Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas astotās (ārkārtas) sēdes turpinājums

2003.gada 15.oktobrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Turpināsim ārkārtas sēdi!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Labdien, cienījamie kolēģi! Juridiskā komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģistrācijas nr.408). Piedāvātie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir radušies tajā sakarā, ka Saeima 2002.gada aprīlī ir pieņēmusi grozījumus likumā “Par valsts proves uzraudzību”, un atbilstoši šajā likumā piešķirtajam pilnvarojumam Ministru kabinets ir pieņēmis vairākus Ministru kabineta noteikumus, kas regulē dārgmetālu izgatavošanu un darbības ar dārgmetāliem.

Minētie Ministru kabineta noteikumi paredz jaunas prasības un tiesības saimnieciskās darbības veicējiem ar dārgakmeņiem, dārgmetāliem un to izstrādājumiem, tāpēc bija nepieciešams attiecīgi mainīt arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normas. Tātad šie piedāvātie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā regulē šo sfēru.

Juridiskā komisija, izskatījusi savā sēdē minēto likumprojektu, atbalstīja tā pieņemšanu pirmajā lasījumā un lūdz arī Saeimu atbalstīt šā likumprojekta pieņemšanu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Āboltiņa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 30.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 30.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģistrācijas nr.404). Minētie grozījumi no Ministru kabineta puses tiek piedāvāti tāpēc, ka pašreiz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normās, kas paredz pārkāpumus par patērētāju tiesību pārkāpšanu, lietotā terminoloģija sakarā ar Saeimas izstrādātajiem grozījumiem vairs gluži neatbilst šā kodeksa terminoloģijai. Šis likumprojekts nodrošina Eiropas Savienības prasību izpildi, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu nodrošināt to, lai būtu nodrošināta adekvāta un efektīva patērētāju interešu aizsardzībā un lai šie līdzekļi tiešām novērstu šos pārkāpumus.

Tātad tiek piedāvāts diezgan apjomīgs likumprojekts, kas ļoti precīzi regulē šo sfēru un atbildību par pārkāpumiem, kuri tiek izdarīti patērētāju aizsardzības sfērā. Bez tam atsevišķi tiek nodalītas soda sankcijas fiziskajām un juridiskajām personām.

Juridiskā komisija, izskatījusi minēto likumprojektu, atbalstīja tā pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Āboltiņa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 30.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 30.oktobris.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāte Anna Seile. Lūdzu!

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie deputāti! Dokuments nr.1281. Tātad - otrais lasījums.

1.priekšlikumu iesniedzis vides ministrs Vējoņa kungs. Tas ir redakcionāls priekšlikums. Komisija to atbalstīja. Lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 2.priekšlikumu iesniedzis vides ministrs Vējonis, precizējot terminoloģiju un aizrādot, ka aizsargājamām teritorijām ir nepieciešami arī individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. Arī 3.priekšlikumu iesniedzis vides ministrs Vējonis, un komisija to atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 4.priekšlikumu par dabas aizsardzības plāniem aizsargājamās teritorijās iesniedzis vides ministrs Vējonis. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. Arī 5.priekšlikumu ir sagatavojis vides ministrs Vējonis. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 6.priekšlikumu, ko iesniedzis vides ministrs Vējonis, komisija ir atbalstījusi daļēji. Šis priekšlikums attiecas uz kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Pati komisija, šo priekšlikumu atbalstot daļēji, ir izveidojusi savu - 7.priekšlikumu, kuru lūdz Saeimai atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 6. un 7.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 8.priekšlikums. Priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs, nosakot, ka gadījumos, kad pēc zemes iegūšanas īpašumā tā tiek iekļauta aizsargājamās teritorijās, šo zemi ir tiesības apmainīt arī pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldību zemi. Komisija priekšlikumu atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 9.priekšlikumu iesniedzis ministrs Vējonis. Komisijā viņš paskaidroja, ka šādu līdzvērtīgas zemes apmaiņas kārtību Ministru kabinets varētu arī nenoteikt, jo tiks sagatavots īpašs likums. Līdz ar to Saeimas komisija izveidoja savu - 10.priekšlikumu, kurā nosaka, ka kompensācijas zemes piešķiršanu regulē atsevišķs - īpašs likums.

Lūdzu atbalstīt 10.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Pret 9. un 10.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 11.priekšlikumu ir iesniedzis vides ministrs Vējonis. Komisija to ir atbalstījusi, tikai precizējusi redakciju.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 12.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Fjodorovs par zinātniskiem pētījumiem aizsargājamās teritorijās, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi, nedaudz precizējot redakciju.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 13.priekšlikumu iesniedzis vides ministrs Vējonis. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 14.priekšlikumu ir sagatavojusi atbildīgā komisija un lūdz arī atbalstu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 15.priekšlikumu iesniedzis vides ministrs Vējonis. Komisija to ir atbalstījusi daļēji un ierosina atbalstīt tās izstrādāto 16.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Pret 15. un 16.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. Tālāk 17.priekšlikumu par to, kādas darbības būtu veicamas aizsargājamās teritorijās, kuras ir atzītas par Eiropas nozīmes aizsargājamām teritorijām, ir sagatavojis vides ministrs Vējonis. Tas ir 17.priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. Arī 18.priekšlikumu ir sagatavojis vides ministrs Vējonis. Komisija šo priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Seile. Tā kā komisija gaida ļoti nopietnus priekšlikumus, kas saistīti ar zemes kompensācijas lietām, priekšlikumu iesniegšanas termiņš būs nedaudz garāks - 28.oktobris.

Sēdes vadītāja. Vai citu priekšlikumu nav? Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 28.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamās kolēģes, godātie kolēģi! Lūdzu pievērsties likumprojektam ar reģistrācijas numuru 356 un dokumentiem nr.1059 un nr.1283.

Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai Latvijas Republika varētu pievienoties Starptautiskajai konvencijai par preču robežkontroļu saskaņošanu.

Pašreizējā situācijā jāatzīmē, ka būtiskas problēmas šajos robežkontroles jautājumos nepastāv. Likumprojekts ir nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu konvencijas darbību.

Likumprojekta pamatā ir Eiropas Kopienu Komisijas Baltajā grāmatā ietvertie pasākumi, kas nozīmē Eiropas Kopienas likumdošanas pilnīgu pārņemšanu, lai, iestājoties Eiropas Savienībā, pievienotos Muitas savienībai.

Ārlietu komisija atbalstīja minēto likumprojektu pirmajā lasījumā un aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Vaidere. Lūdzu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 22.oktobri.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 22.oktobris. Paldies.

I.Vaidere Paldies!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka jau 1998.gada 10.augustā ar Ministru prezidenta rīkojumu tika uzdots izstrādāt Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju un citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā. Šobrīd starp Latviju un Baltkrieviju nav līguma, kas regulētu jautājumus par šādu palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos. Tomēr šāds regulējums noteikti ir nepieciešams. Uz šo brīdi līdzīgi līgumi katastrofu jomā Latvijai ir parakstīti ar Lietuvu, ar Igauniju, ar Zviedriju un risinās darbs pie līguma projektiem katastrofu jomā ar Krieviju, Ungāriju un Ukrainu.

Jāteic, ka, ņemot vērā līgumu neilgo darbības laiku, paldies Dievam, vēl nav notikusi starpvalstu sadarbība līgumos minētajās jomās, tomēr ir bijuši arī gadījumi, piemēram, saindēšanās Igaunijā, kad Latvija savu palīdzību ir piedāvājusi.

Šis līgums ar Baltkrieviju ļautu realizēt iepriekš minēto svarīgo sadarbību ar šo valsti. Tāpēc Ārlietu komisijas vārdā aicinu deputātus atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Vaidere. Lūdzu, kolēģi, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 22.oktobri.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 22.oktobris. Paldies.

I.Vaidere. Paldies!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz šo patiešām ļoti svarīgo likumprojektu. Šā jautājuma ignorēšana dažkārt jau mūsu valstij ir radījusi dažādus sarežģījumus. Lūdzu, pievērsieties dokumentam nr.1075 un dokumentam nr.1285! Es jums gribētu atgādināt, ka Latvijas Republika jau ar Augstākās padomes 1991.gada lēmumu pievienojās Bāzeles konvencijai, bet Bāzeles konvencijā 1995.gada 22.septembrī tika izdarīti grozījumi, kuri paredz aizliegt bīstamo atkritumu pārvadājumus no Eiropas Savienības un ESAO dalībvalstīm un Lihtenšteinas uz valstīm, kas nav minēto organizāciju dalībvalstis. Likumprojekts paredz pieņemt un apstiprināt Ženēvā izdarītos grozījumus Bāzeles konvencijā, un likumprojekta pieņemšanas rezultātā bīstamos atkritumus no Latvijas varēs izvest apglabāšanai uz valstīm, kas ir Eiropas Savienības vai ESAO dalībvalstis.

Ārlietu komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Vaidere. Godāto Saeimas priekšsēdētāj! Tas varētu būt 22.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 22.oktobris. Paldies.

I.Vaidere. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996)”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamās kolēģes! Godātie kolēģi! Pēc kuģa “Estonia” katastrofas Baltijas jūrā... pēc 1974.gada Starptautiskās konvencijas par dzīvības aizsardzību uz jūras, ar grozījumiem, konferencē 1995.gadā tika pieņemta 14.rezolūcija - “Reģionālais līgums par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem”. Šādi grozījumi tika izdarīti, lai uzlabotu kuģošanas drošības standartus Baltijas jūrā. Līgums paredz noteikt augstākus stabilitātes un konstruktīvos standartus ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas regulāri kuģo starp noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā. Šīs standartu prasības ir atkarīgas no atbilstošo kuģošanas rajonu viļņošanās intensitātes, viļņu augstuma. Tātad acīmredzot tas būtu pamats, lai uzlabotu kuģošanas drošību Baltijas jūrā. Un Stokholmas līguma pamatprincips ir noteikt, ka kuģiem ir jābūt konstruētiem tā, lai tie neapgāztos pie noteikta ūdens daudzuma, kas uzkrājies uz ro-ro tipa kuģa klāja.

Ārlietu komisijas uzdevumā lūdzu jūs atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Vaidere. Lūdzu Saeimu noteikt 22.oktobri par priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 22.oktobris. Paldies.

I.Vaidere. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu””. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Izskatām likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu””. Izskatāmā dokumenta numurs 1326. Likumprojekta otrajam lasījumam priekšlikumi nav saņemti.

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā 1.oktobra sēdē ir apspriedusi šo likumprojektu, un aicinu Saeimu to pieņemt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Laksa. Komisijas lēmums: priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojekta trešajam lasījumam - 1.decembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 1. decembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Daudzgadējo finanšu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamo Saeimas priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Minētā likumprojekta otrajam lasījumam Saeimas Ārlietu komisija priekšlikumus saņēmusi nav.

Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

I.Vaidere. 22.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 22.oktobris. Paldies.

I.Vaidere. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””. Pirmais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1251.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” ir tapis ļoti ilgu laiku. Pie šā likumprojekta strādāja gan Veselības ministrija, gan arī ražotāji. Grozījumi ir tapuši pēc pašreiz spēkā esošā likuma normām, vispārējie un speciālie brīdinājumi par tabakas kaitīgo ietekmi aizņem tikai 4% no cigarešu iepakojuma vienības virsmas un 1% no pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma virsmas. Gan Latvijas, gan Eiropas Savienības valstu pieredze rāda, ka smēķētāji šos mazos brīdinājumus neievēro un tie nav būtiski samazinājuši smēķētāju skaitu.

Noteiktu izteikumu izmantošana uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem, piemēram, “ar zemu darvas saturu”, “viegls”, “īpaši viegls”, “maigs”, var radīt patērētājā pārliecību, ka šādi izstrādājumi ir mazāk kaitīgi. Ne tikai atsevišķu vielu saturs izstrādājumā, bet arī smēķēšanas ieradumi un atkarība nosaka ieelpoto vielu daudzumu. Latvijas normatīvajos aktos nav noteiktas prasības attiecībā uz sastāvdaļām un piedevām, ko lieto tabakas izstrādājumu ražošanā. Informācijas trūkums kopā ar toksikoloģisko datu trūkumu kavē valsts iestādes novērtēt tabakas izstrādājumu toksiskumu un draudus, ko tabakas izstrādājumi rada patērētājam. Smēķēšana rada milzīgu risku iedzīvotāju veselībai. Lai risinātu šo problēmu Eiropas Savienības valstīs, ir pieņemta Eiropas Savienības direktīva 2001/37/EC - “Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformējumu un pārdošanu”. Ir jāsagatavojas arī visām kandidātvalstīm.

Šajā likumprojektā 16.pants nosaka kārtību, kādā tiks izskatīti strīdi, kad neatbildīs kāda no šīm normām, un kāds būs šo administratīvo aktu izskatīšanas process.

Lai palielinātu informētību par tabakas izstrādājumu radītajiem draudiem cilvēka veselībai, ir noteiktas stingrākas prasības attiecībā uz tabakas izstrādājumu vienības noformējumu. Jaunās normas paredz, ka vispārīgajiem brīdinājumiem būs jāaizņem ne mazāk kā 30% no tabakas izstrādājuma iepakojuma virsmas un speciālajiem brīdinājumiem - ne mazāk kā 40% no iepakojuma virsmas. Un normatīvajos aktos tiks arī noteikts, ka pieļaujamais darvas saturs ir jāsamazina no 12 miligramiem uz 10 miligramiem.

Pēc šo likuma grozījumu pieņemšanas ražotājiem vai importētājiem būs jāveic ieguldījumi attiecībā uz tabakas izstrādājumu marķējumu un sastāvdaļu satura samazināšanu atbilstoši noteiktajām prasībām. Turklāt ražotājiem būs jāsagatavo jauni iepakojuma veidi. Tas viss prasa noteiktu laiku, lai ražotāji varētu izpildīt šo grozījumu izvirzītās prasības.

Izskatījusi šo likumprojektu, Sociālo un darba lietu komisija to atbalstīja pirmajā lasījumā un turklāt ierosina šo likumprojektu pieņemt kā steidzamu. Par steidzamu atzīt šo likumprojektu ir ierosinājusi arī Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija.

Tā ka ir priekšlikums likumprojektu atzīt par steidzamu un pieņemt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - 9, atturas - 4. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret - 1, atturas - 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku izskatīšanai otrajā lasījumā!

J.Stalidzāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.oktobris, izskatīšanas datums - 30.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu deputātiem nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 21.oktobris, izskatīšana - 30.oktobra sēdē.

Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģistrācijas numurs 244).

Pirms trešā lasījuma lūdzu jūs pievērst uzmanību tam, ka dokumentos viena lapa - 4.lapa - ir nomainīta ar lapu nr.4.a.

Vēlos atgādināt, ka piedāvātie grozījumi regulē tādu sfēru kā jautājumus par administratīvo atbildību par pārkāpumiem, kas tiek izdarīti medījot un zvejojot, un ka tie ir izstrādāti, pamatojoties uz Medību likumu.

Trešajam lasījumam tika saņemti trīs priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 2. - Juridiskās komisijas priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. 3. - Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš arī tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

S.Āboltiņa. Vairāk priekšlikumu nav. Juridiskā komisija atbalstīja likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” pieņemts.

Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamo Saeimas priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Par minēto likumprojektu Saeimas Ārlietu komisija nav saņēmusi priekšlikumus. Aicinu jūs atbalstīt minēto likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā” pieņemts.

I.Vaidere. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Ciltsdarba likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godājamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1234 - likumprojektu “Grozījumi Ciltsdarba likumā”. Likumprojektu ir izstrādājusi Zemkopības ministrija un iesniedzis Ministru kabinets. Sakarā ar šiem grozījumiem Ciltsdarba likumā ir paredzēts izdot noteikumus par zirgu darbaspēju novērtēšanu, zirgu sporta sacensībām un sertifikātu izsniegšanu šķirnes materiāliem, kurus paredzēts pārdot Latvijā un eksportēt uz ārzemēm.

Komisija izskatīja savā sēdē šo likumprojektu “Grozījumi Ciltsdarba likumā” un atbalstīja tā izskatīšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - 5, neviens deputāts neatturas. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

Dz.Zaķis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 21.oktobris. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””. Likumprojekta reģistrācijas numurs 335.

Likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” ir noteikts Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas statuss un darbība. Savukārt Ministru kabinets 2002.gada 3.decembra sēdē ir pieņēmis lēmumu likvidēt Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisiju. Ar šo likumprojektu tiek izslēgts Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas statuss un darbību nosakošās normas.

Juridiskā komisija, izskatījusi minēto likumprojektu, atbalstīja tā pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates.

Deputāts Pēteris Simsons.

P.Simsons (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godājamie kolēģi! Kā jau šeit tika minēts, šā grozījuma būtība ir pavisam niecīga, un pie šā likuma, es ceru, mēs vēl ķersimies klāt pēc būtības. Bet tas acīmredzot būs vēlāk.

Es tikai gribu pievērst jūsu uzmanību vienai anotācijas sadaļai. Ceturtās sadaļas 2.punktā “Cita informācija” ir rakstīts, ka likumprojekts ir virzāms izskatīšanai vienlaicīgi ar likumprojektu “Grozījums likumā “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu””, likumprojektu “Grozījums likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”” un veselu rindu Ministru kabineta noteikumu projektu.

Tā kā es neredzu, ka šīsdienas sēdes darba kārtībā būtu iekļauti arī šo minēto likumu grozījumi, tas, manuprāt, nebūtu pareizi - atsevišķi tagad lemt par šā viena likuma grozījumiem.

Un vēl viena lieta. Anotācijas sestajā sadaļā, kura ir par konsultācijām, ir skaidri un gaiši rakstīts, ka konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas. Līdz ar to šis jautājums ir ļoti problemātisks, jo līdz šim pastāvēja tāda kārtība, ka minētajā komisijā, nosakot politiski represētās personas statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu, līdzdarbojās sabiedriskās organizācijas.

Šobrīd šie grozījumi nav apspriesti ar sabiedriskajām organizācijām un tāpēc, es domāju, šis likumprojekts pagaidām nebūtu pieņemams.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - 21, atturas - 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Āboltiņa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 10.novembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 10.novembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāte Solvita Āboltiņa.

S.Āboltiņa (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģistrācijas numurs 288). Likumprojekta mērķis ir pastiprināt atbildību par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu, mazināt iedzīvotāju apdraudējumu ugunsdrošības jomā, kā arī veicināt ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanos valstī. Līdz ar to ir paredzēta vesela virkne grozījumu attiecīgajos Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantos, kas precizētu šo atbildību, atsevišķos gadījumos to palielinātu, kā arī nodalītu fiziskās un juridiskās personas atbildību izdarīto pārkāpumu gadījumā.

Juridiskā komisija, izskatījusi minēto likumprojektu, atbalstīja tā pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

S.Āboltiņa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 30.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 30.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāte Linda Mūrniece.

L.Mūrniece (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (reģistrācijas nr.330) un konceptuāli atbalstījusi šo likumprojektu.

Komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

L.Mūrniece. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 21.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 21.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem””. Otrais lasījums

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Dokuments nr.1328 - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem””.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir saņēmusi septiņus priekšlikumus.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikums. Arī to komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 3. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 4. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 5. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikums. Arī atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Arī 6. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Un tāpat 7. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikums - komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu komisija nav saņēmusi. Lūdzu pieņemt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

B.Brigmane. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 23.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 23.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Par šo likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” komisija ir saņēmusi sešus priekšlikumus.

1.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs, un komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2. ir finanšu ministra Dombrovska priekšlikums. Arī to komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir iestrādāts 4. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 5. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikums - komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Un 6. - finanšu ministra Dombrovska priekšlikums - arī komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

B.Brigmane. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 23.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 23.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Komisija par likumprojektu “Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” ir saņēmusi astoņus priekšlikumus.

1.priekšlikumu izstrādājusi Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija. Es lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Arī 3. ir Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 4. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Arī 5.priekšlikums ir izstrādāts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 6. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 7. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 8. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

B.Brigmane. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 23.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 23.oktobris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Ēriks Škapars.

Ē.Škapars (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1331. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir saņēmusi 19 priekšlikumus.

1.priekšlikums ir deputātu Solovjova un Deņisova priekšlikums. Komisija nolēmusi to neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 1. - deputātu Solovjova un Deņisova priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu!
Par - 23, pret - 58, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Ē.Škapars. 2.priekšlikums arī ir deputātu Solovjova un Deņisova priekšlikums. Komisija nolēmusi neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 2.priekšlikumu. Lūdzu deputātus balsot par deputātu Solovjova un Deņisova iesniegto 2.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 17, pret - 62, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

Ē.Škapars. 3. - deputātu Solovjova un Deņisova priekšlikums. Komisija nolēmusi neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

Ē.Škapars. 4.priekšlikums. Iesnieguši deputāti Solovjovs un Deņisovs. Komisija nolēmusi neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Škapars. Arī 5.priekšlikums ir no deputātiem Solovjova un Deņisova. Komisijas lēmums - neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 5.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 20, pret - 64, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

Ē.Škapars. Arī 6.priekšlikumu komisija ir saņēmusi no deputātiem Solovjova un Deņisova un ir nolēmusi to neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Škapars. 7.priekšlikums. Iesnieguši deputāti Solovjovs un Deņisovs. Komisijas lēmums - neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 7.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 60, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

Ē.Škapars. 8. - deputātu Solovjova un Deņisova priekšlikums. Komisijas lēmums - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Škapars. 9.priekšlikums. Iesnieguši deputāts Solovjovs un Deņisovs. Komisijas lēmums - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

Ē.Škapars. 10.priekšlikums saņemts no deputātiem Solovjova un Deņisova. Komisijas lēmums - neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 10. - deputātu Solovjova un Deņisova priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 20, pret - 62, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

Ē.Škapars. 11.priekšlikums saņemts no deputātiem Solovjova un Deņisova. Komisijas lēmums - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

Ē.Škapars. 12. - deputātu Solovjova un Deņisova priekšlikums. Arī šo priekšlikumu komisija nolēmusi neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 12. - deputātu Solovjova un Deņisova priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu!
Par - 20, pret - 61, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

Ē.Škapars. 13.priekšlikums saņemts no deputātiem Solovjova un Deņisova. Komisija to nav atbalstījusi. (Starpsauciens: “Balsot!)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 13.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 60, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

Ē.Škapars. 14.priekšlikums. Iesnieguši deputāti Solovjovs un Deņisovs. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

Ē.Škapars. 15.priekšlikums. Iesnieguši deputāti Solovjovs un Deņisovs. Komisijas lēmums - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Škapars. 16.priekšlikums arī ir saņemts no deputātiem Solovjova un Deņisova. Komisijas lēmums ir to neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Škapars. 17.priekšlikums. Iesnieguši deputāti Solovjovs un Deņisovs. Komisija ir nolēmusi to neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Ē.Škapars. Arī 18.priekšlikums ir deputātu Solovjova un Deņisova priekšlikums, un arī šo priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli.

Ē.Škapars. Un visbeidzot - 19.priekšlikums. Arī tas ir saņemts no deputātiem Solovjova un Deņisova, un komisija arī to nav atbalstījusi. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 19.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 55, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Ē.Škapars. Visi saņemtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - 1, atturas - 6. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

Ē.Škapars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 30.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 30.oktobris. Paldies!

Ē.Škapars. Paldies!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Muitas likumā”. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Par likumprojektu “Grozījumi Muitas likumā” komisija ir saņēmusi tikai vienu priekšlikumu. To ir iesniedzis Juridiskais birojs. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

B.Brigmane. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 23.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 23.oktobris. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Lauksaimniecības likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Pēteris Kalniņš.

P.Kalniņš (Zaļo un zemnieku savienības frakcija).

Godātie kolēģi! Likumprojekts “Grozījumi Lauksaimniecības likumā” ir sagatavots otrajam lasījumam. Reģistrācijas numurs 310.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija saņēma un izskatīja 10 priekšlikumus.

1. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 2. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 3. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Pret 7.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 8. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 9. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. 10. - Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

P.Kalniņš. Lūdzu balsot un atbalstīt komisijas priekšlikumus!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

P.Kalniņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - līdz 27.oktobrim.

Sēdes vadītāja. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 27.oktobris. Tātad citu priekšlikumu nav. Paldies!

P.Kalniņš. Paldies!

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS)”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Likumprojekts ir izstrādāts, lai apstiprinātu Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi. Tas ir vajadzīgs, lai šo Nolīgumu apstiprinātu tā jaunajā redakcijā ar grozījumiem, kas ir izdarīti līdz 2003.gada 1.maijam. Un šis likumprojekts ir izstrādāts saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 9.panta prasībām.

Šis likums, ar kuru Nolīgums tiktu apstiprināts, nostiprinātu iespēju veikt pasažieru starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus uz Dzelzceļu sadarbības organizācijas dalībvalstīm, un tās ir: Albānija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bulgārija, Gruzija, Igaunija, Irāna, Kazahstāna, Kirgīzija, Koreja, Krievija, Ķīna, Latvija, Lietuva, Moldova, Mongolija, Polija, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna, Vjetnama, un arī tranzītā caur šīm valstīm. Šā Nolīguma apstiprināšana jaunajā redakcijā stabilizē Latvijas dzelzceļa pozīcijas starptautiskajā tirgū, tāpēc aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par šā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Vaidere. Lūdzu Saeimu atbalstīt priekšlikumu iesniegšanas termiņu - 20.oktobri!

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 20.oktobris. Paldies.

I.Vaidere. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Ārstniecības likumā”. Pirmais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1237.

Tātad Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 17.pants uzdod Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam veikt ugunsgrēku uzskaiti un informācijas par ugunsgrēku radīto seku apkopošanu. Ugunsgrēku radītās sekas ietver arī ugunsgrēkos cietušās un bojā gājušās personas. Lai šo uzskaiti veiktu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nepieciešamas tiesības saņemt no ārstniecības iestādēm informāciju par personām, kurām ugunsgrēka bīstamo faktoru ietekmē ir nodarīti kaitējumi veselībai un sniegta medicīniskā palīdzība, kā arī par personām, kurām vēlāk ugunsgrēka bīstamo faktoru ietekmes rezultātā iestājusies nāve.

Tātad komisija šajā likumprojektā ietvertos grozījumus izskatīja un iesaka pieņemt tos pirmajā lasījumā. Uz otro lasījumu šis likumprojekts ir jāsaskaņo ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Tā ka lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā un gatavot to uz otro lasījumu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

J.Stalidzāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 30.oktobris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 30.oktobris.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Cienījamie kolēģi! Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, es gribētu jums atgādināt, ka kārtējā Saeimas sēde notiks šā gada 16.oktobrī pulksten 9.00.

Vārds paziņojumam deputātam Ainaram Latkovskim!

A.Latkovskis (frakcija “Jaunais laiks”).

Kolēģi! Saeimas futbola komandas dalībnieki un tie, kuri par tādiem vēl tikai vēlas kļūt, lūdzu pulcēties uzreiz pēc sēdes Dzeltenajā zālē!

Sēdes vadītāja. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam!

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie deputāti! Nav reģistrējušies: Boriss Cilevičs, Ina Druviete, Nikolajs Kabanovs, Andis Kāposts, Aleksandrs Kiršteins, Paulis Kļaviņš, Vilis Krištopans, Juris Dobelis, Arnolds Laksa, Liene Liepiņa, Anatolijs Mackevičs, Andrejs Naglis, Leopolds Ozoliņš, Rihards Pīks, Jakovs Pliners, Mareks Segliņš, Atis Slakteris, Jevgenija Stalidzāne, Vjačeslavs Stepaņenko, Māris Kučinskis, Inese Šlesere, Andris Tolmačovs un Ausma Ziedone-Kantāne.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Līdz ar to 9.oktobrī sāktā ārkārtas sēde ir beigusies. Paldies.

Satiksimies rīt, 16.oktobrī, pulksten 9.00.

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas rudens sesijas 8.(ārkārtas) sēde

2003.gada 15.oktobrī

(turpinājums)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (1.lasījums)

(1177. un 1274. dok., reģ. nr.408)

Ziņo

- dep. S.Āboltiņa

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (1.lasījums)

(1157. un 1275. dok., reģ. nr.404)

Ziņo

- dep. S.Āboltiņa

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” (2.lasījums)

(1009. un 1281. dok., reģ. nr.319)

Ziņo

- dep. A.Seile

Likumprojekts “Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu” (1.lasījums)

(1059. un 1283. dok., reģ. nr.356)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā” (1.lasījums)

(1040. un 1284. dok., reģ. nr.339)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu” (1.lasījums)

(1075. un 1285. dok., reģ. nr.368)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996)” (1.lasījums)

(1060. un 1286. dok., reģ. nr.357)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”” (2.lasījums)

(1099. un 1326. dok., reģ. nr.385)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā”” (2.lasījums)

(1098. un 1343. dok., reģ. nr.384)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” (1.lasījums) (Steidzams)

(1251., 1324. un 1324.a dok., reģ. nr.423)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (3.lasījums)

(1325. un 1325.a dok., reģ. nr.244)

Ziņo

- dep. S.Āboltiņa

Likumprojekts “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā” (2.lasījums)

(1046. un 1342. dok., reģ. nr.344)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi Ciltsdarba likumā” (1.lasījums)

(1234. un 1312), reģ. nr.418)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”” (1.lasījums)

(1036. un 1314. dok., reģ. nr.335)

Ziņo

- dep. S.Āboltiņa

Debates

- dep. P.Simsons

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (1.lasījums)

(871. un 1315. dok., reģ. nr.288)

Ziņo

- dep. S.Āboltiņa

Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” (1.lasījums)

(1031. un 1319. dok., reģ. nr.330)

Ziņo

- dep. L.Mūrniece

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”” (2.lasījums)

(1044. un 1328. dok., reģ. nr.343)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” (2.lasījums)

(1043. un 1329. dok., reģ. nr.342)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (2.lasījums)

(1047. un 1330. dok., reģ. nr.345)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (2.lasījums)

(1041. un 1331. dok., reģ. nr.340)

Ziņo

- dep. Ē.Škapars

Likumprojekts “Grozījumi Muitas likumā” (2.lasījums)

(1076. un 1332. dok., reģ. nr.369)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi Lauksaimniecības likumā” (2.lasījums)

(949. un 1333. dok., reģ. nr.310)

Ziņo

- dep. P.Kalniņš

Likumprojekts “Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS)” (1.lasījums)

(1178. un 1341. dok., reģ. nr.409)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi Ārstniecības likumā” (1.lasījums)

(1237. un 1344. dok., reģ. nr.421)

ZIņo

- dep. J.Stalidzāne

Paziņojums

- dep. A.Latkovskis

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

Balsojumi

Gr0zījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ. nr.408) (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:05:04 bal001
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1274 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ. nr.404) (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:07:04 bal002
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1157 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:11:48 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1281 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:13:56 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1059 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:16:20 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1040 pieņemšanu 1.lasījumā

Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:18:32 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1075 pieņemšanu 1.lasījumā

"Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz,no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā Baltijas jūrā (Stokholmas līgums,1996)" (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:20:56 bal007
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1060 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:22:12 bal008
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1326 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:23:30 bal009
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1343 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:23:30 bal010
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1251 steidzamību

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:29:48 bal011
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1251 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ. nr.244) (3.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:31:50 bal012
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1325 pieņemšanu 3.lasījumā

Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:32:52 bal013
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1342 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Ciltsdarba likumā (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:34:22 bal014
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1234 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:38:22 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1036 pieņemšanu 1. lasījumā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:40:16 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.871 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Krimināllikumā (reg. nr.330) (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:41:26 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1031 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:43:18 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1328 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:44:50 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1329 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:46:36 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1330 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:47:42 bal021
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1331 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:48:18 bal022
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:49:04 bal023
Balsošanas motīvs: Par 5.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:49:42 bal024
Balsošanas motīvs: Par 7.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:50:26 bal025
Balsošanas motīvs: Par 10.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:51:04 bal026
Balsošanas motīvs: Par 12.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:51:34 bal027
Balsošanas motīvs: Par 13.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:52:44 bal028
Balsošanas motīvs: Par 19.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:53:14 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1331 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Muitas likumā (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:54:18 bal030
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1332 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Lauksaimniecības likumā (2.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:56:26 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1333 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS) (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 15:58:40 bal032
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1178 pieņemšanu 1.lasījumā

Grožījumi Ārstniecības likumā (1.lasījums)
Datums: 15.10.2003. 16:00:50 bal033
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.1237 pieņemšanu 1.lasījumā

Trešdien, 28.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Martin Vítek
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu tikšanās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Dauren Karipov
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
16:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sharon Rappaport-Palgi