt tie nav manis izdomāti grozījumi. Tie ir saskaņoti gan ar policiju, gan ar pašu akadēmiju. Zem šā grozījumu priekšlikuma ir akadēmijas rektores Meikališas paraksts, un tas ir vēl Repšes valdības laikā tapis priekšlikums.

Es aicinu atbalstīt. Padomājiet, par ko mēs šodien runājam - par kādu juridisko augstskolu vai par Latvijas Policijas akadēmiju!

Sēdes vadītāja. Deputāts Nikolajs Kabanovs.

N.Kabanovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Kolēģi deputāti! Es gribu pievērst jūsu uzmanību Šadurska kunga teiktajam par akadēmisko brīvību. Tomēr šis jautājums bija jūsu ziņā, kad bijāt izglītības un zinātnes ministrs. Jūs bijāt pret krievu valodu, teiksim, Rīgas Stradiņa universitātē. Par kādu akadēmisko brīvību jūs šeit runājat? Es domāju, ka Šadurska kungs pēc savas būtības ir brīvības ienaidnieks, un es domāju, ka viņa priekšlikumu mēs nevaram atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāts Kārlis Šadurskis - otro reizi.

K.Šadurskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Kolēģi, tas ir “brīvības ienaidnieks”, kas nupat bija tribīnē! Kabanova kungs, akadēmiskā brīvība ir likuma ietvaros. Augstskolu likumā ir ļoti skaidri rakstīts par akadēmiskās brīvības reglamentāciju. Turklāt Augstskolu likuma 83.pants noteic, ka izglītojamiem ir pietiekami labi jāpārzina tā valoda, kurā tiek pasniegts augstskolā.

Otrkārt, Izglītības likuma 9.pants noteic, ka augstākā izglītība, no valsts budžeta finansētā augstākā izglītība, ir latviešu valodā. Līdz ar to, Kabanova kungs, viss pārējais, kas likumā nav reglamentēts, - tā ir akadēmiskā brīvība.

Par Turlā kunga priekšlikuma būtību. Redziet, es saprotu to vēlmi - patērētāja vēlmi -, lai augstskola gatavotu policistus ar juridisko izglītību. Taču tiem cilvēkiem būs kabatā diploms, kurā būs ierakstīta kvalifikācija - “jurists”. Un ar šādu diplomu viņi ies un darbosies visā plašajā Eiropas Savienībā. Tātad mēs riskējam ar to, ka Eiropas Savienībā var netikt atzīts Latvijas jurista diploms, turklāt nevis tikai Latvijas Policijas akadēmijas izdotais, bet jebkurš, to skaitā arī Latvijas Universitātes izdotais.

Un šajā sakarā es gribu vēlreiz akcentēt to, ka dibinātājs, ja drusku papūlētos, varētu jau esošā likuma ietvaros realizēt absolūti visus savus mērķus. Protams, pasūtījums nāk no dibinātāja. Mums ir jāsagatavo, piemēram, tādi un tādi speciālisti, bet par to, cik kredītpunktu pasniegs starptautiskajās tiesībās, cik - civiltiesībās un vēl kaut kādos citos priekšmetos, - par to, piedodiet, nav jālemj policijas priekšniekam, kaut arī viņam ir tā lielā vara šajā jomā! Par to ir jālemj speciālistiem. Tātad par to ir jālemj augstskolas Senātam.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāte Anna Seile.

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Spēkā esošā likuma redakcija nosaka, ka Ministru kabinetam ir tiesības izveidot citu kārtību studiju programmu apstiprināšanā, bet deputāta Turlā priekšlikums papildina šo domu un paredz, ka varētu noteikt arī citu kārtību studijās iegūstamo grādu un profesionālās kvalifikācijas jautājumos. Manuprāt, to nevarētu pieļaut, jo likumi tomēr nosaka vienu un to pašu kārtību visās nozarēs.

Ja šeit varbūt pastāv zināma slepenība saistībā ar militārajiem jautājumiem, tad tā ir cita lieta, bet šo kārtību nedrīkstētu mainīt, ka, piemēram, doktora grāda piešķiršanu nosaka Ministru kabinets. Tādā gadījumā jau pēc divām nedēļām to varbūt pieprasīs arī citu nozaru speciālisti, piemēram, mežzinātnes vai lauksaimniecības zinātņu speciālisti. Manuprāt, šāda likuma normu pārkāpšana nebūtu vēlama.

Es iesaku neatbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu deputātus balsot par 12. - Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra D.Turlā priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 13, pret - 54, atturas - 11. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Strazdiņš. Cienījamie deputāti! Atļaujiet aicināt jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

J.Strazdiņš. 7.maijs.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 7.maijs. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”. Trešais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāte Linda Mūrniece.

L.Mūrniece (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” ar reģistrācijas nr.478. Komisija likumprojektu izskatīja trešajam lasījumam un aicina Saeimu pieņemt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Krimināllikumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Krišjānis Peters.

K.Peters (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi trešajam lasījumam likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (reģistrācijas nr.577). Trešajam lasījumam priekšlikumi nav saņemti.

Komisijas vārdā aicinu pieņemt grozījumus trešajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “DNS (dezoksiribonukleīnskābes) nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāte Linda Mūrniece.

L.Mūrniece (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Likumprojekts ar reģistrācijas numuru 736 komisijā konceptuāli pirmajā lasījumā tika atbalstīts. Aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

L.Mūrniece. 11.maijs.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 11.maijs. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājumus - “Grozījumi Militārā dienesta likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Kolēģi deputāti! Strādāsim ar likumprojektu “Grozījumi Militārā dienesta likumā” (dokumenta reģistrācijas numurs 678). Izskatāmā likumprojekta otrajam lasījumam kopumā saņemti 16 priekšlikumi, kas tika izskatīti Aizsardzības un iekšlietu komisijas 21.aprīļa sēdē.

1.priekšlikums. Iesniedzis aizsardzības ministrs Atis Slakteris. Priekšlikums daļēji atbalstīts atbildīgās komisijas 2.priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 2. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 3. - aizsardzības ministra priekšlikums. Priekšlikums no komisijas puses ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 4.priekšlikums. Iesniedzis aizsardzības ministrs. Priekšlikums daļēji atbalstīts 5. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 4. un 5.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 6.priekšlikums. Iesniedzis aizsardzības ministrs. Komisija priekšlikumu atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 7. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija to atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 8.priekšlikumu iesniedzis aizsardzības ministrs. Komisija to atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 9. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 10. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 11. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 12. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija atbalstījusi.

Sēdes vadītāja Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 13. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 14. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 15. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 16.priekšlikums. Iesniedzis aizsardzības ministrs Atis Slakteris. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

J.Dalbiņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 11.maijs.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 11.maijs. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija nav saņēmusi nevienu deputāta priekšlikumu, kas apliecina to, ka faktiski visi Saeimas deputāti piekrīt šā likumprojekta idejai, un visi šie priekšlikumi, par kuriem mums šodien jādiskutē, ir tikai redakcionāla rakstura.

1. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 2. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Ābiķis. 3. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Paldies par gandrīz vienprātīgo atbalstu! Es lūdzu iesniegt priekšlikumus, ja tādi būs, līdz 7.maijam.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 7.maijs. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Ārstniecības likumā”. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Ārstniecības likumu komisija sagatavoja otrajam lasījumam, un 1.priekšlikumu ir iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija. Lūgums to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Arī 2.priekšlikumu ir iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 3.priekšlikumu ir iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Arī 4.priekšlikums ir saņemts no Sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 5. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 6. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 7. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 8. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Arī 9. ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Arī 10. ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Un komisija ir nolēmusi pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

J.Stalidzāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 6.maijs.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 6.maijs. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei darbības laika pagarināšanu līdz 2004.gada 1.novembrim”.

Komisijas vārdā runās deputāts Jānis Šmits.

J.Šmits (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Parlamentārās izmeklēšanas komisija Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei tika izveidota ar Saeimas 2004.gada 29.janvāra lēmumu Nr.289. Laikā no 29.janvāra līdz 5.februārim notika deputātu izvirzīšana no frakcijām darbam minētajā komisijā.

Saeima savā šā gada 5.februāra sēdē apstiprināja Parlamentārās izmeklēšanas komisiju Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei 16 deputātu sastāvā.

Laika posmā no 6.februāra līdz 29.aprīlim ir notikušas 8 šīs Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes.

Komisija ir izvirzījusi šādus savas darbības virzienus un uzdevumus: nodrošināt sabiedrības tiesības saņemt informāciju par amatpersonu darbību, pārbaudīt Einara Repšes potenciāli spekulatīvos darījumus ar nekustamo īpašumu, konstatēt, vai šo potenciāli spekulatīvo darījumu veikšana nav uzskatāma par nereģistrētu uzņēmējdarbību, noskaidrot, kādas īpašas priekšrocības, slēdzot finanšu darījumus, iespējams, ir guvis Einars Repše, noskaidrot, kādus lēmumus par labu saviem darījumu partneriem un ziedotājiem, izmantojot dienesta stāvokli, iespējams, ir pieņēmis Einars Repše, un izvērtēt Ministru prezidenta pārraudzībā esošā un tāpēc interešu konfliktā nonākušā KNAB darbības, pārbaudot iespējamās nelikumības Einara Repšes finanšu darījumos.

Pildot komisijas lēmumus un darba uzdevumus, laikā no 5.februāra līdz 29.aprīlim pavisam ir sagatavoti un nosūtīti 59 dokumenti, saņemti dokumenti no 10 adresātiem, saņemti 4 fizisko personu iesniegumi, uz kuriem sagatavotas un sniegtas atbildes.

Tā kā komisija vēl nav saņēmusi atbildes no visām institūcijām, kurās komisija ir griezusies ar pieprasījumiem, līdz ar to nav iespējams sekmīgi realizēt komisijas nospraustos darba uzdevumus un izdarīt galīgos secinājumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā joprojām tiek veikta Einara Repšes finansiālo darījumu pārbaude, komisija lūdz Saeimai pagarināt komisijas darbības laiku līdz 2004.gada 1.novembrim.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par lēmuma projektu “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei darbības laika pagarināšanu līdz 2004.gada 1.novembrim”! Lūdzu zvanu! (No zāles dep. E.Jaunups: “Nedod vārdu!”) Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 24, atturas - 6. Priekšlikums ir atbalstīts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Enerģētikas likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Krišjānis Peters.

K.Peters (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Tātad Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir saņēmusi no Ministru kabineta tā sēdē atbalstīto likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” un lūdz šo likumprojektu atzīt par steidzamu... Es atvainojos, kolēģi, par kļūdu! Tātad mēs esam to izskatījuši un aicinām pieņemt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

K.Peters. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 17.maijs.

Sēdes vadītāja. Citu ierosinājumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 17.maijs. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Visvaldis Skujiņš.

V.Skujiņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izskatīja komisijas sēdē likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā” un pieņēma lēmumu atbalstīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

V.Skujiņš. Priekšlikumus iesniegt līdz 11.maijam.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 11.maijs. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu”.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Tātad par likumprojektu, ko jau nosauca cienījamā priekšsēdētāja. Ārlietu komisija to izskatīja un ierosina atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

I.Solovjovs. Mēs ierosinām priekšlikumus iesniegt šodien līdz pulksten 11.45 un izskatīt šodienas sēdē.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir pulksten 11.45 un izskatīšana šodienas sēdē. Citu priekšlikumu nav. Paldies.

Cienījamie kolēģi! Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātu Pabrika, Dalbiņa, Pietkeviča, Paula un Zommeres lūgumu: “Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 49.pantu lūdzam izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu uz 20 minūtēm.” Tātad līdz pulksten 11.56... Mēs nevaram! Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes, tātad tāpat kā iepriekšējam likumprojektam.

Lūdzu deputātus balsot par kolēģu lūgumu - izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu uz 20 minūtēm. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - 12, atturas - 1. Tiek izsludināts pārtraukums līdz pulksten 12.00.

 

(Pārtraukums)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Turpināsim Saeimas sēdi! Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes Deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un ierosina to atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

I.Solovjovs. Ārlietu komisija ierosina izskatīt otrajā, galīgajā, lasījumā jau šodien.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Ārlietu komisija ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

I.Solovjovs. Ja deputātiem nav nekas pretī, tad lūdzu izskatīt uzreiz arī otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Tātad otrajam lasījumam ir saņemti divi priekšlikumi no Ārlietu komisijas.

1.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Solovjovs. Un 2. - Ārlietu komisijas priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Solovjovs. Aicinu pieņemt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienību K 3.pantu”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Par šo likumprojektu ir iesniegti divi finanšu ministra priekšlikumi.

Tātad 1.priekšlikums ir atbalstīts Ārlietu komisijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Solovjovs. 2.priekšlikums arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Solovjovs. Priekšlikumi ir izskatīti otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Tātad priekšlikumu šeit, komisijā, nav. Lūdzu izskatīt otrajā, galīgajā, lasījumā... Piedodiet, ir saņemti divi priekšlikumi, un tie abi ir finanšu ministra priekšlikumi. Pirmais un otrais.

Tātad 1.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Solovjovs. Arī 2. ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Solovjovs. Tātad likumprojekts ir izskatīts otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Cienījamie kolēģi! Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Lūdzu Saeimas sekretāra biedru nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Valērijs Agešins, Andrejs Aleksejevs, Andris Ārgalis, Andris Bērziņš, Vladimirs Buzajevs, Boriss Cilevičs, Valdis Dombrovskis, Ina Druviete, Sergejs Fjodorovs, Nikolajs Kabanovs, Oskars Kastēns, Aleksandrs Kiršteins, Paulis Kļaviņš, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Ainars Latkovskis, Krišjānis Peters, Jakovs Pliners, Andrejs Radzevičs, Jānis Reirs, Anta Rugāte, Juris Sokolovskis, Māris Kučinskis, Inese Šlesere, Andris Tolmačovs un Roberts Zīle.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Līdz ar to Saeimas šā gada 29.aprīļa sēde ir slēgta. Paldies.

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas pavasara sesijas 2.sēde

2004.gada 29.aprīlī

Par darba kārtību

Priekšlikums

- dep. Gundars Bērziņš (par)
Par likumprojektu “Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” (Noraidīts)
(2503. un 2503.a dok., reģ. nr.763)

Priekšlikumi

- dep. A.Klementjevs (par)
- dep. A.Ulme (pret)
Par likumprojektu “Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu”
(2506. un 2506.a dok., reģ. nr.764)
Par likumprojektu “Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā”
(2520. un 2520.a dok., reģ. nr.777)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri”” (Noraidīts)
(2527. un 2527.a dok., reģ. nr.778)

Priekšlikumi

- dep. A.Aleksejevs (par)
- dep. S.Šķesters (pret)
Par pārbalsošanu
Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli””
(2544. dok., reģ. nr.782)
Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ainaram Latkovskim”
(2535. dok.)
Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Valdim Dombrovskim”
(2536. dok.)
Lēmuma projekts “Par deputāta Borisa Cileviča ievēlēšanu Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijā”
(2525. dok., reģ. nr.420)
Paziņojums
- dep. A.Pabriks
Par Saeimas deputātu pieprasījumu ārlietu ministram Rihardam Pīkam par Latvijas Republikas bruņoto spēku dalību Irākas okupācijā
(2528. dok., reģ. nr.421)

Priekšlikumi

- dep. V.Buzajevs (par)
- dep. P.Tabūns (pret)
Par darba kārtību
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli”” (1.lasījums) (Noraidīts)
(2544. dok., reģ. nr.782)

Ziņo

- dep. Gundars Bērziņš
Alternatīvais likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli”” (1.lasījums) (Steidzams)
(2556. dok., reģ. nr.783)

Par procedūru

- dep. A.Golubovs

Ziņo

- dep. Gundars Bērziņš
Alternatīvais likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli”” (2.lasījums (Steidzams)
(2556. dok., reģ. nr.783)

Ziņo

- dep. Gundars Bērziņš
Par darba kārtību
Likumprojekts “Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2101. un 2101.b dok., reģ. nr.672)

Ziņo

- dep. A.Tolmačovs
Likumprojekts “Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā” (2.lasījums) (Steidzams)
(2372. un 2372.b dok., reģ. nr.734)

Ziņo

- dep. V.Stepaņenko

Debates

- dep. A.Golubovs
- dep. A.Golubovs
Par darba kārtību
Likumprojekts “Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā” (1.lasījums) (Steidzams)
(2557. dok., reģ. nr.777)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu,kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu” (1.lasījums) (Steidzams)
(2558. dok., reģ. nr.764)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā” (2.lasījums)
(1835. un 2499. dok., reģ. nr.586)

Ziņo

- dep. J.Strazdiņš
Paziņojumi
- dep. A.Pabriks
- dep. K.Strēlis
Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

Debašu turpinājums

- dep. K.Šadurskis
- dep. K.Šadurskis
- dep. D.Turlais
- dep. N.Kabanovs
- dep. K.Šadurskis
- dep. A.Seile
Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” (3.lasījums)
(2522. dok., reģ. nr.478)

Ziņo

- dep. L.Mūrniece
Likumprojekts “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (3.lasījums)
(2523. dok., reģ. nr.577)

Ziņo

- dep. K.Peters
Likumprojekts “DNS (dezoksiribonukleīnskābes) nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums” (1.lasījums)
(2385. un 2521. dok., reģ. nr.736)

Ziņo

- dep. L.Mūrniece
Likumprojekts “Grozījumi Militārā dienesta likumā” (2.lasījums)
(2145. un 2524. dok., reģ. nr.678)

Ziņo

- dep. J.Dalbiņš
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” (2.lasījums)
(2074. un 2530. dok., reģ. nr.665)

Ziņo

- dep. Dz.Ābiķis
Likumprojekts “Grozījumi Ārstniecības likumā” (2.lasījums)
(1867. un 2531. dok., reģ. nr.590)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne
Lēmuma projekts “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei darbības laika pagarināšanu līdz 2004.gada 1.novembrim”

Ziņo

- dep. J.Šmits
Likumprojekts “Grozījumi Enerģētikas likumā” (1.lasījums)
(2477. un 2477.a dok., reģ. nr.755)

Ziņo

- dep. K.Peters
Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā” (1.lasījums)
(2501. un 2501.a dok., reģ. nr.762)

Ziņo

- dep. V.Skujiņš
Likumprojekts “Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu” (1.lasījums) (Steidzams)
(2466. dok., reģ. nr.751)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu” (1.lasījums) (Steidzams)
(2487. dok., reģ. nr.759)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu” (2.lasījums) (Steidzams)
(2487. dok., reģ. nr.759)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu” (1.lasījums) (Steidzams)
(2486. dok., reģ. nr.758)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņemšanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu” (2.lasījums) (Steidzams)
(2486. dok., reģ. nr.758)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā” (2.lasījums)
(2520. dok., reģ. nr.777)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības K.3 pantu” (2.lasījums)
(2506. dok., reģ. nr.764)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Likumprojekts “Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu” (2.lasījums) (Steidzams)
(2466. dok., reģ. nr.751)

Ziņo

- dep. I.Solovjovs
Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

Balsojumi

Datums: 29.04.2004. 09:03:38 bal001
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Datums: 29.04.2004. 09:04:38 bal002
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā
Datums: 29.04.2004. 09:13:04 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2503 nodošanu komisijām

Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu
Datums: 29.04.2004. 09:13:44 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2506 nodošanu komisijām

Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā
Datums: 29.04.2004. 09:14:20 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2520 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"
Datums: 29.04.2004. 09:20:58 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2527 nodošanu komisijām

Datums: 29.04.2004. 09:22:02 bal007
Balsošanas motīvs: Par pārbalsošanu

Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likdivēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā
Datums: 29.04.2004. 09:23:00 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2503 nodošanu komisijām

Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli"
Datums: 29.04.2004. 09:23:42 bal009
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2544 nodošanu komisijām

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A. Latkovskim"
Datums: 29.04.2004. 09:24:18 bal010
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.2535

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam V. Dombrovskim"
Datums: 29.04.2004. 09:24:50 bal011
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.2536

Lēmuma projekts "Par deputāta B.Cileviča ievēlēšanu Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijā"
Datums: 29.04.2004. 09:25:24 bal012
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.2525

Saeimas deputātu pieprasījums ārlietu ministram R.Pīkam par Latvijas Republikas bruņoto spēku dalību Irākas okupācijā
Datums: 29.04.2004. 10:11:40 bal013
Balsošanas motīvs: Par pieprasījuma ar dok. nr.2528 steidzamību

Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli" (reģ. nr.782) (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 10:13:40 bal014
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2544 noraidīšanu

Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli" (reģ. nr.782) (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 10:14:42 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2544 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli" (reģ. nr.783) (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 10:15:16 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2556 steidzamību

Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli" (reģ. nr.783) (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 10:15:46 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2556 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli" (reģ. nr.783) (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 29.04.2004. 10:16:30 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2556 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 29.04.2004. 10:18:54 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2101B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 29.04.2004. 10:19:48 bal020
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 29.04.2004. 10:21:34 bal021
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 29.04.2004. 10:23:14 bal022
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 29.04.2004. 10:24:00 bal023
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2372B pieņemšanu 2.lasījumā

Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 10:25:30 bal024
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2557 steidzamību

Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm izpildīšanu Latvijas Republikā (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 10:25:56 bal025
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2557 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības K 3.pantu (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 10:27:02 bal026
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2558 steidzamību

Par Konvenciju par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību Protokola, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 10:27:24 bal027
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2558 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Augstskolu likumā (2.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:04:10 bal028
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi Augstskolu likumā (2.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:16:38 bal029
Balsošanas motīvs: Par 12.priekšlikumu

Grozījumi Augstskolu likumā (2.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:17:06 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2499 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr.478) (3.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:18:08 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2522 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (3.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:19:06 bal032
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2523 pieņemšanu 3.lasījumā

DNS (dezoksiribonukleīnskābes) nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:19:54 bal033
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2385 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Militārā dienesta likumā (2.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:23:02 bal034
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2524 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu" (2.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:24:42 bal035
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2530 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Ārstniecības likumā (2.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:26:50 bal036
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2531 pieņemšanu 2.lasījumā

Lēmuma projekts "Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības laika pagarināšanu"
Datums: 29.04.2004. 11:30:44 bal037
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok. nr.2545

Grozījumi Enerģētikas likumā (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:32:04 bal038
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2477 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Zvejniecības likumā (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:33:14 bal039
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2501 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām ES dalībvalstīm Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāti, pamatojoties uz Līguma par ES K 3. pantu, Deklarācija par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemš anu un Deklarācija, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:34:56 bal040
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2466 steidzamību

Likumprojekts "Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3. pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu" (reģ. nr.751) (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 11:35:16 bal041
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2466 pieņemšanu 1.lasījumā

Datums: 29.04.2004. 11:36:42 bal042
Balsošanas motīvs: Par pārtraukumu

Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu" (reģ. nr.759; dok. nr.2487); (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 12:02:18 bal043
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2487 steidzamību

Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu" (reģ. nr759; dok. nr.2487); (1.lasījums).
Datums: 29.04.2004. 12:02:38 bal044
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2487 pieņemšanu 1.lasījumā

Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu" (reģ. nr.759; dok. nr.2487) (2.lasījums, steidzams)
Datums: 29.04.2004. 12:03:14 bal045
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2487 pieņemšanu 2.lasījumā

Likumprojekts "Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciā lus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3 .pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņem šanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatī vās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu" (reģ. nr.758; dok. nr.2486) (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 12:04:50 bal046
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2486 steidzamību

Likumprojekts "Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciā lus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3 .pantu, Deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņem šanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatī vās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu" (reģ. nr.758; dok. nr.2486) (1.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 12:05:12 bal047
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2486 pieņemšanu 1.lasījumā

Likumprojekts "Par Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību iztulkošanu, pieņemot prejudiciā lus nolēmumus, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3 .pantu, deklarāciju par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību un Protokola par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto minētās konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, vienlaicīgu pieņem šanu, Deklarāciju, kas pieņemta saskaņā ar Protokola 2.pantu, Vācijas Federatī vās Republikas, Grieķijas Republikas, Nīderlandes Karalistes un Austrijas Republikas deklarāciju, Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Otro protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Kopējo deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 13.panta 2.daļu un Komisijas deklarāciju par Otrā protokola 7.pantu" (reģ. nr.758; dok. nr.2486) (2.lasījums steidzams)
Datums: 29.04.2004. 12:05:44 bal048
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2486 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Līgumu par Protokola par Eiropas Kopienu provilēģijām un imunitātēm izpildīš anu Latvijas Republikā (2.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 12:06:42 bal049
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2520B pieņemšanu 2.lasījumā

Par Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību Protokolu, kas izstrādāts pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības K 3.pantu (2.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 12:07:40 bal050
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2506B pieņemšanu 2.lasījumā

Likumprojekts "Par Konvenciju par Informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3. pantu, Līgumu par šīs Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto šīs Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu" (reģ. nr.751; dok. nr.2466); (2.lasījums)
Datums: 29.04.2004. 12:09:16 bal051
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.2466B pieņemšanu 2.lasījumā

Ceturtdien, 29.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 29.februāra kārtējā sēde
10:30  Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde
17:00  2024.gada 29.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem