Latvijas Republikas 8.Saeimas

rudens sesijas pirmā sēde

2002.gada 5.novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs

Sēdes vadītājs. Ļoti cienījamā Valsts prezidentes kundze!

Godātie Ministru kabineta locekļi!

Dāmas un kungi!

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12.pantu jaunievēlētā 8.Saeima ir sanākusi uz savu pirmo sēdi.

Atbilstoši Satversmes 17.pantam šo sēdi līdz 8.Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai vadīšu es.

Godātie kolēģi! Es gribētu jums visiem novēlēt, lai frāzes “Gods kalpot Latvijai!” un “Vīrs un vārds!” šajos četros gados gūst piepildījumu. Lai valsts kalpo cilvēkam! Lai Latvija ir gana zaļa un lai valdībai nav jāliek “divi”, jo galarezultātā: “Kā lemsim, tā būs!” (Aplausi.)

Uz pirmo sēdi ir ieradušies simts 8.Saeimas deputāti. Šo sēdi es pasludinu par atklātu. (Skan himna.)

7.Saeimas Prezidija izveidotā darba grupa, kurā bija visu 8.Saeimas frakciju pārstāvji, ir sagatavojusi pirmās sēdes darba kārtību. Vai pret šo darba kārtību ir kādi iebildumi? Iebildumu nav.

Vārds Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai.

V.Vīķe-Freiberga (Valsts prezidente).

Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs!

Godātie Latvijas Republikas 8.Saeimas deputāti un deputātes!

Dāmas un kungi!

Vispirms vēlos sirsnīgi apsveikt visus Latvijas Republikas 8.Saeimas deputātus un deputātes ar ievēlēšanu un novēlēt jums visiem sekmīgu darbības posmu šīs jaunās Saeimas laikā. Latvijas tauta brīvās un demokrātiskās vēlēšanās ir izraudzījusi jūs kā savus priekšstāvjus nākamajiem četriem gadiem. Jums tagad ir uzticēts pilnveidot likumdošanas telpu mūsu valstī, un tieši šis likumdošanas ietvars ir pats pamatu pamats, uz kura varam balstīt valsts stabilitāti un attīstību, tās iedzīvotāju labklājību un drošību.

Pēc dažiem mirkļiem jūs dosiet savu godavārdu, zvērot darboties tautas un valsts labā. Tas ir vienīgais iemesls, kamdēļ tauta jūs ir izraudzījusi, - lai jūs pārstāvētu tautas intereses un lai darbotos tautas vārdā.

Latvijas ļaudis jūs ir Saeimā ievēlējuši, cerot, ka jūs būsiet tie, kas īstenos viņu cerības, ka viņi nebūs kļūdījušies, izvēloties tieši jūs un tieši jūsu pārstāvētos politiskos spēkus.

Ar šo brīdi uz jūsu pleciem tiek uzlikts deputāta goda un deputāta atbildības mētelis. Tas nav tikai goda brīdis - jūs uzsākat vienu no grūtākajiem un atbildīgākajiem, dienu no dienas veicamajiem darbiem.

Zvēresta došana nav tikai formāls vai mākslinieciski teatrāls žests. Zvērests cilvēkam uzliek īpašu iekšēju pienākumu, kura mērauklas ir godaprāts un atbildība par tautas nākotni.

Es jums novēlu, lai šis zvēresta došanas brīdis arvien paliek jums dzīvā atmiņā, lai tas kļūst par jūsu darba un principu atskaites punktu.

Saeima šodien ievieš jaunu tradīciju, kas cieši sasaucas ar jau mūsu Satversmē paredzēto Valsts prezidenta zvērestu. Šoruden aprit apaļa 80. gadskārta Valsts prezidenta institūcijai. Gluži kā parlaments ir neatkarīgas valsts demokrātijas iemiesojums, tā prezidents ir neatkarīgas valsts autoritātes simbols.

Pakļautām zemēm var būt gubernatori, vietvalži, satrapi, pārvaldītāji, vasaļi. Tikai suverēnai, neatkarīgai valstij var būt prezidents.

Mūsu Satversme prezidentam paredz gan likumdošanas iniciatīvas, gan likuma veto tiesības. No prezidenta tas prasa ciešu dzīvošanu līdzi likumdošanas procesiem un iesaistīšanos tajos. Es ceru uz labu sadarbību starp mūsu abām institūcijām.

Daudzi no jums pirmo reizi atrodas šajos krēslos un sper savus pirmos soļus uz politiskās skatuves. Jums nākas to darīt Latvijas valstij liktenīgā brīdī, kad esam nonākuši vēsturiski svarīgu starptautisku lēmumu priekšvakarā. Tas nozīmē, ka šai Saeimai būs nepieciešams nekavējoties un ar pilnu jaudu ķerties pie visiem tiem darbiem, kas mums vēl jāpadara, lai uzturētu to dinamisko attīstības un progresa tempu, ko Latvijai ir izdevies līdz šim uzrādīt.

No Saeimas jaunajiem deputātiem tas prasīs īpaši strauju un nežēlīgu amata apguves ritmu, bez jebkādas iesildīšanās vai īpaša “medusmēneša”. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūs visi bez mazākajām grūtībām spēsiet būt šī uzdevuma augstumos.

Vēl vakar jūs piederējāt pie tautas. Sākot ar šodienu, jūs jau esat pie varas. Bieži dzird runājam par plaisu, kas izveidojusies starp varu un tautu. Viena no sūdzībām ir tāda, ka, tikko nokļuvuši pie varas, gan deputāti, gan valdības locekļi it kā aizmirstot par pārējiem, aizmirstot, no kurienes tie nākuši un uz kurieni kā nekā viņiem kādā jaukā dienā būs jādodas atpakaļ. Es ceru, ka jūsu darbības stils palīdzēs mainīt šo tautas attieksmi un palīdzēs kliedēt tautas bažas tikt aizmirstai un vērā neņemtai.

Es novēlu, lai pēc četriem gadiem, 8.Saeimas darba posmam noslēdzoties, Saeima būtu spējusi iekarot lielāku uzticību un prestižu tautā.

Jūs esat mūsu pārstāvji, un mēs gribētu būt uz jums lepni. Es novēlu, lai, strādādami mūsu parlamentā un dzīvodami galvaspilsētā, jūs nekad neaizmirstu, ka pārstāvat visu Latviju, no vienas malas līdz otrai, visus reģionus, visas pilsētas, ciematus, visus iedzīvotājus laukos.

Es novēlu jums aktīvu un veiksmīgu dialogu ar sabiedrību un it sevišķi vēlētos uzsvērt, cik svarīgi daudzu būtisku jautājumu risināšanā ir Saeimai spēt ieklausīties arī pašvaldību balsīs. Paturiet prātā, ka katrā mājā, pilsētā, pagastā pulsē Latvijas sirds. Visas šīs mazās Latvijas - katra ar savu dzīves tempu - kopumā veido visas valsts attīstības ritmu.

Godātie deputāti un deputātes! Jūs esat ievēlēti ne tikai kā politisko partiju ideju nesēji, bet arī kā konkrētas personības, kā indivīdi - ar savu prātu, saprašanu un atbildību. Jūs sagaida nerimtīga pilnveidošanās, vēl jo vairāk tāpēc, ka jūs pieredzat vēsturisko brīdi, kad valsts savā attīstībā ieiet jaunā pasaules lokā. Latvijas ritms arvien ciešāk iet kopā ar jaunās Eiropas un ar visas pasaules ritmu. Ilgu laiku mēs esam dzīvojuši pārejas laikā. Nu esam izsmēluši šī laika piedāvāto avansu. No stāvokļa, kad Latvija tikai pārņem pasaules pieredzi un reaģē uz procesiem, valsts ir strauji izaugusi līdz tādai brieduma stadijai, kad Latvijas pieredze un sasniegumi jau kļūst par mūsu modernās pasaules pilntiesīgu daļu, tā kļūstot interesanti arī citiem.

Ļoti īsajā laikā kopš neatkarības atgūšanas mēs esam nostiprinājuši demokrātiju un tirgus ekonomiku savā valstī. Garais un sāpīgais privatizācijas process, cerams, tiks noslēgts šīs Saeimas darbības laikā. Mūsu valsts makroekonomiskie rādītāji ir lieliski un attīstības perspektīvas itin apmierinošas. Diemžēl valsts ekonomiskā attīstība, kas ir nenoliedzama, nav vienādi spējusi sasniegt pietiekami plašus sabiedrības slāņus. Šodien Latvijā iezīmējas šaurs jaunbagātnieku un “naudas elites” slānis blakus plašām zem nabadzības sliekšņa dzīvojošām masām. Starp abiem ir arvien pieaugoša plaisa, un daudz par mazu vēl ir caurmēra komfortā dzīvojošā vidusšķira.

Jūsu uzdevums, dāmas un kungi, būs rūpēties par to, lai labklājības saldos augļus neplūktu vien šaura privileģēto ļaužu kopa. Jūsu uzdevums būs gādāt, lai dzīves standarts turpinātu pakāpeniski uzlaboties visiem un lai iespējas sevi pierādīt iegūtu visi - visi, kas vien to gribēs un būs gatavi savu pienākumu pildīšanai un dzīves sacensībai.

Šī gada nogalē, Kopenhāgenas galotņu konferences laikā, Latvija cer saņemt uzaicinājumu kļūt par Eiropas Savienības locekli. Līdz tam brīdim mums pilnā tempā vēl jāturpina intensīvs darbs pie pēdējo sarunu sadaļu slēgšanas. Pēc tam sekos ratifikācijas process, kura laikā mums līdz 2004.gadam ir jāspēj pabeigt veselu rindu aizsāktu un mums pašiem ļoti nozīmīgu darbu vai vismaz jāspēj uzrādīt tajos nozīmīgu virzību uz priekšu.

Kā augstu prioritāti saskatu tiesu sistēmas reformu, kas skars visdažādākos tās funkcionēšanas aspektus, sākot jau ar nepieņemami garajiem pirmstiesas izmeklēšanas termiņiem. Brēcoši nepieciešama ir jauna Kriminālprocesa likuma ieviešanas pabeigšana un Fizisko personu īpašuma sākumdeklarēšanas likuma pieņemšana. Šeit ļoti būtisks būs 8.Saeimas politiskais atbalsts gan likumdošanas pilnveidošanas, gan adekvāta finansējuma ziņā.

Tikpat steidzama lieta ir valsts administratīvo spēju uzlabošana. Jau likumā par 2003.gada budžetu būs nepieciešams paredzēt finansējumu vienotās ierēdņu algu sistēmas ieviešanai. Vēl varētu pieminēt arī e-pasaules ieviešanu dažādās dzīves jomās, kas pierādīs mūsu spējas darboties atbilstoši pasaules prasībām.

Īpaša uzmanība Latvijai būs jāpievērš korupcijas apkarošanai, it sevišķi tai, kas sastopama augstākajos atbildības līmeņos. Ir labi, ka šobrīd atklāti atzīstam, cik mūsu attīstībai paralizējoša un bremzējoša ir šī sabiedriskā kaite. Šeit svarīgi būtu ne tikvien par korupciju runāt vai pat mētāties apvainojumiem, bet arī uzrādīt reālus un taustāmus rezultātus šajā cīņā.

Viens no nopietnākajiem korupcijas cēloņiem ir kontrabanda mūsu valstī, jo Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis, protams, rada lielus kārdinājumus tās izmantošanai par kontrabandas pārsūknēšanas ceļu.

Latvijai līdz 2004.gada 1.janvārim ir jāspēj ieviest muitas jomā nepieciešamos uzlabojumus, ieskaitot atbilstošas informācijas tehnoloģijas sistēmas, kas būtu savietojamas ar ES sistēmām. Latvijai būs jānodrošina savas austrumu robežas un jāspēj kontrolēt gan nelegālā preču, gan nelegālā personu plūsma. Būs sekmīgāk jācīnās ar ēnu ekonomiku un jāuzlabo nodokļu iekasēšanas efektivitāte. Nav absolūta sasniegumu līmeņa, ko varam šeit pieprasīt, taču skaidri redzami uzlabojumi gan.

Eiropas Savienības kontekstā nākamos četrus gadus nosacīti varētu iedalīt divos galvenajos posmos. Pirmais no tiem būs koncentrēts nākamajā kalendāra gadā un ietvers sevī pēdējos sagatavošanās darbus dalībai pēc uzaicinājuma saņemšanas šā gada decembrī. Šajā posmā Latvijai jāapgūst, kā efektīvi piesaistīt Eiropas Savienības strukturālos fondus, kas ir tik vitāli nepieciešami valsts attīstībai. Ir jāsagatavojas tiem 160 miljoniem eiro pirmajā iestāšanās gadā, lai tie nepaliktu tikai uz papīra, bet pārvērstos reālā ieguldījumā.

Nākamais posms, ko ceram uzsākt 2004.gadā, jau aizsāks pašu dalību, tajā skaitā ar mūsu piedalīšanos 2004.gada Eiroparlamenta vēlēšanās. Bet, pirms pie visa tā nonākt, Latvijas nākotnes attīstības virzienam ir jātop apstiprinātam nākamgad iecerētajā tautas referendumā par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Tajā Latvijas iedzīvotāji izvērtēs mūsu sarunu rezultātus un izšķirsies par to, kādu mēs vēlēsimies veidot Latviju 21.gadsimta Eiropā. Šeit svarīgākais būs panākt visaptverošu, skaidru un viegli saprotamu sabiedrības informēšanu par dzīvi jaunajā Eiropā.

Aicinu visus Latvijas Saeimas deputātus, jaunās valdības ministru kandidātus, kā pozīcijas, tā arī opozīcijas pārstāvjus, izturēties atbildīgi pret šo valstiski svarīgo jautājumu. Aicinu no pirmās 8.Saeimas sēdes nopietni un atbildīgi gatavoties šim notikumam. Tas nozīmēs rūpīgu katra jautājuma izvērtēšanu un analīzi, atklātu un kompetentu diskusiju ar visiem sabiedrības slāņiem, profesionālajām un sabiedriskajām organizācijām visos Latvijas novados.

Pievienošanās jautājumā pēdējais vārds būs sakāms visai tautai. Taču jau tagad ir nepieciešams sākt domāt par mūsu ilgtermiņa stratēģijām. Ir jāspēj jau tagad sākt formulēt Latvijas kā nākamās ES dalībvalsts intereses. Visai drīz mums būs jāpieņem lēmumi ne tikai par savu valsti un tās cilvēkiem, bet arī par visu kontinentu. Kā Latviju ietekmēs Eiropa un kā Eiropu ietekmēs Latvijas ienākšana? Kāda Latvijas attīstība un kāda ES attīstība veicinās Latvijas kļūšanu par ES dalībvalsti?

Patlaban jau Latvija darbojas kā novērotāja Eiropas Konventā, kur tās pārstāvjiem ir iespēja sekot līdzi un izteikties par Eiropas Savienības nākotnes plāniem. Spējas aizstāvēt Latvijas intereses un efektīvi izmantot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas kā politiskajā, tā arī ekonomiskajā jomā būs atkarīgas tikai un vienīgi no mums pašiem, no mūsu cilvēku profesionalitātes, no viņu spējas strādāt vienoti un koordinēti.

Es ceru, ka, arvien vairāk iesaistoties Eiropas struktūrās, mums izdosies pārvarēt savas bailes un bažas kā mazai valstij, ko vēsture smagi traumējusi savās attiecībās ar lielajām valstīm. Tas ir viens no Eiropas Savienības apbrīnojamiem sasniegumiem, ka tajā nepastāv būtisks dalījums mazajās un lielajās dalībvalstīs. Jā, protams, objektīvi jau visas valstis nav vienādas un ir iespējams izveidot sadales līnijas starp mazajām un lielajām valstīm, turīgajām un mazāk turīgākām, vai arī starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Taču tas nav tas būtiskākais. Eiropas Savienībā katrai suverēnai valstij tiek saglabātas tās suverēnās tiesības kā atsevišķai valstij - vienalga, cik tā liela vai bagāta. ES ir veidota, balstoties uz vienošanos par valstu kopīgajām interesēm. Uzskatāms piemērs ir Luksemburga. No tās ir nākuši divi Eiropas Komisijas prezidenti, un Žaks Santērs nesen laikraksta intervijā ir atzinis, ka nekad nav redzējis alternatīvu ārpus Eiropas Savienības tik mazai valstij kā Luksemburgai un politikā tai nekad nav bijusi tik liela ietekme kā tagad.

Valsts drošība ir fundamentāls suverenitātes garants. Pēc dažām nedēļām Prāgā kļūs zināms, vai Latvija saņems uzaicinājumu kļūt par NATO dalībvalsti. Mēs esam darījuši visu, kas ir bijis mūsu spēkos, lai izpildītu visus NATO kandidātvalstīm izvirzītos priekšnoteikumus. Mēs esam izvirzījuši drošību kā prioritāti, un 7.Saeimas laikā ir pieņemts likums par aizsardzības finansēšanu, kurš atvēl 2% no IKP aizsardzības izdevumiem līdz 2008.gadam. Šī saistība 8.Saeimai ir jāpilda, pieņemot kā nākamā, tā arī turpmāko gadu valsts budžetu.

Latvijai jāturpina pilnveidot likumdošana šajā jomā. Kā jaunai NATO dalībvalstij mums daudz nopietnāk būs jāizturas pret informācijas drošības jautājumiem un visiem dienestiem valstī būs jāatbilst NATO standartiem.

Nākamgad NATO valstu parlamenti uzsāks jauno NATO dalībvalstu ratifikācijas procedūru. Šajā kontekstā sevišķu nozīmi iegūst parlamentārā un starppartiju sadarbība. Pēc ratifikācijām NATO valstu parlamentos pievienošanās protokols īsā laikā būs jāapstiprina jums - 8.Saeimai.

Dalība NATO aliansē nekad nav bijusi Latvijai pašmērķis, bet gan līdzeklis valsts drošības panākšanai. Ar uzaicinājumu iestāties NATO nebeidzas mūsu ceļš uz valsts drošības nostiprināšanu. Tas drīzāk ir sākums kvalitatīvi jaunai sadarbībai ar mūsu sabiedrotajiem, kad mūs saistīs savstarpējas aizsardzības garantijas. Iestājoties NATO, mēs ne tikvien saņemam garantijas, bet arī dodam tās citiem sabiedrotajiem. Jau tagad ir starptautiski atzīts, ka Latvija ir veiksmīgi spējusi dot savu ieguldījumu Eiropas drošībā, piedaloties NATO vadītajās operācijās Balkānos. Iegūstot papildu drošību, mēs vienlaikus uzņemamies atbildību palīdzēt citām alianses dalībvalstīm. Tas var prasīt grūtus, taču nepieciešamus lēmumus no 8.Saeimas puses.

Vārdiem “drošība”, “robežas” šodien ir radusies jauna nozīme. Ir procesi, kuri šīs robežas nerespektē, un ne visi no tiem mums ir patīkami un vēlami. Vienam no tiem, varbūt vienam no lielākajiem ļaunumiem un neprātam civilizācijas vēsturē, mēs kļuvām par lieciniekiem pavisam nesen. Terorisms ir realitāte, kas vēl pirms pāris gadiem šķita abstrakta, teorētiska. Nu tā ienākusi mūsu iedzīvotāju dzīves pieredzē. Arī tamdēļ ir jākoncentrē spēki, lai likumdošana kļūtu par maksimāli drošu barjeru gan cilvēku, gan naudas pārrobežu plūsmā.

Visa civilizētās pasaules attīstība vedina uz to, ka valsts prioritātēm jābūt vērstām uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes palielināšanu. Tas ir dabīgs priekšnoteikums dabīgai mūsu iesaistei Eiropas dzīves ritmā. Mums jau šodien ir jābūt skaidrībā par prioritārajiem sektoriem, kur un kā mēs spēsim konkurēt Eiropas un pasaules tirgos. Tomēr gribu uzsvērt, ka šo prioritāro virzienu noteikšana nevar notikt mehāniski, bez Latvijas vīzijas redzējuma, bez nopietna attīstības plāna izstrādes. Un šeit es milzīgu lomu un nepieciešamību saskatu zinātnes integrēšanā un nostiprināšanā sabiedrības un valsts procesos, jo nevis partejiski saukļi pārvērtīs ideju par realitāti, bet fundamentāls darbs.

Man patiess prieks par tiem politiskajiem spēkiem, kas nākuši ar savu dziļu interesi par izglītības procesiem Latvijā. Situācija izglītības laukā ir nopietns politiķu parāds Latvijas ļaudīm. Atsevišķie labie sasniegumi - gudrie jaunieši, viņu prāta uzvaras pasaules sacensībās tikai apliecina šo tendenci. Izglītības sistēmai ir jābūt tādai, kas ļauj un palīdz jaunam cilvēkam ar savām zināšanām atrast un ieņemt vietu valstī, tādēļ arī šeit bezgala svarīga ir prioritāro izglītības virzienu noteikšana, kas sasauktos ar manis jau pieminētajiem valsts attīstības prioritārajiem sektoriem.

Runa ir par kvalitatīvām iespējām, kas dotas jaunajai paaudzei. Šodien mums ir vairākas demokrātijas attīstības iespējas - jautājums, vai izvēlēsimies kļūt par valsti, kurā dominē korporatīvo sakaru sistēma vai arī iespēju paredzamības sistēma, kas dotu iespējas cīnīties par sevi uz līdzvērtīgiem noteikumiem.

Viens no nopietnākajiem Latvijā ir sabiedrības integrācijas jautājums. Šim jēdzienam, kas ikdienas situācijā šķiet jau mazliet apdilis, ir tomēr dziļa un būtiska nozīme. Sabiedrībā nedrīkst būt pabērnu, tā nedrīkst pieciest aizspriedumus un naida kurināšanu, tā nedrīkst pieļaut nevienlīdzību ne likuma, ne dzīves izdevību priekšā. Ne etniskā piederība, ne sociālais statuss, ne cilvēka dzīvesvieta pilsētā vai laukos, ne fiziski vai garīgi traucējumi nedrīkst kļūt par sistēmiskas nevienlīdzības cēloni.

Latvija ir pievienojusies visiem svarīgākajiem starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, un mūsu uzdevums ir sekot, lai tie tiek ievēroti visās situācijās un attiecībā uz visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Modernajā pasaulē mums jāvar būt mums pašiem, bet jāvar arī respektēt vispārības intereses. Savienot indivīda un kopīgās intereses - šī saite ir parlamenta sūtība, jo parlaments ir tas, kas šīs saites nostiprina un nosauc likuma vārdā.

Cienītās deputātes un deputāti! Šodien es pirmo reizi jūs visus uzrunāju kā darbabiedrus, kā kolēģus, ar kuriem mēs būsim pienākuma saitēm kopā saistīti.

Demokrātiskas valsts attīstības interesēs harmoniski sadarbojas Valsts prezidents, Saeima un valdība. Mūs visus vieno Latvijas Satversme. Tā ir gan jūsu, gan manas darbības alfa un omega.

Valdības izveidošana būs jūsu pirmais nopietnais pārbaudes akmens. Sarežģītais valdības veidošanas process jau paspējis uzrādīt zināmas problemātiskas vietas. Tas ir pamācošs process. Es ceru, ka tas noslēgsies ar rīcībspējīgu un līdzsvarotu ministru komandas izveido?anu jaunā Ministru prezidenta vadībā.

Es novēlu topošai valdībai tautas un valsts priekšā gudru, atbildīgu, tālredzīgu un stabilu darbības posmu!

Es novēlu visiem 8.Saeimas deputātiem, lai jums būtu lepnums par labi padarītu darbu visā jūsu mandāta garumā! Lai jums nekad nebūtu kauns atskatīties un atskaitīties savas sirdsapziņas, savu vēlētāju, savu pēcnācēju un Latvijas vēstures priekšā!

(Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Paldies, Prezidentes kundze! Atļaujiet pateikties par labajiem novēlējumiem!

Nākamais darba kārtības jautājums ir balsu skaitītāju ievēlēšana. Frakcijas ir izvirzījušas no sava vidus tātad pa vienam kandidātam: Pēteri Tabūnu no apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, Kārli Šadurski no partijas “Jaunais laiks”, Mihailu Pietkeviču no Tautas partijas, Pēteri Kalniņu no politiskās apvienības “Zaļo un zemnieku savienība”, Jevgeniju Stalidzāni no Latvijas Pirmās partijas un Andreju Klementjevu no politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”.

Kolēģi, vai jums nebūtu iebildumu, ja mēs balsotu par visiem balsu skaitītājiem kopā? Nav iebildumu. Balsosim, paceļot rokas, kamēr balsu skaitītāji nav pārbaudījuši elektronisko aparatūru.

Lūdzu, kas ir “par” balsu skaitītāju apstiprināšanu manis nosauktajā sastāvā? Es redzu, ka ir pārliecinošs vairākums. Paldies! Kas, lūdzu, ir pret? Nav. Atturas? Arī nav.

Balsu skaitītāji ir apstiprināti. Pārtraukumā, lūdzu, organizējiet darbu!

Nākamais jautājums ir Mandātu un iesniegumu komisijas ievēlēšana. Frakcijas ir izvirzījušas šādus kandidātus: Guntaru Krastu no apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, Kārli Strēli no partijas “Jaunais laiks”, Vinetu Muižnieci no Tautas partijas, Jāni Strazdiņu no politiskās apvienības “Zaļo un zemnieku savienība”, Krišjāni Peteru no Latvijas Pirmās partijas un Martijanu Bekasovu no politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”. Vai būs iebildumi, ja balsosim par Mandātu un iesniegumu komisiju pilnā sastāvā? Nav iebildumu.

Lūdzu, kas ir “par” Mandātu un iesniegumu komisijas apstiprināšanu manis nosauktajā sastāvā? Paldies! Kas, lūdzu, pret? Atturas? Nav.

Tālāk ir paredzams pārtraukums, lai Mandātu un iesniegumu komisija varētu sagatavot ziņojumu. Ir priekšlikums uz 45 minūtēm sarīkot pārtraukumu. Nav iebildumu? Tātad darbu turpināsim pulksten 11.20.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Godātie deputāti! Pārtraukums ir beidzies.

Vai Mandātu un iesniegumu komisija ir gatava sniegt ziņojumu? Tādā gadījumā pagaidīsim vēl 5 minūtes.

(Pārtraukums)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Godātie 8.Saeimas deputāti! Tehnisku iemeslu dēļ pārtraukums tiek pagarināts līdz pulksten 11.40.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Mandātu un iesniegumu komisija ir gatava sniegt ziņojumu par deputātu pilnvarām.

Komisijas vārdā - Kārlis Strēlis. Lūdzu!

K.Strēlis (partija “Jaunais laiks”).

Augsti godātais sēdes vadītāja kungs! Kolēģi! Dāmas un kungi! 8.Saeimas pagaidu Mandātu un iesniegumu komisija jūsu ievēlētajā sastāvā (pa vienam pārstāvim no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas) ir noturējusi savu pirmo sēdi un sagatavojusi ziņojumu Saeimai.

Komisija tika ievēlēta, lai pildītu Satversmes 18.pantā noteikto, ka Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras.

Par Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijas sēdes vadītāju un ziņotāju Saeimas sēdē ievēlēja komisijas locekli Kārli Strēli.

Komisija noklausījās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieka Gunta Zandberga informāciju par sagatavošanās darbu 8.Saeimas vēlēšanām, to organizāciju un norisi.

Komisija iepazinās ar Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemtajiem deputātu kandidātu sarakstiem, Centrālās vēlēšanu komisijas protokoliem, lēmumiem, ar deputātu kandidātu vietu sadalījumu pa sarakstiem, kā arī ar galīgajiem 8. Saeimā ievēlēto deputātu kandidātu sarakstiem.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Guntis Zandbergs informēja komisiju, ka Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra informāciju. Tajā norādīts, ka ir ziņas par to, ka deputāta amata kandidāts Arvīds Ulme varētu būt bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas aģents. Saskaņā ar Saeimas Vēlēšanu likuma 5.panta piekto un sesto daļu uz deputāta amata kandidātu Arvīdu Ulmi nekādi ierobežojumi neattiecas un viņš var ieņemt deputāta amatu, jo sadarbības fakts tiesas ceļā nav konstatēts.

Par reģistrētajām sūdzībām. Oficiāli protesti pēc 8.Saeimas vēlēšanām likumā noteiktajā termiņā nav iesniegti.

Ir bijušas vairākas nenozīmīga rakstura sūdzības, gan rakstiskas, gan mutiskas (piemēram, par pārāk uzmācīgu reklāmu vēlēšanu dienā). Jāatzīmē, ka, pēc ārvalstu novērotāju vērtējuma, vēlēšanas Latvijā notikušas atklāti, godīgi un demokrātiski.

Izskatījusi visus komisijas rīcībā esošos dokumentus, Latvijas Republikas 8.Saeimas pagaidu Mandātu un iesniegumu komisija ir konstatējusi, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 18.pantu zvērestu (svinīgo solījumu) ir tiesīgi dot šādi deputāta amata kandidāti:

Dzintars Ābiķis, Valērijs Agešins, Andrejs Aleksejevs, Andris Ārgalis, Aleksandrs Bartaševičs, Ainars Baštiks, Martijans Bekasovs, Silva Bendrāte, Andris Bērziņš, Gundars Bērziņš, Vilnis-Edvīns Bresis, Augusts Brigmanis, Vladimirs Buzajevs, Boriss Cilevičs, Ingrīda Circene, Juris Dalbiņš, Oļegs Deņisovs, Valdis Dombrovskis, Ina Druviete, Indulis Emsis, Jānis Esta, Sergejs Fjodorovs, Silva Golde, Aleksandrs Golubovs, Māris Grīnblats, Māris Gulbis, Edgars Jaunups, Ēriks Jēkabsons, Jānis Jurkāns, Nikolajs Kabanovs, Pēteris Kalniņš, Aigars Kalvītis, Artis Kampars, Andis Kāposts, Arturs Krišjānis Kariņš, Valērijs Karpuškins, Oskars Kastēns, Aleksandrs Kiršteins, Uldis Mārtiņš Klauss, Andrejs Klementjevs, Paulis Kļaviņš, Guntars Krasts, Vilis Krištopans, Ģirts-Valdis Kristovskis, Alberts Krūmiņš, Sarmīte Ķikuste, Jānis Lagzdiņš, Arnolds Laksa, Ainars Latkovskis, Liene Liepiņa, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs, Vineta Muižniece, Linda Mūrniece, Andrejs Naglis, Pēteris Ontužāns, Vitālijs Orlovs, Ināra Ostrovska, Leopolds Ozoliņš, Raimonds Pauls, Krišjānis Peters, Aigars Pētersons, Mihails Pietkevičs, Rihards Pīks, Jakovs Pliners, Andrejs Radzevičs, Jānis Reirs, Einars Repše, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Anta Rugāte, Mareks Segliņš, Anna Seile, Atis Slakteris, Juris Sokolovskis, Igors Solovjovs, Jevgenija Stalidzāne, Vjačeslavs Stepaņenko, Jānis Straume, Jānis Strazdiņš, Kārlis Strēlis, Kārlis Šadurskis, Viesturs Šiliņš, Andris Šķēle, Staņislavs Šķesters, Inese Šlesere, Ainārs Šlesers, Elita Šņepste, Pēteris Tabūns, Andris Tolmačovs, Dainis Turlais, Ingrīda Ūdre, Arvīds Ulme, Jānis Urbanovičs, Aleksejs Vidavskis, Dzintars Zaķis, Ausma Ziedone-Kantāne, Roberts Zīle, Ērika Zommere, Ēriks Zunda.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Tagad, godātie kolēģi, es alfabētiskā secībā aicināšu jūs tribīnē, lai jūs dotu svinīgo solījumu.

Lūdzu, Dzintars Ābiķis!

Dz.Ābiķis (Tautas partija).

Es, Dzintars Ābiķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Valērijs Agešins.

 

V.Agešins (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Valērijs Agešins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Andrejs Aleksejevs.

A.Aleksejevs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Andrejs Aleksejevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Andris Ārgalis.

A.Ārgalis (Tautas partija).

Es, Andris Ārgalis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Aleksandrs Bartaševičs.

A.Barta?evičs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Aleksandrs Bartaševičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ainars Baštiks.

A.Baštiks (Latvijas Pirmā partija).

Es, Ainars Baštiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Martijans Bekasovs.

M.Bekasovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Martijans Bekasovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Silva Bendrāte.

 

S.Bendrāte (partija “Jaunais laiks”).

Es, Silva Bendrāte, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Andris Bērziņš.

A.Bērziņš (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Andris Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Gundars Bērziņš.

G.Bērziņš (Tautas partija).

Es, Gundars Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vilnis-Edvīns Bresis.

V.-E.Bresis (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Vilnis-Edvīns Bresis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Augusts Brigmanis.

A.Brigmanis (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Augusts Brigmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vladimirs Buzajevs.

V.Buzajevs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Vladimirs Buzajevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Boriss Cilevičs.

B.Cilevičs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Boriss Cilevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ingrīda Circene.

I.Circene (partija “Jaunais laiks”).

Es, Ingrīda Circene, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partija).

Es, Juris Dalbiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Oļegs Deņisovs.

O.Deņisovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Oļegs Deņisovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Valdis Dombrovskis.

V.Dombrovskis (partija “Jaunais laiks”).

Es, Valdis Dombrovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ina Druviete.

I.Druviete (partija “Jaunais laiks”).

Es, Ina Druviete, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Indulis Emsis.

I.Emsis (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Indulis Emsis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Jānis Esta.

J.Esta (Tautas partija).

Es, Jānis Esta, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Sergejs Fjodorovs.

S.Fjodorovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Sergejs Fjodorovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Silva Golde.

S.Golde (Tautas partija).

Es, Silva Golde, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Aleksandrs Golubovs.

 

A.Golubovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Aleksandrs Golubovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Māris Grīnblats.

M.Grīnblats (apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Māris Grīnblats, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Māris Gulbis.

M.Gulbis (partija “Jaunais laiks”).

Es, Māris Gulbis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Edgars Jaunups.

 

E.Jaunups (partija “Jaunais laiks”).

Es, Edgars Jaunups, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ēriks Jēkabsons.

Ē.Jēkabsons (Latvijas Pirmā partija).

Es, Ēriks Jēkabsons, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Jānis Jurkāns.

J.Jurkāns (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Jānis Jurkāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Nikolajs Kabanovs.

 

N.Kabanovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Nikolajs Kabanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Pēteris Kalniņš.

P.Kalniņš (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Pēteris Kalniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Aigars Kalvītis.

A.Kalvītis (Tautas partija).

Es, Aigars Kalvītis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Artis Kampars.

 

A.Kampars (partija “Jaunais laiks”).

Es, Artis Kampars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Andis Kāposts.

A.Kāposts (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Andis Kāposts, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Arturs Krišjānis Kariņš.

A.K.Kariņš (partija “Jaunais laiks”).

Es, Arturs Krišjānis Kariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Valērijs Karpuškins.

 

V.Karpuškins (politisko organizāciju apvienība (Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Valērijs Karpuškins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Oskars Kastēns.

O.Kastēns (Latvijas Pirmā partija).

Es, Oskars Kastēns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Aleksandrs Kiršteins.

A.Kir?teins (Tautas partija).

Es, Aleksandrs Kiršteins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Uldis Mārtiņš Klauss.

 

U.M.Klauss (partija “Jaunais laiks”).

Es, Uldis Mārtiņš Klauss, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Andrejs Klementjevs.

A.Klementjevs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Andrejs Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Paulis Kļaviņš.

P.Kļaviņš (Latvijas Pirmā partija).

Es, Paulis Kļaviņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Guntars Krasts

 

G.Krasts (apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Guntars Krasts, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vilis Krištopans.

V.Krištopans (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Vilis Krištopans, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ģirts-Valdis Kristovskis.

Ģ.-V.Kristovskis (apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Ģirts-Valdis Kristovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Alberts Krūmiņš.

A.Krūmiņš (partija “Jaunais laiks”).

Es, Alberts Krūmiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Sarmīte Ķikuste.

S.Ķikuste (partija “Jaunais laiks).

Es, Sarmīte Ķikuste, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Es, Jānis Lagzdiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Arnolds Laksa.

A.Laksa (Latvijas Pirmā partija).

Es, Arnolds Laksa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ainars Latkovskis.

A.Latkovskis (partija “Jaunais laiks”).

Es, Ainars Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Liene Liepiņa.

L.Liepiņa (partija “Jaunais laiks”).

Es, Liene Liepiņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Anatolijs Mackevičs.

A.Mackevičs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Es, Anatalijs Mackevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Pāvels Maksimovs.

P.Maksimovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Pāvels Maksimovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vineta Muižniece.

V.Mui?niece (Tautas partija).

Es, Vineta Muižniece, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Linda Mūrniece.

L.Mūrniece (partija “Jaunais laiks”).

Es, Linda Mūrniece, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Andrejs Naglis.

 

A.Naglis (Latvijas Pirmā partija).

Es, Andrejs Naglis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Pēteris Ontužāns.

P.Ontužāns (partija “Jaunais laiks”).

Es, Pēteris Ontužāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vitālijs Orlovs.

V.Orlovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Vitālijs Orlovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ināra Ostrovska.

 

I.Ostrovska (partija “Jaunais laiks”).

Es, Ināra Ostrovska, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Leopolds Ozoliņš.

L.Ozoliņš (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Leopolds Ozoliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Raimonds Pauls.

R.Pauls (Tautas partija).

Es, Raimonds Pauls, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Krišjānis Peters.

K.Peters (Latvijas Pirmā partija).

Es, Krišjānis Peters, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Aigars Pētersons.

A.Pētersons (partija “Jaunais laiks”).

Es, Aigars Pētersons, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Mihails Pietkevičs.

M.Pietkevičs (Tautas partija).

Es, Mihails Pietkevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Rihards Pīks.

R.Pīks (Tautas partija).

Es, Rihards Pīks, uzņemoties Saeimas deputāta pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsta valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Jakovs Pliners.

J.Pliners (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Jakovs Pliners, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Andrejs Radzevičs.

A.Radzevičs (partija “Jaunais laiks”).

Es, Andrejs Radzevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Jānis Reirs.

J.Reirs (partija “Jaunais laiks”).

Es, Jānis Reirs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Einars Repše.

E.Rep?e (partija “Jaunais laiks”).

Es, Einars Repše, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ivans Ribakovs.

I.Ribakovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Ivans Ribakovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Inguna Rībena.

I.Rībena (partija “Jaunais laiks”).

Es, Inguna Rībena, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Anta Rugāte.

 

A.Rugāte (Tautas partija).

Es, Anta Rugāte, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Mareks Segliņš.

M.Segliņš (Tautas partija).

Es, Mareks Segliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Anna Seile.

A.Seile (apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Anna Seile, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Atis Slakteris.

A.Slakteris (Tautas partijas frakcija).

Es, Atis Slakteris, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Juris Sokolovskis.

J.Sokolovskis (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Juris Sokolovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Igors Solovjovs.

I.Solovjovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Igors Solovjovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Es, Jevgenija Stalidzāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vjačeslavs Stepaņenko.

V.Stepaņenko (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Vjačeslavs Stepaņenko, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Jānis Straume.

J.Straume (apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Jānis Straume, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Jānis Strazdiņš.

J.Strazdiņš (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība).

Es, Jānis Strazdiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Kārlis Strēlis.

K.Strēlis (partija “Jaunais laiks”).

Es, Kārlis Strēlis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Kārlis Šadurskis.

K.?adurskis (partija “Jaunais laiks”).

Es, Kārlis Šadurskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Viesturs Šiliņš.

V.Šiliņš (partija “Jaunais laiks”).

Es, Viesturs Šiliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Andris Šķēle.

A.Šķēle (Tautas partijas frakcija).

Es, Andris Šķēle, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Staņislavs Šķesters.

S.Šķesters (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Staņislavs Šķesters, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Inese ?lesere.

I.Šlesere (Latvijas Pirmā partija).

Es, Inese Šlesere, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ainārs Šlesers.

A.Šlesers (Latvijas Pirmā partija).

Es, Ainārs Šlesers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Elita Šņepste.

E.Šņepste (Tautas partija).

Es, Elita Šņepste, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Pēteris Tabūns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Andris Tolmačovs.

A.Tolmačovs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Andris Tolmačovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Dainis Turlais.

D.Turlais (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Dainis Turlais, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ingrīda Ūdre.

I.Ūdre (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Ingrīda Ūdre, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Arvīds Ulme.

A.Ulme (politiskā apvienība “Zaļo un zemnieku savienība”).

Es, Arvīds Ulme, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Jānis Urbanovičs.

J.Urbanovičs (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Jānis Urbanovičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Aleksejs Vidavskis.

A.Vidavskis (politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”).

Es, Aleksejs Vidavskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Dzintars Zaķis.

Dz.Zaķis (partija “Jaunais laiks).

Es, Dzintars Zaķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ausma Ziedone-Kantāne.

A.Ziedone-Kantāne (partija “Jaunais laiks”).

Es, Ausma Ziedone-Kantāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Roberts Zīle.

R.Zīle (apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK).

Es, Roberts Zīle, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ērika Zommere.

Ē.Zommere (Tautas partija).

Es, Ērika Zommere, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Ēriks Zunda.

 

Ē.Zunda (Tautas partija).

Es, Ēriks Zunda, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Tagad, godātie kolēģi, es ierosinu balsot par lēmuma projektu par deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Kas, lūdzu, “par”? Paldies. Kas pret? Nav. Atturas? Nav.

8.Saeimas deputātu pilnvaras saskaņā ar Satversmes 18.pantu ir apstiprinātas.

Nākamais darba kārtības jautājums - “Saeimas Prezidija vēlēšanas”.

Saeimas priekšsēdētāja amatam ir izvirzīta Ingrīdas Ūdres kandidatūra. Šo priekšlikumu iesniegusi “Zaļo un zemnieku savienība” un deputāti Einars Repše, Roberts Zīle, Ēriks Jēkabsons un Jānis Strazdiņš.

Ir saņemts arī Tautas partijas frakcijas iesniegums, kurā par Saeimas priekšsēdētāja amata kandidātu tiek izvirzīts Rihards Pīks. Tātad ir divas kandidatūras.

Lūdzu balsu skaitītājus informēt mūs par tālāko rīcību.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Balsu skaitīšanas komisijā no visiem ievēlētajiem sarakstiem tika ievēlēts pa vienam deputātam. Tad Balsu skaitīšanas komisija sanāca uz savu pirmo sēdi un nolēma, ka Balsu skaitīšanas komisijas vadītāja būs Jevgenija Stalidzāne.

Balsu skaitīšanas komisijas 2.protokols liecina par to, ka mēs pārbaudījām balsu skaitīšanas iekārtas un pārliecinājāmies, ka iekārtas ir derīgas un izmantojamas Saeimas sēdēs.

Cienījamie deputāti! Tā kā ir izvirzīti kandidāti Saeimas priekšsēdētāja amatam, tad balsu skaitītājiem būs jāpulcējas Zaļajā zālē, bet jums, cienījamie deputāti, visiem pa šīm durvīm būs jāiet uz Zaļo zāli, kur, pa vienam nākot iekšā, jūs tiksiet piereģistrēti un jums tiks izdota balsošanas zīme. Saņēmuši šo balsošanas zīmi, jūs ieiesiet balsošanas kabīnē un varēsiet izdarīt atzīmi, vai nu atstājot nemainīgu šo zīmi, vai arī svītrojot kandidātu. Tās ir jūsu aizklātās balsošanas tiesības.

Vēlams būtu, lai visi deputāti ļoti organizēti atnāktu reģistrēties, saņemtu šīs vēlēšanu zīmes un nobalsotu. Tad mums šis process ritēs raitāk.

Sēdes vadītājs. Paldies. Tātad gaidīsim zvanu.

J.Stalidzāne. Šo zāli sauc arī par Apaļo zāli. Balsu skaitītājiem ir jāiet šeit, pa šīm durvīm. Lūdzu, balsu skaitītāji, iesim strādāt! Minūtes desmit vai piecpadsmit paies, kamēr sagatavos balsu skaitīšanas zīmes.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Lūdzu! Balsu skaitītāju vārdā - deputāte Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols nr.3 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot 8.Saeimas priekšsēdētāju. 2002.gada 5.novembrī.

Kopumā tika izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes. Sabojātu vēlēšanu zīmju nebija. Dzēstas tika 11 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastes ir izņemtas 99 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 99 vēlēšanu zīmes. Par nederīgām atzītu vēlēšanu zīmju nav. Pret visiem kandidātiem balsojušo nav.

Par kandidātiem nodotās balsis:

par Ingrīdu Ūdri - 52 balsis;

par Rihardu Pīku - 47 balsis.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.panta otro daļu absolūto balsu vairākumu - 52 balsis - ieguva Ingrīda Ūdre, un viņa ir ievēlēta par 8.Saeimas priekšsēdētāju.

Sēdes vadītājs. Apsveicam Ingrīdu Ūdri un aicinām ieņemt vietu! (Aplausi.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Turpinām sēdes gaitu. Nākamās ir Saeimas priekšsēdētājas biedra vēlēšanas.

Ir divi iesniegumi.

Saeimas priekšsēdētājas biedra amatam tiek izvirzīts Ēriks Jēkabsons, un viņu izvirza deputāti Einars Repše, Guntars Krasts, Oskars Kastēns un Ingrīda Ūdre.

Otrs iesniegums, ko iesniedza Prezidijam. Deputāti par Saeimas priekšsēdētājas biedra amata kandidātu izvirza Rihardu Pīku. Tie ir Atis Slakteris, Andris Šķēle, Juris Dalbiņš, Vineta Muižniece un vēl desmit citu deputātu.

Vai citu iesniegumu nav? Tātad Saeimas priekšsēdētājas biedra amatam ir izvirzītas divas kandidatūras.

Vai balsu skaitītāji ir sagatavojušies darbam? Lūdzu kādu no balsu skaitītājiem ziņot deputātiem par balsošanas kārtību!

Lūdzu!

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Cienījamie deputāti! Tātad, kā jūs dzirdējāt, šim amatam - Saeimas priekšsēdētājas biedra amatam - ir izvirzīti divi kandidāti. Jums atkal stāv priekšā izšķiršanās, par kuru kandidātu balsot. Jūs saņemsiet vēlēšanu zīmi ar diviem uzvārdiem, un jūsu pienākums ir izvēlēties vienu no tiem, atstājot to. Kuru jūs negribat, lai ievēlē, to izsvītrojiet. Ja vēlēšanu zīmē tiks atstāti abi uzvārdi, vēlēšanu zīme būs nederīga.

Tāpat kā iepriekšējā reizē - lūdzu, pa šīm durvīm atkal dosimies uz vēlēšanām un tur, pa otrām durvīm, iesim ārā! Un centīsimies to darīt veikli! Un būtu vēlams, lai piedalītos visi 100 deputāti. Iepriekšējā balsojumā piedalījās 99 deputāti.

Sēdes vadītāja. Tātad sēdē pašreiz ir pārtraukums, uz balsošanu jūs aicinās ar zvanu. Paldies.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Vārds balsu skaitītājiem. Lūdzu!

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Cienījamie kolēģi! Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols nr.4 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot 8.Saeimas priekšsēdētājas biedru.

2002.gada 5.novembrī.

Kopā tika izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 100 zīmes, sabojātu un nomainītu zīmju nav. Dzēstas tika 10 zīmes. No vēlēšanu kastes ir izņemtas 100 zīmes.

Par derīgām atzītas 100 zīmes. Par nederīgām atzītu zīmju nav.

Pret visiem kandidātiem balsojušo nav.

Par Ēriku Jēkabsonu ir nobalsojuši 54 deputāti.

Par Rihardu Pīku nobalsojuši 46 deputāti.

Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.panta otro daļu par Saeimas priekšsēdētājas biedru ir ievēlēts Ēriks Jēkabsons ar 54 balsīm. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Es apsveicu Jēkabsona kungu un aicinu ieņemt vietu prezidijā. Lūdzu!

Lūdzu, Jēkabsona kungs!

Arī nākamās ir Saeimas priekšsēdētājas biedra vēlēšanas, un ir divi iesniegumi.

Tātad deputāti Einars Repše, Roberts Zīle, Ēriks Jēkabsons un Ingrīda Ūdre Saeimas priekšsēdētājas biedra amatam izvirza Jāni Straumi.

Savukārt politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”, šīs frakcijas priekšsēdētājs Jānis Jurkāns izvirza Saeimas priekšsēdētājas biedra amatam deputāta Aleksandra Bartaševiča kandidatūru.

Vai citu iesniegumu nav? Citu iesniegumu nav.

Tātad Saeimas priekšsēdētājas biedra amatam atkal ir izvirzītas divas kandidatūras, un es gribētu jautāt balsu skaitītājiem, vai viņi ir sagatavojušies darbam. Jā? Lūdzu ziņot.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Cienījamie kolēģi! Mēs atkal tiekam aicināti uz balsošanu par otru Saeimas priekšsēdētājas biedru, un tātad vēlēšanu zīmēs atkal ir divi kandidāti. Mums ir jāievēlē viens no šiem kandidātiem. Un atkal tādā pašā secībā, kā mēs visu darījām, turpināsim arī šajā reizē.

Ja kādam ir jautājumi, varat uzdot speciāli. Es jūs vairs nekavēšu, bet pēc 5-6 minūtēm būs gatavas vēlēšanu zīmes, un sāksim atkal strādāt.

Sēdes vadītāja. Tātad pašreiz ir pārtraukums un deputātus aicinās uz balsošanu ar signālu. Paldies!

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Jevgenija Stalidzāne.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

…Par Saeimas priekšsēdētājas biedru vēl ne gluži visi ir nobalsojuši. Tad, lūdzu, atcerieties, kurš nav bijis uz balsošanu, un atnāciet nobalsot.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Vārds ziņojumam Balsu skaitīšanas komisijai.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols nr.5 - par Saeimas balsošanas rezultātiem, ievēlot 8.Saeimas priekšsēdētājas biedru.

2002.gada 5.novembrī. Rīgā, Saeimas namā. Vēlēšanu zīme nr.3.

Kopā izgatavotas ir 110 zīmes. Deputātiem izsniegtas 100, sabojāto nav. Dzēstas atlikušās 10 zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 100 zīmes. Par derīgām atzītas 100, nederīgu zīmju nav.

Pret visiem kandidātiem balsojušo nav.

Par Jāni Straumi ir nobalsojuši 55 deputāti. Par Aleksandru Bartaševiču ir nobalsojuši 45 deputāti.

Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.panta otro daļu par 8.Saeimas priekšsēdētājas biedru ar absolūto balsu vairākumu ir ievēlēts Jānis Straume. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Es apsveicu Straumes kungu un aicinu ieņemt vietu prezidijā. Tāpat kā Jēkabsona kungu.

Tātad nākamās ir Saeimas sekretāra vēlēšanas.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis tikai vienu iesniegumu, kur deputāti Einars Repše, Ģirts-Valdis Kristovskis, Ēriks Jēkabsons un Ingrīda Ūdre izvirza Saeimas sekretāra amatam Jāni Reiru.

Vai citu iesniegumu nav? Tātad, ja citu iesniegumu nav, Saeimas sekretāra amatam ir izvirzīta viena kandidatūra. Balsu skaitītāji, vai jūs esat gatavi turpināt savu darbu?

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Cienījamie kolēģi, turpināsim darbu! Turpināsim balsošanu ar vēlēšanu zīmēm. Šajā gadījumā ir viens kandidāts, tātad ir iespēja vai nu par viņu nobalsot, vai arī par viņu nenobalsot, izsvītrojot. Pārējā kārtība ir tieši tāda pati kā iepriekšējos balsojumos. Lūdzu pēc minūtēm 5-6, kad būs sagatavotas vēlēšanu zīmes, nākt aktīvi uz balso?anu!

Sēdes vadītāja. Pašreiz sēdē ir pārtraukums, un pēc signāla lūdzu piedalīties balsošanā. Paldies!

(Pārtraukums)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Vārds balsu skaitīšanas komisijas pārstāvei.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols nr.6 par balsošanas rezultātiem, ievēlot 8.Saeimas sekretāru.

2002.gada 5.novembrī Rīgā, Saeimas namā. Vēlēšanu zīme nr.4.

Kopumā izgatavotas 110 zīmes. Deputātiem izsniegtas 98 zīmes. Sabojātu un nomainītu zīmju nav. Dzēstas atlikušās 12 zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas 98 zīmes. Par derīgām atzītas 98 zīmes. Nederīgu zīmju nav.

Pret visiem kandidātiem balsojuši ir visi tie, kas būs “pret”... tātad tie, kas nav balsojuši “par”. Tātad... jā, ir kļūda... Tātad... Es atvainojos, mums ir kļūda protokolā. ...Nē, ir ievēlēts...

Sēdes vadītāja. Mēs pasludinām nelielu pārtraukumu.

J.Stalidzāne. Balsu skaitītāji, lūdzu, nāciet ātri!

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Tātad mēs esam veikuši 8.Saeimas sekretāra vēlēšanas.

Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes.

 

Deputātiem izsniegtas 98 zīmes. Sabojātu un nomainītu zīmju nav. Dzēstas ir 12 zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas ir 98 zīmes. Par derīgām atzītas ir 98 zīmes. Nederīgu zīmju nav.

Pret visiem kandidātiem balsots ir 22 zīmēs, un par Jāni Reiru ir nobalsojuši 76 deputāti.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.panta otro daļu, par 8.Saeimas sekretāru ar absolūto balsu vairākumu ir ievēlēts Jānis Reirs. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Apsveicam Reira kungu un lūdzam ieņemt vietu Saeimas Prezidijā!

Nākamās ir Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis vienu iesniegumu, un tas ir no politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšsēdētāja Jāņa Jurkāna. Frakcija izvirza Saeimas sekretāra biedra amatam deputāta Aleksandra Bartaševiča kandidatūru.

Vai ir vēl kāds cits iesniegums? Citu iesniegumu nav. (No zāles dep. J.Urbanovičs: “Piekrīt!”) Tātad Saeimas sekretāra biedra amatam ir izvirzīta viena kandidatūra, un balsu skaitītājiem atkal būtu jāsagatavojas darbam.

Lūdzu ziņot par balsošanas kārtību.

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Nu ir pienākusi kārta Saeimas sekretāra biedra vēlēšanām. Tātad mums vēlēšanu zīmēs ir ierakstīts viens kandidāts.

Lūdzam visu darīt tādā pašā kārtībā, kā iepriekš esam darījuši, - nākt un ātri nobalsot, vai nu izsvītrojot, vai atstājot (No zāles dep. J.Urbanovičs: “Svītrot nedrīkst!”) vēlēšanu zīmē šo kandidātu.

Sēdes vadītāja. Saeimas Prezidijs pasludina pārtraukumu. Pēc signāla, lūdzu, dodieties balsot!

Paldies.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja

Ingrīda Ūdre.

Sēdes vadītāja. Vārds Balsu skaitīšanas komisijas pārstāvei!

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmā partija).

Cienījamie kolēģi! Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols nr.7 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot 8.Saeimas sekretāra biedru.

2002.gada 5.novembrī Rīgā, Saeimas namā. Vēlēšanu zīme nr.5.

Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, sabojātu un nomainītu nav. Dzēstas atlikušās 11 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 99 vēlēšanu zīmes. Par nederīgām atzītu zīmju nav.

Pret kandidātu balsojuši 6 vēlēšanu zīmēs.

Par kandidātu nodotās balsis: par Aleksandru Bartaševiču ir nobalsojuši 93 deputāti.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.panta otro daļu par 8.Saeimas sekretāra biedru ar absolūto balsu vairākumu ievēlēts Aleksandrs Bartaševičs. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Apsveicam Bartaševiča kungu un lūdzam ieņemt vietu prezidijā!

Saeimas Prezidijs informē deputātus par to, ka ir saņemts Ministru prezidenta Andra Bērziņa paziņojums.

Rīgā 2002.gada 5.novembrī. Latvijas Republikas 8.Saeimai.

“Paziņoju, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12.pantu līdz ar 7.Saeimas pilnvaru izbeigšanos līdzšinējais Ministru kabinets noliek savas pilnvaras. Atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 9.pantam līdzšinējais Ministru kabinets turpinās pildīt savus amata pienākumus līdz brīdim, kad pie amata pienākumu pildīšanas stāsies jaunais Ministru kabinets.

Cieņā

Ministru prezidents Andris Bērziņš”

Saeimas Prezidijs informē deputātus par to, ka ir saņemts Valsts prezidentes rīkojums nr.8 “Par Ministru kabinetu”.

“Ar šo atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 56.pantam aicinu Einaru Repši sastādīt Ministru kabinetu.

Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Rīgā 2002.gada 5.novembrī.” (Aplausi.)

Vārds paziņojumam partijas “Jaunais laiks” deputātam Arturam Krišjānim Kariņam.

A.K.Kariņš (partija “Jaunais laiks”).

Godātie kolēģi! Godātie klātesošie! Man ir tas prieks un gods jums paziņot, ka pēc šīs sēdes beigām Sarkanajā zālē, tepat blakus, notiks jaunveidojamās valdības deklarācijas parakstīšana.

Paldies!

Sēdes vadītāja. Ar šo Prezidijs paziņo, ka sēde ir slēgta un par nākamo Saeimas sēdi Prezidijs informēs atsevišķi. Paldies!

SATURA RĀDĪTĀJS

8.Saeimas rudens sesijas 1.sēde

2002.gada 5.novembrī

 

8.Saeimas rudens sesijas 1.sēdes atklāšana

- 1.lpp.

Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas uzruna

- 1.lpp.

Balsu skaitītāju ievēlēšana

- 13.lpp.

Mandātu un iesniegumu komisijas ievēlēšana

- 13.lpp.

Mandātu un iesniegumu komisijas ziņojums

- 15.lpp.

Ziņo

- K.Strēlis

- 15.lpp.

Svinīgais solījums

- 17.lpp.

- Dz.Ābiķis

- 17.lpp.

- V.Age?ins

- 18.lpp.

- A.Aleksejevs

- 18.lpp.

- A.Ārgalis

- 19.lpp.

- A.Barta?evičs

- 19.lpp.

- A.Ba?tiks

- 19.lpp.

- M.Bekasovs

- 20.lpp.

- S.Bendrāte

- 20.lpp.

- A.Bērziņš

- 20.lpp.

- G.Bērziņš

- 22.lpp.

- V.-E.Bresis

- 22.lpp.

- A.Brigmanis

- 22.lpp.

- V.Buzajevs

- 23.lpp.

- B.Cilevičs

- 23.lpp.

- I.Circene

- 23.lpp.

- J.Dalbiņš

- 24.lpp.

- O.Deņisovs

- 25.lpp.

- V.Dombrovskis

- 25.lpp.

- I.Druviete

- 25.lpp.

- I.Emsis

- 26.lpp.

- J.Esta

- 26.lpp.

- S.Fjodorovs

- 26.lpp.

- S.Golde

- 27.lpp.

- A.Golubovs

- 28.lpp.

- M.Grīnblats

- 28.lpp.

- M.Gulbis

- 28.lpp.

- E.Jaunups

- 29.lpp.

- Ē.Jēkabsons

- 29.lpp.

- J.Jurkāns

- 29.lpp.

- N.Kabanovs

- 30.lpp.

- P.Kalniņš

- 30.lpp.

- A.Kalvītis

- 31.lpp.

- A.Kampars

- 31.lpp.

- A.Kāposts

- 31.lpp.

- A.K.Kariņš

- 32.lpp.

- V.Karpu?kins

- 32.lpp.

- O.Kastēns

- 32.lpp.

- A.Kir?teins

- 33.lpp.

- U.M.Klauss

- 34.lpp.

- A.Klementjevs

- 34.lpp.

- P.Kļaviņš

- 34.lpp.

- G.Krasts

- 35.lpp.

- V.Kri?topans

- 35.lpp.

- Ģ.-V.Kristovskis

- 35.lpp.

- A.Krūmiņš

- 36.lpp.

- S.Ķikuste

- 36.lpp.

- J.Lagzdiņš

- 36.lpp.

- A.Laksa

- 36.lpp.

- A.Latkovskis

- 37.lpp.

- L.Liepiņa

- 37.lpp.

- A.Mackevičs

- 37.lpp.

- P.Maksimovs

- 38.lpp.

- V.Muižniece

- 39.lpp.

- L.Mūrniece

- 39.lpp.

- A.Naglis

- 39.lpp.

- P.Ontužāns

- 39.lpp.

- V.Orlovs

- 40.lpp.

- I.Ostrovska

- 40.lpp.

- L.Ozoliņš

- 40.lpp.

- R.Pauls

- 41.lpp.

- K.Peters

- 42.lpp.

- A.Pētersons

- 42.lpp.

- M.Pietkevičs

- 42.lpp.

- R.Pīks

- 43.lpp.

- J.Pliners

- 43.lpp.

- A.Radzevičs

- 43.lpp.

- J.Reirs

- 44.lpp.

- E.Rep?e

- 45.lpp.

- I.Ribakovs

- 45.lpp.

- I.Rībena

- 45.lpp.

- A.Rugāte

- 46.lpp.

- M.Segliņš

- 46.lpp.

- A.Seile

- 46.lpp.

- A.Slakteris

- 47.lpp.

- J.Sokolovskis

- 47.lpp.

- I.Solovjovs

- 47.lpp.

- J.Stalidzāne

- 48.lpp.

- V.Stepaņenko

- 48.lpp.

- J.Straume

- 48.lpp.

- J.Strazdiņš

- 49.lpp.

- K.Strēlis

- 50.lpp.

- K.?adurskis

- 50.lpp.

- V.Šiliņš

- 50.lpp.

- A.Šķēle

- 51.lpp.

- S.Šķesters

- 51.lpp.

- I.Šlesere

- 51.lpp.

- A.?lesers

- 52.lpp.

- E.Šņepste

- 53.lpp.

- P.Tabūns

- 53.lpp.

- A.Tolmačovs

- 53.lpp.

- D.Turlais

- 54.lpp.

- I.Ūdre

- 54.lpp.

- A.Ulme

- 54.lpp.

- J.Urbanovičs

- 55.lpp.

- A.Vidavskis

- 55.lpp.

- Dz.Zaķis

- 55.lpp.

- A.Ziedone-Kantāne

- 56.lpp.

- R.Zīle

- 56.lpp.

- Ē.Zommere

- 56.lpp.

- Ē.Zunda

- 56.lpp.

8.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana

- 58.lpp.

Saeimas Prezidija vēlēšanas

- 58.lpp.

Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

- 58.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. nr.2)

- 58.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 58.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanām

- 58.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 58.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. nr.3)

- 59.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 59.lpp.

Saeimas priekšsēdētājas biedra vēlēšanas

- 60.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas priekšsēdētājas biedra vēlēšanām

- 60.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 60.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. nr.4)

- 62.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 62.lpp.

Saeimas priekšsēdētājas biedra vēlēšanas

- 62.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas priekšsēdētājas biedra vēlēšanām

- 62.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 63.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. nr.5)

- 63.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 63.lpp.

Saeimas sekretāra vēlēšanas

- 64.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas sekretāra vēlēšanām

- 65.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 65.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. nr.6)

- 65.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 65.lpp.

Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas

- 67.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas informācija par Saeimas sekretāra biedra vēlēšanām

- 67.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 67.lpp.

Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (prot. nr.7)

- 68.lpp.

Ziņo

- dep. J.Stalidzāne

- 68.lpp.

Ministru prezidenta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu

- 69.lpp.

Nolasa

- Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

- 69.lpp.

Latvijas Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas rīkojums nr.8 par Ministru prezidenta kandidātu Einaru Repši

 

- 69.lpp.

Nolasa

- Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

- 69.lpp.

Paziņojums par jaunveidojamās valdības deklarācijas parakstīšanu

- dep. A.K.Kariņš

- 69.lpp.

Trešdien, 28.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Martin Vítek
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu tikšanās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Dauren Karipov
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
16:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sharon Rappaport-Palgi