Latvijas Republikas 7.Saeimas pavasara sesijas sešpadsmitā (ārkārtas) sēde

2002.gada 6.jūnijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētāja biedrs Romualds Ražuks.

Satura rādītājs

Balsojumi

Sēdes vadītājs. Godājamie Saeimas deputāti, sāksim šodienas - 6.jūnija - ārkārtas sēdi! Saeimas ārkārtas sēdi pasludinu par atklātu.

Darba kārtībā likumprojekts “Valsts pārvaldes iekārtas likums”. Trešais lasījums.

Lūdzu referentu! Referēs deputāts Jānis Škapars.

J.Škapars (Tautas partijas frakcija).

Godātais prezidij! Godātie deputāti! Šodien jums izskatīšanai ir nodots likumprojekts “Valsts pārvaldes iekārtas likums” (dokuments nr.4585).

Atļaujiet pirms likumprojekta izskatīšanas pateikt dažus komentārus attiecībā uz likumprojekta gatavošanu trešajam lasījumam! Tas nav kārtējais ikdienišķais likumprojekts, tas ir ļoti sarežģīts juridisks dokuments. Pirmkārt, valsts pārvalde skar visus iedzīvotājus, un, otrkārt, administratīvā kapacitāte, par ko tik daudz ir pēdējā laikā runāts, var vai nu ievērojami bremzēt, vai veicināt valsts attīstību. No tā, kā darbosies šis likums un kā darbosies valsts pārvalde, ir atkarīgs tiesiskums visā mūsu valstī.

Kā jūs redzat, likumprojekta pašreizējo redakciju salīdzinot ar otrajā lasījumā pieņemto, likumprojektā ir izdarītas ievērojamas izmaiņas. Vairums no tām ir redakcionālas dabas, bet ir arī vairāki būtiski grozījumi, kas galvenokārt saistīti ar valsts pārvaldi, ar situāciju valsts pārvaldē. Valsts pārvalde ir ļoti sarežģīta joma mūsu valstī, bet ir ļoti būtiski arī tas, ka ir izveidojies ļoti blīvs to problēmu slānis, kuras būtu jārisina. Ir ļoti daudz runāts par vienotas tiesiskās kārtības trūkumu valstī, par lēmumu dublēšanos, par iestāžu atbildības trūkumu iestāžu jautājumu risināšanā, par gausumu un zemo pārvaldes kvalitāti. Šie un citi deficīti valsts pārvaldē diktē nepieciešamību meklēt jaunus risinājumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Likumam vajadzētu ne vien fiksēt institucionālo uzbūvi, ne vien fiksēt esošo situāciju, bet arī tiekties samazināt valsts pārvaldē esošo deficītu un izvirzīt tiesiskos nosacījumus, lai nākotnē valsts pārvalde attīstītos sekmīgāk. Tāpēc viens no jauninājumiem, ko mēs esam izdarījuši, ir tas, ka pirms likumprojekta izskatīšanas tika izstrādāta ļoti pamatīga Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija. Mēs bijām gatavi šodien jums izdalīt koncepciju, bet nu mēs dodam iespēju tiem deputātiem, kuri vēlētos iegūt koncepciju, saņemt to Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, jo tur ir ne tikai koncepcija, bet arī izvērsti komentāri attiecībā uz atsevišķām likuma pozīcijām.

Valsts pārvaldes komplicētība mums diktēja nepieciešamību pēc otrā lasījuma Valsts pārvaldes iekārtas likuma projektu ļoti nopietni izdebatēt, lai redzētu, kāds tas izskatās pēc otrā lasījuma. Tāpēc likumprojekts tika izsūtīts ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm, un mēs saņēmām ļoti daudzus priekšlikumus, kā arī apvienoto slēdzienu no Ministru kabineta. Likumprojektā jūs redzēsiet Ministru kabineta priekšlikumus un arī to, kādā gaitā tas tika izskatīts.

Mēs rīkojām ļoti daudzas apspriedes gan ar speciālistiem, ekspertiem, gan ar plašāku sabiedrību. Tādējādi likumprojekts tika izdebatēts daudzkārtīgi, un daudzie sabiedrības priekšlikumi būs atrodami arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iestrādēs.

Par dažām vadlīnijām, kas ir iestrādātas šajā likumprojektā, ko jūs tūlīt izskatīsiet trešajā lasījumā.

Pirmais ir jautājums par valsts pārvaldi - kāds ir uzskats, kāda ir pieeja, kāda ir konceptuālā nostādne attiecībā uz valsts pārvaldi. Mēs uzskatām, ka valsts pārvalde šā likuma izpratnē ir izpildvaras instruments. Tas ir atbilstoši Satversmes 58.pantam, kas paredz, ka valsts pārvaldes iestādes ir Ministru kabinetam padotas iestādes.

Mēs esam iestrādājuši ļoti spēcīgas līnijas attiecībā uz valsts pārvaldes darbošanos saskaņā ar sabiedrības interesēm.

Un vēl viens moments.

Šā likuma izpratnē valsts pārvalde nav slēgta kasta, valsts pārvalde ir ciešām saitēm saistīta ar sabiedrību. Paredzēts, ka valsts pārvalde var darboties sekmīgi tikai tad, ja iesaista, plaši iesaista, valsts pārvaldē sabiedrību.

Es negribētu jūs nogurdināt, jo es jūtu, ka jūs esat aizņemti ar savu problēmu risināšanu jau no paša rīta, tāpēc es domāju, ka būtu lietderīgi bez komentāriem pāriet pie atsevišķu priekšlikumu apspriešanas. Ņemot vērā, cik nepacietīgi jūs gaidāt šo momentu, ierosinu pāriet pie likumprojekta apspriešanas.

Ierosinu likumprojekta apspriešanu sākt ar 1.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies.

J.Škapars. 1.priekšlikums ir no atbildīgās komisijas. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Škapars. 2. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Škapars. 3. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Škapars. 4. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Škapars. 5. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Škapars. 6. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums.

Šie priekšlikumi ir daļēji iestrādāti komisijas redakcijā, un tas būs redzams tālākajos priekšlikumos.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Ejam tālāk!

J.Škapars. 7.- atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Škapars. 8. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 9. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Škapars. 10.priekšlikums - papildināt 3.pantu ar jaunu trešo daļu. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 11. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Škapars. 12. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Škapars. 13. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 14. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 15. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Škapars. 16. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Škapars. 17. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 18. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim.

J.Škapars. 19. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 20. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Škapars. 21. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Škapars. 22. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Škapars. 23. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim.

J.Škapars. 24. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Škapars. 25. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts. Lūdzu skatīt 48.panta redakciju, kā tur tas ir atzīmēts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Škapars. 26. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Škapars. 27. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts.

J.Škapars. 28. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Škapars. 29. - atbildīgās komisijas priekšlikums izslēgt 13.panta nosaukumā un tekstā vārdu “valsts”, tādējādi saīsinot panta nosaukumu un tekstu. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli.

J.Škapars. 30. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Škapars. 31. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbildīgās komisijas lēmums - neatbalstīt. Neviens neiebilst pret tās viedokli.

J.Škapars. 32. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav atbalstīts.

J.Škapars. 33. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav atbalstīts.

J.Škapars. 34. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav atbalstīts.

J.Škapars. 35. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī šis priekšlikums negūst deputātu atbalstu.

J.Škapars. 36. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav atbalstīts.

J.Škapars. 37. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli.

J.Škapars. 38. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Škapars. 39. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Škapars. 40. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbildīgās komisijas priekšlikums gūst deputātu atbalstu.

J.Škapars. 41. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī atbalstīts.

J.Škapars. 42. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

J.Škapars. 43. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav atbalstīts.

J.Škapars. 44. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli, priekšlikums tiek atbalstīts.

J.Škapars. 45. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav atbalstīts.

J.Škapars. 46. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī tas negūst deputātu atbalstu.

J.Škapars. 47. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts. Deputāti atbalsta.

J.Škapars. 48. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī šis priekšlikums gūst deputātu atbalstu.

J.Škapars. 49. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 50. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim.

J.Škapars. 51. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums negūst deputātu atbalstu.

J.Škapars. 52. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 53. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums negūst deputātu piekrišanu.

J.Škapars. 54. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī tas nav atbalstīts.

J.Škapars. 55. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Škapars. 56. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav atbalstīts.

J.Škapars. 57. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Škapars. 58. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī deputāti neatbalsta šo priekšlikumu.

J.Škapars. 59. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts atbildīgās komisijas viedoklis.

J.Škapars. 60. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts daļēji. Lūdzu skatīt 23.pantu, jo ir pārcelti panti.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 61. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts. Lūdzu skatīt 23.pantu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Škapars. 62. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Škapars. 63. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī šis ministra Krūmiņa priekšlikums nav atbalstīts.

J.Škapars. 64. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts. Lūdzu skatīt 23.pantu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Škapars. 65. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Škapars. 66. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts un izteikts 23.pantā.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Škapars. 67. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Škapars. 68. - atbildīgās komisijas priekšlikums izteikt līdzšinējo 21.pantu kā 20.pantu. Redakcija šeit ir redzama. Un tālāk kā tekstā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt šādam formulējumam.

J.Škapars. 69. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums tiek atbalstīts.

J.Škapars. 70. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbildīgās komisijas priekšlikumu deputāti atbalsta.

J.Škapars. 71. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī šis atbildīgās komisijas priekšlikums guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 72. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī atbalstīts.

J.Škapars. 73. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret šādu risinājumu.

J.Škapars. 74. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 74. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 75. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav guvis deputātu atbalstu arī 76.priekšlikums.

J.Škapars. 77. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav atbalstīts.

J.Škapars. 78. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas priekšlikumu.

J.Škapars. 79. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 79. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - deputāti atbalsta.

J.Škapars. 80. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Tiek pieprasīts balsošanas režīms par 80. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 6, atturas - 58.

80. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav guvis Saeimas atbalstu.

J.Škapars. 81. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst pret šādu risinājumu.

J.Škapars. 82. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Arī deputātiem iebildumu nav.

J.Škapars. 83. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts. Lūdzu skatīt 25.pantu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav.

J.Škapars. 84. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam - neatbalstīt deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikumu.

J.Škapars. 85. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt šādam risinājumam.

J.Škapars. 86. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums atbalstīts.

J.Škapars. 87. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Škapars. 88. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Škapars. 89. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Škapars. 90. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums atbalstīts.

J.Škapars. 91. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt, neiebilst pret šādu formulējumu.

J.Škapars. 92. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ministra Krūmiņa priekšlikums tiek atbalstīts.

J.Škapars. 93. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ministra Krūmiņa priekšlikums nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 94. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts atbildīgās komisijas priekšlikums.

J.Škapars. 95. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts. Lūdzu skatīt 26.pantu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas lēmumu. Piekrīt norādītajam formulējumam.

J.Škapars. 96. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 97. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 97.priekšlikums nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 98. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbildīgās komisijas iesniegtais 98.priekšlikums ir guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 99. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī šis priekšlikums ir atbalstīts.

J.Škapars. 100. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts, mainīta pantu numerācija.

Sēdes vadītājs. Saeimas deputāti atbalsta atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu nr.100.

J.Škapars. 101. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts.

J.Škapars. 102.priekšlikums atbalstīts, mainīta pantu numerācija.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums guvis deputātu atbalstu. Deputāti piekrīt mainīt pantu numerāciju.

J.Škapars. 103. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums atbalstīts.

J.Škapars. 104. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ministra Krūmiņa priekšlikums ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 105. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbildīgās komisijas iesniegtais 105.priekšlikums ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 106. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 106.priekšlikums guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 107. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 107. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 108. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ministra Krūmiņa iesniegtais 108.priekšlikums nav atbalstīts.

J.Škapars. 109. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums tiek atbalstīts.

J.Škapars. 110. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts vai nav atbalstīts?

J.Škapars. Tas ir citā redakcijā izteikts. Patiesībā to daļu par tiešo pārvaldi mēs paņēmām nost. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.

J.Škapars. 111. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu.

J.Škapars. 112. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 113. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas lēmumu.

J.Škapars. 114. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 115. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 115. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 116. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. 116. - ministra Krūmiņa priekšlikums - atbalstīts daļēji.

J.Škapars. 117. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ministra Krūmiņa iesniegtais 117.priekšlikums nav atbalstīts.

J.Škapars. 118. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 116. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 119. - deputāta Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 119. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 120. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 120. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - deputāti atbalsta.

J.Škapars. 121.priekšlikums….

Sēdes vadītājs. Arī 121. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - deputāti atbalsta.

Arī 122.priekšlikumu deputāti atbalsta.

J.Škapars. 123. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 123. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 123.A - atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzam atbalstu.

Sēdes vadītājs. 123.A - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 124. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 124. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 125. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 125. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 126. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 126. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 127. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 127. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikumu - Saeimas deputāti neatbalsta.

J.Škapars. 128. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 128. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - ir atbalstīts.

J.Škapars. 129. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. 129. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - ir atbalstīts daļēji.

J.Škapars. 130. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 130. - deputātu Jāņa Jurkāna un Jāņa Urbanoviča priekšlikums - nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 131. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 131. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 132. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 132. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 133. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. 133. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - ir atbalstīts daļēji.

J.Škapars. 134. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 134. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 135. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 135. - atbildīgās komisijas priekšlikums - arī ir guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 136. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 136. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 137. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts. Lūdzu skatīt 43.pantu.

Sēdes vadītājs. 137. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis Saeimas deputātu atbalstu…

J.Škapars. … un izteikts 43.pantā.

138. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 138. - atbildīgās komisijas priekšlikums - arī ir atbalstīts.

J.Škapars. 139. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 139. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

J.Škapars. 140. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts precizētā redakcijā.

Sēdes vadītājs. 140. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - atbalstīts precizētā redakcijā.

J.Škapars. 141. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 141. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 142. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 142. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 143. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 143. - atbildīgās komisijas priekšlikums ir guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 144. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts, mainīta turpmāko pantu un nodaļu numerācija.

Sēdes vadītājs. 144. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu. Iebildumu pret šeit norādīto redakciju nav.

J.Škapars. 145. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 145. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 146. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 146. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 147. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 147.priekšlikumu atbildīgā komisija ir atbalstījusi. Arī Saeimas deputāti to atbalsta.

J.Škapars. 148. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 148. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 149. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 149. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 150. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 150. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 151. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 151. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 152. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 152. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 153. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 153. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 154. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 154. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 155. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 155. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 156. un 157. - atbildīgās komisijas priekšlikumi. Atbalstīti.

Sēdes vadītājs. 156. un 157. - atbildīgās komisijas priekšlikumus -Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 158. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 158. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 159. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 159. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikumu - Saeimas deputāti nav atbalstījuši.

J.Škapars. 160. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 160. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikumu - Saeimas deputāti nav atbalstījuši.

J.Škapars. 161. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 161. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikumu - Saeimas deputāti nav atbalstījuši.

J.Škapars. 162. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Taču Saeimas deputātu atbalstu ir guvis 162. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

J.Škapars. 163. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav guvis Saeimas deputātu atbalstu 163. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums. Saeimas deputāti neatbalsta šo priekšlikumu.

J.Škapars. 164. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 164. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - nav guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 165. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 165. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 166. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 166. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - nav guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 167. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 167. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums - nav guvis Saeimas deputātu piekrišanu.

J.Škapars. 168. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 168. - Saeimas deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 169. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 169.priekšlikumā Saeimas deputāti Jānis Jurkāns un Jānis Urbanovičs nav guvuši Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 170. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 170.priekšlikumā atbildīgā komisija ir atbalstīta no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 171. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 171. - Saeimas deputātu Jāņa Jurkāna un Jāņa Urbanoviča priekšlikums - nav atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 172. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 172. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 173. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 173.priekšlikumā atbildīgā komisija ir guvusi Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 174. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 174. - Saeimas deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 175. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 175. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - nav atbalstīts.

J.Škapars. 176. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 176. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 177. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.

J.Škapars. 178. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šo atbildīgās komisijas priekšlikumu.

J.Škapars. 179. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 179. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 180. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neatbalsta 180. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikumu.

J.Škapars. 181. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav atbalstīts no deputātu puses 181. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums.

J.Škapars. 182. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 182. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis atbalstu no deputātu puses.

J.Škapars. 183. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī šis atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts no deputātu puses.

J.Škapars. 184. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta 184. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

J.Škapars. 185. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta 185. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

J.Škapars. 186. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 186. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - deputāti atbalsta.

J.Škapars. 187. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta 187. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

J.Škapars. 188. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tāpat deputāti atbalsta arī 188. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

J.Škapars. 189. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Un arī 189. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti atbalsta pilnībā.

J.Škapars. 190. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts 190. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

J.Škapars. 191. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. 191. - deputātu Jāņa Jurkāna un Jāņa Urbanoviča priekšlikums - tiek atbalstīts daļēji.

J.Škapars. 192. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 192. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 193. - atbildīgās komisijas priekšlikums - tiek atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 193. - atbildīgās komisijas priekšlikums - tiek atbalstīts no deputātu puses.

J.Škapars. 194. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 194. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 195. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. 195. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums ir atbalstīts daļēji.

J.Škapars. 196. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 196. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 196. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 197.priekšlikums.

J.Škapars. 197. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 197. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 198. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji, skatīt 74.pantu.

Sēdes vadītājs. 198. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - tiek atbalstīts daļēji. Deputātiem nav iebildumu pret šeit norādīto redakciju.

J.Škapars. 199. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 199. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 200. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 200. - ministra Krūmiņa priekšlikums - nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 201. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 201. - atbildīgās komisijas priekšlikums - no deputātu puses ir atbalstīts.

J.Škapars. 202. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 202. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 203. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 203. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 204. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 204. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 205. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. 205. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikums - atbalstīts daļēji.

J.Škapars. 206. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Arī 206. - ministra Krūmiņa priekšlikums - ir atbalstīts daļēji.

J.Škapars. 207. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 207. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

J.Škapars. 208. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 208. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums -nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 209. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 209. - deputātu Jāņa Jurkāna un Jāņa Urbanoviča priekšlikums - nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 210. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 210. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 211. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 211. - atbildīgās komisijas priekšlikums - arī guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 212. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 212. - deputātu Jāņa Urbanoviča un Jāņa Jurkāna priekšlikums - nav atbalstīts.

J.Škapars. 213. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 213. - deputātu Jāņa Jurkāna un Jāņa Urbanoviča priekšlikums - nav guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 214. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 214. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 215. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 215. - atbildīgās komisijas priekšlikums - arī guvis deputātu atbalstu.

J.Škapars. 216. - deputātu Jurkāns un Urbanoviča priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. 216.priekšlikumā deputāti Jānis Jurkāns un Jānis Urbanovičs ir daļēji atbalstīti.

J.Škapars. 217. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 217.priekšlikumā atbildīgā komisija ir guvusi Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 218. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 218.priekšlikumā atbildīgā komisija ir guvusi deputātu atbalstu.

J.Škapars. 219. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 219.priekšlikumā deputāti Jānis Jurkāns un Jānis Urbanovičs nav guvuši Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 220. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 220.priekšlikumā atbildīgo komisiju Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 221. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. 221.priekšlikumā deputāti Jānis Jurkāns un Jānis Urbanovičs nav guvuši Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 222. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 222.priekšlikumā deputāts Muciņš un Juridiskā komisija ir guvuši Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 223. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts ir 223. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

J.Škapars. 224. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts ir 224. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums.

J.Škapars. 225. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 225. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir Saeimas deputātu atbalstīts.

J.Škapars. 226. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 226. - atbildīgās komisijas priekšlikums - arī ir guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 227. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 227. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 228. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ir atbalstīts 228. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

J.Škapars. 229. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 229. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 230. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. 230. - deputātu Jāņa Jurkāna un Jāņa Urbanoviča priekšlikums - ir atbalstīts daļēji.

J.Škapars. 231. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ir atbalstīts 231. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

J.Škapars. 232. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 232. - deputātu Jāņa Jurkāna un Jāņa Urbanoviča priekšlikums - nav guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 233. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 233. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 234. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. 234. - deputāta Linarda Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts daļēji.

J.Škapars. 235. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 235. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums - nav guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 236. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. Līdzīgi arī 236. - deputātu Jāņa Jurkāna un Jāņa Urbanoviča priekšlikums - nav guvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 237. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 237.priekšlikumā deputāti Jānis Jurkāns un Jānis Urbanovičs ir atbalstīti.

J.Škapars. 238. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 238.priekšlikumā deputāti Jānis Jurkāns un Jānis Urbanovičs ir atbalstīti.

J.Škapars. 239. - deputāta Muciņa un Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 239.priekšlikumā deputāts Linards Muciņš un Juridiskā komisija ir atbalstīti no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 240. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 240.priekšlikumā atbildīgā komisija ir guvusi Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 241. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 241.priekšlikumā deputāti Jānis Jurkāns un Jānis Ubanovičs nav guvuši Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 242. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 242.priekšlikumā atbildīgā komisija ir guvusi Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 243. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 243.priekšlikumā atbildīgā komisija ir guvusi Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 244. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 244.priekšlikumā atbildīgā komisija ir guvusi Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 245. - deputātu Jurkāna un Urbanoviča priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 245.priekšlikumā deputāti Jānis Jurkāns un Jānis Urbanovičs nav guvuši Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 246. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbildīgā komisija ir atbalstīta 246.priekšlikumā no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 247. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts, skatīt 90.panta redakciju.

Sēdes vadītājs. 247.priekšlikumā atbildīgā komisija ir atbalstīta no Saeimas deputātu puses, iebildumu pret šeit norādīto redakciju nav.

J.Škapars. 248. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 248.priekšlikumā atbildīgo komisiju Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 249. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 249. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 250. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 250. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeima ir atbalstījusi.

J.Škapars. 251. - īpašu uzdevumu ministra Krūmiņa priekšlikums. Neatbalstīts.

Sēdes vadītājs. 251. - īpašu uzdevumu ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikumu - Saeimas deputāti nav atbalstījuši.

J.Škapars. 252. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 252. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 253. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 253. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 254. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 254. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti ir atbalstījuši.

J.Škapars. 255. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Saeimas deputātu atbalstu guvis arī 255. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

J.Škapars. 256. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 256. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir ieguvis Saeimas deputātu atbalstu.

J.Škapars. 257. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. 257. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts no Saeimas deputātu puses.

J.Škapars. 258. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 258. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - Saeimas deputāti atbalsta pilnībā.

J.Škapars. 259. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Saeimas deputāti atbalsta arī 259. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

J.Škapars. 260. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Saeimas deputāti atbalsta 260. - atbildīgās komisijas priekšlikumu - , Škapara kungs, ja es nekļūdos.

J.Škapars. 261. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Un 260.?

J.Škapars. 261. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts. Mēs jau izskatījām 260.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Saeima atbalsta gan 260., gan 261. - atbildīgās komisijas priekšlikumus.

J.Škapars. 262. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Saeima atbalsta arī 262. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

J.Škapars. Tādējādi mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, un man ir lūgums balsot par likumprojekta pieņemšanu galīgajā, trešajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojektu “Valsts pārvaldes iekārtas likums” trešajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! 86 ir balsojuši “par”, pret un atturas - nav. Likums akceptēts.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm!

Saeimas sekretāres biedru Aleksandru Bartaševiču lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

Kamēr tiek gatavota izdruka, vārdu paziņojumam lūdzis Dzintars Ābiķis. Lūdzu, Ābiķa kungs!... Un vēl arī Antons Seiksts. Seiksta kungs, lūdzu!

A.Seiksts (frakcija “Latvijas ceļš”).

Es lūdzu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju tūlīt pat nākt uz darba telpām! Paldies!

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam Imantam Burvim.

I.Burvis (Sociāldemokrātu savienības frakcija).

Cienījamie kolēģi no Izmeklēšanas komisijas! Atgādinu, ka pusdienu pārtraukumā jums ir tikšanās Sarkanajā zālē. Atnāks pārstāvji no Ģenerālprokuratūras stāstīt, cik viņi labi strādā.

Sēdes vadītājs. Ābiķa kungs!

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi no Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas! Aicinu jūs uz tikšanos komisijas telpās tūlīt, nekavējoši!

Sēdes vadītājs. Lūdzu, Bartaševiča kungs!

 

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Jānis Ādamsons, Gunārs Freimanis, Rišards Labanovskis, Jānis Leja, Inese Birzniece, Guntars Krasts, Andrejs Panteļējevs, Edvīns Inkēns, Māris Sprindžuks, Rihards Pīks, Jevgenija Stalidzāne, Andris Bērziņš, Silvija Dreimane, Imants Stirāns, Valdis Birkavs un Jānis Straume.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Paldies, Bartaševiča kungs!

Ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu. Pēc pusstundas saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu ir sasaucama Saeimas kārtējā sēde.

Pārtraukums - pusstunda. Darbu atsāksim pulksten 10.25.

 

SATURA RĀDĪTĀJS
7.Saeimas pavasara sesijas 16.(ārkārtas) sēde
2002.gada 6.jūnijā


Likumprojekts “Valsts pārvaldes iekārtas likums” (3.lasījums)(4585. dok., reģ. nr.508)

Ziņo - dep. J.Škapars


Paziņojumi - dep. A.Seiksts
- dep.I.Burvis
- dep. Dz.Ābiķis


Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāres biedrs A.Bartaševičs

Balsojumi

Valsts pārvaldes iekārtas likums (3.lasījums)
Datums: 06.06.2002. 09:19:48 bal001
Balsošanas motīvs: Par 80.priekšlikumu

Valsts pārvaldes iekārtas likums (3.lasījums)
Datums: 06.06.2002. 09:51:58 bal002
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.4585 pieņemšanu 3.lasījumā

Ceturtdien, 29.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 29.februāra kārtējā sēde
10:30  Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde
17:00  2024.gada 29.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem