Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas vienpadsmitā sēde

2003.gada 30.oktobrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Sākam Saeimas 30.oktobra sēdi.

Pirms mēs sākam izskatīt sēdes darba kārtību, informēju, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis Aizsardzības un iekšlietu komisijas iesniegumu ar lūgumu - grozīt Saeimas šā gada 30.oktobra sēdes darba kārtību, izslēdzot no tās 47.jautājuma - likumprojekta “Aizturēšanas un apcietinājuma izpildes likums” - izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu, balsosim par 47.jautājuma izslēgšanu no darba kārtības! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - 6, neviens deputāts neatturas. 47.jautājums no darba kārtības ir izslēgts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis Tautas partijas frakcijas deputātu Kalvīša, Bērziņa, Lagzdiņa, Kučinska un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 30.oktobra sēdes darba kārtībā, iekļaujot pirmās sadaļas “Prezidija ziņojumi” daļā “Par iesniegtajiem likumprojektiem” likumprojektu “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu, balsosim par darba kārtības… Es atvainojos, vai Mihails Pietkevičs vēlas runāt?

Lūdzu! Vai par izmaiņām darba kārtībā jūs vēlaties runāt? Ko, lūdzu? Mēs pašreiz runājam par izmaiņām darba kārtībā. Viens var runāt “par”. Lūdzu, Mihail!

 

M.Pietkevičs (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Tautas partijas frakcija ir piedāvājusi izdarīt grozījumu likumā “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums”. Tautas partija ir piedāvājusi izdarīt likumā šos grozījumus tādēļ, lai visdrīzākajā laikā Saeima nebūtu būtībā atbildētāja kārtējā tiesas procesā Satversmes tiesā, jo, ja jūs ieskatītos šajos piedāvātajos grozījumos pašā likumā un likumprojekta anotācijā, tad redzētu, ka šis Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, kāds tas ir spēkā pašlaik, ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.pantu, kur ir noteikts, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma priekšā, ka cilvēktiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas un ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darba nespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Tajā pašā laikā Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, konkrēti tie panti, kuros Tautas partija piedāvā izdarīt grozījumus, tas ir, 10. un 12.pantā, paredz to, ka bezdarbnieka statusu un līdz ar to arī bezdarbnieka pabalstu nevar iegūt izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālajās vidējās izglītības iestādēs iegūstošie jaunieši vai nepilnu laiku studējošie augstskolās.

Līdz ar to būtībā, ja mēs vistuvākajā laikā nerisināsim šo problēmu, kā to piedāvā Tautas partijas frakcija, ar grozījumiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, visticamāk, ka Saeimai kārtējo reizi nāksies rakstīt kādu attaisnošanās vai paskaidrojuma rakstu Satversmes tiesai, kad kāds students būs vērsies Satversmes tiesā ar iesniegumu par šīm Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma antikonstitucionālajām normām.

Es domāju, ka mums visiem ir skaidri zināms, cik daudz ir studentu Latvijā un cik daudzi tomēr no viņiem ir spiesti strādāt, un attiecīgi tad, kad viņiem šis darbs zūd, viņi varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu, jo par viņiem ir pilnībā nomaksāti visi sociālie maksājumi, taču šis Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, kāds tas šobrīd ir spēkā, viņiem to liedz.

Tā ka es lūgtu mūs atbalstīt, iekļaut šo Tautas partijas frakcijas priekšlikumu sēdes darba kārtībā un iespējami ātrākā laikā tomēr lemt par šiem grozījumiem, un izdarīt tos, jo pretējā gadījumā mums šobrīd spēkā ir antikonstitucionālas likuma normas.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. “Pret” pieteikusies runāt deputāte Ina Druviete.

I.Druviete (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie deputāti! Mēs zinām realitāti. Lai nodrošinātu eksistenci, daudzi dienas nodaļas studenti ir spiesti strādāt, bet mēs nevaram šo pārejas situāciju, kuru ir izraisījusi mūsu ekonomikas nesakārtotība, uzskatīt par normu.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pagājušās otrdienas sēdē izskatīja Valsts cilvēktiesību biroja iesniegumu, kurā bija lūgts svītrot kolēģa Pietkeviča minētos pantus no Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma. Un mūsu komisija, apzinājusi visus “par” un “pret”, nolēma nepārsteigties ar šā jautājuma risināšanu, jo mums nākas atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Piemēram, ja pilna laika - pievērsiet uzmanību arī šim terminam! - dienas nodaļas students studē par budžeta līdzekļiem vai pat saņem stipendiju, ko darīt tādā gadījumā, ja šis students neizmanto savas bezdarbnieka tiesības un arī pienākumus pārkvalificēties, ko darīt tad, ja šim studentam divas reizes tiek piedāvāts darbs, kuru viņš sava studiju procesa dēļ nevar veikt?

Un tādēļ Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija uzskata, ka ir nepieciešams Labklājības ministrijas atzinums, ir nepieciešams Izglītības un zinātnes ministrijas atzinums un, protams, ir jāuzklausa arī augstskolu mācību spēku viedoklis.

Tādēļ mēs esam sagatavojuši vēstuli gan labklājības ministrei, gan izglītības un zinātnes ministram, gan arī, protams, finanšu ministram, jo ir skaidrs, ka šāds likuma grozījums prasīs papildu līdzekļus. Bez tam esam lūguši arī Saeimas Juridisko biroju izskatīt šo jautājumu.

Mēs par atbilžu iesniegšanas termiņu esam noteikuši 1.decembri, un tādēļ lūdzu atlikt šo jautājumu līdz 1.decembrim un šajā brīdī balsot “pret” šā jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, balsosim par likumprojekta iekļaušanu darba kārtībā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 42, pret - 30, atturas - 22. Darba kārtībā likumprojekts nav iekļauts.

Sāksim izskatīt darba kārtību.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret - nav, atturas - 5. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret - 1, atturas - 5. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret - nav, atturas - 5. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nodot Juridiskajai komisijai un Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai un noteikt, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot arī atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 94, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījums Krimināllikumā” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai un noteikt, ka Aizsardzības un iekšlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot arī atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 93, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” nodot Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijām, nosakot arī atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijām.

Nākamais darba kārtības jautājums. Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Guntara Krasta iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu šā gada 30.oktobrī. Lūdzu deputātus balsot par atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Guntaram Krastam! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret - nav, atturas - 1. Deputātam atvaļinājums piešķirts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Martijana Bekasova atsaukšanu no Eiropas Parlamenta novērotāja statusa”.

Iesniedzēju vārdā runās deputāts Juris Dobelis.

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Katrs Saeimas deputāts, uzsākot darbu, zvēr vai svinīgi sola stiprināt Latvijas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tas attiecas uz katra deputāta vārdiem un darbiem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un, ja deputāts publiski pauž savu viedokli, lai kāds tas arī būtu, tad būtu ļoti savādi, ja šis publiski paustais viedoklis atšķirtos no tā, ko deputāts ir teicis zvērot vai svinīgi solot. Tas ir viens aspekts. Un tas pagaidām ir tikai tas, kas skar deputāta rīcību, nepildot pilnvarotas amatpersonas pienākumus.

Jā, deputāts ar savu viedokli var staigāt, diženi izrunāties savu pielūdzēju priekšā. Un tur ir tiešām jāskatās, ko viņš saka tādu, kas saskan vai nesaskan ar likumā paredzēto.

Bet tagad parunāsim par tādu deputātu, kas pauž viedokli vai sniedz informāciju kā Latvijas Republikas Saeimas pilnvarota persona, kā persona, ko mēs šeit ar savu balsojumu esam pilnvarojuši pārstāvēt Latvijas valsti ārpus Latvijas! Un te jau nu ir pavisam cita runa. Un tā nav personīgā viedokļa paušanas ierobežošana.

Un tagad, lūdzu, kolēģi, sakiet, kā jūs vērtēsiet cilvēku, kurš sēž 13 gadus pēc kārtas Latvijas parlamentā un kurš 13 gadu laikā nav praktiski bijis spējīgs līdz tribīnei atnākt un skaidri paust kaut kādā jautājumā savu viedokli, un kurš tomēr tika pilnvarots pārstāvēt Latviju Eiropas parlamentā, un kuram tika uzticēts iegūt tur informāciju un šo informāciju sniegt šeit saviem kolēģiem?

Nerunāsim jau nemaz par to, ka šis pats deputāts - Martijans Bekasovs -, solot stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, nav spējīgs skaidrā latviešu valodā dažus teikumus pateikt! Izņēmums ir tikai tad, ja viņam uzraksta priekšā, - tad stostīdamies nolasa.

Tā ka būtu ļoti patīkami viņu šodien dzirdēt, kad viņš bez kaut kādiem špikerīšiem šeit atnāktu un šeit skaidri pateiktu savu viedokli.

Šis cilvēks varen nadzīgi, tiklīdz ticis ārā no Latvijas, piedalās Latvijas valsts apmelošanā, nepatiesas informācijas izplatīšanā, būdams Latvijas Republikas Saeimas pilnvarota amatpersona. (No zāles dep. J.Jurkāns: “Pasaki konkrēti!”)

Līdz ar to ir vienkāršs jautājums: vai Saeimai ir tiesības šādu cilvēku atstāt tur kā pilnvarotu amatpersonu? Vai viņš vairs var pārstāvēt Latviju, ja viņš rupji melo?

Tagad daži piemēri no “meistardarba”, kas tika izplatīts Eiropas parlamentā. Jau pats virsraksts “Informācija par nacionālo minoritāšu diskrimināciju Latvijā” ļoti skaists, ļoti būtisks!

Un tagad izvilkums: “Nepilsonis Latvijā nevar dabūt darbu.” Kolēģi, iesaku kopā aiziet uz kādu tirgu, uz kādu uzņēmumu, uz kādu iestādi un paskatīties (kaut vai tepat Rīgas Centrāltirgū, nav tālu jāiet no šejienes), cik tur ir tādu nepilsoņu, kas latviešu valodu vēl neprot! Kas tur strādā? Nevar dabūt darbu? Visrupjākie meli! Nekaunīgi meli! Un visi uzskata, ka tas ir normāli, ka Saeimas pilnvarots deputāts, kas 13 gadus šeit ir nosēdējis, var šādi rīkoties. Un nu ir lielie uztraukumi - ko tad nu mēs dzirdēsim no ārpuses (protams, vispirms no Krievijas) par to, ka mēs cilvēku, kas savu valsti apmelo, nevis liekam cietumā… nē, mēs viņu vienkārši vairs nepilnvarojam pārstāvēt Latvijas valsti!

Otri meli. Virsrakstā ir “nacionālo minoritāšu diskriminācija”, bet tekstā ir runa par PSRS militārpersonām un kompartijas funkcionāriem. Un sūdzība, ka, redziet, Latvija viņiem nepiešķir pensijas. Interesanti gan! Kāpēc Latvijai būtu jāpiešķir pensija PSRS militārpersonai, kura šeit ir ieradusies nevis likumīgi, bet kā okupācijas armijas pārstāvis? Protams, teksta autors nemin to, ka vairāk nekā 20 tūkstoši PSRS militārpersonu saņem pensiju no Krievijas. Par to jau runas nav.

Tālāk. Pēc šā teksta sanāk, ka visas PSRS militārpersonas, visi kompartijas funkcionāri ir nacionālās minoritātes. Tātad arī Pelši mēs pieskaitīsim pie nacionālās minoritātes? Būtībā savā sirdī viņš laikam tur jau arī ir. Bet nekāda minoritāte ne no Pelšes, ne no Vosa tomēr nesanāks. Tā ka kārtējie meli! Runājot par militārpersonām, tā arī vajag pateikt, ka viņas ir dažādu tautību. Protams, skaidrojuma, kāpēc šīs militārpersonas ir Latvijā, tur nav, un to arī nav ko meklēt. Jo šāda apzināta izvairīšanās no tā stāvokļa skaidrošanas, kāds ir Latvijā, ir raksturīga visai šai te pārstāvniecībai. Par to, ka šī okupācija kā tāda ir radījusi Latvijā tādu stāvokli, kāds tas ir, un ka ar to mums ir jārēķinās, - par to jau nav jārunā. Ir vienkārši jātracina tie, kas lasa tikai krievu valodā rakstīto, jārunā par to apmēram tāpat, kā kādreiz PSRS runāja: “Rokas nost no Korejas!”, “Rokas nost no Vjetnamas!”.

Tagad ir virsraksts “Rokas nost no Bekasova!”. Redziet, kāds sasniegums!

Lūk, cienītie kolēģi, tagad vērtējiet, vai cilvēku, kurš faktiski ir nodevis valsti, būdams valsts pārstāvis, kurš visrupjākajā veidā ir apmelojis valsti, kuras pilsonis viņš skaitās... Vai tādu cilvēku var kaut kur sūtīt ārpus Latvijas kā pilnvarotu pārstāvi? Tas ir mans jautājums.

Tagad nu ir tie lielie satraukumi, kas tad nu būs, jo cilvēks, redziet, ir paudis savu viedokli. Šis cilvēks, kas ir paudis savu viedokli, saņem pilnu algu Latvijas Republikas Saeimā, saņem visas kompensācijas, līdztekus saņem pilnu samaksu Briselē kā novērotājs. Tā nav kaut kāda persona no malas. Nē! Tā ir valsts amatpersona. Un runa ir par to, ka šāds cilvēks valsti pārstāvēt nedrīkst. Un šķiet, ka ir pienācis laiks šad un tad saprast vienu: jo mēs biežāk šādā veidā vērsīsimies pret cilvēkiem, kuri mūsu valsti apmelo, jo vairāk mūs cienīs ārpus Latvijas. Latvijas ārpolitikai ir viena nelaime - mēs it kā cenšamies vienmēr atbildēt uz apvainojumiem, mēs cenšamies taisnoties un skaidrot, nevis pirmie sniedzam savu patiesību.

Es saprotu, ka pēc šī te mūsu balsojuma - vai nu tāds, vai citāds tas būs - būs reakcija. Tā būs, protams, dažāda, un tad, man liekas, būs īstais laiks to visu paskaidrot un paprasīt citām valstīm: “Kā jūs rīkojaties ar tiem cilvēkiem, kuri darbojas pret jūsu valsts interesēm?” Iedomājieties jebkuras valsts parlamentārieti, kurš ir atbraucis uz citu valsti ar pilnvarām, ar balsojuma pilnvarām, un kurš sāk par savu valsti runāt ne tikai labu. Pieņemsim - ja tas sliktais atbilst patiesībai, tad tā ir viena lieta, bet, ja viņš melo un pie tam rupji melo? Lūk, par ko ir runa!

Un tāpēc šādu cilvēku es aicinu atsaukt no šīs novērotāja pienākumu pildīšanas. Un tad, kad mēs runāsim par Ētikas kodeksu, es būšu viens no tiem, kuri ierosinās tur iekļaut vienu punktu - to, ka par valsts apmelošanu Saeimas deputāts būtu jāsoda. Kā - par to mēs varam lemt, bet mēs neesam tā īsti paredzējuši ne Kārtības rullī, ne kur citur, ko darīt ar tādu deputātu. Runa ir nevis par to, ka viņš pauž savu viedokli, bet par to, ka viņš melo, runādams par savu valsti. Ko darīt ar šādu deputātu un kā rīkoties?

Tā ka, par nākamajiem pilnvarotajiem pārstāvjiem no mūsu valsts kaut kur, šī norma būtu jāatceras. Es varu tikai aicināt: “Cienītie kolēģi, padomājiet, vai tāds cilvēks, kurš neko labu nevēl savai valstij, kurš ir solījis stiprināt Latvijas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, vai tāds cilvēks, kurš faktiski ir pārkāpis arī šos solījumus, ir cienīgs pārstāvēt Latviju kā valsti!”

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Valērijs Agešins...

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Golubovam par procedūru.

A.Golubovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Sakarā ar to, ka tas ir patstāvīgais priekšlikums, man ir iebildumi. Es lūdzu neizskatīt šo priekšlikumu šodien un nodot to Mandātu un iesniegumu komisijai.

Sēdes vadītāja. Diemžēl, Golubova kungs, izskatīšana ir sākusies! Jums vajadzēja šo procedūras jautājumu lemt iepriekš…

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Golubovam.

A.Golubovs. Tā kā jūs pirms izskatīšanas neprasījāt, vai kādam ir iebildumi - man iebildumi bija uzreiz, un man bija arī nospiesta poga -, es lūdzu pārtraukt izskatīšanu un nodot šo jautājumu komisijai.

Sēdes vadītāja. Pirmām kārtām ir jābūt šādam rakstveida priekšlikumam, bet pēc debatēm tad tālāk deputāti lems.

Lūdzu, turpināsim debates. Deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 100.pantu ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver sevī arī tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Tas nozīmē, ka nevienu cilvēku, to skaitā arī deputātu, nedrīkst vajāt par viņa uzskatiem. Līdz ar to lēmuma projekts par deputāta Martijana Bekasova atsaukšanu no Eiropas Parlamenta novērotāja statusa ir juridiski nekorekts, analfabētisks solis, kas ir pretrunā ar mūsu Pamatlikumu. Uzskatu, ka tādā veidā Saeimā notiek politiska izrēķināšanās ar deputātu Bekasovu.

Līdz ar to Tautas saskaņas partija kategoriski uzstājas pret šādu lēmuma projektu. Un es prognozēju, ka viss beigsies ar lielu starptautisku skandālu. Vai patiešām mēs esam ceļā uz autoritāru valsti? Un vispār - kā lēmuma projekta autoriem nav kauna kārtējo reizi apkaunot Latviju? Ja Latvija patiešām ir demokrātiska valsts, tad Martijanam Bekasovam jāpaliek Eiropas Parlamentā novērotāja statusā.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamie kolēģi! Jā, šo priekšlikumu iesniedzām jeb rosinājām mēs - frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, bet, kā jūs redzat, to ir parakstījuši ne tikai mūsu partijas pārstāvji, bet arī vairāku citu Saeimā pārstāvēto partiju pārstāvji. Jūs redzat, ka šeit ir gan partijas “Jaunais laiks” deputātu Druvietes kundzes un Strēļa kunga paraksti, gan Strazdiņa kunga un Ozoliņa kunga paraksti no Zaļo un zemnieku savienības, gan Tautas partijas pārstāvja Dalbiņa kunga paraksts. Un, ja mēs būtu vēlējušies, ja būtu bijusi tāda nepieciešamība, tad, protams, to būtu parakstījuši vēl vairāki desmiti deputātu.

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es jūtu, ka šis jautājums ir nobriedis, ka par to mums beidzot ir jārunā arī šeit un šodien patiešām ir jāizšķiras. Un šī izšķiršanās ir ļoti nopietna. Vai patiešām, kā Dobeļa kungs jau sacīja, mēs ļausim pretvalstiski noskaņotiem cilvēkiem, deputātiem, kuri devuši zvērestu šeit visu kolēģu un tautas priekšā, apkaunot šo valsti un darboties pret šīs valsts interesēm? Es domāju, mēs nedrīkstam pieļaut, ka tā turpinātu uzvesties.

Un vēl. Mandātu un iesniegumu komisija ir izskatījusi un ar balsu vairākumu atbalstījusi šo priekšlikumu, un tādēļ mums patiešām šodien beidzot būtu jāizšķiras ne tikai par Bekasova “nolikšanu pie slitas”, bet jāpadomā arī par daudzu citu šīs partijas vai šo partiju, kuru tagad tur ir vesels bars un kuras droši vien vēl sadalīsies, “nolikšanu pie vietas”. Jo viņi patiešām braukā pa pasauli, izmanto Saeimas naudu, mūsu tautas naudu, un gānās par mūsu valsti, ceļ tai neslavu. Bet, redziet, es jau šeit no tribīnes kādreiz esmu atgādinājis, ka piekāpšanās nekad neko labu nedod: tai seko kārtējais spiediens un atkal piekāpšanās. Par to liecina pēdējo dienu notikumi un visu pēdējo mēnešu notikumi. Man vakar kolēģe Inese Vaidere rādīja vienu rakstu no laikraksta “Čas”, kur Plinera kungs lielās, ka, redziet, viņa vadībā saceltais troksnis ap Izglītības likumu ir devis rezultātus un ka valdība piekāpusies un tagad 10.klasei tikai 60% mācību no nākamā gada notiks latviešu valodā. Protams, viņš saka, ka tas ir tikai sākums. Viņam jau nepietiek ar to, ka tas ir tikai sākums. Viņam vajag visu, daudz vairāk! (No zāles dep. J.Pliners: “Demagoģija!”)

Baro vilku, cik gribi, tas vienmēr skatīsies uz mežu - skatās un arī skrien uz mežu! Un, vadoties pēc šīs tautas parunas, protams, mums jārīkojas ļoti strikti. Un es ceru, ka mēs šodien ļoti nopietni, ļoti atbildīgi to izvērtēsim - varbūt jau esam izvērtējuši - un nobalsosim par to, ka Bekasovs ir jāatsauc no šā atbildīgā uzdevuma. Un jāpadomā arī par viņam līdzīgo - Cileviča un vēl dažu citu - atsaukšanu no viņiem dotā uzdevuma. Un, ja vajadzēs, mēs varam arī pamainīt Kārtības rulli, lai tajā nebūtu tādu lietu, ka it kā obligāti mums, piemēram, Nacionālās drošības komisijā jāievēlē, lūk, kāds no šiem interfrontiešu pārstāvjiem. Tas ir smieklīgi! Interfrontes pārstāvis pārzinās Latvijas drošību! Tas taču ir smieklīgi!

Tāpēc mums ir pavisam nopietni jāizvērtē arī daudzas citas lietas.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godājamie kolēģi deputāti! Par vienu no iespējamām opozīcijas darbības vadlīnijām var būt princips - jo sliktāk, jo labāk. PCTVL frakcija kopumā un arī es personīgi - mēs noraidām šo principu. Varbūt par iemeslu tam kalpo nepilnvērtības komplekss, kuru valsts iedveš krieviem: “Lūk, jūs šeit esat viesi, ienaidnieki, Maskavas aģenti un tamlīdzīgi!” Vienā no kārtējiem piketiem, kas tika sarīkots, lai aizstāvētu izglītību dzimtajā valodā, mūsu piekritēju pūlis sāka skandināt: “Eto naša strana! Eto naša strana!” (Protokola labad pārtulkošu: “Šī ir mūsu zeme!”) Un tas arī ir PCTVL lozungs un pasaules uzskats. Tieši šādā kontekstā mēs arī uztveram šo kaunpilno, valsti pazemojošo lēmuma projektu. Šis 10 deputātu parakstītais dokuments var izveidot Eiropā tik negatīvu Latvijas tēlu, kādu nav pa spēkam izveidot pat 10 bekasoviem, kas atrodas Eiropas Parlamentā gan kā novērotāji, gan kā deputāti. Deputāti, kas parakstīja šo papīreli, patiesi neapjēdz, ko dara, viņi pat nesaprot, ka viņi pazemoja ne tikai savu valsti, bet pirmām kārtām paši sevi.

Nils Muižnieks ar visu savu ministriju vaiga sviedros meklē netiešas nacionālās un rasu diskriminācijas pazīmes. Lai atvieglotu Muižnieka kungam darbu, dodu viņam padomu - biežāk iestaigāt Saeimā. Šeit viņš ieraudzīs tādas lietas, kādas zinošajam Eiropas Parlamentam nav pat sapnī rādījušās. Un kalpo tam par piemēru šis rupjais uzbrukums vienkāršajam Latgales milicim Bekasovam. (Zālē troksnis.)

Viedokli par nepilsoņiem un valodas problēmām, ko Eiropas Parlamentā pauda Bekasovs, atbalsta vismaz katrs otrais Latgales iedzīvotājs. Var jau būt, ka arī Latgali, tāpat kā Bekasovu, mēs atsauksim no Eiropas Savienības. Šis ir pats apkaunojošākais dokuments, kādu mēs esam izskatījuši 8.Saeimas pilnvaru laikā. Lai glābtu mūsu valsts reputāciju, pastāv tikai viena izeja - nekavējoties pārtraukt tā izskatīšanu.

Es aicinu kaut vai vienu no deputātiem, kas parakstījuši šo dokumentu, pēdējā brīdī glābt arī savu reputāciju - nekavējoties atsaukt savu parakstu.

Sēdes vadītāja. Deputāts Aleksandrs Kiršteins.

A.Kiršteins (Tautas partijas frakcija).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godājamie deputāti! Es domāju, ka mēs neesam daudz ko sapratuši šajā dokumentā. Es domāju, ka Bekasova kungs, šis vienkāršais Latgales milicis, vadījās no pašām cēlākajām un godīgākajām jūtām.

Uzmanīgi izlasīsim pirmo rindkopu! Tur ir teikts, ka 1940.gada 21.jūnijā šeit ieradās cilvēki, kuri kā partijas funkcionāri bija strādājuši ārpus Latvijas. 1940.gada 21.jūnijā praktiski visa Eiropa bija okupēta. Tajā laikā Padomju Savienība, kā mēs zinām, sadarbojās ar hitlerisko Vāciju. Viņa bija uzbrukusi gan Polijai, gan Somijai. Bija tikai divas partijas - Nacionālsociālistiskā partija un Komunistiskā partija. Bekasova kungs jau nemin, kādas partijas funkcionāri šeit ir. Viņš ironiski norāda - acīmredzot Eiropas Savienībai - uz to: ja mums ir jāmaksā komunistu funkcionāriem ārzemēs pensija, tad mums ir arī jāmaksā vēl jo vairāk Latvijā pensija nacistu funkcionāriem, kas ir šeit pēc tam strādājuši. Tā ir analoģija, kas ir ļoti asprātīga.

Bekasova kungs faktiski ir izdarījis to darbu, kas ir jādara Latvijas Ārlietu ministrijai. Viņš pirmo reizi ir publiski norādījis, ka 600 tūkstoši cilvēku sapelnījuši savas pensijas ārzemēs. Kāpēc jūs domājat, ka viņi ir sapelnījuši Krievijā tās pensijas? Varbūt viņi ir tās sapelnījuši arī Francijā, Lielbritānijā, Vācijā, un Bekasova kungs vienkārši grib lūgt Eiropas Savienības fondu palīdzību un palielināt Latvijai saņemamo finansējumu no šīm valstīm? Tā ka arī tajā ziņā mēs nevarētu viņam neko briesmīgi pārmest.

Es domāju, ka tajā daļā, kur Bekasova kungs asprātīgi norāda, ka Latvijā tiek angļu vai franču valoda mācīta krieviski, viņš vienkārši ironizē par Krieviju. Krievijas Dome ir pieņēmusi likumu, ka visiem, gan somiem, gan karēļiem, gan tjurku tautām, gan arī arābiem, ir jālieto kirilica. Viņi nedrīkst lietot nedz arābu burtus, nedz latīņu burtus. Tātad acīmredzot šeit Bekasova kungs smalki ironizē. Vismaz es to tā saprotu.

Vienīgā neprecizitāte Bekasova kungam ir acīmredzot jautājumā par tiem vairāk nekā 10 tūkstošiem demonstrantu 4.septembrī. Bet, redziet, arī tam var atrast izskaidrojumu: ja piespiedu kārtā viņam matemātika ir mācīta latviešu valodā, kuru viņš nav pārvaldījis, tad viņš to matemātiku nav iemācījies un acīmredzot ir vienkārši nepareizi saskaitījis tos ciparus.

Es negribētu piekrist godājamās opozīcijas teiktajam, kas te izskanēja no Latvijas Sociālistiskās partijas pārstāvju puses, - ka nevarot Bekasova kungu atsaukt. Viņš jau nav ievēlēts! Es domāju, ka jāformulē tieši savādāk - ka Latvijas Sociālistiskā partija atradīs vēl kaismīgākus cīnītājus, kas Eiropas Savienībai varēs norādīt uz to, ka šeit ir cilvēki, kas jau 12 gadus mokās un ka šeit ir jāveido kaut kāds repatriācijas fonds. Es aicinu deputātus iedziļināties arī šajās problēmās un humāni palīdzēt šiem cilvēkiem.

Mani ļoti sāpina tas, ka Krievijas vēstnieks teica, ka Krievijas vēstniecībā ir - pareizāk sakot, jau pirms kāda pusotra gada esot bijis - vairāk nekā 3000 iesniegumu no cilvēkiem, kuriem tiešām neesot šeit radinieku un kuri gribot atgriezties Krievijā, bet Krievija nespējot viņiem palīdzēt, teiksim, ar mēbeļu furgoniem, nespējot palīdzēt ar dzīvokļiem. Pagājušā gada martā, kad mēs ar Bērziņa kungu bijām Krievijas Domē, mēs norādījām uz šo problēmu. Norādījām uz to, ka “Eirobarometra” veiktajā aptaujā, kas pirms diviem gadiem notika Latvijā, gandrīz katrs otrais nepilsonis norādīja, ka nepilsoņiem ir divējādas vēlmes: daļa it kā gribētu nākotnē izbraukt uz Eiropas Savienību, bet daļa gribētu atgriezties Krievijā - ar nosacījumu, ka viņi saņemtu kārtīgu kompensāciju jaunas dzīves uzsākšanai. Un tad Krievijas ārlietu ministrs pateica: “Ko gan jūs iedomājaties! Mums 20 miljoni prasa šādu palīdzību. Krievija nav tik bagāta, lai viņiem palīdzētu ar visām šīm finansēm.”

Es saprotu, ka Bekasova kunga ideja ir piesaistīt Latvijai Eiropas Savienības fondus, bet, kā jau es teicu, tā kā viņš matemātiku ir mācījies latviešu valodā, tad viņam ir problēmas, tāpēc Sociālistiskā partija varbūt atradīs vienkārši vēl kādu labāku pārstāvi, kurš daudz labāk tiks galā ar šiem uzdevumiem.

Līdz ar to es domāju, ka nekāds pārkāpums nebūs, ja šī partija nomainīs savu delegātu, un mēs tad varētu viņu tikai atbalstīt šajā godīgajā un svētīgajā darbā.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Nikolajs Kabanovs.

N.Kabanovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Latvijas cilvēki! Vēsturei ir tieksme atkārtoties: vienreiz - kā drāmai, otrreiz - kā farsam. Tie no mums, kuri 80.gadu beigās ir sekojuši politiskajiem notikumiem, droši vien atceras mūsu slaveno tautas deputātu piedzīvojumus ļaunuma impērijas galvaspilsētā. Vairākums no viņiem demonstratīvi nenēsāja PSRS deputāta nozīmīti, aizvietojot to ar mūsu sarkanbaltsarkanajiem karodziņiem, bet viens drosmīgs tautas kalps parādīja visai pasaulei arī to, ka viņš var nenēsāt arī apavus, un ar to rādīja visai pasaulei Baltijas garīgās priekšrocības - baltās zeķes. Toreiz neviens “melnais pulkvedis” necentās atsaukt tautfrontiešus no Maskavas. Demokrātija taču ir demokrātija visiem!

Gāja gadi, un Latvijas valstsvīri “sajuta garšu”, atņemot mandātus politiski “nepareizajiem” deputātiem - puča atbalstītājiem, militāristiem, čekistiem, vāciski runājošajiem… Visi šie biedri un kungi palika mūsu atmiņā kā demokrātijas upurjēri, un šodien mums, Latvijas deputātiem, mūsu sirdsapziņa prasa: “Cik ilgi mēs upurēsim mūsu kolēģus?”

Deputāta Bekasova vienīgā vaina ir tā, ka viņš pieder pie absolūtā mazākuma Eiropas Parlamentā, jo viņš ir vienīgais etniskais krievs šajā cienījamajā iestādē. Manuprāt, visiem Latvijas politiķiem, kuri grib, lai Latviju uztvertu kā demokrātisku valsti, vajag rūpēties par tādām minoritātēm.

Lūdzu jūs vēlreiz pārdomāt un nebalsot par šo demonstratīvo priekšlikumu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Jakovs Pliners.

J.Pliners (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Godājamais Prezidij, cienījamie deputāti! Ne tik sen Dobeļa kungs teica, ka Martijans Bekasovs ir Saeimas deputāts jau 13 gadus. Par ko tas liecina? Tas liecina, ka ievērojama Latvijas pilsoņu daļa uzticas šim deputātam, ievēlē viņu katrā Saeimā, un, manuprāt, tas deputātam Bekasovam dara tikai godu.

Kā jums ir zināms, deputātam ir tiesības un pat pienākums paust savu un savu vēlētāju gribu, domas un ieceres. Dobeļa kungs teica, ka Bekasova kungs meloja. Ja viņš meloja vai neievēroja likumu, lūdzu, sniedziet prasību tiesā, un jūs vienkārši atrisināsiet šo jautājumu.

Dobeļa kungs, izraujot no konteksta vārdus, minēja, ka Martijans Bekasovs esot rakstījis, ka nepilsonis nevarot dabūt darbu. Arī es apgalvoju, ka, piemēram, nepilsonis ar augstāko juridisko izglītību nevar Latvijā dabūt advokāta darbu vai notāra darbu. Ja es tagad saku kaut ko tādu, kas jums nepatīk, tad tās jau ir jūsu problēmas. Tātad - vai tie ir meli?

Jā, godājamie deputāti, ja jūs šodien pieņemsiet šo lēmumu, tad jūs kārtējo reizi pierādīsiet demokrātijas trūkumu Latvijā, jūs kārtējo reizi paši grausiet Latvijas prestižu Eiropā un pasaulē. Vai mums tas ir vajadzīgs?

Es uzskatīju un uzskatu, ka nacionālradikāļi pirmām kārtām ir savas tautas ienaidnieki, tātad mūsu gadījumā - latviešu tautas ienaidnieki, un tikai pēc tam viņi ir citu tautu ienaidnieki.

Kas deva tiesības dobeļiem un tabūniem noteikt, kurš no deputātiem ir lojāls vai nav lojāls Latvijai?

Dobeļa kungs apvaino Bekasova kungu, ka viņš saņem deputāta algu. Vai pats viņš nesaņem to pašu algu? Vai viņš atdeva atpakaļ to kompensāciju, kuru viņš saņēma kā 7.Saeimas neievēlētais deputāts 8.Saeimā? Cik man ir zināms, tas nenotika.

Es aicinu jūs ar gaišu prātu izvērtēt šo jautājumu, kuru mēs šodien apspriežam. Nu, es nezinu... Ja jūs gribat kārtējo reizi zaudēt Eiropas tiesā, tad paklausiet nacionālradikāļiem un dariet to, bet principā... Jā, un vienlaicīgi jūs palīdzēsiet gan Bekasovam, gan arī Latvijas Sociālistiskajai partijai celt savu prestižu.

Un tomēr es paļaujos uz jūsu gudrību un ceru, ka jūs nobalsosiet “pret”.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Aldis Kušķis.

A.Kušķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo Saeimas priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Varbūt mūs dzird kāds no tiem, kas ir ievēlējis Bekasova kungu. Es par to gan ļoti šaubos, jo šī auditorija diez vai klausās šeit, zālē, vai kā citādi, un diez vai šai “revolucionārajai šūniņai” uzticīgie vēlētāji ir padomājuši par to, ka Bekasova kungs viņiem pašiem, tātad šai auditorijai, viņa vēlētājiem, ir nodarījis sliktu. Ir nodarījis sliktu, cīnoties it kā par viņu mērķiem, bet ar pilnīgi nepareizām, melīgām un negodīgām metodēm.

Demokrātija ir tā, ka jums ir tiesības izteikties. Jums ir tiesības izteikties! Taču, ja jūs izsakāties tādā melīgā veidā, tad jūs savai auditorijai esat nevis moceklis - kā mēs varam viņu par tādu pārvērst? -, bet jūs darāt sliktu. Jums ir tiesības darīt savai vēlētāju auditorijai sliktu, un mēs nevaram jums tās liegt. Turklāt mūsu uzdevums nav Bekasova kungu pārvērst par mocekli, bet mūsu uzdevums ir panākt, lai Latvijas Saeimu Eiropas Parlamentā pārstāvētu novērotāji, kuri ir spējīgi aizstāvēt Latvijas valsts intereses, nevis pārstāvēt “revolucionāras šūniņas” intereses.

Un šajā gadījumā es lūgtu kolēģus atbalstīt priekšlikumu un atsaukt Bekasova kungu, jo arī man personīgi ir ļoti grūti strādāt Eiropas Parlamentā kā novērotājam, apzinoties to, ka kopā ar mani strādā cilvēks, kurš nevis aizstāv Latvijas valsts intereses, bet kurš tikai teorētiski pārstāv kādas grupas intereses, nedarbojoties Latvijas valsts interesēs, bet melīgi (No zāles dep. M.Bekasovs: Nav melīgi!”) un, manuprāt, pilnīgi “garām” mēģina aizstāvēt savu vēlētāju intereses. Nepadarīsim Bekasova kungu par mocekli! Viņš vienkārši savu auditoriju ir piekrāpis.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Paulis Kļaviņš.

P.Kļaviņš (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi! Jautājums ir interesants, grūts, nepatīkams un tomēr noderīgs, jo redzam, pie kā mēs tagad esam nonākuši. Es vakar vēl nezināju, kā izturēties, kā balsot - “par” vai “pret”, bet tagad, tā noklausoties un visu apsverot, lieta kļūst aizvien skaidrāka.

Es savu uzstāšanos sākšu ar dažiem skaidrojumiem saviem kolēģiem kreisajā spārnā. Plinera kungs, es runāšu par tiem darba aizliegumiem - par darba iespējām. Man ir starptautiska pieredze. Es diezgan ilgi nodzīvoju Vācijā, visi mani bērni tur ir piedzimuši. Viņiem nebija tiesību pat par skolotāju strādāt Federatīvajā Vācijā, ja viņi nebija pieņēmuši Vācijas pavalstniecību. Mēs visu laiku bijām un palikām ārzemnieki. Bezdzimtenes ārzemnieki. Liene bija bezdzimtenes ārzemnieks. Viņai nebija tiesību strādāt par skolotāju, ja nepieņēma Vācijas pavalstniecību. Lai pieņemtu Vācijas pavalstniecību, ir nepieciešams uzrakstīt savu biogrāfiju - rokrakstā, nevainojamā vācu valodā -, pierādīt visas tās zināšanas, kuras prasa arī mūsu valstī Naturalizācijas pārvalde. Tad, kad iegūst pavalstniecību, paveras vesela rinda nodarbošanās iespēju, kādu nav bezvalstniekiem, nepilsoņiem.

Lūdzu, nevajag ignorēt šīs lietas! Ja jūs pasakāt, ka “viņi nevar dabūt darbu”, tad iznāk, ka viņi pat ielu nevar slaucīt, ka viņi neko nevar darīt. Tā tas nav! Tā ir apzināta maldināšana, Plinera kungs! Viņi nevar dabūt tādu darbu, kādu neviena civilizēta un tiesiska valsts nedod cilvēkiem, kas vēl nav šīs valsts pilsoņi. Lūk, tā! Tā ir viena lieta.

Otra lieta. Kabanova kungs, par vajāšanām šeit nav runa! Neviens negrib vajāt Bekasova kungu. To nu ne! Lai Bekasova kungs mierīgi dzīvo, kur viņam patīk! Tikai vienu lietu mēs negribētu. Mēs negribam, ka Bekasova kungs pārstāv Latvijas valsti, turklāt vēl kā novērotājs un līdz ar to arī kā cilvēks, kas var izteikties Eiropas Parlamentā jau tagad, un pauž uzskatus, kas ir vērsti pret Latvijas valsts interesēm.

Ziniet, es domāju, ka šī lieta nonāks nevis Eiropas tiesā, bet... vispirms tā nonāks Latvijas Satversmes tiesā, jo nu ir jāizšķir jautājums, vai šis deputāts nav pārkāpis savu svinīgo solījumu, kuru, stājoties deputāta amatā, mēs visi devām. Šā svinīgā solījuma saturā ir arī tādi vārdi: apņemos “aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti”. Kā neatkarīgu un demokrātisku valsti! Kādu valsti aizstāv Bekasova kungs, ja viņš domā, ka tie funkcionāri, kas strādāja Latvijas okupācijas interesēs un kas piedalījās Latvijas okupācijā toreiz, 1940.gadā, - ka tie būtu tiesīgi saņemt Latvijas pensijas? Ja tas ir tā, tad jau tā vairs nav neatkarīga Latvijas valsts, kuru Bekasova kungs pārstāv! Tā ir, pēc viņa domām, tā viltotās vēstures republika, kas mūžīgi ir piederējusi Krievijai. Krievija apgalvo, piemēram, arī par Kēnigsbergu, ka tā mūžīgi mūžam esot bijusi Krievijas sastāvdaļa, kaut gan tas tā nekad nav bijis. Nu, tur mēs neko nevaram darīt - meliem nav robežu, var samelot nezin ko. Bet, ja melo, būdams Latvijas Saeimas pārstāvis, - tas nozīmē iet drusku par tālu. To mēs nevaram pieļaut! Tā lieta neiet vairs cauri! Nu tiešām būs jāizšķiras, kā rīkoties. Varbūt vispirms ar to jānodarbojas Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijai, pēc tam - Latvijas Satversmes tiesai? Jo šis ir Satversmi skarošs jautājums. Šeit notiek Satversmes apdraudējums! Ja var cilvēks rīkoties it kā Latvijas Republikas pārstāvis (tāds viņš arī oficiāli ir), tur nav ko iebilst. Bet vai viņš var tāds palikt, ja viņa rīcība ir pretrunā ar doto svinīgo solījumu - “aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti”? Ja viņš Latviju uzskata par Krievijas sastāvdaļu, vai tad viņš var būt demokrātisks deputāts šeit, Latvijas Saeimā? Lūk, tas ir jautājums, kas būtu jāizšķir Latvijas Satversmes tiesai!

Es ceru, ka mēs tik tālu nonāksim un tās lietas noskaidrosies. Visumā notikums ir tomēr ar savu pozitīvo pusi. Tas rosina mūs runāt par vēsturi. Mēs nevaram ilgstoši dzīvot ar falsificētu vēsturi, kuru mums grib uzspiest. Un arī visai Eiropai grib uzspiest savu vēstures viedokli, nerūpēdamies paši par savas zemes cilvēkiem, par tiem miljoniem upuru, kas padomju laikā ir iznīcināti. Parādiet, kur ir piemineklis uzcelts šiem Gulaga upuru miljoniem Krievijas laukos?! Kur tas ir? Noliegti ir šie cilvēki! Šī netaisnā, velnišķīgā vara pastāv vēl šodien Krievijā kā tāds pārmantojums, ar kuru netiek galā. Un te nu mēs esam spiesti ar to saskarties. Mums būs par to jārunā ne vienu reizi vien. Mums būs par to jāraksta, mums vajadzēs rīkot starptautiskas vēsturnieku konferences, kādas jau ir Latvijā notikušas un arī turpmāk notiks, ar Krievijas vēsturnieku līdzdarbību. Mums ir jāskaidro, obligāti jāskaidro vēsture. Jo ir tā, kā pirms dažiem gadiem Vācijas vēsturnieku kongresā teica Vācijas valsts prezidents Johanness Rau. Viņš teica tā: “Tautai, kurai nav vēstures, nav nākotnes. Mums ir jāzina pagātne, jo tad mēs varam veidot nākotni.” Ja mēs pagātni nezinām, ja par pagātni mums ir tik diametrāli atšķirīgi uzskati, kā mēs to jūtam savā sabiedrībā šeit, tad mēs nevaram veidot nākotni. Tāpēc būsim spiesti ar to jautājumu nodarboties, un tad redzēsim, kur mēs nonāksim. Lai runā juristi, lai runā Rietumu tiesībnieki! Mums nav bail no tā. Taču mēs zinām, ka mums ir jāaizstāv Latvijas, neatkarīgas demokrātiskas valsts, intereses, un tāpēc notiks šodien šis balsojums.

Sēdes vadītāja. Deputāte Anna Seile.

 

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Arī es esmu viena no tiem deputātiem, kuri jau 13 gadus strādā Saeimā, tāpat kā Bekasovs. Taču toreiz, 1990.gadā, Bekasovs bija ievēlēts no interfrontes un balsoja pret Latvijas neatkarību, bet es no Tautas frontes un balsoju par neatkarību. Acīmredzot šie tikumi tomēr nemainās. Un, ja Bekasovs ir pārkāpis vispārpieņemtās ētikas normas - izsacīdams dažādus pieņēmumus, kas ir nepatiesi, nostājies pret Latvijas valsti -, es aicinu deputātus balsot par viņa atsaukšanu no Eiropas Parlamenta novērotāja statusa.

Es tikai gribu izteikt vēl arī vienu piebildi par to, ko runāja Plinera kungs. Viņš teica, ka juristam ar augstāko izglītību, kurš ir nepilsonis, nedod tiesības strādāt par advokātu. Kā gan var dot tiesības strādāt par advokātu cilvēkam, kurš, kaut arī ieguvis augstāko izglītību, tomēr nav apliecinājis savu lojalitāti mūsu valstij? Tātad, ja šīs advokāta tiesības viņam tiktu dotas, viņš varētu tās izmantot ne jau mūsu valsts, ne jau mūsu valsts pilsoņu, ne jau mūsu valsts iedzīvotāju labā.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāts Jakovs Pliners - otro reizi.

J.Pliners (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godājamais deputāts Kļaviņa kungs man gluži kā skolēnam nupat stāstīja, kas notiek ar nepilsoņiem Vācijā. Es to, bez šaubām, zinu. Es arī protu lasīt. Diemžēl pie mums Latvijā ir pavisam cita situācija. Jūs, Kļaviņa kungs, te aizbraucat uz Vāciju, te atkal atbraucat, bet vairums mūsu nepilsoņu Latvijā ir dzimuši, Latvijas zemītē guļ viņu vecāki un vecvecāki, taču viņiem ar tām tiesībām, ar to pilsonību ir tā, kā ir. Viss, kas šodien notiek Saeimas zālē, atgādina man boļševismu, tikai nu ir otrādi.

Godīgi pasakiet, cienījamie kolēģi, cienījamie deputāti, cik no jums ir tādu, kas ir lasījuši deputāta Bekasova kunga rakstu vai ziņojumu Eiropas Parlamentam! Cik? Ko jūs tagad nosodāt? Man tas atgādina tos boļševisma laikus… Jūs taču arī atceraties tos boļševisma laikus… Toreiz teica tā: “Es Pasternaku nelasīju, bet viņš ir liels maita.” Tā arī mēs šodien apspriežam šo jautājumu.

Es vēlreiz aicinu nebalsot “par”, nedarīt sev un mūsu valstij kaunu!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāts Aleksandrs Golubovs.

A.Golubovs (Latvijas Sociālistiskās partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Vai kāds no jums ir pilnībā izlasījis to rakstu, kurš tika izplatīts Eiropas Parlamentā? Man liekas, ka varbūt tikai daži. Tas ir pirmkārt.

Otrkārt. Visi tie dati, kuri bija tur, ir paņemti no atklātiem Latvijas avotiem, no atklātiem materiāliem. To visu jūs varat arī paši izlasīt statistikas krājumos.

Un vēl viena lieta. Dobeļa kungs, jūs neievēlēja šajā Saeimā! Atšķirībā no jums Bekasovs jau 13 gadus ir ievēlēts.

Sēdes vadītāja. Deputāts Juris Dobelis.

Labi… Tad deputāts Jānis Strazdiņš. Lūdzu!

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamo Saeimas priekšsēdētāj! Godājamie kolēģi! Strādājot Mandātu un iesniegumu komisijā, mēs saņēmām šos materiālus un tos ļoti rūpīgi izpētījām. Mums bija ļoti dziļa diskusija par šo jautājumu, jo mēs nebūt netaisāmies Bekasova kungu šeit pataisīt par tādu mocekli. Taču mēs, parakstot šādu priekšlikumu, paudām savu sašutumu par to dezinformāciju, ko cienījamais Bekasova kungs sniedz Eiropas sabiedrībai.

Man, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam, ir pilnīgi nepieņemama šī sadaļa par izglītību Latvijā. Būtībā Bekasova kungs citē savu cienījamo kolēģu uzskatus, kuri jau ilgstoši musina mūsu sabiedrību, šķeļ mūsu sabiedrību, organizē manifestācijas jeb tā saucamās tikšanās ar vēlētājiem tādos mūsu Latvijai īpaši svarīgos brīžos kā Eirovīzijas konkursa laikā un citos svarīgos pasākumos, arī pirms svarīgā balsojuma par Eiropas Savienību. Tā ir politiska darbība, kurā cenšas izmantot dažādas, tiešām smagas aktuālas tēmas. Jā, arī valodas apgūšanas jautājums Latvijā nav vienkāršs, un mēs arī zinām, kā tas ir radies. Mēs zinām, kas notika 1940.gadā, mēs zinām, kāpēc te parādījās šie vairāk nekā 600 000 cilvēku, kuriem tagad ir problēmas ar valodas apgūšanu. Tā nav mūsu vaina! Tā ir šī vēsturiskā netaisnība, tās ir okupācijas sekas. Mūsu valsts ir viena no vislojālākajām un visdemokrātiskākajām valstīm, kas cenšas risināt šos jautājumus un ir ieguldījusi daudz līdzekļu un daudz morālā un fiziskā spēka, lai palīdzētu cilvēkiem integrēties mūsu sabiedrībā.

Būtībā es pilnīgi pievienojos Kiršteina kunga teiktajam, ka Bekasova kungs faktiski izdara lāča pakalpojumu tiem cilvēkiem, kuri gribētu apgūt latviešu valodu, kuri gribētu būt konkurētspējīgi un kuri gribētu iegūt augstāko izglītību augstā kvalitātē. Viņš aizmirst vienu lietu - to, ka, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, arī latviešu valoda Eiropas Savienībā būs oficiālā valoda un ka tiem cilvēkiem, kuri būs labi apguvuši latviešu valodu, būs daudz vieglāk dzīvot arī Eiropas Savienībā.

Tā ka būtībā jūs, citējot dažu savu kolēģu tās dogmas, kuras viņi ir pauduši jau vairāku gadu garumā, bet it sevišķi paasinājums bija jūtams pēdējā laikā, kad izšķīrās Latvijas liktenis, izdarījāt kārtējo lāča pakalpojumu savai valstij un Saeimai, kurai jūs devāt zvērestu… Tā ka es uzskatu jūsu rīcību, izplatot šādu paziņojumu, par neētisku.

Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāts Paulis Kļaviņš. Otro reizi.

P.Kļaviņš (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Nu tā jau ir: daži cilvēki mācās ātri un apgūst zināšanas, citiem tu vari trīsreiz un desmitreiz to pašu stāstīt, bet viņi nemācās. Nu nekā nevar izdarīt!

Plinera kungs, man atkal jāgriežas pie jums! Nu, redziet, tā ir - mums ir šī pieredze attiecībā uz stāvokli, ka tu neesi savas valsts... tās valsts pilsonis, kurā tu dzīvo. Un tā ir Eiropas norma, ka pilsoņiem ir savas politiskās tiesības. Krievija vēl šodien jauc - un jūs cenšaties būt tās atbalstītāji -, vienmēr jauc cilvēktiesības ar politiskajām tiesībām. Tās ir divas dažādas lietas! Atbildība par valsti, uzticība valstij un tā tālāk, viss, kas saistīts ar to.

Federatīvajā Vācijā, lai kļūtu par ierēdni - un tāds ir arī skolotājs -, ir jādod solījums būt uzticīgam valstij. To var prasīt tikai no pilsoņa, taču ne no nepilsoņa. Un ne jau tikai vienā amatā nevarēja strādāt tie cilvēki, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nebija pieņēmuši Vācijas pavalstniecību.

Mūsu nepieņemšana faktiski bija mūsu pašu griba. Mūsu ģimene bija latviska ģimene, un mūsu bērni kā pirmo valodu iemācījās mātes un tēva valodu, protams. Sākot iet bērnudārzā un skolā, viņi bez problēmām iemācījās vācu valodu un varēja būt ļoti sekmīgi Vācijas skolās un studēt augstskolās.

Jūs tagad padarāt visu šo kopienu, kas šeit dzīvo kopš kara beigām, par tādiem nabaga martiriem, kuriem tagad uzspiež latviešu valodu. Un tā vismaz kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas sākuma šie cilvēki, ja viņiem nebija īsti patiesas nepatikas pret Latviju un latvietību, varēja sākt mācīties. Viņi jau sen būtu apguvuši latviešu valodu, vismaz bērni. Viņiem nebūtu nekādu problēmu. Es saprotu, ka vecie virsnieki to nevar un negrib, jo viņi ir “uzvarētāji”, viņi ir “atbrīvotāji”, viņi ir viss kas cits. Tikai vienu lietu viņi neņem pretī - to, ka viņi ir kļuvuši par okupantiem, neiedami ārā no tām mājām, no kurām viņi izsvieda latviešus tepat Rīgā. (Starpsauciens: “Pareizi”!) No tām viņi neiet ārā, un cauri, un viņi ir atbrīvotāji.

Sēdes vadītāja. Cienījamais Kļaviņa kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies!

P.Kļaviņš. Nu tos mēs neizmācīsim. Tas ir skaidrs. Bet jaunie jau sen būtu iemācījušies latviešu valodu, ja nebūtu bijusi šī viena lielā grupa, kas cerēja, ka Latvija tomēr nevarēs palikt šinī neatkarības stāvoklī, ka to gan jau atkal pievienos vecajai “mātei Krievijai”. Bet nē! Redziet, līdz ar to, ka mēs tagad jau esam un pietuvojamies aizvien ciešāk Eiropai, šīs cerības par atkalpievienošanos Krievijai beidzot ir jāaprok. Pilnīgi un galīgi!

Un es pieņemu, ka visi krievu tautības Latvijas pilsoņi pārorientēsies samērā viegli un zinās, ka ir jāsadzīvo ar tādu realitāti, kādu Eiropa mums dod. Un tur nevarēs uzspiest ne ar kādiem meliem, ne ar kādiem vēstures viltojumiem savu viedokli...

Sēdes vadītāja. Kļaviņa kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies! Es atvainojos!

P.Kļaviņš. ...ne arī panākt, lai mūs vēl beidzamajā brīdi atturētu, ka mēs netiekam Eiropas Savienībā. Nenotiks tas! Paldies Dievam, ne, un...

Sēdes vadītāja. Kļaviņa kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies...

P.Kļaviņš. ...es tikai iesaku jums būt apdomīgākiem. Jūs zaudēsiet nākamajās vēlēšanās visus... ja ne gluži visus, tad vismaz lielāko daļu savu atbalstītāju, ja jūs turpināsiet šādā veidā darboties pret Latvijas valsti.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Iesniedzēju vārdā - deputāts Juris Dobelis.

 

J.Dobelis (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienītie kolēģi! Iesniedzēju mērķis bija ne tikai ierosināt šā melīgā paziņojuma izgudrotāja atsaukšanu no valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas, bet arī vispār pievērst uzmanību šīm problēmām, kādas ir mūsu Saeimā, - tam, ka mums ir vesela rinda Saeimā ievēlētu deputātu, kas faktiski strādā nevis Latvijas valsts interesēs, bet strādā Krievijas valsts interesēs.

Deputāts Pliners, kā jau parasti, neko nav lasījis un neko nav sapratis. Un tāpēc es gribētu pateikt, kas notika ar šo paziņojumu šeit, pie mums. Sen tas ir izplatīts, par to ir bijusi informācija Latvijas laikrakstos, ir bijusi arī Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijas sēde, kurā komisija vienbalsīgi nolēma aicināt attiecīgo frakciju sūtīt citu novērotāju. Tas viss jau ir bijis! Visi, kuri vēlējās nopietni iepazīties ar šo informāciju, to varēja izdarīt.

Plinera kungs šeit bieži runā nepatiesību, tas viņam ir raksturīgi, un tāpēc nav ko brīnīties! Tā ka šeit vairs nav ko piebilst. Šeit ir mūsu izšķiršanās, vai mēs esam spējīgi skaidri un gaiši paust savu viedokli pret Latvijas valsts apmelotājiem, kas faktiski ir tiešas okupācijas sekas.

Sēdes vadītāja. Pirms mēs balsojam par lēmuma projektu, informēju, ka ir saņemts piecu deputātu Golubova, Solovjova, Deņisova, Maksimova un Fjodorova iesniegums ar lūgumu nodot lēmuma projektu “Par deputāta Martijana Bekasova atsaukšanu no Eiropas Parlamenta novērotāja statusa” Mandātu un iesniegumu komisijai. (Starpsauciens no zāles: “Jau izskatīts!”)

Viens deputāts var runāt “par”, viens deputāts var runāt “pret”.

“Par” vai “pret” deputāti nevēlas runāt.

Lūdzu, balsosim par piecu deputātu iesniegumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 67, atturas - 1. Priekšlikums ir noraidīts.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu “Atsaukt deputātu Martijanu Bekasovu no Eiropas Parlamenta novērotāja statusa.” Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - 22, atturas - 3. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Inetas Ozolas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Ingrīda Labucka.

I.Labucka (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Labdien, cienījamie kolēģi! Juridiskā komisija, izskatījusi tieslietu ministra Aivara Aksenoka virzīto jautājumu par Inetas Ozolas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, atbalsta šāda lēmuma projekta pieņemšanu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par šo lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Ingrīdas Bērziņas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Ingrīda Labucka.

I.Labucka (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija, izskatījusi tieslietu ministra virzīto jautājumu “Par Ingrīdas Bērziņas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”, atbalsta šā lēmuma pieņemšanu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par šo lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret - 1, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Ilzes Celmiņas iecelšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Ingrīda Labucka.

I.Labucka (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija, izskatījusi tieslietu ministra virzīto jautājumu “Par Ilzes Celmiņas iecelšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi”, atbalsta šā lēmuma pieņemšanu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Solvitas Glaudānes iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Ingrīda Labucka.

I.Labucka (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija, izskatījusi tieslietu ministra Aivara Aksenoka virzīto iesniegumu par Solvitas Glaudānes iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi, ir atbalstījusi šāda lēmuma pieņemšanu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par Elitas Grigorovičas iecelšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Ingrīda Labucka.

I.Labucka (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Juridiskā komisija, izskatījusi jautājumu par Elitas Grigorovičas iecelšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Dobeles Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata, ir atbalstījusi šāda lēmuma pieņemšanu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Pirms tālāk izskatām sēdes darba kārtību, paziņoju, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis desmit deputātu - Mūrnieces, Kariņa, Kampara, Latkovska un citu deputātu - lūgumu - iekļaut šā gada 30.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu šādiem likumprojektiem: “Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā”, “Grozījumi Nacionālās drošības likumā”, “Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi pret lēmuma projekta iekļaušanu darba kārtībā! Lūdzu deputātus balsot par minētā lēmuma projekta iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - 17, atturas - 3. Lēmuma projekts iekļauts darba kārtībā. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - Tautas partijas frakcijas deputātu pieprasījums finanšu ministram Valdim Dombrovskim.

Iesniedzēju vārdā runās deputāts Aigars Kalvītis. Lūdzu!

A.Kalvītis (Tautas partijas frakcija).

Priekšsēdētājas kundze! Dombrovska kungs! Deputāti! Valsts ir dzēsusi 20,5 miljonus lielu nodokļu parādu uzņēmumam “Dinaz nafta”. Tas ir izdarīts, neraugoties uz to, ka šā uzņēmuma īpašnieki presē lielās ar savu bagātīgo dzīvesveidu un ekskluzīvajiem īpašumiem. Šis gadījums pilnībā atbilst tam, ko Repšes kungs mēdz saukt par nekaunīgu valsts apzagšanu vai noziedznieku bezkaunīgu trakošanu. Savukārt “Dinaz” gadījumā Repšes kunga darbības liek domāt par “dūmu aizsega” radīšanu, lai piesegtu savējos. Ar nopietnu seju ir pieprasīta papildu informācija.

Es labi atceros, kā “Dinaz” lieta tika atklāta. Vēl iepriekšējā valdībā šo neapšaubāmi sarežģīto lietu noveda līdz krimināllietai. Un, lūk, pēc gada ir rezultāts. Nav skaidrs, kas vispār ir šā gada laikā paveikts krimināllietā. Protams, cīņa ar kontrabandu un nodokļu nemaksāšanu ir sarežģīta. Tā ir ilgstoša un smaga. Tomēr man ir grūti noticēt, ka tiešām neko nevarēja izdarīt. Drīzāk atbilde ir cita. Jau tagad runā par atsevišķu augstu amatpersonu ieinteresētību “Dinaz” lietā. Nav izslēgts, ka šajā sakarā mēs varam runāt par augsta līmeņa korupciju. Ir skaidri redzams, ka 20,5 miljonus latu lielais parāds ir dzēsts noteiktu personu interesēs. Šis ir tāds gadījums, kas būtu jāizmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Un nevis formāli, bet pēc būtības. Tad mēs pa īstam varētu novērtēt, uz ko ir spējīga biroja jaunā vadītāja Strīķes kundze, kas gan netika iecelta ar Saeimas atbalstu.

Dombrovska kungam būs jāpieliek ļoti nopietnas pūles, lai pārliecinātu mūs par savu nevainību. Lai kāds arī būtu Dombrovska kunga skaidrojums šajā lietā, ir skaidrs, ka valsts ir zaudējusi 20,5 miljonus latu.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz atzīt šo pieprasījumu par steidzamu. Vai ir kāds deputāts, kas attiecībā uz steidzamību vēlas runāt “pret”? Šādu deputātu nav. Lūdzu, balsosim par pieprasījuma atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 50, atturas - 19. Pieprasījums nav atzīts par steidzamu.

Līdz ar to pieprasījums ir nodots Pieprasījumu komisijai.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par izlozēm un azartspēlēm””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

Godājamie kolēģi! Šo likumprojektu mēs tomēr izskatīsim pēc pārtraukuma.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm!

Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, jānoklausās paziņojumi.

Vārds deputātei Inesei Vaiderei.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie Ārlietu komisijas deputāti, lūdzu pulcēties uz sēdi Ārlietu komisijas sēžu zālē pēc 5 minūtēm!

Sēdes vadītāja. Vārds deputātam Staņislavam Šķesteram.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Lūdzu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi tūlīt - starpbrīdī!

Sēdes vadītāja. Vārds deputātei Baibai Brigmanei.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas locekļus lūdzu pulcēties Sarkanajā zālē uz kopīgu sēdi ar Revīzijas komisiju!

Sēdes vadītāja. Lūdzu Saeimas sekretāra biedru Aleksandru Bartaševiču nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie deputāti! Nav reģistrējušies: Silva Bendrāte, Boriss Cilevičs, Guntis Bērziņš, Guntars Krasts, Ēriks Škapars, Anta Rugāte, Jānis Strazdiņš, Kārlis Strēlis, Baiba Brigmane un Inese Šlesere.

Sēdes vadītāja. Vai deputāts Aigars Pētersons arī vēlas paziņot kaut ko? Lūdzu, vārds paziņojumam!

A.Pētersons (frakcija “Jaunais laiks”).

Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde notiks Sarkanajā zālē. Lūdz ierasties!

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Godājamie kolēģi! Turpinām darbu. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par izlozēm un azartspēlēm””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godājamie kolēģi! Sākam izskatīt likumprojektus, kuri ir tiešā saistībā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2004.gadam”. Šodien mums ir jāizskata 18 šādi likumprojekti.

Pirmais ir likumprojekts “Grozījums likumā “Par izlozēm un azartspēlēm”” (dokuments nr.1294-b).

Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu - Juridiskā biroja
priekšlikumu - un ir to atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav, līdz ar to lūdzu pieņemt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - neviens, atturas - 11. Likums “Grozījums likumā “Par izlozēm un azartspēlēm”” pieņemts. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Dokuments nr.1295-b - likumprojekts “Grozījums likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli””.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. To iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Lūdzu pieņemt minēto likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - nav, atturas - 17. Likums “Grozījums likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” pieņemts. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Sporta likumā”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Dokumenta numurs 1296-b - likumprojekts “Grozījumi Sporta likumā”. Komisija ir saņēmusi 2 priekšlikumus.

1.priekšlikumu ir iesniegusi Tautas partijas frakcija. Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Tiem, kuri interesējas par sportu, vajadzēja būt zināmam, ka nākamajā gadā notiks vasaras Olimpiskās spēles un ka Olimpiskajās spēlēs piedalās šie augstas klases sportisti. Un Olimpiskajās spēlēs mūsu, Latvijas, sportisti nes Latvijas vārdu pasaulē, popularizē Latviju un aizstāv Latvijas godu. Tāpēc ir ļoti nožēlojami, ka tieši olimpiskajā gadā “jauno laiku” valdība reāli samazina līdzekļus augstas klases sasniegumu finansēšanai sportā, jo mēs ļoti labi zinām, ka katru gadu ir inflācija, ka elektrības cenas ceļas un ka pakalpojumu cenas ceļas. Un inflācija nākamgad - tas ir iestāšanās gads Eiropas Savienībā -, kā paredzams, būs mazāka par 4 procentiem. Tāpēc mūsu frakcija piedāvā nu pašu to minimumu, lai sporta finansēšanu saglabātu vismaz šīgada līmenī. Jūs diemžēl piedāvājat samazināt sporta finansēšanu, pat neskatoties uz to, ka tas ir olimpiskais gads.

Lai šo finansējumu saglabātu vismaz šāgada līmenī, es ļoti lūdzu atbalstīt Tautas partijas frakcijas priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Ministru kabineta vārdā - finanšu ministrs Valdis Dombrovskis.

V.Dombrovskis (finanšu ministrs).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie deputāti! Tātad es, runājot par šo priekšlikumu, gribētu pakomentēt sekojošo. Arī iepriekš, kad līdzīgs priekšlikums tika izteikts par kultūru, protams, finansējums netika indeksēts atbilstoši inflācijai. Tātad Tautas partijas valdības laikā šis finansējuma modelis bija, es pat teiktu, amorāls, jo šis finansējums bija piesaistīts ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem un par alkoholiskajiem dzērieniem. Vienkāršā valodā runājot, jo tauta vairāk nodzertos un nopīpētos, jo vairāk naudas būtu sportam un kultūrai.

Mūsuprāt, šāds finansējuma modelis ir amorāls, un tāpēc mēs piedāvājam nodrošināt stabilu finansējumu no valsts pamatbudžeta, pie tam garantētu finansējumu no valsts pamatbudžeta, paredzot, ka katrā nākamajā gadā šis finansējums nedrīkst būt mazāks nekā iepriekšējā gadā.

Aicinu neatbalstīt Tautas partijas priekšlikumu!

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Jānis Esta.

J.Esta (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie deputāti! Ja reiz finanšu ministrs saka, ka akcīzes nodoklis alkoholam un tabakai ir amorāla parādība, varbūt vispār to neiekasēsim!

Dombrovska kungs, pasakiet, kāda ir atšķirība, vai šo naudu izmanto bērnu pabalstiem vai novirza kādam citam mērķim? Jūs sakāt, ka tad, ja novirza sportam, tas ir amorāli. Es uzskatu, ka tieši Tautas partijas priekšlikums, kas attiecas arī uz inflāciju jeb patēriņa indeksa iekļaušanu šajā finansējumā, ir absolūti nepieciešams. Līdzīgi tas ir arī Kultūrkapitāla fonda likumā.

Tā ka es aicinu atbalstīt Tautas partijas priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputāts Aleksandrs Kiršteins.

A.Kiršteins (Tautas partijas frakcija).

Godājamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Es esmu drusciņ izbrīnīts, kāpēc finanšu ministrs tik zemu vērtē savas valdības darbu un paredz, ka tauta nodzersies. Tautas partijas priekšlikums ir balstīts uz līdzīgiem gadījumiem Eiropas Savienībā. Teiksim, Somijā, ceļoties tautas labklājībai, cilvēki sāk iegādāties veselīgākus un dārgākus dzērienus, nevis nodzeras. Viņi vairs nedzer, teiksim, vārtu rūmē kaut kādus lētus spirtus, viņi dzer dārgākus vīnus, viņiem palielinās šie ienākumi un palielinās attiecīgi arī nodokļi. Tāpēc mani drusciņ pārsteidza tas, ka šeit nāk finanšu ministrs un zīmē mums tik šausmīgi drūmu ainu, ka “Jaunā laika” valdīšanas periodā tauta pēkšņi nodzersies un ka tiks nehumāni, teiksim, iekasēti šie nodokļi, kurus varētu izlietot kultūras un sporta vajadzībām.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Jānis Strazdiņš.

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienītā priekšsēdētāja un cienījamie opozīcijas pārstāvji no Tautas partijas! Kiršteina kungs nupat jau izteica kādu ļoti interesantu ideju. Diemžēl es, būdams eksperts šajos jautājumos, nevaru tam piekrist, jo, redziet, bagātais nodzeras ar labiem dzērieniem, bet nabagais - ar sliktiem dzērieniem. Rezultāts ir viens un tas pats. Viņi nonāk pie narkologiem un beigās degradējas. Ja viena liela tautas daļa degradēsies, tad mēs neviens nebūsim apmierināts, kaut arī viņi būs no visaugstākajām aprindām.

Ir cita nelaime. Nevarētu pat sacīt, ka nelaime, drīzāk gan priecīgs paziņojums, jo beidzot mūsu valsts ir pabeigusi divas lielas programmas: viena ir narkomānijas ierobežošanas programma, bet otra - alkoholisma ierobežošanas programma. Šodien mums būs jāizskata vēl arī likums par akcīzes nodokli alum, un ir priekšlikums daļu no šiem ieņēmumiem novirzīt tieši šo programmu realizācijai.

Ja jūs gribat balstīt sportu tikai uz nodzeršanās rēķina, tad, piedodiet, tur būs mīnusi! Es jums garantēju, ka gan Veselības ministrija, gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan Kultūras ministrija, gan sabiedrība kopumā, kur visiem dzeršana jau tā ir noriebusies, darīs visu iespējamo, lai alkohola patēriņš beidzot samazinātos. Un tad sportam atliks mazāk līdzekļu.

Tā ka labāk piekrītiet Dombrovska kungam! Paldies par uzmanību! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es gan nezinu, kāpēc šeit no tribīnes vajag nodarboties ar demagoģiju. Un pirmām kārtām to nevajadzētu darīt finanšu ministram, jo šis mūsu priekšlikums nekādā ziņā nav saistīts ar alkoholu, ar dzeršanu vai ar nedzeršanu. Šis mūsu priekšlikums ir saistīts ar to, ka jūs, pieņemot šo likumu, samazināt sporta finansējumu, turklāt samazināt šo sporta finansējumu nākamajā - olimpiskajā gadā, kad notiks Olimpiskās spēles. Un tieši tāpēc šim Tautas partijas priekšlikumam nav nekādas saistības ar dzeršanu vai ar nedzeršanu, ar alus dzeršanu, ar vīna dzeršanu vai ar šnabja dzeršanu.

Tautas partijas priekšlikums paredz to, lai tiktu ievērota inflācija arī sporta finansēšanā, jo, ja mēs to neievērojam, tad diemžēl reāli sports nākamgad diemžēl saņems mazāk naudas nekā šogad, un, kopš Tautas partija ir pārstāvēta Saeimā, nekad nav bijusi tāda situācija, ka sports saņemtu mazāk naudas nekā iepriekšējā gadā. Šis finansējums vienmēr ir pieaudzis.

Diemžēl šī ir pirmā neatkarīgās Latvijas valdība, un tā ir “Jaunā laika” valdība, kura salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazina finansējumu gan sportam, gan arī kultūrai. Pirmo reizi neatkarīgās Latvijas vēsturē ir šāda situācija.

Piedodiet man, cienījamie kolēģi, bet tā ir patiesība. Tā ka es aicinu balsot “par” un nemuldēt te par dzeršanu vai par nedzeršanu.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā Brigmanes kundze vēlas ko teikt? Paldies.

Lūdzu deputātus balsot par 1. - Tautas partijas frakcijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 38, pret - 50, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 2.priekšlikums ir Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Es gribētu deputātiem nedaudz paskaidrot par šo priekšlikumu, par to, kā tas ir izveidojies vēsturiski. Šāds pats priekšlikums ir iesniegts vēl sešiem likumprojektiem, un to ir iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Tas nosaka, ka Ministru kabinets, iesniedzot Saeimā gadskārtējo valsts budžeta likumprojektu, valsts budžeta attiecīgajās programmās paredz finansējumu, kas nav mazāks par šo pašu finansējumu iepriekšējā budžeta gadā.

Pēc šāda priekšlikuma izstrādāšanas un atbalstīšanas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā mēs saņēmām ļoti daudz vēstuļu no dažādām organizācijām, it īpaši no Valsts kultūrkapitāla fonda un no radošo apvienību pārstāvjiem, kuri nepiekrīt tādam lēmumam, jo viņus uztrauc tas, ka Saeima varētu pieņemt citu lēmumu. Tādējādi viņi lūdz arī Saeimu atbalstīt iepriekšējā - pirmajā lasījumā pieņemto formulējumu, kuru bija iesniedzis Ministru kabinets.

Lūdzu balsot par šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 2. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 1, pret - 87, atturas - 4. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu pieņemt otrajā lasījumā grozījumus Sporta likumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi Sporta likumā” pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 39, atturas - 1. Likums “Grozījumi Sporta likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Dokuments nr.1297-b - likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem””. Ir saņemti trīs priekšlikumi.

1.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. To atbalsta arī komisija.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2. - arī Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - nav, atturas - 39. Likums “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

 

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Kolēģi! Dokumenta numurs ir 1298-b - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””.

1.priekšlikums. Iesniegusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Arī 2. ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 4. - Tautas partijas frakcijas priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Ēriks Zunda.

Ē.Zunda (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Tātad jūsu priekšā ir divi iespējamie varianti, kā izmantot dzīvokļu privatizācijas rezultātā iegūtos līdzekļus. Pirmajā lasījumā pieņemtais un faktiski no Ministru kabineta nākušais variants piedāvā to, ka visi iegūtie līdzekļi, neatkarīgi no tā, vai ir privatizētas valstij vai pašvaldībām piederošās mājas, tiek regulēti no valdības puses un nonāk valsts budžetā.

Otrs ir tas, ko piedāvā Tautas partijas frakcija, - ka valstij piederošo māju privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi nonāk valsts budžetā, bet pašvaldību māju privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi nonāk pašvaldību budžetā, tiek nodoti pašvaldību rīcībā. Es domāju, ka otrais variants ir daudz loģiskāks un atbilstošāks situācijai, tāpēc ka - atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” - pašvaldībām ir pienākums sniegt iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Un šis ir smags jautājums, un tam ir nepieciešams daudz līdzekļu. Ar šīm problēmām mēs regulāri sastopamies arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kad risinām dzīvokļu jautājumus. Un tāpēc es domāju, ka būtu pareizāk, ja mēs līdzekļus, kas iegūti pašvaldību māju privatizācijas rezultātā, nodotu pašvaldību rīcībā. Es domāju, ka tas būtu labāk nekā tagad, kad mēs viņām atņemam šos līdzekļus un pēc tam žēlsirdīgi piešķiram.

Es aicinu atbalstīt Tautas partijas frakcijas priekšlikumu minēto apsvērumu dēļ.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu deputātus balsot par 4. - Tautas partijas frakcijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret - 43, atturas - 6. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 5.priekšlikumu iesniegusi Tautas partijas frakcija. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Māris Kučinskis.

M.Kučinskis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamo priekšsēdētāj! Kolēģi! Ministra kungs! Patiešām būs ļoti interesanti redzēt, kā tagad pašvaldības lielā mērā palīdzēs nosegt valsts parādu. Jo 40% tātad, pieņemot šo likumu, tālāk tiks novirzīti valsts parāda segšanai. Tautas partija atbalsta to, ka tas tā varētu būt attiecībā uz valsts mājām, bet… ir ārkārtīgi interesanti runāt par pašvaldībām. Man ir mazliet neizprotama arī tā attieksme, kāda bija, pieņemot likumu, ko jūs atceraties, - tajā bija ierakstīts, ka pašvaldībām jāsniedz atbalsts, jādod dzīvokļi visiem, kuri tiek izvietoti no denacionalizētajām mājām. Pēc tam, kad Valsts prezidente šo likumu tomēr atsūtīja atpakaļ, šajā likumā tika iestrādāts iekšā tas, ka tomēr valsts kaut kādu palīdzību pašvaldībām sniegs. Un toreiz, runājot ar cilvēkiem - ne jau nu gluži šajā zālē -, tika teikts: tas nekas, mēs tur ierakstījām, arī 100 lati būs palīdzība, un galvenais, lai ietu tas viss uz priekšu!

Šodien tātad mēs nobalsojam par to, ka arī pat to nelielo daļu, ko pašvaldības varētu iegūt dzīvokļa problēmu risināšanai, tālāk ieskaitīs valsts pamatbudžetā. Es domāju, pēc tam noteikti būs Finanšu ministrija ļoti pateicīga par pašvaldību lielo līdzdalību valsts problēmu risināšanā. Līdz šim 40 procenti bija jāskaita Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas rēķinā, un faktiski ar to tika sniegta arī kaut kāda, pat samērā laba, metodiskā palīdzība un vadība. Tagad nekādas palīdzības vairs nebūs. Un tas tikai kārtējo reizi parāda attieksmi pret pašvaldībām. Man ir skumji skatīties uz to!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Es, atklāti sakot, brīnos, kā šāds priekšlikums varēja nākt no valdības, jo šis priekšlikums ir, atklāti sakot, pilnīgi absurds. Diemžēl šo priekšlikumu neizskatīja Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kura līdz šim ir bijusi atbildīga par Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas likuma precizēšanu, bet izskatīja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, kura ir atbildīgā komisija.

Kāda, kolēģi, bija situācija līdz šim? Līdz šim situācija bija tāda, ka visa tā nauda, tie miljoni, kas tika iegūti, mūsu valstī privatizējot dzīvokļus… un nedzīvojamais fonds, kas atrodas valsts un pašvaldību dzīvojamajās mājās, kā jūs zināt, 50% apmērā tiek privatizēts par latiem, un piecu gadu laikā tām juridiskajām un fiziskajām personām, kas ir privatizējušas pašvaldību mājās esošo nedzīvojamo fondu, ir pienākums šos latus iemaksāt attiecīgajā rēķinā -tātad Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas līdzekļos. Un Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija šos līdzekļus pārdalīja un 40% no šīs summas nodeva trūcīgajām pašvaldībām dzīvokļu jautājumu risināšanai: privatizējamo māju sakārtošanai, palīdzības sniegšanai dzīvojamo māju īpašnieku biedrībām. Tātad palīdzēja risināt mājokļu problēmu trūcīgākajās pašvaldībās.

Godātie kolēģi deputāti! Valdība šobrīd ierosina netaisnīgu šīs naudas izņemšanu no pašvaldību kabatas, jo runa ir par naudu, kura ir iegūta, pārdodot jeb, kā likumā teikts, privatizējot pašvaldību īpašumu un kura tagad tiek ielikta valsts kasē, valsts budžetā un izmantota vispārējām vajadzībām.

Otrkārt, šī norma ir ne tikvien netaisnīga, bet arī pilnīgi antikonstitucionāla. Vai tiešām mēs gribam šodien pieņemt jau otru valdības iesniegto likuma grozījumu, kurš neatbilst Satversmei un citiem likumiem? Un otrreiz jau... tātad mūsu parlamentam un mūsu valdībai būs jāiet uz Satversmes tiesu, jātaisnojas, kādēļ šāda kļūda ir pieļauta, kādēļ šāds netaisnīgs likums ir pieņemts. Un es pat pieļauju, ka šā grozījuma pieņemšanas gadījumā deputāti varētu vērsties pie Valsts prezidentes un lūgt neizsludināt šo likumu. Tātad tādējādi tiktu apdraudēta visa budžeta likumu paketes pieņemšana. Dabīgi, finanšu ministrs tagad runā… viņam ir ļoti jautri: jāsmejas par to, ka pašvaldībām nauda tiek atņemta! Viņš šeit nesaskata nekādas problēmas. Taču tas jau ir raksturīgi finanšu ministram Dombrovskim.

Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt Tautas partijas frakcijas priekšlikumu un neaplaupīt mūsu pašvaldības!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāts Staņislavs Šķesters.

S.Šķesters (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Es domāju, ka šī kārtība, kura pastāvēja līdz šim, bija tāda, ka 60% aizgāja valsts budžetā un 40% faktiski tika tieši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmantoti šajā privatizācijas fondā un tamlīdzīgi.

Es gribētu teikt, ka šie jautājumi skar tikai to momentu, šo privatizāciju, dzīvokļu privatizēšanu par latiem. Un es nepiekrītu domai, ka šie dzīvokļi vairumā gadījumu tiek privatizēti par latiem. Praktiski privatizācija notiek par sertifikātiem. Par latiem tiek privatizēti tikai tie dzīvokļi, kuri izbrīvējas, kuri, teiksim, paliek brīvi; tad pašvaldībai ir tiesības šos dzīvokļus tālāk privatizēt citām personām.

Tāpēc es domāju, ka šī proporcija - 60% pret 40% - paliek. Un cienījamās Tautas partijas frakcijas priekšlikums jau pasaka: valsts dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi 40 procentu apmērā ieskaitāmi valsts pamatbudžetā. Es te neredzu, teiksim, to, ka… jūs sakāt, ka šī nauda jūsu priekšlikumā paredzēta citām vajadzībām. Te jau jūs parādāt, ka tā ieskaitāma valsts parāda samaksāšanai un pārfinansēšanai. Jūs jau paši pasakāt, kam jūs to naudu gribat novirzīt, - valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai. Tāpēc es domāju, ka iesniegtie priekšlikumi, šie divi, faktiski nebūtu atbalstāmi un ka jāpieturas pie tās pozīcijas, kas ir likumā iestrādāta un ir līdz šim dzīvokļu - valsts un pašvaldību dzīvokļu - privatizācijā, tas ir, ka šī attiecība - 60% un 40% - saglabājas, jo privatizācija praktiski iet uz beigām un mainīt šos nosacījumus nebūtu lietderīgi.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāts Jānis Lagzdiņš - otro reizi.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi deputāti! Pavisam lēni un skaidri vēlreiz dažos vārdos informēšu, kādā kārtībā un kādā veidā tiek privatizēta dzīvojamās mājās esošā nedzīvojamā fonda daļa.

Godātais Šķestera kungs! Ļoti daudzu dzīvojamo māju pirmajos stāvos -gan Rīgā, gan Liepājā, gan arī Latgales pilsētās un pagastos - atrodas veikali vai arī citas nedzīvojamās telpas. Šis telpu fonds saskaņā ar likumu jau 8 gadus tiek privatizēts par latiem. Jaunajiem īpašniekiem šī 50% lielā maksa, kas ir fiksēta latos, piecu gadu laikā bija jāieskaita Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas līdzekļos, kura šo naudu sadalīja vistrūcīgākajām pašvaldībām mājokļu jautājumu risināšanai.

Tagad, Šķestera kungs, mēs pasakām, ka šī nauda, šie 40%, ir jāieskaita valsts pamatbudžetā. Tautas partijas frakcijas ierosinājums ir tāds, ka šī nauda, kas nāk no pašvaldību nedzīvojamā fonda pārdošanas, ir jāatstāj pašvaldībām, savukārt nauda, kas ir iegūta no valsts nedzīvojamā fonda privatizācijas, jāieskaita valsts budžetā. To vajadzētu zināt cilvēkiem, kas ir saistīti ar pašvaldību lietām.

Es aicinu atbalstīt Tautas partijas frakcijas priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputāts Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godātie deputāti! Lai Šķestera kungs redzētu to atšķirību, es nolasīšu šīs divas redakcijas. Tātad: valdība ierosina valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā iegūtos līdzekļus 40% apmērā ieskaitīt Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē un izmantot valsts parāda samaksai un finansēšanai. Kuri šajā priekšlikumā ir atslēgas vārdi? - “valsts un pašvaldību”. Tātad - pašvaldību... Jums nupat izstāstīja, ka par naudu tiek privatizēts nedzīvojamais fonds, brīvais fonds. Taču īstenībā šī nauda, kā jūs to pašreiz paredzat, tiks... pie tam nevis vispārējām vajadzībām, bet valsts parāda apmaksai.

Ar ko atšķiras mūsu priekšlikums? Mēs neiebilstam pret to, ka valsts savu naudu - valsts dzīvojamo māju privatizācijā iegūto naudu... un tur ir vienīgā atšķirība - valsts dzīvojamo māju privatizācijā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti valsts parāda segšanai.

Šķestera kungs, nu kāds ir pamats šim priekšlikumam - atņemt pašvaldībām 40% naudas, lai cik tā ir liela vai maza? Ir likums par dzīvokļa jautājumu risināšanu, šī ir pašvaldību funkcija. Atņemt tām šo naudu un ieskaitīt budžetā, un segt ar to valsts parādu - es domāju, tas ir vienkārši nekvalitatīvs priekšlikums. Es nesaprotu, kā tāds priekšlikums var rasties! Izlasiet ļoti rūpīgi! Un tā atšķirība jau ir tā, ka mēs ierosinām, ka valsts savas mājas, savu īpašumu pārdod, ieņem naudu, sedz valsts parādu. Nu kāds sakars pašvaldību māju privatizācijā gūtajiem naudas ieņēmumiem ar valsts parādu? Kādēļ atņemt pašvaldībām 40% naudas?

Es domāju, šeit arī juridiskā ziņā radīsies daudz problēmu. Es tomēr aicinu vienkārši loģiski padomāt, izlasīt šo priekšlikumu. Viss ir ļoti vienkārši, šeit nekā sarežģīta nav!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputāte Baiba Brigmane vēlas ko piebilst? Nē.

Lūdzu deputātus balsot par 5. - Tautas partijas frakcijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret - 40, atturas - 13. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 27, atturas - 13. Likums “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem”” komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 31, atturas - 7. Likums “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem”” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Valsts kultūrkapitāla fonda likums”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Dokuments nr.1300-b - likumprojekts “Valsts kultūrkapitāla fonda likums”.

1.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 3. - Tautas partijas frakcijas priekšlikums. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Rihards Pīks.

R.Pīks (Tautas partijas frakcija).

Priekšsēdētājas kundze! Godājamie kolēģi! Pēdējā laikā mēs diezgan bieži runājam un bažījamies par mūsu identitāti. Un tam ir zināms pamats. Šajā globalizācijas laikmetā, protams, mazai tautai nosargāt savu identitāti, savu kultūru ir diezgan pagrūti.

Kā to dara Eiropas tautas Eiropas Savienībā, kurām jau ir ilga pieredze šajā darbā? Tās šajā darbībā iesaista sabiedrību divu iemeslu dēļ: pirmkārt, lai pati sabiedrība varētu piedalīties līdzekļu pārvaldīšanā, līdzekļu sadalīšanā. Tas ir demokrātijas process. Otrkārt, tās veido dažādus fondus - gan sabiedriskos, gan mecenātu, gan valsts fondus.

Lūk, šā iemesla dēļ tika izveidots arī Valsts kultūrkapitāla fonds, jo Latvijā valsts oficiāli radošo procesu - mākslas procesu - atbalsta tikai caur valsts iestādēm vai caur valsts uzņēmumiem, kuri ir Kultūras ministrijas pārraudzībā. Citādā veidā Latvijā šis process netika atbalstīts. Un Valsts kultūrkapitāla fonds tika izveidots, lai atbalstītu šo procesu. Tātad tas ir viens iemesls.

Otrs motīvs ir šis demokrātijas process, lai šajā darbībā varētu piedalīties plašāks cilvēku loks, lai arī paši patērētāji piedalītos šo līdzekļu sadalē.

Un kas notiek tagad? Tagad faktiski šis Valsts kultūrkapitāla fonds tiek iznīcināts. Es brīnos, ka jauns, simpātisks finansists - vai tiešām nevar tik elementāru lietu sarēķināt? - pasaka: “Likumā ir ierakstīts, ka tiks saglabāts iepriekšējā gada līmenis.” Bet tam taču ir jāatņem nost reālā inflācija, un tad reāli iznāk mazāk. Kā finansists var apgalvot, ka tas ir reāli iepriekšējā gada līmenī! Nu nav taču tā! Nevar melot tautai! Un nevar arī priecāties.

Es vienkārši vēršos pie “Jaunā laika” deputātiem. Jūsu lielākā daļa pirmo reizi esat šeit, un jūs daudz ko nezināt, kādēļ un kas tika radīts. Jūs ar prieku atbalstāt… un daudz ko iznīcināt, bet par to visu pēc brīža būs arī jāatbild.

Tāpēc es aicinu atbalstīt šo Tautas partijas priekšlikumu, kurš šinī gadījumā vienkārši saglabās tiešām reālo finansējumu, ko valdība sakās dot. Turpretī valdības priekšlikums reāli šo fondu pakāpeniski gadu no gada iznīcina.

Paldies par uzmanību! Aicinu atbalstīt Tautas partijas priekšlikumu. (No zāles dep. Dz.Ābiķis: “Pareizi, Rihard!”)

Sēdes vadītāja. Deputāts Jānis Esta.

J.Esta (Tautas partijas frakcija).

Godātie deputāti! Palīdzēsim Finanšu ministrijai parēķināt mazliet matemātiski. Ja mēs atstājam spēkā līdzšinējo redakciju, tad, kā jau te teica Pīka kungs, līdzekļi Valsts kultūrkapitāla fondam reāli samazinās. (Par to ir izteikuši bažas arī paši Valsts kultūrkapitāla fonda pārstāvji.) Vēl jo vairāk tajā gadījumā, ja mēs atbalstām nākamo - Juridiskā biroja priekšlikumu, ka Ministru kabinets lemj par šīs naudas piešķiršanu - ne mazāk kā iepriekšējā gadā. Tas nozīmē - ne mazāk un ne vairāk, bet tieši tikpat, cik bija iepriekšējā gadā, un tad šie līdzekļi reāli samazinās.

Ļoti vienkārša matemātika! Teiksim, iepriekšējā gadā Valsts kultūrkapitāla fonda budžets bija 5 miljoni, un tad, ja inflācija ir kaut vai 3 procenti (kaut gan ir prognozējams, ka tā būs lielāka), Valsts kultūrkapitāla fonds nākamajā gadā automātiski zaudē 150 000 latu. Tātad tas ir reāls samazinājums, un, lai arī ko teiktu finansisti, tā ir realitāte.

Tāpēc es aicinu atbalstīt Tautas partijas priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzam.

Vai komisijas vārdā deputāte Baiba Brigmane vēlas ko teikt? Nē. Lūdzu deputātus balsot par 3. - Tautas partijas frakcijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret - 43, atturas - 9. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija to ir atbalstījusi, bet, kā jau es teicu jums vienā no iepriekšējo likumprojektu izskatīšanas procesiem, pēc šāda komisijas lēmuma pieņemšanas mēs saņēmām ļoti daudz vēstuļu. Šajā konkrētajā gadījumā tā bija arī ar Valsts kultūrkapitāla fonda likumu. Tātad daļa mūsu sabiedrības aicina deputātus neatbalstīt šādu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lēmumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 4. - Juridiskā biroja priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 12, pret - 66, atturas - 5. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Lūdzu atbalstīt 6. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir iestrādāts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumā nr.10, kuru lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Vai deputāts Gundars Bērziņš vēlas runāt par 10.? Tātad pret 9.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

Atklājam debates par 10. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumu.

Deputāts Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā Saeima! Ja Tautas partija iesniedz priekšlikumus, tie netiek atbalstīti, un ieraugot šo absurdu, kas ir ielikts likumā, arī es domāju, sagatavot priekšlikumu vai ne.

Taču, zinot to, ka, teiksim, cilvēkiem, kuri varbūt neko nesaprot, ir ļoti vienkārši balsot, jo viņiem parāda, ka viss, ko Tautas partija piedāvā, ir ļoti slikts, es izšķīros par to - es mēģināju pārliecināt komisiju. Un man izdevās to pārliecināt.

Jo kas tad bija iestrādāts valdības variantā un kas tika piedāvāts? Tātad kultūras ministre kontrolē fonda līdzekļu izlietošanas likumību, lietderību un pareizību. Tātad saistībā ar kultūru tiek ieviests vārds “pareizība”, kas ir nācis no Galvenās literatūras pārvaldes laikiem. Tie, kuri varbūt nodarbojās ar rakstīšanu tanī laikā, to zina, bet Latvijā tas sen nebija redzēts. Tātad kultūrā, it sevišķi radošajā procesā, kur finansēšanai ir paredzēts kultūrkapitāls, tika ieviests termins, ka tiks pārbaudīta un novērtēta kultūras pareizība.

Un, tā kā, paldies Dievam, šo priekšlikumu neiesniedzām mēs, Tautas partija, tad Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā cilvēki mani uzklausīja un šo absurdu likvidēja.

Es aicinu šo Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumu atbalstīt, bet arī iepazīties ar to, ko bija iesniegusi valdība.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi pret 10. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumu? Deputātiem iebildumu nav. Paldies!

B.Brigmane. 11. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Un 12.priekšlikums, ko iesniedzis Juridiskais birojs, jau ir iestrādāts 11. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Tad lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 22, atturas - 14. Likums “Valsts kultūrkapitāla fonda likums” pieņemts. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Zvejniecības likumā”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Par likumprojektu “Grozījums Zvejniecības likumā” komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc lūdzu pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 21, atturas - 22. Likums “Grozījums Zvejniecības likumā” pieņemts. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par autoceļiem””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Dokumenta numurs 1302-b. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par autoceļiem””.

1.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir iestrādāts Ministru kabineta alternatīvajā priekšlikumā, tāpēc lūdzu atbalstīt 3. - Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Pret 2. un 3.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 4. ir priekšlikums, kuru iesniedzis deputāts Gundars Bērziņš. Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Šis ir viens no speciālajiem budžetiem, un tās fundamentālās lietas, kuras tika uzsāktas 1996.gadā, man šķiet, ir diezgan veiksmīgi darbojušās. Viena no tām ir Valsts autoceļu fonda izveidošana, sasaistot tā ieņēmumus ar akcīzes nodokļa ieņēmumiem no naftas produktiem. Es ceru, ka, lai cik arī ētiski tīrs jūtas finanšu ministrs, amorālu rīcību viņš šeit nesaskatīs.

Bet kāda ir situācija? Šobrīd valdība, lāpot savus “caurumus” budžetā, kā mēs to redzam, piemēram šogad... Šogad pamatbudžets ir ar deficītu, un visu šo deficītu nosedz speciālie budžeti.

Lai kaut cik kontrolētu deficīta līmeni, vienīgā iespēja, kas tiek lietota nākamgad, un vienīgais mērķis, kāpēc tiek likvidēti speciālie budžeti, ir naudas izņemšana no šīm nozarēm, jo pārējie mērķi, teiksim, kaut kāda caurskatāmība, šo budžetu kaut cik... Piemēram, veselības aprūpes speciālais budžets iepriekšējā gadā bija aprakstīts 30 apakšprogrammās, turpretī šogad tam ir trīsreiz mazāks programmu skaits. Līdz ar to apropriācijas kļūst vispārīgākas un pamatbudžeta programmu neatrisina. Tās, taisni otrādi, pazemina budžeta caurskatāmību un caurspīdību.

Taču ar Valsts autoceļu fondu ir saistīta vēl viena problēma. Es arī televīzijā redzēju uzstājoties Zīles kungu, kurš skaidri un gaiši pateica, ka šī nauda, kas pašreiz tiek atstāta Valsts ceļu fonda rīcībā, nodrošinās tikai lielo ceļu uzturēšanas finansēšanu, tāpēc Latvijā praktiski būs jāaizmirst par mazo ceļu finansēšanu, izņemot 2 miljonus 300 tūkstošus latu, kas būs ļoti niecīga summa lauku ceļu programmām.

Pie tam, likvidējot speciālo budžetu... Paradoksāli un pilnīgi nesaprotami ir tas, ka finanšu ministra kungs pamatbudžeta programmā finansē ārējās saistības. Kad autoceļu fonds bija atdalīts no budžeta, tam bija sava ieņēmumu bāze, turklāt iezīmēta ieņēmumu bāze, bija kredīti un kredītsaistības, ko uzņēmās šis fonds. Un ir skaidrs, ka tad, ja šī nauda ir atdalīta, tad tā tiek plānota un maksāta.

Tagad šī pamatbudžeta programma ir ar apropriāciju, taču izrādās, ka šeit vairs Budžeta un finanšu vadības likums nav svarīgs. No šīs pamatbudžeta apakšprogrammas tiek veikta valsts ārējā parāda atmaksāšana. Un līdz ar to šis fonds tika plānots tā, ka nauda šajā fondā nešaubīgi pieaugs, pieaugot gan ieņēmumiem no akcīzes nodokļa, gan arī... Jūs jau zināt, ka tuvākajā laikā būs diezgan dramatiska izšķiršanās. Valdība šobrīd vēl nav nākusi klajā ar šo piedāvājumu, bet tuvāko mēnešu laikā, varbūt pat tuvāko nedēļu laikā tā nāks klajā ar diezgan dramatisku akcīzes nodokļa palielinājumu, bet šobrīd ceļi no tā nesaņems itin neko.

Es domāju, ka arī inflācija ir jāvērtē. Piemēram, šogad augustā, salīdzinot ar augustu pagājušajā gadā, tā bija 3,7%, bet septembrī, salīdzinot ar pērnā gada septembri - 3,1%. Jūs zināt, ka tikko ir cēlušies elektrības tarifi. Ceļas siltumtarifi. Būtiski paaugstināsies degvielas cenas un sadārdzināsies viss šis process. Un īstenībā ceļu finansēšanai paredzētā reālā nauda, ņemot vērā gan kredītu atgriešanu, gan inflāciju, gan citas lietas, faktiski samazināsies.

Mūsu pats mazākais piedāvājums, mazākā ļaunuma princips ir garantēt gan valsts, gan pašvaldību ceļu programmām pieaugumu. Tas nepasliktinātu šo situāciju un ievērtētu inflācijas koeficientu. Pie tam nevar teikt, ka šāda prakse Latvijas likumdošanā nav lietota. Tieši šāds pats formulējums ir atsevišķos spēkā esošajos likumos, izmantota precīzi tieši tāda pati redakcija.

Tāpēc nevar teikt, ka, piemēram, Tautas partija piedāvā kaut ko tādu, kas pašreiz spēkā esošajā Latvijas likumdošanā nav atrodams. Ir likumi, kuros tieši šādā redakcijā tas ir noteikts. Lai, budžetu pieņemot, nepasliktinātu situāciju, tiek ievērtēts patēriņa cenu indekss, reālā inflācija kārtējā gadā.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?

Lūdzu deputātus balsot par 4. - deputāta Gundara Bērziņa priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 39, pret - 43, atturas - 5. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 5. - Tautas partijas frakcijas priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu.

Lūdzu, balsosim par 5. - Tautas partijas frakcijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 40, pret - 47, atturas - 4. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija to ir atbalstījusi, bet, kā jau es iepriekš norādīju jums, mēs esam saņēmuši ļoti daudz protestu pret šādu formulējumu. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 6. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 3, pret - 65, atturas - 19. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu šo likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret - 24, atturas - 17. Likums “Grozījumi likumā “Par autoceļiem”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”” Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Tabulā parādās viens…

Sēdes vadītāja. Ir, es atvainojos!

B.Brigmane. Tabulā parādās viens priekšlikums, kuru ir iesniegusi frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK un kurš ir atsaukts ar frakcijas vadītāja Grīnblata parakstu. Viņš ir parakstījis šo vēstuli.

Sēdes vadītāja. Tātad, ja nav priekšlikumu, lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 26, atturas - 15. Likums “Grozījums likumā “Par transportlīdzekļa ikgadējo nodevu”” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi “Likumā par ostām””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Dokuments nr.1304-b - likumprojekts “Grozījumi “Likumā par ostām””.

1.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Grīnblats. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Pēteris Kalniņš. Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 2.priekšlikumu. Lūdzu balsot par deputāta Pētera Kalniņa iesniegto 2.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 38, pret - 42, atturas - 6. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. Arī 3.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Kalniņš, un komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 3. - deputāta Kalniņa priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 39, pret - 41, atturas - 5. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 50, pret - 25, atturas - 16. Likums “Grozījumi “Likumā par ostām”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Par likumprojektu “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, kuru ir iesniegusi Tautas partijas frakcija. Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 1.priekšlikumu. Lūdzu balsot par 1. - Tautas partijas frakcijas priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 38, pret - 49, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret - 19, atturas - 20. Likums “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi “Likumā par budžetu un finanšu vadību””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par budžetu un finanšu vadību”” komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus.

1.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 1. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 38, pret - 48, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. Arī 2.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs, un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. (Starpsauciens: “Jābalso!”)

Sēdes vadītāja. Par 2.priekšlikumu deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu balsot par 2. - Juridiskā biroja priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 48, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 19, atturas - 18. Likums “Grozījumi “Likumā par budžetu un finanšu vadību”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Par likumprojektu “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. To ir iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs, un komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 32, atturas - 8. Likums “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par akcīzes nodokli”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Dokuments nr.1308-b - likumprojekts “Par akcīzes nodokli”.

1.priekšlikums ir no Juridiskā biroja. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2.priekšlikumu ir finanšu ministra vietā iesniedzis vides ministrs Vējonis. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 5.priekšlikums, kuru finanšu ministra vietā ir iesniedzis vides ministrs Vējonis, ir atbalstīts. (Starpsauciens: “Jābalso!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 5. - finanšu ministra priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret - 33, atturas - 6. Priekšlikums ir atbalstīts.

B.Brigmane. Arī 6.priekšlikumu ir finanšu ministra vietā iesniedzis vides ministrs Vējonis. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 8. - deputāta Emša priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Jābalso!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 8. - deputāta Emša priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret - 43, atturas - 6. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 17. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 19. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 20. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 21. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 22. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 23. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 24. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 25. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 26. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 27. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 28.priekšlikumu finanšu ministra vietā ir iesniedzis vides ministrs Vējonis. Komisijā ir atbalstīts. (Starpsauciens: “Jābalso!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 28.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - 12, atturas - 9. Priekšlikums ir atbalstīts.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 50, pret - 23, atturas - 18. Likums “Par akcīzes nodokli” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Izskatām likumprojektu “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”.

1.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2. - Tautas partijas frakcijas priekšlikums. Komisija to nav atbalstījusi. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 2.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 40, pret - 48, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - 23, atturas - 5. Likums “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli” pieņemts. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

 

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Likumprojektam “Grozījumi Dzelzceļa likumā” 1.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija to ir atbalstījusi, bet šis atkal ir tas gadījums, kad mēs citos likumprojektos neatbalstījām Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas viedokli.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 1. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - neviens, pret - 79, atturas - 10. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 24, atturas - 17. Likums “Grozījumi Dzelzceļa likumā” pieņemts. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Autopārvadājumu likumā”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Likumprojektam “Grozījums Autopārvadājumu likumā” 1.priekšlikumu ir iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 5. - Tautas partijas frakcijas priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsojam!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 5. - Tautas partijas frakcijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 44, pret - 46, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts, taču šis atkal ir tas gadījums, kad pārējos likumprojektus deputāti nav atbalstījuši.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 6.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 4, pret - 67, atturas - 20. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. Tie tad arī ir visi iesniegtie priekšlikumi. Lūdzu likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 24, atturas - 16. Likums “Grozījums Autopārvadājumu likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1251. Tātad uz otro lasījumu par likumprojektu ir iesniegti 33 priekšlikumi. Sāksim ar pirmo.

Tātad 1. ir Saeimas Juridiskā biroja iesniegts priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 2.priekšlikumu ir izstrādājusi Sociālo un darba lietu komisija. Priekšlikumu būtu ieteicams atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 3.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Strazdiņš un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Atbildīgā komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi un iestrādājusi to Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā nr.4.

Sēdes vadītāja. Pret 3. un 4.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 5.priekšlikumu ir iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Priekšlikums ir atbalstīts un iestrādāts Sociālo un darba lietu komisijas 6.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 5. un 6.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 7.priekšlikumu ir izstrādājusi Sociālo un darba lietu komisija. Priekšlikums atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 8.priekšlikumu ir iesniegusi veselības ministre Circenes kundze. Un priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.priekšlikums ir iestrādāts Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā. Šos priekšlikumus ir iesniegusi veselības ministre Circenes kundze un Saeimas Juridiskais birojs, bet atbildīgā komisija ir atradusi iespēju šos priekšlikumus apvienot un iestrādāt 16.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 17.priekšlikumu ir iesniegusi veselības ministre Circenes kundze, un šis priekšlikums ir iestrādāts 18. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 17. un 18.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 19.priekšlikumu ir izstrādājusi Sociālo un darba lietu komisija. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Deputāts Strazdiņš un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir iesniegusi 20.priekšlikumu. Priekšlikums ir iestrādāts 21. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 20. un 21.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Deputāta Strazdiņa un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nr.22. To komisija ir atbalstījusi, nedaudz redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Arī 23. ir deputāta Strazdiņa un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. To Sociālo un darba lietu komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 24.priekšlikumu ir iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 25.priekšlikumu ir izstrādājusi Sociālo un darba lietu komisija. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 26. ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 27.priekšlikumu ir iesniegusi veselības ministre Circenes kundze.

Tāpat arī 28., 29. un 30.priekšlikumu. Šie priekšlikumi ir atbalstīti un iestrādāti Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā nr.31.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Vairāk priekšlikumi nav iesniegti. Aicinu pieņemt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Aigars Kalvītis.

A.Kalvītis (Tautas partijas frakcija).

Strādāsim ar dokumentu nr.1277-b.

1.priekšlikumu satiksmes ministra vietā iesniedzis ekonomikas ministrs Lujāns. Komisija atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. Arī 2.priekšlikumu tieši tāpat iesniedzis Lujāna kungs. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 3. un 4. - arī tie ir Lujāna kunga iesniegtie priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 5. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts un redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 6. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 7. - tieši tāpat.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 8. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 9. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 10. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 11. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 12. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 13. - tieši tāpat.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 14. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 15., 16. - arī tie ir Lujāna kunga iesniegtie priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 17., 18. - arī atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 19. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret 19.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 20.priekšlikums - tieši tāpat.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 21.priekšlikums - arī to satiksmes ministra vietā iesniedzis ekonomikas ministrs Lujāns. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 22. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 23. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 24. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 25. - Lujāna kunga priekšlikums. Arī atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 26. - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 27. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 28. - arī to satiksmes ministra vietā iesniedzis ekonomikas ministrs Lujāns. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 29.priekšlikumu ir izstrādājusi atbildīgā komisija. Un arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 30. - Lujāna kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 31. - arī atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. 32.priekšlikumu satiksmes ministra vietā iesniedzis ekonomikas ministrs Lujāns. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Kalvītis. Aicinu likumprojektu pieņemt otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret - 1, neviens neatturas. Likums “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Nacionālās drošības likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (dokuments nr.422). Esam saņēmuši otrajam lasījumam vienu priekšlikumu, kuru iesniedzis deputāts Jānis Urbanovičs. Komisija šo priekšlikumu noraida. (No zāles dep. J.Dobelis: “Pareizi darīja!”)

Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu šo likumprojektu, kurš ir atzīts par steidzamu, pieņemt otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1.priekšlikumu.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - 23, neviens neatturas. Likums “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā ziņos… Ja ziņotāja šobrīd nav, tad pārejam pie nākamā darba kārtības jautājuma.

Likumprojekts “Grozījums likumā “Preču un pakalpojumu loteriju likums””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Ēriks Škapars.

Ē.Škapars (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1399-b.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija priekšlikumus likumprojekta otrajam lasījumam nav saņēmusi. Aicinu jūs balsot par likumprojektu galīgajā, otrajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likums “Grozījums likumā “Preču un pakalpojumu loteriju likums”” pieņemts.

Ē.Škapars. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem””. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā ziņos deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godājamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1433-c.

Šis ir likumprojekts, ko Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesniedza ar faktiski tikai vienu vienīgu labojumu, kas bija termiņa pagarinājums uz vienu gadu. Kā jūs redzat, attiecībā uz otro, galīgo, lasījumu neviens priekšlikums iesniegts nav.

Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Likums “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Biedrību un nodibinājumu likums”. Trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Šiliņš.

V.Šiliņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie Saeimas deputāti! Likumprojekta trešajam lasījumam ir iesniegti 118 priekšlikumi.

1. - deputāta Golubova priekšlikums. Daļēji ir atbalstīts un iestrādāts 2. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1. un 2.priekšlikumu.

V.Šiliņš. 3.priekšlikums ir atbildīgās komisijas - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas - priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 4. - deputāta Gunta Bērziņa priekšlikums - nav atbalstīts, bet
5. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4. un 5.priekšlikumu.

V.Šiliņš. 6. - deputāta Golubova priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 7. - deputāta Golubova priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

V.Šiliņš. 8. - deputāta Golubova priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 9. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 10. - deputāta Golubova priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 11. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 12. - deputāta Gunta Bērziņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 13. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 14. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 15. - deputāta Gunta Bērziņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iestrādāts 17. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu.

V.Šiliņš. 18. - tieslietu ministra Aksenoka priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 19. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iestrādāts 20. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 21. - tieslietu ministra Aksenoka priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 22. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 23. - tieslietu ministra Aksenoka priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 24. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 25. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 26. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 27. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 28. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 29. - Juridiskā biroja priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 30. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 31. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 32. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 33. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 34. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 35. - deputāta Gunta Bērziņa priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iestrādāts 36. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 37. - Golubova kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 38. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 39. - Golubova kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 40. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 41. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 42. - deputāta Gunta Bērziņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 43. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 44. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 45. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 45. - deputāta Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 45, atturas - 21. Priekšlikums nav atbalstīts.

V.Šiliņš. 46. - Golubova kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 47. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 47.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 46, atturas - 16. Priekšlikums nav atbalstīts.

V.Šiliņš. 48. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 49. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 50. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 51. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Uzsākam debates par 51.priekšlikumu.

Deputāts Jānis Lagzdiņš. Lūdzu!

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi deputāti! Jau 13 gadus mūsu valstī ir spēkā likums “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”. Jau 13 gadus pastāv ļoti plašs un praksē pārbaudīts atklātums sabiedrisko organizāciju darbībā.

Spēkā esošajā likumā ir 21.pants, kas saucas “Atklātums sabiedrisko organizāciju darbā”. Šis pants ļoti detalizēti nosaka gan to, kādas tiesības ir attiecīgo sabiedrisko organizāciju biedriem (proti, tiesības iepazīties ar konferenču, kongresu, valžu un citu institūciju pieņemtajiem lēmumiem), gan arī to, kādas tiesības ir masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem (proti, tiesības ir ņemt dalību sabiedrisko organizāciju darbībā, būt klāt to kongresos, konferencēs).

Diemžēl trešajā lasījumā izskatāmais likumprojekts ļoti skopi reglamentē atklātuma lietas. Un faktiski, ja kolēģis Jānis Urbanovičs nebūtu iesniedzis savu priekšlikumu (viņš ierosina papildināt 37.pantu ar jaunu daļu - piekto daļu), tad vispār atklātums nebūtu reglamentēts un nebūtu garantēts biedrību turpmākajā darbībā.

Ko tad šobrīd nosaka spēkā esošais likums “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”?

Pirmkārt, tas noteic, ka žurnālistiem ir tiesības būt klāt jebkuras sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības kongresā, konferencē vai kopsapulcē. Turpmāk, pat ja mēs pieņemsim atbalstāmo Jāņa Urbanoviča priekšlikumu, kongresa vadība varēs izdzīt žurnālistus no kongresa sēžu telpas, aizcirst durvis, parādīt, tā teikt, pigu un teikt: “Mēs turpmāk strādāsim slepeni.” Un runa šeit, godātie kolēģi, nav par ikdienas darbu. Runa ir par atklātumu augstāko lēmējinstitūciju darbībā.

Tālāk. Spēkā esošā likuma 21.panta otrā un trešā daļa noteic, ka ikvienam sabiedriskās organizācijas biedram un ikvienam žurnālistam ir tiesības iepazīties ar ikvienas sabiedriskas organizācijas pieņemto lēmumu. Tagad šajā likumā šādu normu mēs vairs neatradīsim.

Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt Jāņa Urbanoviča priekšlikumu! Taču mums visiem kopā jāpadomā par to, vai šis likums, ja mēs to pieņemsim, nebūs jālabo, jo šis likums nodrošinās daudz lielāku slepenību biedrību un nodibinājumu darbībā. Un tas ir kaitīgi, pat bīstami, godātie kolēģi! Daudzos gadījumos pat bīstami demokrātiskas valsts funkcionēšanai.

Paldies par uzmanību! Es aicinu atbalstīt Jāņa Urbanoviča priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Šiliņa kungs vēlas ko piebilst? Vai deputātiem ir iebildumi pret 51. - deputāta Urbanoviča priekšlikumu? Deputātiem iebildumu nav.

Cienījamie kolēģi! Priekšlikumus, kas iesniegti par likumprojektu “Biedrību un nodibinājuma likums” mēs turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar identifikācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Kastēnam!

 

O.Kastēns (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Eiropas lietu komisija lūdz deputātus pulcēties Sarkanajā zālē!

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātei Baibai Brigmanei!

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde 12.35 Budžeta komisijas telpās.

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātei Inesei Vaiderei.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai” LNNK).

Godātie deputāti! Lūdzu ieklausīties manī ļoti uzmanīgi, jo tas, ko es teikšu, attieksies uz katru deputātu, kurš ir šajā zālē, pie tam ļoti personīgi. Arī uz tiem deputātiem, kuri pašlaik manī neklausās. Klementjeva kungs, arī uz jums personīgi!

Es gribētu ļoti īsi pastāstīt šādu lietu. Ārlietu komisija vakar noklausījās ārlietu ministres ziņojumu par pašreizējo situāciju Irākā. Un situācija, kā jūs arī no citiem masu informācijas līdzekļiem to zināt, ir visai asa. Ir traucēta, apgrūtināta 2700 skolu darbošanās Irākā, tāpēc Ārlietu komisija nolēma, ka katrs Ārlietu komisijas deputāts ziedos savus personīgos līdzekļus šim skolu atjaunošanas procesam. Nākamajā nedēļā uz turieni dosies mūsu pārstāvji, lai šo ziedojumu nodotu.

Un vēl vienu lietu es gribētu uzsvērt. Šis ziedojums būs ļoti svarīgs arī tādā ziņā, ka tas veidos labvēlīgu atmosfēru pret mūsu kareivjiem Irākā, jo palīdzība skolām, tā, protams, ir palīdzība bērniem. Un tas būtu ļoti svarīgi. Ja jūs, deputāti, un arī deputāti pa kreisi, kuri tagad skaļi un demonstratīvi ceļ troksni… ja arī jūs esat ar mieru ziedot, Ārlietu komisija būs ļoti pateicīga, Ārlietu komisijas konsultanti būs gatavi šos ziedojumus pieņemt.

Liels paldies jums jau iepriekš!

Sēdes vadītāja. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Saeimas sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Boriss Cilevičs, Roberts Jurķis, Guntars Krasts, Raimonds Pauls, Ēriks Škapars, Anta Rugāte, Jānis Strazdiņš un Inese Šlesere.

Paldies par uzmanību!

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Izskatīsim priekšlikumus trešajā lasījumā, kas ir iesniegti likumprojektam “Biedrību un nodibinājumu likums”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Viesturs Šiliņš.

V.Šiliņš ( frakcija “Jaunais laiks”).

Mēs palikām pie 52. - Urbanoviča kunga priekšlikuma. Un šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav... (Starpsauciens: “Balsot!) Deputāti lūdz balsojumu par 52. - Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 13, pret - 37, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

V.Šiliņš. 53. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 54. - Urbanoviča kunga priekšlikums - nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 55. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 56. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 57. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 58. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 59. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 59. - deputāta Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 13, pret - 52, atturas - 4. Priekšlikums nav atbalstīts.

V.Šiliņš. 60. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 61. - Urbanoviča kunga priekšlikums - ir daļēji atbalstīts un iestrādāts 62. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 63. - Urbanoviča kunga priekšlikums - nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 64. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 65. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 66. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 67. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 68. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 69. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 70. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 71. - deputāta Gunta Bērziņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji un iestrādāts 72. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 73. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 48, atturas - 17. Priekšlikums nav atbalstīts.

V.Šiliņš. 74. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 75. - Golubova kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 76. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 77. - komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 78. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 79. - komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 80. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 81. - deputāta Golubova priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 82. - Golubova kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 83. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 84. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 85. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 86. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 87. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 88. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 89. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 90. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 91. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 92. - Golubova priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 93. - deputāta Golubova priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 94. - deputāta Golubova kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 95. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 96. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 97. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 98. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 99. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 100. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 101. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 102. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 103. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 104. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 105. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Ir atbalstīts daļēji un iestrādāts 106. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 107. - Golubova priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 108. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 109. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Arī nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 110. un 111.priekšlikums ir komisijas priekšlikumi. Tie ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 112. - komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 113. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 114. - komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 115. - Golubova kunga priekšlikums. Tas nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 117. - Urbanoviča kunga priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. 118. - Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

V.Šiliņš. Lūdzu Saeimu balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 16, atturas - 3. Likums “Biedrību un nodibinājumu likums” pieņemts. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”. Trešais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Ārlietu komisija, izskatot likumprojektu “Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”, konstatēja, ka ir saņemti pieci priekšlikumi.

1. - ārlietu ministres Kalnietes priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Vaidere. 2. - Ārlietu komisijas priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Vaidere. 3. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Vaidere. 4. - Ārlietu komisijas priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Vaidere. 5. - Ārlietu komisijas priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

I.Vaidere. Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti. Aicinu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret - 1, neviens neatturas. Likums “Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” pieņemts. Paldies!

I.Vaidere. Paldies!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā” pirms trešā lasījuma. Likumprojekta trešajam lasījumam tika saņemti 38 priekšlikumi.

Es gribētu paskaidrot, ka lielākā daļa šo priekšlikumu ir noraidīti, bet tie nav noraidīti pēc būtības; tie ir noraidīti tikai tāpēc, ka ir, kā jūs visi zināt, Satversmes tiesas lēmums, ar kuru likumdevējam ir uzdots veikt izmaiņas advokatūras darbības tiesiskajā regulējumā. Un, lai nerastos pretruna, ir izveidota darba grupa, kas izstrādā šos grozījumus, skatot tos kompleksā ar vairākiem citiem normatīvajiem aktiem. Un tikai tāpēc šie priekšlikumi ir noraidīti.

1. - deputāta Agešina priekšlikums. Komisija priekšlikumu neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Saskaņā ar Satversmes tiesas šā gada 6.oktobra spriedumu zvērināto advokātu profesionālā organizācija pašlaik nevar pilnā mērā garantēt, ka tiesībām uz taisnīgu tiesu ir efektīva realizācija. Bez tam no Satversmes tiesas sprieduma izriet, ka jēdzienam “advokāts” piemīt vairākas nozīmes - ne tikai filoloģiskā, bet arī juridiskā interpretācija. Tas nozīmē, ka nedrīkst mākslīgi ierobežot pārstāvības tiesības.

Sakarā ar to lūdzu atbalstīt 1.priekšlikumu! Ja mēs to neizdarīsim, tad tas likums būs pretrunā ar mūsu likumdošanu, jo Satversmes tiesas spriedums, kā zināms, ir galīgs un nepārsūdzams. Jābalso “par”!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāte Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Komisijas vārdā es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo, kā jau es minēju, Satversmes tiesas spriedums ir uzdevis likumdevējam līdz 1.martam novērst šīs pretrunas, un Tieslietu ministrijā ir izveidota darba grupa, kura izvērtēs visu likumu kopumā. Tā ka nedarīsim kļūdas un nelabosim kaut ko steigā, neizdarīsim vienu labojumu atrauti no citiem! Lūdzu pašreiz neatbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 1. - deputāta Agešina priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 45, atturas - 20. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 3. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

S.Āboltiņa. 4. - deputāta Agešina priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 4. - deputāta Agešina priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 60, atturas - 4. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. 5. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 5.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 8, pret - 57, atturas - 20. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. 6. - tieslietu ministra priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 7. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 7.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 67, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. 8. - tieslietu ministra priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 9. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 10. - Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam tomēr debates par 9. - deputāta Buzajeva priekšlikumu. (No zāles dep. J.Dobelis: “Guļ visu laiku…”)

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamās dāmas un godājamie kungi! Nila Muižnieka un Tatjanas Ždanokas kārtējā konfrontācijā Ženēvā vakar atkal tika skarts jautājums par nepilsoņu tiesību ierobežošanu. Protams, Muižnieka kungs, kurš aizstāvējis valdības viedokli, atkal zaudējis. Zaudējumu nesošais viedoklis ir zināms, un īsumā to var formulēt tā: jo vairāk ierobežojumu nepilsoņiem, jo vairāk stimulu naturalizācijai. Šis piespiedu kārtā veiktais integrācijas princips tiek plaši pielietots arī citās sfērās: valodas jomā, izglītības jomā. Rietumu eksperti, kuri tad arī uzspieda mums šo pašu integrācijas problēmu, nu ar lielu izbrīnu vēro, kā Latvijas augsnē dīgst viņu iesētie graudi. Izdīgušie asni saskaņā ar marksistisko dialektiku jau pilnībā noliedz to, kas ģenētiski tika ieprogrammēts dīglī. Jautājums, kas attiecas uz ierobežojumiem strādāšanai par advokātiem, ir viens no tiem, kuri izsauc īpašu kritiku Rietumos. Jo šī sfēra pieder pie privātā biznesa, bet valsts iejaukšanās tajā tiek uztverta negatīvi, kā totalitārisma palieka. Zinoši ļaudis, kas ir kompetenti advokāta darbībā, labi izprot, ka manis piedāvātajam grozījumam piemīt tīri formāls raksturs. Šis grozījums nebūt nenovedīs pie tā, ka Advokātu kolēģijas rindas papildināsies ar kaut cik ievērojamu skaitu nepilsoņu. Jo Advokātu kolēģija - tā ir slēgta kasta, kura nav pieejama arī daudziem izciliem juristiem, kas ir Latvijas pilsoņi un etniski latvieši.

Satversmes tiesas spriedums piespieda daļēji mīkstināt dažus nepamatotus šāda veida ierobežojumus, bet lielākā daļa no tiem likumā palika. Tātad runa ir vienīgi par tādu abstraktu lietu kā Latvijas tēls. Ja mans grozījums tiks atbalstīts, Ārlietu ministrijas ierēdņiem būs vieglāk aizstāvēt mūsu valsts vaiga gaišumu ārvalstīs, kaut gan principiāli nekas nemainīsies. Man liekas, ka Saeimas lielākā daļa vēl nav nobriedusi tādai izdevīguma un lietderīguma sapratnei, bet lūdzu tomēr likt manu priekšlikumu uz balsošanu.

Pie reizes pieminēšu arī vienu citu priekšlikumu, 28.priekšlikumu, - ļaut nepilsoņiem strādāt kaut vai par advokātu palīgiem. Tas tieši atbilst valdības pieejai šai problēmai, tās garam. Lūk, kāds nepilsonis piecus gadus stažēsies, pie reizes arī nokārtos naturalizācijas eksāmenu un pēc tam patriotiski un lojāli kalpos likuma burtam - tiesai.

Aicinu balsot “par”!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 9. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 65, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. Es gribētu piebilst, ka šobrīd mēs izskatām nevis komunisma sēklu aprites likumu, bet gan Advokatūras likumu. Tātad izskatām likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā”.

10.priekšlikums - izglītības un zinātnes ministra priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

S.Āboltiņa. 11. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 11.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 64, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. 12. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Godājamie kolēģi! Šodien apspriežamajā likuma pantā, rupji pārkāpjot likumdošanas procesa viegli plūstošo gaitu, iejaucās Satversmes tiesa. Tā atzina, ka Latvijas Universitātes privilēģijas advokātu sagatavošanā, salīdzinājumā ar citām mācību iestādēm, neatbilst Satversmei. Bez šaubām, pats par sevi Satversmes tiesas spriedums, kas attiecas uz to diskriminējošo stāvokli, kuru opozīcija daudzkārt ierosināja atcelt, ir ārkārtējs notikums. Šādos gadījumos Krievijas cariskās armijas oficieriem piedienēja nošauties, ierēdņiem - atkāpties no amata, bet deputātam - labprātīgi atteikties balotēties nākamajās parlamenta vēlēšanās. Taču pie mums no Satversmes tiesas sprieduma atgaiņājas kā no uzmācīgas mušas. Tā paša likuma 14.pantā ir 5.punkta “b” apakšpunkts, kurā atkal tā paša iemesla dēļ, kaut arī nedaudz citādākā formā, tiek noteikts Latvijas Universitātes priviliģētais stāvoklis, un es ierosinu aizstāt vārdus “Latvijas Universitāte” ar vārdiem “Universitātes tipa augstskola”.

Godājamie kolēģi! To es pats neesmu izgudrojis. Šādu paplašinātu tādas mācību iestādes jēdzienu, kurai ir vienlīdzīgas tiesības advokātu sagatavošanas jautājumos salīdzinājumā ar citām tiesīgām, citā apakšpunktā piedāvāja otrajam lasījumam pati Juridiskā komisija, un šo formulējumu jau vienbalsīgi ir atbalstījusi Saeima. Ja mans grozījums tiks noraidīts, tad var iznākt tā, ka Saeima, formāli ievērojot Satversmes tiesas spriedumu, atklāti nodemonstrēs, ka nav vienisprātis ar to pēc būtības.

Es domāju, ka kolēģu likumdevēju plānos neietilpst šāda tiesiskā nihilisma demonstrēšana, tāpēc aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzam.

Komisijas vārdā - deputāte Solvita Āboltiņa. Lūdzu!

S.Āboltiņa. Komisijas vārdā atkārtoju jau vismaz trešo reizi: šie priekšlikumi tiks skatīti Tieslietu ministrijas izveidotajā darba grupā! Vēršu deputāta Buzajeva uzmanību uz nākamo punktu, kurā Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt šo iepriekšējā, otrajā, lasījumā pieņemto redakciju, lai tiešām vienotos par tādu redakciju, kas nebūtu pretrunā ar Satversmes tiesas lēmumu un kas neierobežotu citās augstskolās juridisko izglītību ieguvušajiem cilvēkiem kļūt par advokātiem. Taču pašreiz aicinu balsot “pret” 12. - deputāta Buzajeva priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 12. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 21, pret - 66, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. 13. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Vai deputāts Leopolds Ozoliņš ir pieteicies debatēs? Deputāts Leopolds Ozoliņš nav pieteicies debatēs. Paldies.

Vai deputātiem ir iebildumi pret 13. - Juridiskās komisijas priekšlikumu? Deputātiem iebildumu nav. Paldies.

S.Āboltiņa. 14. ir Tieslietu ministrijas Ministru kabinetā iesniegts likumprojekts ar reģistrācijas numuru 402, kas šajā likumprojektā ir iekļauts kā priekšlikums, bet 15. ir deputāta Agešina priekšlikums. Tie abi ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem pret 14. un 15.priekšlikumu iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 16. - deputāta Agešina priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 50, atturas - 19. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. 17. - deputāta Agešina priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 48, atturas - 21. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. 18. - deputāta Agešina priekšlikums un 19. - likumprojekts, kurš iekļauts kā priekšlikums, ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 20. - deputāta Jurķa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 21. - deputāta Agešina priekšlikums un 22. - likumprojekts nr.402, kas iekļauts kā priekšlikums, ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 23. - deputāta Agešina priekšlikums un 24. - likumprojekts nr.402, kas iekļauts kā priekšlikumi, ir atbalstīti.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 25.priekšlikums - likumprojekts ar reģistrācijas numuru
402 - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 26. - tieslietu ministra Aksenoka priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 27. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 28. - deputāta Buzajeva priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Pret 28.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav… (Starpsauciens: Balsot!”) Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu, balsosim par 28.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 68, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

S.Āboltiņa. 29.priekšlikums - likumprojekts ar reģistrācijas numuru 402. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 30. - deputāta Agešina priekšlikums, 31. - likumprojekts ar reģistrācijas numuru 402. Atbalstīti daļēji.

Atbalstīts ir 32. - deputāta Buzajeva priekšlikums, kurš ietver abus iepriekšminētos.

Sēdes vadītāja. Pret minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 33. - deputāta Agešina priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 34. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 35. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 36. - Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 37. - deputāta Agešina priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 38. - Juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka… Minētā norma nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti Latvijā var sākt praktizēt tikai no 2004.gada 1.maija. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. Vairāk priekšlikumu saņemts nav. Lūdzu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 1, atturas - 20. Likums “Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā” pieņemts. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai”.

Saskaņā ar Satversmes 68.pantu šāda līguma izskatīšanai ir nepieciešams, lai Saeimas sēdē būtu klāt vismaz divas trešdaļas no deputātu kopskaita. Tādēļ lūdzu reģistrēties kvorumam!

Atgādināšu reģistrācijas kārtību: pēc tam, kad būs atskanējis skaņas signāls un uz pults ekrānā zem uzraksta “Reģistrs” mirgos dzeltena lampiņa, nospiediet taustiņu, kurš atrodas tieši zem uzraksta “Reģistrs”. Ja jūs esat reģistrējušies, sāks mirgot lampiņas zem uzrakstiem “Pret”, “Atturas” un “Par”.

Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu! Lūdzu rezultātu! Pavisam ir reģistrējušies 79 deputāti. Tātad mums ir kvorums. Jā!

Lūdzu, sāksim izskatīt likumprojektu!

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Ļoti cienījamās deputātes un augsti godātie deputāti! Saeimas Ārlietu komisija izskatīja otrajam lasījumam minēto likumprojektu un konstatēja, ka priekšlikumi otrajam lasījumam nav saņemti. Līdz ar to aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret - 4, atturas - 2. Likums pieņemts. Paldies!

I.Vaidere. Godātie deputāti! Atļaujiet Ārlietu komisijas vārdā man apsveikt jūs ar šo patiesi vēsturisko lēmumu. Paldies! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Izskatīsim likumprojektu “Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā”. Pirmais lasījums. Dokumenta reģistrācijas nr.452.

Saskaņā ar Obligātā militāra dienesta likuma 37.pantu obligātajā aktīvajā militārajā dienestā iesauktajām personām darba devējs izmaksā atlaišanas pabalstu mēneša vidējās izpeļņas apmērā. Turklāt tām tiek garantētas tiesības pēc dienesta pabeigšanas atgriezties iepriekšējā darbavietā. Tiesības pēc dienesta pabeigšanas atgriezties iepriekšējā darbavietā diemžēl nav terminētas, un tas darba devējam radīja un rada neprognozējamību saistībā ar darbavietu plānošanu. Šis grozījums nosaka termiņu, kura laikā ir jāizmanto šīs tiesības atgriezties iepriekšējā darbavietā, proti, - viena mēneša laikā pēc atvaļināšanās dienas.

Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 17. novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 17.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Alternatīvā dienesta likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

 

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu, kura reģistrācijas numurs ir 453. Apspriežamais likumprojekts sasaucas ar analogu likuma “Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā” 37.pantu, tādēļ es neatkārtošos. Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 17.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 17.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem””. Pirmais lasījums.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā - deputāte Ina Druviete.

I.Druviete (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie deputāti! Tas ir likumprojekts nr.328. Un tā būtība ir aizstāt minētajā likumā vārdus “Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija” ar vārdiem “Tieslietu ministrija” attiecīgajā locījumā. Šis likums iesniegts tādēļ, ka ar likumu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam”” jau ir tikusi likvidēta minētā apakšprogramma un tās finansējums ir pārņemts Tieslietu ministrijas apakšprogrammā “Centrālais aparāts”. Līdz ar to Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija kā atsevišķa budžeta iestāde jau ir beigusi pastāvēt, un līdz ar to ne tikai tās finansējumu, bet arī tās uzdevumus pilnībā ir pārņēmusi Tieslietu ministrija.

Ir arī konstatēts, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma pārejas noteikumu 2.punktam ir jāveic valsts pārvaldes sakārtošana atbilstoši minētajam likumam. Totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas komisijas juridiskais statuss ir noteikts ministra apstiprinātā nolikumā. Pašreizējā statusā šī komisija vairs neatbilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam.

Komisijas sēdē tika atzīts, ka Valsts pārvaldes iekārtas likums pie ministrijas ļauj izveidot sabiedrisko padomi, kurā ietilptu represēto organizāciju pārstāvji, kā arī tiek domāts par iespējām paplašināt šīs padomes sastāvu un, iespējams, arī mainīt represēto apliecību izsniegšanas kārtību.

Grozījumus šajā likumā ir paredzēts izskatīt arī saistībā ar jautājumu par atvieglojumu piešķiršanu represētajiem. Pie tā mūsu komisija strādās nākamajā nedēļā.

Un tādēļ lūdzu atbalstīt grozījumus minētajā likumprojektā pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret - 15, atturas - 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Druviete. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 2003.gada 6.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 6.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu””. Pirmais lasījums.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā - deputāte Ina Druviete.

I.Druviete (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie deputāti! Tas ir dokuments nr.329. Grozījumu jēga un motivācija ir tieši tāda pati, kāda tā bija iepriekšējam likumprojektam, un tādēļ lūdzu atbalstīt tā pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - 17, atturas - 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Druviete. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 2003.gada 6.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 6.novembris. Paldies.

I.Druviete. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Godājamie kolēģi! Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā” (reģistrācijas numurs 463) pirms pirmā lasījuma.

Lai ieviestu Komerclikuma regulējumu, šobrīd notiek uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību pārreģistrācija - no Uzņēmumu reģistra tie tiek pārreģistrēti Komercreģistrā. Un bieži vien šī pārreģistrācija ir formāla, taču par to ir jāmaksā valsts nodeva. Šie piedāvātie grozījumi paredz šo jautājumu regulēt nedaudz godīgāk, fleksiblāk, elastīgāk - atsevišķos gadījumos par šo pārreģistrāciju, kas ir formāla procedūra, maksāt tikai 50% no samaksas par grozījumu ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā vai dokumenta izsniegšanā. Jo samazinātu valsts nodevu saskaņā ar Komerclikumu ir nepieciešams noteikt Komercreģistrā pārreģistrētiem uzņēmumiem, jo tā ir vienkārši formāla procedūra.

Izskatījusi minēto likumprojektu, komisija atbalstīja tā pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Āboltiņa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 10.novembris.

Sēdes vadītāja. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 10.novembris. Citu priekšlikumu nav. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi””. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Izskatām likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” (reģistrācijas numurs 462). Likumprojekts nodrošina likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” noteiktās padotības formas atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajai, kā arī palīdz atrisināt jautājumu par tādas situācijas nepieļaušanu, kad apbruņotā militarizētā institūcijā dienējoša persona savu dienestu apvieno ar dienestu Zemessardzē.

Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 17.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - šā gada 17.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu, kura reģistrācijas numurs ir 454.

Apspriežamajā likumprojektā ietvertais Nacionālo bruņoto spēku likuma 10.panta pirmās daļas 4.punkta grozījums nepieciešams, lai pilnvarotu Ministru kabinetu noteikt kārtību, kādā tiek veikta Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzība jeb apsardze.

Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret - 1, atturas - 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 17.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - šā gada 17.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu””. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāte Anna Seile.

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Dokuments nr.1391. Šajā likumprojektā ir sagatavoti tikai grozījumi otrajā pielikumā. Šajā pielikumā tiek precizētas biosfēras rezervāta ārējās robežas, kā arī dabas lieguma robežas. Platība netiek mainīta. Šādas izmaiņas ir nepieciešams tikai tāpēc, ka, veicot precīzo uzmērīšanu, atsevišķu zemes gabalu robežas tiek precizētas. Precizējumi nepieciešami arī šajā likumā.

Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

A.Seile. Komisija ierosina par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam noteikt 10.novembri.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - šā gada 10.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Apsardzes darbības likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Izskatām likumprojektu “Grozījums Apsardzes darbības likumā” (reģistrācijas numurs 400).

Likumprojekta otrajam lasījumam iesniegti divi priekšlikumi, kas izskatīti Aizsardzības un iekšlietu komisijas 21.oktobra sēdē.

1.priekšlikumu iesniedzis deputāts Valērijs Agešins. Priekšlikumā ieteikts atļaut arī Latvijas nepilsoņiem būt par apsardzes uzņēmumu vadītājiem. Komisija priekšlikumu noraida.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Saskaņā ar Aizsardzības un iekšlietu komisijas ieteikto redakciju turpmāk par apsardzes uzņēmumu vadītājiem būs ne tikai Latvijas pilsoņi, bet arī Eiropas Savienības pilsoņi. Protams, šis solis ir ļoti aktuāls un nepieciešams. Bet kāpēc tādu tiesību vēl joprojām nav Latvijas nepilsoņiem? Nepilsoņu statuss piešķirts samērā lielai valsts iedzīvotāju daļai, vairāk nekā puse nepilsoņu ir dzimuši Latvijā, pārējie jau sen dzīvo mūsu valstī. Nepilsoņiem noteikto ierobežojumu atcelšana nenovedīs ne pie kā briesmīga, ne pie kādām briesmīgām sekām. Tieši otrādi - tas tiks uztverts kā solis, kas veicina uzticību mazākumtautībām. Tas būs solis tolerances un politkorektuma virzienā. Bez tam šo ierobežojumu atcelšana samazinās arī potenciālās iespējas saņemt kritiku no starptautiskās cilvēktiesības sargājošo organizāciju puses, jo tās pieprasa samazināt to nepamatoto atšķirību skaitu, kādas tiesību ziņā pastāv starp pilsoņiem un nepilsoņiem.

No kā jūs visu laiku baidāties, godājamie kolēģi? No saviem iedzīvotājiem?

Lūdzu atbalstīt 1.priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 1. - deputāta Agešina priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 20, pret - 68, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Laksa. 2.priekšlikums. Arī to ir iesniedzis deputāts Valērijs Agešins. Viņš iesaka būtiski sašaurināt Apsardzes darbības likuma 6.panta otrajā daļā uzskaitītos gadījumus, kuros uzņēmumiem aizliegts izsniegt speciālo atļauju vai licenci apsardzes darbības veikšanai. Komisija priekšlikumu noraidīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 2.priekšlikumu.

A.Laksa. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - 14, atturas - 6. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 17.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - šā gada 17.novembris. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Ir izveidojusies tāda situācija, ka Latvijas Republikas sadarbībai ar Mongoliju nav būtībā nekāda tiesiska regulējuma. Un ir pilnīgi saprotams, ka tas ir nopietns kavēklis abu valstu tālākai sadarbībai. Lai pastiprinātu teikto, atgādināšu, ka šogad pie mums viesojās augsta līmeņa -Mongolijas parlamenta un prezidenta, un valdības - delegācija un mēs dzirdējām no šīs delegācijas nenoliedzamu vēlmi sadarboties. Un vairāku apstākļu dēļ mēs arī jūtamies spējīgi sadarboties ar Mongoliju ļoti daudzos jautājumos, kas interesē abas puses. Šis konkrētais likums uz vienlīdzības pamata veicinātu abu valstu studentu, izglītības jomas speciālistu, zinātnieku, akadēmiskā personāla pieredzes un arī cilvēku apmaiņu. Ir ļoti svarīgi, ka šis likums veicinās Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts iespējas nākotnē piedalīties Eiropas Savienības palīdzības programmās Mongolijai, tas ir saistīts ar tādām programmām kā TACIS, ERASMUS un “World”. Un mums ir šajā ziņā salīdzinoši lielas priekšrocības tā apstākļa dēļ, ka mums Latvijā ir tādas valodu zināšanas, kas atbilst arī tām valodu zināšanām, kādas ir Mongolijā.

Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Vaidere. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš varētu būt 4.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 4.novembris. Paldies.

I.Vaidere. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par dabas resursu nodokli””. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vilnis Bresis.

V.-E.Bresis (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godājamie kolēģi! Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz noteikt steidzamību šim likumprojektam, jo tas ir cieši saistīts ar budžeta problēmām.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret - 25, atturas - 15. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

V.-E.Bresis. Likumprojekts ir saistīts ar to situāciju, ka, protams, kā mēs visi zinām, nav vairs valsts vides aizsardzības speciālo fondu un visi līdzekļi, kas nāk no šā nodokļa, tiek sadalīti: 60% - pašvaldībām un 40% - valsts budžetam. Šis stāvoklis ir aprakstīts mūsu piedāvātajā likumprojektā. Bez tam likumprojekts nosaka šīs naudas administrēšanas kārtību, kā arī sakārto terminoloģiju. Ministriju nosaukumi un arī citi termini ir precizēti atbilstoši tai situācijai, kāda pašreiz ir valstī.

Tāpēc Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā lūdzu pieņemt pirmajā lasījumā šo likumprojektu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 5, atturas - 15. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu izskatīšanai otrajā lasījumā!

V.-E.Bresis. Komisija lūdz noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 6.novembri un izskatīt 20.novembrī.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 6.novembris, un izskatīšana - šā gada 20.novembra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””. Pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Ēriks Škapars.

Ē.Škapars (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1445 - ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””. Likumprojekts paredz, ka valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” lemj par administrācijas izmaksu segšanu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apmērā. Likumprojektā ietvertās normas precizē aģentūras tiesības uzraudzības funkciju īstenošanā. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un lūdz to atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - 16, atturas - 6. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Ē.Škapars. Lūdzu pieņemt šo likumprojektu arī pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret - 6, atturas - 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā!

Ē.Škapars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam -6.novembris. Izskatīšana otrajā lasījumā - 20.novembra sēdē.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - šā gada 6.novembris. Izskatīšana 20.novembra sēdē. Paldies.

Ē.Škapars. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā”. Pirmais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Jānis Strazdiņš.

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija savā sēdē izskatīja grozījumus Izglītības inovācijas fonda likumā, kura 14.pantā paredzētas redakcionālas izmaiņas, nomainot vārdus “iekšējā revīzija” ar vārdiem “iekšējais audits”.

Mēs uzklausījām arī Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu mainīt pārejas noteikumos minēto termiņu, nosakot 2004.gada 1.decembri.

Lielāki finansējumi 800 tūkstošu latu apmērā ir paredzēti 2005.gadā, lai varētu sākt realizēt šo inovācijas fondu, un tas varētu dot lielu ieguldījumu mūsu izglītības un zinātnes attīstībā.

Lūdzu atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāte Ērika Zommere.

Ē.Zommere (Tautas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi! Man ir ļoti žēl, ka man ir jārunā par šo grozījumu Izglītības inovācijas fonda likumā. Taču iecere bija brīnišķīga. Šis Izglītības inovācijas fonda likums, kā komisijas priekšsēdētājs Strazdiņa kungs jau teica, patiešām ir bezgala nozīmīgs. Tas ir nozīmīgs tāpēc, ka visiem Latvijas pedagogiem tika dotas lielas cerības, ka šis Izglītības inovācijas fonds sāks darboties jau ar 2003.gadu. Tagad, kā mēs redzam, diemžēl ir vēlme atlikt šā fonda darbību jau uz 2005.gadu.

Viss tas būtu labi, ja Izglītības un zinātnes ministrija darītu to, kas ministrijai ir jādara, bet diemžēl arī šajā jomā mēs redzam tikai mīnusus, bezdarbību un haosu. Un mēs pat šā likumprojekta anotācijā lasām konkrētu sociālo seku izvērtējumu - un ne jau autori to raksta, ka izglītības inovācijas projekts, kas nodrošinātu izglītības programmu satura pilnveidi un izglītības kvalitātes uzlabošanu, finansiālā atbalsta trūkuma dēļ diemžēl aizkavējis progresīvu pārmaiņu ieviešanu izglītības sistēmā. Ja jau likumprojekta autori raksta, ka sakarā ar to tiek atlikta šā fonda realizācija, ko tad lai mēs sakām skolotājiem?

Un situācija jau ir tāda, ka diemžēl ministrs ar vieglu roku atlika arī pamatizglītības standarta darbības uzsākšanu. Ko tad lai tie skolotāji dara? Viņiem ir jāsāk pašiem domāt, kā uzlabot izglītības kvalitāti. Diemžēl, palasot “Jaunā laika” programmu, konkrēti izglītības sadaļu, redzam: jā, vārdi jau ir brīnišķīgi! Runājot par tuvākajiem mērķiem, tur ir skaidri un gaiši rakstīts: “Modernizēt izglītību, lietojot inovatīvas pedagoģijas metodes, izmantojot modernās tehnoloģijas, pilnveidojot darba organizāciju un ieviešot starptautiskiem standartiem atbilstošas kvalitātes vadības sistēmas.”

Bet kas tad notiek galu galā patlaban? Ministrija šo pamatskolas mācību satura reformu atceļ, fonds neuzsāk darbību, bet skolotāji vienmēr ir radošas enerģijas pārpilni un paši sāk kaut ko darīt izglītības satura veicināšanā.

Pagājušajā nedēļā, mīļie kolēģi, Jūrmalā veselu nedēļu strādāja slavenais Amonašvili kungs - patiešām pedagoģijas zinātņu pīlārs, un skolotāji patiesi ir nemierā ar to, ka ministra kungs ir atcēlis tik ļoti nozīmīgo satura reformu. Viņi paši sāk izglītoties no apakšas un dara to patiesībā jau ļoti sen. Diemžēl arī šajā jomā viņiem ir ļoti grūti tikt galā, jo arī šajā izglītošanās procesā viņiem netiek palīdzēts. Viņu maciņš ir pārāk plāns, lai paši spētu samaksāt par tālākajām izglītības programmām. Taču skolotāji nepagurst, viņi meklē izeju no situācijas. Tikai ļoti, ļoti gribētos, lai Izglītības un zinātnes ministrija, konkrēti ministra kungs, ne tikai runātu un filozofētu par ārkārtīgi interesantām un kaut kādām uz nākotni vērstām orientējoša mācību satura padomēm, kur tagad nu tik spriedīs un nu tik nez ko vēl lems…

Es domāju, ka skolotāji gaida palīdzību jau tagad, un, ja jau eksistē šis pārslogotais saturs, par kuru mēs visi ikdienā runājam ne tikai kā Saeimas deputāti, bet, es domāju, arī kā liela daļa vecāku, kuriem gan bērni, gan mazbērni mācās skolās… Mēs nepārtraukti kritizējam šo pārslogoto izglītības saturu, runājam, ka bērni ir pārguruši un noslogoti, bet ministrijā šajā jomā nekas netiek darīts.

Tagad šī satura reforma tiek atlikta uz 2005.gadu, nu tad vismaz ar šo Izglītības inovācijas fondu jūs varētu aicināt pedagogus. Ja mēs tūlīt, tūlīt pat varētu sākt, nerunājot par 2003.gadu, bet jau ar 2004.gadu, tad skolotāji paši ir gatavi rakstīt gan mācību metodiskos materiālus, gan veidot dažādus inovācijas projektus, lai patiešām uzlabotu izglītības kvalitāti. Un tad nebūs tā, ka izglītības ministram Šadurska kungam ir jādomā par to, kā ar budžeta plūsmas palīdzību reanimēt, lūk, šīs visai valstij vajadzīgās un ar tehnoloģijām saistītās specialitātes.

Kur tad tās radīsies, kā tās veidosies, ja mēs neizglītosim skolotājus “no apakšas”? Un savukārt, ja skolotāji nepratīs un nebūs spējīgi veiksmīgi strādāt tieši šajās jaunajās tehnoloģijās, kā mēs to izdarīsim? Kur radīsies tie bērni, kas pēkšņi izvēlēsies studēt matemātiku, studēt fiziku, ja skolotājs netiks laikmetīgi izglītots? Jūs jau zināt, kāda šobrīd ir situācija. Piemēram, šajā mācību gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē 450 reflektanti kārtoja matemātikā eksāmenu un no šiem 450 reflektantiem sekmīgi tika novērtēti, kā jūs domājat - cik?… diemžēl tikai puse. Un diemžēl šis vērtējums bija no 1 līdz 3 ballēm. Tas ir šausmīgi!

Latvijas labākajās skolās, kurās jau notiek zināma bērnu atlase, tiekoties atsevišķās skolās un ne tikai atsevišķās skolās… Patiesībā ļoti daudzās skolās skolotāji ir izmisumā, jo klasē apmēram 10-12 skolēni ir nesekmīgi matemātikā. Kā mēs to atrisināsim, neizglītojot skolotājus un bremzējot šo inovācijas fonda attīstību? Vai tiešām mēs to atrisināsim tā, kā Šadurska kungs domā, ka pārvirzīs, lūk, līdzekļus no humanitārajām programmām uz eksaktajām programmām un ka tūlīt visi bērni skries un mācīsies matemātiku un fiziku? Nē! Viņi to nevarēs izdarīt, ja viņiem visā pamatskolas izglītības laikā būs bijušas sliktas atzīmes. Viņi matemātiku nezinās un nemīlēs, un, ja mēs nemainīsim šo saturu un bremzēsim, lūk, šādu labu pasākumu, kas, protams, ir tikai viens no labajiem pasākumiem - šis izglītības inovācijas fonds, tad, protams, skolotāji arī nezinās, kā izkļūt no šīs bedres, un ministra kungs ne ar kādu rīkojumu to nespēs atrisināt viena gada vai pat dažu mēnešu laikā.

Un tāpēc es ļoti gribu aicināt deputātus visu pārdomāt un neatlikt to atkal uz kaut kādu nezināmu laiku, jo man ļoti negribētos, ka latviešu tautai tik ļoti nozīmīgajās izdzīvošanas un apliecināšanās jomās - tādās kā veselības aprūpe un izglītība - patiesībā notiek nepārtraukta raustīšanās, nevis tiek īstenota skaidra un noteikta stratēģija ar noteiktu koncepciju, ko un kā mēs darīsim, kādā laikā. Mūs viens rīkojums rauj uz priekšu, otrs rīkojums - atpakaļ. Un tad gan veselības ministre Circenes kundze, gan izglītības ministrs Šadurska kungs ir spiesti tautai muļķīgi, piedodiet, kā to mēs visi vakar redzējām Dombura kunga vadītajā raidījumā, teikt: “Mēs vēl rēķinām, mēs vēl domājam, mēs vēl filozofējam.”

Bet kas notiek ar bērniem? Bērni diemžēl… Es te nerunāju par tiem 10-15%, kas ir ar augstāko attīstības līmeni. Viņiem problēmu nav. Taču mēs esam piemirsuši lielo skolēnu daļu. Un tāpēc ar šo Izglītības inovācijas fondu mēs skolotājus ļoti stimulētu darboties pašiem, veidot modernas mācību metodikas, modernas mācību grāmatas, nevis visu gaidīt “no augšas”.

Bet varbūt tā ir labi? Varbūt tā vajag, lai skolotājos rodas nemiers? Lai rodas nemiers Latvijas iedzīvotājos. Un tad atkal būs šķēršļi, ko pārvarēt, un tad varēs teikt: “Jā, mēs to izdarījām!” Taču tas jau būs par vēlu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāte Silva Golde.

S.Golde (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Kad pienāks tādi laiki, kad šeit tribīnē kāps Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs un aicinās mūs uz jauniem izaicinājumiem izglītībā? Gada laikā mēs esam pieredzējuši tikai atkāpes, tikai projektu noslāpēšanu un atcelšanu. Un arī šodien man tiešām ir žēl jūs, Strazdiņa kungs, ka jūs mūs neiedvesmojāt ar jaunu piedāvājumu, bet atkal sacījāt: “Mīļā Saeima, pārcelsim atkal uz vēl vienu gadu šo likumprojektu!” To, kuru jūs tik kvēli pagājušajā gadā šajā pašā laikā solījāties uzsākt 2004.gada 1.janvārī.

Tikai čiks vien ir iznācis. Ķerieties, mīļie, pie darba! Un es sagaidu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas patiešām izaicinājumus izglītībā. Es jūtu jums līdzi, Strazdiņa kungs, ka jums nav piedāvājumu no Saeimas puses izglītības attīstības jomā. Vienkārši skumji!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāts Jānis Strazdiņš.

J.Strazdiņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Cienījamā Zommeres kundze! Cienījamā Goldes kundze! Atļaujiet man jūs tiešām iepriecināt. Mūsu komisijā šis jautājums jau tika skatīts. Man bija arī gods tikties ar Attīstības aģentūras vadību - ar Ēlerta kungu, ar viņa tuvākajiem palīgiem, un es aicinu visus Saeimas deputātus sākt ārkārtīgi svarīgu darbu - veidot pie mūsu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas jaunu apakškomisiju - Nākotnes apakškomisiju, kurā būs iespēja darboties visiem tiem, kas tiešām reāli, kompleksi grib risināt šos inovācijas jautājumus mūsu valstī.

Lai attīstītos mūsu tautsaimniecība, izraut vienu posmu no visiem pārējiem nav iespējams. Mums vajag attīstīt arī visas pārējās zinātnes nozares, lai mēs spētu valstī ražot tādu produkciju, kas būtu konkurētspējīga pasaules tirgos, un lai mums būtu lieli ekonomiskie ieguvumi.

Dabīgi, ir jādara arī no apakšas, bet viss tomēr ir jāsāk no mums - deputātiem. Mēs tiešām komisijā pasekosim, lai šis darbs sāktos un lai Izglītības un zinātnes ministrija neko vairs nespētu atlikt. Un arī lai visas pārējās ministrijas - arī Ekonomikas ministrija - ķertos šim jautājumam klāt, lai Ministru prezidenta biedrs izvirzītu šos jautājumus. Tas ir komplekss jautājums, kas jārisina mums visiem. Tā ka es aicinu padomāt, kurš vēlētos strādāt šādā apakškomisijā.

Un tomēr es, uzklausījis visus jūsu aizrādījumus, lūdzu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 32, atturas - 8. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

J.Strazdiņš. Iesaku par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 4.novembri.

Sēdes vadītāja. Vai deputāte Silva Golde grib ieteikt kādu citu priekšlikumu iesniegšanas termiņu? Nē? Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 4.novembris. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu””. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

Cienījamie kolēģi, lūdzu, izslēdziet mobilo telefonu skaņu!

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Dārgie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu, kura reģistrācijas numurs ir 278. Likumprojekta otrajam lasījumam esam saņēmuši 41 priekšlikumu, un tie ir izskatīti Aizsardzības un iekšlietu komisijas 21.oktobra sēdē.

1.priekšlikums. Iesniedzis deputāts Solovjovs. Aicina papildināt finanšu darījumu legālo definīciju. Komisija priekšlikumu noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 1.priekšlikumu.

A.Laksa. 2.priekšlikums ir likumprojektā iekļautā likumprojekta (reģistrācijas numurs 360) norma, kas vērsta uz likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” saskaņošanu ar diviem citiem likumiem - Finanšu instrumentu tirgus likumu un Kredītiestāžu likumu. Šo priekšlikumu komisija atbalsta savā redakcijā, kas redzama 3.priekšlikumā.

Aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2. un 3.priekšlikumu.

A.Laksa. 4.priekšlikums. Iesniedzis deputāts Urbanovičs. Komisija priekšlikumu noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 5.priekšlikums. Iesniedzis finanšu ministrs Dombrovskis. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 6.priekšlikums. Iesniedzis deputāts Solovjovs. Komisija priekšlikumu noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 7.priekšlikums. Iesniegusi ārlietu ministre Kalniete. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Par 6.priekšlikumu?

A.Laksa. Par 7.priekšlikumu.

7.priekšlikums. Iesniegusi ārlietu ministre Kalniete. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Dokumentā rakstīts, ka tas ir noraidīts.

A.Laksa. Jā. Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka, izskatot 7.priekšlikumu, jāstrādā ar dokumentu nr.1453.

Sēdes vadītāja. Jā. Deputātiem nav iebildumu pret 7.priekšlikumu.

A.Laksa. 8.priekšlikums...

Sēdes vadītāja. (Starpsauciens: “Balsot!”) Jūs neprasījāt. Cienījamie kolēģi, balsosim par 7. - ārlietu ministres Sandras Kalnietes priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - 23, atturas - 1. Priekšlikums ir atbalstīts.

A.Laksa. 8.priekšlikums. Iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Priekšlikums ir redakcionāls. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 9. - finanšu ministra Dombrovska kunga priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 10. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 11.priekšlikums. Iesniegusi Aizsardzības un iekšlietu komisija. Precizējusi likumprojekta 7.pantā ieteikto 6.panta redakciju. Aicinām atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 12. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 13. - deputāta Solovjova priekšlikums. Komisija priekšlikumu noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 13.priekšlikumu.

A.Laksa. 14. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 15. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 16. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 17.priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Dombrovskis. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 18.priekšlikums. Iesniegusi Aizsardzības un iekšlietu komisija. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 19. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 20. priekšlikumu iesniedzis deputāts Solovjovs. Komisija priekšlikumu noraida. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 20.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 67, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Laksa. 21.priekšlikums. Iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 22. - deputāta Solovjova priekšlikums. Komisija noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. Arī 23. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Komisija noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 24. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 25. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 26. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 27. - deputāta Solovjova priekšlikums. Komisija noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 28. - deputāta Urbanoviča priekšlikums. Komisija noraida. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 28.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 44, pret - 49, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Laksa. 29. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 30.priekšlikums. Iesniedzis deputāts Urbanovičs. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Es nemaz negribu aizstāvēt zagļus un korumpantus, bet lūdzu kolēģus pievērst uzmanību tam faktam, ka naudas konfiskācija bez krimināllietas ierosināšanas šajā gadījumā nav iespējama. Tas ir pretrunā ar kriminālprocesa principiem. Ja mēs patiešām gribam dzīvot tiesiskā valstī, tad jāatbalsta deputāta Urbanoviča iesniegtais 30.priekšlikums!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputāts Arnolds Laksa vēlas ko piebilst? Nē.

Lūdzu deputātus balsot par 30. - deputāta Urbanoviča priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 44, pret - 48, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Laksa. 31. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 32.priekšlikums. Iesniedzis deputāts Urbanoviča kungs. Komisija priekšlikumu noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 33. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 34.priekšlikums, kuru iesniedzis finanšu ministrs Dombrovska kungs, netika atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 35.priekšlikums. Iesniedzis finanšu ministrs Dombrovskis. Komisija priekšlikumu noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 36.priekšlikums. Iesniedzis deputāts Solovjovs. Komisija priekšlikumu noraida.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 37.priekšlikums. Iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 38. - finanšu ministra Dombrovska kunga priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 39. - finanšu ministra Dombrovska kunga priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 40.priekšlikums ir likumprojektā iekļautā likumprojekta (reģistrācijas numurs 360) norma, kas ietver likuma spēkā stāšanās termiņu. Komisija priekšlikumu noraida un aicina pieņemt komisijas izstrādāto pārejas noteikumu, kas izteikts 41.priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt 41.priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 40. un 41.priekšlikumu.

A.Laksa. Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - 18, atturas - 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 25.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 25.novembris.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam “Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā”, likumprojektam “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” un likumprojektam “Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā”. Vai iesniedzēju vārdā runāt kāds vēlas?

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu - pagarināt minētajiem likumprojektiem priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz šā gada 14.novembrim! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Vai deputāts Jānis Lagzdiņš vēlas ko teikt? Lūdzu…

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1392-b.

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” otrajam lasījumam ir iesniegts tikai viens priekšlikums, un to ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija. Šis priekšlikums nosaka likuma spēkā stāšanās laiku.

Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Lūdzu likumprojektu pieņemt otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret - nav, atturas - 1. Likums “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” pieņemts. Paldies.

Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm!

Lūdzu zvanu! Lūdzu reģistrācijas režīmu!

Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, paziņoju, ka šodien pulksten 17.00 tiks sniegtas atbildes uz deputātu jautājumiem.

Vēl viens paziņojums. Vārds deputātei Jevgenijai Stalidzānei.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks pulksten 15.05 Sociālo un darba lietu komisijas telpās.

Sēdes vadītāja. Lūdzu Saeimas sekretāra biedru Aleksandru Bartaševiču nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Godājamie deputāti! Nav reģistrējušies: Dzintars Ābiķis, Ingrīda Labucka, Gundars Bērziņš, Boriss Cilevičs, Silva Golde, Guntis Bērziņš, Ēriks Jēkabsons, Andis Kāposts, Krišjānis Kariņš, Paulis Kļaviņš, Guntars Krasts, Vilis Krištopans, Linda Mūrniece, Vitālijs Orlovs, Anta Rugāte, Jevgenija Stalidzāne, Elita Šņepste, Ingrīda Ūdre un Ausma Ziedone-Kantāne.

Sēdes vadītāja. Līdz ar to 30.oktobra sēde ir slēgta. Paldies.

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas rudens sesijas 11.sēde

2003.gada 30.oktobrī

 

Par darba kārtību

Priekšlikumi

– dep. M.Pietkevičs (par)

- dep. I.Druviete (pret)

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām””

(1420. un 1420.a dok., reģ. nr.470)

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””

(1428. un 1428.a dok., reģ. nr.471)

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem””

(1429. un 1429.a dok., reģ. nr.472)

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

(1430. un 1430.a dok., reģ. nr.473)

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem””

(1431. un 1431.a dok., reģ. nr.474)

Par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

(1455. un 1455.a dok., reģ. nr.477)

Par likumprojektu “Grozījums Krimināllikumā”

(1456. un 1456.a dok., reģ. nr.478)

Par likumprojektu “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”

(1457. un 1457.a dok., reģ. nr.479)

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam G.Krastam

(1462. dok.)

Lēmuma projekts “Par deputāta M.Bekasova atsaukšanu no Eiropas Parlamenta novērotāja statusa”

(1440. dok., reģ. nr.231)

Ziņo

- dep. J.Dobelis

Par procedūru

- dep. A.Golubovs

Debates

- dep. V.Agešins

- dep.V.Agešins

- dep. P.Tabūns

- dep. V.Buzajevs

- dep. A.Kiršteins

- dep. N.Kabanovs

- dep. J.Pliners

- dep. A.Kušķis

- dep. P.Kļaviņš

- dep. A.Seile

- dep. J.Pliners

- dep. A.Golubovs

- dep. J.Strazdiņš

- dep. P.Kļaviņš

Lēmuma projekts “Par I.Ozolas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”

(1448. dok., reģ. nr.232)

Ziņo

- dep. I.Labucka

Lēmuma projekts “Par I.Bērziņas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

(1449. dok., reģ. nr.233)

Ziņo

- dep. I.Labucka

Lēmuma projekts “Par I.Celmiņas iecelšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi”

(1450. dok., reģ. nr.234)

Ziņo

- dep. I.Labucka

Lēmuma projekts “Par S.Glaudānes iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi”

(1451. dok., reģ. nr.235)

Ziņo

- dep. I.Labucka

Lēmuma projekts “Par E.Grigorovičas iecelšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi”

(1452. dok., reģ. nr.236)

Ziņo

- dep. I.Labucka

Par darba kārtību

Par Saeimas deputātu pieprasījumu finanšu ministram Valdim Dombrovskim “Par valsts apzagšanu 20,5 miljonu latu apmērā”

(1454. dok.)

Ziņo

- dep. A.Kalvītis

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par izlozēm un azartspēlēm”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1294. un 1294.b dok., reģ. nr.430)

Paziņojumi

- dep. I.Vaidere

- dep. S.Šķesters

- dep. B.Brigmane

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

Paziņojums

- dep. A.Pētersons

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par izlozēm un azartspēlēm”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1294. un 1294.b dok., reģ. nr.430)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1295. un 1295.b dok., reģ. nr.431)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi Sporta likumā” (2.lasījums) (Steidzams)

(1296. un 1296.b dok., reģ. nr.432)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Debates

- dep. Dz.Ābiķis

- finanšu ministrs V.Dombrovskis

- dep. J.Esta

- dep. A.Kiršteins

- dep. J.Strazdiņš

- dep. Dz.Ābiķis

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1297. un 1297.b. dok., reģ. nr.433)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1298. un 1298.b dok., reģ. nr.434)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Debates

- dep. Ē.Zunda

- dep. M.Kučinskis

- dep. J.Lagzdiņš

- dep. S.Šķesters

- dep. J.Lagzdiņš

- dep. Gundars Bērziņš

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1299. un 1299.b dok., reģ. nr.435)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Valsts kultūrkapitāla fonda likums” (2.lasījums) (Steidzams)

(1300. un 1300.b dok., reģ. nr.436)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Debates

- dep. R.Pīks

- dep. J.Esta

- dep. Gundars Bērziņš

Likumprojekts “Grozījums Zvejniecības likumā” (2.lasījums) (Steidzams)

(1301. un 1301.b dok., reģ. nr.437)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par autoceļiem”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1302. un 1302.b dok., reģ. nr.438)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Debates

- dep. Gundars Bērziņš

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1303. un 1303.b dok., reģ. nr.439)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi “Likumā par ostām”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1304. un 1304.b dok., reģ. nr.440)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1305. un 1305.b dok., reģ. nr.441)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi “Likumā par budžetu un finanšu vadību”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1306. un 1306.b dok., reģ. nr.442)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” (2.lasījums) (Steidzams)

(1307. un 1307.b dok., reģ. nr.443)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Par akcīzes nodokli” (2.lasījums) (Steidzams)

(1308. un 1308.b dok., reģ. nr.444)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli” (2.lasījums) (Steidzams)

(1309. un 1309.b dok., reģ. nr.445)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā” (2.lasījums) (Steidzams)

(1310. un 1310.b dok., reģ. nr.446)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījums Autopārvadājumu likumā” (2.lasījums) (Steidzams)

(1311. un 1311.b dok., reģ. nr.447)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1251. un 1251.b. dok., reģ. nr.423)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Likumprojekts “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” (2.lasījums) (Steidzams)

(1277. un 1277.b dok., reģ. nr.424)

Ziņo

- dep. A.Kalvītis

Likumprojekts “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (2.lasījums) (Steidzams)

(1241. un 1241.b dok., reģ. nr.422)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījums likumā “Preču un pakalpojumu loteriju likums”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1399. un 1399.b dok., reģ. nr.466)

Ziņo

- dep. Ē.Škapars

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1433. un 1433.b dok., reģ. nr.475)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Likumprojekts “Biedrību un nodibinājumu likums” (3.lasījums)

(1437. dok., reģ. nr.83)

(7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1416)

Ziņo

- dep. V.Šiliņš

Debates

- dep. J.Lagzdiņš

Paziņojumi

- dep. O.Kastēns

- dep. B.Brigmane

- dep. I.Vaidere

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

Likumprojekts “Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” (3.lasījums)

(1441. dok., reģ. nr.270)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā” (3.lasījums)

(1446. dok., reģ. nr.38)

Ziņo

- dep. S.Āboltiņa

Debates

- dep. V.Agešins

- dep. V.Buzajevs

- dep. V.Buzajevs

Likumprojekts “Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai” (2.lasījums)

(840. un 1434. dok., reģ. nr.282)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā” (1.lasījums)

(1336. un 1421. dok., reģ. nr.452)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījums Alternatīvā dienesta likumā” (1.lasījums)

(1337. un 1422. dok., reģ. nr.453)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”” (1.lasījums)

(1029. un 1424. dok., reģ. nr.328)

Ziņo

- dep. I.Druviete

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”” (1.lasījums)

(1030. un 1425. dok., reģ. nr.329)

Ziņo

- dep. I.Druviete

Likumprojekts “Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā” (1.lasījums)

(1374. un 1427. dok., reģ. nr.463)

Ziņo

- dep. S.Āboltiņa

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” (1.lasījums)

(1373. un 1432. dok., reģ. nr.462)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā” (1.lasījums)

(1338. un 1435. dok., reģ. nr.454)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”” (1.lasījums)

(1391. un 1438. dok., reģ. nr.464)

Ziņo

- dep. A.Seile

Likumprojekts “Grozījums Apsardzes darbības likumā” (2.lasījums)

(1138. un 1442. dok., reģ. nr.400)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Debates

- dep. V.Agešins

Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē” (1.lasījums)

(1335. un 1443. dok., reģ. nr.451)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par dabas resursu nodokli”” (1.lasījums) (Steidzams)

(1436. un 1444. dok., reģ. nr.476)

Ziņo

- dep. V.Ē.Bresis

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” (1.lasījums) (Steidzams)

(1415. un 1445. dok., reģ. nr.469)

Ziņo

- dep. Ē.Škapars

Likumprojekts “Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā” (1.lasījums)

(1348. un 1447. dok., reģ. nr.456)

Ziņo

- dep. J.Strazdiņš

Debates

- dep. Ē.Zommere

- dep. S.Golde

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”” (2.lasījums)

(811. un 1453. dok., reģ. nr.360)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Debates

- dep. V.Agešins

Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektiem “Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā”, “Grozījumi Nacionālās drošības likumā”, “Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā” otrajam lasījumam”

(1476. dok., reģ. nr.325, 326, 327)

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (2.lasījums) (Steidzams)

(1392.b dok., reģ. nr.465)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Paziņojums

- dep. J.Stalidzāne

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem

pēc Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas vienpadsmitās sēdes

2003.gada 30.oktobrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimes priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Satura rādītājs

Sēdes vadītāja. Pašreiz mums ir jāizskata deputātu jautājums. Tātad tas ir Tautas partijas deputātu Gundara Bērziņa, Dalbiņa, Muižnieces, Pietkeviča un Lagzdiņa jautājums Ministru prezidentam Einaram Repšem.

Tā kā rakstiskā atbilde neapmierināja deputātus, šodien šeit ir ieradies Ministru prezidents, kas sniegs savu atbildi mūsu deputātiem.

E.Repše (Ministru prezidents).

Labdien! Es esmu jau atbildējis jums. Varbūt jums ir kādi papildjautājumi?

Sēdes vadītāja. Tātad - vai ir papildjautājumi? Vai tieši no iesniedzējiem tādi ir? Jā, ir! Muižnieces kundze, lūdzu!

V.Muižniece (Tautas partijas frakcija).

Diemžēl, Repšes kungs, mēs nevaram piekrist jūsu viedoklim, ka esat atbildējis. Šī atbilde mūs neapmierina, jo, mūsuprāt, atbilde nav sniegta pēc būtības.

Un tādēļ pirmais jautājums ir šāds: kāda iemesla dēļ jūs neesat pēc būtības atbildējis uz šiem jautājumiem, kaut arī formāla atbilde, protams, tā ir?

E.Repše. Jūs jautājāt. Es uzskatu, ka esmu atbildējis, un tieši pēc būtības. Līdz ar to kādi jums būtu vēl papildjautājumi?

Sēdes vadītāja. Otru papildjautājumu, lūdzu!

V.Muižniece. Ziedotājs Dzelve ir presei apliecinājis, ka jūsu personīgajā kontā ir iemaksājis 5000 dolāru. Toties jūsu atskaitē parādās tikai 2500 latu, kaut gan vajadzētu būt turpat vai 3 tūkstošiem latu. Sakiet, lūdzu, kur ir palikuši šie 500 lati?

E.Repše. Visu, kas tika ieskaitīts, es esmu deklarējis, un mūsu atskaites ir precīzas. Par kaut kādiem Dzelves izteikumiem un viņa veiktiem likumpārkāpumiem es, protams, nevaru atbildēt.

Sēdes vadītāja. Es saprotu, ka arī pārējie klātesošie vēlas uzdot papildjautājumus. Un pirmais papildjautājuma iesniedzējs ir Dalbiņa kungs.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

(Dep. J.Dalbiņa teiktais nav dzirdams.) (Starpsauciens: “Viņš ir jautājumu iesniedzējs, tādēļ nedrīkst!”)

Sēdes vadītāja. Labi. Ir pieteicies arī Mihails Pietkevičs. Lūdzu!

M.Pietkevičs (Tautas partijas frakcija).

Jā, bet es esmu klātesošais. Saeimas kārtības rullis paredz, ka pēc tam, kad iesnieguma parakstītāji ir uzdevuši divus papildjautājumus, visi klātesošie var uzdot vēl trīs papildjautājumus. Pārējie klātesošie! (Starpsauciens: “Nē, nē. Tas attiecas uz citiem klātesošiem!”)

Sēdes vadītāja. Ābiķa kungs, lūdzu!

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Ministru prezidenta kungs! Vai uzskatāt, ka attiecībā uz jūsu personīgajā kontā ieskaitīto naudu par politisko darbību ir jāattiecina mazāk stingri korupcijas novēršanas nosacījumi nekā uz partijas ziedojumiem?

E.Repše. Es esmu jau atbildējis jums un pēc būtības, ka mēs labprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas esam izpildījuši likuma prasības atbilstoši tā garam un burtam. Un vairāk man šajā jautājumā nav ko piebilst.

Sēdes vadītāja. Lūdzu, klātesošie, vai kāds vēlas... Lūdzu, Ināra Ostrovskas kundze!

I.Ostrovska (frakcija “Jaunais laiks”).

(Dep. I.Ostrovskas teiktais nav dzirdams.)

E.Repše. Es domāju, ka ir jāierobežo partiju priekšvēlēšanu tēriņi. Es domāju, ka ir jāpadara krietni nopietnāka arī tieši partiju atskaišu revīzija un kontrole. Manuprāt, būtu nosakāmi vēl papildu ierobežojumi atsevišķiem ziedotājiem un saistītām ziedotāju grupām. Tātad, kompleksā kārtībā veikti, šie pasākumi varētu novest pie daudz labākas partiju finanšu kontroles.

Sēdes vadītāja. Deputāts Andris Ārgalis.

A.Ārgalis (Tautas partijas frakcija).

Repšes kungs, vai esat pārliecināts, ka šis anonīmais ziedotājs jūsu personīgajā kontā nevar būt saistīts ar noziedzīgiem grupējumiem?

E.Repše. Man par to nekas nav zināms. Tātad brīdī, kad šis ziedojums tika pieņemts, tas bija precīzi identificēts kā bankas pārskaitījums no Dzelves kunga. Un, ja Dzelves kungs ir, kā izrādās vai kā viņš pats saka, izdarījis kādus likumpārkāpumus, tad lai viņš par tiem arī atbild. Un šis jūsu jautājums īstenībā ir uzdodams viņam.

Sēdes vadītāja. Paldies, cienījamie deputāti! Jautājumu loks ir izskatīts. Saskaņā ar Kārtības rulli Ministru prezidents ir atbildējis uz visiem uzdotajiem jautājumiem.

Paldies.

E.Repše. Paldies par uzmanību!

Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem

pēc Latvijas Republikas 8.Saeimas rudens sesijas

vienpadsmitās sēdes

2003.gada 30.oktobrī

Ministru prezidenta E.Repšes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Par informāciju saistībā ar E.Repšes personiskajā kontā un partijas “Jaunais laiks” kontā ieskaitītajiem, iespējams, nelikumīgajiem ziedojumiem”.

Papildjautājums

- dep. V.Muižniece

Atbilde

- Ministru prezidents E.Repše

Papildjautājums

- dep. V.Muižniece

Atbilde

- Ministru prezidents E.Repše

Par procedūru

- dep. M.Pietkēvičs

Papildjautājums

- dep. Dz.Ābiķis

Atbilde

- Ministru prezidents E.Repše

Papildjautājums

- dep. I.Ostrovska (jautājums nav dzirdams)

Atbilde

- Ministru prezidents E.Repše

Papildjautājums

- dep. A.Ārgailis

Atbilde

- Ministru prezidents E.Repše

 

Balsojumi

Datums: 30.10.2003. 09:03:16 bal001
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Datums: 30.10.2003. 09:10:08 bal002
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Datums: 30.10.2003. 09:10:50 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1420 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
Datums: 30.10.2003. 09:11:28 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1428 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"
Datums: 30.10.2003. 09:12:08 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1429 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"
Datums: 30.10.2003. 09:12:46 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1430 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"
Datums: 30.10.2003. 09:13:28 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1431 nodošanu komisijām

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ. nr.477)
Datums: 30.10.2003. 09:14:16 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1455 nodošanu komisijām

Grozījums Krimināllikumā (reģ. nr.478)
Datums: 30.10.2003. 09:15:04 bal009
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1456 nodošanu komisijām

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā
Datums: 30.10.2003. 09:15:56 bal010
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1457 nodošanu komisijām

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Guntaram Krastam"
Datums: 30.10.2003. 09:16:42 bal011
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.462

Par iesniegumu - nodot lēmuma projektu Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijai
Datums: 30.10.2003. 10:19:18 bal012
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projekta ar dok. nr 1440 nodošanu komisijām

Datums: 30.10.2003. 10:25:06 bal019
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Par Saeimas deputātu pieprasījumu finanšu ministram
Datums: 30.10.2003. 10:28:34 bal020
Balsošanas motīvs: Par pieprasījuma ar dok. nr.1454 steidzamību

Grozījums likumā "Par izlozēm un azartspēlēm" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:03:06 bal021
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1294B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (2.lasījums. Steidzams.)
Datums: 30.10.2003. 11:04:06 bal022
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1295B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Sporta likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:13:52 bal023
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Sporta likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:15:36 bal024
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi Sporta likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:16:08 bal025
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1296B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:17:14 bal026
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1297B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
Datums: 30.10.2003. 11:20:22 bal027
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:32:42 bal028
Balsošanas motīvs: Par 5.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"(2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:33:28 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1298B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:34:20 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1299B pieņemšanu 2.lasījumā

Valsts kultūrkapitāla fonda likums (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:40:02 bal031
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Valsts kultūrkapitāla fonda likums (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:40:54 bal032
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Valsts kultūrkapitāla fonda likums (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:43:56 bal033
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1300B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Zvejniecības likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:44:40 bal034
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1301B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par autoceļiem" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:50:24 bal035
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par autoceļiem" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:50:58 bal036
Balsošanas motīvs: Par 5.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par autoceļiem" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:51:34 bal037
Balsošanas motīvs: Par 6.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par autoceļiem" (2.lasījums.Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:52:08 bal038
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1302B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:53:12 bal039
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1303B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi "Likumā par ostām" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:54:08 bal040
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par ostām" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:54:40 bal041
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par ostām" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:55:08 bal042
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok .nr.1304B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:56:02 bal043
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:56:02 bal044
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1305B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi "Likumā par budžetu un finanšu vadību" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:57:24 bal045
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par budžetu un finanšu vadību" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:57:56 bal046
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par budžetu un finanšu vadību" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:58:24 bal047
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1306B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 11:59:14 bal048
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1307B pieņemšanu 2.lasījumā

Par akcīzes nodokli (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:00:36 bal049
Balsošanas motīvs: Par 5.priekšlikumu

Par akcīzes nodokli (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:01:18 bal050
Balsošanas motīvs: Par 8.priekšlikumu

Par akcīzes nodokli (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:03:22 bal051
Balsošanas motīvs: Par 28.priekšlikumu

Par akcīzes nodokli (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:03:48 bal052
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1308B pieņemšanu 2.lasījumā

Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:04:44 bal053
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:05:24 bal054
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1309B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Dzelzceļa likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:06:16 bal055
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Dzelzceļa likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:06:52 bal056
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1310B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Autopārvadājumu likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:07:58 bal057
Balsošanas motīvs: Par 5.priekšlikumu

Grozījums Autopārvadājumu likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:08:30 bal058
Balsošanas motīvs: Par 6.priekšlikumu

Grozījums Autopārvadājumu likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:08:58 bal059
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1311B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:13:24 bal060
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1251B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:17:02 bal061
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1277B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:18:18 bal062
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1241B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Preču un pakapojumu loteriju lilkums" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:19:44 bal063
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1399B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 12:21:00 bal064
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1433C pieņemšanu 2.lasījumā

Biedrību un nodibinājumu likums (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 12:26:10 bal065
Balsošanas motīvs: Par 45.priekšlikumu

Biedrību un nodibinājumu likums (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 12:26:44 bal066
Balsošanas motīvs: Par 47.priekšlikumu

Biedrību un nodibinājumu likums (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:33:06 bal067
Balsošanas motīvs: Par 52.priekšlikumu

Biedrību un nodibinājumu likums (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:34:14 bal068
Balsošanas motīvs: Par 59.priekšlikumu

Biedrību un nodibinājumu likums (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:35:52 bal069
Balsošanas motīvs: Par 73.priekšlikumu

Biedrību un nodibinājumu likums (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:40:26 bal070
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1437 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:42:22 bal071
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1441 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:46:04 bal072
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:46:42 bal073
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:47:10 bal074
Balsošanas motīvs: Par 5.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:47:42 bal075
Balsošanas motīvs: Par 7.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:52:22 bal076
Balsošanas motīvs: Par 9.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:53:06 bal077
Balsošanas motīvs: Par 11.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:57:04 bal078
Balsošanas motīvs: Par 12.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:58:16 bal079
Balsošanas motīvs: Par 16.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 13:58:46 bal080
Balsošanas motīvs: Par 17.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:00:14 bal081
Balsošanas motīvs: Par 28.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (reģ. nr.38) (3.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:01:54 bal082
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1446 pieņemšanu 3.lasījumā

Datums: 30.10.2003. 14:01:54 bal083
Balsošanas motīvs: Kvoruma reģistrācija

Par Līgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm par pievienošanos Eiropas Savienībai (2.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:04:50 bal084
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1434 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:06:40 bal085
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1336 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Alternatīvā dienesta likumā (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:07:52 bal086
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1337 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:10:56 bal087
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1029 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:12:12 bal088
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1030 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:14:20 bal089
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1374 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:15:46 bal090
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1373 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:17:10 bal091
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1338 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:18:44 bal092
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1391 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Apsardzes darbības likumā (2.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:21:44 bal093
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījums Apsardzes darbības likumā (2.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:22:40 bal094
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1442 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Latvijas Republikas un Mongolijas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:25:24 bal095
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1335 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli" (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:26:34 bal096
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1436 steidzamību

Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli" (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:27:52 bal097
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1436 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:29:28 bal098
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1415 steidzamību

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:29:56 bal099
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1415 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā (1.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:44:38 bal100
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1348 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (2.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:48:14 bal101
Balsošanas motīvs: Par 7.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (2.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:50:18 bal102
Balsošanas motīvs: Par 20.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (2.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:51:38 bal103
Balsošanas motīvs: Par 28.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (2.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:53:08 bal104
Balsošanas motīvs: Par 30.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (2.lasījums)
Datums: 30.10.2003. 14:55:14 bal105
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1453 pieņemšanu 2.lasījumā

Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektiem "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā", "Grozījumi Nacionālās drošības likumā", "Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā"
Datums: 30.10.2003. 14:56:18 bal106
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.1476

Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (2.lasījums. Steidzams)
Datums: 30.10.2003. 14:57:36 bal107
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1392B pieņemšanu 2.lasījumā

Trešdien, 28.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Martin Vítek
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu tikšanās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Dauren Karipov
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
16:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sharon Rappaport-Palgi