Latvijas Republikas 8.Saeimas

ziemas sesijas piecpadsmitā sēde

2003.gada 3.aprīlī

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi


Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, labrīt! Sākam 3.aprīļa sēdi.

Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtību, paziņoju, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt šā gada 3.aprīļa sēdes darba kārtībā izmaiņas - iekļaut pirms darba kārtības 11.punkta, tas ir, likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” izskatīšanas otrajā lasījumā, Saeimas lēmuma projekta “Par lēmuma, ar kuru likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” atzīts par steidzamu, atcelšanu” izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? (Starpsauciens: “Nav!”) Deputātiem iebildumu nav. Paldies.

Sākam izskatīt darba kārtību.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Jurkāna, Urbanoviča, Ribakova, Plinera un Turlā iesniegto likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Deputāts Jānis Urbanovičs pieteicies runāt “par”.

J.Urbanovičs (Tautas saskaņas partija).

Godāto priekšsēdētāj! Godātie deputāti! Šis priekšlikums ir labs, un es ceru, ka tie, kas kādreiz tajās brokastīs nolēma neatbalstīt šo opozīcijā esošo deputātu piedāvāto likuma grozījumu, beidzot … aicinu nākamajās brokastīs izskatīt šo jautājumu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs. Kariņa kungs, tas ir ļoti svarīgs! Latvijā ne tikai lauksaimniecība, bet praktiski arī visa rūpniecība ir sezonāla rakstura. Cilvēki strādā tad, kad ir vai nu izejvielas, vai produkcijas noiets. (Jums, uzņēmējam, to vajadzētu zināt!) Un strādā tad tik daudz stundu, cik ir iespējams, un tad, kad preces noņēmēji ir gatavi ņemt to preci.

Šeit it kā tiek aizstāvētas darba devēju intereses, bet patiesībā šis rosinājums, kas ir saņemts no vienas Rēzeknes rūpnīcas, kas ir tajā reģionā faktiski vienīgā, kas vēl joprojām spēj vairāk par tūkstoti strādājošo nodrošināt ar darbu un iztikas līdzekļiem (neskatoties uz mūsu daudzajām un skaistajām, un absurdajām reformām), ir vērsts, protams, vairāk uz darba ņēmējiem, jo katram darba ņēmējam ir nepieciešams, lai tāds darba devējs būtu.

Es aicinu valdošo koalīciju izskatīt nākamajās brokastīs šo jautājumu. Un tagad tos, kas ir jau paspējuši izlasīt anotāciju, aicinu balsot “par”.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāte Jevgenija Stalidzāne pieteikusies runāt “pret”.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Latvijai saistoši ir visi Starptautiskās darba organizācijas un Eiropas Savienības līgumi un Starptautiskās darba organizācijas konvencijas, kuras ir akceptējusi Saeima un kurās konkrēti tiek noteikti darba laika ilgumi. Mūsu Darba likums tika ļoti pamatīgi un kārtīgi pārstrādāts. Darba likumā ir 7.pants, kurš paredz, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem, veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu. Tātad, ja darba devējam ir dotas iespējas izvēlēties darba laika uzskaiti pēc dažādiem variantiem (normālais darba laiks, summētais darba laiks vai slīdošais darba grafiks), tas tomēr nenozīmē, ka darba devējam ir tiesības, izmantojot šīs iespējas, darbinieku nodarbināt ilgāk, nekā tas ir konkrētajās normās un konvencijās paredzēts. Ir nepārprotami pateikts, ka darba nedēļas ilgums var būt ne vairāk kā 56 stundas un ka četru nedēļu kopējā summa - 160 stundas. Tas nozīmē, ka darba devējam ir iespēja tad, kad tiešām ļoti vajadzīgs, likt darba ņēmējam visu to nedēļu strādāt visas šīs 56 darba stundas, bet ka darba devējam ir jāatrod iespēja nākamajās četrās nedēļās darba laiku samazināt, lai nepārsniegtu četru nedēļu kopējo summu - 160 stundas. Un, ja tomēr darba devējs šo darba ņēmēju nodarbina ilgāk par šīm 160 darba stundām, tad ir jāuzskaita virsstundas, un darba ņēmējam ir tiesības saņemt samaksu par šīm virsstundām, ja viņš ir nodarbināts ilgāk.

Šis likumprojekts, protams, šo kārtību izjauc. Sociālo un darba lietu komisijā ir saņemts pietiekami daudz vēstuļu, un mēs jau vairākas reizes esam snieguši atbildes, ka darba devējam ir dotas ļoti lielas iespējas organizēt savu darbu tā, lai, izmantojot šos dažādos darba uzskaites variantus, nepārsniegtu 160 stundas četrās nedēļās.

Jā, par šo tematu tiek ļoti daudz debatēts starp darba ņēmējiem un darba devējiem, un vēl arī maijā tiks par to lemts. Nacionālā trīspusējā sadarbības padome šā gada maijā vēl spriedīs par šo jautājumu, un tad arī mums vajadzētu vadīties pēc tā, kā Nacionālā trīspusējā sadarbības padome būs izlēmusi, un grozīt šo likumu, ja to darīt tiešām būs nepieciešams.

Taču šobrīd mums nav tādu tiesību - noteikt, ka darba ņēmējam būtu lielāks darba stundu skaits četru nedēļu laikā, nekā tas ir paredzēts dažādās starptautiskās konvencijās.

Turklāt tas būtu arī ļoti netaisnīgi attiecībā pret darba ņēmēju, jo tad, ja viņš tiešām ir šo stundu skaitu pārsniedzis, viņam zustu iespēja saņemt virsstundu apmaksu.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu deputātus balsot par deputātu Jurkāna, Urbanoviča, Ribakova, Plinera un Turlā iesniegtā likumprojekta “Grozījumi Darba likumā” nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija!

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 32, pret - 50, atturas - 3. Likumprojekts nav nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums Veterinārmedicīnas likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret - 1, neviens neatturas. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta nodošanu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Aleksandra Kiršteina iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 3.aprīlī.

Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Bezalgas atvaļinājums deputātam Aleksandram Kiršteinam ir piešķirts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Mihaila Pietkeviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 3.aprīlī.

Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Mihailam Pietkevičam! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Bezalgas atvaļinājums deputātam Mihailam Pietkevičam piešķirts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Pauļa Kļaviņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu no šā gada 11.aprīļa līdz 15.aprīlim.

Lūdzu deputātus balsot par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Paulim Kļaviņam! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Bezalgas atvaļinājums deputātam Paulim Kļaviņam piešķirts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.434-b - likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kurš ir sagatavots otrajam, galīgajam, lasījumam.

Tika iesniegti vairāki priekšlikumi.

1.priekšlikumu ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Stobova. Komisija nolēma atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 2.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzajeva kungs. Komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Martijans Bekasovs.

M.Bekasovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie deputāti! Mūsu priekšlikums - pakļaut pensiju apdrošināšanai ne tikai personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, bet arī personas, kuras kopj trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus. Priekšlikuma būtība ir vienkārša. Daudzbērnu mātei pēc iespējas jāsēž mājās, tomēr viņai jāuzkrāj 10 gadus ilgs stāžs, kas dod tiesības uz vecuma pensiju, vai, kā tas redzams PCTVL frakcijas iesniegtajā 2. un 4.priekšlikumā, jāuzkrāj stāžs apdrošināšanai pret bezdarbu, ja daudzbērnu māte tomēr laiku pa laikam strādā. Vai šis mūsu priekšlikums ir pretrunā ar citu mūsu partneru nostādnēm Saeimā? Lūk, kas ir rakstīts partijas “Jaunais laiks” programmā: “Ģimene ir bērna dabiska attīstības un augšanas vide. Katram bērnam ir tiesības augt labvēlīgā ģimenē. Radīt apstākļus, lai bērni varētu apgūt morālos pamatprincipus ģimenē.”

Zemnieku savienība: “Mums ir pārliecība, ka ģimene ir stipras valsts pamats. Mūsu mērķis ir apturēt demogrāfisko krīzi. Šajā nolūkā valstij jāuzņemas krietna daļa rūpju par daudzbērnu ģimenēm.”

Zaļo partija: “Mūsu sociālās politikas stūrakmens ir Latvijas bērnu nākotne. Tiks palielināts atbalsts jaunajām, it īpaši daudzbērnu ģimenēm.”

TB/LNNK: “Sabiedrības pamats ir ģimene. Tā ir katra cilvēka, kā personības, attīstības sākotnējā, dabiskā vide. Tādēļ tai pienākas īpaša sabiedrības un valsts gādība. Bez stipras ģimenes nevar veidoties stipra sabiedrība. Attieksme pret ģimeni, pret bērniem parāda sabiedrības morālās attīstības līmeni.”

Par pilsoņiem, kam nepieciešama sociālā palīdzība, mēs pirmām kārtām uzskatām jaunās un daudzbērnu ģimenes. Valstij jārūpējas, lai vecāki varētu nodrošināt bērnu pilnvērtīgu audzināšanu.”

Tautas partija: “Pamatmērķis ir 8 gados nodrošināt, lai ģimenes spēj izaudzināt un uzturēt trīs bērnus.”

Tagad, godātie kolēģi, šodien jums ir iespēja, atbalstot šo priekšlikumu, izpildīt nelielu solījumu saviem vēlētājiem. Lūdzu atbalstīt mūsu iesniegto 2. un 4.priekšlikumu!

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai deputāte Stalidzāne vēlas ko teikt komisijas vārdā?

Jā, lūdzu!

J.Stalidzāne. Komisija ļoti nopietni šo jautājumu izdebatēja un apsvēra. Un, kā jūs redzat šajā likumprojektā, panta ceturtās daļas 2.punktā ir paredzēts, ka arī mātes, kuras audzina bērnus līdz 1,5 gadu vecumam, tiek apdrošinātas. Šo normu var attiecināt arī uz sievietēm, kurām ar mazu gadu starpību dzimuši vairāki bērni. Taču fakts ir tāds, ka jautājums par demogrāfiskās situācijas uzlabošanu Latvijā ir jārisina kompleksi un ka tikai ar šo vienu punktu mēs šo jautājumu neatrisināsim. Tāpēc komisija nolēma pašreiz neatbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par deputāta Buzajeva iesniegto 2.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 43, atturas - 18. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Stalidzāne. 3.priekšlikumu arī ir iesniedzis deputāts Buzajevs. Komisija nolēma neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi pret 3.priekšlikumu? Deputāti lūdz balsojumu. Vai deputāts Sergejs Fjodorovs ir pieteicies debatēt?

Lūdzu, atklāsim debates! Sergejs Fjodorovs.

S.Fjodorovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi deputāti! Lūdzu atbalstīt mūsu iesniegto 3.priekšlikumu - pakļaut pensiju apdrošināšanai personas, kuras ir sasniegušas 60 gadu vecumu un kurām ir tiesības uz bezdarbnieka statusu, un kuras nesaņem bezdarbnieka pabalstu piešķiršanas termiņa izbeigšanās dēļ. Vecākā gadagājuma ļaudis, kas zaudējuši darbu, jaunu var atrast ar lielām grūtībām. Mēs uzskatām, ka arī tad, ja viņi godīgi stājas uzskaitē darba biržā jau pēc tam, kad ir pagājis bezdarbnieka pabalsta saņemšanas termiņš, vajadzētu kaut kā kompensēt viņiem to, ka viņus piespiedu kārtā atstumj no piedalīšanās aktīvā dzīvē.

It īpaši jāņem vērā, ka dažās Eiropas valstīs, kuras mēs uzskatām sev par piemēru, pirmspensijas vecuma personas ir ar likumu aizsargātas pret atlaišanu no darba.

Godājamie deputāti! Mums visiem ir gan radi, gan kaimiņi, gan vēlētāji, kuri vēršas pie mums ar šo jautājumu. Un es esmu pārliecināts, ka attiecībā uz pensijas vecumu tas būtu liels pluss mūsu kopējai darbībai.

Cienījamie kolēģi! Pensijas vecuma palielināšana līdz 62 gadiem (bet, pēc statistikas, vīriešu vidējais dzīves ilgums ir 65 gadi), pats par sevi ir skaidrs, nav loģiska. Mēs esam pret pensijas vecuma palielināšanu un aicinām Saeimu, visus kolēģus, spert kaut vai nelielu soli pretī mūsu netaisnīgi pazemotiem sirmgalvjiem.

Paldies, godājamie!

Sēdes vadītāja. Vai deputāte Jevgenija Stalidzāne vēlas komisijas vārdā vēl ko teikt? Lūdzu!

J.Stalidzāne. Sociālo un darba lietu komisija, izskatījusi šo priekšlikumu un vakar Labklājības ministrijā iepazinusies ar perspektīvo darbības plānu, kāds ir paredzēts, ir secinājusi, ka visi šie jautājumi tiks risināti kompleksi, to skaitā arī jautājums par tiem cilvēkiem, kuri ir palikuši bez darba un ir pirmspensijas vecumā. Taču tie visi ir jautājumi, kas ir saistīti ar budžetu, un komisija nolēma šo priekšlikumu neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 3. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 39, atturas - 19. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Stalidzāne. 4.priekšlikumu arī ir iesniedzis deputāts Buzajeva kungs, un komisija nolēma to neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Lūdzu, balsosim par 4. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 41, atturas - 18. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Stalidzāne. 5.priekšlikumu ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Stobova, un komisija nolēma šo priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 5.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 6.priekšlikumu arī ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Stobova, un komisija nolēma šo priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 6.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 7.priekšlikums. Arī tas ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Komisija to nolēmusi atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 8.priekšlikums - deputāta Klementjeva kunga priekšlikums. Komisija nolēma to neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Andrejs Klementjevs.

A.Klementjevs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Labrīt, augsti godātie deputāti! Ar šo priekšlikumu es lūdzu atbalstīt tos pensionārus, kuri saņem mazas pensijas. Visu laiku mēs runājam par to, ka mums nav naudas un mēs nevaram pacelt mazās pensijas. Ja mēs izsvītrosim jeb izslēgsim šo pantu, tad būs iespēja iekasēt naudu kā sociālo nodokli ne tikai no trūcīgiem cilvēkiem, bet arī no bagātiem. Mums šodien iznāk tā - cilvēks saņem apmēram 2000 latu un sakarā ar to viņš maksā mazāku sociālo nodokli. Tas nav godīgi, tāpēc ka tie cilvēki, kuri šodien ir vecumā no 40 līdz 55 gadiem, mierīgi var saņemt tādu summu un pilnīgi negrib maksāt šo nodokli. Un likums viņiem to atļauj. Ja mēs izsvītrosim šo pantu, sociālajam budžetam būs vairāk naudas un mums būtu iespējas pacelt mazās pensijas.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Vai deputāte Jevgenija Stalidzāne komisijas vārdā vēlas ko teikt? Lūdzu!

J.Stalidzāne. Komisija, izvērtējot šo priekšlikumu, vadījās pirmām kārtām no tā, ka šie ierobežojumi ir saistīti ar šo pārejas periodu, kamēr sociālās apdrošināšanas shēma nedarbojas pilnībā. Un arī te ir problēma: vai tad, ja mēs ļausim šīs ārkārtīgi lielās summas iemaksāt, mēs spēsim tās ļoti lielās pensijas pēc tam izmaksāt? Un nekādā ziņā cilvēks nav ierobežots: ja cilvēks grib no visas summas maksāt un uzkrāt sev papildu pensiju, tad ir arī trešais līmenis, kur cilvēki var šīs iemaksas veikt. Un tāpēc komisija nolēma šobrīd šo priekšlikumu neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 8. - deputāta Klementjeva priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 41, atturas - 17. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Stalidzāne. 9.priekšlikumu ir iesniegusi Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Stobova, un komisija nolēma šo priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 9.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 10.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Klementjevs, un komisija nolēma šo priekšlikumu neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 10.priekšlikumu.

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 42, atturas - 18. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Stalidzāne. 11.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi, redakcionāli precizējusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. 12.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija šo priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 12.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 13.priekšlikumu ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija šo priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Deputāts Klementjevs ir iesniedzis 14.priekšlikumu, bet sakarā ar to, ka mēs nepieņēmām 8. un 10.priekšlikumu, principā arī šo priekšlikumu nevar pieņemt.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikums nav balsojams. Paldies.

J.Stalidzāne. Lūdzu Saeimu nobalsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 35, atturas - 3. Likums “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” pieņemts.

Pirms turpinām izskatīt darba kārtību, paziņoju, ka ir saņemts desmit deputātu - Klausa, Mūrnieces, Kušķa un citu deputātu - priekšlikums par izmaiņām Saeimas sēdes darba kārtībā. Minētie deputāti ierosina iekļaut lēmuma projektu “Par deputāta Krišjāņa Kariņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”, “Par deputāta Ērika Škapara atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas un ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā” un “Par deputāta Ulda Mārtiņa Klausa atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”.

Vai deputātiem ir iebildumi pret lēmuma projektu iekļaušanu darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Lēmuma projekti iekļauti darba kārtībā.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par lēmuma, ar kuru likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” atzīts par steidzamu, atcelšanu”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atcelt lēmumu, ar kuru likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” ir atzīts par steidzamu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par šo lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret - nav, atturas - 1. Likumprojektam steidzamība ir atcelta.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Dokuments nr.562 - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir izskatījusi saņemtos priekšlikumus.

1.priekšlikumu, kuru iesniegusi Latvijas Pirmās partijas frakcija, komisija ir iestrādājusi savā 2.priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1. un 2.priekšlikumu.

B.Brigmane. 3.priekšlikumu iesniegusi Latvijas Pirmās partijas frakcija. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 4.priekšlikumu iesniegusi Latvijas Pirmās partijas frakcija. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4.priekšlikumu.

B.Brigmane. 5.priekšlikumu komisija neatbalsta. Šo priekšlikumu iesniegsi Latvijas Pirmās partijas frakcija.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 5.priekšlikumu.

B.Brigmane. 6. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 7. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 7.priekšlikumu.

B.Brigmane. 8.priekšlikumu arī ir iesniegusi Latvijas Pirmās partijas frakcija. Komisija šo priekšlikumu ir iestrādājusi 9. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt 9.priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 8. un 9.priekšlikumu.

B.Brigmane. 10. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 11. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem pret 11.priekšlikumu nav iebildumu.

B.Brigmane. 12. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 13. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 13.priekšlikumu.

B.Brigmane. 14. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 15. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 15.priekšlikumu.

B.Brigmane. 16. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 17. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 18. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 18.priekšlikumu.

B.Brigmane. 19. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 20. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 20.priekšlikumu.

B.Brigmane. 21. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 22. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Tas ir iestrādāts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegtajā priekšlikumā nr.23. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 22. un 23.priekšlikumu.

B.Brigmane. 24. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Tas ir iestrādāts 25. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt 25.priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 24. un 25.priekšlikumu.

B.Brigmane. 26. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 27. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Tas ir iestrādāts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegtajā 28.priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 27. un 28.priekšlikumu.

B.Brigmane. 29. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 30. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 31. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 31.priekšlikumu.

B.Brigmane. 32. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 33. - Latvijas Pirmās partijas frakcijas priekšlikums. Tas ir iestrādāts jau atbalstītajā 10.priekšlikumā un nākamajā - 34.priekšlikumā, kuru sagatavojusi un iesniegusi Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija. Lūdzu atbalstīt 34.priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 33. un 34.priekšlikumu.

B.Brigmane. 35. - Juridiskā biroja priekšlikums. Šis priekšlikums iestrādāts 36. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 35. un 36.priekšlikumu .

B.Brigmane. Vairāk priekšlikumu komisija nav saņēmusi. Lūdzu likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” pieņemt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

B.Brigmane. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 19.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 19.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”. Trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Andrejs Naglis. Lūdzu!

A.Naglis (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Godātie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr.551. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir iesniegusi izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”. Tie ir Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.563.

1.priekšlikums, ko iesniegusi Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Mūrniece, atbalstīts, papildinot likumprojektu ar jaunu pantu. Mainīta turpmākā numerācija.

Sēdes vadītāja. Pret 1.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

A.Naglis. 2.priekšlikums. Iesniegusi Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Mūrniece. Priekšlikums daļēji atbalstīts. Lūdzu skatīt šo priekšlikumu kopā ar 3.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2. un 3.priekšlikumu.

A.Naglis. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Mūrnieces 4.priekšlikums daļēji atbalstīts. Lūdzu to skatīt kopā ar 5.priekšlikumu, kas ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4. un 5.priekšlikumu.

A.Naglis. 6. - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Mūrnieces priekšlikums. Priekšlikums daļēji atbalstīts. Skatīt kopā ar 7.priekšlikumu, ko iesniegusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 6. un 7.priekšlikumu.

A.Naglis. 8. - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Mūrnieces priekšlikums. Priekšlikums atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Naglis. 9. - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Mūrnieces priekšlikums. Daļēji atbalstīts. Skatīt kopā ar priekšlikumu nr.11, ko iesniegusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 9.priekšlikumu.

A.Naglis. 10. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Priekšlikums atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Naglis. 11. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Priekšlikums atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 11.priekšlikumu.

A.Naglis. Tātad likumprojektā “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” izskatīti visi priekšlikumi. Vairāk nav.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””. Otrais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, sagatavojot otrajam lasījumam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, izvērtēja 9 priekšlikumus.

1. - aizsardzības ministra Ģirta Valda Kristovska priekšlikums. Aicinu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1.priekšlikumu.

J.Lagzdiņš. 2. - aizsardzības ministra Kristovska priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2. priekšlikumu.

J.Lagzdiņš. 3. un 4. - aizsardzības ministra priekšlikumi. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 3. un 4.priekšlikumu.

J.Lagzdiņš. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 5.priekšlikumu.

J.Lagzdiņš. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 6.priekšlikumu.

J.Lagzdiņš. 7. - Juridiskā biroja precizējošs priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 7. - Juridiskā biroja priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

J.Lagzdiņš. Arī 8. un 9.priekšlikums ir no Juridiskā biroja. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 8. un 9.priekšlikumu.

Tagad visi priekšlikumi ir izskatīti.

J.Lagzdiņš. Jā. Aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu balsot par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu! Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Lagzdiņam!

J.Lazgzdiņš. Komisijas vārdā es aicinu noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 8.aprīli.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 8.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Valsts civildienesta likumā”. Otrais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Alberts Krūmiņš.

A.Krūmiņš (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamās kolēģes un godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja 31 priekšlikumu, kas tika iesniegts, gatavojot otrajam lasījumam likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (reģistrācijas numurs 103).

1. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. 2.priekšlikums - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. 3. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska un Stepaņenko priekšlikums. Komisija to noraida tā iemesla dēļ, ka ir izstrādāta jauna 3.panta pirmās daļas redakcija.

Komisija ierosina noraidīt 3.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 3.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 4.priekšlikums atbalstīts. Tā ir tā jaunā redakcija, ko es minēju iepriekš.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 5. un 6. - Juridiskā biroja iesniegti precizējoši priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 5. un 6.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 7.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 8. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska un Stepaņenko priekšlikums. Komisijas lēmums - noraidīt, jo šis punkts vispār izņemts ārā no jaunā likumprojekta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 8.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 9., 10., 11. un 12. - Juridiskā biroja iesniegti tehniski priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret Saeimas Juridiskā biroja iesniegto 9., 10., 11. un 12.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. 14. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska un Stepaņenko priekšlikums. Un 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tie ir analogi. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 14. un 15.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 16. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska un Stepaņenko priekšlikums. Komisijas lēmums - noraidīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 16.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 17. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska un Stepaņenko priekšlikums. Tā kā Valsts civildienesta pārvalde ir izstrādājusi jaunu redakciju, komisijas lēmums ir - noraidīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Paldies.

A.Krūmiņš. 18. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 18.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 19. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska un Stepaņenko priekšlikums. Komisijas lēmums ir - noraidīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. 20. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. 21. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska un Stepaņenko priekšlikums. Noraidīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. 22. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska un Stepaņenko priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 22.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 23. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska, Stepaņenko priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. 24. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska, Stepaņenko priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 24.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 25. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts un saskaņots ar Valsts civildienesta pārvaldi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 25.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 26. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 26.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 27. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. 28. - Juridiskā biroja priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 28.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 29. - deputātu Solovjova, Fjodorova, Sokolovska un Stepaņenko priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. Paldies.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegtais 30.priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 30.priekšlikumu.

A.Krūmiņš. 31. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Krūmiņš. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

A.Krūmiņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 30.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 30.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - komisijas priekšsēdētājs deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Izskatīsim otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”. Komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus.

1.priekšlikums saņemts no Saeimas Juridiskā biroja. Komisijas lēmums ir pieņemt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. 2. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2.priekšlikumu.

A.Laksa. 3. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 3.priekšlikumu.

A.Laksa. 4. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas lēmums ir pieņemt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4.priekšlikumu.

A.Laksa. Citu priekšlikumu nav.

Aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā!

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - 16, neviens neatturas. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Laksa. 14.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav? Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 14.aprīlis.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par policiju””. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - komisijas priekšsēdētājs deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Izskatīsim otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījums likumā “Par policiju””. Dokumenta reģistrācijas numurs 107.

Grozījumi veikti, lai papildinātu likumu ar normu, kas paredz, ka policijas darbinieku pārcelšanas kārtību nosaka Valsts civildienesta likums.

Esam saņēmuši divus priekšlikumus.

1. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1.priekšlikumu.

A.Laksa. 2.priekšlikumu iesniegusi Aizsardzības un iekšlietu komisija. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2.priekšlikumu.

A.Laksa. Vairāk priekšlikumu netika iesniegts. Lūdzu likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 15, neviens neatturas. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 14.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 14.aprīlis.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums Robežsardzes likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - komisijas priekšsēdētājs deputāts Arnolds Laksa. Lūdzu!

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Izskatīsim otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījums Robežsardzes likumā” (dokumenta reģistrācijas numurs 108).

Grozījumi veikti, lai papildinātu likumu ar normu, kas nosaka, ka robežsargu pārvietošanas kārtību papildus šajā likumā noteiktajai kārtībai nosaka Valsts civildienesta likums.

Komisijā ir saņemti un izskatīti divi priekšlikumi.

1. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1.priekšlikumu.

A.Laksa 2.priekšlikums arī ir no Aizsardzības un iekšlietu komisijas. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 2. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

A.Laksa. Vairāk priekšlikumu netika iesniegts. Lūdzu pieņemt likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā” otrajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - 16, neviens neatturas. Likumprojekts “Grozījums Robežsardzes likumā” otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 14.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 14.aprīlis. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - komisijas priekšsēdētājs deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Izskatīsim otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (dokumenta numurs 109).

Komisija ir saņēmusi kopskaitā četrus priekšlikumus.

1. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas lēmums: pieņemt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1.priekšlikumu.

A.Laksa. 2. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2.priekšlikumu.

A.Laksa. 3. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas lēmums: pieņemt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 3.priekšlikumu.

A.Laksa. 4. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas lēmums: pieņemt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4.priekšlikumu.

A.Laksa. Vairāk priekšlikumu nav. Aicinu kolēģus otrajā lasījumā apstiprināt likumprojektu “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - 16, neviens neatturas. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 14.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 14.aprīlis. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāte Anna Seile.

A.Seile (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Labrīt, godātie deputāti! Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Dokuments nr.563. Trešais lasījums.

1.priekšlikumu ir iesniegusi frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK. Līdzīgu priekšlikumu ir iesniedzis arī deputāts Simsons. Ir pilnībā atbalstīts deputāta Simsona iesniegtais 2.priekšlikums.

1. - frakcijas “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK priekšlikums - atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav pret 1. un 2.priekšlikumu.

A.Seile. 3.priekšlikumu iesniedzis deputāts Buzajevs. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Ļaujiet man argumentēt savu priekšlikumu, kas dotu pilsoņiem un nepilsoņiem vienlīdzīgas tiesības iegādāties zemi! Ja mēs to nepieņemsim, tad izveidosies paradoksāla situācija, ka Eiropas Savienības valstu pilsoņiem un to citu valstu pilsoņiem, ar kurām ir noslēgti attiecīgi līgumi, būs lielākas tiesības pirkt zemi nekā nozīmīgai daļai Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju. Tātad īstajiem ārzemniekiem tiks dota priekšrocība salīdzinājumā ar mūsmāju ārzemniekiem, kuru violetajās pasēs ierakstīts citplanētieša apzīmējums “alien”.

Dāmas un kungi! Es jau runāju no Saeimas tribīnes par nepilsoņu neparasti ciešo saikni tieši ar Latviju. Tie ir cilvēki, kuri patlaban dzīvo mūsu vidū, dala ar Latvijas valsti visus panākumus un bēdas un kuriem ir tāds pats ienākumu līmenis kā vairumam Latvijas pilsoņu. Tādēļ pieņēmums, ka gadījumā, ja nebūs ar likumu noteiktu ierobežojumu, viņi metīsies izpirkt lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ir vienkārši absurds. Pazīstamie oligarhi - nedz Lembergs, nedz Šķēle, nedz Indriksons, nedz Kargins - nav nepilsoņi. Ja arī eksistē vēl kāds, kura vārdu mēs vēl nezinām un kurš gribēs uzpirkt lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, tad tas lieliski to izdarīs ar fiktīvu personu starpniecību.

Pagaidām Seiles kundze mums ir paziņojusi, ka Latvijā fiziskām personām ir piešķirti lietošanā pavisam 784 000 hektāru zemes. No šā zemes daudzuma nepilsoņiem ir aptuveni tikai 27 000 hektāru. Tie ir 3,4%. Tā kā nepilsoņi ir tikai ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju, tad uz katru nepilsoni pienākas 7 reizes mazāk zemes nekā uz katru pilsoni.

Protams, no vienas puses, tā ir liecība tam, ka nepilsoņi pārsvarā dzīvo pilsētās. No otras puses, tā ir tieša nepilsoņu diskriminācija. Un rezultāts apmēram tāds pats kā Dienvidāfrikā pirms Mandelas. Likumā noteiktie ierobežojumi nepilsoņiem nav vērsti uz Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizsargāšanu. Tie ir vērsti pret tādiem pašiem trūcīgiem ļaudīm, kādi ir lielākā daļa no visu Saeimā pārstāvēto partiju vēlētājiem. Pret viņu iespējām nopirkt mazdārziņu, lai kaut kādā veidā savilktu galus kopā. Šiem cilvēkiem nav tiešas pārstāvniecības Saeimā, un tādējādi pieļauj viņu diskrimināciju. Tādēļ jau visa tā pilsonības sistēma ir arī izgudrota. Likums dod priekšrocību ārzemniekiem salīdzinājumā ar valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Faktiski tas diskriminē Latvijas nacionālo minoritāšu pārstāvjus, kuri sen jau kļuvuši par valsts neatņemamu sastāvdaļu.

Cienījamie kolēģi! Šodien, kad mēs atrodamies uz apvienotās Eiropas sliekšņa, pie šā gigantiskā kausēšanas katla, kurā Latvija var izšķīst kā maza lāse, ir ļoti svarīgi saglabāt vienotību valsts iekšienē, draudzību un sadarbību starp latviešiem un tautām, kas šeit dzīvojušas gadsimtiem ilgi. Tikai šis ceļš var saglabāt latviešu tautas nacionālo identitāti, tās valodu un kultūras tradīcijas.

Lūdzu, atbalstiet manu priekšlikumu!

Sēdes vadītāja. Deputāts Aleksandrs Bartaševičs.

A.Bartaševičs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Atklāti sakot, jau sen bija jādod tādas tiesības nepilsoņiem - pirkt Latvijas zemi. Un pareiza bija Ministru kabineta nostāja. Sākumā, kā jūs zināt, Ministru kabinetam bija arī tāda doma - ļaut nepilsoņiem iegādāties šeit zemi. Diemžēl koalīcijai nepietika dūšas novest līdz galam šo lietu, un koalīcija padevās vienas partijas spiedienam, un šajā gadījumā tas bija ļoti kļūdains lēmums. Jo - kas principā ir iespēja iegādāties zemi īpašumā? Tā ir ekonomiska kategorija. Tāda iespēja ļauj drošāk ieguldīt šeit, Latvijā, savu naudu. Tas principā ir ļoti svarīgi, un tas veicina tiešas investīcijas. Tiešas investīcijas ir tādas investīcijas, kuras nevar aizvest pēc divām dienām, tikko tu to naudu ieguldīji. Tiešas investīcijas strādā Latvijas ekonomikas labā. Un svarīgi ir arī tas, ka, jo vairāk pircēju, jo vairāk cilvēku, kas var iegādāties preci, jo lielāka šai precei ir vērtība. Un tas nāk par labu zemes īpašniekiem, esošajiem zemes īpašniekiem. Jo, ja celsies zemes vērtība, tas ļaus īpašniekiem saņemt lielākus kredītus, un savukārt tas veicinās ekonomikas attīstību. Tāpat arī pieaugs biznesa kopējā stabilitāte.

Kas ir ieinteresēts, lai nepilsoņiem nebūtu tiesību iegādāties zemi? Ieinteresēti ir spekulanti. Jo principā tas ir tā: jo mazāk cilvēku, kas var iegādāties zemi, jo lielākas ir iespējas kaut kādā veidā izmantot šo situāciju, lai nopelnītu naudu.

Negodīgi ir arī tas, ka nepilsoņiem tiesības tagad ir mazākas nekā ārzemniekiem šeit, Latvijā. Jo ārzemnieki, izmantojot 28.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu, var bez jebkādiem ierobežojumiem šeit iegādāties zemi. Nepilsoņi savukārt ir tomēr ierobežoti. Jāņem vērā, ka nepilsoņi ir tie cilvēki, kas dzīvo šeit, Latvijā. Latvija viņiem ir vienīgā dzimtene, un viņiem nav kur braukt un nav citas vietas, kur viņi var iegādāties zemi. Un principā tie ir Latvijas valsts subjekti. Tas arī ir ļoti svarīgi.

Mans priekšlikums - atbalstīt iespēju nepilsoņiem bez ierobežojumiem iegādāties zemi. Aicinu atbalstīt deputāta Buzajeva priekšlikumu!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Šā likuma izmaiņas tika izstrādātas tikai ar vienu mērķi - lai sašaurinātu to personu loku, kuras ir Eiropas Savienības personas, kuras pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā varētu Latvijā iegādāties zemi spekulatīvos nolūkos. Izskatās, ka mēs esam šo mērķi veiksmīgi sasnieguši ar tiem priekšlikumiem, kas uz trešo lasījumu ir iesniegti. Ļoti harmoniski ir izbalansēts starp liberālu tirgus ekonomiku un ierobežojumiem, kādus mēs varējām uzlikt. Varbūt pat vēl sarežģītākus vajadzēja tos noteikt, bet sarunās par iestāšanos Eiropas Savienībā, šo sarunu sadaļā “Brīva kapitāla kustība”, ir nosprausts tas līmenis, līdz kuram mēs drīkstam šo tirgu ierobežot.

Attiecībā uz nepilsoņiem jāteic, ka nepilsonis, kļuvis par pilsoni, šo zemi var brīvi iegādāties. Īstenībā tas varbūt nav politiskas dabas jautājums, bet zināmā mērā tas tomēr saistīts ar naturalizāciju, un tieši tāpēc arī šobrīd tās debates ir aktuālas. Nav izslēgts arī tāds risinājums, ka tuvākajā laikā varētu tikt pieņemts lēmums, ka tiem nepilsoņiem, kuri līdz 1996.gadam ir pieteikušies uz zemi, lai to iegūtu pastāvīgā lietošanā, - ka tiem nepilsoņiem varētu tikt dota šī iespēja iegādāties zemi īpašumā. Taču šāda lēmuma pieņemšana nekādā ziņā nedrīkst būt steidzīga. Šeit mēs nedrīkstam lietot “blicrežīmu” šādu lēmumu pieņemšanā!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi, šis tomēr ir ļoti nopietns jautājums!

Kas ir katras valsts pamats? Valsts pamats ir teritorija, tātad zeme, uz kuras dzīvo tauta un pilsoņu kopums. Es atkārtoju - pilsoņu kopums. Pilsonība ir arī pienākums, un viens no katra pilsoņa pienākumiem ir aizstāvēt savu zemi. Tas ir pilsoņa, katra Latvijas pilsoņa, pienākums. Tā ir svēta lieta, un tāpēc, cienījamie kolēģi, šo jautājumu nedrīkst vienkāršot! Zeme - tā ir mūsu vislielākā bagātība, un tāpēc ar zemi rīkoties ir jāuztic, pirmkārt, pilsoņiem.

Otrkārt. Pēc zināma laika mēs iekļausimies Eiropas Savienībā, šo valstu drošības sistēmā, un tādēļ arī pēc zināma laika Eiropas Savienības pilsoņiem, ar kuriem mēs būsim vienā drošības sistēmā, būs zināmas tiesības arī Latvijā iegādāties zemi. Taču nepilsoņiem, ja viņiem nav pienākuma aizstāvēt mūsu valsti, ja viņi nav devuši zvērestu mūsu zemi aizstāvēt, šo zemi šobrīd piešķirt nevajadzētu.

Un tāpēc es aicinu neatbalstīt tos priekšlikumus, kas paplašina to cilvēku loku, kuriem būtu tiesības iegādāties īpašumā vienu no pašām svētākajām lietām, kāda vispār ir, - zemi.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Vai deputāte Anna Seile vēlas komisijas vārdā ko teikt? Lūdzu!

A.Seile. Teikšu dažus vārdus. Šis deputāta Buzajeva priekšlikums attiecas uz personām, kuras var veikt darījumus ar zemi. Šis priekšlikums neattiecas uz lietošanā piešķirto zemi. Nepilsoņiem tiešām lietošanā ar tiesību mantošanu ir piešķirta zeme - 16 036 personām. Bet, ja mēs pieņemtu deputāta Buzajeva priekšlikumu, tad viņi varētu pirkt un pārdot zemi, neskatoties uz to, vai viņiem tāda jau ir piešķirta vai nav. Tad viņi varētu to darīt pilnīgi brīvi, brīvāk nekā jebkurš cits Latvijas uzņēmējs un brīvāk nekā Eiropas Savienības pilsoņi.

Komisija neatbalstīja deputāta Buzajeva priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu balsot par 3. - deputāta Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 59, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Seile. 4.priekšlikumu iesniedzis deputāts Solovjovs. Viņš vēl vairāk paplašina šo zemes tirgotāju loku, pasakot, ka to var darīt arī visi Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji. Komisija tik plašu darījumu veicēju loku neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4.priekšlikumu. Deputāti tomēr lūdz veikt balsojumu? Balsosim par 4. - deputāta Solovjova priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 62, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Seile. 5.priekšlikumu iesniedzis zemkopības ministrs Roze. Komisija šo priekšlikumu neatbalsta, jo neuzskata, ka būtu nepieciešams nosaukumu “statūtsabiedrības” aizvietot ar vārdiem “juridiskās personas”. Jēdziens “juridiskās personas” ir, protams, daudz plašāks.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 5.priekšlikumu.

A.Seile. 6.priekšlikumu arī iesniedzis zemkopības ministrs Roze. Komisija to nav atbalstījusi, jo saturs līdzīgs kā iepriekšējā priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 7.priekšlikumu iesniedzis deputāts Buzajevs. Atkal par pilsoņiem un nepilsoņiem. Komisija šo priekšlikumu neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi! Patiesi glīti un pārliecinoši skan apspriežamā juridiskā norma: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta statūtsabiedrība, “kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem”. Šķiet - kas tad šeit var neapmierināt? Taču šīs skaistās normas tūlīt pat kļūst par absurdām, kad mēs cenšamies tās piemērot ne mazāk absurdajai Latvijas realitātei.

Pieņemsim, ka es, Saeimas deputāts, esmu nolēmis dibināt ģimenes uzņēmumu, kura pamatkapitāla daļas ir vienmērīgi sadalītas starp mani, sievu, dēlu un divām meitām. Nu, ar jaunāko meitu viss ir kārtībā: viņa pirms liktenīgās 15 gadu sasniegšanas ir naturalizējusies kopā ar mani. Tētis viņas vietā ir uzņēmies slogu - pierādīt faktu, ka, ja arī mēs esam kamieļi, tad tomēr piederam pie īpašas - valsts likumus un vēsturi zinošas - sugas. Bet tīrā pilsoniskā kapitāla mūsu firmā tomēr iznāk tikai 40 procenti. Varbūt man izdarīt vēl lielāku lojalitāti pret valsti un, lai izveidotu ģimenes firmu, apprecēt latvieti? Mani 52 gadi - tas taču vēl nav vakars! Var, protams, pamēģināt piespiest vecāko meitu, kura pēc krievu skolas absolvēšanas mācās universitātē, brīvi runā latviešu valodā un sacer valsts valodā diezgan labus dzejoļus? Pagaidām uz visiem maniem centieniem iedot tai 15 latus un aizsūtīt uz tuvāko Naturalizācijas pārvaldes nodaļu viņa atbild lakoniski: “Tēt, esmu šeit dzimusi! Ko viņi vēl no manis grib?” Uz šo jautājumu es nevaru dot skaidru atbildi.

Cienījamie kolēģi! Auglīgā ideja - sadalīt Latvijas pilsoņu un nepilsoņu kapitāla daļas statūtsabiedrību pamatkapitālā - eksistē arī virknē starptautisku līgumu, kurus ir noslēgusi Latvija. Pārsvarā tie ir līgumi, kas ir saistīti ar aviokompānijām; nez kāpēc to vidū ir arī līgums par zivju zvejošanu ASV teritoriālajos ūdeņos. Protams, jūs esat pārliecināti, ka šis ierobežojums, kas vērsts pret nepilsoņiem, pilnībā atbilst starptautiskajam standartam. Būšu spiests likt jums vilties. Minēšu tikai 1997.gadā pieņemto Eiropas Pilsonības konvenciju, kurai Latvija grib pievienoties. Šā dokumenta 20.pants tā arī saucas - “Principi, kas skar nepilsoņus”. Runa tajā ir par valsts-priekšteces pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo teritorijā un suverenā vara pār kuriem pāriet uz valsti-pēcteci, bet kuri nav saņēmuši tās pilsonību. Tātad ir runa par bijušās PSRS pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvoja Latvijas teritorijā neatkarības pasludināšanas brīdī, vai arī, lietojot tēvijas juridisko terminoloģiju, par Latvijas nepilsoņiem. Lūk, šie nepilsoņi, pēc Eiropas viedokļa, bauda vienādu režīmu ar valsts pilsoņiem tajā jomā, kas skar sociālās un ekonomiskās tiesības. Formulējums ir pat vēl drastiskāks nekā jau šeit citētajā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarācijā, kuru atklāti cenšas aizmirst Saeimas vairākums.

Cienījamie kolēģi! Balsošanā par mūsu priekšlikumu tiks vienlaicīgi pārbaudīta arī Neatkarības atjaunošanas deklarācijas 1.punkta norma - atzīt starptautisko tiesību pamatprincipu prioritāti pār valsts tiesību normām. Līdz ar to tiks arī pārbaudīts, vai mēs patiesi esam pagriezušies ar seju pret Eiropu vai arī ar pretēju ķermeņa daļu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Deputāts Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es nenāktu tribīnē, ja šie vīri tur, kreisajā flangā, kurus es savādāk nesaucu, kā vien par jauninterfrontiešiem, nebūtu kļuvuši šajā Saeimā tik aktīvi. Viņu aktivitāti jūs ļoti labi redzat, un tādēļ es gribu atgādināt: atcerieties to, ka mēs nedrīkstam ne vien šodien (un es nešaubos, ka mēs nobalsosim pret šo priekšlikumu), bet arī principā nedrīkstam pieļaut nekādu piekāpšanos šiem cilvēkiem, šīm partijām! Jo tas mums “atspēlēsies” pēc tam, pēc gada, diviem, desmit gadiem, un “atspēlēsies” arī vēl tālākā nākotnē.

Es atgādināšu, ka toreiz, kad 5.Saeimā mēs lēmām par šīm lietām, par šīm visai būtiskajām lietām, par to, kam būt pilsoņiem un kam būt ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, LNNK iesniedza piecu likumprojektu paketi. Diemžēl partija “Latvijas ceļš”, kura bija galvenā figūra Saeimā un kuras tagad šeit vairs nav, nolēma savādāk un viņiem iedeva, lūk, šo statusu - nepilsoņi. Mums toreiz bija pavisam cits variants. Ja tas būtu ticis pieņemts, šie vīri tur, kreisajā flangā, nevarētu šodien “spekulēt” uz to, ka šeit nepilsoņiem it kā tiekot darīts pāri, jo visi šie nepilsoņi šodien jau būtu vai nu ārvalstnieki, vai bezvalstnieki. Tagad viņiem nebūtu rokās šo ieroču.

Mēs esam visu laiku piekāpušies. Redziet, iedevām lietošanā nepilsoņiem, vairāk nekā 16 tūkstošiem, zemi. Tagad viņiem dodat iespēju to nopirkt! Tātad viņiem vēl par maz! Iedosim vēl, un viņiem vēl būs par maz. Viņiem nekad nepietiks! Iedodiet viņiem visu, kas ir pilsoņiem, un viņiem arī ar to būs par maz! Viņi atkal prasīs un prasīs, un prasīs. Viņi prasīs, ka vajag dot arī militāristiem, kuri šeit ir palikuši tomēr - 10 tūkstošu -, un arī tad būs par maz! Un tā tālāk un tā joprojām.

Vai patiešām jūs, atrodoties tomēr šeit, Saeimā, kā deputāti, nevarat beidzot kļūt par Latvijas interešu aizstāvjiem, nevis par to cilvēku aizstāvjiem, kuri šeit ir un kurus mēs jau tagad nesaucam ne par okupantiem, ne par civilokupantiem, kaut gan faktiski tādi ir šie nepilsoņi, lielais vairākums? Aizstāviet savādākā veidā viņus! To veidu ir ļoti daudz. Jūs taču ievēlēja pilsoņi. Kāpēc jūs tik ļoti aizstāvat šos nepilsoņus visu laiku, nepārtraukti?

Es saprotu, ka tie ar laiku vairos to pilsoņu pulku, kuri atbalstīs jūs. To es ļoti labi saprotu. Taču aizstāviet vispirms pilsoņus, nevis visu laiku aizstāviet šos nepilsoņus, kuri faktiski nemīl šo valsti! Liela daļa viņu ir tādi, bet jūs, redziet, Latvijas zemi viņiem dodat, lai viņi varētu “šeftēt” ar to un gūt ienākumus. Es saprotu, ka šiem kreisā flanga vīriem - stāsti, cik gribi! - tā ir tukša lieta un viņi neņems to vērā, jo no tā ir atkarīga viņu pastāvēšana gan šajā Saeimā, gan arī nākamajās Saeimās. Taču mums patiešām ir vēl un vēlreiz jādomā par šīm lietām un jāsaprot tās, jādomā, lai mēs neatdotu šo zemi! Pretējā gadījumā tas vēlāk mums ļoti, ļoti “atspēlēsies”.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzam. (Starpsauciens: “Neslēdzam!”) Slēdzam! Jūs par vēlu pieteicāties.

Vai deputātei Annai Seilei ir kas sakāms komisijas vārdā? Nē, nav. Paldies.

Lūdzu deputātus balsot par 7. - deputāta Buzajeva priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 61, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Seile. 8. priekšlikumu iesniedzis tieslietu ministrs Aksenoks. Komisija tomēr ir izvēlējusies citu shēmu un tāpēc nevar atbalstīt tieslietu ministra priekšlikumu. Tā shēma, kuru veido komisija, ir tāda, kas tiesības veikt darījumus ar zemi atstāj visām tām juridiskajām personām un fiziskajām personām. Tāda, kāda bija līdzšinējā kārtība. Un nākamajās panta daļās atsevišķi iestrādāti nosacījumi Eiropas Savienības pilsoņiem un juridiskajām personām.

Tāpēc komisija nav atbalstījusi tieslietu ministra priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 8.priekšlikumu.

A.Seile. 9.priekšlikumu iesniedzis deputāts Kāposts. Attiecībā uz reliģiskajām organizācijām komisija uzskatīja, ka iepriekšējo redakciju nevajadzētu revidēt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 10.priekšlikumu iesniedzis tieslietu ministrs Aksenoks. Šis priekšlikums ir atbalstīts, tikai ievietots citā panta daļā, saskaņā ar 9. un 24.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 10.priekšlikumu.

A.Seile. 11.priekšlikumu iesniedzis deputāts Tolmačovs. Komisija priekšlikumu nav atbalstījusi, jo šeit atkal ir runa par pastāvīgajiem iedzīvotājiem un mūsu līdzšinējā koncepcija neatbalsta šādus priekšlikumus.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 11.priekšlikumu.

A.Seile. 12.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs, un šis priekšlikums ir ārkārtīgi būtisks, tāpēc ka likuma teksts tiek papildināts ar normu par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām zemnieku saimniecībām, jo līdz šim likumā nebija tādas īstas skaidrības, vai zemnieku saimniecība var uz sava vārda vai tikai kā fiziska persona reģistrēt zemi īpašumā. Un, lai tas neradītu pretrunas par zemnieku saimniecību iespējām saņemt starptautisko finansējumu, komisija lūdz atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 13.priekšlikumu iesniedzis deputāts Solovjovs. Komisija nav atbalstījusi priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Aleksandrs Bartaševičs.

A.Bartaševičs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Ja es būtu Eiropas Savienības pilsonis, es vienkārši pasmietos par šiem mēģinājumiem ierobežot manas tiesības iepirkt šeit zemi. Jo - kas notiek reālajā dzīvē? Ir šajā likumā 28.panta pirmās daļas 3.apakšpunkts, kas principā atļauj man kā tādas valsts pilsonim, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, vienkārši nopirkt, iereģistrēt šeit statūtsabiedrību un iepirkt zemi bez jebkādiem ierobežojumiem. Principā jebkurš Eiropas Savienības pilsonis var izmantot šo pantu. Ar kurām Eiropas Savienības valstīm mums ir noslēgti šāda veida līgumi? Praktiski ar visām. Izņēmums ir vienīgi Īrija un Slovēnija, ja es nemaldos. Tātad ar šīm izmaiņām mēs vienkārši ierobežojam Slovēnijas un Īrijas pilsoņu iespējas iegādāties šeit zemi. Tāda jēga ir šim pantam.

Nākamais moments. Pēdējā Eiropas Komisijas Progresa ziņojumā ir minēts, ka Latvijai jānodarbojas ar likumdošanu un jāatceļ visi ierobežojumi, kas skar ārzemniekus un ārzemnieku iespējas iegādāties šeit zemi. Tātad mums agri vai vēlu nāksies šos labojumus veikt un atļaut ārzemniekiem iegādāties zemi Latvijā.

Kā tas notiek tagad Eiropas Savienības valstīs? Cik lielā mērā ir ierobežotas Eiropas Savienības pilsoņiem tiesības iegādāties citā Eiropas Savienības valstī zemi? Principā tāds ierobežojums ir tikai Dānijā. Tur ir vienīgais tāds ierobežojums Eiropas Savienības pilsoņiem, un tas attiecas uz vasarnīcu iegādi Dānijā. Tādu ierobežojumu ieviesa arī Polijā un Kiprā. Tikai uz vasarnīcām attiecas tāds ierobežojums. Latvija tātad šajā ziņā stāvēs it kā atsevišķi no visām pārējām Eiropas Savienības valstīm, jo tai prasības būs visbargākās. Kaut gan, kā es jau teicu, šīs prasības var apiet.

Mans priekšlikums - atbalstīt Solovjova kunga priekšlikumu un principā nerunāt nejēdzības un nerakstīt likumā nejēdzības, tādas normas, kuras var ļoti viegli apiet.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates turpināsim pēc pārtraukuma.

Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu zvanu! Reģistrācijas režīmu!

Cienījamie deputāti! Šodien mūsu vidū ir jubilārs. Sveicam deputātu Ēriku Jēkabsonu dzimšanas dienā un novēlam, lai blakus vienmēr ir uzticami cilvēki, nevis viltus priesteri un farizeji! (Aplausi.)

Sekos paziņojumi.

Vārds deputātam Kārlim Strēlim.

K.Strēlis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Saeimas basketbola izlase, netrenējusies un nebūdama pašā labākajā sastāvā, par vienu punktu zaudēja Latvijas Basketbola senioru klubam. Lai labāk sagatavotos revanša mačam (jo Latvijas Basketbola senioru klubs ir paredzējis ceļojošo balvu) un veicinātu šķidruma atjaunošanos locītavās, pēc plenārsēdēm, tas ir, katru ceturtdienu pulksten 16.30, paredzēts treniņš Krišjāņa Valdemāra ielā 1c. Laipni lūdzu ierasties!

Sēdes vadītāja. Tas ir iespējams tad, ja mums sēde beigsies pulksten 16.30, Strēļa kungs! Paldies.

Vārds deputātam Reiram.

J.Reirs (Saeimas sekretārs).

Frakciju padomes sēde notiks pārtraukumā - pulksten 10.35. Tēma ir par Eiropas Parlamenta novērotājiem. Par kandidātu izvirzīšanas kārtību un novērotāju apstiprināšanas kārtību.

Sēdes vadītāja. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārdu dodu deputātam Bartaševičam.

A.Bartaševičs (Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Andris Ārgalis, Andris Bērziņš, Boriss Cilevičs, Oļegs Deņisovs, Ina Druviete, Guntis Bērziņš, Andis Kāposts, Aleksandrs Kiršteins, Guntars Krasts, Sarmīte Ķikuste, Arnolds Laksa, Liene Liepiņa un Mihails Pietkevičs.

Sēdes vadītāja. Vēl pāris paziņojumu. Vārds deputātam Ērikam Jēkabsonam.

Ē.Jēkabsons (Saeimas priekšsēdētājas biedrs).

Paziņoju, ka 8.aprīlī paredzētā tikšanās ar Zviedrijas Karalistes vēstnieku nenotiks, jo tā tiek pārcelta pēc Lieldienu brīvdienām. Par to visi tiks savlaicīgi informēti.

Un vēl viens paziņojums. Latvijas un Īrijas parlamentu sadarbības grupas tikšanās notiks šā gada 13.maijā pulksten 12.15 Viesu zālē. Būs tikšanās ar Īrijas vēstnieku Patriku Makkeinu.

Paldies par uzmanību.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Turpinām sēdi. Vārds deputātam Solovjovam.

I.Solovjovs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Nu, visi vēl nesēž, runā... Es gribu jums atgādināt, ka aptuveni 70 procenti visu nepilsoņu ir cilvēki, kas dzimuši Latvijā. Latvijā viņi ir savā zemē, un tāpēc es par viņiem rūpējos. Citās valstīs viņi jau sen būtu varējuši saņemt pilsonību, bet nu sakarā ar mūsu likumu viņiem jāiziet caur naturalizācijas procedūru. Lai nebūtu diskriminācijas, es iesaku jums atbalstīt manu priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas sakāms? Nē. Lūdzu deputātus balsot par 13. - deputāta Solovjova priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 54, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Seile. Nākamais pēc kārtas ir 14.priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Andis Kāposts. Tas ir daļēji atbalstīts, iestrādāts 19.priekšlikumā, ko sagatavojis Juridiskais birojs.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 15.priekšlikums, ko iesniedzis tieslietu ministrs, arī ir atbalstīts un ietverts šajā pašā - 19.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 15.priekšlikumu.

A.Seile. 16.priekšlikumu iesniedzis tieslietu ministrs Aksenoks. Komisija to nav atbalstījusi tāpēc, ka likuma struktūra ir savādāka, visi ierobežojumi noteikti nākamajā pantā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 17.priekšlikumu iesniedzis deputāts Kāposts. Viņš ir mēģinājis ierobežot tiesības arī tām juridiskajām personām, kuras līdz šim varēja pilnīgi brīvi iegādāties lauksaimniecības un meža zemi. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 17.priekšlikumu.

A.Seile. 18. - deputāta Kāposta priekšlikumu - komisija ir atbalstījusi. Nav nekādu iebildumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 19.priekšlikumu izstrādājis Juridiskais birojs, ir apvienojis visas iepriekš izteiktās domas un precizējis redakciju. Aicinu to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 20.priekšlikumu iesniedzis tieslietu ministrs. Tas ir atbalstīts un ietverts 24. - Juridiskā biroja iesniegtajā apkopojošajā priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 20.priekšlikumu.

A.Seile. 21. - tieslietu ministra priekšlikums. Arī tas ir ietverts 24. - apkopojošajā priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 21.priekšlikumu.

A.Seile. 22. - deputāta Tolmačova priekšlikums, kas atkal saistīts ar nepilsoņu tiesībām. Komisija to nav atbalstījusi. Pēc būtības tas vairs nav balsojams, jo visos iepriekšējos gadījumos ir noraidīta šī koncepcija.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 23.priekšlikumu iesniedzis deputāts Kāposts. Arī tas ir iestrādāts 24. - Juridiskā biroja priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Pret 23. un 24.priekšlikumu, ko ir atbalstījusi komisija, deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. Un tad seko 25.priekšlikums, ko ir sagatavojis Juridiskais birojs. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 26.priekšlikumu iesniedzis deputāts Solovjovs. Viņš aicina izslēgt visus ierobežojumus, kādi vien šajā likumā ir paredzēti darījumos ar zemi. Komisija tik radikālu priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Aleksandrs Bartaševičs.

A.Bartaševičs (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie deputāti! Principā priekšlikums izslēgt šo pantu ir pats labākais risinājums. Es tagad gribu runāt nevis par Eiropas Savienības pilsoņiem, kam principā arī būs savs labums no visa tā, bet par nepilsoņiem.

Ja mēs nepieņemsim Solovjova kunga priekšlikumu, tas nozīmēs, ka mēs nepilsoņiem ieviesīsim papildu ierobežojumus. Kas tie būs par ierobežojumiem? Tātad mēs aizliegsim nepilsoņiem iegādāties zemi kāpu aizsardzības joslā. Un vēl papildus aizliegsim viņiem pirkt zemi tur, kur ir derīgie izrakteņi.

Redziet, mēs gribējām izdarīt labāk, bet sanāca kā parasti! Proti, it kā gribēdami ieviest ierobežojumus Eiropas Savienības pilsoņiem, mēs vēl papildus ieviesām ierobežojumus mūsu - Latvijas - nepilsoņiem.

Mans lūgums tomēr ir nobalsot par Solovjova kunga priekšlikumu. Un tas nozīmēs, ka būs jāizslēdz arī 30.pants, jo tie ir savstarpēji saistīti panti.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas sakāms? Nē. Lūdzu deputātus balsot par 26. - deputāta Solovjova priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 62, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Seile. 27.priekšlikumu iesniedzis tieslietu ministrs. Tas ir precizējošs priekšlikums. Ir runa par ierobežojumiem. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 28.priekšlikumu iesniegusi deputāte Seile. Nolūks ir ierobežot juridiskās personas no dažādām Eiropas valstīm, arī no tām, ar kurām ir noslēgts savstarpējās sadarbības līgums. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 29.priekšlikumu iesniedzis zemkopības ministrs Roze. Komisija to nav atbalstījusi, jo tas īsti neiekļaujas tajā shēmā, kādu ir izveidojusi komisija.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 29.priekšlikumu.

A.Seile. Un līdzīgs secinājums ir arī par 30. - tieslietu ministra priekšlikumu. Komisija to nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 31.priekšlikumu iesniegusi frakcija “Jaunais laiks”. Komisija to ir atbalstījusi daļēji un ir iestrādājusi jau atbalstītajā 24.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 31.priekšlikumu.

A.Seile. 32.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 33.priekšlikumu sagatavojusi atbildīgā komisija un iesniedzis arī deputāts Tolmačovs. Tas ir par mantojuma tiesību ierobežojumu atcelšanu. Komisija ir atbalstījusi gan savu, gan arī deputāta Tolmačova viedokli.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 33.priekšlikumu.

A.Seile. 34. - zemkopības ministra Rozes priekšlikums. Komisija to nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 35. - tieslietu ministra priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iestrādāts jau pieņemtajā 24.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 35.priekšlikumu.

A.Seile. 36.priekšlikumu iesniedzis zemkopības ministrs Roze. Viņa priekšlikuma būtība ir tā, ka arī Latvijā dzīvojošam pilsonim būtu jānosaka ierobežojumi, iegādājoties lauksaimniecības zemi, ja šīs zemes platība ir lielāka par 3 hektāriem. Komisija tik traku priekšlikumu neatbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 36. - zemkopības ministra priekšlikumu.

A.Seile. 37.priekšlikumu iesniedzis ministrs Roze. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 37.priekšlikumu.

A.Seile. 38.priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Solovjovs. Šajā gadījumā viņš grib noteikt lielākus ierobežojumus Eiropas Savienības pilsoņiem, kā arī juridiskajām personām. Komisija nav atbalstījusi. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz veikt balsojumu par 38.priekšlikumu. Lūdzu balsot par deputāta Solovjova iesniegto 38.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 21, pret - 62, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Seile. 39.priekšlikumu, kurš sakārto atsauces uz panta daļām, iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 40.priekšlikumu iesniedzis deputāts Tolmačovs, un tas atkal attiecas uz zemes īpašuma tiesību izbeigšanu vai saglabāšanu fiziskām personām, kas ieguvušas zemi mantošanas ceļā. Komisija ir atbalstījusi Tolmačova priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 40.priekšlikumu.

A.Seile. 41.priekšlikumu iesniedzis deputāts Kāposts. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 41.priekšlikumu.

A.Seile. 42.priekšlikumu ir sagatavojusi atbildīgā komisija un lūdz to atbalstīt. Tas ir vienkārši normu sakārtojošs priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

A.Seile. 43.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums par likuma spēkā stāšanās laiku. Ir noteikts, ka likums stāsies spēkā jau 2003.gada 15.aprīlī. Tad mēs būsim izpildījuši visus nosacījumus, kas ir panākti, iestāšanās sarunās ar Eiropas Savienību slēdzot sadaļu par brīvu kapitāla kustību. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 43.priekšlikumu.

A.Seile. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” pieņemšanu trešajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret - 6, atturas - 15. Likums “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Godātie kolēģi! Ārlietu komisija izskatīja savā sēdē likumprojektu par Ikgadējo finanšu līgumu 2002.gadam. Sēdē tika konstatēts, ka priekšlikumi otrajam lasījumam nav iesniegti. Ārlietu komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likums “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā” pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Arī šā likumprojekta otrajam lasījumam komisija priekšlikumus nebija saņēmusi. Komisija bija lūgusi Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas atzinumu par to, vai šis likumprojekts, pievienošanās šai konvencijai, nav pretrunā ar Eiropas Konvenciju par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību, un saņemtais atzinums liecina, ka, pēc Tieslietu ministrijas domām, šādas pretrunas nepastāv. To arī komisijas deputāti ņēma vērā un aicina Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likums “Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību” pieņemts.

I.Vaidere. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Ieroču aprites likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā uzstāsies komisijas priekšsēdētājs Arnolds Laksa. Lūdzu!

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Izskatām likumprojektu “Grozījumi Ieroču aprites likumā”. Pirmais lasījums. Dokumenta reģistrācijas numurs 205.

Likumprojektu izstrādājusi Aizsardzības un iekšlietu komisija, ņemot vērā iebildumus, ka līdz ar Ieroču aprites likuma stāšanos spēkā mūsu valstī varētu tikt apgrūtināta ar šaušanu saistītu sporta veidu pastāvēšana un tālāka attīstība.

Likumprojektā iestrādātās tiesību normas nodrošina ar šaušanu saistīto sporta veidu brīvu attīstību, valstij iejaucoties vienīgi tiktāl, cik tas nepieciešams sabiedrības drošības interesēs.

Lai atvieglotu ar šaušanu saistīto sporta veidu tālāku attīstību mūsu valstī:

pirmkārt, no samaksas par kontrolšāvienu izdarīšanu tiek atbrīvotas valsts un pašvaldību izglītības iestādes, kuru īpašumā ir sporta ieroči;

otrkārt, paredzot, ka pirmās kategorijas šautuvju, šautuves stendu izveidei nav nepieciešama pašvaldības atļauja, tiks vienkāršota loka šaušanas, mazkalibra ieroču un metamo ieroču izmantošanas vietu izveidošana.

Bez tam likumā mīkstināti ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas, un nēsāšanas ierobežojumi agrāk sodītām personām. Paplašināts to personu loks, kurām ir tiesības iegādāties, glabāt un pārvadāt ieročus un munīciju, kā arī atviegloti ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un pārvadāšanas nosacījumi juridiskajām personām.

Aicinu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā!

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu ierosinājumus par priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

A.Laksa. Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam aicinu noteikt 14.aprīli.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 14.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.543.

Likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” otrajam lasījumam ir iesniegti 52 priekšlikumi.

1.priekšlikums, ko iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Makarovs, komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 2.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - ir atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 3.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 3.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 4.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 5.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt un redakcionāli precizēt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 6.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 7.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt un redakcionāli precizēt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 7.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 8.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 9.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt un redakcionāli precizēt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 9.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 10.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 10.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 11.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt un redakcionāli precizēt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 12.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 12.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 13.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 13.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 14.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 15.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 16.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 16.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 17.priekšlikums. Iesniedzis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 18.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 18.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 19.priekšlikums ir Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Makarova priekšlikums un Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Mūrnieces priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 20.priekšlikums - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem ir iebildumi? Tātad, deputāti, lūdzu, balsosim par 20. - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Lindas Mūrnieces - priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 56, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 21.priekšlikums - deputātu Urbanoviča, Plinera un Solovjova priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 21.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 56, atturas - 3. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 22.priekšlikums - deputātu Urbanoviča, Plinera un Solovjova priekšlikums un Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Valērijs Agešins.

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Redakcija, kādu atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojekta otrajā lasījumā, man, piemēram, rada zināmas bažas, jo tas ir liels jautājums: vai drīkst ierobežot vadītājam iespēju vadīt transportlīdzekli, ja nav atzīta viņa vaina pārkāpumā? Un tāda pati situācija izveidojas tad, ja vadītājam ir paņemtas analīzes attiecībā uz narkotiskajām vielām, bet analīžu rezultāti būs zināmi tikai pēc nedēļas. Manuprāt, šī piedāvātā redakcija padara policistu par kādu robotu, kura uzdevums ir tikai sodīt, nevis veicināt satiksmes drošību un ar izpratni izskatīt katra pārkāpuma būtību. Es varu prognozēt, ka, strādājot ar šādi veidotu likumu, policijas prestižs vadītāju acīs noteikti kritīsies un pieaugs sūdzību skaits. Man ir skaidrs, ka transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju ir nepieciešams saglabāt. Ja iznāks, ka cilvēks nav vainīgs, kāpēc viņam jāatņem tiesības braukt? Saprotiet, diezgan neloģiski!

Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams atbalstīt 22.priekšlikumu un balsot “par”.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai Dzintaram Zaķim komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu!

Dz.Zaķis. 22. un 23.priekšlikumu var skatīt kontekstā. Šis ir tāds gadījums, par kādu tiek paredzēts atņemt šoferim vadītāja tiesības. Ir četri gadījumi, kuros drīkst to atņemt -, respektīvi, kad vadītājs ir braucis pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, ja to nav drīkstējis darīt; kad ir pārsniedzis ātrumu vairāk par 50 kilometriem stundā, kad ir braukts dzērumā un kad ir mukts no policijas darbinieka. Šajos gadījumos varēs atņemt vadītāja apliecību. Pārējos gadījumos vadītāja apliecību atņemt nevarēs.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 22. - deputāta Urbanoviča un citu deputātu priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 61, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 23.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Komisijas viedoklis - atbalstīt un redakcionāli precizēt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 23.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 24. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 25. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 26. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 10.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 27. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Makarova priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 28. - deputātu Urbanoviča, Plinera un Solovjova priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu, balsosim par 28.priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 62, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 29. - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Mūrnieces priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 30. - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Mūrnieces priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 31. - deputātu Urbanoviča, Plinera un Solovjova priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi pret 31.priekšlikumu? Ir aicinājums balsot. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 63, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 32. - deputātu Urbanoviča, Plinera un Solovjova priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 32. - deputātu priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 21, pret - 63, neviens neatturas. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 33. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 34. - deputātu Urbanoviča, Plinera un Solovjova priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Valērijs Agešins.

V.Agešins (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Likumprojekta redakcija, kādu atbildīgā komisija ierosina pieņemt otrajā lasījumā, faktiski paredz, ka līdz naudas soda samaksai aizliegts izsniegt pārkāpumu izdarījušai personai transportlīdzekļa vadītāja apliecību. Taču tas netieši nozīmē, ka vadītāja apliecība jāaiztur ikvienā gadījumā, kad vadītājs uzreiz nevar apmaksāt naudas sodu. Mēs saskatām, ka šādā gadījumā pastāv iespēja vērst šantāžu pret vadītāju un parādās, manuprāt, arī zināms korupcijas elements. Un līdz ar to ir skaidrs, ka par soda naudas nenomaksāšanu nedrīkst aizturēt vadītāja tiesības un aizliegt vadītājam braukt. Mums taču jāpārstāv arī vadītāju tiesības! Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Vai deputāts Dzintars Zaķis vēlas komisijas vārdā ko piebilst? Lūdzu!

Dz.Zaķis. Tātad, kā jau es minēju, šeit runa ir par to, ka ir tikai četri gadījumi, kuros drīkstēs atņemt autovadītāja apliecību. Komisijas viedoklis - neatbalstīt - ir pamatots uz argumentāciju, kas komisijā tika saņemta. Un tas skatāms kontekstā ar 29. un 30.pantu. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par 34. - deputātu Urbanoviča, Plinera un Solovjova priekšlikumu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 61, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

Dz.Zaķis. 35.priekšlikums - deputātu Urbanoviča, Plinera un Solovjova priekšlikums - ir daļēji atbalstīts. Jā, tas ir daļēji atbalstīts Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Makarova iesniegtajā redakcijā - 36.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 35. un 36.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 37.priekšlikums - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Mūrnieces priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt, jo 36.priekšlikumā savukārt tika iekļauts risinājums šai problēmai.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 38. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 39. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 39.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 40. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 41. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 42. - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 42.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 43. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 44. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 45. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 45.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 46. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 47. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 48. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 49. - Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāres priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 49.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 50. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 51. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 51.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 52. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - 16, atturas - 7. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

Dz.Zaķis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 17.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 17.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījums likumā “Par arodbiedrībām””. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.545. Likumprojekta “Grozījums likumā “Par arodbiedrībām”” otrajam lasījumam ir iesniegts viens priekšlikums. To ir iesniegusi Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Birznieces kundze. Sociālo un darba lietu komisija šo priekšlikumu ir izskatījusi un iestrādājusi savā priekšlikumā, tas ir, 2.priekšlikumā.

Lūdzu atbalstīt 2.priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 1. un 2.priekšlikumu.

J.Stalidzāne. 3.priekšlikums arī ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

J.Stalidzāne. Komisija nolēma likumprojektu nodot izskatīšanai otrajā lasījumā un pieņemšanai otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījums likumā “Par arodbiedrībām”” otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

J.Stalidzāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 10.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 10.aprīlis.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību””. Otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Baiba Brigmane.

B.Brigmane (frakcija “Jaunais laiks”).

Dokuments nr.547 - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību””.

1.priekšlikumu ir iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 2. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 2.priekšlikumu.

B.Brigmane. 3. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Pret 3. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikumu -deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 4. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 5. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 5.priekšlikumu.

B.Brigmane. 6. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 7. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 8. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 8.priekšlikumu.

B.Brigmane. 9. - deputāta Bekasova priekšlikums. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 9.priekšlikumu.

B.Brigmane. 10. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

B.Brigmane. 11. - deputāta Bekasova priekšlikums. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 11.priekšlikumu.

Lūdzu, balsosim par 11. - deputāta Bekasova priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 11, pret - 67, atturas - 1. Priekšlikums nav atbalstīts.

B.Brigmane. 12. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā!

Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret - 2, neviens neatturas. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”” otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam!

B.Brigmane. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 16.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 16.aprīlis. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - komisijas priekšsēdētājs deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Izskatām likumprojektu “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” (reģistrācijas numurs 190, dokumenta numurs 467). Paredzētie grozījumi saistīti ar likuma normu precizēšanu par tiesas sastāvu, no jauna izskatot lietu, par drošības līdzekļiem un par lēmumu pārsūdzēšanu.

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā 26.marta sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā”, sagatavojusi to pirmajam lasījumam un konceptuāli atbalstījusi to. Lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 14.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 14.aprīlis. Paldies!

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu”. Pirmais lasījums.

Piedodiet! Pārlēcām vienam darba kārtības jautājumu.

Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - komisijas priekšsēdētājs deputāts Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (dokumenta numurs 189). Grozījumi sniedz atbildi par mājas aresta kā drošības līdzekļa ieskaitīšanu soda termiņā, kā arī par papildsoda piemērošanu nepilngadīgajiem.

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā 26.marta sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” un nolēmusi konceptuāli atbalstīt to.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Deputāts Dainis Turlais.

D.Turlais (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godājamie kolēģi! Latvijas Saeimas praksē jau ir bijuši gadījumi, ka likumu pieņem, attiecinot to uz konkrētu cilvēku. Acīmredzot tā nav tā labākā prakse. Acīmredzot ir jāvadās no starptautisko tiesību normām, zināmām konvencijām, kas ir saistošas Latvijai, un arī no tiesu prakses. Ir drošības līdzeklis - brīvības atņemšana jeb personas brīvības ierobežošana, un acīmredzot tā nav mērāma zināmos mērogos: 1:1 vai 1 pret 2 un tā tālāk. Jo tad arī soda izciešanas ilgums acīmredzot būtu piemērojams, vadoties nevis pēc režīma, kāds ir brīvības atņemšanas iestādē, kurā ir ievietots notiesātais... Un tad vadītos pēc tā ilguma. Ja, teiksim, stingrā režīma cietumā viņam ir jāpavada 5 gadi, tad attiecīgi vieglāka režīma cietumā viņam būtu jāpavada 10 gadi. Acīmredzot tā nav tā prakse, kas ir pieņemta starptautiskajās tiesību normās, un diez vai Latvijai būtu jāvadās no šīs, nu, nepamatotās prakses. Ir norma, kura ir tāda, kāda tā ir. Tas stāvoklis, ka Latvijā šobrīd tā nav definēta likumā, būtu jālabo. Jāatsakās no tādas prakses, kāda faktiski starptautisko tiesību praksē nepastāv. Un nepastāv ne tikai demokrātiskās valstīs, bet pat tādās autoritatīvās valstīs, no kurām mēs negribam ņemt piemēru (taču šajā gadījumā vēlamies viņas apsteigt).

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu. Vai deputātam Laksam ir kaut kas piebilstams komisijas vārdā?

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - 16, neviens neatturas. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

A.Laksa. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 14.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 14.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - komisijas priekšsēdētāja Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Likumprojekts “Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu”. Ja to Saeima akceptēs, tad tas paplašinās Latvijas Republikas daudzpusējās tiesiskās sadarbības attiecības tieši starptautisko privāttiesību jomā. Šīs konvencijas akceptēšana ir starptautiskā mērogā pausta garantija, kā mūsu valsts ir veikusi attiecīgos pasākumus ārlaulībā dzimušo bērnu tiesiskā stāvokļa uzlabošanai.

Jāatzīmē arī tas, ka šā likuma pieņemšanai un īstenošanai nav nepieciešama papildu normatīvo aktu izstrādāšana un konvencijā ietvertās prasības ir atbilstošas Latvijas Republikas Civillikuma noteikumiem.

Ārlietu komisijā gan izraisījās debates par mūsu likumdošanu attiecībā uz ārlaulībā dzimušajiem bērniem un par dažādu personu grupu aizsardzību šajā sakarā, bet es jūsu uzmanību pievērsīšu šim jautājumam, ziņojot par likumprojektu otrajā lasījumā.

Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

I.Vaidere. Lūdzu jūs atbalstīt kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 11.aprīli!

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - 11.aprīlis.

I.Vaidere. 11.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Jā, 11.aprīlis. Paldies.

I.Vaidere. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par vides aizsardzību””. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.561. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par vides aizsardzību””.

1.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs Vējonis. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 2.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli par 2.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 3.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 3.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 4.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - daļēji atbalstīt. Šis priekšlikums ir iestrādāts 5.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 4. un 5.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 6.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 7.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt, redakcionāli precizēt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 7.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 8.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 8.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 9.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 10.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 10.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 11.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 11.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 12.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 13.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 13.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 14.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēde s vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 14.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 15.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 16.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Pret 16. - vides ministra Vējoņa priekšlikumu - deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 17.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 17.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 18.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 19.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 20.priekšlikums. Iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt, redakcionāli precizēt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 21.priekšlikums - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 21.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 22.priekšlikums - iesniedzis vides ministrs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 23.priekšlikums. Iesniedzis Vides ministrijas parlamentārais sekretārs Vilgerts. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 24.priekšlikums. Iesniedzis Vides ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 25.priekšlikums. Iesniedzis Vides ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 25.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 26.priekšlikums. Iesniedzis Vides ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 27.priekšlikums. Iesniedzis Vides ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 28.priekšlikums. Iesniedzis Vides ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 29.priekšlikums. Iesniedzis Vides ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 29.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 30.priekšlikums. Iesniedzis Vides ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 31.priekšlikums. Iesniedzis Vides ministrijas parlamentārais sekretārs. Atbalstīts, iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 32.priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 33.priekšlikums - Vides ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 34. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 34.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 35. - Vides ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 36.priekšlikums - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 37. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 38. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 39. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 39.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 40. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 41. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 42. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 42.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 43. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 44. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 45. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 46. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 46.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 47. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 48. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 49. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 49.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 50. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 51. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 51.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 52. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Dz.Zaķis. 53. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret 53.priekšlikumu.

Dz.Zaķis. 54. - vides ministra priekšlikums. Komisijas viedoklis - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav.

Tagad ir izskatīti visi priekšlikumi. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par vides aizsardzību”” pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, vienosimies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

Dz.Zaķis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 17.aprīlis.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - 17.aprīlis. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Artura Krišjāņa Kariņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Deputāts ir atsaukts no komisijas.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Artura Krišjāņa Kariņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret - 2, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Ērika Škapara atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Ērika Škapara ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Deputāts komisijā ievēlēts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Ulda Mārtiņa Klausa atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas”.

Lūdzu balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - 1, neviens neatturas. Deputāts atsaukts no komisijas.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Ulda Mārtiņa Klausa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”.

Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret un atturas - nav. Deputāts komisijā ievēlēts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis piecu deputātu - Jurkāna, Urbanoviča, Klementjeva, Orlova un Stepaņenko - jautājumu Latvijas Republikas Ministru prezidentam Repšes kungam. Šo jautājumu mēs nododam Ministru prezidentam.

Te ir vairāki jautājumi. Pirmais ir šāds jautājums: “Kā Jūsu valdība plāno cīnīties un apturēt nelegālo gaļas plūsmu Latvijā (it sevišķi cūkgaļas)?”

Otrs jautājums: “Cik lieli cūkgaļas vai cūkgaļas subproduktu krājumi ir muitas noliktavās uzkrājumu veidā?” Nākamais: “Vai tiek plānos veikt nekavējoties lopkopības graudu cenas intervenci, lai būtu iespējams pazemināt cūkgaļas ražošanas izmaksas?” Un pēdējais: “Vai tiek izskatīta iespēja vienreizējam Latvijas cūkgaļas ražotāju finansiālam atbalstam pret subsidēto Polijas cūkgaļu laikā, līdz stāsies spēkā plānotais kvotēšanas mehānisms?”

Visus šos jautājumus mēs nododam Ministru prezidentam.

Tautas partijas frakcija ir saņēmusi rakstisku iekšlietu ministra Gulbja kunga atbildi uz jautājumiem, kas tika uzdoti pagājušajā reizē. Vai Tautas partijas frakcijas deputāti ir apmierināti ar šo atbildi? Ir apmierināti? Ja Tautas partijas frakcijas deputāti ir apmierināti ar šo atbildi, tad pulksten 17.00 atbilžu un jautājumu sesija nenotiks. Paldies!

Tātad mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm! Lūdzu reģistrācijas režīmu!

Pirms tiek nolasīti reģistrācijas rezultāti, jānoklausās paziņojumi. Pirmajai vārds deputātei Silvai Bendrātei. Lūdzu!

S.Bendrāte (frakcija “Jaunais laiks”).

Cienījamie Latvijas un Portugāles parlamentu sadarbības grupas locekļi, es lūdzu jūs uz 15 minūtēm sapulcēties tepat Dzeltenajā zālē!

Sēdes vadītāja. Deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija).

Sociālo un darba lietu komisijas sēde pulksten 12.30 komisijas telpā.

Sēdes vadītāja. Deputāte Inese Vaidere.

I.Vaidere (frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Lūdzu Ārlietu komisiju pulcēties uz sēdi pulksten 12.15 komisijas telpās.

Sēdes vadītāja. Paldies! Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds tiek dots Saeimas sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam. Lūdzu!

A.Bartaševičs (Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Andris Ārgalis, Andris Bērziņš, Boriss Cilevičs, Oļegs Deņisovs, Ina Druviete, Andis Kāposts, Aleksandrs Kiršteins, Paulis Kļaviņš, Guntars Krasts, Vilis Krištopans, Jānis Lagzdiņš, Liene Liepiņa, Mihails Pietkevičs, Rihards Pīks, Jānis Reirs, Anna Seile, Atis Slakteris, Kārlis Strēlis, Inese Šlesere, Elita Šņepste un Dzintars Zaķis.

Sēdes vadītāja. Paldies. Sēde ir slēgta.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas ziemas sesijas 15.sēde

2003.gada 3.aprīlī

 

Par darba kārtību

Par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” (Noraidīts)

(546. un 546.a dok., reģ. nr.215)

Priekšlikumi

- dep. J.Urbanovičs (par)

- dep. J.Stalidzāne (pret)

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””

(556. un 556.a dok., reģ. nr.216)

Par likumprojektu “Grozījums Veterinārmedicīnas likumā”

(557. un 557.a dok., reģ. nr.217)

Par likumprojektu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi”

(558. un 558.a dok., reģ. nr.218)

Par likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā”

(559. un 559.a dok., reģ. nr.219)

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi””

(560. un 560.a dok., reģ. nr.220)

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A.Kiršteinam”

(564. dok.)

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam M.Pietkevičam”

(565. dok.)

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam P.Kļaviņam”

(566. dok.)

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (2.lasījums) (Steidzams)

(434. un 434.b dok., reģ. nr.186)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Debates

- dep. M.Bekasovs

- dep. S.Fjodorovs

- dep. A.Klementjevs

Par darba kārtību

Lēmuma projekts “Par steidzamības atcelšanu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””

(581. dok., reģ. nr.89)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” (2.lasījums)

(168. un 562. dok., reģ. nr.80)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” (3.lasījums)

(212. un 551. dok., reģ. nr.98)

Ziņo

- dep. A.Naglis

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (2.lasījums)

(216. un 552. dok., reģ. nr.102)

Ziņo

- dep. J.Lagzdiņš

Likumprojekts “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (2.lasījums)

(217. un 553. dok., reģ. nr.103)

Ziņo

- dep. A.Krūmiņš

Likumprojekts “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (2.lasījums)

(218. un 336. dok., reģ. nr.104)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par policiju”” (2.lasījums)

(221. un 337. dok., reģ. nr.107)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījums Robežsardzes likumā” (2.lasījums)

(222. un 338. dok., reģ. nr.108)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (2.lasījums)

(223. un 339. dok., reģ. nr.109)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (3.lasījums)

(563. dok., reģ. nr.187)

Ziņo

- dep. A.Seile

Debates

- dep. V.Buzajevs

- dep. A.Bartaševičs

- dep. Dz.Zaķis

- dep. Dz.Ābiķis

- dep. V.Buzajevs

- dep. P.Tabūns

- dep. A.Bartaševičs

Paziņojumi

- dep. K.Strēlis

- Saeimas sekretārs J.Reirs

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs A.Bartaševičs

Paziņojumi

- Saeimas priekšsēdētājas biedrs   Ē.Jēkabsons

Debašu turpinājums

- dep. I.Solovjovs

- dep. A.Bartaševičs

Likumprojekts “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā” (2.lasījums)

(382. un 539. dok., reģ. nr.176)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību” (2.lasījums)

(397. un 540. dok., reģ. nr.180)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi Ieroču aprites likumā” (1.lasījums)

(514. dok., reģ. nr.205)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (2.lasījums)

(40. un 543. dok., reģ. nr.15)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Debates

- dep. V.Agešins

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par arodbiedrībām”” (2.lasījums)

(274. un 545. dok., reģ. nr.128)

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”” (2.lasījums)

(346. un 547. dok., reģ. nr.164)

Ziņo

- dep. B.Brigmane

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” (1.lasījums)

(467. un 549. dok., reģ. nr.190)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” (1.lasījums)

(466. un 550. dok., reģ. nr.189)

Ziņo

- dep. A.Laksa

Debates

- dep. D.Turlais

Likumprojekts “Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko statusu” (1.lasījums)

(278. un 555. dok., reģ. nr.132)

Ziņo

- dep. I.Vaidere

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par vides aizsardzību”” (2.lasījums)

(320. un 561. dok., reģ. nr.160)

Ziņo

- dep. Dz.Zaķis

Lēmuma projekts “Par deputāta A.K.Kariņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas”

Lēmuma projekts “Par deputāta A.K.Kariņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”

Lēmuma projekts “Par deputāta Ē.Škapara atsaukšanu no Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas”

Lēmuma projekts “Par deputāta Ē.Škapara ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā”

Lēmuma projekts “Par deputāta U.M.Klausa atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas”

Lēmuma projekts “Par deputāta U.M.Klausa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”

Par Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam E.Repšem par kvotu noteikšanu cūkgaļai un cūku subproduktiem (reģ. nr.13)

Paziņojumi

- dep. S.Bendrāte

- dep. J.Stalidzāne

- dep. I.Vaidere

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāra biedrs   A.Bartaševičs

Balsojumi

Grozījumi Darba likumā
Datums: 03.04.2003. 09:08:48 bal001
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.546 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
Datums: 03.04.2003. 09:09:28 bal002
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.556 nodošanu komisijām

Grozījums Veterinārmedicīnas likumā
Datums: 03.04.2003. 09:10:10 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.557 nodošanu komisijām

Par Rīgas Tehniskās Universitātes Satversmi
Datums: 03.04.2003. 09:10:52 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.558 nodošanu komisijām

Grozījumi Zvejniecības likumā
Datums: 03.04.2003. 09:11:32 bal005
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.559 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"
Datums: 03.04.2003. 09:12:16 bal006
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.560 nodošanu komisijām

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam A.Kiršteinam"
Datums: 03.04.2003. 09:12:52 bal007
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok.nr.564

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam M.Pietkevičam"
Datums: 03.04.2003. 09:13:32 bal008
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok.nr.565

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam P.Kļaviņam"
Datums: 03.04.2003. 09:14:12 bal009
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok.nr.566

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (2.lasījums.Steidzams)
Datums: 03.04.2003. 09:19:44 bal010
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (2.lasījums.Steidzams)
Datums: 03.04.2003. 09:23:06 bal011
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Datums: 03.04.2003. 09:23:42 bal012
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (2.lasījums.Steidzams)
Datums: 03.04.2003. 09:26:36 bal013
Balsošanas motīvs: Par 8.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (2.lasījums.Steidzams)
Datums: 03.04.2003. 09:27:24 bal014
Balsošanas motīvs: Par 10.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (2.lasījums.Steidzams)
Datums: 03.04.2003. 09:28:46 bal015
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.434B pieņemšanu 2.lasījumā

Lēmuma projekts "Par steidzamības atcelšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju""
Datums: 03.04.2003. 09:30:46 bal016
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok.nr.581

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 09:36:48 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.562 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (3.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 09:40:04 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.551 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
Datums: 03.04.2003. 09:42:08 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.552 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Valsts civildienesta likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 09:48:52 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.553 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 09:50:52 bal021
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.336 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par policiju" (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 09:52:42 bal022
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.337 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Robežsardzes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 09:54:26 bal023
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.338 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 09:56:12 bal024
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.339 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (3.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 10:11:24 bal025
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (3.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 10:12:10 bal026
Balsošanas motīvs: Par 4.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (3.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 10:23:30 bal027
Balsošanas motīvs: Par 7.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (3.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:05:22 bal028
Balsošanas motīvs: Par 13.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (3.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:09:52 bal029
Balsošanas motīvs: Par 26.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (3.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:13:12 bal030
Balsošanas motīvs: Par 38.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (3.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:15:00 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.563 pieņemšanu 3.lasījumā

Par Ikgadējo finanšu līgumu 2002.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas komisiju Eiropas kopienas vārdā
Datums: 03.04.2003. 11:16:12 bal032
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.539 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Konvenciju par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:17:32 bal033
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.540 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Ieroču aprites likumā (1.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:20:58 bal034
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.514 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:25:48 bal035
Balsošanas motīvs: Par 20.priekšlikumu

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:26:26 bal036
Balsošanas motīvs: Par 21.priekšlikumu

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:29:40 bal037
Balsošanas motīvs: Par 22.priekšlikumu

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:31:08 bal038
Balsošanas motīvs: Par 28.priekšlikumu

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:32:10 bal039
Balsošanas motīvs: Par 31.priekšlikumu

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:32:44 bal040
Balsošanas motīvs: Par 32.priekšlikumu

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:35:10 bal041
Balsošanas motīvs: Par 34.priekšlikumu

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:38:34 bal042
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.543 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums likumā "Par arodbiedrībām" (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:40:22 bal043
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.545 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par grāmatvedību" (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:42:48 bal044
Balsošanas motīvs: Par 11.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par grāmatvedību" (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:43:26 bal045
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.547 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā (1.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:45:02 bal046
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.467 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Krimināllikumā (1.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:49:08 bal047
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.466 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Eiropas Konvenciju par ārlaulībā dzimušo bērnu tiesību statusu (1.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:51:28 bal048
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.278 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību" (2.lasījums)
Datums: 03.04.2003. 11:58:52 bal049
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr.561 pieņemšanu 2.lasījumā

Datums: 03.04.2003. 12:00:24 bal050
Balsošanas motīvs: aizkl.

Lēmuma projekts "Par deputāta A.K.Kariņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā"
Datums: 03.04.2003. 12:00:24 bal051
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok.nr.583

Datums: 03.04.2003. 12:01:28 bal052
Balsošanas motīvs: aizkl.

Lēmuma projekts "Par deputāta Ē.Škapara ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā"
Datums: 03.04.2003. 12:01:28 bal053
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok.nr.583

Lēmuma projekts "Par deputāta U.M.Klausa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā"
Datums: 03.04.2003. 12:02:34 bal055
Balsošanas motīvs: Par lēmumprojektu ar dok.nr.583

Ceturtdien, 22.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 22.februāra ārkārtas sēde
10:30  Saeimas 2024.gada 22.februāra kārtējā sēde
12:00  Saeimas Prezidija sēde
17:00  2024.gada 22.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem