Latvijas Republikas 7.Saeimas rudens sesijas astotā sēde

2002.gada 24.oktobrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume.

Satura rādītājs

Balsojumi

Sēdes vadītājs. Labrīt, godātie deputāti! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sāksim 24.oktobra Saeimas sēdi.

Ir saņemti priekšlikumi par izmaiņām darba kārtībā.

Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz iekļaut nodošanai komisijām likumprojektu “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā”. Vai ir iebildumi? Nav iebildumu. Iekļaujam pēc darba kārtības 5.jautājuma.

Juridiskā komisija lūdz izslēgt no šīsdienas sēdes darba kārtības likumprojektu “Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Ebreju kopienai” un neiekļaut to Saeimas darba kārtībā līdz šā gada 4.novembrim. Ir iebildumi? Argumentēt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par Juridiskās komisijas priekšlikumu - izslēgt no sēdes darba kārtības likumprojektu “Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Ebreju kopienai”. Lūdzu rezultātu! Par - 28, pret - nav, atturas - 25. Likumprojekts izslēgts no darba kārtības.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šīsdienas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Enerģētikas likumā”. Deputātiem iebildumu nav. Iekļaujam pēc darba kārtības 5.jautājuma.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut šīsdienas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Publisko aģentūru likumā” izskatīšanai pirmajā lasījumā. Iebildumu nav. Iekļaujam darba kārtības beigās.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un lūdz izskatīt šīsdienas sēdē likumprojektu “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem””. Ir ierosinājums šā likumprojekta nodošanu komisijām iekļaut šīsdienas sēdes darba kārtībā. Iebildumu nav. Iekļaujam pēc darba kārtības 5.jautājuma.

Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”” izskatīt pēc darba kārtības 52.punkta. Deputāti piekrīt.

Izskatām darba kārtības pirmo sadaļu - Saeimas Prezidija ziņojumus par saņemtajiem likumprojektiem.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Farmācijas likumā” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi Lauksaimniecības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Runāt vēlas deputāts Aivars Tiesnesis. Lūdzu!

A.Tiesnesis (Tautas partijas frakcija).

Godājamais prezidij! Cienījamie kolēģi! Dokumenta nr.5122 sakarā ir lūgumiņš.

Šis dokuments jeb šis mūsu lēmums ir ļoti svarīgs tieši lauksaimniekiem. Kādēļ? Tādēļ, ka šobrīd mēs esam jau deklarējuši savu iestāšanos Eiropas Savienībā, esam formulējuši, ka esam pilnībā gatavi uzņemties dalībvalsts saistības kopējā politikā. Momentā, kad mēs būsim uzņēmušies šīs saistības, Latvijā veidosies zināma preču pārprodukcija. Ir problēmas ar iekšējā tirgus aizsardzību. Varētu iedarbināt intervences mehānismu, kā arī panākt, lai būtu pilnībā izstrādāts mehānisms kvotu aprēķināšanā lauksaimniecības produkcijas ražošanai un preču ieviešanai. Komisijas vārdā mēs lūdzam piešķirt šim likumprojektam steidzamību.

Sēdes vadītājs. Vispirms likumprojekts ir jānodod komisijai. Vai ir iebildumi pret nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Paldies.

Jūsu priekšlikums ir izskatīts. Tādā gadījumā, ja nav iebildumu, darba kārtības beigās mēs izskatīsim šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Nav iebildumu, kolēģi? Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Eiropas Kopienas dalībvalstu konvenciju par ārvalstu kriminālsodu izpildi” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un Ārlietu komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Runāt vēlas deputāts Leons Bojārs. Lūdzu!

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamais prezidij! Cienījamie kolēģi! Šis likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” ir ļoti interesants un apjomīgs. Diemžēl sāk tajā iestrādāt nepatīkamas lietas.

Ierosina trešo daļu papildināt ar šādu teikumu: “Ietekmes novērtējums nav nepieciešams paredzētajām darbībām, kuras saistītas ar valsts aizsardzības un drošības objektiem.”

Mēs atceramies, ko šeit atstāja Padomju Savienības armija. Mēs atceramies Skrundas lokatora iedarbību uz dzīvniekiem un cilvēkiem, un droši vien tā vēl līdz pat šim laikam turpinās. Un tāpēc tādu normu likumā iestrādāt nevar! Visiem ir jārūpējas par vidi. Ne jau vieni mēs dzīvojam šinī pasaulē, un tāpēc nevar pieļaut, ka kāds ālējas vai kaut ko citu dara.

Un tagad, redziet, ir jau vēl arī citas bezatbildīgas darbības armijā - izlieto dažādas sprāgstvielas, izlieto arī citu munīciju, kura arī iedarbojas negatīvi uz vidi. Un tāpēc tā ietekme ir jākontrolē, un tāda rīcība nevar būt pieļauta bez kontroles. Un mums vienmēr ir jāatceras arī tas, ka Baltijas jūrā savulaik nogremdēja ķīmiskos ieročus, un tie pēc gadiem pieciem, liekas, radīs diezgan lielas komplikācijas Baltijas jūrā, un tas attieksies arī uz Latvijas zvejniekiem un uz Latvijai piederošo jūras teritoriju.

Ir lietas, kuras mēs pieļaujam neapdomāti. Tāds ir arī jautājums par celulozes kombināta celtniecību pie Daugavas. Vēl pagājušajā gadsimtā tika izraudzīta vieta pie Daugavas, kur celt kombinātu, tomēr ķīmiķi aicināja necelt to kombinātu, jo tam būtu negatīva ietekme uz dzeramo ūdeni, ko ņem no Daugavas. Tā tas bija pirms 15-20 gadiem. Arī toreiz bija parādījies tāds projekts. Diemžēl visi šos norādījumus, kurus toreiz deva zinātnieki, tagad ignorē Zemkopības ministrija, noslēdzot sadarbības līgumu ar Zviedrijas un Somijas papīra ražotājiem… Tika jau izraudzīta vieta pie Daugavas. Un kas tagad notiek? Ko tad investori lika iestrādāt līgumā no Latvijas puses? To, ka no investoriem netiks pieprasīta vides normatīvu ievērošana, bet ka tiks pieprasīta tikai labu tehnisko paņēmienu izmantošana celulozes rūpniecībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka investori pilnībā noņem no sevis atbildību par vides aizsardzību, par to negatīvo ietekmi, ko radīs celulozes kombināts. Protams, ka tā jau nav nedz Zviedrijas, nedz Somijas teritorija - Latvijā viņi var tā darīt!

Tagad zviedri jau “aizlaidās” projām, jo viņi tomēr saprata, ka Eiropas Savienības prasības neatļauj tā ālēties, kā viņi gribēja to te izdarīt.

Diemžēl projekta izstrāde turpinās un slepenībā tiek turēti visi tie pētījumi par ietekmi, kādi uz vidi būs šā kombināta darbībai, ja tas tomēr tiks uzcelts. Un pats nepatīkamākais ir tas, ka visus celulozes kombinātus vienmēr izvieto tuvāk pie jūras vai tajās vietās, kur upēm ir liela caurtece, bet Latvijas variantā diemžēl caurteces nav - visi atkritumi un pārstrādātais ūdens tiks ievadīts Pļaviņu HES ūdenskrātuvē. Tātad pēc 7-10 gadiem Daugavas ūdeni mēs Rīgā vairs nevarēsim izmantot kā dzeramo ūdeni. Un, kas attiecas uz zivtiņām Daugavā, Rīgas jūras līcī, tās būs piesātinātas ar dioksīniem, un tās nevarēs izmantot pārtikā. Redziet, līdz kam ir nonākuši mūsu Zemkopības ministrijas darbinieki, kas, neveicot konsultācijas ar Latvijas zinātniekiem, Latvijas speciālistiem, paļaujas tikai uz ārzemniekiem! Viņiem maksā ļoti lielas naudas summas, bet ārzemniekus absolūti neinteresē, kas notiks ar Latvijas dabu, kas notiks ar Latvijas dzeramo ūdeni. Jūs labi zināt, ka dzeramā ūdens problēmas pasaulē jau ir radījušas problēmas. Es negribu, lai tādas tiktu radītas arī Latvijā un it sevišķi Rīgā. Daugavas ūdeņus pārtikai izmanto pāri par pusmiljona cilvēku, un mēs nevaram pieļaut, lai tā tiktu sagandēta!

Tāpēc šis grozījumu projekts ir labs, bet tas ir diemžēl jāpapildina. Un tas ir jāpapildina konkrēti tā, lai Latvijā netiktu izvietotas kaitīgo ķīmisko atkritumu dedzinātavas un lai Latvija netiktu pārvērsta par Eiropas izgāztuvi, kur tiks savesti radioaktīvie atkritumi un visdažādākās ķimikālijas.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Viens ir runājis “pret”. Vai kāds vēlas runāt “par”? Neviens nevēlas.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta nodošanu komisijai! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret un atturas - nav. Likumprojekts nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Baldzēna, Burvja, Labanovska, Lejas un Salkazanova iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”” nodot Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. (Starpsauciens: “Jābalso!”)

Deputāts Pēteris Salkazanovs vēlas runāt “par”.

P.Salkazanovs (Sociāldemokrātu savienības frakcija).

Labrīt, augsti godātais prezidij! Labrīt, cienījamie deputāti!

Grozījumi pievienotās vērtības nodoklī skar sabiedriskā transporta pakalpojumus: pasažieru regulāros pārvadājumus ar autobusiem, pasažieru regulāros pārvadājumus ar pilsētas elektrotransportu - tramvajiem un trolejbusiem, pasažieru regulāros pārvadājumus ar dzelzceļa transportu, autobusu sniegtos pakalpojumus sabiedriskajā transportā, biļešu tirdzniecību, autobusu apkalpo?anu un informācijas sniegšanas pakalpojumus.

Šis priekšlikums parlamentā no Sociāldemokrātu savienības puses ir iesniegts jau otro reizi, pirmoreiz tas notika maijā. Ar balsu vairākumu deputāti toreiz to noraidīja. Es ceru, ka šoreiz mazliet precizētā redakcijā deputāti tomēr atbalstīs šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums pirmām kārtām ir saskaņots ar Eiropas Savienības direktīvas “H” pielikumu, par kuru mēs bieži vien runājam. Tātad runa ir par pievienotās vērtības nodokļa samazinātu likmi.

Arī Eiropas Savienības valstīs “H” pielikums nosaka to, ka arī Eiropas Savienības valstis pasažieru pārvadājumiem ir ieviesušas samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi. Arī lielākā daļa no kandidātvalstīm ir izdarījušas to pašu: Čehijā pievienotās vērtības nodokļa samazinātā likme transportam ir 5%, Lietuvā - 5%, Polijā - 7%, Rumānijā - 9%, Slovākijā - 6 procenti.

Es domāju, ka mūsu pasažieru pārvadātāji nestrādā vienādas konkurences apstākļos ar pārējo valstu pasažieru pārvadātājiem, savukārt grozījumi dos iespēju palielināt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas apjomu, jo iedzīvotājiem, kuri pārvietosies ar sabiedrisko transportu, šis transporta pakalpojums būs lētāks. Tādējādi šo pakalpojumu apjoms pieaugs un reālajiem budžeta ienākumiem tas nekādu mīnusu neradīs. Tajā pašā laikā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji tikai no pievienotās vērtības nodokļa grozījumiem vien iegūs 4,2 miljonus latu. Tā ir starpība starp pievienotās vērtības nodokli 18% apmērā, kas pastāv šodien, un 9% lielo nodokli, kāds ir paredzēts, ieviešot šos grozījumus.

Nenoliedzami šis priekšlikums ir saskaņots ar Latvijas Pašvaldību savienību un ar Latvijas Pasažieru auto pārvadātāju asociāciju, un aprēķini par šiem ieguvumiem, par šo starpību, kas veidojas budžetā 4,2 miljonu latu apmērā, ir Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas aprēķini, kas tika sagatavoti, lai pamatotu šo priekšlikumu.

Kā jau es teicu, budžets reāli iegūs no tā, ka pieaugs pakalpojumu apjoms, un tādējādi ieguvēji katrā ziņā būs iedzīvotāji, jo neviens cits kā vien tieši iedzīvotāji, kas saņem šo pakalpojumu, maksā pievienotās vērtības nodokli. Bez tam lielākoties ar sabiedrisko transportu brauc tie cilvēki, kuri nesaņem lielas algas. Tātad pamatā tie ir Latvijas mazturīgie iedzīvotāji, kuri izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas, no vienas puses, tiek dotēti no valsts ar 5 miljoniem plus vēl šie 4 miljoni. Tādējādi šie pakalpojumi iedzīvotājiem kļūs arvien lētāki.

Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Viens ir runājis “par”. “Pret” runāt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta nodošanu komisijām! Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 2, atturas - 44. Likumprojekts komisijām netiek nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Aizsardzības un iekšlietu komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

“Par” vēlas runāt deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais prezidij! Augsti godātie deputāti! Aizsardzības un iekšlietu komisija izstrādāja grozījumus Krimināllikumā, kuri skar narkotiku lietas. Tika izveidoti vairāki jauni panti, un līdz ar to faktiski mums ir jānosaka šī piekritība, uz kurieni tiek sūtītas šīs lietas, un tikai tāpēc šie grozījumi būtu nepieciešami. Līdz ar to man ir lūgums iekļaut šo likumprojektu darba kārtībā, izskatīt to pirmajā lasījumā, kā arī atzīt to par steidzamu. To jums lūdz arī komisija.

Sēdes vadītājs. Paldies! Iebildumu pret likumprojekta nodošanu komisijām nav. Tātad iekļaujam darba kārtības beigās.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav. Komisija lūdz iekļaut šo likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā šīsdienas sēdes darba kārtībā. Deputāti neiebilst. Iekļaujam darba kārtības beigās.

Saeimas Prezidijs ierosina Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Kārlis Leiškalns vēlas runāt “par”. Lūdzu!

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Priekšsēdētāja kungs! Balstoties uz Saeimas kārtības rulli, es lūdzu parlamentu šo Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sagatavoto likumprojektu izskatīt šodien bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Iekļaujam darba kārtībā.

Deputāte Jevgenija Stalidzāne. Lūdzu!

J.Stalidzāne (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Runa ir par to, kāpēc mēs šodien tik ļoti steidzamies ar dažādu likumprojektu “stumšanu” steidzamības kārtībā, lai tos izskatītu jau šodien, neatliekot uz vēlāku laiku un nerēķinoties ar tālākajām sekām. Es domāju, ka šos likumprojektus, arī Enerģētikas likumu un pārējos, kuri tiek virzīti ārkārtīgā steigā, lai tos varētu izskatīt pirmajā lasījumā jau šodien pat bez papildu apspriešanas komisijā... šāda steiga nav vietā, un mēs to nedrīkstam darīt. Tas pirmām kārtām atstās ļoti sliktu iespaidu arī uz visu pārējo likumdošanu, kas turpināsies nākamajos četros gados.

Sēdes vadītājs. Paldies. Grozījumi Enerģētikas likumā jau ir iekļauti izskatīšanai pirmajā lasījumā, bet tagad balsosim par Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikumu - iekļaut darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” izskatīšanai jau šodien. Lūdzu zvanu!

K.Leiškalns. Dāmas un kungi!

Sēdes vadītājs. Es atvainojos, pašlaik balsosim par likumprojekta iekļaušanu šīsdienas sēdes darba kārtībā! Bija iebildumi, tāpēc mums ir jābalso. Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - 3, atturas - 1. Tiek iekļauts darba kārtības beigās.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis desmit deputātu ierosinājumu iekļaut šīsdienas sēdes darba kārtībā divus lēmumu projektus “Par Pētera Salkazanova atsaukšanu no Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas” un “Par Pētera Salkazanova ievēlēšanu Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā”. Iebildumu nav. Tiek iekļauts sēdes darba kārtības beigās.

Informēju jūs, ka Saeimas Prezidijs ir piešķīris bezalgas atvaļinājumu šā gada 17.oktobrī deputātiem Jānim Jurkānam, Inesei Birzniecei un Jānim Ādamsonam.

Izskatīsim lēmuma projektu “Par Andra Zaviļeiska iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Dzintars Rasnačs.

 

Dz.Rasnačs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Labrīt, godātie deputāti! Saeimas Juridiskā komisija izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto lēmuma projektu “Par Andra Zaviļeiska iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi” un secināja, ka minētā kandidatūra ir atbalstāma.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu: “Iecelt Andri Zaviļeiski par Siguldas tiesas tiesnesi.” Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 2. Lēmums pieņemts.

Nākamais lēmuma projekts - “Par Andra Jonikāna iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja arī otru tieslietu ministres Ingrīdas Labuckas parakstītu ieteikumu - iecelt Andri Jonikānu Ludzas rajona tiesas tiesneša amatā. Un arī šoreiz Juridiskā komisija secināja, ka minētā kandidatūra ir atbalstāma.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu: “Iecelt Andri Jonikānu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi.” Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 3. Lēmums pieņemts.

Nākamais lēmuma projekts - “Par Lilijas Kanaviņas iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi”.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Juridiskā komisija izskatīja arī trešo tieslietu ministres Ingrīdas Labuckas parakstīto ieteikumu un atbalstīja lēmuma projektu par Lilijas Kanaviņas iecelšanu Aizkraukles rajona tiesas tiesneša amatā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu: “Iecelt Liliju Kanaviņu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi.” Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - nav, atturas - 1. Lēmums pieņemts.

Nākamais lēmuma projekts - “Par piekrišanu Saeimas deputāta Venta Baloža saukšanai pie administratīvās atbildības”.

Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāte Vineta Muižniece.

V.Mui?niece (Tautas partijas frakcija).

Godātie Saeimas deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr.5095. Bez tam lūdzu sameklēt arī papildlapu - dokumentu nr.5095-a, kurš tika sagatavots, lai novērstu nelielu tehnisku kļūmi lēmuma projekta preambulā.

Tātad Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Valsts policijas Ceļu policijas pārvaldes iesniegumu par administratīvo pārkāpumu, kuru izdarījis deputāts Vents Balodis.

Jums izdalītajos dokumentos ir ietverta administratīvā protokola kopija, kurā redzama pārkāpuma būtība, proti, automašīnas sadursme. Deputāts nenoliedz notikušo faktu, nekādi politiski apstākļi šeit nav bijuši. Vents Balodis ir piekritis viņa sodīšanai.

Līdz ar to komisija vienbalsīgi atbalstīja lēmuma projektu: “Piekrist 7.Saeimas deputāta Venta Baloža saukšanai pie administratīvās atbildības.”

Aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu: “Piekrist 7.Saeimas deputāta Venta Baloža saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto pārkāpumu.” Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - 2, atturas - 3. Lēmums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Aija Barča.

A.Barča (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Godājamais prezidija priekšsēdētāj, prezidija locekļi un kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” otrajā lasījumā.

Atgādinu, ka likumprojekts pagājušajā Saeimas sēdē tika atzīts par steidzamu.

1.priekšlikums. Iesniedzis deputāts Kārlis Leiškalns. Komisija nav atbalstījusi. (No zāles dep. K.Leiškalns: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. - deputāta Kārļa Leiškalna priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - nav, atturas - 61. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Barča. 2.priekšlikums. Iesniedzis deputāts Valdis Ģīlis. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

A.Barča. 3.priekšlikums. Iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija. Atbildīgā komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Barča. 4.priekšlikums. Iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Barča. 5.priekšlikums. Iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Barča. Un 6.priekšlikums ir par likuma spēkā stāšanās laiku. To iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””. Otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Aija Barča.

A.Barča (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Izskatot steidzamības kārtā šo likumprojektu, komisija ir saņēmusi un izstrādājusi divus priekšlikumus, no kuriem 1. ir sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija. Atbildīgā komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Barča. 2.priekšlikums. To sagatavojusi Sociālo un darba lietu komisija par likuma spēkā stāšanās laiku. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai”. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj, cienījamie deputāti! Likumprojekta otrajam lasījumam nekādi papildpriekšlikumi nav iesniegti.

Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - nav, atturas - 7. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Repatriācijas likums””. Trešais lasījums.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā - deputāte Inese Birzniece.

I.Birzniece (frakcija “Latvijas ceļš”).

Labdien, godātie deputāti! Dokuments nr.5100, likumprojekts “Grozījumi likumā “Repatriācijas likums”” trešajā lasījumā.

1.priekšlikums ir redakcionāls, un tas ir saņemts no Juridiskā biroja. Mēs atbalstījām.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Birzniece. 2.priekšlikums saņemts no deputāta Kiršteina. Neatbalstījām.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 2.priekšlikumu. Aleksandrs Kiršteins.

A.Kir?teins (Tautas partijas frakcija).

Godājamais prezidij! Godājamie deputāti! Šajā gadījumā ar ikgadējo aptauju nav domāts referendums, kas izmaksātu miljonu, bet te ir domātas aptaujas izlases kārtībā, ko var organizēt kā mērķaptaujas gan dažādos reģionos, gan pilsētās, gan laukos, un aptaujāto skaits varētu būt no tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem. Šis jautājums ir saskaņots un attiecīgi apspriests ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadību. Pašreizējā situācija ir tāda, ka valsts iestādēs nav nekādu datu. Tām ir gan Eiropas Savienības neoficiālas aptaujas dati, gan dažādu laikrakstu aptaujas rezultāti par cilvēkiem, kuri nav Latvijas pilsoņi un kuri kādreiz nākotnē gribētu doties projām no Latvijas - tātad vēlētos repatriēties vai nu uz savu dzimteni, vai daļa, kuri nevar paciest dzīvošanu, teiksim, mazā valstī kaut kādu psiholoģisku iemeslu dēļ, būtu gatava pārcelties uz kādu lielvalsti, un mums, deputātiem, nav absolūti nekādu tiesību viņiem liegt šīs iespējas. Ja mēs noraidām šo priekšlikumu, tad faktiski mēs atzīstam, ka Latvijā nenotiek vis integrācija, bet ka mēs ar spēku piespiežam cilvēkus uzturēties, teiksim, latviskos reģionos.

Es teiktu tā: tiem, kuri negrib integrēties, kuri varbūt tiešām grib izbraukt uz augsti attīstītām Rietumu valstīm un kurus nekas Latvijā nesaista - un tādu ir 250 000 -, referendumā, kā jūs atceraties, nobalsoja pret Latvijas neatkarību.

Man personīgi nav nekas iebilstams pret šiem cilvēkiem, bet man nav skaidra komisijas nostāja. Ja valsts iestāžu darbinieki ir gatavi veikt šādas mērķaptaujas un ja tas neizmaksā ļoti dārgi, tad kāpēc gan komisija uzskata, ka valsts ierēdņiem nebūtu jāzina vismaz aptuvena statistika par tiem cilvēkiem, kuri grib izbraukt no Latvijas, lai repatriētos uz savu dzimteni vai lai nākotnē izbrauktu, teiksim, uz dažādām Eiropas Savienības valstīm psiholoģisku vai citu apsvērumu dēļ.

Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Pēteris Tabūns.

 

P.Tabūns (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šis Kiršteina kunga priekšlikums ir ļoti būtisks, un līdzīgs bija arī Vidiņa kunga priekšlikums iepriekšējā lasījumā. Diemžēl deputāti to neatbalstīja, lai gan šis priekšlikums ir būtisks jebkurā aspektā.

Cienījamie kolēģi, mēs esam aizmirsuši, ka 50 gadus šeit valdīja okupācija! Dekolonizācijas process ietver arī šo cilvēku labprātīgu aizbraukšanu. Vai tiešām mēs esam aizmirsuši tik elementāras lietas? Šie cilvēki negrib dzīvot svešā valstī, kurā viņi atrados tagad - pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas. Un šādu cilvēku ir daudz. Krievijas vēstniecības dati gan svārstās - 30 tūkstoši, 40 tūkstoši, līdz pat 60 tūkstošiem. Šie cilvēki vairs negrib dzīvot šeit! Viņi grib atgriezties savā dzimtenē. Un tas tikai palīdzētu kaut drusciņ normalizēt šo procesu, mazinātu šīs nekārtības un tā tālāk un tā joprojām.

Tātad ko mēs darīsim - varbūt naturalizēsim šos cilvēkus piespiedu kārtā? Varbūt liksim viņiem šeit dzīvot pat tad, kad viņi to negrib? Vai valstij ar to ir jānodarbojas vai nav, cilvēki mīļie? Protams, ir! Un tādēļ valstī taču jābūt kādai institūcijai, kura nodarbotos ar to. Tāda ir elementārā loģika! Kāda cita loģika te varētu būt? Tāpēc, kolēģi, atbalstīsim šo priekšlikumu!

Un Kiršteina kungs jau teica, ka tas attiecīgi ir saskaņots ar konkrētajām institūcijām, un tad viss būtu normāli. Šādai uzskaitei ir jābūt, un šiem cilvēkiem ir jāpalīdz! Mēs šajā Saeimā nodibinājām šādu grupu, un tā vēl darbojas. Diemžēl tā netika atbalstīta no valsts institūciju puses. Ir atbalsta grupu, kuru mēs parlamentā izveidojām, lai cilvēkiem palīdzētu. Mēs esam devuši, tā sakot, pat savus līdzekļus, lai viens otrs, kurš to gribēja, aizbrauktu. Un viņš ar asarām acīs mums pateicās, ka beidzot var aizbraukt uz savu dzimteni. Nu sapratīsim taču elementāru lietu un nespiedīsim visus šos cilvēkus naturalizēties!

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Antons Seiksts.

A.Seiksts (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātais priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Nu atcerēsimies taču, ka vēlēšanas ir pagājušas! Es gribu informēt godāto Saeimu, ka kolēģis Aleksandrs Kiršteina kungs nav informēts par to, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki Mairas Rozes un Jura Dombrovska personā kategoriski noprotestēja šāda priekšlikuma ieviešanu, jo tas pirmām kārtām absolūti nesaskan ar elementārām cilvēktiesību normām. Nav nekāda mehānisma, kā to varētu veikt. Es atkārtošu to, ko teicu jau pirmajā lasījumā: “Vai kāju durvīs liksi? Varbūt iesi un lauzīsies dzīvoklī, prasīdams: “Kad tu brauksi? Vai tu vēl gribi braukt vai negribi?””

Otrkārt. Arī Finansu ministrija to noprotestēja tamdēļ, ka šāds darbs prasa arī naudu. Repatriācijas centra fondā šobrīd ir 51 000 latu, ar kuriem cilvēkus nevar nodrošināt pat ar koferi. Jādomā, ko mēs darām! Es vēlreiz lūdzu aizejošo Saeimu neiestrādāt bezatbildīgas normas!

Es šajā kontekstā piekrītu Stalidzānes kundzei, ka ar godu un cieņu ir jāpabeidz mūsu darbs, nevis jāspēlē teātris, kā tas notika pirms vēlēšanām.

Es ļoti lūdzu noraidīt kolēģa Aleksandra Kiršteina priekšlikumu!

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Juris Vidiņš.

J.G.Vidiņš (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godājamie kolēģi un augsti godājamais Seiksta kungs! Ja mēs labi uzmanīgi izlasām šo likumu, tad redzam, ka likuma preambulā ir rakstīts, ka Latvijas valsts veicina sveštautiešu repatriāciju uz etniskajām dzimtenēm. Mehānisms jeb veids, kādā šī veicināšana notiek, nav likumā iestrādāts. Kā jūs atceraties, Repatriācijas centrs bija izstrādājis pilnīgi jaunu Repatriācijas likumu, lai kaut kādā veidā dabūtu ārā šo preambulā noteikto - sveštautiešu repatriāciju uz etniskajām dzimtenēm.

Nodibinājām Repatriācijas grupu, un pie mums vērsās ļoti daudzi cilvēki, kuri tiešām grib izbraukt no Latvijas. Un visinteresantākais ir tas, kas skar iepriekšējā likumā noteiktās normas, ka Repatriācijas centram ir jādara šī lieta. Viņi principā neko nedarīja, un visu informāciju, cik ir tādu cilvēku, kas grib no Latvijas braukt projām, piemēram, uz Krieviju, Repatriācijas centrs dabūja no Krievijas vēstniecības. Tā ir tā paradoksālā lieta, ka mēs pašu valstī nezinām, cik sveštautiešu grib repatriēties uz savām dzimtenēm! Repatriācijas centrs, par nožēlu, negrib piekrist šīm tendencēm, ko mēs Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā izskatījām. Viņi grib uzskaitīt tikai tos cilvēkus, kuri ir iesnieguši dokumentus izbraukšanai. Aizbildinās ar to, ka, lai apzinātu visus pārējos, ir jāveic ļoti liels darbs.

Es gribētu, kolēģi, vērst jūsu uzmanību uz sekojošo. Ja mēs zinātu, cik šādu cilvēku ir (pēc Starptautiskās migrācijas organizācijas datiem, tādu ir apmēram 100 tūkstoši), tad mēs varētu vērsties pie Rietumu valstīm, lai tās palīdz mums atrast finansiālus līdzekļus šo cilvēku atbalstīšanai, lai viņi varētu aizbraukt. Principā, kā jau šeit iepriekš runājušie teica, mēs viņus piespiežam šeit dzīvot. Jo pārceļošana atpakaļ uz etnisko dzimteni - tas nav lēts prieks. Lai viņus tur nodrošinātu ar dzīvojamo platību un iekārtotu darbā, tas maksā apmēram 6000 latu uz katru cilvēku. Latvijas valsts budžetā šādi līdzekļi nav paredzēti, tādēļ ka, protams, Latvijas valstij tas būtu liels slogs. Taču Ārlietu ministrija varētu vērsties pie Rietumeiropas valstīm, it sevišķi pie Jaltas konferences dalībvalstīm, kas ir līdzatbildīgas par esošo situāciju Latvijā, pēc materiālās palīdzības šiem cilvēkiem.

Es aicinu atbalstīt Kiršteina kunga priek?likumu.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Aleksandrs Kiršteins - otro reizi.

A.Kiršteins. Godājamais prezidij! Godājamie deputāti! Seiksta kunga naivums ir tiešām apbrīnojams, un mani vispār pārsteidz tas, ka šāds cilvēks tik ilgi ir vadījis Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, nākdams te un stāstīdams muļķības, ko viņam kāds darbinieks ir teicis! Es esmu šo jautājumu apspriedis tieši ar vadību, es varu atkārtot - ar Bičevska kungu.

Otrkārt. Šeit nav domāti piespiedu pasākumi. Mani izbrīna tas, ka daži cilvēki, kas ar savu totalitāro domāšanu ir pieraduši domāt, ka anketēšana ir tas pats, kas kaut kādi piespiedu pasākumi vai arī izraidīšana, sajauc pilnīgi dažādas lietas. Ja jau Seiksta kungs ir tik gudrs, tad lai pasaka šeit visai Saeimai skaitļus, cik ir tādu cilvēku, kas gribētu repatriēties atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm, un cik ir tādu cilvēku, kas gribētu pārcelties uz dzīvi Eiropas Savienībā! Kāpēc mums šie skaitļi nav iedoti? Un kāpēc daži tik ļoti kautrējas veikt šādas aptaujas? Es vēlreiz saku - izlases aptauju veidā no valsts iestādēm varam mēģināt dabūt šos datus. Kāpēc Eiropas Savienībai jānāk šeit un jānodarbojas, Seiksta kungs, ar anketēšanu? Kāpēc ar to nodarbojas laikraksti?

Tālāk. Vai tiešām jūs domājat, ka 500 vai 1000 anketas, ko izsūta pa pastu, ir kaut kas ļoti slikts un maksā milzīgu naudu? Un, ja jau kāds negrib, lai tad viņš uz tām neatbild!

Un nākamais jautājums Seiksta kungam. Kas ir labāk? Vai labāk ir zināt jau iepriekš, ko domā, teiksim, 10 vai 20, vai 30, vai 50 tūkstoši? Es nezinu, manā rīcībā ir tikai tā aptauja, tie statistikas dati, kas bija publicēti laikrakstā “Diena”. Tur bija teikts, ka 10-15% nepilsoņu nejūtas piederīgi Latvijas valstij. Un tas nav ne kaut kas labs, ne arī kaut kas slikts. Viņi vienkārši ir dzīvojuši citā kultūrā. Un mēs nezinām, kur viņi gribētu no šejienes aizbraukt tad, kad viņiem šādi apstākļi pavērtos. Tas, ka mēs varētu aptaujāt daļu no viņiem un uzzināt šo vispārējo tendenci, - es nedomāju, ka tas būtu uzskatāms par kaut kādu briesmīgu noziegumu.

Un pēdējais jautājums. Kas ir labāk? Vai labāk ir tad, ja valsts iestādes zina un rēķinās ar to, ka, piemēram, 20-30 tūkstoši gribētu izbraukt uz bagātākām valstīm un tur dzīvot, vai arī labāk ir izlikties un turpināt dzīvot neziņā, un tad pēkšņi būt pārsteigtiem par to, ka mums parādās, teiksim, 50 000 cilvēku rinda pie ārvalstu vēstniecībām vai vēl kaut kur, vai par to, ka cilvēki mēģina izceļot nelegāli? Tā ka šeit, es vēlreiz atkārtoju, tas ir elementāri… Un, tā kā mēs jau esam tur ierakstījuši, ka reģistrēšana un kaut kāda uzskaite tik un tā notiek, tad kāpēc tik milzīgi iebildumi ir pret kaut kādu anketēšanu izlases veidā? Varētu būt pat tikai 500, varbūt tikai daži simti... kā es teicu, gan pilsētās, gan citur... Tāpēc es vēlreiz aicinu atbalstīt.

Un tas arguments par noteikumiem ir ārkārtīgi smieklīgs arguments, Seiksta kungs! Ministru kabinets izstrādā noteikumus katrai procedūrai.

Sēdes vadītājs. Antons Seiksts - otro reizi.

A.Seiksts. Kiršteina kungs! Es mēģināšu nenolaisties līdz jūsu līmenim un mēģināšu nekārtot personīgās attiecības no tribīnes, ko es neesmu šeit darījis visus šos 12 gadus!

Ir jābūt elementārai izpratnei par cilvēktiesībām, Kiršteina kungs! Kādam ir jāgrib šos cilvēkus pieņemt. Un, ja Krievijas oficiālās varas iestādes bijušā premjera Černomirdina personā paziņo, ka Krievija nav ieinteresēta šos cilvēkus pieņemt, tad nevajag šeit tēlot Donu Kihotu un taisīt populismu! Cilvēkiem ir jāsaprot elementāras cilvēktiesības! Turpmāk es vairs neatkārtošos.

Es ļoti lūdzu noraidīt šo priekšlikumu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Miroslavs Mitrofanovs.

M.Mitrofanovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Gribētu atgādināt, ka Repatriācijas centrs nenodarbojas ar socioloģiskām aptaujām, jo tā nav šā centra funkcija. Pie tam šīs funkcijas veikšanai nav nodrošināts nepieciešamais finansējums.

Otra piezīme. Nav saprotama Kiršteina kunga mīlestība pret ārzemniekiem. Latvijā pašlaik ar pastāvīgas uzturēšanās atļaujām dzīvo aptuveni 30 000 īsto ārzemnieku, bet viņiem par izbraukšanas iespēju Kiršteina kungs nezināmu iemeslu dēļ negrib atgādināt. Priekšlikumā tiek minēti tikai Latvijas nepilsoņi. Pēc savas būtības šā priekšlikuma pieņemšana nodrošinās nevis informāciju par potenciālajiem repatriantiem, bet gan radīs pastāvīgu psiholoģisku spiedienu noteiktai Latvijas iedzīvotāju daļai.

Es aicinu balsot “pret” ?o priek?likumu.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - Inese Birzniece.

I.Birzniece. Kā referente gribu pateikt, kāpēc komisija to noraidīja. Repatriācijas likums darbojas divos virzienos, un tas galvenokārt ir vērsts uz to, lai apvienotu latviešus un lībiešus, līvus, kuri dzīvo ārpus Latvijas, bet kuri gribētu ieceļot Latvijā. Būtu bijis ļoti jauki, ja Kiršteina kungs to prasītu ārzemēs no latviešiem un lībiešiem, līviem, kuri gribētu ieceļot, bet diemžēl viņam tas laikam nav pārāk svarīgi, lai to iekļautu.

Tātad, ja mēs skatām to, kas notiek likumprojektā, tad redzam, ka Repatriācijas likumā runāts par to, kāda veida palīdzība ir lielākoties nodrošināma tiem, kuri ieceļo, lai gan labāk ir palīdzēt konkrētiem cilvēkiem, nevis kādai abstraktai grupai. Būtu daudz labāk, ja mēs akcentētu Repatriācijas centra darbu un informētu, kāda palīdzība ir pieejama konkrētiem cilvēkiem, nevis runātu par kaut kādu mistisku grupu, kas kaut kad gribēs izceļot no Latvijas. Izceļošana no Latvijas nav tas pats kas repatriācija. Repatriācija ir došanās uz savu etnisko dzimteni. Taču tad, ja kāds nepilsonis grib izceļot, to tūliņ nevar nosaukt par repatriāciju.

Katram indivīdam jau tagad ir iespējas informēt Repatriācijas centru vai kādu starptautisku migrācijas organizāciju par to, ka konkrēti viņš tuvākajā nākotnē vēlas izceļot no Latvijas uz savu etnisko dzimteni, un tad viņš var saņemt attiecīgo informāciju.

Tātad es domāju, ka mums ir jābūt reālistiem, un aicinu noraidīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. - deputāta Aleksandra Kiršteina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 34, pret - 18, atturas - 20. Priek?likums nav guvis atbalstu.

I.Birzniece. Paldies.

Nākamais ir 3.priekšlikums 12.lappusē. Tas ir saņemts no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un ir redakcionāls labojums. Mēs atbalstījām.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Birzniece. 4.priekšlikums ir nākamajā lappusē. Arī tas saņemts no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Atbalstījām.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Birzniece. Tālāk ir 5.priekšlikums, kas saņemts no Juridiskā biroja. Redakcionāls grozījums. Atbalstījām.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Birzniece. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 1, neviens neatturas. Likums pieņemts.

Nākamo izskatīsim likumprojektu “Grozījumi “Likumā par ostām””. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Aivars Tiesnesis.

A.Tiesnesis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamais prezidij, kolēģi! Darba dokuments nr.5104. Tie ir “Grozījumi “Likumā par ostām”” trešajā lasījumā.

Komisija ir saņēmusi šādus priekšlikumus.

1.priekšlikums ir saņemts no deputāta Kalniņa. To komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 1.priekšlikumu.

Gunārs Freimanis.

G.Freimanis (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Labrīt! Kolēģi, šo priekšlikumu būtība ir pavisam vienkārša. Ar savu balsojumu mēs parādīsim to, vai valstī ir tikai divas teritorijas - tātad Rīga un Ventspils ar savām lielajām ostām -, vai arī valstī ir visa jūrmala ar mazajām ostām, kuras arī prasa attīstību. Un šī summa nav nemaz tik liela, tā ka tā nenodarīs skādi lielajām ostām, bet ārkārtīgi palīdzēs attīstīties šīm mazajām teritorijām.

Tātad ir aicinājums balsot “par”.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Leons Bojārs.

 

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Kā vienmēr likumā tiek iestrādātas viltības. Arī te. Ja mēs paskatāmies, tad redzam, ka mazajām ostām atbalsts 1,5% apmērā ir paredzēts tikai 2002.gadā, pārējos gados atbalsta vairs nav.

Un tagad paskatīsimies, kas notiek Latvijā. Kāpēc mēs nevēlamies atbalstīt Pāvilostu, Roju, Mērsragu, Enguri, Ainažus, Salacgrīvu un Skulti? Šīs mazās ostas taču ieņem ievērojamu vietu mūsu tautsaimniecībā, tās dod darba vietas, un, ja šīs ostas ir sakārtotas, tad tās var izmantot arī mūsu zvejnieki. Visi savās priekšvēlēšanu programmās iestrādāja domu par Latvijas tautsaimniecības augšāmcelšanos, par jaunu darba vietu radīšanu... Visādi brīnumi tika solīti, bet diemžēl, kad nonākam pie solījumu izpildes, tad viss tiek aizmirsts un paliek tā, kā tas ir.

Liepāja, Ventspils un Rīga - šīs ostas jau attīstās, tāpēc īpašu gādību tām nevajag. Vajag vienīgi prast piesaistīt lielāku kravu apgrozījumu. Taču te mēs redzam Ministru kabineta nepārdomāto politiku, Ārlietu ministrijas kūtrumu un Satiksmes ministrijas kluso dabu. Viņu darbībai ir tāds princips: tā, kā tas notiek, tā lai arī notiek!

Un kāpēc tad Igaunija attīsta visas savas ostas? Mēs redzam, cik aktīvi strādā arī Lietuva, lai attīstītu Klaipēdu un pat vēl mazākas ostas, lai piesaistītu vairāk kravu. Turpretī Latvija ieņem gluži citādu pozu, un šī poza izpaužas kā lieli nodokļi un nejēdzīga sacensība ar krāpšanas elementiem starp ostām. Un šāda rīcība noved pie tā, ka Latvijas ostas kļūst nepatīkamas, tāpēc ļoti daudzi klienti, kuriem ir lieli kravu apgrozījumi, no Latvijas ostām aiziet projām.

Es saprotu, ka daudzām personām ir vēlēšanās iegūt miljonus, neko nedarot, bet tikai visur piedaloties, un, ja tas tā notiks arī turpmāk, tad kravu apgrozījums arī mūsu lielajās ostās kritīsies. Turklāt arī mazās ostas ir izdevīgas, jo daudzas kravas, izmantojot šīs ostas, var mierīgi nosūtīt kā eksportu vai arī te saņemt importētās preces. Pie tam tiek nodarbināti iedzīvotāji. Tāpēc kolēģa Kalniņa priekšlikums ir aktuāls, un tas ir jāatbalsta.

Un vēl mums, protams, valstī ir jādomā par to, kā mūsu ostas padarīt patīkamas. Redziet, Latviju jau apsteidza lietuvieši, izveidojot transporta koridoru. Tad kāpēc mūsu valsts nedomā par to, kas var notikt tad, ja tiks izveidots koridors “Kaspijas jūra-Baltijas jūra-Skandināvijas valstis”? Tādu koridoru mūsējie nedomā izveidot. Pie koridora “Centrālāzijas valstis -Skandināvija” arī nekas netiek darīts. Pie tam mēs nepiedalāmies arī tranzīta “Dienvidāzija-Eiropa” attīstībā, kas mūsu ostām un mūsu dzelzceļam dotu lielu slodzi. Diemžēl mēs gaidām, kad kāds atnāks un atkal ieņems pozu. Taču tas viss novedīs pie tā, ka mūsu ostas un dzelzceļš tik tiešām paliks nenoslogots.

Tāpēc, cienījamie kolēģi, mazās ostas ir jāattīsta, tām ir jānodrošina apgrozība, tās ir jāsakopj, lai tur būtu arī jaunas darba vietas, un tad tie, kuri darbosies šinīs ostās, būs pateicīgi Saeimai.

Tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu kolēģa priekšlikumu.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Arnis Kalniņš.

A.Kalniņš (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Godājamais priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Es gribētu akcentēt divas lietas - no tīri saimnieciskā viedokļa.

Nu, piemēra labad minēsim Salacgrīvu! Kāpēc tās kravas, ko mēs virzām caur Rīgas ostu un kas saistītas ar koksnes un kūdras eksportu, nevarētu virzīties caur minēto ostu? Ja mēs izveidojam tā saucamo Ziemeļu dimensiju ceļu tīklu, kas ved uz Alūksni, uz Krievijas rietumu apgabaliem, kā arī uz Dienvidigauniju, tad, neapšaubāmi, īsākais ceļš ir minētā osta.

Vēl es gribu piebilst to, ka vispār jau mūsu kalkulācijā ļoti nepareizi ir tas, ka es varu vest savu koku kravu pa gariem ceļiem, bet manās izmaksās netiek iekalkulēta autoceļu amortizācija. Netiek iekalkulēta autoceļu amortizācija! To nesedz autotransportlīdzekļa īpašnieks jeb kravas nosūtītājs. Tā ka to sedz būtībā valsts. Tātad, no valstiskā viedokļa ir tā: jo īsāks ceļš līdz ostai, jo valstij būs mazāks smagums uz pleciem dažādu nodokļu ziņā.

Varam jau šajā sakarā minēt, piemēram, arī Skultes ostu, kas apguvusi koku eksporta operācijas, šķeldas eksporta operācijas. Arī caur turieni varētu virzīt šis kravas, lai mēs pārāk neapgrūtinātu Rīgas ostu, mūsu jau tā pārblīvēto transporta tīklu.

Varētu minēt vairākus piemērus.

Otrs aspekts. Mēs esam devuši “siltumnīcas apstākļus” jeb “zaļo gaismu” dažādām nodokļu atlaidēm brīvostām, gan Liepājai, gan Ventspilij, gan Rīgai. Šeit nodokļu režīms ir ar lieliem atvieglojumiem. Ar lieliem atvieglojumiem! Tas ir ļoti liels pluss. Mēs diemžēl neesam sagaidījuši, ka šajās ostās attīstītos kaut kāda superražošana.

Kaut kas nedabisks ir arī tas, ka mēs gribam Rīgas brīvostas teritorijā celt spirta rūpnīcu, kas pārstrādās graudus, ražos no graudiem spirtu. Tas fakts vispār parāda, ka nodokļu sistēma jeb atbalsta sistēma uzņēmējdarbībai lielpilsētās un dziļos reģionos Latvijā nepavisam nav kārtībā.

Es domāju, ka šīm ostām ir perspektīva ne tikai saimnieciskajā ziņā, bet arī tūrisma ziņā. Tāda ir, piemēram, arī Pāvilostai. Mums ir jāgādā par to, lai šīs ostas saglabātos. Tā ir dabas dāvana, kas mums dota. Tādu nav daudzām pasaules valstīm. Nostiprināsim arī šīs minioāzes blakus trim lielajām “oāzēm”, šīm dabas dāvanām, kas dod mums iespējas tirgoties caur lielām ostām!

Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Komisijas vārdā - deputāts Aivars Tiesnesis.

A.Tiesnesis. Cienījamie kolēģi! Ir zināma taisnība Bojāra kungam un Kalniņa kungam. Tiešām - mazās ostas obligāti ir jāatbalsta, jo mūsu valstī tās ir sava veida ekonomiskās struktūrvienības, un tā ir ļoti vajadzīga lieta. Komisijā mēs šo jautājumu pārrunājām. Reāli tas ir valsts politikas jautājums. Tas ir tieši valsts politikas jautājums, kas ir saistīts ar budžetu. Teiksim, reāli ir ar budžeta asignējumiem sniedzama šāda palīdzība, bet tas jautājums nav tieši šajā likumā momentā reāli atrisināms, un tādēļ komisija neatbalstīja šā priekšlikuma iestrādi. Mēs komisijā to viedokli uzklausījām un uzklausījām arī atbildīgās ministrijas viedokli, un komisija nobalsoja, ka neatbalsta deputāta Kalniņa priekšlikumu.

Lūdzu balsot!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. - deputāta Arņa Kalniņa priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 13, pret - 24, atturas - 41. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

A.Tiesnesis. 2. - deputāta Lujāna priekšlikums. Tas ir nedaudz pilnveidots un iestrādāts 3.priekšlikumā - komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Tiesnesis. 4. - deputāta Leiškalna priekšlikums. Un arī deputāte Seile ir iesniegusi priekšlikumu par 19.panta piekto daļu, kas ir precizēts komisijas sagatavotajā variantā.

6. priek?likums ir komisijas sagatavotais variants.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

A.Tiesnesis. 7. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Tiesnesis. 8. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi “Likumā par ostām”” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - 3, neviens neatturas. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās””. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Priekšsēdētāja kungs! Dārgie kolēģi! Dokuments nr.5105 ir trešajam lasījumam sagatavotais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās””. Lai gan mapīte ir diezgan bieza, man jāteic, ka ir iestrādāti tikai četri priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja ierosināts 2.panta papildinājums. Komisija lūdz jūs to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

K.Leiškalns. Nākamais... Es atvainojos, man tas jāpameklē.

Sēdes vadītājs. 16.lappusē.

K.Leiškalns. 16.lappusē. Tas ir Juridiskā biroja priekšlikums par 28.pantu. Komisija aicina deputātus atbalstīt to.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

K.Leiškalns. 4.priekšlikums ir par šo pašu pantu. Aizstājums. Arī šis priekšlikums ir no Juridiskā biroja. Komisija aicina atbalstīt.

Sēdes vadītājs. 3.priekšlikums. Atbalstīts.

K.Lei?kalns. 3.priek?likums, jā.

Un pārejas noteikumu izslēgšanu ierosina Juridiskais birojs. Atbildīgā komisija aicina parlamentu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

K.Leiškalns. Aicinu nobalsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījums Robežsardzes likumā”. Trešais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Aleksandrs Kiršteins.

A.Kir?teins (Tautas partijas frakcija).

Godājamie deputāti! Lūdzu, paņemiet likumprojektu! Tas ir dokuments nr.1351. Ir iesniegts Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisijā pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījums Robežsardzes likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju””. Trešais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Aleksandrs Kiršteins.

A.Kir?teins (Tautas partijas frakcija).

Godājamie deputāti! Izskatīsim dokumentu nr.5107.

1. - priek?likums, ko iesniedzis Iek?lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Pēterkops. Ir pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā”. Trešais lasījums.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vents Balodis.

V.Balodis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātie prezidija locekļi! Godātie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr.5116.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu trešajam lasījumam. Lūdzu deputātus atbalstīt trešajā lasījumā šo likumprojektu!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Valsts prezidenta standartu, Saeimas priekšsēdētāja karogu un Ministru prezidenta karogu””. Trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Guntis Dambergs.

G.Dambergs (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godājamie prezidija locekļi! Cienījamie kolēģi deputāti! Izskatīsim grozījumus likumā “Par Valsts prezidenta standartu, Saeimas priekšsēdētāja karogu un Ministru prezidenta karogu”. Dokuments nr.5118. Trešajam lasījumam ir sagatavoti seši priekšlikumi.

1. - aizsardzības ministra Ģ.V.Kristovska kunga priekšlikums, kas paredz likuma nosaukuma precizējumu. Komisijā tas ir guvis atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

G.Dambergs. Daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 3.priekšlikumā ir aizsardzības ministra Kristovska kunga 2.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

G.Dambergs. Komisija ir atbalstījusi aizsardzības ministra Ģirta Valda Kristovska 4.priek?likumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

G.Dambergs. Arī 5. - aizsardzības ministra Kristovska kunga priekšlikums - ir daļēji atbalstīts un iestrādāts atbildīgās komisijas 6.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

G.Dambergs. Paldies, kolēģi!

Sēdes vadītājs. Nākamais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām””. Trešais lasījums.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vents Balodis.

V.Balodis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti! Strādāsim ar tabuliņu, kuras numurs ir 5119. Mēs esam saņēmuši tikai redakcionāla rakstura priek?likumus.

Tātad 1. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Atbalstīts ir arī 2. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.Balodis. Un atbalstīts arī 3.- Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Atbalstīts ir arī 4. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Un ir atbalstīts arī 5. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

V.Balodis. Arī 6. - Juridiskā biroja priekšlikumu - Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Arī deputāti atbalsta.

V.Balodis. Arī 7. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums - arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamo izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanas līgumu””. Trešais lasījums.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vents Balodis.

V.Balodis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr.5120.

1. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likuma 1.panta 14.punktu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Mēs esam atbalstījuši 2. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Balodis. Un esam atbalstījuši arī 3. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

V.Balodis. Vairāk priekšlikumu nav.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”. Trešais lasījums.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vents Balodis.

V.Balodis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr.5121.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbalstījusi 1., 2. un 3. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šos priekšlikumus.

V.Balodis. Tāpat Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbalstījusi 4., 5., 6., 7. un 8. - šīs pašas komisijas priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir labi strādājusi un atbalstījusi arī 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.Balodis. Tāpat atbildīgā komisija ir atbalstījusi arī 16. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priek?likumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Komisija ir atbalstījusi arī 17. un 18. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi 19. - deputāta Linarda Muciņa priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

V.Balodis. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi līdzīgu priekšlikumu, kuru ir parakstījusi tieslietu ministre Ingrīda Labucka.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. 21. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

V.Balodis. 22. - tieslietu ministres Ingrīdas Labuckas priekšlikums - ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas 23.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Un 24. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums - ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā nr.25.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Ir atbalstīts 26. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

V.Balodis. Un 27. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir iestrādāts 28. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām””. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Arnis Razminovičs.

A.Razminovičs (Tautas partijas frakcija).

Labdien, godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.5123. Aicinu pievērst uzmanību tam, ka jums ir izdalīts arī papildu dokuments nr.5123-a.

1.priek?likums ir saņemts no Juridiskā biroja. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 2.priekšlikums ir saņemts no deputāta Aivara Tiesneša. Komisija to ir daļēji atbalstījusi un ietvērusi savā 3.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

A.Razminovičs. 4.priekšlikums ir saņemts no Juridiskā biroja. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 5.priekšlikums ir saņemts no Juridiskā biroja. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

A.Razminovičs. 6.priekšlikums saņemts no Juridiskā biroja. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 7.priekšlikums saņemts no Juridiskā biroja. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Pašlaik es aicinu pievērst uzmanību dokumentam nr.5123-a. Tur ir 7.a priekšlikums, kas saņemts no atbildīgās komisijas. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

A.Razminovičs. 8.priek?likumu iesniedzis Juridiskais birojs. Tas ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 9.priekšlikumu iesniedzis deputāts Aivars Tiesnesis. Priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. (Starpsauciens no zāles: “Balsošanu!”)

Lūdzu zvanu! Balsosim par 9. - deputāta Tiesneša priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 10, pret - 1, atturas - 60. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

A.Razminovičs. 10. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 12.priekšlikums ir saņemts no deputātiem Kalniņa un Freimaņa. Nav atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Arī 13.priekšlikums ir saņemts no abiem deputātiem - Kalniņa un Freimaņa, un tas ir atbalstīts. Komisija to ir redakcionāli precizējusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Par 14.priekšlikumu Aivars Tiesnesis var priecāties, jo viņa priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī priecājas. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 15. ir Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir atbalstīts. Bez tam komisija to ir precizējusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 16. ir deputāta Ražuka priekšlikums, kas nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neatbalsta šo priekšlikumu.

A.Razminovičs. 17. - Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Ziedoņa Mauliņa kunga priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

A.Razminovičs. 18.priek?likumu iesniedzis deputāts Ražuks. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 19. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 20. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Līdzīgi 21. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 22. ir deputātu Salkazanova un Leiškalna priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un ietverts 23. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

A.Razminovičs. 24. - deputāta Salkazanova priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Līdzīgi nav guvis komisijas atbalstu arī 25. - deputāta Leiškalna priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 26. ir deputāta Lujāna priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 27. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 28. - deputāta Tiesneša priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un ietverts 29.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 30. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 31. - deputāta Leiškalna priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 32. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Loģiski, ka tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 33. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 34. - deputāta Leiškalna priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 35. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 36. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 37. - Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Normunda Pēterkopa kunga priek?likums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Pēterkops. Lūdzu!

N.Pēterkops (Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs).

Cienījamo Saeimas priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Vispirms es gribu izteikt lielu pateicību par to, ka jau iepriekšējos lasījumos un arī šajā lasījumā Saeima ir atbalstījusi Aizsardzības ministrijas priekšlikumus, kas tika iesniegti attiecībā uz militāro preču iepirkšanu un to pasūtī?anu.

Bez tam es lūdzu pievērst uzmanību arī 37. un 40.priekšlikumam, kas faktiski raksturo vienu problēmu. Es lūdzu skatīties visu šo daļu no paša sākuma, kurā ir teikts, ka “darba uzdevumā nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām...” Ja norāda šīs precīzās tirdzniecības markas vai ja norāda šos precīzos izstrādājumus, tad tādā gadījumā obligāti ir jāliek klāt vārdiņš “ekvivalents”, kas nozīmē, ka var tikt iepirkta arī cita līdzīga prece.

Tātad, iepērkot šīs militārās preces, it īpaši tagad, kad Latvija nu jau straujā tempā virzās uz NATO, mums faktiski ir jāņem vērā NATO noteiktie standarti šīm precēm. Tādā gadījumā, ja mēs šo preci standartizējam, mums būtu jālieto šis ekvivalents, lai gan faktiski tehniski tas nemaz nav iespējams. Un tāpēc es tomēr lūgtu atbalstīt mūsu ministrijas sagatavoto 37. un 40.priekšlikumu, kur ir runāts par vienu un to pašu problēmu. Taču izņēmuma gadījumā, ja šīs militārā rakstura preces tiek pirktas atbilstoši NATO standartiem, šis ekvivalents nebūtu norādāms.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Juris Dobelis.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienītie kolēģi! Kāpēc es aicinu atbalstīt 37.priekšlikumu? Šķiet, nav nekā svarīgāka par to, kā tuvākajos mēnešos Latvijā attīstīsies šis drošības jēdziens. Ir sācies izšķirošais posms. Mēs ļoti gaidām gada nogalē šo uzaicinājumu kļūt par NATO dalībvalsti, un šodien mums visiem nav nekā svarīgāka par to, kā izmantot jebkuru iespēju, lēmumu vai likumprojektu, lai nostiprinātu šo ceļu. Tas nav nekāds upuris. Nē! Tā vienkārši ir vērtību pārdalīšana.

Es ļoti aicinu šeit iedziļināties. Šeit nav runa ne par vienu partiju, ne par vienu grupējumu. Šeit ir runa par valsti, par to, kāda tā būs tuvākajā laikā, jo, sperot šo izšķirošo soli, iegūstot šo izšķirošo atbalstu, kas mums tik ļoti ir vajadzīgs, mēs atrisināsim daudzus citus jautājumus - turklāt tieši tādus jautājumus, kam ir saimniecisks raksturs. Reizēm ir jāprot kaut ko arī ieguldīt, no kaut kā atteikties, lai pēc tam desmitkārtīgi varētu to atgūt. Tāpēc es tiešām ļoti aicinu būtiski izlasīt šos priekšlikumus un tos atbalstīt!

Sēdes vadītājs. Leons Bojārs.

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Protams, var jau saprast, ka vienmēr kāda ministrija vēlas iegūt izņēmuma statusu. Un tagad šinī Pēterkopa kunga priekšlikumā šāds izņēmuma gadījums ir ietverts. Kādi gan var būt izņēmuma gadījumi? Valsts budžeta līdzekļi ir vieni un tie paši, un tie ir jāizlieto “caurspīdīgi” bez nekādiem izņēmumiem.

Izņēmumu mūsu Aizsardzības ministrijas darbībā ir bijis diezgan daudz. Mēs jau atceramies, cik 7.Saeimas darbības laikā tur bija nepatīkamu lietu: ieroču iepirkšana, munīcijas iegāde, kur no desmit patronām vismaz trīs vai pat vairāk nesprāga.

Taču tagad mēs mēģinām vienmēr piesaistīt NATO. Kāds sakars ir NATO ar budžeta izlietošanas caurspīdīgumu? Nevar tādas lietas likt kopā! NATO ir NATO, un tur nenotiek tādi brīnumi, kādi notiek pie mums valstī. Tāpēc komisija ir pareizi izdarījusi, ka nav atbalstījusi šādu priekšlikumu. Nekādu izņēmumu!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Komisijas vārdā - deputāts Arnis Razminovičs.

A.Razminovičs. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 37. - Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Normunda Pēterkopa priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 37, pret - 1, atturas - 43. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

A.Razminovičs. 38.priekšlikums ir saņemts no Juridiskā biroja. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 39. ir Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 40. ir Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra N.Pēterkopa priekšlikums. Tas nav guvis komisijas atbalstu. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par 40. - Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Normunda Pēterkopa priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 39, pret - 1, atturas - 39. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Tālāk, lūdzu!

A.Razminovičs. 41.priekšlikumu iesniedzis deputāts Aivars Tiesnesis. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 42.priekšlikumu iesniedzis deputāts Lujāns. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 43. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 44. - deputātu Salkazanova un Leiškalna priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 45. - deputātu Kalniņa un Freimaņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 46. - Lujāna kunga priekšlikums. Nav atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Savukārt 47.priekšlikums, kas saņemts no deputātiem Kalniņa un Freimaņa, ir atbalstīts, bet komisija to tomēr ir redakcionāli precizējusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Tagad es atkal aicinu pievērsties dokumentam nr.5123-a, kur ir minēts 47.a priekšlikums. Tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Razminovičs. 48. ir deputāta Lujāna priekšlikums. Komisija to nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Savukārt Lujāna kunga 49.priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

A.Razminovičs. 50.priekšlikums saņemts no deputāta Razminoviča. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 51. ir Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

A.Razminovičs. 52. ir Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 53. - deputāta Razminoviča priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Razminovičs. 54. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Razminovičs. 55. - deputāta Razminoviča priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 56. - deputāta Leiškalna priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

A.Razminovičs. 57. - deputāta Aivara Tiesneša priekšlikums. Daļēji atbalstīts un ietverts 58.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim.

A.Razminovičs. 59. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 60. - deputātu Kalniņa un Freimaņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 61. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 62. - deputātu Kalniņa un Freimaņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

A.Razminovičs. 63. - deputāta Razminoviča priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. Līdzīgi 64.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 65.priekšlikums ir saņemts no deputāta Razminoviča, un tas ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Razminovičs. 66. - deputātu Salkazanova un Leiškalna priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 67. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Arī tas nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Nav atbalstīts 68. - deputāta Sokolovska priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

A.Razminovičs. 69. - deputātu Salkazanova un Leiškalna priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 70. - deputāta Lujāna priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

A.Razminovičs. 71. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 72. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

A.Razminovičs. 73. - deputātu Salkazanova un Leiškalna priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 74. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Nav atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

A.Razminovičs. Nav atbalstīts arī 75. - deputāta Sokolovska priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

A.Razminovičs. Savukārt 76. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 77.priekšlikums ir saņemts no Juridiskā biroja un atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 78. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts, bet komisija to ir redakcionāli precizējusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 79.priekšlikums saņemts no Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Pēterkopa kunga. Tas nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Savukārt 80.priekšlikums ir saņemts no deputāta Razminoviča. Tas ir atbalstīts, bet komisija ir to redakcionāli precizējusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 81. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 82. - deputāta Lujāna priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 83. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 84. - deputātu Kalniņa un Freimaņa priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Aicinu atkal pievērst uzmanību dokumentam nr.5123-a! Tur ir 84.a priekšlikums, kas ir no atbildīgās komisijas puses un ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 85. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 86. - deputātu Leiškalna un Lujāna priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

A.Razminovičs. 87. - deputāta Lujāna priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 88. - deputāta Sokolovska priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

A.Razminovičs. Nav atbalstīts arī 89. - deputāta Lujāna priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 90. - deputāta Aivara Tiesneša priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 91. - deputāta Tiesneša priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

A.Razminovičs. Aicinu pievērst atkal uzmanību dokumentam nr.5123-a! Priekšlikums nr.91-a. To ir izstrādājusi atbildīgā komisija, un tas atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Razminovičs. 92. - deputāta Razminoviča priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 93.priekšlikums nav skatāms.

94.priek?likums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 95.priekšlikums. Iesnieguši deputāti Leiškalns un Lujāns. Nav atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. Nav atbalstīts arī 96. - deputātu Salkazanova un Leiškalna priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 97. - deputāta Razminoviča priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 98. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 99. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 100. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 101. - deputāta Lujāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 101.priekšlikums nebija atbalstīts. Es atvainojos!

Sēdes vadītājs. Nebija atbalstīts… Jā. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

A.Razminovičs. 102. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 103. - deputāta Razminoviča priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 104. - deputāta Razminoviča priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 105. - deputāta Lujāna priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 106. - deputātu Kalniņa un Freimaņa priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 107. - deputāta Lujāna priekšlikums. Nav atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu pret komisijas viedokli.

A.Razminovičs. 108. - deputātu Kalniņa un Freimaņa priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 108.priekšlikumu.

Runās Gunārs Freimanis. Freimaņa kungs, jūsu rīcībā trīs minūtes!

G.Freimanis (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienītie kolēģi! Iepirkums valsts un pašvaldību vajadzībām pašreiz ir sasniedzis milzīgas summas. Strādājot pie šā likuma, mēs runājām ar tiem, kas piedalās šādos konkursos, un konstatējām, ka pašreiz šī ir joma, kurā notiek vislielākā korupcija.

Situācija ir tāda, ka uzņēmumi, kuri piedalījušies konkursā un netaisnīgi palikuši zaudētājos, iesniedz komisijai protestus, bet jau pēc dažām dienām vai pat stundām ir spiesti tos atsaukt dažādu iemeslu dēļ - saņem gan draudus, gan arī izjūt visāda citāda veida iedarbību. Un, lai to novērstu, mēs esam iesnieguši šo priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka 500 000 lati ir pietiekami liela summa, lai Iepirkumu uzraudzības birojs pats pēc savas iniciatīvas pārskatītu šos iepirkumus. Turklāt jāteic, ka gadā šādu iepirkumu nav pārāk daudz. To ir drusciņ pāri par simts gadījumiem. Un tie jau neprasa detalizētu izpēti, jo pats galvenais ir gādāt par to, lai tiktu ievērots pamatprincips: pēc šā likuma Iepirkuma komisijā jāuzvar pašam lētākajam piedāvājumam. Tas neprasa pārāk lielas pūles.

Tādējādi būtu atņemtas iespējas ietekmēt tos uzņēmumus, kuri, piedaloties šādos konkursos, faktiski būtu uzvarējuši, bet par kuriem konkursa komisija tomēr ir lēmusi savādāk.

Faktiski šis ir pats nopietnākais uz korupcijas apkarošanu vērstais priekšlikums, kādu šeit ir nācies dzirdēt.

Tātad lūdzu jūs atbalstīt to, ja jūs nopietni domājat par cīņu pret korupciju!

Sēdes vadītājs. Debates par 108.priekšlikumu turpināsim pēc pārtraukuma.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm.

Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, mums ir jānoklausās daži paziņojumi. Pirmajam vārds Linardam Muciņam.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Juridiskās komisijas sēde Juridiskās komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds Dzintaram Ābiķim.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas! Aicinu jūs uz apspriedi komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds Antonam Seikstam.

 

A.Seiksts (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai ir jāpabeidz darbs pie Bērnu tiesību aizsardzības likuma.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Aleksandru Bartaševiču lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Cienījamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Jānis Jurkāns, Boriss Cilevičs, Viola Lāzo, Imants Burvis, Guntars Krasts, Romualds Ražuks, Pēteris Apinis, Normunds Rudevičs, Tadeušs Ketlers, Edvīns Inkēns, Andris Šķēle, Silvija Dreimane, Pēteris Tabūns un Palmira Lāce.

Sēdes vadītājs. Pārtraukums līdz pulksten 11.00.

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Debatēs par 108.priekšlikumu nākamais ir pieteicies deputāts Leons Bojārs. Lūdzu!

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Redziet, atkal nevēlas atklātību jeb “caurspīdīgumu” iepirkumu izpildē! Nu iepirkumu Latvijā ir ļoti daudz. Protams, ir lielāki, bet ir arī mazāki par 500 000 latiem. Mani kolēģi tomēr nolēmuši, ka, ja ir iepirkums 500 000 latu apmērā, tad tas ir jāpārbauda: kas tad tur ir noticis?

Kāpēc ir vajadzīga pārbaude? Tās galvenā nozīme ir tā: nodrošināt, lai iepirkuma izpilde būtu patiesa, atbilstu tai cenai un nebūtu tur nekas lieks pierakstīts klāt. Diemžēl vienmēr pieraksta klāt no 10 līdz 15 procentiem un pat vēl vairāk procentu. Mēs atceramies, kā tas bija Finansu ministrijas piemērā. Ir runa par fantastiskām cenām, kas ir saistītas ar pavadzīmju drukāšanu: 1998.gadā tās pavadzīmes izmaksāja 1,4 miljonus latu, 1999.gadā - 1,5 miljonus latu, 2000.gadā - 2,3 miljonus latu, arī 2001.gadā un 2002.gadā - katrā pa 2,3 miljoniem latu. Kāpēc ir tāda starpība un kāpēc ir tāda fantastiska cena? Un paskatieties, kādu cenu Finansu ministrija “noplēš” no mūsu uzņēmējiem! Tur vēl ir uzlikti vismaz 40%. Vēl interesantāka ir Finansu ministrijas darbība ar akcīzes markām tabakas izstrādājumiem un alkoholam. 1998.gadā šīs markas maksāja 1 miljonu, 1999.gadā - 2,3 miljonus, 2000.gadā - 2,3 miljonus, 2001.gadā - 2,2 miljonus un 2002.gadā - 1,5 miljonus latu. Paskatieties, kāda starpība! Vai kas ir izmainījies tām markām? Vai tad tās tagad izgatavo no apzeltīta papīra? Nekā tur prātīga nav! Tāds pats, kāds bija, tāds arī tagad ir tas 60 - gramīgais papīrs. Nu, un nodrukāts tas viss ir. Kāpēc ir tāda starpība? Tāpēc, ka ļoti daudzi, kas paraksta līgumus, vēlas ielikt savā kabatā komisijas naudu, kura ir no 10 līdz 15 vai pat vēl vairāk procentu.

Vēl. Interesants ir piemērs no Labklājības ministrijas prakses. (Nu, varētu parādīt diezgan daudz tādu piemēru.) Mēs atceramies 1998.gadu: toreiz Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā tika iesniegts apjomīgs projekts informācijas sistēmas izveidei sociālajā jomā. Konkurss tika apsveikts, to sumināja, un kas tikai netika darīts un apsolīts! Valsts no Pasaules Bankas izdiedelēja šim projektam kredītu 6,3 miljonu apmērā. Tagad jau ir iztērēti 2,6 miljoni latu IBM līgumā. Taču līgumu ar IBM firmu lauza, jo testējot programmatūra nedarbojās, kā bija pasūtīts... kā bija norunāts, veicot pasūtījuma noformēšanu. Atkal būs tiesu darbi. Bet ir jau iztērēti 2,6 miljoni latu! Kas to pārbauda? Kur ir palikusi šī nauda, jo nekas nav ticis veikts? Vienā no sēdēm tika pateikts, ka Labklājības ministrijas Sociālās nodrošināšanas nodaļa nevar saskaitīt, cik tad Latvijā ir pensionāru, kuri saņem pensijas virs 100 latiem. Lūk, tā tērējas valsts nauda, un tad mēs meklējam vainīgo, un tad mums ir tiesas prāvas!

Tāpēc, cienījamie kolēģi, šis priekšlikums ir jāatbalsta un jāsāk galu galā pārbaudīt, kur aiziet mūsu budžeta līdzekļi. Tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu kolēģu Kalniņa un Freimaņa priekšlikumu. Tas ir aktuāls un vajadzīgs. Un, ja kāds no jums balsos “pret”, tad tas nozīmēs, ka jūs atbalstāt visus tos kontrabandistus, kuru “armija” Latvijā ir izveidojusies ļoti liela!

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Modris Lujāns.

M.Lujāns (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamais kolēģi Bojāra kungs! Es tomēr balsošu “pret”, kaut gan es neatbalstu kontrabandistus.

Mēs komisijā ļoti nopietni izdiskutējām šo jautājumu, bija uzaicināti arī Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvji, un viņi norādīja uz to, ka līdz šim darbojas cita prakse: ir sūdzība, tad tiek ierosināta lieta, un tad sākas izpēte uz reālu faktu pamata, nevis vienkārši attiecībā uz noteiktu naudas summu. It sevi?ķi jāņem vērā, ka mēs plānojam tuvākajos gados ieiet Eiropas Savienībā, un tad valsts pasūtījumu būs daudz vairāk un tie būs daudz lielāki. Ja mēs tagad noteiksim kritēriju, ka pēc 500 000 latu liela iepirkuma ir birojam obligāti jāierosina izmeklēšana, tad līdz ar to mēs jau likumā proponēsim to, ka tātad visos gadījumos, kuros tiek veikts valsts iepirkums tādā apmērā, ir kaut kāda blēdīšanās. Es nezinu, vai tas kritērijs ir nepieciešams. It sevišķi jāņem vērā, ka arī biroja pārstāvji norādīja: ja mēs tagad uzliksim šādu normu, tad tas radīs tikai haosu un birojs nebūs spējīgs visos gadījumos ierosināt lietas un veikt izpēti. Es domāju, ka šobrīd tas ir pāragri un mums tas nav jāatbalsta.

Es vēlreiz saku: tas, ka mēs to neatbalstām, nenozīmē kontrabandas atbalstīšanu. Nevajag teikt, ka visi būs par kontrabandu vai par nelikumīgiem iepirkumiem! Es tomēr vēl ceru, ka drīzumā nāks jauni laiki - ka šo jautājumu ļoti nopietni izskatīs un to visu kontrolēs un ka mums, kā sabiedrības daļai, vairs nebūs par to jāuztraucas.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Priekšsēdētāja kungs! Bojāra kungs! Neapšaubāmi, komisija vēlas šādu atklātību, bet jums ir jāiesniedz priekšlikumi, kas ir samērojami ar reālo dzīvi. Ja jūs šobrīd gribat, lai komisija obligāti pārbaudītu visu to iepirkumu likumību, kuri ir lielāki par 500 000 latiem, tad jums, neapšaubāmi, ir jādara viss, lai budžetā būtu attiecīgi līdzekļi, lai iestādē rastos vismaz par 25 cilvēkiem vairāk. Ja mēs nenodrošinām pārbaudītājus, tad mēs nevaram nodrošināt pašas pārbaudes. Priekšlikums šobrīd ir finansiāli nepamatots, nav pamatots ar resursiem. Birojam nav šīs ietilpības, lai realizētu deputātu Kalniņa un Freimaņa ierosinātos 39.panta jaunos nosacījumus.

Tādēļ es aicinu parlamentu neatbalstīt priekšlikumu, kuru mēs šobrīd nevaram realizēt dzīvē.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Leons Bojārs - otro reizi.

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi un cienījamais Leiškalna kungs! Dzīvē var visu realizēt, ja vien vēlas un grib. Ja negrib un nevēlas, tad nekas netiek realizēts. Un tā tas notiek arī Latvijā.

Pirms vēlēšanām bija taču aprēķināts, ka valsts kasei aiziet garām pāri par 400 miljoniem latu. Tas taču tik tiešām tā ir! Tagad jūs sakāt, ka nevarēs… Kāpēc pirmās Latvijas brīvvalsts laikā varēja visu to pārbaudīt un pietika speciālistu? Toreiz nebija tās skaistās tehnikas, nebija arī pārējās tehnoloģijas, kura tagad aizvietojusi parastos skaitāmos kauliņus, taču toreiz visu varēja mierīgi aprēķināt. Tagad mēs neko nevaram aprēķināt. Vieni nevar saskaitīt, cik tehnoloģijas viņi ir iepirkuši, citi noslēdz līgumus, realizē visdažādākos projektus - projektu lielākā daļa ir absurdi vai “tukši” - un tur izlieto naudas līdzekļus. Valsts parāds palielinās, jēgas nekādas nav! Jūs to ļoti labi zināt. Jūs, es domāju, saņemat ļoti daudz visdažādāko ierosinājumu un arī žēlabu no dažādām organizācijām, kuras nesaņem naudas līdzekļus. Turpretim citi, kas tos saņem, tos iztērē bez jebkādiem apsvērumiem, tērē tos tikai un vienīgi tāpēc, lai viņi varētu saņemt to komisijas naudu. Normas par to komisijas naudu jau sen vajadzēja iestrādāt likumdošanā Saeimā, lai tā nauda aizietu valsts budžetā. Un tad beigtos visas tās nejēdzības, kuras tagad notiek ar visiem tiem pasūtījumiem un arī ar iepirkumiem. Paskatieties, - kāpēc gada beigās - decembrī - visi veikali tiek izpirkti un nauda tiek iztērēta visdažādākajos niekos? Tikai tādēļ, lai izmantotu naudas līdzekļus, kuri ir budžetā!

Tāpēc priekšlikums ir jāatbalsta.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns - otro reizi.

K.Leiškalns. Bojāra kungs! Mēģināšu jums vienkāršā valodā paskaidrot par ļoti lielu vēlēšanos un neizdošanos.

Pirmais jūsu piedāvātais priekšlikums, protams, ir… otrs jūsu piedāvātais priekšlikums ir realizēts jau Kartāgā, kur valsts vienkārši sāka ņemt nodokļus par koruptīviem darījumiem. Un, ticiet man, Kartāgas valsts uzplauka. Taču es nezinu, vai mēs Latvijā varētu atļauties šādus paņēmienus valsts kases papildināšanai. Toties es mēģināšu vienkārši paskaidrot, kā ir, kad ļoti vēlas, bet tomēr neiznāk. Kā es, tā jūs - mēs abi startējām 8.Saeimas vēlēšanās. Abi ļoti vēlējāmies iekļūt šajos siltajos zaļajos krēslos, bet abi neiekļuvām. Tā ka ar vēlēšanos vien nepietiek. Vajag arī to ietilpību jeb to vēlētāju kapacitāti, kas ir gatavi par mums abiem nobalsot.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāts Arnis Razminovičs.

A.Razminovičs. Godātais Bojāra kungs! Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka, ja mēs tiešām atbalstītu šāda veida priekšlikumu, tad tas nozīmētu, ka mēs a priori pasakām, ka visi iepirkumi, kas ir virs 500 000 latiem, ir nelikumīgi un ka visas darbības, ko viņi ir veikuši, ir nelikumīgas. Nu nav tas tā! Tā tas nav. Varbūt es nākamreiz aicināšu jūs nākt ar priekšlikumu, ka veidojama īpaša iepirkumu komisija - nu, grūti gan iedomāties, zem kā viņa varētu darboties - , kas būs pati likumīgākā, un tad tur nebūs nekādas pārbaudes jāveic.

Es aicinu atbalstīt komisijas redakciju.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 108. - deputātu Kalniņa un Freimaņa priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 9, atturas - 52. Priekšlikums nav atbalstīts.

A.Razminovičs. 109.priekšlikums ir saņemts no Juridiskā biroja, un tas ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 110. - deputātu Kalniņa un Freimaņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 111. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. 112. - deputāta Razminoviča priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 113.priekšlikums. Deputāti Kalniņš un Freimanis var priecāties, jo viņu priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 114. - deputāta Razminoviča priekšlikums - ir atbalstīts, bet komisija to ir redakcionāli precizējusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 115. - deputāta Leiškalna priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un ietverts 118. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 115., 116., 117. un 118.priekšlikumu.

A.Razminovičs. 119.priekšlikums saņemts no deputāta Leiškalna. Tas ir daļēji atbalstīts 120.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 121. - deputāta Lujāna priekšlikums. Nav guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 122. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 123.priek?likums saņemts no deputāta Ražuka. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 124.priekšlikums nav balsojams, jo mēs neatbalstījām…

Sēdes vadītājs. Paldies. Tālāk, lūdzu!

A.Razminovičs. 125. - deputāta Razminoviča priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Razminovičs. 126. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir guvis komisijas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Razminovičs. Aicinu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 3. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Sporta likums”. Trešais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Augsti godātais priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Izskatīsim likumprojektu “Sporta likums”. Likumprojekta reģistrācijas numurs 925.

Pirms izskatīšanas es gribu paskaidrot, ka atbildīgās komisijas sagatavotā redakcija ir tapusi sadarbībā ar sporta speciālistiem no Sporta pārvaldes, Sporta akadēmijas un no citām institūcijām, kā arī sadarbībā ar sabiedriskajām sporta organizācijām. Faktiski viss šis darbs tika veikts vispirms Saeimas Sporta apakškomisijā un tad vēl otru reizi - atbildīgajā komisijā.

Cienījamie kolēģi! Es aicinu jūs, izskatot likumprojektu, atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli, jo tas faktiski ir kopus darbs, ne tikai komisijas deputātu darbs.

1. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 3. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 5. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 6. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 7. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 9. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 11. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 12. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 13. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 14. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 15. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 17. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 18. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 19., 20., 21., 22., 23. un 24. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Dz.Ābiķis. 25. un 26. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

Dz.Ābiķis. 27. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un ietverts 28. - atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas kopumā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Dz.Ābiķis. 29., 30., 31., 32., 33., 34. un 35. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Dz.Ābiķis. 36. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 37. - deputāta Stalta priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 38. - atbildīgās komisijas redakcijā, kas ir atbalstīta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 39. un 40. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

Dz.Ābiķis. 41. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 42., 43. un 44. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 45., 46. un 47. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

Dz.Ābiķis. 48. - deputāta Stalta priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 49.priekšlikumā, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 50. un 51. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 52., 53., 54. un 55.priekšlikums. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

Dz.Ābiķis. Redakcionāls labojums izdarīts. 6.panta pirmās sadaļas 1.apakšpunktā.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Tālāk!

Dz.Ābiķis. 56. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 58. - - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts. Arī 57.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. 57. un 58. priekšlikums. Tiek atbalstīti.

Dz.Ābiķis. 59. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 60. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 61. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 62. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 63. - deputāta Daiņa Stalta priekšlikums. Nav atbalstīts. Tomēr gribu informēt, ka vairāki punkti no deputāta Daiņa Stalta priekšlikuma ir atbalstīti 64.priekšlikumā, ko ir izvirzījusi atbildīgā komisija un kas kopumā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 63. un 64.priekšlikumu.

Dz.Ābiķis. 65. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 66. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 67. - atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 68. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 69. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 70. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 71., 72., 73., 74. un 75. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

Dz.Ābiķis. 76., 77. un 78. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. Atbalstīti ir 79. un 80. - atbildīgās komisijas priekšlikumi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

Dz.Ābiķis. 81. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 82.priekšlikumā, kas kopumā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Dz.Ābiķis. 83. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 84. un 85. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 86. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 87. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts un izteikts atbildīgās komisijas precizētā redakcijā, kas ir 88.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 89. un 90. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 91. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 92. - atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 93. - deputāta Daiņa Stalta priekšlikums. Nav atbalstīts, bet atsevišķas šā priekšlikuma idejas ir atbalstītas tālākajos atbildīgās komisijas priekšlikumos.

94. - Juridiskā biroja priekšlikums. Nav atbalstīts.

Savukārt ir atbalstīts 95. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Dz.Ābiķis. 96. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 17.panta trešajā sadaļā ir izdarīti redakcionāli labojumi. Savukārt 97. - deputāta Daiņa Stalta priekšlikums - nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 97.priekšlikumu. Dainis Stalts.

D.Stalts (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātais prezidij! Kolēģi!

Pateicos Saeimas Sporta apakškomisijas locekļiem par izpratni, izskatot manis labi domātos priekšlikumus, un tomēr es aicinu šajā gadījumā 97.priekšlikumu vēlreiz uzmanīgi apskatīties. Esmu saskaņojis šo priekšlikumu ar augsti stāvošiem sporta darbiniekiem Latvijā, kuri uzskata, ka mans priekšlikums ir absolūti nepieciešams.

Trešajam lasījumam ieteiktajā redakcijā tātad paliks doma, ka par nepilngadīgo sportistu veselības aprūpi, regulāru medicīnisko pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki vai personas, kas realizē vecāku varu, un sporta speciālisti.

Manuprāt, mans priekšlikums tādējādi tiek daļēji atbalstīts, pievienojot tam vārdus “sporta speciālisti”, tomēr būtībā tas ir par maz. Nepilngadīgo sportistu piedalīšanās sacensībās, sporta pasākumos, treniņos un tā tālāk, viņu veselības saglabāšana, iespēja iepazīt sporta ētiku un godīgas spēles principus, rūpes par to, lai viņiem regulāri tiktu veikta medicīniskā kontrole, - tas viss absolūti un noteikti ir sporta speciālistu uzdevums. Ja šos pienākumus uzliek pamatā tikai nepilngadīgo sportistu vecākiem, tad šis uzdevums netiek veikts, jo sporta speciālistiem sacensībās viens no galvenajiem uzdevumiem ir skatīties, lai netiktu pārsniegts nenobriedušam organismam maksimāli pieļaujamais fizisko slodžu apjoms un tā tālāk.

Es aicinu pārdomāt šo ierosinājumu un nobalsot, manuprāt, par pareizāko priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Komisijas deputātiem - gan Sporta apakškomisijā, gan atbildīgajā komisijā - nebija principiālas iebildes pret deputāta Daiņa Stalta nostāju, bet tanī pašā laikā mēs uzskatām, ka atbildīgās komisijas redakcija ir precīzāka, korektāka un būtībā ietver to pašu pieeju, kas ir deputāta Daiņa Stalta priekšlikumā.

Tā ka es, protams, aicinu atbalstīt komisijas nostāju.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 97. - deputāta Daiņa Stalta priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 21, pret - nav, atturas - 41. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Aicinu atbalstīt šajā gadījumā 98. - atbildīgās komisijas priekšlikumu!

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 99. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 100. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 101. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

Dz.Ābiķis. 102. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Ābiķis. 103. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Ābiķis. 104. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Sporta likums” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi, es atbildīgās komisijas vārdā izsaku pateicību Sporta apakškomisijas deputātiem par apzinīgo darbu pie šā likumprojekta, kā arī Sporta veterānu padomei, Sporta akadēmijai un daudzām citām sabiedriskajām organizācijām, kas palīdzēja tapt ?im likumam.

Sēdes vadītājs. Paldies. Nākamais likumprojekts “Grozījums likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām””. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Likumprojekts “Grozījums likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (dokuments nr.5131, reģistra nr.968).

Juridiskā komisija pati ir iesniegusi vienu priekšlikumu, kuru kā 1.priekšlikumu arī ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 2.priekšlikums šajā likumā ir iekļauts no likumprojekta nr.640. - “Grozījums likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām””, taču tas šā likuma robežās ir noraidīts, tātad nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

L.Muciņš. Aicinu atbalstīt likumprojektu “Grozījums likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām” trešajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījums likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību””. Tre?ais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Dokuments nr.5132, reģistra nr.1008.

Juridiskā komisija šā likumprojekta trešajam lasījumam ir saņēmusi vienu Juridiskā biroja priekšlikumu, kuru ir arī atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

 

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Dokuments nr.5133, reģistra nr.1134 - likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā”. Juridiskā komisija trešajam lasījumam saņēma un izskatīja šādus priekšlikumus.

1. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Netika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 4. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 8.priekšlikums. Juridiskā komisija atbalstīja savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 9. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts un ietverts kopumā atbalstītajā 11. - Juridiskās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 12. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. Tagad nepieciešams pāriet uz jums atsevišķi izdalīto lapu.

14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 15. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. Un 16. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Dokuments nr.5134. reģistra nr.1315. Juridiskā komisija par šo likumprojektu saņēma un izskatīja vairākus priekšlikumus.

1. - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Dainis Stalts.

D.Stalts (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātais prezidij! Kolēģi! Es saprotu, kālabad Juridiskā komisija ir noraidījusi šo priekšlikumu, bet vēlētos tomēr izteikt dažas domas šajā kopsakarā. Nākamās Saeimas sastāvs, es ceru, būs tas, kas piedomās pie tēmas “Latviskotās tiesību valodas ceļi un atziņas”. Jau pirms kara juridiskās domas korifejs Ābers rakstu krājumā “Senatne un māksla” ir pieskāries šai tēmai. Mūsu frakcijas priekšlikumi ir tādi, kas aicina padomāt par mūsu juridiskās valodas latviskāku izpausmi.

Atļaušos atzīmēt šā izcilā pētnieka un arīdzan juridiskās domas pazinēja Ābera izteikto viedokli. Mūsu likumdošanā lielāko ieguldījumu savā laikā - un tas nav nemaz tik sen, tikai nepilni 100 gadi ir apritējuši - steigā ir veikuši gandrīz tikai sveštautieši, nejuristi. Kā gadījuma darbu. Tāpēc viņu mēģinājumi izteikt juridisku saturu latviskā formā ir tikai maldu ceļi, no kuriem mēs varam mācīties vienīgi to, kā nedrīkst veidot tiesību valodu.

Mūsu tiesību un likumu valodas rakstu tradīcijas sākās no tā laika, kad savus darbus publicēja pirmie latviešu tautības tiesībnieki, lai gan nevar teikt, ka iepriekšējie ļaunie paraugi nebūtu kaitējuši viņu valodas stilam un terminoloģijai.

Un tagad es gribētu izteikt vēlējumu jums - tiem, kuri turpinās darbu nākamajā Saeimā, ar šo citējumu: “Tagad juristu uzdevums, ievērojot it sevišķi valsts centienus tuvināt tiesības tautai, padarīt tās viņai saprotamākas, cik tas vispār iespējams, nepārkāpjot tiesību specifiskās īpatnības, ir iedziļināties latviešu tautas un literatūras valodā, lai atrastu tiesību normām visvienkāršāko un latviskāko izteiksmi.” Manuprāt, apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK priekšlikumi ir tiešs ceļš uz to, kā atrodama šāda izteiksme. Lai veicas šajā darbā arīdzan!

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš. Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Juridiskā zinātne, kā zināms arī bez cienījamā Stalta kunga minētajiem argumentiem, ir arī diezgan konservatīva. Juridiskā komisija tomēr uzskatīja, ka gan Satversmē, kurā mēs izdarījām grozījumus, gan arī Kārtības rullī lietotajai terminoloģijai ir jāsaskan, tāpēc mēs diezgan atturīgi izturējāmies pret dažādiem jauninājumiem.

Līdz ar to Juridiskā komisija neatbalstīja 1.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 20, pret - 12, atturas - 41. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Tālāk!

L.Muciņš. 2. - šīs pašas frakcijas priekšlikums. Netika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 3. - šīs pašas frakcijas priekšlikums. Netika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 4. - šīs pašas frakcijas priekšlikums. Netika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 5. - šīs pašas frakcijas priekšlikums. Netika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 6. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 7. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Atbalstīts. (No zāles dep. V.Muižniece: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 7. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 46, pret - 1, atturas - 18. Priekšlikums ir guvis atbalstu.

Tālāk, lūdzu!

L.Muciņš. 8. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums. Atbalstīts. (No zāles dep. V.Muižniece: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 8. - Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 46, pret - 1, atturas - 20. Priekšlikums ir guvis atbalstu.

L.Muciņš. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts 11. - Juridiskās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 12. - Saeimas Revīzijas komisijas priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iestrādāts 13. - Juridiskās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 15. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - nav, atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”. Trešais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Jānis Čevers.

J.Čevers (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Priekšsēža kungs! Augsti godātie Saeimas locekļi! Aizsardzības un iekšlietu komisija ir izskatījusi likumprojektu “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” un sagatavojusi to trešajam lasījumam.

Darba dokumenta reģistrācijas numurus ir 1293.

1.priek?likumu iesniedzis Saeimas Juridiskais birojs. Komisija to atbalsta.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Čevers. Arī 2. - Saeimas Juridiskā biroja priekšlikumu…

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Čevers. 3.priekšlikumu ir izstrādājusi pati komisija un to atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to ir iestrādājusi savā - 5.priekšlikumā - un atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. Atbalstījusi arī 7. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 8.priek?likumu izstrādājusi komisija un atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Čevers. Ir atbalstīts arī 9. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. Tāpat kā 10. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 11. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Komisija pati to atbalsta.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Čevers. Ir atbalstīts arī 12. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Čevers. 13. - deputātu Urbanoviča, Sokolovska un Bekasova priekšlikums. Ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. Noraidīts ir arī 14.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Čevers. 16. - komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 17. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 18. - komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Čevers. 19. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Čevers. 20. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. Atbalstīts ir arī 21. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Čevers. Atbalstīts ir arī Aizsardzības un iekšlietu komisijas iesniegtais 22.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 23. - Juridiskā biroja priekšlikums. Un 24. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tie ir atbalstīti un iestrādāti 25. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 26. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 27. - komisijas priek?likums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. Atbalstīts ir arī 28. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. ...un arī 29. - Juridiskā biroja priekšlikums.

30.priekšlikumu iesniegusi Aizsardzības un iek?lietu komisija un pati to atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 31.priek?likumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija to atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. (No zāles dep. V.Muižniece: “Vai skaļāk nevar?”) Runājiet, lūdzu, mikrofonā!

J.Čevers. 32.priekšlikums, ko iesniedzis iekšlietu ministrs, ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. 33. - komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Čevers. Līdz ar to viss likumprojekts ir izskatīts. Lūdzu balsot un pieņemt to galīgajā, trešajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 13, neviens neatturas. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Tiesu izpildītāju likums”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Likumprojekts “Tiesu izpildītāju likums” ir dokuments nr.5142. Likumprojekta reģistrācijas numurs 865.

Juridiskā komisija saņēmusi un izskatījusi rindu priekšlikumu.

1. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 3. - tieslietu ministres Ingrīdas Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 4. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 7. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 8. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 9. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 10. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 11. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 13. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 14. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 16. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 17. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 18. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 19. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 20. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 21. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 22. - tieslietu ministres priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 23. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 24. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 25. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 26. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 27. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 28. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 29. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 30. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 31. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 32. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 33. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 34. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 35. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 36. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 37. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 38. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 39. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 40. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 41. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 42. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 43. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 44. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 45. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 46. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 47. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 48. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 49. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 50. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 51. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 52. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 53. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 54. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 55. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 56. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 57. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 58. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 59. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 60. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 61. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 62. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 63. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 64. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

L.Muciņš. 65. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 66. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 67. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

L.Muciņš. 68. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 69. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 70. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 71.priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 72. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 73. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 74. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 75. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 76. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 77. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 78. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 79. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 80. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 81. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 82. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 82.a - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 83. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 84. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 84.a - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 85. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 86. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 87. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 88. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 89. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts...

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. ...90. - Juridiskā biroja priekšlikumā, kurš atbalstīts 91. - Juridiskās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 92. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 93. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 94. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 95. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

L.Muciņš. 96. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

L.Muciņš. 97. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 98. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 99. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 100. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 101. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 102. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 103. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 104. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 105. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 106. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 107. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 108. - tieslietu ministres I.Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 109. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamo izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Notariāta likumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Likumprojekta dokumenta numurs 5141, reģistrācijas numurs 579.

Trešajam lasījumam Juridiskā komisija ir saņēmusi šādus priek?likumus.

1. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 2. - tieslietu ministres Ingrīdas Labuckas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 5. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 6. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 7. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 8. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 9. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 10. - tieslietu ministres Ingrīdas Labuckas priekšlikums. Atbalstīts, precizējot normu, ka zvērinātam notāram drīkst būt tikai viena prakses vieta. Šeit ir drukas kļūda.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 11. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 13. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 14. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 15. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 16. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 17. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 18. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 19. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 20. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 21. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 22. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 23. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 24. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 25. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 26. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 27. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 28. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 29. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 30. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 31. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 32. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 33. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 34. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 35. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 36. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 37. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 38. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 39. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 40. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 41. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 42. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 43. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 44. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 45. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 46. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 47. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 48. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 49. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 50. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 51. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 52. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 53. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 54. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 55. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 56. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 57. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 58. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 59. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 60. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 61. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 62. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 63. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 64. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 65. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 66. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 67. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 68. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 69. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 70. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 71. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 72. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 73. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 74. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 75. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 76. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 77. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 78. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 79. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 80. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 81. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 82. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 83. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 84. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 85. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 86. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 87. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 88. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 89. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 90. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

L.Muciņš. 91. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 92. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 93. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 94. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 95. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 96. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 97. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 98. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 99. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 100. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 101. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 102. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 103. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 104. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 105. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 106. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 107. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 108. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 109. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 110. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. Un 111. - tieslietu ministres priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret teroristu rīkotajiem sprādzieniem”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Guntars Krasts.

G.Krasts (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie kolēģi! Tātad likumprojekta otrajam un galīgajam lasījumam ir saņemts tikai viens priekšlikums - bijušā iekšlietu ministra Mareka Segliņa priekšlikums, kas 7.pantā precizē koordinējošo institūciju.

Ārlietu komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

G.Krasts. Aicinu balsot par likumprojektu kopumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Par 1970.gada 1.septembrī Ženēvā parakstīto Nolīgumu par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Guntars Krasts.

G.Krasts (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Otrajam lasījumam ir saņemts viens - Ārlietu komisijas priekšlikums, un tas precizē likumprojekta nosaukumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

G.Krasts. Aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 59, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Par Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”. Otrais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Guntars Krasts.

G.Krasts (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Otrajam lasījumam priekšlikumi nav saņemti. Aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā ”Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā””. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izvērtēja piecu deputātu iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā””. Ar piedāvātajiem grozījumiem tiek ierosināts noteikt, ka pašvaldībām obligāta palīdzība jāsniedz arī politiski represētām un nelikumīgi notiesātām, bet pēc tam reabilitētām personām.

Komisija konceptuāli atbalstīja piecu deputātu ierosinājumu un izstrādāja alternatīvu likumprojektu un precizēja tā redakciju. Komisijas vārdā es ierosinu atbalstīt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Anna Seile.

A.Seile (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti! Es pārstāvu šo piecu deputātu iesniegto likumprojektu un gribu teikt, ka alternatīvais likumprojekts paredz ne tikai teksta precizējumus, jo šajā likumprojektā, ko ir sagatavojusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, tiek atkārtota norma, kas jau ir likumā, ka visām maznodrošinātām personām, to skaitā arī politiski represētajām personām, ir tiesības uz palīdzību dzīvokļa jautājumā. Turpretī mūsu sagatavotajā likumprojektā tomēr ir paredzēta arī tāda iespēja, ka gadījumā, ja politiski represētajai personai vai nelikumīgi notiesātajai personai valdījumā nav nekāda dzīvokļa īpašuma, nekādas dzīvojamās telpas, ja, piemēram, šis cilvēks atgriežas no izsūtījuma Krievijā vai ja varbūt viņa mazbērni vai bērni atgriežas, tad viņiem ir jāsaņem šī īpašā palīdzība, pat neizvērtējot, vai viņi ir vai nav maznodrošinātās vai kādas citas personas. Varbūt viņi Latvijā vēl nemaz nav dzīvojuši.

Tātad mūsu piedāvātā norma nāk par labu politiski represētajām personām, turpretī sagatavotais alternatīvais likumprojekts faktiski viņus pielīdzina visām citām maznodrošinātajām personām, neradot nekādas īpašas priekšrocības.

Es tomēr aicinu vispirms balsot par mūsu sagatavoto likumprojektu un atbalstīt to.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Komisijas vārdā - deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš. Godātie kolēģi deputāti! Acīmredzot man tomēr dažos vārdos jāmotivē, kādēļ komisija izstrādāja alternatīvu projektu.

Acīmredzot šie pieci deputāti, kuri iesnieguši likumprojektu, nav īsti iepazinušies ar jauno, jau kopš 1.janvāra spēkā esošo likumu “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”. Šis likums nosaka to, ka priekšrocības dzīvokļa saņemšanā mūsu valstī bauda pirmām kārtām personas, kuras ir maznodrošinātas un darbnespējīgas. Alternatīvā likumprojekta autori ierosina sniegt politiski represētām personām dzīvokļa palīdzību neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir darbnespējīgas un maznodrošinātas. Tas nozīmē, ka faktiski jebkura (jebkura!) politiski represēta persona, kurai ir labs materiālais stāvoklis, liela pensija, liela alga, bet kurai formāli īpašumā vai valdījumā nav dzīvokļa, varētu ārpus kārtas saņemt dzīvokļa palīdzību. No vienas puses, priekšlikuma autori it kā nāk pretī šādām netrūcīgām politiski represētām personām. Autoru iesniegtais likumprojekts - ievērojiet, godātie kolēģi! - runā par tām personām, kuras ir bijušas notiesātas nelikumīgi un reabilitētas vai kuras bijušas politiski represētas, bet kurām nav iespējas iemitināties. Taču šādu personu, godātie kolēģi, mūsu valstī šobrīd praktiski nav, jo visas tās personas, kuras savulaik ir bijušas represētas un pēc tam reabilitētas vai kuras bijušas nelikumīgi notiesātas, - visas tās personas desmit gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas ir jau faktiski atrisinājušas savu dzīvokļa problēmu. Savukārt komisijas piedāvātais variants ir tāds, kas neatkarīgi no laika perioda, neatkarīgi no laika ierobežojuma dod tiesības visām politiski represētajām personām, kuras ir maznodrošinātas, saņemt dzīvokli. Neatkarīgi no tā, vai viņām ir iespēja iemitināties agrāk ieņemtā dzīvoklī vai nav iespējas iemitināties. Tātad komisijas piedāvātais variants aizsargā visas politiski represētās personas, bet ar vienu nosacījumu: ja šīs personas ir maznodrošinātas.

Seiles kundze šeit pieļāva mazu neprecizitāti, sakot, ka jau šobrīd likumā ir aizsardzība šīm politiski represētajām personām kā maznodrošinātām. Nē, Seiles kundze! Viņām šī aizsardzība spēkā esošā likuma normu ietvaros ir tikai tad, ja viņas ir ne tikai maznodrošinātas, bet papildus vēl arī darbnespējīgas. Mūsu komisija ierosina sniegt dzīvokļa palīdzību politiski represētām personām, kuras ir maznodrošinātas, bet ir reizē darbspējīgas. Tātad tie nav invalīdi, nav bērni un nav pensijas vecumu sasniegušie.

Tādēļ es aicinu atbalstīt atbildīgās komisijas sagatavoto variantu, jo tas saskan ar likuma koncepciju, ka pašvaldībām dzīvokļa palīdzība ir jāsniedz pirmām kārtām tām personām, kuras ir maznodrošinātas.

Sēdes vadītājs. Debates, Seiles kundze, ir jau slēgtas. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā””, ko iesniegusi deputātu grupa. Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 1, atturas - 62. Likumprojekts noraidīts pirmajā lasījumā.

Lūdzu zvanu! Balsosim par alternatīvā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Šo likumprojektu iesniegusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - 1, neviens neatturas. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?

J.Lagzdiņš. Aicinu iesniegt priekšlikumus līdz 5.novembrim.

Sēdes vadītājs. 5.novembris. Iebildumu nav.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījums likumā “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi””. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izvērtēja piecu deputātu iesniegto grozījumu likumā “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi” un atbalstīja šo likumprojektu. Un komisijas vārdā es ierosinu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā pieņemts.

Noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

J.Lagzdiņš. Jā. Es aicinu noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 27.oktobri.

Sēdes vadītājs. Un kad veiksim izskatīšanu? 31.oktobrī!

J.Lagzdiņš. Tieši tā. 31.oktobrī.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Paldies.

Nākamais likumprojekts - “Sabiedriskā labuma organizāciju likums”. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Atļaujiet man dažos vārdos jūs informēt par Sabiedriskā labuma organizāciju likuma projektu un nedaudz runāt arī par nākamajiem diviem likumprojektiem, kuri ir cieši saistīti ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma projektu.

Godātie kolēģi! Jau desmit gadus ir spēkā likums “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”. Šis likums, spēkā esošais likums, tika pieņemts 1992.gadā - vēl Augstākās padomes laikā. Mēs esam jau septiņas reizes grozījuši likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”. Spēkā esošais likums ir, atklāti sakot, novecojis, neprecīzi un neatbilstoši modernas valsts pamatprincipiem, tiesiskas valsts pamatprincipiem reglamentē nevalstisko organizāciju darbības pamatnoteikumus, un tādēļ valdība pirms diviem gadiem izveidoja darba grupu. Darba grupa izstrādāja likumprojektu paketi, un viens no tiem ir Sabiedriskā labuma organizāciju likuma projekts, kuru mēs šodien izskatām. Šis likumprojekts konceptuāli izveido jaunu sistēmu nevalstisko organizāciju reglamentācijai mūsu valstī. Komisija rūpīgi izvērtēja gan likumprojektu, gan arī visu likumprojektu paketi. Likumprojektu paketi izvērtēja arī Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu) komisija, Juridiskā komisija un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Visas šīs komisijas ir akceptējušas gan Sabiedriskā labuma organizāciju likuma projektu, gan Biedrību un nodibinājumu likuma projektu, gan arī Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma projektu, un tādēļ es atbildīgās komisijas vārdā aicinu balsot par Sabiedriskā labuma organizāciju likuma projektu. Jūs, godātie kolēģi, esat jau rūpīgi iepazinušies ar pamatnoteikumiem un esat visu izanalizējuši, un tādēļ vajadzētu šodien likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Neapšaubāmi skaidrs, kolēģi, ir tas, ka mēs 7.Saeimā to nepieņemsim otrajā un trešajā lasījumā, jo likumprojekti satur daudzas diskutablas normas, kā to arī savos atzinumos ir paudušas Saeimas komisijas un eksperti. Nākamā Saeima lems par to, ka šo likumprojektu paketi pārņem izvērtēšanai jau jaunajā - 8.Saeimā. Es aicinu šodien pieņemt konceptuālu lēmumu - atbalstīt pirmajā lasījumā, lai jaunā Saeima varētu rūpīgi un ilgi strādāt pie šo likumprojektu precizēšanas.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Leons Bojārs.

 

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Izraisa izbrīnu tas, ka, 7.Saeimai beidzot darbu, tiek “bīdīti” visdažādākie likumprojekti. Kāpēc tas tiek darīts? Tas tiek darīts tāpēc, lai veiktu, tā teikt, visdažādāko darbību.

Atvērsim likumprojekta “Sabiedriskā labuma organizāciju likums” anotāciju! Parādiet, lūdzu, kurā vietā ir ierakstīts, cik tad ir Latvijā tādu uzņēmumu, kuri saņem atlaides, kuri nodarbojas ar labdarbību? Šīs atlaides piešķir neviens cits kā Finansu ministrija. Uz kāda pamata? Jūs tur to neatradīsiet! Latvijā līdz šim 900 organizācijas, ja ne pat vairāk, saņem visdažādākās atlaides. Caur viņu kontiem iziet miljoniem latu.

Un tagad paskatīsimies, kas tad ir amatieru sports! Kur likumprojektā ir noteikts, kas ir amatieru sports?

Tagad par vides aizsardzību. Kā tad labklājība izpaužas vides aizsardzībā? Vēsturiskā mantojuma saglabāšana? Nu, teiksim, Krāslavas pils. Kur tad tie labdari ir? Kuri ir ieguldījuši kaut vienu latu, lai nostiprinātu to vēsturisko pili, kura ir ļoti skaistā vietā un kuru tagad mēģina pārdot vai privatizēt? Kārtējo reizi tas tā notiek…

Nesen Zviedrijā bija ļoti liels skandāls. Viens no zviedru veiklajiem cilvēkiem vāca visdažādākās mantas - bez maksas, protams -, kuras viņš nogādāja Latvijā. Jā, tās mantas nonāca Latvijā, bet tās tika pārdotas. Zviedrs uz tā rēķina pelnīja naudu, un pelnīja arī tie cilvēki, kuri tās mantas Latvijā pārdeva.

Paskatīsimies uz tiem lietoto mantu veikaliem, kuru ir ļoti daudz! Tādi ir visās Latvijas pilsētās, un Rīgā to ir īpaši daudz. Kāda tad te ir labdarība?

Jūs man pasakiet, kurā internātskolā, kuros veco ļaužu pansionātos tie labdari ir parādījušies? Vienā pagastā man teica, ka esot labdarības veidā tikusi dalīta sāls - pa 3 vai 4 kilogramiem. Kāda gan tad var būt runa par šādu likumu? Tas ir izstrādāts tikai tāpēc, lai varētu veikli cilvēki “noslēpties” aiz šā likuma, mierīgi sev sapelnīt labu kapitālu un tajā pašā laikā saņemt visdažādākās atlaides.

Tagad par zinātni. Es gribētu redzēt, kurš tad no tiem labdariem ir kaut kā palīdzējis, teiksim, Ventspils astrofiziskajai observatorijai. Kur tad tie labdari ir?

Vienīgi baznīcas nodarbojas ar labdarību. Vienīgi baznīcas! Tās tik tiešām izdala ēdienus un vēl kādas citas mantas. Tas tik tiešām notiek. Pārējās organizācijas diemžēl strādā tikai savā labā - tikai pašu finansēšanai.

Šis likumprojekts ir ļoti nekvalitatīvi sagatavots, un šā likumprojekta vienīgā nozīme ir tā, ka veikli cilvēki grib izmantot 7.Saeimas deputātu naivumu un ar viņu palīdzību saņemt sev kaut kādus labumus.

Ja ?im likumprojektam nav pievienots visu to 900 organizāciju apraksts, kurā norādīts, ar kādu labdarību viņas nodarbojas Latvijā, es nevaru balsot. Ja kāds vēlas viņus atbalstīt, tad atbalstiet, bet tikai ziniet to, ka nekādu labdarību neviens Latvijā no viņiem nesaņems!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Vai vēlaties komisijas vārdā ko piebilst, Lagzdiņa kungs? (No zāles dep. J.Lagzdiņš: “Vispār vēlos. Jā!”)

J.Lagzdiņš. Godājamie kolēģi deputāti! Man ir jāpiekrīt Leonam Bojāram, ka likumprojektu pakete ir izstrādāta no juridiskā viedokļa ne visai precīzi, ir daudzas diskutablas normas. Taču konceptuālā ziņā šie likumprojekti atbilst modernas, tiesiskas, atklātas valsts darbības pamatprincipiem. Atbilst pamatprincipiem! Spēkā esošais likums, kura autors šobrīd stāv jūsu priekšā, tomēr ir vēl pārejas perioda likums un neaptver tik plašu nevalstisko organizāciju jeb subjektu loku, kādu to piedāvā likumprojektu paketes autori.

Un, runājot par to svarīgo problēmu, ko pieminēja Leons Bojārs, proti, par atvieglojumu piešķiršanu, jāteic, ka tieši jaunais variants, Sabiedriskā labuma organizāciju likums, nosaka daudz taisnīgāku un daudz atklātāku, daudz demokrātiskāku veidu, kādā tiek šādām organizācijām piešķirts sabiedriskā labuma statuss un reizē ar to arī šie finansiālie atvieglojumi.

Godātie kolēģi! Es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, lai jaunā Saeima varētu strādāt pie šā svarīgā likuma.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Sabiedriskā labuma organizāciju likums” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - nav, atturas - 13. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš?

J.Lagzdiņš. Es aicinu noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2003.gada 30.martu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Nākamais likumprojekts - “Biedrību un nodibinājumu likums”. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Jūs visi esat iepazinušies ar šo likumprojektu. Es aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Pirms atklājam debates, paziņoju, ka ir saņemts desmit deputātu ierosinājums turpināt sēdi bez pārtraukuma, līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai.

Lūdzu zvanu! Balsosim par šo 10 deputātu ierosinājumu! Lūdzu rezultātu! Par - 29, pret - 17, atturas - 20. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Lūdzu, Bojāra kungs, jums vārds debatēs! Astoņas minūtes.

 

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Izskatot tos likumprojektus, kuri atsūtīti uz Saeimu un kurus mums prezentē Lagzdiņa kungs, jūs tajos neatradīsiet risinātu vienu ļoti nozīmīgu jautājumu. Tas ir jautājums par atbildību. Ir visdažādākie norādījumi, kas ir jādara, ko viņi darīs, kādā veidā tas notiks, bet diemžēl atbildības nekādas nav. Jā! Kas tad tas ir par dokumentu?! Arī iepriekšējā likumā nekā tāda nav.

Tagad par kontroli, par finansiālo kontroli. Ir izvairīšanās no tās kontroles, un patiesībā tas viss, kas te ir ierakstīts iekšā, novedīs pie tā, ka viņu darbība būs slikti kontrolēta. Un, ja tā būs slikti kontrolēta, tad, protams, viņu darbība būs tikai ar vienu noslieci - par labu tiem, kas to organizēja.

Tas ir pirmkārt.

Otrkārt. Es nezinu, kāda institūcija sagatavoja šos dokumentus, bet redzu, ka tie ir ļoti nepilnīgi. Tie ir sagatavoti ar vienu tendenci - tos “izdzīt cauri” Saeimai, un tad mēs, kā saka, darīsim visu to, ko darām līdz pat šim laikam. Cienījamie kolēģi, varbūt vienu otru reizi ir jāpadomā! Nedarbināsim uzreiz to balsošanas mašīnu, kura Saeimā ir, bet, pirms nospiežam attiecīgu taustiņu, domāsim, vai mums balsot “par” vai “pret”, vai atturēties! Tas, ka jūs iedarbināt balsošanas mašīnu, nedara godu Saeimai, tas ir pirmkārt. Un, otrkārt, tas nodara ārkārtīgi lielu ļaunumu mūsu tautsaimniecībai, un galu galā no tā visa cieš Latvijas Republikas pilsoņi - un ne tikai pilsoņi, bet arī visi iedzīvotāji. Un tādēļ jau arī ir ļoti zems reitings mums - Saeimai. Vismaz pēdējās sēdēs, kuras ir palikušas, domājiet, par ko jūs balsojat! Tie veiklie cilvēki ir sagatavojuši šos dokumentus, un tie nav pilnīgi, tie nav izgājuši aprobāciju un nav novērtēti, un ir uz šejieni atnesti ar nepilnīgām anotācijām, kurās nav nekas norādīts, nav nekāda analīze veikta, un nav pielikts klāt pie šā likumprojekta neviens dokuments, kuru palasot varētu pateikt: tik tiešām likumprojekts atbilst patiesībai.

Tāpēc, cienījamie kolēģi, es diemžēl atturos un aicinu arī jūs atturēties no šā likumprojekta pieņemšanas.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Vai vēlaties komisijas vārdā ko piebilst? Lūdzu!

J.Lagzdiņš. Kolēģi deputāti! Cienījamais kolēģi Leon Bojār! Acīmredzot jūs neesat izlasījis nedz Biedrību un nodibinājumu likumprojektu, nedz arī pietiekami iepazinies ar spēkā esošo likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, ja jūs neredzat to būtisko atšķirību, kāda ir jaunā likuma projektam ar šobrīd spēkā esošo likumu. Jūs teicāt, ka jaunā likuma projekts neparedzot atbildību. Tieši otrādi! Jaunā likuma projektā ir īpaši panti (turklāt tādi ir vairāki), kuri paredz daudz lielāku atbildību nevalstisko organizāciju, sabiedrisko organizāciju amatpersonām. Lūdzu, atšķiriet likumprojekta 11.lappusi! 49.pants: “Valdes un citu institūciju locekļu atbildība”. Vai šāda norma ir spēkā esošajā likumā? Nav tur šādas normas!

51.pants: “Biedru sapulces kontroles tiesības”. Vai šāda norma ir spēkā esošajā likumā? Nav šādas normas spēkā esošajā likumā!

Šķiram tālāk! Nākamā ir 12.lappuse. Sestā nodaļa: “Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija”. Šī nodaļa ļoti sīki un detalizēti reglamentē nevalstisko organizāciju finansiālās darbības kontroli, pārskatu sniegšanas kārtību, likvidācijas kārtību un kārtību, kādā tiek iecelti biedrību likvidatori.

Tālāk. 78.pants reglamentē kreditoru interešu aizsardzību. Un daudzi citi panti daudz detalizētāk, precīzāk runā par nevalstisko organizāciju finansiālās darbības kontroli, uzraudzību un reglamentāciju. Šādu normu nav spēkā esošajā likumā. Jaunais likums paredz vēl stingrāku kārtību, it īpaši finansiālās un saimnieciskās lietās. Un tas ir ļoti labi, un tādēļ jaunā pakete ir atbalstāma un arī konkrētais likumprojekts ir atbalstāms.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Biedrību un nodibinājumu likums” pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - nav, atturas - 8. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš?

J.Lagzdiņš. Es aicinu noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2003.gada 30.martu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Nākamais likumprojekts - “Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums”. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Komisijas vārdā aicinu pieņemt pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - nav, atturas - 5. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš?

J.Lagzdiņš. Aicinu noteikt tādu pašu termiņu kā abiem iepriekšējiem - 2003.gada 30.martu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par vides aizsardzību””. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Modris Lujāns.

M.Lujāns (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šie grozījumi ir sakarā ar Eiropas prasībām vides jautājumos. Proti, ir jābūt piecgades plāniem.

Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 2. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

M.Lujāns. Lūdzu to atbalstīt arī pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 78, pret - nav, atturas - 1.

M.Lujāns. Cienījamie kolēģi, ja jūs neiebilstu, tad es komisijas vārdā aicinu nobalsot tūlīt arī par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm!

Saeimas sekretāres biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Jānis Jurkāns, Boriss Cilevičs, Viola Lāzo, Imants Burvis, Romualds Ražuks, Pēteris Apinis, Normunds Rudevičs, Tadeušs Ketlers, Māris Vītols, Andris Šķēle, Silvija Dreimane un Palmira Lāce.

Sēdes vadītājs. Paldies. Pārtraukums līdz pulksten 13.30.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Pārtraukumam paredzētais laiks ir beidzies. Turpināsim darbu!

Pirms turpinām izskatīt likumprojektus, paziņoju, ka ir saņemts deputāta Aivara Tiesneša iesniegums sakarā ar likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”. Balsojot par priekšlikumu nr.7, viņš ir kļūdījies balsojumā. Viņa pozīcija bija “atturas”. (Starpsauciens: “Melo!”)

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā”. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Guntis Dambergs.

G.Dambergs (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godājamais Saeimas priekšsēdētāja kungs! Cienījamie kolēģi deputāti! Šodien Saeimas sēdes darba kārtībā ir divi likumprojekti - grozījumi Valsts civildienesta likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kas ir atbildīgā komisija šo grozījumu izskatīšanā, apsprieda jautājumu, vai abus šos priekšlikumus, abus iesniegtos grozījumu projektus, kas ir saņemti no Ministru kabineta, neizskatīt kā vienotus grozījumus. Komisija tomēr nolēma izskatīt katru atsevišķi, jo gan pēc formas, gan arī pēc satura tie tomēr ir diezgan dažādi.

Vispirms izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā”, kas ir dokuments nr.4367. Tas skar tādas nopietnas valsts pārvaldes jomas kā kvalifikācijas celšanas un mācību izdevumu segšanas jautājumus attiecībā uz valsts civildienesta ierēdņiem. Tas skar arī jautājumu par Valsts administrācijas skolas tālāko darbību.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā”, atbalstīja to un lūdz arī jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš?

G.Dambergs. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 1.decembris.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Nākamais likumprojekts - “Grozījums Valsts civildienesta likumā”. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Guntis Dambergs.

G.Dambergs (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi! Arī otrais iesniegtais likumprojekts “Grozījums Valsts civildienesta likumā” ir izskatīts Ministru kabinetā, un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi šo grozījumu, kurš attiecas uz Valsts tiesu ekspertīžu biroju, nolēma to atbalstīt. Komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Tas skar šo vienu valsts pārvaldes iestādi, kurai ir būtiski, lai tajā varētu strādāt līdzīgi kā Iekšlietu ministrijā, kur ir specializētais valsts civildienests. Varētu šī iestāde darboties līdzīgā statusā.

Sēdes vadītājs. Pret steidzamību vēlaties runāt, Bojāra kungs? Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret un atturas - nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš un otrā lasījuma datums?

G.Dambergs. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam - šā gada 28.oktobris.

Sēdes vadītājs. Un izskatīšana 31.oktobrī?

G.Dambergs. Tieši tā!

Sēdes vadītājs. Paldies.

G.Dambergs. Paldies, priekšsēdētāja kungs!

Sēdes vadītājs. Nākamais likumprojekts - “Grozījums Krimināllikumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais sēdes priekšsēdētāj! Augsti godātie kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija, savā 16.oktobra sēdē izskatījusi likumprojektu “Grozījums Krimināllikumā”, kura reģistrācijas numurs ir 1200, šajā likumprojektā iekļāva vēl arī likumprojektu, kas ir ar reģistrācijas numuru 1405.

1. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. 2. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Atbalstīts ir arī 3.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzam atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret un atturas - nav. Otrajā lasījumā pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam?

Dz.Kudums. 29.oktobris.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. Paldies.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Krimināllikumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā 16.oktobra sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā”. Komisija to neatbalstīja viena iemesla dēļ. Proti, likumprojektā bija paredzēts ārstēšanos no toksikomānijas aizstāt, teiksim, ar ārstēšanos no psihotropo vielu atkarības, bet ne vienmēr vielas, kas ir sarakstā kā psihotropās vielas, atbilst šim sarakstam. Tiek lietotas, piemēram, arī līmes, benzīni un dažādas citas vielas, un ir nepieciešama attiecīga ārstēšana.

Tādēļ mēs noraidījām šo likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Leons Bojārs.

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Diemžēl šinī likumprojektā ir paredzēts 59.panta ceturtās daļas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Tiesa var atbrīvot no soda izciešanas personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības dēļ, ja šī persona piekritusi ārstēties no alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības.” Ziniet, pēdējā laikā, vismaz pēdējos divos gados, ir bijis diezgan daudz šādu pārkāpumu, ir cietuši cilvēki un pat aizgājuši bojā. Nu, un ko tagad? Vai tagad mēs vairs nesodīsim visus šitos? Te ir teikts: ja viņi piekritīs ārstēties, viņi netiks sodīti. Arī prominentas personas diemžēl bijušas iesaistītas šinīs lietās. Un ko tad mēs ar to zviedru darīsim? Tieslietu ministrija ne pirkstu nepakustina, lai viņu atrastu Zviedrijā un sodītu par divu cilvēku iznīcināšanu Latvijā. Un tagad mēs iestrādājam likumā šādu atlaidi: redziet, viņš ir bijis piedzēries, viņš tagad ārstēsies no dzeršanas, un tādēļ tagad viņš ir jāatbrīvo no kriminālsoda! Vajag taču padomāt! Es nezinu, kas to ir ierosinājis, bet tā ir absolūta necieņa pret mūsu cilvēkiem, kuri cieš, ik dienu cieš no dzērumā izdarītām autoavārijām, nemaz jau nerunājot par psihotropo vai narkotisko vielu izraisītām izdarībām.

Es domāju, ka jūs ļoti labi atceraties, kā pēc smagas autoavārijas tas jauneklis no policijas aizbēga un otrā dienā atnāca ar advokātu. Vai tad mēs arī to atbrīvosim no kriminālatbildības? Un vēl ir desmitiem personu, kas ir nodarījušas to pašu lietu. Un tagad avīzēs raksta: redziet, cilvēki ir cietuši, bet tur visa tā izmeklēšana velkas divus trīs gadus.

Tā ka, cienījamie kolēģi, šādu izmaiņu atbalstīt nevar! Ja kāds narkomāns tik tiešām grib paārstēties… 55.panta septītās daļas izmaiņu - to vēl varētu atbalstīt, bet šo atbalstīt diemžēl nevar.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 3, atturas - 11. Likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts… Pirmajā lasījumā pieņemts, atvainojiet! Par - 53, pret - 3, atturas - 11.

Lūdzu, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

Dz.Kudums. 5.novembris.

Sēdes vadītājs. 5.novembris. Nav iebildumu?

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātie kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija savā 16.oktobra sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un to sagatavoja otrajam lasījumam.

1.priekšlikums ir Bekasova kunga priekšlikums. Komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 11, atturas - 33. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Dz.Kudums. 2. un 3. ir Saeimas Juridiskā biroja priekšlikumi. Komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Kudums. 4. ir Latvijas Republikas iekšlietu ministra priekšlikums, kurš iestrādāts 5. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstu!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - 13, neviens neatturas. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priek?likumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam?

Dz.Kudums. 29.oktobris.

Sēdes vadītājs. Paldies. Nav iebildumu. Oktobris.

Nākamais likumprojekts - “Par Dmitrija Bekkera pilsonību”. Pirmais lasījums.

Pilsonības likuma izpildes komisijas vārdā - deputāte Anta Rugāte.

A.Rugāte (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Lūdzu, sameklējiet dokumentu nr.5089 un dokumentu nr.5117. Likumprojekts “Par Dmitrija Bekkera pilsonību” ir izskatīts Pilsonības likuma izpildes komisijā un ir atbalstīts pirmajam lasījumam, tādēļ tas ir iekļauts arī šodienas darba kārtībā. Pamatojums komisijas lēmumam ir gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dokuments - izziņa, kas liecina par to, ka Dmitrijs Bekkers Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā ir iekļauts kā bezvalstnieks un ka 2001.gada 11.oktobrī viņam ir izsniegta bezvalstnieka personas apliecība. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā nav informācijas, ka Dmitrijs Bekkers būtu kādas citas valsts pilsonis.

Tāpat Pilsonības likuma izpildes komisijas deputāti ir uzklausījuši un arī saņēmuši rakstiskas rekomendācijas no Latvijas virsrabīna Natana Barkana, kurā viņš atzīst, ka viņam ir gods rekomendēt rabīnu Dmitriju Bekkeru uzņemšanai Latvijas pilsonībā. Viņš atzīmē, ka rabīns Dmitrijs Bekkers savu turpmāko dzīvi gatavojas saistīt ar Latviju un šobrīd to ir apliecinājis arī ar kalpošanu Latvijas tautai, Latvijas valsts interesēm, Latvijas turpmākajam uzplaukumam, ebreju un latviešu, kā arī citu tautu iedzīvotāju savstarpējās tolerances veicināšanai.

Rekomendētāju vidū ir Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs, profesors Ruvins Ferbers un arī Latvijas Universitātes profesors Aivars Stranga, kuri uzskata, ka visa Dmitrija Bekkera darbība liecina, ka viņš ir saistījis savu turpmāko dzīvi ar kalpošanu Latvijas valsts interesēm, tādēļ arī uzskata, ka Dmitrijs Bekkers ir pelnījis Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu par sevišķiem nopelniem.

Vēl es varētu pieminēt Rīgas Ebreju reliģiskās draudzes un šīs draudzes valdes priekšsēdētāja Kagana kunga rekomendāciju, tāpat arī Rīgas Ebreju vidusskolas direktora Birka kunga rekomendāciju.

Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, kā arī lemt par šā likumprojekta steidzamību.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu rezultātu! Par - 42, pret - 16, atturas - 16. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 43, pret - 14, atturas - 19. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

A.Rugāte. Ja deputātiem nav iebildumu, es tādā gadījumā ierosinu...

Sēdes vadītājs. Deputāti ceļ iebildumus. Mums jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš un otrā lasījuma datums.

A.Rugāte. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir pirmdiena, 28.oktobris.

Sēdes vadītājs. Un izskatīšana - 31.oktobrī.

A.Rugāte. Izskatīšana 31.oktobrī. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. Paldies.

Nākamais likumprojekts - “Veselības aprūpes finansēšanas likums”. Pirmais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāte Aija Barča.

A.Barča (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Godātie prezidija locekļi! Godātie kolēģi! Veselības aprūpes finansēšanas likumu pēc ļoti ilgām un ļoti nopietnām debatēm Sociālo un darba lietu komisija ierosina atbalstīt pirmajā lasījumā. Tā vienlaikus uzsver un atgādina, it sevišķi šo vēstījumu sniedzot jaunajiem 8.Saeimas deputātiem, ka šo likumprojektu mēs gaidījām ilgi, ilgi, un tas ir pirmais no tiem likumprojektiem, kurus mēs gaidījām jau no 2000.gada oktobra. Nu beidzot tas ir klāt pirmajā lasījumā, lai gan, atklāti sakot, tas ir sagatavots ne jau labākajā variantā. Pie tam tūlīt vēlos vēstīt, ka tā tas ir ne tikai ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu, bet arī ar visiem pārējiem likumiem, kuri ievērojamā daudzumā tika nodoti Sociālo un darba lietu komisijā, bet pirmo lasījumu šajā Saeimā tie neieraudzīs, tas notiks jau 8.Saeimā.

Ir viena kāda būtiska lieta. Labklājības ministrijas atbildīgās amatpersonas un cilvēki, kuri profesionāli šos jautājumus pārzina, aizsūta savu likumprojektu Ministru kabinetam, bet diemžēl Ministru kabinetā daudzkārt rodas “speciālisti”, kuri “labāk pārzina” šos jautājumus, un tā mēs Saeimā saņemam likumprojektu izmainītā un, teiksim tā, kvalitatīvi sliktākā variantā, pie kura pēc tam Sociālo un darba lietu komisijai ir jādarbojas ilgi un gari, lai sakārtotu likumus sociālajā jomā.

Vienlaikus gribu vēstīt, kolēģi, ka arī pašreiz pirmajā lasījumā izskatāmais likumprojekts “Veselības aprūpes finansēšanas likums” nenosaka pakalpojumu saņemšanas kārtību, nerunā par pakalpojumu kvalitāti, nerunā par lielākām iespējām saņemt pakalpojumus veselības aprūpē. Skaidrības nav arī jautājumā par investīciju piesaisti. Tādējādi varu izdarīt secinājumu, ka Veselības aprūpes finansēšanas likums nav balstīts uz iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, jo tajā nav nevienas atsauces uz slimību epidemioloģiju, lai gan šādi dati ir absolūti nepieciešami, lai vispār varētu izdarīt kādu analīzi un plānot visnepieciešamākos ieguldījumus.

Atgādinu jums, kolēģi, ka turpmāk ļoti nopietni būtu jādomā par to, kā šis jaunais likums skar pacientu izvēles tiesības un veselības aprūpes valsts neapmaksāto daļu, jo valsts apmaksātajā daļā nav attīstīts princips: nauda seko pacientam, kaut gan mēs galvenokārt tieši to gribējām ieraudzīt šajā Veselības aprūpes finansēšanas likumā.

Vēlos jums teikt, ka likumā nav iestrādātas garantijas pakalpojumu sniedzējiem un konkrētām ārstniecības iestāžu personām, nav arī paredzēts saskaņot tarifus un līgumnosacījumus ar Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Slimnīcu biedrību, un līdz ar to tas ir laika deglis jauniem streikiem.

Kolēģi, vēlos jums teikt un informēt, ka tajā laikā, kad tika izstrādāts Veselības aprūpes finansēšanas likums, diez kādēļ un, kā uzskata, bez kādiem komentāriem likuma izstrādē Latvijas Ārstu biedrības deleģētie pārstāvji darba grupā nemaz netika iekļauti.

Tagad pēc ilgām un garām diskusijām un nopietnām pārrunām, kā jau sākumā teicu, Sociālo un darba lietu komisija atbalstīja likumprojektu pirmajam lasījumam, un tā vēl deputātiem veiksmi turpmākajā likuma izstrādē, lai Veselības aprūpes finansēšanas likums būtu patiešām caurspīdīgs, lai visa Latvija, katrs pacients varētu redzēt, kādēļ un par ko viņam ir jāmaksā, un lai arī ārsti nebūtu, kā tas ir šodien, ķīlnieki valsts un pacientu priekšā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Veselības aprūpes finansēšanas likums” pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret - nav, atturas - 2. Pirmajā lasījumā pieņemts.

Priek?likumu iesnieg?anas termiņš?

A.Barča. Aicinu noteikt ilgāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu, un tas varētu būt 25.novembris.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Paldies.

A.Barča. Paldies.

Sēdes vadītājs. Nākamais likumprojekts - “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību””. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātie kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija šo likumprojektu izskatīja otrajā lasījumā, tas ir, arī galīgajā lasījumā, jo Saeima bija atzinusi šo likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”” par steidzamu.

1. ir Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt arī 2. un 3. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt arī 4., 5. un 6. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt arī 7. un 8. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

Dz.Kudums. Tālāk. Aizsardzības un iekšlietu komisija bija iesniegusi Saeimā lūgumu, lai tiktu nomainītas atsevišķas likumprojekta lapas, jo bija ieviesusies tīri tehniska kļūda. Un tas ir likumprojekts nr.4957-c.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Dz.Kudums. Tālāk. 20.lappusē ir 9. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt arī 10., 11. un 12. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt arī 13. un 14.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstu arī 15. un 16. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumiem.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt arī 17., 18., 19., 20. un 21. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt 22., 23. un 24. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt arī 25. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstu arī 26., 27. un 28. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumiem.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt 29., 30. un 31. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstu arī 32., 33., 34. un 35. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumiem.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzam atbalstu likumprojektam galīgajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””. Pirmais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Augsti godātais priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Latvijas Republikas Augstākā padome 1992.gadā pieņēma lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”. Tas tika darīts tāpēc, lai saglabātu valsts galvenās sporta bāzes un celtu jaunas, lai nodrošinātu iespēju rīkot starptautiska līmeņa sacensības, kā arī lai radītu apstākļus jaunatnes sportam Latvijas sportistu sagatavošanai starptautiskām sacensībām.

Šobrīd vairāki deputāti no vairākām frakcijām ir iesnieguši likumprojektu, kas paredz iekļaut šajā sarakstā olimpisko centru “Limbaži” un SIA “Stadions” sporta bāzes. Komisija uzklausīja Sporta pārvaldes vadītāja Eināra Fogeļa argumentus, un viņš apliecināja, ka olimpiskais centrs “Limbaži” un SIA “Stadions” ir daudzfunkcionālas sporta būves, kurās tūkstošiem cilvēku var nodarboties ar sportu un kurās notiek gan vietēja, gan starptautiska mēroga sporta sacensības.

Latvijas Nacionālā sporta padome, Latvijas Olimpiskā komiteja un Latvijas Sporta federāciju padome vienprātīgi atbalsta šo divu lielo sporta objektu iekļaušanu sarakstā, un līdz ar to šo sporta bāzu tālākā darbība, neapšaubāmi, iegūs lielāku stabilitāti.

Cienījamie kolēģi! Ņemot vērā to, ka ietekmīgākās sporta organizācijas, kā arī Sporta pārvalde uzskata, ka šīm sporta bāzēm būtu nepieciešams piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu, es aicinu arī jūs, cienījamie kolēģi, atbalstīt šo komisijas lēmumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu.

Dz.Ābiķis. Aicinu atzīt likumprojektu par steidzamu, lai šo lēmumu varētu pieņemt vēl šīs Saeimas darbības laikā.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Mēs jau nobalsojām. Paldies. Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Dz.Ābiķis. Aicinu balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 1. Pieņemts.

Dz.Ābiķis. Cienījamie kolēģi! Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 28.oktobrim, pirmdienai, un lūdzu noteikt par izskatīšanas datumu 31.oktobri.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Dz.Ābiķis. Paldies, kolēģi!

Sēdes vadītājs. Nākamais likumprojekts - “Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību”. Pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Rišards Labanovskis.

R.Labanovskis (Sociāldemokrātu savienības frakcija).

Godājamā Saeima! Ja jūs domājat tāpat kā Ārlietu komisija, ka ir jāapstiprina Latvijas valdības parakstītais līgums ar Kuveitu, tad lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā pieņemts.

Priekšlikumu pieņemšanas termiņš?

R.Labanovskis. Lūdzam priekšlikumus iesniegt līdz 28.oktobrim, pirmdienai.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

R.Labanovskis. Paldies.

Sēdes vadītājs. Nākamais likumprojekts - “Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu””. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātie kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija apsprieda likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”” un to sagatavoja otrajam lasījumam.

1.priek?likums ir 7.lapaspusē. Tas ir Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Kudums. Nav atbalstīts 2. - Saeimas deputāta Kiršteina kunga priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Aleksandrs Kir?teins.

A.Kir?teins (Tautas partijas frakcija).

Godājamais prezidij! Godājamie deputāti! Mēs esam nonākuši ļoti kuriozā situācijā, jo, pieņemot līdzīgu labojumu Prokuratūras likumā, mēs atļāvām par prokuroriem strādāt cilvēkiem, kas nav bijuši PSRS GRU vai kādas citas totalitāras valsts drošības iestādēs strādājuši, bet kas ir bijuši Eiropas Savienības valstu vai NATO valsts, teiksim, kāda dienesta ārštata darbinieki, Latvijas pilsoņi. Pašreiz… es nezinu, te laikam pārpratuma dēļ ir noraidīts mans priekšlikums. Atstājot šo priekšlikumu, mēs apzināti esam sametuši vienā maisā totalitāro valstu dažādu drošības dienestu darbiniekus kopā ar Eiropas Savienības un NATO valstu, tas ir, demokrātisko valstu, drošības dienestu darbiniekiem.

Es gribētu nedaudz atgādināt, kā tas radās. Sākumā, Augstākās padomes laikos, pēc 1991.gada puča, bija kārdinājums ātri “saražot” šos likumus, un uz ātru roku tika likumā ierakstīts, ka bijušie PSRS Drošības komitejas un armijas pretizlūkošanas dienesta darbinieki nevar ieņemt noteiktus valsts amatus. Pēc tam radās iebildumi - bet ko tad darīt ar nacistiem? Un uzreiz, uz ātru roku tika iesniegti labojumi. Pēc tam kāds teica: bet vēl taču ir totalitāras valstis, teiksim, Ziemeļkoreja, Kuba. Un parādījās, es domāju, ļoti provokatīvs apzīmējums, respektīvi, kā ir ierakstīts tagad - kādas ārvalsts drošības dienests. Tātad ar vārdu “ārvalsts” tika vienā maisā samesti gan demokrātisko valstu dienesti, gan totalitāro valstu dienesti. Un nu iznāk ļoti liels kuriozs, ka tāds Latvijas pilsonis, kurš, teiksim, 50.gadu sākumā ir bijis, piemēram, ārštata darbinieks, kas sadarbojies ar Francijas vai Anglijas dienestiem cīņā pret Staļina totalitāro režīmu, var, pārcēlies uz Latviju, kļūt arī prokurors. Jo mēs esam pieņēmuši šo labojumu, bet pārējos likumos vienkārši neesam vēl paguvuši iestrādāt, jo tas ir jāizdara ļoti daudzos likumos. Un pakāpeniski… Pēkšņi nevar piekļūt konfidenciāliem materiāliem. Un tāpēc es domāju, ka būtu pareizi, ja mēs šeit nobalsotu par to, ka piekļūt konfidenciāliem materiāliem, arī slepeniem un sevišķi slepeniem, nevar cilvēki, kuri ir bijuši PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības vai NATO dalībvalsts, attiecīgo dienestu štata vai ārštata darbinieki. Un līdz ar to mēs šo kļūdu būtu novērsuši, un šādā veidā mēs novērsīsim šīs kļūdas arī pārējos likumdošanas aktos. Un nebūsim vienkārši smieklīgi šinī gadījumā!

Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Vai vēlaties komisijas vārdā ko piebilst? Lūdzu!

Dz.Kudums. Jā, tiešām Kiršteina kungam taisnība, ka Prokuratūras likumā mēs šo normu esam jau iebalsojuši. Taču komisija šoreiz lēma šādi, lai gan nebūtu nekāds ļaunums, ja lemtu savādāk.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 2. - deputāta Kiršteina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 12, atturas - 10. Priekšlikums atbalstīts.

Dz.Kudums. 3. - Saeimas deputāta Urbanoviča kunga priekšlikums. Tas ir noraidīts. Taču es gribētu pievērst... Vienu momentu, Urbanoviča kungs! Ja jūs rūpīgi palasīsiet Aizsardzības un iekšlietu komisijas iesniegto 4.priekšlikumu, tad redzēsiet, ka tas neskar iepriekšējo, jau esošo normu, to, kas jau ir spēkā. Tā ir faktiski tā norma, ko jūs mums ierosināt. Divreiz to iebalsot nebūtu vienkārši loģiski. Tāpēc es lūdzu tomēr neuzstāt, neprasīt balsošanu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 3.priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 7, atturas - 50. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Dz.Kudums. 4. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Kudums. Lūdzam atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - 1, neviens neatturas. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priek?likumu iesnieg?anas termiņš?

Dz.Kudums. 29.oktobris.

Sēdes vadītājs. Paldies. Iebildumu nav.

Nākamais likumprojekts - “Grozījums Publisko aģentūru likumā”. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Guntis Dambergs.

G.Dambergs (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātais Saeimas prezidij! Cienījamie kolēģi deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja Ministru kabineta sagatavoto grozījumu Publisko aģentūru likumā. Šā grozījuma būtība ir visnotaļ pragmatiska un loģiska. Proti, likuma pārejas noteikumu 1.punktā bija ierakstīts - deputāti bija to atbalstījuši - , ka valsts un pašvaldību uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas ir par aģentūrām jāpārveido līdz šā gada nogalei - 2002.gada 31.decembrim. Grozījumā ir piedāvāts šo termiņu pārnest par gadu uz priekšu - līdz 2003.gada 31.decembrim. Tad būtu veicami visi šie reorganizācijas darbi.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīja šo priekšlikumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un vispirms lemt par steidzamības piešķiršanu likumprojektam.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret un atturas - nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

G.Dambergs. Priekšlikumu iesniegšana otrajam lasījumam ir līdz šā gada 28.oktobrim.

Sēdes vadītājs. Un izskatīšana - 31.oktobrī?

G.Dambergs. Tieši tā! Paldies.

Sēdes vadītājs. Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Lauksaimniecības likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā ziņos deputāts Aivars Tiesnesis.

A.Tiesnesis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Darbam ir nepieciešams dokuments nr.1436, kā jau es teicu sākumā, raksturojot šo likumprojektu. Komisijas vārdā lūdzu piešķirt tam steidzamību.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - nav, atturas - 4. Steidzamība atbalstīta.

A.Tiesnesis. Lūdzu nobalsot arī par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 5. Pirmajā lasījumā pieņemts.

A.Tiesnesis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 28.oktobris, un izskatīšana - 31.oktobrī.

Sēdes vadītājs. Paldies. Iebildumu nav.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātie kolēģi! Izskatām likumprojektu “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā”.

Kā jau es iepriekš minēju, šie grozījumi ir ārkārtīgi nepieciešami lietu sadalei, jo ir nākuši klāt jauni panti. Šie grozījumi, kā arī pārejas noteikumi būtu ļoti nepieciešami, lai varētu raiti un ritmiski strādāt.

Lūdzu atzīt likumprojekta steidzamību un atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, tālāk!

Dz.Kudums. Kolēģi, ja jums nebūtu iebildumu, lūdzu to pieņemt arī otrajā lasījumā ?odien pat!

Sēdes vadītājs. Iebildumus kolēģi neceļ.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamo izskatīsim likumprojektu “Grozījums Enerģētikas likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā ziņos deputāts Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Dāmas un kungi! Pamatojoties uz to, ka šobrīd likums ir interpretējams 40.panta otrajā un piektajā daļā, komisija nolēma šo interpretācijas iespēju novērst, svītrojot no likuma vienu vārdiņu. Un tāpēc es aicinu atbalstīt šā likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret - 3, atturas - 20. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

K.Leiškalns. Dāmas un kungi, aicinu nobalsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 4, atturas - 20. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

K.Leiškalns. Ņemot vērā, ka deputātiem ir iebildumi, par ko liecina rezultāts balsojumā par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā, aicinu priekšlikumus iesniegt līdz 28.oktobrim un likumprojektu izskatīt šā gada 31.oktobrī.

Sēdes vadītājs. Paldies. Deputāti piekrīt.

Nākamo izskatīsim likumprojektu “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem””. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā ziņos deputāts Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Priekšsēdētāja kungs! Šī ir līdzīga situācija. Mēs patlaban strādājam ar likumprojektu, kurš ir noteikti jāpieņem vēl šai Saeimai. Komisija ir sagatavojusi politiskā ziņā ārkārtīgi neitrālu modeli, kuru, protams, var tālāk modificēt jau 8.Saeima un nākamais Ministru kabinets, nosakot privatizācijas objektu. Tāpēc aicinu atbalstīt likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu! Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - nav, atturas - 2. Steidzamība atzīta.

K.Leiškalns. Aicinu izskatīt un atbalstīt pirmajā lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

K.Leiškalns. Dāmas un kungi! Neskatoties uz vienprātīgo balsojumu, es tomēr, zinot dažu deputātu iebildumus pret komisijas sagatavoto redakciju, aicinu priekšlikumus iesniegt līdz 28.oktobrim un galīgajā lasījumā likumprojektu izskatīt šā gada 31.oktobrī.

Sēdes vadītājs. Iebildumus deputāti neceļ. Paldies.

Nākamais ir lēmuma projekts “Par deputāta Pētera Salkazanova atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas”. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 4, atturas - 12. Lēmums pieņemts.

Nākamais - lēmuma projekts “Par deputāta Pētera Salkazanova ievēlēšanu Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā”. Lūdzu zvanu! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 3, atturas - 26. Lēmums pieņemts.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm!

Saeimas sekretāres biedru Aleksandru Bartaševiču lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Jānis Jurkāns, Boriss Cilevičs, Viola Lāzo, Imants Burvis, Leons Bojārs, Romualds Ražuks, Pēteris Apinis, Normunds Rudevičs, Tadeušs Ketlers, Ņina Savčenko, Aivars Tiesnesis, Helmuts Čibulis, Andris Šķēle, Silvija Dreimane, Ainārs Šlesers, Romāns Mežeckis, Roberts Jurdžs, Anna Seile un Valdis Lauskis.

Sēdes vadītājs. Paldies. Sēde ir slēgta.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

7.Saeimas rudens sesijas 8.sēde

2002.gada 24.oktobrī

Par darba kārtību

- 1.lpp.

Par likumprojektu “Grozījumi Farmācijas likumā”

(5093. un 5093-a dok., reģ. nr.1434)

- 2.lpp.

Par likumprojektu “Grozījumi Lauksaimniecības likumā”

(5122. un 5122-a dok., reģ. nr.1436)

 

- 2.lpp.

Priek?likums

- dep. A.Tiesnesis

- 2.lpp.

Par likumprojektu “Par Eiropas Kopienas dalībvalstu konvenciju par ārvalstu kriminālsodu izpildi”

(5143. un 5143-a dok., reģ. nr.1437)

 

- 3.lpp.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

(5144. un 5144-a dok., reģ. nr.1438)

 

- 3.lpp.

Priek?likums

- dep. L.Bojārs

- 3.lpp.

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”” (Noraidīts)

(5145. un 5145-a dok., reģ. nr.1439)

 

- 5.lpp.

Priek?likums

- dep. P.Salkazanovs

- 5.lpp.

Par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā”

(5149. dok., reģ. nr.1440)

 

- 7.lpp.

Priek?likums

- dep. Dz.Kudums

- 7.lpp.

Par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”

(5156. dok., reģ. nr.1442)

- 8.lpp.

Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem””

(5152. dok., reģ. nr.1441)

 

- 8.lpp.

Priek?likumi

- dep. K.Lei?kalns

- 8.lpp.

- dep. J.Stalidzāne

- 8.lpp.

Par darba kārtību

- 9.lpp.

Informācija “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam J.Jurkānam”

(5113. dok.)

 

- 9.lpp.

Informācija “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei I.Birzniecei”

(5114. dok.)

 

- 9.lpp.

Informācija “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam J.Ādamsonam”

(5115. dok.)

 

- 9.lpp.

Lēmuma projekts “Par A.Zaviļeiska iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”

(5128. dok.)

 

- 9.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Rasnačs

- 10.lpp.

Lēmuma projekts “Par A.Jonikāna iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi”

(5129. dok.)

 

- 10.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Rasnačs

- 10.lpp.

Lēmuma projekts “Par L.Kanaviņas iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi”

(5130. dok.)

 

- 10.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Rasnačs

- 10.lpp.

Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta V.Baloža saukšanai pie administratīvās atbildības”

(5095. un 9095-a dok.)

 

- 11.lpp.

Ziņo

- dep. V.Mui?niece

- 11.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (2.lasījums) (Steidzams)

(4983. un 4983-b dok., reģ. nr.1403)

 

 

- 11.lpp.

Ziņo

- dep. A.Barča

- 12.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (2.lasījums) (Steidzams)

(4984. un 4984-b dok., reģ. nr.1404)

 

- 13.lpp.

Ziņo

- dep. A.Barča

- 13.lpp.

Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai” (2.lasījums) (Steidzams)

(5097. un 5097-c dok., reģ. nr.1435)

 

 

- 13.lpp.

Ziņo

- dep. L.Muciņš

- 14.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Repatriācijas likums”” (3.lasījums)

(5100. dok., reģ. nr.1307)

 

- 14.lpp.

Ziņo

- dep. I.Birzniece

- 14.lpp.

Debates

- dep. A.Kir?teins

- 14.lpp.

- dep. P.Tabūns

- 16.lpp.

- dep. A.Seiksts

- 17.lpp.

- dep. J.G.Vidiņš

- 17.lpp.

- dep. A.Kir?teins

- 18.lpp.

- dep. A.Seiksts

- 20.lpp.

- dep. M.Mitrofanovs

- 20.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi “Likumā par ostām”” (3.lasījums)

(5104. dok., reģ. nr.1193)

 

- 23.lpp.

Ziņo

- dep. A.Tiesnesis

- 23.lpp.

Debates

- dep. G.Freimanis

- 23.lpp.

- dep. L.Bojārs

- 24.lpp.

- dep. A.Kalniņš

- 25.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”” (3.lasījums)

(5105. dok., reģ. nr.1353)

 

 

- 28.lpp.

Ziņo

- dep. K.Lei?kalns

- 28.lpp.

Likumprojekts “Grozījums Robežsardzes likumā” (3.lasījums)

(5106. dok., reģ. nr.1351)

 

- 29.lpp.

Ziņo

- dep. A.Kir?teins

- 29.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par policiju”” (3.lasījums)

(5107. dok., reģ. nr.1349)

 

- 30.lpp.

Ziņo

- dep. A.Kir?teins

- 30.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” (3.lasījums)

(5116. dok., reģ. nr.1360)

 

- 30.lpp.

Ziņo

- dep. V.Balodis

- 30.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Valsts prezidenta standartu, Saeimas priekšsēdētāja karogu un Ministru prezidenta karogu”” (3.lasījums)

(5118. dok., reģ. nr.1183)

 

 

- 30.lpp.

Ziņo

- dep. G.Dambergs

- 31.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”” (3.lasījums)

(5119. dok., reģ. nr.1359)

 

- 32.lpp.

Ziņo

- dep. V.Balodis

- 32.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanas līgumu”” (3.lasījums)

(5120. dok., reģ. nr.1352)

 

- 33.lpp.

Ziņo

- dep. V.Balodis

- 33.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (3.lasījums)

(5121. dok., reģ. nr.874)

 

- 34.lpp.

Ziņo

- dep. V.Balodis

- 34.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”” (3.lasījums)

(5123. dok., reģ. nr.1124)

 

- 36.lpp.

Ziņo

- dep. A.Razminovičs

- 36.lpp.

Debates

- Aizsardzības ministrijas   parlamentārais sekretārs   N.Pēterkops

 

- 42.lpp.

- dep. J.Dobelis

- 43.lpp.

- dep. L.Bojārs

- 43.lpp.

- dep. G.Freimanis

- 56.lpp.

Paziņojumi

- dep. L.Muciņš

- 57.lpp.

- dep. Dz.Ābiķis

- 57.lpp.

- dep. A.Seiksts

- 58.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāres biedrs   A.Bartaševičs

- 58.lpp.

Debašu turpinājums

- dep. L.Bojārs

- 58.lpp.

- dep. M.Lujāns

- 60.lpp.

- dep. K.Lei?kalns

- 61.lpp.

- dep. L.Bojārs

- 61.lpp.

- dep. K.Lei?kalns

- 62.lpp.

Likumprojekts “Sporta likums” (3.lasījums)

(5127. dok., reģ. nr.925)

- 65.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Ābiķis

- 66.lpp.

Debates

- dep. D.Stalts

- 74.lpp.

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (3.lasījums)

(5131. dok., reģ. nr.968)

 

- 77.lpp.

Ziņo

- dep. L.Muciņš

- 77.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”” (3.lasījums)

(5132. dok., reģ. nr.1008)

 

 

 

- 78.lpp.

Ziņo

- dep. L.Muciņš

- 78.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” (3.lasījums)

(5133. dok., reģ. nr.1134)

 

- 78.lpp.

Ziņo

- dep. L.Muciņš

- 79.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (3.lasījums)

(5134. dok., reģ. nr.1315)

 

- 81.lpp.

Ziņo

- dep. L.Muciņš

- 81.lpp.

Debates

- dep. D.Stalts

- 81.lpp.

Likumprojekts “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” (3.lasījums)

(5139. dok., reģ. nr.1293)

 

- 85.lpp.

Ziņo

- dep. J.Čevers

- 85.lpp.

Likumprojekts “Tiesu izpildītāju likums” (3.lasījums)

(5142. dok., reģ. nr.865)

- 90.lpp.

Ziņo

- dep. L.Muciņš

- 90.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Notariāta likumā” (3.lasījums)

(5141. dok., reģ. nr.579)

 

- 105.lpp.

Ziņo

- dep. L.Muciņš

- 105.lpp.

Likumprojekts “Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret teroristu rīkotajiem sprādzieniem” (2.lasījums)

(4598. un 5135. dok., reģ. nr.1297)

 

- 120.lpp.

Ziņo

- dep. G.Krasts

- 121.lpp.

Likumprojekts “Par 1970.gada 1.septembrī Ženēvā parakstīto Nolīgumu par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP)” (2.lasījums)

(4556. un 5137. dok., reģ. nr.1290)

 

 

 

 

- 121.lpp.

Ziņo

- dep. G.Krasts

- 121.lpp.

Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (2.lasījums)

(4500. un 5138. dok., reģ. nr.1273)

 

 

 

 

- 122.lpp.

Ziņo

- dep. G.Krasts

- 122.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”” (1.lasījums) (Noraidīts)

(4927. dok., reģ. nr.1387)

Alternatīvais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (1.lasījums)

(5062. dok., reģ. nr.1426)

 

 

- 122.lpp.

Ziņo

- dep. J.Lagzdiņš

- 122.lpp.

Debates

- dep. A.Seile

- 123.lpp.

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi”” (1.lasījums) (Steidzams)

5050. un 5096. dok., reģ. nr.1424)

 

 

- 125.lpp.

Ziņo

- dep. J.Lagzdiņš

- 125.lpp.

Likumprojekts “Sabiedriskā labuma organizāciju likums” (1.lasījums)

(5028. un 5098. dok., reģ. nr.1415)

 

- 126.lpp.

Ziņo

- dep. J.Lagzdiņš

- 126.lpp.

Debates

- dep. L.Bojārs

- 128.lpp.

Likumprojekts “Biedrību un nodibinājumu likums” (1.lasījums)

(5029. un 5098. dok., reģ. nr.1416)

 

- 130.lpp.

Ziņo

- dep. J.Lagzdiņš

- 130.lpp.

Debates

- dep. L.Bojārs

- 131.lpp.

Likumprojekts “Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums” (1.lasījums)

(5030. un 5098. dok., reģ. nr.1417)

 

- 133.lpp.

Ziņo

- dep. J.Lagzdiņš

- 133.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par vides aizsardzību”” (1.lasījums) (Steidzams)

(4982. un 5103. dok., reģ. nr.1402)

 

- 133.lpp.

Ziņo

- dep. M.Lujāns

- 133.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par vides aizsardzību”” (2.lasījums)

(4982. un 5103. dok., reģ. nr.1402)

 

- 134.lpp.

Ziņo

- dep. M.Lujāns

- 134.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāres biedrs   A.Bartaševičs

- 134.lpp.

Par kļūdīšanos balsojumā

- 135.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (1.lasījums)

(4367. un 5108. dok., reģ. nr.1242)

 

- 135.lpp.

Ziņo

- dep. G.Dambergs

- 135.lpp.

Likumprojekts “Grozījums Valsts civildienesta likumā” (1.lasījums) (Steidzams)

(4827. un 5109. dok., reģ. nr.1357)

 

- 136.lpp.

Ziņo

- dep. G.Dambergs

- 136.lpp.

Likumprojekts “Grozījums Krimināllikumā” (2.lasījums)

(4171. un 5110. dok., reģ. nr.1200)

 

- 137.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Kudums

- 137.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” (1.lasījums)

(5009. un 5111. dok., reģ. nr.1410)

 

- 138.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Kudums

- 138.lpp.

Debates

- dep. L.Bojārs

- 139.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (2.lasījums)

(4921. un 5112. dok., reģ. nr.1385)

 

- 140.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Kudums

- 140.lpp.

Likumprojekts “Par Dmitrija Bekkera pilsonību” (1.lasījums) (Steidzams)

(5089. un 5117. dok., reģ. nr.1433)

 

- 141.lpp.

Ziņo

- dep. A.Rugāte

- 141.lpp.

Likumprojekts “Veselības aprūpes finansēšanas likums” (1.lasījums)

(5006. un 5124. dok., reģ. nr.1407)

 

- 143.lpp.

Ziņo

- dep. A.Barča

- 143.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”” (2.lasījums) (Steidzams)

(4957. un 4957-b dok., reģ. nr.1395)

 

 

- 145.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Kudums

- 145.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” (1.lasījums) (Steidzams)

(5072. un 5125. dok., reģ. nr.1430)

 

 

- 148.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Ābiķis

- 148.lpp.

Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību” (1.lasījums)

(4981. un 5136. dok., reģ. nr.1401)

 

 

- 150.lpp.

Ziņo

- dep. R.Labanovskis

- 150.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”” (2.lasījums)

(4802. un 5140. dok., reģ. nr.1339)

 

- 151.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Kudums

- 151.lpp.

Debates

- dep. A.Kir?teins

- 151.lpp.

Likumprojekts “Grozījums Publisko aģentūru likumā” (1.lasījums) (Steidzams)

(5147. un 5147-a dok., reģ. nr.1431)

 

- 154.lpp.

Ziņo

- dep. G.Dambergs

- 154.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Lauksaimniecības likumā” (1.lasījums) (Steidzams)

(5122-a dok., reģ. nr.1436)

 

- 155.lpp.

Ziņo

- dep. A.Tiesnesis

- 155.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” (1.lasījums) (Steidzams)

(5149. dok., reģ. nr.1440)

 

- 156.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Kudums

- 156.lpp.

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” (2.lasījums)

(5149. dok., reģ. nr.1440)

 

- 157.lpp.

Ziņo

- dep. Dz.Kudums

- 157.lpp.

Likumprojekts “Grozījums Enerģētikas likumā” (1.lasījums) (Steidzams)

(5156. dok., reģ. nr.1442)

 

- 157.lpp.

Ziņo

- dep. K.Lei?kalns

- 157.lpp.

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”” (1.lasījums) (Steidzams)

(5152. dok., reģ. nr.1441)

 

- 158.lpp.

Ziņo

- dep. K.Lei?kalns

- 158.lpp.

Lēmuma projekts “Par deputāta P.Salkazanova atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas”

 

- 159.lpp.

Lēmuma projekts “Par deputāta P.Salkazanova ievēlēšanu Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā”

- 159.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa

- Saeimas sekretāres biedrs   A.Bartaševičs

- 159.lpp.

Balsojumi

Datums: 24.10.2002. 09:02:28 bal001
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
Datums: 24.10.2002. 09:12:46 bal002
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5144 nodošanu komisijām

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"
Datums: 24.10.2002. 09:17:44 bal003
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5145 nodošanu komisijām

Datums: 24.10.2002. 09:22:08 bal004
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta V.Baloža saukšanai pie administratīvās atbildības"
Datums: 24.10.2002. 09:27:12 bal008
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.5095

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (2.lasījums, steidzams)
Datums: 24.10.2002. 09:28:22 bal009
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (2.lasījums, steidzams)
Datums: 24.10.2002. 09:29:14 bal010
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4983B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (2.lasījums, steidzams)
Datums: 24.10.2002. 09:30:10 bal011
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4984B pieņemšanu 2.lasījumā

Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai (2.lasījums, steidzams)
Datums: 24.10.2002. 09:31:02 bal012
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5097C pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Repatriācijas likums" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 09:49:18 bal013
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Repatriācijas likums" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 09:50:14 bal014
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5100 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi "Likumā par ostām" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:00:14 bal015
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par ostām" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:01:08 bal016
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5104 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:02:40 bal017
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5105 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījums Robežsardzes likumā (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:03:42 bal018
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5106 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par policiju" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:04:24 bal019
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5107 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:05:12 bal020
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5116 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par Valsts prezidenta standartu, Saeimas priekšsēdētāja karogu un Ministru prezidenta karogu" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:06:46 bal021
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5118 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:08:08 bal022
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5119 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:08:58 bal023
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5120 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījums Kredītiestāžu likumā (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:10:54 bal024
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5121 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:12:46 bal025
Balsošanas motīvs: Par 9.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:20:30 bal026
Balsošanas motīvs: Par 37.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 10:21:10 bal027
Balsošanas motīvs: Par 40.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:12:56 bal028
Balsošanas motīvs: Par 108.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:14:54 bal029
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5123 pieņemšanu 3.lasījumā

Sporta likums (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:26:00 bal030
Balsošanas motīvs: Par 97.priekšlikumu

Sporta likums (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:26:58 bal031
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5127 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījums likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:28:42 bal032
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5131 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:29:44 bal033
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5132 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:32:10 bal034
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5133 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Saeimas kārtības rullī (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:36:14 bal035
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Saeimas kārtības rullī (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:37:06 bal036
Balsošanas motīvs: Par 7.priekšlikumu

Grozījumi Saeimas kārtības rullī (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:37:34 bal037
Balsošanas motīvs: Par 8.priekšlikumu

Grozījumi Saeimas kārtības rullī (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:38:34 bal038
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5134 pieņemšanu 3.lasījumā

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:41:58 bal039
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5139 pieņemšanu 3.lasījumā

Tiesu izpildītāju likums (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:51:00 bal040
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5142 pieņemšanu 3.lasījumā

Grozījumi Notariāta likumā (3.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 11:59:14 bal041
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5141 pieņemšanu 3.lasījumā

Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret teroristu rīkotajiem sprādzieniem (2.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 12:00:28 bal042
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5135 pieņemšanu 2.lasījumā

Par 1970.gada 1.septembrī Ženēvā parakstīto Nolīgumu par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP) (2.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 12:01:16 bal043
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5137 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (2.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 12:01:34 bal044
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5138 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" (reģ. nr.1387) (1.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 12:01:54 bal045
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4927 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" (reģ. nr.1426) (1.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 12:09:32 bal046
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5062 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi" (1.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 12:10:56 bal047
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5050 steidzamību

Grozījums likumā "Par 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi" (1.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 12:11:16 bal048
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5050 pieņemšanu 1.lasījumā

Sabiedriskā labuma organizāciju likums (1.lasījums)
Datums: 24.10.2002. 12:20:24 bal049
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5028 pieņemšanu 1.lasījumā

Datums: 24.10.2002. 12:21:24 bal050
Balsošanas motīvs: Par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma

Biedrību un nodibinājumu likums (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 12:26:36 bal051
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5030 pieņemšanu 1.lasījumā

Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 12:27:14 bal052
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5030 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību" (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 12:28:06 bal053
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4982 steidzamību

Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību" (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 12:28:26 bal054
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4982 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību" (2.lasījums)
Datums:24.10.2002. 12:28:50 bal055
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4982 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Valsts civildienesta likumā (reģ. nr.1242) (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:34:48 bal056
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4367 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Valsts civildienesta likumā (reģ. nr.1242) (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:36:04 bal057
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4827 steidzamību

Grozījums Valsts civildienesta likumā (reģ. nr.1357) (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:36:24 bal058
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4827 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Krimināllikumā (reģ. nr.1200) (2.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:37:54 bal059
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5110 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr.1410) (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:41:40 bal060
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5009 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (2.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:42:58 bal061
Balsošanas motīvs: Par 1.priekšlikumu

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (2.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:43:40 bal062
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5112 pieņemšanu 2.lasījumā

Par Dmitrija Bekkera pilsonību (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:47:08 bal063
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5089 steidzamību

Par Dmitrija Bekkera pilsonību (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:47:28 bal064
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5089 pieņemšanu 1.lasījumā

Veselības aprūpes finansēšanas likums (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:53:08 bal065
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5006 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (2.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:56:16 bal066
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4957B pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu" (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:58:56 bal067
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5072 steidzamību

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu" (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 13:59:14 bal068
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5072 pieņemšanu 1.lasījumā

Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:00:24 bal069
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4981 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu" (2.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:04:48 bal070
Balsošanas motīvs: Par 2.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu" (2.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:05:34 bal071
Balsošanas motīvs: Par 3.priekšlikumu

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu" (2.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:06:00 bal072
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5140 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Publisko aģentūru likumā (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:07:54 bal073
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5154 steidzamību

Grozījums Publisko aģentūru likumā (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:08:10 bal074
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5154 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Lauksaimniecības likumā (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:09:22 bal075
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5122 steidzamību

Grozījumi Lauksaimniecības likumā (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:09:42 bal076
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5122 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums Latvijas Kriminālprocesa kodeksā (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:10:44 bal077
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5149 steidzamību

Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:11:00 bal078
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5149 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījumi Latvijas Krimninālprocesa kodeksā (2.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:11:26 bal079
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5149 pieņemšanu 2.lasījumā

Grozījums Enerģētikas likumā (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:12:10 bal080
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5156 steidzamību

Grozījums Enerģētikas likumā (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:12:36 bal081
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5156 pieņemšanu 1.lasījumā

Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:13:40 bal082
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5152 steidzamību

Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" (1.lasījums)
Datums:24.10.2002. 14:14:00 bal083
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.5152 pieņemšanu 1.lasījumā

Lēmuma projekts "Par deputāta P.Salkazanova ievēlēšanu Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā"
Datums:24.10.2002. 14:15:22 bal085
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok. nr.5159

Ceturtdien, 29.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 29.februāra kārtējā sēde
10:30  Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde
17:00  2024.gada 29.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem