2002.gada 5. novembra  Saeimas sēdes
izskatītā darba kārtība

10:00:00

1.         Valsts prezidentes uzruna;

2.         Balsu skaitītāju ievēlēšana;

3.         Mandātu un iesniegumu komisijas ievēlēšana;

4.         (Pārtraukums)

5.         Mandātu un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu pilnvarām;

6.         Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas (par katru Saeimas Prezidija locekli atsevišķi);

7.         Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu.

Sestdien, 24.februārī