Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas septītā sēde

2003.gada 8.oktobrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, sākam 8.oktobra sēdi!

Saskaņā ar Satversmi mums ir jāizskata pagājušajā sēdē neizskatītais jautājums.

Balsu skaitītāju vārdā Jevgenija Stalidzāne par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļa ievēlēšanu. Lūdzu!

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Cienījamais Prezidij! Tātad turpināsim vēlēšanas, kur mums Nacionālajā radio un televīzijas padomē ir jāievēl vēl viens kandidāts.

Šoreiz vēlēšanu zīmēs mums būs trīs kandidāti. Tātad mūsu pienākums ir izvēlēties vienu no kandidātiem, atzīmējot viņa vārdu ar atzīmi “par”. Divi kandidāti ir jāatzīmē ar atzīmi “pret”. Tikai tad vēlēšanu zīme būs derīga. Sīkāk ar visiem noteikumiem jūs es īpaši vairs neiepazīstināšu, jo domāju, ka visi deputāti visu jau zina un pacietīgi stāv rindā, gaidot balsošanu.

Tātad balsu skaitītāji Mazajā zālē joprojām ielaidīs pa diviem deputātiem un katram personiski tiks izdota vēlēšanu zīme un īpaša vēlēšanu aploksne. Deputāts ieies balsošanas kabīnē, kur vienatnē varēs izdarīt nepieciešamo atzīmi. Vēlēšanu zīmē aizliegts izdarīt papildu atzīmes vai kā citādi to iezīmēt nolūkā padarīt iespējamu deputātu vai noteiktas deputātu grupas identificēšanu.

Tātad balsu skaitītājus lūdzu uz Mazo zāli. Sāksim darbu!

Tātad par nederīgām tiks atzītas tās vēlēšanu zīmes, kurās par katru kandidātu nebūs izdarīta atzīme “par” vai “pret”, kā arī tad, ja zīmē būs atstāts vairāk par vienu kandidātu ar atzīmi “par”.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Lūdzu paziņot balsojuma rezultātus!

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Tātad mans uzdevums ir iepazīstināt jūs ar Balsu skaitīšanas komisijas protokolu nr.18 “Par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļa ievēlēšanu”. Protokols nr.18, vēlēšanu zīme nr.16.

Tātad kopumā bija izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem tika izsniegtas 86, sabojāta un nomainīta 1 zīme. Dzēstas atlikušās 24 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas 85 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 84 vēlēšanu zīmes. Par nederīgu atzīta 1 vēlēšanu zīme. Pret visiem kandidātiem balsojušo nav.

Par Pēteri Bankovski nobalsojuši 28 deputāti.

Par Vadimu Baraņņiku nobalsojuši 19 deputāti.

Par Didzi Šenbergu nobalsojuši 36 deputāti.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 26.panta otro daļu par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekli neviens no kandidātiem nav ievēlēts.

Tātad tagad mūsu uzdevums ir svītrot no kandidātu saraksta to kandidātu, kurš ir ieguvis vismazāko balsu skaitu, un turpināt balsošanu par atlikušajiem diviem kandidātiem - par Pēteri Bankovski un Didzi Šēnbergu.

Balsošanas kārtība - iepriekšējā. Pēc zvana lūdzu pulcēties Apaļajā zālē. Balsu skaitītājus lūdzu ķerties pie darba!

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātei Stalidzānei par balsošanas rezultātiem! Lūdzu!

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Saeimas Balsu skaitīšanas komisijas sēdes protokols nr.19.

Par balsošanas rezultātiem, ievēlot Nacionālās radio un televīzijas padomes locekli. Vēlēšanu zīme nr.17.

Kopumā tika izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 86 zīmes. Sabojāta un nomainīta 1 zīme. Dzēstas atlikušās 24 zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas 85 zīmes. Par derīgām atzītas 83 zīmes, par nederīgām atzītas divas zīmes.

Pret abiem kandidātiem balsots ir četrās zīmēs.

Par Pēteri Bankovski nobalsojis 41 deputāts, par Didzi Šēnbergu ir nobalsojuši 38 deputāti.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.panta otro daļu par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekli arī šajā balsošanas kārtā nav ievēlēts neviens no kandidātiem.

Nākamajā kārtā vēlēšanu zīmē tātad paliek tikai viens kandidāts - Pēteris Bankovskis.

Vēlēšanu kārtība ir iepriekšējā.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Vārds Jevgenijai Stalidzānei.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Saeimas Balsu skaitīšanas komisijas sēdes protokols nr.20.

Par balsošanas rezultātiem, ievēlot Nacionālās radio un televīzijas padomes locekli. Vēlēšanu zīme nr.18.

Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 85 vēlēšanu zīmes. Sabojātu un nomainītu zīmju nav. Dzēstas atlikušās 25 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas 85 vēlēšanu zīmes. Par nederīgām atzītu vēlēšanu zīmju nav. Par derīgām atzītas 85 vēlēšanu zīmes.

Par Pēteri Bankovski nobalsojuši 43 deputāti.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 26.panta otro daļu par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekli ievēlēts Pēteris Bankovskis. (Aplausi.)

Un seko septiņi paraksti.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir lūgusi izdarīt šā gada 8.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā izmaiņas - pārcelt darba kārtības 11., 12. un 13.punktu (tātad lēmuma projektu “Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Sporta likumā””, lēmuma projektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” un lēmuma projektu “Grozījumi “Likumā par ostām””) pirms darba kārtības otrās sadaļas “Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem” 2.punkta - likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu deputātus balsot par izmaiņām darba kārtībā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 43, pret - 34, neviens deputāts neatturas. Tātad sēdes darba kārtība ir grozīta.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Sporta likumā””.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

Lūdzu ieslēgt deputātei mikrofonu!

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Lūdzu noteikt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par atbildīgo komisiju!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par atbildīgās komisijas maiņu, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija likumprojektam “Grozījumi Sporta likumā”! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 45, pret - 36, neviens neatturas. Par atbildīgo komisiju ir noteikta Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”””.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Baibai Brigmanei!

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Lūdzu noteikt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par atbildīgo komisiju!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par atbildīgās komisijas noteikšanu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 45, pret - 37, neviens neatturas. Atbildīgā komisija noteikta.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi “Likumā par ostām”””.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Baibai Brigmanei!

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Lūdzu noteikt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par atbildīgo komisiju šim likumprojektam.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par atbildīgās komisijas maiņu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 37, neviens neatturas. Atbildīgā komisija ir mainīta.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis desmit deputātu - Urbanoviča, Mackeviča, Orlova, Vidavska, Stepaņenko un citu deputātu - iesniegumu: “Sakarā ar iepriekš ieplānotiem deputātu pasākumiem ierosinām šā gada 8.oktobra plenārsēdes darbu pārtraukt pulksten 17.25 un darbu turpināt 9.oktobrī pulksten 9.00.”

Lūdzu deputātus balsot par desmit deputātu iesniegumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret - 4, neviens neatturas. (Aplausi.)

Izsludinām pārtraukumu līdz 9.oktobrim - līdz pulksten 9.00.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar identifikācijas kartēm! Lūdzu zvanu!

Pirms tiek nolasīti reģistrācijas rezultāti, paziņoju, ka mēs šodien Saeimas vārdā sveicam dzimšanas dienā Vladimiru Buzajevu! (Aplausi.)

Paziņojums. Vārds deputātei Baibai Brigmanei.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Uzmanību! Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde sāksies pulksten 17.35 un notiks Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas telpās.

Sēdes vadītāja. Lūdzu Saeimas sekretāra biedru nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (8.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie deputāti! Nav reģistrējušies: Valērijs Agešins, Ingrīda Labucka, Martijans Bekasovs, Boriss Cilevičs, Aldis Kušķis, Sergejs Fjodorovs, Ēriks Jēkabsons, Nikolajs Kabanovs, Artis Kampars, Andis Kāposts, Oskars Kastēns, Aleksandrs Kiršteins, Paulis Kļaviņš, Guntars Krasts, Jānis Lagzdiņš, Anatolijs Mackevičs, Raimonds Pauls, Ivans Ribakovs, Juris Sokolovskis, Pēteris Simsons un Elita Šņepste.

Sēdes vadītāja. Cienījamie deputāti! Sēdi turpināsim rīt, 9.oktobrī, pulksten 9.00 no rīta. Paldies!

 

SATURA RĀDĪTĀJS

 

Lēmuma projekts “Par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļa ievēlēšanu”

(1273. dok., reģ. nr.205)

Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums (protokols nr.18)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums (protokols nr.19)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums (protokols nr.20)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Par darba kārtību

Lēmuma projekts “Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Sporta likumā””

(1321. dok., reģ. nr.206)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Lēmuma projekts “Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””

(1322. dok., reģ. nr.207)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Lēmuma projekts “Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi “Likumā par ostām”””

(1323. dok., reģ. nr.208)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Paziņojums

- dep. B.Brigmane

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

 

Balsojumi

Datums: 08.10.2003. 17:21:56 bal001
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi Sporta likumā""
Datums: 08.10.2003. 17:22:50 bal002
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.1321

Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""
Datums: 08.10.2003. 17:23:30 bal003
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.1322

Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi "Likumā par ostām"""
Datums: 08.10.2003. 17:24:06 bal004
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.1323

Datums: 08.10.2003. 17:25:00 bal005
Balsošanas motīvs: Par sēdes pārtraukšanu

Sestdien, 24.februārī