Latvijas Republikas 7.Saeimas ziemas sesijas vienpadsmitā sēde

2001.gada 22.martā

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume.

Satura rādītājs

Balsojumi

Sēdes vadītājs. Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sāksim 22.marta sēdi.

Pirms izskatām darba kārtību, ir jālemj par iespējamām izmaiņām darba kārtībā. Ministru prezidents Andris Bērziņš lūdz atlikt likumprojekta "Grozījumi Enerģētikas likumā” izskatīšanu trešajā lasījumā līdz šā gada 5.aprīlim. Vai ir iebildumi? (Starpsauciens: “Ir!”) Deputāti ceļ iebildumus. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par Ministru prezidenta ierosinājumu - atlikt likumprojekta “Grozījumi Enerģētikas likumā” izskatīšanu līdz 5.aprīlim! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - 14, neviens neatturas. Priekšlikums atbalstīts.

Izskatīsim Prezidija ziņojumus! Saeimas Prezidijs ierosina Sproģa, Lagzdiņa, Sprindžuka, Ābiķa, Kiršteina un citu deputātu iesniegto likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

"Pret" vēlas runāt deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Piedāvātais likumprojekts šobrīd diez vai būtu nododams komisijām, jo tam par sliktu runā vairāki argumenti, uz kuriem es vēlētos vērst jūsu uzmanību.

Faktiski likumprojekts sastāv no divām sastāvdaļām - vienā daļā ir runa par terminu grozījumu, bet otrajā daļā ir piedāvāti vairāki grozījumi Komerclikuma sadaļā par kapitālsabiedrībām, konkrēti - attiecībā uz akciju sabiedrību akciju konvertēšanu.

Likumprojekta 1.punktā, ko piedāvā godājamie kolēģi, pēc būtības tiek piedāvāts konceptuāli grozīt visu Komerclikumu, aizvietojot terminu “komersants”, “komercsabiedrība” attiecīgi ar terminiem “uzņēmējs” un “uzņēmējsabiedrība”. Gan apakškomisijā, gan komisijā, gan arī divreiz šeit sēdē mēs par šiem jautājumiem esam diskutējuši, mēs tos esam šeit ļoti rūpīgi izanalizējuši un nonākuši pie secinājuma, ka jēdziens “uzņēmējs” un “uzņēmējsabiedrība” ir daudzkārt plašāks nekā Komerclikumā ieviešanai paredzētie termiņi “komersants” un “komercsabiedrība”.

Faktiski mēs varam diskutēt vēl par diviem citiem terminiem, ko komisija arī darīs. Runa ir par terminiem “tirgotājs” vai “komersants”, un Latvijas laikā līdz 1940.gadam tika lietots tieši termins “tirgotājs”. Visādā ziņā komisija atzina šo terminu par novecojušu un to aizvietoja ar jēdzienu “komersants”, kas, protams, ir ņemts no svešvalodas, bet tajā pašā laikā tas ataino šā jēdziena būtību. Līdz ar to, protams, mainās visi Komerclikuma termini kā, piemēram, “komercreģistrs” un tā tālāk. Tādā sakarā faktiski 1.priekšlikums ir konceptuāls, kas mēģina “sašūpot” Komerclikumu un sagrozīt visu tā būtību, un jau šā iemesla dēļ vien mēs nevaram runāt par šā likuma nodošanu komisijām.

Tāpat latviešu valodā skaidri un gaiši eksistē termins “firma”, bet juridiskais termins “firma” ir pavisam kas cits nekā sadzīvē lietojamais jēdziens “firma”, tātad jurisprudencē terminiem ir daudz precīzāki un daudz konkrētāki apzīmējumi, un tādi tie ir bijuši gan padomju laikā, gan arī līdz 1940.gadam.

Piedāvātie grozījumi sadaļā par akciju sabiedrībām runā tieši par akciju konvertēšanu un šeit visādā ziņā tie nebūtu atbalstāmi. Līdz ar to es aicinu jūs neatbalstīt šā likumprojekta pieņemšanu un nodošanu komisijām, jo tas, protams, ir saistīts arī ar šodien izskatāmo likumprojektu par Komerclikuma spēkā stāšanos, tas, protams, var radīt nestabilitāti mūsu likumdošanas vidē un arī uzņēmējvidē, kur ir nepieciešama stabilitāte. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Arnis Razminovičs runās “par".

A.Razminovičs (Tautas partijas frakcija).

Labrīt, godātie kolēģi! Esmu pārliecināts, ka ikviens no parlamenta deputātiem, kas interesējas par uzņēmējdarbības procesiem Latvijā, ir iepazinies un izanalizējis Tautsaimniecības padomes Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un, protams, arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā lūgumu - pirms Komerclikuma spēkā stāšanās atvērt likumu korekciju izdarīšanai. Tāpat jūs visi noteikti esat iepazinušies ar Valsts valodas centra atzinumu par Komerclikumā izmantotajiem terminiem un to atbilstību latviešu valodas normām un tradīcijām. Šajā sakarā arī valsts galvenais notārs Māris Gulbis ir atzinis, ka Komerclikuma ieviešanai nepieciešamā nauda no valdības ir saņemta, taču pašā Komerclikumā, lai tas pilnvērtīgi un simtprocentīgi darbotos, ir nepieciešamas izmaiņas, tāpēc Tautas partija, solidarizējoties ar visām iepriekš minētajām organizācijām un viennozīmīgi atbalstot nepieciešamību sakārtot uzņēmējdarbības vidi, uzskata, ka pēc iespējas ātrāk būtu jāķeras pie Komerclikuma labojumiem, un tas ir jādara jau tagad, kad ir konstatētas likuma nepilnības, nevis par to jāsāk domāt tikai tad, kad jau ir sācis izpausties komercbrāķis likuma realizēšanas procesā.

Mūsu piedāvātie grozījumi skar divas galvenās tēmas - mazākuma akcionāru tiesību aizsargāšanu un terminoloģijas sakārtošanu atbilstoši latviešu valodas prasībām un tradīcijām. Visi Tautas partijas piedāvātie grozījumi Komerclikuma terminoloģijas sakarā ir balstīti uz Valsts valodas centra ekspertu komisijas slēdzienu. Esmu pārliecināts, ka it īpaši apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcijas deputātiem, kuriem tāpat kā Tautas partijas frakcijas deputātiem rūp latviešu valodas tīrība un pastāvēšana, šis ekspertu komisijas slēdziens ir ļoti nozīmīgs.

Iepazīstināšu jūs ar, manuprāt, pašu nozīmīgāko piedāvāto izmaiņu Komerclikumā terminoloģijas sakarā. To jau pieminēja arī Muciņa kungs savā uzstāšanās runā. Šis grozījums ir saistīts ar terminiem “komersants” un “komercdarbība”. Mēs aicinām atgriezties pie termina “uzņēmējs” un “uzņēmējdarbība”, jo šo vārdu tradicionālo nozīmi, kas dziļi iesakņojusies katra latvieša domāšanā un valodā, nav vienkārši atcelt ar izmaiņu likumā. To viscaur var just arī Komerclikumā.

Īpaši absurdi skan teksts, kurā ir runa par komersanta likvidāciju. Es domāju, ka ne jau man vienam ir radies jautājums: kurš izpildīs šo killera lomu? Tāpēc šīs terminoloģijas izmaiņas ļautu ne tikai nepazaudēt terminus “uzņēmējs” un “uzņēmējdarbība” no mūsu valodas un nesagriezt visu ar kājām gaisā, bet ļautu arī krietni ietaupīt līdzekļus ne tikai valsts budžetam, bet arī uzņēmējiem.

Līdzīgi ar Valsts valodas centra starpniecību mēs piedāvājam precizēt vēl veselu virkni terminu, ar kuriem jūs noteikti esat iepazinušies mūsu piedāvātajā likumprojektā. Priekšlikumu otrā sadaļa attiecas uz mazākuma akcionāru tiesību aizsardzību un precīzāku valdes atbildības noteikšanu attiecībā uz akcionāriem. Vēl nestājoties Komerclikumam spēkā, ir iespējams konstatēt virkni nepilnību, kuras izmantojot, mazākuma akcionārs var tikt apiets, un tās ir redzamas, pirmkārt, 231.pantā par priekšrocību akciju kategoriju, pašreizējā Komerclikuma redakcija neaizliedz konvertēt priekšrocību akcijas. Otrkārt, 244.pantā par konvertējamām obligācijām, jo pašreizējā Komerclikuma redakcija neregulē parasto obligāciju un citu parāda vērtspapīru izlaišanu, un līdz ar to neaizliedz to konvertēšanu. Treškārt, 255.pantā par personāla akciju kategoriju, jo pašreizējā Komerclikuma redakcija neaizliedz konvertēt personāla akcijas. Ceturtkārt, 251.pants nosaka, ka, pie pamatkapitāla palielināšanas emitējot tikai vienas kategorijas akcijas, citu kategoriju akciju turētājiem nav vienādu tiesību attiecībā uz emitēto akciju kategoriju, lai gan vismaz Eiropas Savienībā, uz kuru mēs esam noteikuši savu ceļu, visiem akcionāriem, neatkarīgi no viņu īpašumā esošajām akciju kategorijām, ir vienādas tiesības proporcionāli iegādāties sabiedrības akcijas. Piektkārt, 253.panta pirmajā daļā nosakot, ka akcionāru pirmpirkuma tiesības nedrīkst ierobežot vai atcelt tikai statūtos, mēs paveram iespējas to darīt dibināšanas līgumā vai to darīt ar pilnsapulces lēmumu.

Sestkārt, 194.pantā dalībniekiem ir dotas tiesības saņemt no valdes informāciju par sabiedrības darbību, bet nav noteikti termiņi, kādā laika posmā šī informācija ir jāsniedz, līdz ar to tas padara šo normu gandrīz bezjēdzīgu attiecībā uz mazākuma akcionāriem.

Sēdes vadītājs. Laiks!

A.Razminovičs. Es lūgtu vēl vienu minūti nobeigumam.

Sēdes vadītājs. Vai dosim vienu minūti deputātam? Nav iebildumu. Lūdzu!

A.Razminovičs. Savtīgi izmantojot šīs uzskaitītās nepilnības, vairākuma akcionāriem ir iespējas, apejot pārējos akcionārus, palielināt savu balsstiesīgo daļu sabiedrībā un līdz ar to “atšķaidīt” mazākuma akcionārus. Protams, mans piedāvāto izmaiņu uzskaitījums nav pilnīgs, jo laika trūkuma dēļ es tās vienkārši nespēju uzskaitīt. Esmu pārliecināts, ka Tautas partija iesniegtajā likumprojektā ir uzskaitījusi tikai daļu no nepilnībām, kas ir pamanītas pirms Komerclikuma spēkā stāšanās, tāpēc aicinu visus, it īpaši Muciņa un Rasnača kungus, nopietni strādāt jau tagad, nevis vēlāk vaimanāt par pieļautajām kļūdām likuma pieņemšanā un zaudējumiem, kas būs abpusēji - gan valstij, gan arī uzņēmējiem.

Mūsu piedāvātie Komerclikuma grozījumi, kā jau es minēju iepriekš, attiecas uz Valsts valodas centra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Brīvo arodbiedrību savienības, Rūpniecības konfederācijas, Darba devēju konfederācijas, kā arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā rosinātajiem priekšlikumiem pirms Komerclikuma stāšanās spēkā. Aicinu parlamentu neignorēt šīs uzņēmēju un darba ņēmēju organizācijas. Esmu pārliecināts, ka mums, deputātiem, strādājot Saeimā, pirmām kārtām nepieciešams novērst cēloņus nelikumībām - tas pēc būtības ir mūsu uzdevums -, nevis pēc tam cīnīties ar to sekām, kas var rasties, neizdarot šos grozījumus. Tāpēc es Tautas partijas vārdā aicinu visus kolēģus, kas ir pacēlušies virs zemes, nolaisties uz tās atpakaļ un paskatīties, kas šeit, Latvijā, notiek ar uzņēmējdarbību vai var notikt ar uzņēmējdarbību. Aicinu visus, kam rūp Latvijas uzņēmējdarbības attīstība un sakārtota uzņēmējdarbības vide, balsot par Komerclikuma atvēršanu labojumiem.

Sēdes vadītājs. Paldies. Viens ir runājis “pret”, viens - “par”. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Komerclikumā” nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu! Par - 49, pret - 18, atturas - 18. Likumprojekts ir nodots komisijai.

Saeimas Prezidijs ierosina Saeimas Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā “Par telekomunikācijām”” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Līgumu starp Latvijas Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku par gaisa satiksmi un tā Papildprotokolu” nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu "Grozījums likumā “Ministriju iekārtas likums”” nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Izskatīsim deputāta Ivara Godmaņa iesniegumu - lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 22.martā. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par šā iesnieguma akceptēšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - nav, atturas - 1. Iesniegums ir akceptēts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Osvalda Zvejsalnieka iesniegumu - lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 22.martā. Ierosinu šo iesniegumu izskatīt tūlīt. Iebildumu nav. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par šā iesnieguma akceptēšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret - nav, atturas - 1. Iesniegums ir akceptēts.

Nākamais ir lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāzepa Šņepsta saukšanai pie administratīvās atbildības". Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāte Vineta Muižniece.

V.Muižniece (Tautas partijas frakcija).

Godātie Saeimas deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr.2910. Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija izskatīja Ceļu policijas pārvaldes iesniegumu par administratīvo pārkāpumu, kuru izdarījis deputāts Jāzeps Šņepsts. Savā iesniegumā policija lūdz izlemt jautājumu par saukšanu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 121.panta septītās daļas. Jums ir iespēja izsniegtajos dokumentos iepazīties ar administratīvā protokola saturu un arī ar viedokļiem. Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija, izskatot gan šo iesniegumu, gan tam pievienotos materiālus, vienprātīgi atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu “Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāzepa Šņepsta saukšanai pie administratīvās atbildības” un šā lēmuma projekta nostādni - piekrist deputāta saukšanai pie administratīvās atbildības. Aicinu jūs izteikt savu attieksmi Balsojot.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par Saeimas lēmuma projektu: “Piekrist 7.Saeimas deputāta Jāzepa Šņepsta saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto pārkāpumu.” Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - 1, atturas - 5. Lēmums ir pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu "Grozījumi “Likumā par ostām””. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Modris Lujāns.

M.Lujāns (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.2918.

1.priekšlikums ir 5.lappusē. Komisija to ir atsaukusi.

Sēdes vadītājs. Komisija atsaukusi? Nav iebildumu.

M.Lujāns. 2. ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jirgena priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

M.Lujāns. Tālāk. Ir atbalstīts arī nākamais Jirgena kunga priekšlikums, kas ir redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. Tālāk. Ir redakcionālais precizējums 12.lappusē.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. 4. - mans priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi. Es lūgtu par to nobalsot.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 4. - deputāta Lujāna priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 46, atturas - 24. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

M.Lujāns. 5. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Pūķa kunga priekšlikums, kurš ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 5.priekšlikumu.

Normunds Pēterkops - Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs.

N.Pēterkops (Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs).

Labdien, cienījamais Saeimas priekšsēdētāj un Saeimas deputāti! Es gribu izteikt deputātiem aicinājumu neatbalstīt 5.priekšlikumu, ko iesniedzis ir Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Māris Pūķis: “No ārvalstu karakuģiem netiek iekasētas ostas maksas, izņemot sanitāro maksu...” Tātad ir runa par sanitārās maksas piemērošanu oficiāli uzaicinātiem karakuģiem, kas šeit iebrauc vai nu uz kādiem valsts pasākumiem, valsts svētkiem, vai citādai sadarbībai aizsardzības jomā, tādiem, kas iebrauc mūsu ostās un izmanto tās. Kāpēc es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu? Tāpēc, ka spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi, kas ir pieņemti 21.janvārī, nosaka, ka karakuģi, kas iebrauc Latvijas ostās, netiek aplikti ar nevienu ostas maksu, izņemot loču maksu un ledus maksu, un karakuģi maksā tikai tiešo maksu par pakalpojumiem. Tātad par pakalpojumiem, ko sniedz osta, kas apkalpo šādus kuģus, - par atkritumu pieņemšanu, par ūdens maiņu un par citiem pakalpojumiem - ir faktiskais norēķins, un karakuģi par šiem pakalpojumiem maksā.

Mūsu ministrijas sagatavotā un otrajā lasījumā pieņemtā redakcija ir tā, ko faktiski Ministru kabinets izskatīja šā gada janvārī un atbalstīja, un tas ir atspoguļots arī Ministru kabineta noteikumos, un tātad es lūgtu atbalstīt otrajā lasījumā pieņemto redakciju, bet neatbalstīt trešajam lasījumam piedāvāto redakciju, ko ir iesniedzis Māris Pūķis.

Es lūgtu to neatbalstīt arī tāpēc, ka ir runa par sanitāro maksu. Likumā nekur nav atspoguļots, kas konkrēti ar sanitāro maksu ir jāsaprot. Nākamajā pantā ir paskaidrots, ka sanitāro maksu iekasē osta, pēc tam ir pateikts, ka sanitāro maksu saņem pakalpojumu sniedzējs. Bet par kādiem konkrētiem pakalpojumiem sanitārā maksa ir jāmaksā un kas nosaka sanitāro maksu? Ministru kabinets? Nē. Sanitāro maksu nosaka pati osta. Viņa var sākumā noteikt tādu un tādu, bet, teiksim, pēc 45 dienām sanitārā maksa var būt jau pavisam savādāka. Līdz ar to arī mēs nevaram plānot un paredzēt, kāda tad ir šī sanitārā maksa karakuģiem, cik liela tā viņiem būtu jāmaksā. Loģiski, ka ostās maksā par pakalpojumiem tie kuģi, kas šādus pakalpojumus izmanto un kas iebrauc ostās, lai veiktu tirdznieciskus darījumus vai kādu biznesu. Karakuģi nekādu biznesu neveic, tie iebrauc ostās un izmanto šīs ostas kā savas piestātnes vietas tikai tāpēc vien, ka Latvijas valsts ir tos šeit uzaicinājusi. Varētu būt vēl tāds jautājuma risinājums, ka sanitāro maksu varētu maksāt uzaicinātājs, bet tādā gadījumā šādam variantam būtu bijis jāparādās priekšlikumos. Taču, tā kā arī tas nav noteikts, ir skaidrs, ka sanitāro maksu mēģinās piemērot iebraucējiem - karakuģiem.

Nākamajos likuma pantos ir noteikti konkrēti pakalpojumi, par kuriem tad arī karakuģi attiecīgi maksā. Tas ir tas, ko es minēju jau sākumā, - maksa par atkritumu pieņemšanu, par netīrā ūdens nomaiņu ar tīro ūdeni, par elektrību, par citiem pakalpojumiem, kas ir nepieciešami saimniecības uzturēšanai. Jā, par tiem karakuģi maksā. Tāda ir starptautiskā prakse, kas tiek arī šeit piemērota.

Es lūgtu deputātus vērst uzmanību arī uz to, ka arī Latvijas karakuģus, kad tie iebrauc Zviedrijas, Igaunijas vai citu mums draudzīgo valstu ostās, neapliek ne ar kādām maksām, ne ar kādām nodevām, ne ar kādām muitas nodevām un tātad mums nevajadzētu piemērot attiecībā pret to valstu karakuģiem citādākas prasības. Arī savstarpējie līgumi, kas ir noslēgti starp valstīm, neparedz, ka mums būtu jāapliek karakuģi ar ostas maksām vai citādākām valsts nodevām, vai arī muitas maksām.

Lūdzu atbalstīt valdības izteikto viedokli, kas ir ietverts otrajā lasījumā pieņemtajā redakcijā, un neatbalstīt trešajam lasījumam piedāvāto priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Māris Pūķis - Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs.

M.Pūķis (Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs).

Priekšsēdētāja kungs! Cienījamie deputāti! Jautājums par sanitāro maksu nav skatāms tik vienkāršotā kontekstā, kā nupat tas izskanēja. Lieta tāda, ka Latvija ir parakstījusi Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju jeb tā saucamo “Helcom” konvenciju, kura ir vides aizsardzības nolūkā (es pasvītroju: vides aizsardzības nolūkā!) mainījusi sanitārās maksas kārtību. Saskaņā ar šo kārtību jebkurš kuģis, kurš ienāk ostā, maksā sanitāro maksājumu un tālāk nodod visu šo… standarta variantā… nodod visus atkritumus, kas ir saistīti ar šo kuģi. To viņš var bez maksas. Tas novērš to, ka jebkuram kuģim ir iemesls kaut kur jūrā pa kluso izgāzt savus atkritumus. Šādai normai ir tīri ekoloģisks raksturs. Līdz šim, kamēr netika ievērota šī sistēma, patiešām bija tā, ka kuģis ienāca ostā un tad nolēma, vai viņam maksāt par atkritumu nodošanu vai nemaksāt, taču šinī gadījumā, ienākot jebkurā ostā, kuģim ir izdevīgi nodot atkritumus. Pašas maksas nav lielas, taču saskaņā ar to principu, ka karakuģi, kuri ienāk ostās, maksā par pakalpojumiem, šis ir vienkārši viens no pakalpojumu veidiem, kuram ir izveidota īpaša maksāšanas kārtība. Maksājot par šo pakalpojumu tāpat kā par visiem citiem, nerodas nekādas īpašas problēmas.

Citās ostās, Baltijas jūrā it īpaši, ir tāda pati kārtība, ka par visa veida pakalpojumiem, to skaitā par tāda veida pakalpojumiem, ko sedz sanitārā maksa, kuģi maksā, arī karakuģi maksā. Mēs īpaši painteresējāmies par Polijas un Vācijas ostām. Šajā ziņā nav nekādu īpašu problēmu.

Ja formāli runā par Ministru kabineta noteikumiem, tad jāteic, ka jebkurā gadījumā tie jautājumi ir juridiski atrisināmi un nav īpaša iemesla aizbildināties ar to, ka, tikai balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem, mums būtu jāgroza, teiksim, lēmums par starptautisko vienošanos, kam ir ekoloģisks raksturs un kas attiecas uz Baltijas jūru. Pašas maksas nav lielas. Mēs par tām interesējāmies. Uz vienu karakuģi tie varētu būt daži simti dolāru, un tādēļ vien mainīt sistēmu diez vai ir lietderīgi.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - deputāts Modris Lujāns.

M.Lujāns. Cienījamie kolēģi, jūs noklausījāties debates. Komisija arī uzklausīja un atbalstīja cienījamo Pūķa kungu. Tā ka šinī brīdī to izlemsim Balsojot.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 5. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Māra Pūķa priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - 8, atturas - 9. Priekšlikums ir guvis atbalstu.

M.Lujāns. 6. - deputāta Urbanoviča priekšlikums, kas nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. 7. - parlamentārā sekretāra Pūķa kunga priekšlikums, kas arī nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. 8. - atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 8.priekšlikumu. Anna Seile.

A.Seile (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie deputāti! Es gribu runāt par ostu attīstības fondu. Ostu attīstības fondā līdz šim tika ieskaitīti 3% no visām ostu maksām. Ostu attīstības fonds tika izveidots tāpēc, lai tas būtu izlīdzināšanas fonds starp lielajām un mazajām ostām. Ja tagad pieņemsim komisijas priekšlikumu, par kuru es neBalsoju arī tad, kad komisijā izskatīja šo jautājumu, diemžēl būs tā, ka ostu attīstības fondā nākamajā gadā tiks ieskaitīti… šogad tiks ieskaitīti tāpat kā agrāk 3%, un šos līdzekļus izlietos atbilstoši ostu attīstības fonda nolikumam, bet nolikumā šogad nav paredzēts neviens procents mazo ostu attīstībai. Diemžēl. Ne Rojai, ne Mērsragam, ne Pāvilostai, pat ne Salacgrīvai.

Tālāk. Mūsu komisijas iesniegtajā 9.priekšlikumā ir paredzēts, ka 2002.gadā 1,5% no ostas maksām tiks ieskaitīti ostu attīstības fondā un tos izlietos mazo ostu attīstībai. Tātad nākamajā gadā tiks mazajām ostām ieskaitīti 1,5%. Taču man ir tāds jautājums: kas būs pēc tam? Kas būs 2003.gadā, 2005.gadā? Šeit vairs nav paredzēts mazo ostu attīstībai turpmāk iedalīt līdzekļus un šis sākumā labi domātais ostu kopējo līdzekļu pārdales fonds faktiski būs zudis mazajām ostām.

Un tāpēc es nevaru atbalstīt ne 8., ne 9.priekšlikumu. Vislabāk būtu bijis atbalstīt 7. - parlamentārā sekretāra Pūķa priekšlikumu, ka arī turpmāk 1,5% vienmēr būtu garantēti mazajām ostām. Jo to, ko var nopelnīt Rīga, Ventspils un Liepāja, nevar nopelnīt mazās ostas. Ja mēs domājam par reģionālo attīstību, tad mēs nedrīkstam mazās ostas aizmirst.

Tāpēc es paziņoju, ka es nevaru balsot par komisijas izstrādāto 8. un 9.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam.

Vai vēlaties ko piebilst komisijas vārdā?

M.Lujāns. Cienījamie kolēģi! Komisijā mēs šo jautājumu nopietni izdiskutējām, un komisija nolēma tomēr 8.priekšlikumu atbalstīt, tādēļ tā radīja arī 9., lai jau nākamā gada budžetā varētu to visu darīt - vēlreiz palīdzēt mazajām ostām, bet tomēr komisija vadījās pēc tādas loģikas, ka nākotnē nevajadzētu darīt vismaz to, ka no lielajām ostām paņem finansu līdzekļus, lai dotētu mazās ostas. Ja pastāv biznesa sistēma, tad tai ir jābūt dabiskai. Protams, mēs varēsim arī pēc gada atgriezties pie šā likuma un par to visu diskutēt, ja būs… un arī budžetam… Pareizi! Es aicinu atbalstīt komisiju.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 8. - atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret - 1, atturas - 2. Priekšlikums atbalstīts.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 9. - atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - 1, atturas - 1. Priekšlikums ir guvis atbalstu.

M.Lujāns. Tālāk ir 10., 11. un 12. - Juridiskā biroja priekšlikumi. Tie ir atbalstīti daļēji, jo tālāk jau ir iestrādāti 13. un 14. - atbildīgās komisijas priekšlikumos.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 10., 11., 12., 13. un 14.priekšlikumu.

M.Lujāns. Tālāk ir 15.priekšlikums. Atbildīgā komisija to ir atsaukusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. Tagad ir 16. - deputātes Seiles priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Anna Seile.

A.Seile (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti! Manā priekšlikumā ir iestrādāta sistēma, kā kaut mazliet varētu normalizēt to stāvokli, kāds ir izveidojies lielajās ostās, kur bijušajiem īpašniekiem un viņu mantiniekiem zeme netiek atdota, bet šo zemi par lielu un kārtīgu naudas summu iznomā uzņēmēji. Es savā priekšlikumā esmu paredzējusi tādu kārtību, ka bijušajiem īpašniekiem ir tiesības saņemt īpašuma kompensācijas sertifikātus atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai lēmuma pieņemšanas brīdī. Pašreiz zemes kadastrālā vērtība, teiksim, Rīgas ostā svārstās no 1,5 latiem līdz 3,5 latiem par vienu kvadrātmetru, taču īpašniekiem, kuriem bijuši īpašumi šajā ostas teritorijā, kompensācijas sertifikāti tiek aprēķināti pēc 1940.gadā pastāvošajām cenām, tas ir, 1 vai 3 santīmi, labākajā gadījumā, par kvadrātmetru. Starpība ir ārkārtīgi liela.

Bez tam, zinot, ka nepārtraukti tiek runāts par to, ka ostās valsts zeme varētu tikt arī privatizēta uzņēmējiem, protams, šie īpašnieki ir nonākuši ļoti neapskaužamā situācijā. Viņiem ir tiesības saskaņā ar pašreizējo likumdošanu saņemt līdzvērtīgu zemi citā vietā ārpus ostas teritorijas Rīgas pilsētā, bet par vienu hektāru vai pushektāru zemes viņiem neiznāk pat apbūves gabals, ja rēķinām pēc 1940.gada cenām.

Šo netaisnību būtu iespējams likvidēt… Protams, labāk būtu bijis, ja mēs varētu šo naudas summu samaksāt no Ostas pārvaldes līdzekļiem, un šādai redakcijai sākumā piekrita arī pārstāvji no ostu padomēm, kuri piedalījās komisijas sēdēs. Komisija pat bija sagatavojusi normālu priekšlikumu, ka Ostu pārvalde slēdz šos darījumus, un tikai tad, ja nevar vienoties par apmaksāšanas cenu, par kompensācijas cenu, kas tiek noteikta, atzīstot īpašuma tiesības… ka tikai tādos gadījumos īpašniekiem varētu tikt atjaunotas īpašuma tiesības arī ostā. Tomēr šie priekšlikumi komisijā beigu beigās netika atbalstīti, tāpēc vienīgā izeja ir tā, ka varētu vērtību izmaksāt kompensācijas sertifikātos un pieļaut atmaksāšanu naudā atbilstoši pašreizējai zemes kadastrālajai vērtībai.

Es aicinu atbalstīt savu priekšlikumu, jo pretējā gadījumā šis nemiers būs ilgstošs, jo neviens no ostas teritorijā esošajiem bijušajiem īpašniekiem nav ņēmis kompensācijas sertifikātus, kuru vērtība ir 1 vai 3 santīmi par kvadrātmetru. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns (frakcija "Latvijas ceļš”).

Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Nepārprotami Annai ir taisnība. Ir netaisnīgums, pastāv šis netaisnīgums, kas ir jānovērš.

Es gan neaicinu šobrīd atbalstīt deputātes Seiles priekšlikumu, jo es neredzu šim priekšlikumam finansiālu segumu, bet problēma neapšaubāmi ir jārisina. Un tieši Anna ir visvairāk iestājusies arī komisijā par šīs problēmas risinājumu.

Mēs labi zinām, ka šobrīd ir ārkārtīgi daudz īpašnieku Latvijas ostās, kuriem neatjauno īpašuma tiesības uz zemi, bet grib samaksāt par viņu visnotaļ šobrīd vērtīgo zemi kapeikas. Komisija gribēja uzsākt šo zemes tirgus atbrīvošanu, mēģinot atļaut atjaunot īpašumus ostās, tātad atļaut šos īpašumus pārdot vai saņemt par tiem… Īpašumi, protams, tiek saņemti ar apgrūtinājumu, bet varētu saņemt no tiem dividendes. Diemžēl šobrīd mums tas neizdevās, un es domāju, ka arī Annas priekšlikums, kas ierosina aizstāt šobrīd 19.panta piekto daļu, nav īsti labs. Īstenībā pie šīs problēmas mums būs jāatgriežas. Ir virkne likumu, kas ļauj atrisināt vai sakārtot šo problēmu, nevis tikai uzlabot, tie ir jau atvērti, un es domāju, ka mēs šo darbu turpināsim.

Ko es gribētu teikt, aicinādams ar grūtu sirdi neatbalstīt deputātes Seiles priekšlikumu? Anna, man tas ir jādara kā komisijas priekšsēdētājam, bet es tomēr aicinu jūs neatbalstīt arī atbildīgās komisijas 17.priekšlikumu, kas likvidē šo visnotaļ deklaratīvo, bet vismaz mājienu, ka kādam ir tiesības kaut ko saņemt par savu bijušo zemesgrāmatā nereģistrēto īpašumu. Tā ka aicinu neatbalstīt 16. un pie reizes arī 17.priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Komisijas vārdā - deputāts Modris Lujāns.

M.Lujāns. Cienījamie kolēģi! Es aicinu komisijas vārdā šobrīd Seiles kundzes priekšlikumu neatbalstīt, jo šeit patiešām radīsies apgrūtinājums valsts budžetam, taču nākotnē laikam šis likums būtu vēlreiz jāatver, lai mierīgi izdiskutētu šos zemes jautājumus.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 16. - deputātes Annas Seiles priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 14, atturas - 53. Priekšlikums nav atbalstīts.

Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim... Jā, ir pieteikums! Lūdzu savlaicīgi to darīt!

Atklājam debates par 17.priekšlikumu. Juris Dobelis.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Visnotaļ piekrītot Kārļa Leiškalna priekšlikumam - neatbalstīt komisijas variantu -, es tomēr izsaku lielu izbrīnu šinī sakarā. Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu, ir kaut ko izstrādājusi, taču komisijas priekšsēdētājs sēdes laikā nāk tribīnē un saka, ka to nevajag atbalstīt. Atvainojiet, man tomēr gribas izteikt, tā kā mēs esam kolēģi, draudzīgu aicinājumu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai strādāt nedaudz konstruktīvāk. Nav jau pirmā reize, kad mēs šeit, sēžu zālē, sēdes dienā saņemam dokumentu, kurā deputāti no veselas virknes punktu atsakās vai aicina darba kārtībā svītrot vai pieliek kādu projektu. Tik svarīgs likums, kāds ir “Likums par ostām”… Mēs labi zinām, ko tas nozīmē Latvijas valstij, bet ko mēs tagad saņemam? Mēs trešajam lasījumam saņemam dokumentu, un kas tad notiek trešajā lasījumā? Viens punkts tiek atsaukts, otrs punkts tiek atsaukts, un sēdes laikā komisijas priekšsēdētājs uzkāpj tribīnē, visnotaļ cienījams kungs, neapšaubāmi, un pasaka: “Ziniet ko, dārgie kolēģi, mēs komisijā pieņēmām, bet es kā komisijas priekšsēdētājs aicinu neatbalstīt!”

Es ļoti gribētu, lai šajā laikā, kas vēl ir atlicis šai Saeimai ko strādāt… Mums jau tik un tā vairs nav iespējams kaut kādus plašus konceptuālus likumus pieņemt, tāpēc vismaz, strādājot pie tiem likumiem, kuri mums ir, es aicinu pieņemt konstruktīvus lēmumus un izstrīdēties komisijā, cik vien jūs gribat, bet šeit, sēžu zālē, tad, kad mēs atnākam balsot par gatavu likumprojektu, kas ir jau trešajā lasījumā, mūsu pienākums tomēr būtu balsot par sagatavotu dokumentu, nevis tagad sēžu zālē ātri, zibens ātrumā, pārslēgties un vienu punktu atbalstīt, bet otru neatbalstīt. Leiškalna kungs, viens otrs punkts, ko jūs šodien izņēmāt ārā, faktiski jau zināmā mērā ir koncepcija. Arī 17.priekšlikums, par ko mēs tagad taisāmies balsot, - tā ir koncepcija. Es piekrītu, ka to nevajag atbalstīt, bet tādā gadījumā ir tālāk jārunā par šo koncepciju. Bet, ja likumprojekts jau tiek pieņemts trešajā lasījumā, kur tad tā koncepcija vairs būs? Es vienkārši aicinu turpmāk darīt tā, lai nebūtu nevajadzīgu pārpratumu un nevajadzīgas laika tērēšanas. Mēs vakar savā frakcijas sēdē nevarējām saprast, kas šodien notiks ar 1.priekšlikumu, ar 15.priekšlikumu un kā mums rīkoties šajā konkrētajā gadījumā. Paldies, jūs atrisinājāt to jautājumu. Jūs, būdams komisijas priekšsēdētājs, aicināt mūs visus neatbalstīt to, ko jūs paši esat komisijā izstrādājuši. Nu malači!

Es šoreiz izsaku savas domas par to, kā tik nopietnai komisijai vajadzētu tālāk darboties.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns (frakcija "Latvijas ceļš”).

Savas domas reizēm vajag paturēt pie sevis, Dobeļa kungs! Es to noteikti darītu šajā gadījumā. Kaut kas jums nav skaidrs attiecībā uz demokrātiju un, es teikšu, arī uz komisijas viedokli. Parlamentā komisijas viedokli no šīs tribīnes pārstāv atbildīgais ziņotājs, nevis komisijas priekšsēdētājs, kas šajā zālē ir viens no 100 deputātiem. Komisija nebūt nepiekrīt visiem maniem radikālajiem priekšlikumiem.

Dobeļa kungs! Kas attiecas uz 1. un 15.priekšlikumu, komisija redzēja, ka nav iespējams īsā laikā atrisināt šādu samilzušu problēmu, ko mēs kopā ar jums esam likumdošanā iestrādājuši jau Augstākās padomes laikā. Jūs 5.Saeimā nebijāt, bet 6.Saeimā jūs turpinājāt to pašu darīt kopā ar mani. Gribot it kā valsts vārdā kādam nodarīt netaisnību... un ka tas nav atrisināms trešajā lasījumā un vienā dienā... Taču koncepcija ir iezīmēta, un jautājums par šo koncepciju, Dobeļa kungs, ir risināms šobrīd komisijā esošajos likumprojektos par zemes privatizāciju pilsētās un laukos... un tamlīdzīgi. Mēs to noteikti darīsim. Bet, Dobeļa kungs, neviens nekad, kamēr šī valsts pastāvēs un kamēr nebūs jauns 15.maijs, nevarēs mani atturēt kāpt tribīnē un savu viedokli paust no šīs tribīnes, neskatoties uz to, ka šis viedoklis nepatiks pārējiem 99 deputātiem. Demokrātiskajā sistēmā svarīgi ir pateikt “nē”, kad simts saka “jā”, nevis pateikt “jā”, kad visi bauro “jā”. Un otrādi. Tā ka, Dobeļa kungs, neaizskariet manas demokrātiskās tiesības! Komisija ir strādājusi ļoti nopietni.

Citi svarīgi likumprojekti ir likums par telekomunikācijām un Enerģētikas likums. Komisija ir filigrāni izstrādājusi abus divus. Komisija ir diezgan daudz atbalstījusi šajos likumos arī manu viedokli. Ministru kabinets atsauc tos tieši pēc jūsu partijas izvirzītā ministra lūguma. Jo ministrs vairākus mēnešus nav spējis orientēties komisijas pieņemtajās redakcijās un šobrīd ir attapies, ka tur kaut kas nav kārtībā. Ir arī šādas tiesības. Taču es, stāvēdams šajā tribīnē, neapstrīdu ne Ministru prezidenta viedokli, ne jūsu partijas izvirzītā ministra tiesības uz lēmuma atlikšanu. Dobeļa kungs, būsim draugi arī turpmāk, bet neaizskariet manas demokrātiskās tiesības, kamēr jūs neesat diktators! Kad būsiet, tad es jums paklausīšu uz vārda. Vai arī šausimies.

Sēdes vadītājs. Juris Dobelis - otro reizi.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Leiškalna kungs! Es netaisos aizskart ne jūs, ne jūsu tiesības. Es neesmu no tās, tā sacīt, organizācijas, kas ar to nodarbojas. Es gribu pateikt, ka latviešu tautai ir ļoti skaists sakāmvārds: “Kas tad sunim asti cels, ja viņš pats to nedarīs!” Jūsu runa ļoti atbilda šim jaukajam mūsu tautas sakāmvārdam. Kā es saprotu, jūs gribat vēl vienu reizi nākt tribīnē un kaut ko pateikt. Centieties, lūdzu, uzņemt kritiku - draudzīgu kritiku! Līdz diktatūrai mēs vēl neesam nonākuši, jums taisnība. Pagaidām tā kritika ir draudzīga. Centieties, lūdzu, objektīvi izskatīt šo jautājumu! Reizēm mani tiešām satrauc tas, kā mēs šeit tērējam laiku, atsaucot vai piesaucot kaut ko, kas līdz galam nav sagatavots.

Vēlu joprojām jums panākumus. Neapšaubāmi. Diktatūras nebūs, Leiškalna kungs, tuvākajā laikā, es jums to apsolu, personīgi apsolu. Tā ka jūsu personīgās brīvības un jūsu miesa tuvākajā laikā netiks aizskarta bez jūsu piekrišanas.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns - otro reizi.

K.Leiškalns (frakcija "Latvijas ceļš”).

Dobeļa kungs! Neviens no jūsu teiktajiem vārdiem nebija racionāls un nebija virzīts uz to, lai atbalstītu vai neatbalstītu, kā trešajā lasījumā pieņemts, minēto priekšlikumu. Visi šie gājieni tribīnē bija vienīgi skaidrs, neslēpts un atklāts mēģinājums pacelt asti, kuras nemaz nav. (Zālē smiekli.)

Sēdes vadītājs. Debates beidzam.

Komisijas vārdā - Modris Lujāns.

M.Lujāns. Cienījamie kolēģi! Es uzmanīgi noklausījos visus debatētājus, bet es nevarēju īsti saprast, cik jautājums ir saistīts ar Ostu likumu un cik ar astēm. Patiešām, Leiškalna kungs ir kā deputāts tiesīgs pieprasīt Balsojumu. Man diemžēl ir jāsaka, ka komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu un tādēļ ir jābūt Balsojumam, un Balsojumā arī atrisināsim šo smago, strīdīgo jautājumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 17. - atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 36, pret - 15, atturas - 28. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

M.Lujāns. 18. - parlamentārā sekretāra Jirgena priekšlikums, kas ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildes.

M.Lujāns. 19. - Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Pūķa kunga priekšlikums, kas nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī šoreiz nav iebildumu.

M.Lujāns. Lūdzu cienījamos kolēģus nobalsot par Ostu likumu trešajā un galīgajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi “Likumā par ostām”” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - nav, atturas - 2. Likums pieņemts.

Nākamais - likumprojekts "Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””. Trešais lasījums.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Ingrīda Ūdre.

I.Ūdre (Jaunā frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mums ir dokuments nr.2919 - likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””.

1. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas precizē termina “naudas plūsmas pārskats” skaidrojumu. Priekšlikums nosaka, ka tā ir “finansu pārskata kopuma neatņemama sastāvdaļa”. Komisija priekšlikumu atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 2. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas precizē termina “pašu kapitāla izmaiņu pārskats” skaidrojumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

I.Ūdre. 3. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas terminus papildina ar terminu “finansu pārskats". Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildes.

I.Ūdre. 4. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka gada pārskats ir vienots sastāvdaļu kopums.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 5. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par tiem gadījumiem, kuros var neievērot atsevišķus principus, sagatavojot gada pārskatu.

Sēdes vadītājs. Arī tas tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 6. - finansu ministra Gundara Bērziņa priekšlikums izņemt no neto apgrozījuma akcīzes nodokli. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 7. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas precizē atsevišķas likuma normas attiecībā uz strādājošajiem uzņēmumā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 8. - līdzīgs priekšlikums. Komisija arī šo priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītājs. Arī tas tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 9. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas nosaka jeb precizē, kuras ir tās uzņēmējsabiedrības, par kuru sagatavotajiem gada pārskatiem nepieciešams zvērināta revidenta atzinums.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

I.Ūdre. 10. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 11. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par gada pārskatiem un zvērinātu revidentu tiesībām.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 12. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas precizē 63.pantu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 13. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisija priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītājs. Arī deputāti atbalsta.

I.Ūdre. Arī 14. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu...

Sēdes vadītājs. Arī tas tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 15. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums… tāpat arī 16. un 17.priekšlikums, kas precizē zvērinātu revidentu nosaukumu šajā likumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šos priekšlikumus.

I.Ūdre. 18. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, un komisija šo priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Arī 19. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par nepilnīgu gada pārskatu publicēšanu. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Lūdzam atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Likums ir pieņemts.

Nākamo izskatīsim likumprojektu "Par zvērinātiem revidentiem”. Trešais lasījums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Ingrīda Ūdre.

I.Ūdre (Jaunā frakcija).

Tātad likumprojekts “Par zvērinātiem revidentiem” trešajā lasījumā. Diemžēl mums ir bijis ļoti daudz labojumu un priekšlikumu, tā ka likums ir faktiski jauns, un tāpēc tika izveidota speciāla darba grupa, kas izskatīja visus priekšlikumus trešajam lasījumam. Tātad, lūdzu, strādāsim ar dokumentu nr.2920.

1. ir deputātes Ūdres priekšlikums, ko komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

I.Ūdre. Arī 2. ir deputātes Ūdres priekšlikums, ko komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 3. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas precizē likumu, un komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 4. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas precizē revidenta ziņojuma un atzinuma jēdzienu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 5. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Arī 6.priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē terminoloģiju attiecībā uz darba dokumentiem.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 7. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas precizē terminoloģiju attiecībā uz lietpratēja uzdevumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 8. ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 9. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Un arī 10. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas precizē terminoloģiju attiecībā par finansu institūcijām.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 11. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 12.priekšlikumu, kas precizē terminoloģiju attiecībā uz revīzijas pakalpojumiem.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 13.priekšlikums precizē revīzijas pārskata skaidrojumu, un komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

I.Ūdre. …Tāpat kā 14. un 15.priekšlikumu, kas precizē terminus “revīzijas uzdevums” un “uzticības uzdevums”.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 15. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē likuma mērķi, un komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 17. ir deputātes Ūdres priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī 16. un 17.priekšlikums ir atbalstīts.

I.Ūdre. 18. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, un komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 19. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas saskaņo šo likumu ar Komerclikumu, tāpēc iespējams, ja mēs izdarīsim izmaiņas Komerclikumā, būs jāveic izmaiņas arī šajā likumā, taču pašreiz komisija Juridiskā biroja priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 20. ir deputātes Ūdres priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek abalstīts.

I.Ūdre. 21. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas statusu, un tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 22. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 23.priekšlikumu, atbildīgās komisijas priekšlikumu, attiecībā uz Latvijas zvērinātu revidentu asociāciju un tās pašpārvaldi.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

I.Ūdre. 24. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

I.Ūdre. Tāpat kā 25.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 26. ir finansu ministra G.Bērziņa priekšlikums, kas ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 26. - finansu ministra Gundara Bērziņa priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - nav, atturas - 15. Priekšlikums ir guvis atbalstu.

I.Ūdre. Skatīsimies 27. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu! Tas laikam pašreiz nav Balsojams.

Sēdes vadītājs. Tālāk, lūdzu!

I.Ūdre. 28. ir deputātes Ūdres priekšlikums, un tas ir iestrādāts 29. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

I.Ūdre. 30. ir Juridiskā biroja priekšlikums, un šis priekšlikums ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 31.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 32. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 33. ir deputātes Ūdres priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

I.Ūdre. Tāpat kā 34.priekšlikums, kas precizē atsevišķu likuma pantu.

Sēdes vadītājs. Arī tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 35. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 36. ir deputātes Ūdres priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Tāpat kā 37.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Arī tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 38. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par kvalifikācijas atzīšanu. Tas tika atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 39.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Un 40.priekšlikums, kas precizē noteikumus, kā ārvalstu revidentu kvalifikācija tiek atzīta Latvijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Tātad arī 40. ir līdzīga rakstura priekšlikums… tāpat kā 41.priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 42. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums attiecībā uz zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu saturu, un tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 43.priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 44. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

I.Ūdre. Un arī 45. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī no deputātu puses tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 46. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē nodaļas nosaukumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 47. un 48. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 49. ir finansu ministra G.Bērziņa priekšlikums, kas tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Un 50. ir deputātes Ūdres priekšlikums, kas precizē atsevišķus likuma pantus… tāpat kā 51.priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 52. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas precizē piektās nodaļas nosaukumu. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat 53. un 54. - deputātes Ūdres priekšlikumi - ir atbalstīti komisijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

I.Ūdre. 55. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 56. ir precizējošs deputātes Ūdres priekšlikums, kas tika atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 57. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas saskaņo likuma pantus, un tas tika atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Un 58. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas runā par īpašuma tiesībām un arī par valdes sastāvu zvērinātu revidentu komercsabiedrībās. Šis priekšlikums Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par... Atvainojiet! Atklāsim debates par 58.priekšlikumu. Ingrīda Ūdre.

I.Ūdre (Jaunā frakcija).

Par šo priekšlikumu mēs ilgi debatējām Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā. Pie tam mēs nosūtījām šā priekšlikuma iespējamo redakciju Eiropas lietu komisijai, un to izskatīja arī Eiropas integrācijas birojs. Eiropas integrācijas biroja atzinums bija sekojošs: šāda likuma redakcija, kādu ieteica arī Eiropas integrācijas birojs, atbilst gan Eiropas direktīvām, gan arī tām tiesībām, kas ir Eiropas valstīs.

Tādēļ lūdzu atbalstīt arī Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu, jo priekšlikums tika izskatīts darba grupā, kurā bija pārstāvji no Finansu ministrijas, no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, no Latvijas Bankas, apdrošinātājiem un arī deputāti.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Lūdzu zvanu! Balsosim par 58. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 17, pret - 6, atturas - 56. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

I.Ūdre. Protams, ļoti žēl, ka jūs neizprotat, kāda situācija tagad veidosies attiecībā uz ārvalstu kompānijām, kas pašreiz jau Latvijā ir reģistrētas un strādā.

59. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputāte Birzniece vēlas debatēt? Nevēlas. Priekšlikums tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 60. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Tas precizē nosaukumu 22.pantam un ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 61. - deputātes Ūdres priekšlikums attiecībā uz licenci. Priekšlikums ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 62. un 63. - deputātes Ūdres priekšlikumi, kas precizē atsevišķus likuma pantus. Arī tie ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 64. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 65. - deputātes Ūdres priekšlikums, kas arī ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 66. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 67. - priekšlikums, kas precizē licences darbības apturēšanas un licences anulēšanas kārtību. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 68. - deputātes Ūdres priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 69. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 70., 71. un 72. - priekšlikumi, kas komisijā ir atbalstīti, jo tie precizē atsevišķus likuma pantus. Komisija tos atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

I.Ūdre. 73. - deputātes Ūdres priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 74. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas ir precizējošs. Arī tas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 75. un 76. - priekšlikumi, kas komisijā ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

I.Ūdre. 77. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums izteikt jaunā redakcijā 26.pantu. Pants ir par apstākļiem, kuros ir apdraudēta zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 78. - deputātes Ūdres priekšlikums. Komisijā tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 79. - deputātes Ūdres priekšlikums. Arī tas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 80. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par konfidencialitātes prasībām. Tas ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 81. - priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 82. - deputātes Ūdres priekšlikums - komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

I.Ūdre. 83. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Arī tas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Tātad 84. ir precizējošs Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 85. - deputātes Ūdres priekšlikums, kas izsaka 30.pantu citā redakcijā attiecībā uz zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību profesionālo pakalpojumu sniegšanu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 86. ir finansu ministra Gundara Bērziņa priekšlikums, kas ir iestrādāts jau iepriekš deputātes Ūdres priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 87. - Juridiskā biroja precizējošs priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Tāpat kā 88. - deputātes Ūdres priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 89. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Tāpat kā 90. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 91. - deputātes Ūdres priekšlikums - ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

I.Ūdre. Tāpat kā 92. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par zvērinātu revidentu ziņojuma rekvizītiem. Ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 93.priekšlikums precizē 34.panta nosaukumu, kas Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas 94.priekšlikums izteikt 34.pantu jaunā redakcijā. Tātad arī šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 95. - finansu ministra priekšlikums - ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas 96.priekšlikumā, tāpēc lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 97. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 98. un 99. - precizējoši priekšlikumi. Arī tie ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

I.Ūdre. 100. - deputātes Ūdres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

I.Ūdre. Tāpat kā 101. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 102. un 103. ir precizējoši priekšlikumi, un komisija tos atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 104. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 105. ir precizējošs priekšlikums, kas ir atbalstīts…

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. … un arī 106. ir precizējošs priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 107. ir deputātes Ūdres priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Arī 108. un 109.priekšlikums komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 110. un 111. ir deputātes Ūdres priekšlikumi, kas precizē atsevišķus pantus.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

I.Ūdre. 112. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 113. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Arī tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 114. - deputātes Ūdres precizējošs priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Un 115. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par Latvijas zvērinātu revidentu darbību… par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstisko uzraudzību. Tas ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 116. un 117. - abi precizējošie priekšlikumi. Tie abi ir atbalstīti komisijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

I.Ūdre. 118. - deputātes Ūdres precizējošs priekšlikums - ir atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 119. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par zvērinātu revidentu un komercsabiedrību civiltiesiskās atbildības un zaudējumu piedziņām. Šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 120. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, un šis komisijas priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Tāpat kā divi likumu precizējošie priekšlikumi - 121. un 122. - komisijā ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. 123. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Arī tas komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Tāpat kā 124. un 125.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

I.Ūdre. 126. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums - arī komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. Tāpat kā 127.priekšlikums, kas reglamentē, ka Ministru kabinets nosaka minimālās civiltiesiskās atbildības summas. Tas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

I.Ūdre. 128.priekšlikums komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā atbildīgās komisijas 129.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

I.Ūdre. Deputātes Ūdres 130.priekšlikums arī ir atbalstīts, un tas attiecas uz pārejas noteikumiem.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

I.Ūdre. Tāpat kā 131. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

I.Ūdre. 132. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

I.Ūdre. Tāpat kā 133. un 134. - šie abi Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīti.

I.Ūdre. 135. un 136. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumi par pārejas noteikumiem. Arī tie ir komisijā atbalstīti.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 136. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 3, pret - 9, atturas - 68. Priekšlikums noraidīts.

I.Ūdre. Paldies. Trešajā lasījumā likumprojekts ir izskatīts.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Par zvērinātiem revidentiem” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu "Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Juridiskā komisija saņēma virkni priekšlikumu, kuri tika izskatīti apakškomisijā un arī Juridiskajā komisijā, un faktiski uz konsensa principa pamata visi tie tika, izņemot vienu, pieņemti.

1. - Tautas partijas priekšlikums. Atbalstīts daļēji un iestrādāts 5.panta pirmajā daļā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 2. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Tas ir attiecīgi apvienots ar 3. - Tautas partijas priekšlikumu - un atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 4. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 5. - Tautas partijas priekšlikums. Atbalstīts, iekļauts Juridiskās komisijas iesniegtajā 6.priekšlikuma redakcijā, kura ir atbalstīta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 7. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 8. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 9. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 10. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 11. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 12. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 13. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Zalāna priekšlikums. Atbalstīts, iestrādāts Juridiskās komisijas sagatavotajā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 14. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 15. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 16. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Zalāna priekšlikums. Atbalstīts, iestrādāts 5.panta pirmajā daļā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 17. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 18. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 19. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 20. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Zalāna priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 21. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 22. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 23. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Zalāna priekšlikums - ir atbalstīts, iestrādājot to Juridiskās komisijas 24.priekšlikuma redakcijā, kura ir atbalstīta.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 25. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 26. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 27. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 28. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 29. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 30. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 31. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 32. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts daļēji, iekļauts Juridiskās komisijas izstrādātajā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 33. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Zalāna priekšlikums - ir atbalstīts daļēji, iestrādāts Juridiskās komisijas iesniegtajā 34.priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 35. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Zalāna priekšlikums. Atbalstīts daļēji, iekļauts 36. - Juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 35. un 36.priekšlikumu.

L.Muciņš. 37. - Juridiskās komisijas redakcionāls priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 38. - Juridiskās komisijas redakcionāls priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 39. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 40. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 41. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 42. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 43. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 44. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī pret to nav iebildumu.

L.Muciņš. 45. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 46. - Juridiskās komisijas redakcionāls priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 47. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 48. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 49. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 50. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 51. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 52. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 53. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 54. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 55. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 56. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Zalāna priekšlikums. Šis ir vienīgais priekšlikums, kurš nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Arnis Razminovičs.

A.Razminovičs (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Aicinu izlasīt Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu un iedziļināties tajā. Tas ir šāds: vārdi “Komerclikumā noteikto noilguma termiņu” jāaizstāj ar vārdiem “darījuma rašanās brīdī Civillikumā vai citos likumos noteiktos noilguma termiņos”. Nevar būt, ka Komerclikums nosaka kaut ko ārpus tā, kas ir Civillikumā. Tas nozīmē, ka, ja darījums ir noticis, pamatojoties uz vieniem noteikumiem, tad tam arī jāpaliek balstītam uz tiem noteikumiem.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš. Cienījamie deputāti! Kādēļ priekšlikums netika atbalstīts? Priekšlikums netika atbalstīts tādēļ, ka līdzšinējā redakcijā pēc būtības tiek piedāvāta komersantiem labāka termiņu izvēle. Ja Komerclikumā noteiktais noilguma termiņš ir garāks, tad piemēro Komerclikumā noteikto noilguma termiņu. Ja tas ir īsāks, tad Komerclikumā noteikto noilguma termiņu skaita no dienas, kad sabiedrība ierakstīta Komercreģistrā. Mūsu un arī Juridiskā biroja pārliecība bija tāda, ka šis noteikums ir labvēlīgāks uzņēmējiem, tādēļ mēs neatbalstījām šo priekšlikumu: “darījuma rašanās brīdī Civillikumā vai citos likumos noteiktos noilguma termiņos”. Tas bija diezgan nekonkrēts un neskaidrs priekšlikums. Tāds bija mūsu lēmums.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 56. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Zalāna priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 5, atturas - 48. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

L.Muciņš. 57. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 58. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 59. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Atbalstīts 60. - Juridiskās komisijas priekšlikuma - redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 61. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 62. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Zalāna priekšlikums. Atbalstīts daļēji, iekļauts Juridiskās komisijas izstrādātajā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 63. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ir atbalstīts.

L.Muciņš. 64. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 65. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 66. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 66.priekšlikumu.

Aivars Tiesnesis.

A.Tiesnesis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Tas ir pēdējais punkts. Un principā es aicinu kopumā neatbalstīt. Pateikšu, kādēļ.

Nevar atbalstīt tādēļ, ka šinī tā saucamajā pārejas likumā ir trīs jautājumu bloki, kas nav atrisināti. Pirmais. Mēs neesam šinī likumā precīzi atrunājuši mazākumakcionāru tiesību aizsardzību. Otrais jautājumu bloks, ko mēs neesam precizējuši šinī likumā, ir valdes un padomes locekļu juridiskā un ekonomiskā atbildība. Trešais jautājumu bloks ir Koncerna likuma atbilstība Komerclikumam. Un pats galvenais iemesls, kura dēļ nevaram balsot “par”, ir tas, ka šinī likumā mēs esam devuši tādu skaidrojumu, ka komersants ir cilvēks, kas veic saimniecisko darbību, bet tajā pašā laikā mēs esam iekļāvuši likumā atrunu, tas ir, 1.panta pirmo daļu, kurā mēs esam paredzējuši komersanta likvidāciju.

Cienījamie kolēģi! Kurš šinī zālē ir ar mieru balsot par komersanta, uzņēmēja likvidāciju? (Starpsauciens: “Visi!”) Lūdzu atturēties.

Sēdes vadītājs. Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti! Protams, arī apakškomisijā bija daži ļoti emocionāli izteikumi, taču tad, kad pieci Latvijā paši zināmākie un gudrākie komerctiesību un arī saistību tiesību speciālisti to visu izskaidroja Tiesneša kungam, šīs emocijas noplaka. Žēl, protams, ka tās tagad ir parādījušās.

Godātie kolēģi! Es gribētu jūs informēt par pašu svarīgāko, par ko te ļoti maz runāja un par ko aizmirsa arī tie cilvēki, kuri varbūt pagājušajā naktī mēģināja sazvanīties, telefoniski sazināties un ietekmēt vienas vai otras frakcijas lēmumu. Pats būtiskākais ir tas, ka Valsts prezidente pagājušā gada 29.decembrī ir izsludinājusi mūsu pašu pieņemtos Komerclikuma grozījumus un tie ir spēkā vēl šobaltdien. Es atgādināšu jums šo grozījumu 1.punktu: likums stājas spēkā 1.aprīlī. Ja mēs akceptēsim to aicinājumu, ko tagad izteica Tiesneša kungs, tad mēs izveidosim tiesiskai valstij neatbilstošu situāciju, respektīvi, tādu, ka ir spēkā likums, taču tiek nobloķēti tā spēkā stāšanās noteikumi. Tādējādi uzņēmējiem tiek radīta haotiska un nestabila vide. Jo, ja uzņēmējam būs jāiet uz reģistru reģistrēt savu komercsabiedrību, tādā gadījumā Uzņēmumu reģistram būs jāpiemēro Komerclikums, nevis likums par uzņēmējdarbību (kurš vēl joprojām būs spēkā), nevis likums par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, nevis pārējie 13 uzņēmējdarbību regulējošie likumi. Tas būtu jāzina ikvienam juristam. Ir speciālais likums, kurš nosaka likumu vietu to savstarpējā hierarhijā. Komerclikums ir jaunāks likums. Jūs, tie kolēģi, kas balsos pret šā likuma pieņemšanu, nostādīsiet gan valdību, gan arī Uzņēmumu reģistru tādā situācijā, ka viņi būs spiesti piemērot Komerclikumu bez šiem pietiekami precīzi un perfekti izstrādātajiem pārejas noteikumiem. Tā ka es, kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu un atbalstīt arī civilizētu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Sēdes vadītājs. Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Cienījamais Rasnača kungs! Es sapratu, ka jūs esat Latvijā pats izcilākais speciālists uzņēmējdarbības tiesību jautājumos, un varbūt tas tā arī ir. Tomēr, cienījamais Rasnača kungs, mums derētu ieklausīties tajos cilvēkos, kuri, manuprāt, varbūt nedaudz vairāk saprot no uzņēmējdarbības, jo ar to nodarbojas. Tā ir Tautsaimniecības padome, kuru vada Viktors Kulbergs, un tajā padomē ietilpst Rūpniecības un tirdzniecības kamera, Darba devēju konfederācija, arodbiedrības, tāpat arī Ārvalstu investoru padome. Šodien, braucot uz darbu, es klausījos radio un dzirdēju, ka Tautsaimniecības padomes vadītājs noteikti vērsīsies pie Valsts prezidentes ar lūgumu neizsludināt likumu 1.aprīlī. Jo nevar izsludināt negatavu likumu, Rasnača kungs, un nostādīt mūsu uzņēmējus kārtējo reizi idiotiskā situācijā tikai tāpēc, ka mums šeit ir daži izcilākie juristi, kuriem liekas, ka likums ir perfekts.

Cienījamie kolēģi! Es aicinu tomēr respektēt tos cilvēkus, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību, nepārsteigties un nesagādāt viņiem 1.aprīļa joku, kas izvērtīsies nevis par joku, bet par traģēdiju daudziem uzņēmējiem.

Paldies Saeimai kopumā par to, ka Saeima atbalstīja Tautas partijas priekšlikumu, ka ir jāizdara grozījumi Komerclikumā. Man ir liels izbrīns tikai par to, ka frakcija “Latvijas ceļš” un apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija nerespektēja visas šīs cienījamās organizācijas, kas kaut ko saprot no uzņēmējdarbības, un to neizdarīja. Bet paldies Saeimai kopumā! Šobrīd no loģikas viedokļa izriet secinājums: ja jau Saeima kopumā atbalstīja to, ka grozījumi Komerclikumā ir nepieciešami, tad mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pieļaut, ka 1.aprīlī stātos spēkā negatavs likums. Aicinu balsot pret šo likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Paldies Dzintaram Ābiķim. Debates turpināsim pēc pārtraukuma.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds Kārlim Leiškalnam. Paziņojums.

K.Leiškalns (frakcija "Latvijas ceļš”).

Paziņojums attiecas uz Tautsaimniecības komisijas deputātiem. (Lūdzu nejaukt ar Saimniecisko komisiju!) Sarkanajā zālē sēde. Atkal sēde. Jāpabeidz skatīt kādu jautājumu. Bet Saimnieciskās komisijas deputāti var būt brīvi.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Šodien mēs sveicam jubilejā deputāti Vandu Keziku. (Aplausi.)

Saeimas sekretāres biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Igors Solovjovs, Osvalds Zvejsalnieks, Aija Barča, Jānis Čevers, Pēteris Apinis, Ivars Godmanis, Edvīns Inkēns, Māris Vītols, Aleksandrs Kiršteins, Romāns Mežeckis, Juris Sinka. Paldies.

Sēdes vadītājs. Pārtraukums līdz pulksten 11.00.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Pārtraukumam paredzētais laiks ir beidzies. Turpināsim izskatīt likumprojektu “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums”.

Debatēs par 66.priekšlikumu nākamajam vārds Arnim Razminovičam.

A.Razminovičs (Tautas partijas frakcija). (No zāles deputāts J.Dobelis: “Arni, tikai divus vārdus.”)

Godātie kolēģi! Ir vairāki argumenti, kāpēc vajadzētu balsot par to, lai Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums netiktu šodien atbalstīts. Jūs visi pirmām kārtām noteikti esat izlasījuši un iepazinušies ar pārejas noteikumos minēto normu, ka Tieslietu ministrijai līdz Komerclikuma spēkā stāšanās dienai ir jāizstrādā un jāpublicē “Latvijas Vēstnesī” kapitālsabiedrību statūtu paraugi. Es neesmu dzirdējis un neesmu arī redzējis nekādas darbības no Tieslietu ministrijas puses, kas liecinātu, ka šie statūtu paraugi varētu tikt publicēti “Latvijas Vēstnesī” un ka ar tiem varētu iepazīties mūsu uzņēmēji. Tas ir viens.

Otrs. Redzot termiņus, kad šis Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums varētu stāties spēkā, tas ir, vienu dienu pirms tam, kad Komerclikums ir stājies spēkā, tas nozīmē, ka mēs saviem uzņēmējiem dodam tikai vienu dienu laika, lai iepazītos ar visiem grozījumiem, ar visu to, ko mēs esam ieBalsojuši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Tas ir viens.

Tālāk Komerclikuma pārejas noteikumos ir noteikts, ka tas stājas spēkā ar 1.aprīli, tātad tas stājas spēkā kopā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu. Ja šis likums nav apstiprināts, tad tas nav tā, kā teica Rasnača kungs, ka uzņēmējs, ejot uz Uzņēmumu reģistru, nezinās, kādā veidā un pēc kādiem likumiem ir jāreģistrējas. Jāreģistrējas būs pēc vecajiem likumiem, nevis atbilstoši Komerclikumam, jo Komerclikums nebūs vēl stājies spēkā, ja mēs neakceptēsim šo te Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu.

Un pēdējais, ko es gribētu piebilst. Man bija patiess prieks redzēt Balsojumā par to, ka ir jāgroza Komerclikums, arī sociāldemokrātu balsis. Kāpēc? Tāpēc, ka sociāldemokrāti paši jau noteikti ir runājuši ar uzņēmējiem un arī televīzija to ir rādījusi, ka sociāldemokrātu pārstāvētie uzņēmēji iebilst pret to, ka Komerclikumam būtu jāstājas spēkā ar 1.aprīli. Es ceru, ka sociāldemokrāti turpinās būt tikpat konsekventi un sadarbosies ar saviem uzņēmējiem, kurus viņi pārstāv. Paldies.

Sēdes vadītājs. Jāzeps Šņepsts.

J.Šņepsts (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Tā kā nesenā pagātnē man ir bijusi tieša saskare ar uzņēmējdarbību, tad attiecībā uz Komerclikumu lielākās problēmas es saskatu ne jau tajā apstāklī, kas un kurā brīdī stāsies spēkā, bet problēma ir tā, ka tad, ja mēs neizdarām Tautas partijas iesniegtos likuma grozījumus, veidojas tāda situācija, ka pēc 1.aprīļa praktiski visiem uzņēmējiem, kas griezīsies Komercreģistrā, nāksies visu statūtu reģistrāciju publicēt “Latvijas Vēstnesī”. Es savā dzīvē esmu lasījis ļoti daudzu akciju sabiedrību statūtus, un tur tādi vārdi kā “uzņēmējs”, “uzņēmējdarbība” praktiski figurē gandrīz vai katrā teikumā, gandrīz vai katrā lapā, tā ka atbilstoši šim likumam visi šie grozījumi, ir jāpublicē pilnā apjomā “Latvijas Vēstnesī”. Pie tam tās naudas summas, ko katrs uzņēmējs būs spiests samaksāt par šīm publikācijām, nav vairs skaitāmas desmitos latu, kā tas ir saistībā ar uzņēmējdarbības pārreģistrāciju Komercreģistrā, bet tās būs skaitāmas jau simtos un tūkstošos latu. Tā ir pirmā lieta.

Tomēr pats būtiskākais, vismaz manā skatījumā, ir tas, ka mēs pašlaik visu akcentu liekam uz to, ka, lūk, tiesību zinātņu speciālisti ir uzrakstījuši likumu, tomēr manā skatījumā, šis likums ir uzrakstīts priekš viņiem, bet ne jau priekš uzņēmējiem. Manuprāt, tik būtisks “jumta” likums būtu jāraksta priekš uzņēmējiem, bet, ticiet man, Rasnača kungs, tas nav rakstīts ne priekš jums, ne priekš manis kā deputāta, šis likums nav rakstīts arī priekš Komercreģistra, bet šis likums ir rakstīts varbūt rabarberu audzētājiem, lai viņi veiksmīgi varētu attīstīt savu biznesu, maksāt nodokļus un līdz ar to balstīt Latvijas valsts ekonomiku. Un mani pārsteidz tas, ka mēs akcentējam tikai to momentu, ka tiesību speciālisti to ir uzrakstījuši. Mēs tam visam piekrītam, bet tajā pašā laikā mēs izliekamies neredzam to, ka lielākā daļa Latvijas redzamāko uzņēmēju kategoriski iestājas “pret”. “Kas tas ir?” - man rodas tāds jautājums. Kam tad šis likums ir domāts? Uzņēmējiem vai tiesību speciālistiem?

Es nenoliedzu, ka šis likums bija jāraksta tiesību speciālistiem, bet noteikti ar domu - priekš uzņēmējiem, un tāpēc jebkurā gadījumā - visu cieņu tiesību speciālistiem -, es tādu likumprojektu, kas rada papildu izmaksas uzņēmējdarbībai, nevaru atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Dzintars Rasnačs. Otro reizi.

Dz.Rasnačs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti! Es tā arī nedzirdēju nevienu konkrētu atspēkojumu manis minētajiem argumentiem. Te izskanēja vārdiņš “kopā”. Razminoviča kungs, vārdiņš “kopā” nav šajā likumā ierakstīts, tā ka jūs kļūdāties, jo tie kopā nestājas spēkā. Tas ir viens. Tātad 1.aprīlī neatkarīgi no tā, ko mēs te runāsim, stāsies spēkā Komerclikums.

Otrkārt, par speciālistiem. Tātad es ceru, ka Ābiķa kungam šādi vārdi un uzvārdi tomēr kaut ko izsaka: Viktors Šadinovs, Jānis Endziņš, Aivars Lošmanis, Aigars Strupišs, Gunta Višņakova, Dina Meistere un vesela virkne uzņēmēju, kuri līdzdarbojās šā likuma sagatavošanā. Es domāju, kolēģi, ka mēs diskusiju par šo tēmu noteikti turpināsim arī preses slejās, kas tad ir spēkā un kas nav spēkā.

Par statūtu paraugiem. Te atkal kārtējo reizi Razminoviča kungs drusciņ samelojās. Es tūlīt sazvanījos ar tieslietu ministri Ingrīdu Labucku un uzzināju, ka statūtu paraugi ir kārtībā, tie ir gatavi. Tie ir gatavi apstiprināšanai valdībā, un, ja nevajadzēs apstiprināt valdībā, kā to nosaka likums, tad tie tiks publicēti. Tā ka es aicinu ieklausīties argumentos, nevis lētā populismā.

Sēdes vadītājs. Jānis Gaigals.

J.Gaigals (frakcija "Latvijas ceļš”).

Labdien, cienījamie kolēģi! Būtībā es gribēju tikai papildināt to, ko nupat teica Rasnača kungs, jo Tieslietu ministrija, kā man ziņoja, ir sagatavojusi absolūti pilnu komplektu visu nepieciešamo dokumentu, kuri ir nepieciešami, lai no 1.aprīļa varētu sākt realizēt šā likuma reālo darbību. Tas attiecas gan uz paraugstatūtiem, gan uz attiecīgajām veidlapām. Viss ir sagatavots un saskaņots ar Uzņēmumu reģistru. Tā ir informācija jums lēmuma pieņemšanai - pareizā lēmuma pieņemšanai.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienīto priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Komisijas lēmums un mans kā ziņotāja mandāts, protams, aprobežojas ar debatēm par 66.priekšlikumu, un šajā gadījumā es neko daudz nevaru bilst par mana augsti godājamā drauga Ābiķa kunga iebildumiem un arī pret Tiesneša kunga iebildumiem (No zāles deputāts J.Dobelis: “Tev baigi daudz draugu...”), jo viņi abi runāja par pilnīgi citiem jautājumiem, kuri šajā priekšlikumā katrā ziņā netiek apskatīti. Līdz ar to, godājamie deputāti, varu sacīt, ka, protams, ja mēs izvēršamies plašāk, visas šīs problēmas eksistē, bet tad man ir jājautā, kuri bija tie 85 deputāti, kas noBalsoja par Komerclikuma stāšanos spēkā. Kuri bija tie deputāti, kas man no aizmugures sauca, kad pirmajā lasījumā tika ziņots par šo likumprojektu: “Īsāk, īsāk, Muciņ!”? Kuri bija tie deputāti, kas iesniedza šos priekšlikumus otrajā un trešajā lasījumā? Gods un slava Tautas partijas finansu ministram Krastiņa kungam, kurš iesniedza gan priekšlikumus, gan arī ieradās Juridiskajā komisijā un kura priekšlikumi tika rūpīgi izdiskutēti un lielākā daļa arī atbalstīta. Es aicinu sekot viņa piemēram un darboties tikpat aktīvi kā Krastiņa kungs! Ne velti jūs viņu virzāt tālāk uz daudz atbildīgākiem un svarīgākiem posteņiem.

Tomēr, runājot par pašu būtību un klausoties šeit izteiktās piezīmes par to, ka Komerclikums mums stājas spēkā 1.aprīlī... (No zāles deputāts Dz.Ābiķis: “Noraidīt!”) Jā, tas ir būtisks notikums, tas ir svarīgs notikums, tas ir jau piecus gadus nokavēts notikums, salīdzinot ar Igauniju, kur ienāk investīcijas, kur uzņēmējdarbības vide ir daudz labāk sakārtota un tā tālāk. Un šeit es negribētu izvērst diskusiju par to, kam tas ir izdevīgi vai, teiksim, kas no tā iegūs. Bez šaubām, no tā iegūs uzņēmēji, uzņēmējdarbība un tā tālāk. Tajā pašā laikā mēs ārpus komercdarbības būsim atstājuši tādas uzņēmējdarbības formas kā zemnieku saimniecības, kā individuāla darbība, kā amatniecība, kuras, protams, nevar mēroties spēkiem ar tām prasībām, kas, paceļot latiņu šodien, ar 1.aprīli tiks noteiktas komersantiem, kuri jau būs ierakstījušies Komerclikumā un Komercreģistrā, un ko izvirzīs šī jaunā likumdošana, šī pieeja arī tiem darījumiem, kuri ir paredzēti nākotnē šajā likumā, kad, pilnīgi pretēji Civillikuma principiem, ar klusēšanu vai ar citām darbībām, kur ir jāzina, kur ir jāapgūst šī terminoloģija, lai paātrinātu komerciālo apriti un sasniegtu tādus pašus rezultātus, kādi ir Rietumeiropā, kurā mēs vēlamies integrēties… Šī jurisprudence diemžēl no tā nevar mainīties.

Tāpēc es jūs aicinu kopumā atbalstīt šo likumprojektu, jo tas ir svarīgs pagrieziena punkts Latvijas saimnieciskajā vēsturē.

Paldies!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 66. - atbildīgās komisijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 44, atturas - 23. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 40, pret - 37, atturas - 8. Likums nav pieņemts.

Lūdzu, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

L.Muciņš. 1.aprīlis.

(No zāles: 1.maijs.)

Sēdes vadītājs. Ir divi priekšlikumi: 1.aprīlis un 1.maijs.

Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par to, lai priekšlikumu iesniegšanas termiņš būtu 1.maijs! Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 19, atturas - 15. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 1.maijs.

Izskatīsim likumprojektu "Valsts aģentūru likums”. Trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Jānis Bunkšs.

J.Bunkšs (frakcija "Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi! Es aicinu turpmāk pievērst uzmanību dokumentam nr.2926.

Šajā dokumentā 1.priekšlikumu, ko iesniedzis īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās Krūmiņa kungs, atbildīgā komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Deputāta Bunkša priekšlikums ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Juridiskā biroja 3.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Komisija ir atbalstījusi un piedāvā atbalstīt arī Saeimai 4.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 5. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

J.Bunkšs. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 7. - deputāta Bunkša priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 8. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās - Jānis Krūmiņš.

J.Krūmiņš (īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās).

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie deputāti! Pirmām kārtām es gribētu izteikt pateicību par konstruktīvajiem priekšlikumiem. Es gribētu īpaši pateikties arī Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijai par tiešām veiksmīgu sadarbošanos ar ministriju. Vairākas reizes šis likums tika izskatīts arī Ministru kabinetā. Man ir uzdots aizstāvēt Ministru kabineta viedokli. Likumprojekts paredz valsts aģentūrām piešķirt pārraudzībā esošu valsts iestāžu statusu. Varbūt šajā sakarā būs problēmas ar Ministriju iekārtas likuma 16.pantu. Ministru kabinets uzskata, ka aģentūras ir pārziņas iestādes.

Bez tam es esmu informēts par jūsu viedokli jautājumā par to, vai aģentūras būs publisko tiesību juridiskās personas vai ne. Ministru kabinets uzskata, ka aģentūras būs publisko tiesību juridiskās personas.

Tāpēc 8.priekšlikums sasaucas ar 100.priekšlikumu. Uzskatu, ka publisko tiesību juridiskās personas statuss ir jāpiešķir arī pašvaldību aģentūrām.

Un tāpēc lūdzu atbalstīt Ministru kabineta viedokli.

Sēdes vadītājs. Debatēs vairāk deputāti pieteikušies nav. Vai vēlaties ko piebilst komisijas vārdā?

J.Bunkšs. Cienījamie kolēģi! Par to, ka juridiskās personas problēma ir publisko tiesību izpratnē problēma, liecina jau tas, ka bija iesniegti divi priekšlikumi - mans priekšlikums un ministrijas priekšlikums -, taču mēs, komisijā diskutējot, atzinām, ka šis likums nerisina vispārteorētiskus jautājumus. Diemžēl tiesību speciālistu viedokļi ir dažādi. Praktiski mēs šo jautājumu par juridisko personu atrisinām, ņemot palīgā Krūmiņa kunga pieminēto likumu - Ministriju iekārtas likumu, kur ir pateikts, ka pārraudzībā esošas iestādes ir juridiskas personas. Par to, ko nozīmē juridiska persona publisko tiesību izpratnē, mums būs vēl iespēja, ja nepieciešams, diskutēt arī šeit, jo atbildīgā komisija strādā pie likuma par valsts pārvaldi un ir sagatavots arī likums par publiskajām institūcijām. Tie būtu īstie likumi, kuri šos jautājumus teorētiski atrisinātu. Šajā likumā mēs praktiski šo problēmu esam atrisinājuši, un tāpēc es aicinu Saeimu atbalstīt tieši komisijas viedokli un noraidīt 8.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 8. - ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 6, pret - 42, atturas - 24. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

J.Bunkšs. Komisija ir atbalstījusi arī 9.priekšlikumu, kuru piedāvā Juridiskais birojs.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 10. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 11. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 12. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - ir atbalstīts un redakcionāli precizēts, iestrādāts atbildīgās komisijas redakcijā - 13.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 14. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 15. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 16. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 17. - Juridiskā biroja priekšlikumu - komisija noraidīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

J.Bunkšs. 18. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikumu - komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Komisija atbalstīja arī 19. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 20. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikumu - komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 21. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt arī atbildīgās komisijas iesniegto 22.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 23. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 24. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - ir atbalstīts, izteikts precizētā redakcijā 25.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 26. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt arī 27. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 28. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums. Tas ir iestrādāts 29.priekšlikumā - atbildīgās komisijas piedāvātajā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 30. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums. Tas ir iestrādāts 31. - atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 32. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt arī 33. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 34. - Juridiskā biroja priekšlikumu - komisija ir noraidījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 35. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt arī 36. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 37. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iestrādāts 38.priekšlikumā - atbildīgās komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 39. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 40. - deputātu Urbanoviča, Golubova un Klementjeva priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Aleksandrs Golubovs. (No zāles deputāts J.Dobelis: “Kā notika okupācija Latvijā?”)

A.Golubovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs ierosinām, ka ir jānosaka ne tikai aģentūras struktūru un štatu saraksts, bet arī atalgojums saskaņā ar valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas vienoto sistēmu. Ja mēs pieņemsim šo priekšlikumu, tad Ministru kabinetam būs iespēja izveidot vienotu darba samaksas sistēmu visiem darbiniekiem, kas strādā valsts iestādēs. Tas būtu labi arī tajā ziņā, ka nebūtu iespējas aģentūras direktoram patvaļīgi pašam noteikt kaut kādu samaksu saviem darbiniekiem. Dobeļa kungs neklausās... Šajā gadījumā nav runa par okupāciju vai par vēl kaut ko... Viņam nav šķēršļu, kuru dēļ nevarētu nobalsot par mūsu priekšlikumu. (No zāles deputāts J.Dobelis: “Nē, nebalsošu!”)

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Vai vēlaties ko piebilst komisijas vārdā?

J.Bunkšs. Cienījamie kolēģi! Komisijas lēmums - noraidīt šo priekšlikumu. Iemesls bija sekojošs. Valdība ir iecerējusi plašāku vienotu darba samaksas sistēmu ne tikai budžeta iestādēm. Turklāt aģentūra nav vienkārši budžeta iestāde. Aģentūra ir īpaša valsts iestāde ar īpašu pārraudzības režīmu. Un tāpēc šeit vienādības zīmi nevarētu likt. Protams, vienotā darba samaksas sistēma paredzēs arī aģentūras darbinieku un to skaitā arī direktora darba samaksu. Taču komisijas vārdā aicinu noraidīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 40. - deputātu grupas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 17, pret - 40, atturas - 23. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 41. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 42. - Juridiskā biroja priekšlikumu - komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 43. - deputātu grupas priekšlikumu - komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 44. - Juridiskā biroja priekšlikumu - komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Komisija ir noraidījusi deputātu grupas iesniegto 45.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Ir noraidīts arī 46. - deputātu grupas priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Ir daļēji atbalstīts 47.priekšlikums, iestrādāts 49.priekšlikumā - atbildīgās komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 47., 48. un 49.priekšlikumu.

J.Bunkšs. 50. - Juridiskā biroja priekšlikumu - komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 51. - deputātu grupas priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 52. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Bunkšs. 53. - deputātu grupas priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Daļēji ir atbalstīts 54.priekšlikums, kas ir no tās pašas deputātu grupas, un iestrādāts komisijas iesniegtajā 56.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Bunkšs. 55. - deputātu grupas priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 56. - atbildīgās komisijas...

Sēdes vadītājs. Ir jau atbalstīts.

J.Bunkšs. 57. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt arī to.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Arī 58.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 59. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - iestrādāts 56.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Bunkšs. 60. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 61. - Juridiskā biroja priekšlikums - arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Tāpat 62. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Tāpat 63., 64. un 65.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Bunkšs. 66. - deputātu grupas priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 67. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 68. - Juridiskā biroja priekšlikumu - komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 69. - deputātu grupas priekšlikumu - komisija noraida.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Atbildīgā komisija 70.priekšlikumu aicina atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 71. - deputātu grupas priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Bunkšs. 72. - deputātu grupas priekšlikums - tika daļēji iekļauts jau 31.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 73. un 74... 73. ir īpašu uzdevumu ministra priekšlikums, bet 74. - Juridiskā biroja priekšlikums, tie abi ir iestrādāti 75. - atbildīgās komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Ir atbalstīts 76. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Ir daļēji atbalstīts deputātu grupas priekšlikums un jau iestrādāts 27.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Bunkšs. 78. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - arī daļēji atbalstīts un iestrādāts 79. - atbildīgās komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Atbalstīts ir 80. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Tāpat 81. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums. Komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 82. - deputātu grupas priekšlikumu - komisija noraidīja. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Aleksandrs Golubovs.

A.Golubovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs piedāvājam šajā priekšlikumā izslēgt no 17.panta iespēju saņemt finansējumu no ziedojumiem un dāvinājumiem. Kāpēc mēs iesniedzām tādu priekšlikumu? Mēs iesniedzām tādu priekšlikumu tādēļ, lai izslēgtu korupcijas iespēju. Un, tā kā Lagzdiņa kungs kādreiz izstrādāja to antikorupcijas likumu, viņam mūsu priekšlikums būtu noteikti jāatbalsta, jo, ja viņš par to nenobalsos, viņš atvērs durvis korupcijai. Lūdzu nobalsot par mūsu priekšlikumu!

Sēdes vadītājs. Boriss Cilevičs.

J.Bunkšs. Atbildīgā komisija neredzēja argumentus, kādēļ... Es atvainojos!

B.Cilevičs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Jā, cienījamie kolēģi, patiešām man būtu daudz labāk runāt pēc Bunkša kunga, jo vienkārši man ir skaidrs, kādiem nolūkiem šī norma tiek domāta, kas un par ko ziedos vai dāvinās naudu valsts aģentūrai, jo mums tomēr ir lielas problēmas, tāpēc ka valsts iestādes funkcijas un darba metodes tiek jauktas ar privāto uzņēmējsabiedrību funkcijām un darba metodēm. Valsts aģentūra nav labdarības fonds! Vismaz tā izriet no šā likumprojekta, un tas patiešām ir aicinājums uz korupciju, un, ja, teiksim, deputāti tomēr uztur spēkā tieši šo normu, tad gan mums, gan arī vēlētājiem noteikti radīsies zināmas aizdomas par to, kas tiek plānots, kas šos dāvinājumus un ziedojumus saņems un par ko.

Man tomēr ļoti gribētos dzirdēt no tiem deputātiem, kuri šo normu aizstāv, kādas konkrētas situācijas šeit ir domātas, bet nerunāsim par kaut kādiem labdariem, kas grib vienkārši ieguldīt naudu, lai Latvija plauktu. Nu nav tādas lietas! Paldies.

Sēdes vadītājs. Jānis Lagzdiņš. (Starpsauciens: “Jāni, sadod!”)

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Tā problēma, par kuru runāja divi iepriekšējie mūsu kolēģi, tiešām pastāv, jo šobrīd mūsu valstī nav aizliegts nevienai valsts institūcijai, to skaitā Saeimai, Ministru kabinetam, ministrijām, tiesībaizsardzības iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldību iestādēm, arī aģentūrām, saņemt no privātpersonām dāvinājumus. Katru gadu ministrijas un centrālās valsts pārvaldes institūcijas mūsu zināšanai, proti, deputātu zināšanai, iesniedz ikgadējus pārskatus, un, ja jūs uzmanīgi izlasītu šos pārskatus, tad redzētu, ka šo pārskatu beigu daļā ir garu garie saraksti, kuros ir uzskaitītas tās privātās un arī sabiedriskās institūcijas, kas ir ziedojušas dažādām ministrijām, turklāt, godātie kolēģi, ļoti plašus ziedojumus; piemēram, iepriekšējā gadā tādus ir saņēmušas tiesībaizsardzības iestādes, Iekšlietu ministrija un Valsts policija. Diemžēl šajā jomā un šajā ziņā, kā to pareizi norādīja abi iepriekšējie runātāji - Cileviča kungs un Golubova kungs, mūsu valstī nav ieviesta vienota kārtība, vienota reglamentācija, prasības, ierobežojumi un citas reglamentējošas normas.

Taču, runājot par konkrēto priekšlikumu, kuru ir iesnieguši kolēģi, es gribētu teikt tā, ka saskaņā ar šā likuma noteikumiem aģentūras formā varēs darboties izglītības, sociālās jomas un veselības aizsardzības jomas visdažādākās institūcijas. Vai tiešām ārsts un deputāts Aleksandrs Golubovs gribētu ieviest mūsu valstī tādu situāciju, ka, piemēram, veselības aizsardzības iestādei neviena privātpersona nevarētu ziedot vai sniegt humāno palīdzību, lai nodrošinātu attiecīgās ārstniecības iestādes funkcionēšanu? Es domāju, ka ne.

Un faktiski mēs šeit saskaramies ar otru problēmu, kas saskatāma šajā likumā, jo aģentūras, no vienas puses, var būt tādas institūcijas, kas veic, ja tā varētu teikt, ekskluzīvas funkcijas, piemēram, reģistrē automašīnas. Tās ir funkcijas, ko nevar veikt neviena cita privāta institūcija, un es piekrītu, ka šādām aģentūrām varbūt arī būtu jāliedz tiesības saņemt ziedojumus, bet pārējā rakstura aģentūrām ziedojumi būtu atļaujami. Un tad ir jautājums šā likuma referentam: “Kādēļ šajā likumā nav norobežoti šie divi aģentūru veidi?” Un tieši tādēļ, ka mēs likumā neesam tos norobežojuši, neesam norobežojuši šīs funkcijas, rodas šīs problēmas, par kurām runāja abi iepriekšējie referenti. Tā ir šā likuma lielā nepilnība, nevis šī norma, par kuru mēs runājam, bet diemžēl tā šobrīd jau ir nelabojama kļūda. Paldies!

Sēdes vadītājs. Modris Lujāns.

M.Lujāns (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Ir patīkami, ka arī cienījamais jurists Lagzdiņa kungs norāda uz šīm problēmām, tikai, Lagzdiņa kungs, jūs neaizmirstiet, ka tas ir trešais lasījums, un viss šis moments ar tiem ziedojumiem... Man liekas, mēs ļoti labi zinām to lielo skandālu, kāds bija ar iepriekšējo Jūrmalas domi, kad Jūrmalas dome pieprasīja ziedot un tagad pati nezina, kā lai atdod šos ziedojumus atpakaļ tiem uzņēmējiem, no kuriem tā bija izspiedusi šos ziedojumus. Tāpat arī, teiksim, kaut vai mazā mērogā, pēdējais notikums, par kuru mēs varējām vakar pa televīziju skatīties, ka viens ziedojums ir pazudis no Prezidentes kundzes pils - šis kādus pāris simtus latu vērtais pulkstenis. Tas būs jāmeklē, un tagad krīt neglīta ēna, kurš valkā šo ziedojumu un kas notiks tālāk... Un tādēļ arī attiecībā uz aģentūrām, kamēr nav izdarīts, Lagzdiņa kungs, šis grozījums, mēs diemžēl nevaram atbalstīt to priekšlikumu. Nu varbūt nedosim šinī brīdī iespēju aģentūrām vākt šos ziedojumus? Šo likumu vēlāk varēs atvērt un paskatīties, sadalot šo sfēru, jo citādi patiešām var rasties ļoti nepatīkamas situācijas. Paldies.

Sēdes vadītājs. Aleksandrs Golubovs, otro reizi.

A.Golubovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Tā kā pat Lagzdiņa kungs - antikorupcijas likuma tēvs neizslēdz korupcijas iespēju, ja netiks pieņemts šis mūsu priekšlikums, es lūdzu jūs visus vēlreiz pārdomāt, vai dosim iespēju korupcijai vai nedosim. Vai būs labums no tā, ka kāda slimnīca saņems kādu dāvinājumu vai vēl kaut ko citu, vai arī būs labums no tā, ka būs iespēja korumpēties. Pārdomājiet to vēlreiz un, lūdzu, noBalsojiet par mūsu priekšlikumu!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - Jānis Bunkšs.

J.Bunkšs. Cienījamie kolēģi! Es runāšu varbūt ne gluži tajā secībā, kā te tika izteikti argumenti, bet vispirms pateikšu par to, vai ir nepieciešams likumā nodalīt kaut kādus vairākus aģentūru veidus. Protams, tas ir diskutējams jautājums, un tādi piedāvājumi var būt. Mana pārliecība ir tāda, ka ne vienmēr mēs varēsim jau iepriekš paredzēt, ka būs tikai divi aģentūru veidi. Es domāju, ir jāpaiet zināmam laikam, ir jāuzkrāj pieredze, un, ja mums būs iespēja, tad mēs varam palikt pie diviem veidiem, taču, ja laiks un praktiskā pieredze rādīs, ka var būt arī dažādi citi aģentūru veidi, tad šos veidus ierakstīsim arī likumā. Šobrīd īstenībā likums dod iespēju gan likumdevējam, gan Ministru kabinetam, veidojot aģentūras, noteikt tos vai citus ierobežojumus, cik tālu sniedzas, teiksim, šīs aģentūras tiesības.

Taču, ja mēs runājam par ziedojumiem, tad, protams, arī šis jautājums ir saistīts ar to, kā es jau te pirmīt mēģināju teikt, ka mēs īsti neredzējām pamatu, kādēļ ziedojumi būtu izslēdzami no aģentūras finansēšanas avotiem. Nu ņemsim kaut vai pašlaik topošo jeb gatavojamo likumprojektu “Sabiedrības integrācijas fonds”! Acīmredzot šī būs viena no potenciālajām aģentūrām, kuras ziedojumi varētu veidot ļoti būtisku finansējuma sastāvdaļu, un tāpēc es nedomāju, ka no likuma šo finansēšanas avotu vajadzētu izslēgt. Līdz ar to es aicinu atbalstīt komisijas viedokli par 82.priekšlikumu un šo priekšlikumu noraidīt.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 82. - deputātu Urbanoviča, Golubova, Klementjeva priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 15, atturas - 41. Priekšlikums noraidīts.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 83. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildes.

J.Bunkšs. Komisija ir atbalstījusi īpašu uzdevumu ministra 84.priekšlikumu un iestrādājusi to 85. - atbildīgās komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildes.

J.Bunkšs. Tāpat komisija ir daļēji atbalstījusi īpašu uzdevumu ministra priekšlikumu nr.86 un iestrādājusi to 87. - atbildīgās komisijas precizētajā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 86.priekšlikumu. Oskars Spurdziņš.

O.Spurdziņš (Tautas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Ja mēs atbalstām ministra Krūmiņa kunga priekšlikumu, kas ir precizēts, atbalstīts un iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā, mēs izveidojam pretrunu ar “Likuma par budžetu un finansu vadību” 36.panta trešo daļu, ko es atļaušos citēt. “Valsts budžeta izpildītāji attiecībā uz speciālo budžetu var ņemt aizņēmumus īstermiņa finansu vadības nolūkiem finansu ministra noteiktajā kārtībā, nodrošinot aizņēmuma atmaksu tā saimnieciskā gada ietvaros, kurā ņemts aizņēmums.” (Es necitēšu pārējos “Likuma par budžetu un finansu vadību” 36.panta nosacījumus.) Respektīvi, mēs redzam, ka finansu ministra noteiktā kārtība ir šeit aizstāta ar Valsts kases noteikto kārtību un tātad veidojas pretruna. Turklāt, ja mēs šo redakciju atbalstām, tad Valsts kase savu noteikto kārtību tā arī nevarēs realizēt, jo tas faktiski ir ārpus šajā pantā skaidrotās finansu sistēmas.

Tādēļ lūdzu neatbalstīt 86. un arī 87.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Aija Poča.

A.Poča (frakcija "Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi! Es gribētu pilnībā atbalstīt Oskaru Spurdziņu, jo faktiski ir izveidojusies situācija, ka kasieris, kas ir pēc būtības Valsts kase, valstī pats sev noteiks kārtību, kādā ir izsniedzami un atmaksājami aizņēmumi. Problēma, protams, ir tā, ka šis ir trešais lasījums un nav alternatīvas redakcijas. Es lūgtu stenogrammā fiksēt manu priekšlikumu, kas pēc būtības Juridiskajam birojam būtu jāņem vērā, sakārtojot likumu galīgajai redakcijai un publicēšanai. Vārdus “Valsts kases noteiktajā kārtībā” vajadzētu aizvietot ar vārdiem “finansu ministra noteiktajā kārtībā”. Tas būtu atbilstoši “Likumam par budžetu un finansu vadību”. Ja šāda procedūra tehniski ir iespējama, tādējādi būtu novērstas esošās pretrunas divos likumdošanas aktos. Es lūgtu to fiksēt stenogrammā un mēģināt izmantot.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Es vēršu jūsu uzmanību uz vēl vienu pretrunu, uz kuru nenorādīja abi iepriekšējie runātāji. Pirms brīža mēs akceptējām jaunā likuma 8.pantu. Šā panta trešās daļas 9.punkts skan šādi: “valsts aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas, to apjomu “Likumā par budžetu un finansu vadību” noteiktajā kārtībā...;” Tātad mēs ar likuma 9.pantu noteicām to, ka aizņēmumu un garantiju ņemšanas kārtību nosaka speciālais likums - “Likums par budžetu un finansu vadību”. Tagad ar šo normu mēs radām pretrunu ne vien ar “Likumu par budžetu un finansu vadību”, bet arī ar nule nobalsoto šā paša likuma attiecīgo normu. Diemžēl mēs nevaram iet to ceļu, ko ierosināja Aija Poča, jo nav iesniegts šāds priekšlikums - aizvietot vārdus “Valsts kases” ar vārdiem “finansu ministra”. Tātad vienīgais ceļš ir tas, ka mums ir jānoraida gan 86., gan 87.priekšlikums. Es gribētu vēl informēt jūs, ka Saeimas Juridiskais birojs trīskārt vērsa atbildīgo komisiju uzmanību uz to, ka nav iespējams atbalstīt ne 86., ne 87.priekšlikumu to motīvu dēļ, uz kuriem norādīja gan Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs Oskars Spurdziņš, gan arī Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vadītāja Aija Poča. Es aicinu noraidīt abus šos priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - Jānis Bunkšs.

J.Bunkšs (frakcija "Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi! Diskutējot par 86.priekšlikumu, komisija lielā mērā ņēma vērā valdības viedokli, arī to, ka par 8.pantu bija iesniegts šis priekšlikums ar atsauci uz “Likumu par budžetu un finansu vadību”. Mēs, protams, pamanījām dažas neprecizitātes, bet man, atbildīgajam referentam, attiecībā uz šiem diviem priekšlikumiem diemžēl nākas konstatēt, ka atbildīgās komisijas redakcija tik tiešām nav korekta. Un, ja Aijas Počas piedāvātais variants nav iespējams, tādā gadījumā, es domāju, mēs... Šo 86. un 87.priekšlikuma problēmu šā vai tā risinās “Likums par budžetu un finansu vadību”. Man jāuzstājas pret pašas komisijas priekšlikumiem.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 86. - ministra Jāņa Krūmiņa priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - nav, pret - 44, atturas - 40. Priekšlikums ir noraidīts.

Vai deputāts Spurdziņš vēlas debatēt par 87.priekšlikumu? Nevēlas. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 87. - atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - nav, pret - 37, atturas - 44. Priekšlikums ir noraidīts.

Tālāk, lūdzu!

J.Bunkšs. 88. - deputāta Bunkša ierosināts redakcionāls precizējums - ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 89. - deputātu grupas priekšlikums, kuru komisija noraidīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 90. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Ir atbalstīts 91. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums. Tas ir iestrādāts precizētā atbildīgās komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 92. - deputātu grupas priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 93. - atbildīgās komisijas priekšlikums...

Sēdes vadītājs. Ir jau atbalstīts.

J.Bunkšs. 94. - deputātu grupas priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Bunkšs. 95. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 96. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 97. - deputāta Salkazanova priekšlikumu - komisija ir izteikusi precizētā redakcijā, iekļāvusi 98.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Bunkšs. 99. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 100.priekšlikums. Un tālāk ir vesela virkne priekšlikumu, kas ir analoģiski tiem priekšlikumiem, kas ir par valsts aģentūrām.

100.priekšlikums ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 101. - analoģiski arī tas ir noraidīts komisijā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 102. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 103. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 104. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 105. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 106. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 107. - noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 108. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 109. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 110.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 111.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 112.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 113.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 114. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 115. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 116. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 117. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 118. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 119. - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 120.priekšlikums ir daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Bunkšs. 121.priekšlikums arī ir daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 122. - daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 123. - atbildīgās komisijas precizēta redakcija.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 124. - deputātu grupas priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 125.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 126.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Arī tas tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 127. - deputātu grupas priekšlikums - ir noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti vēlas atklāt debates.

Aleksandrs Golubovs.

A.Golubovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Ko mēs piedāvājam mūsu iesniegtajā 127.priekšlikumā? Mēs piedāvājam dot iespēju pašvaldības domei (padomei) atlaist no amata (No zāles deputāts K.Leiškalns: “Nevajag atlaist, vajag atbrīvot!”) pašvaldības aģentūras direktoru, ja viņš nepilda savus pienākumus vai izdara kaut kādus pārkāpumus. Šā paša panta trešajā daļā ir ierakstīts, ka darba līgumu ar pašvaldības aģentūras direktoru pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs slēdz uz pieciem gadiem un ka pēc tam ir iespēja to pagarināt vēl uz pieciem gadiem, bet netiek paredzēta neviena iespēja atlaist tādu direktoru, kurš nepilda savus pienākumus vai izdara kaut kādus pārkāpumus. Ja tiks pieņemts mūsu priekšlikums, tad domei (padomei) būs tāda iespēja.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - deputāts Jānis Bunkšs.

J.Bunkšs. Cienījamie kolēģi! Par šā priekšlikuma saturu jāteic, ka īstenībā te ir minēti tikai daži no iespējamiem atlaišanas motīviem. Principā šos jautājumus daudz detalizētāk regulēs Darba likums. Arī darba līgumā var atrunāt visus tos gadījumus un tos nosacījumus, uz kuru pamata attiecīgā amatpersona var tikt atlaista. Principā komisija izslēdza no likumprojekta panta ceturto daļu kā tādu. Mēs tātad nedomājam pilnveidot šo redakciju, bet, ja deputāti uzstāj, protams, var balsot, un tādā gadījumā es aicinu noraidīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 127. - deputātu grupas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 23, atturas - 41. Priekšlikums ir noraidīts.

J.Bunkšs. Komisijā ir noraidīts arī šo pašu deputātu iesniegtais 128.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Aleksandrs Golubovs. (No zāles deputāts J.Dobelis: “Kas tev šodien noticis?”)

A.Golubovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs vēlreiz piedāvājam iespēju mūsu valstī ieviest budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas vienoto sistēmu. Ja nu mēs paredzam iespēju noteikt valsts aģentūras direktoram atalgojumu saskaņā ar vienoto sistēmu, tas ir, direktoru sistēmu, tad šajā gadījumā mēs, ja nepieņem mūsu priekšlikumu, dodam iespēju noteikt bez jebkādiem nosacījumiem to atalgojumu. Tāpat mēs paredzam iespēju, ja nepieņemam mūsu priekšlikumu noteikt bez jebkādiem nosacījumiem atalgojumu arī visiem darbiniekiem. Būsim konsekventi! Ja valsts aģentūru direktoriem mēs paredzam vienotu darba samaksas sistēmu, tad paredzēsim to pašu vienoto sistēmu arī pašvaldību aģentūru direktoriem!

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?

J.Bunkšs. Redakcija, ko komisija piedāvāja, ir saskaņota ar likumu par pašvaldībām. Bez tam attiecībā uz darba samaksu valsts aģentūru direktoriem mēs tik striktu kartību nepiemērojām. Tāpēc man nav argumentu, kādēļ šis priekšlikums būtu atbalstāms. Es aicinu to noraidīt.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 128. - deputātu grupas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 8, atturas - 53. Priekšlikums nav guvis atbalstu.

J.Bunkšs. 129. - Juridiskā biroja priekšlikumu - komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 130. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Tāpat 131.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Arī tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 132. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 133.priekšlikums. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 134. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums - ir daļēji atbalstīts 135.priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Bunkšs. 136.priekšlikums ir atbildīgās komisijas redakcija. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 137. - deputātu grupas priekšlikums ir noraidīts. Aicinu arī Saeimu to noraidīt.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates.

Aleksandrs Golubovs.

A.Golubovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šeit mēs piedāvājam no 36.panta izslēgt vārdus “no ziedojumiem, dāvinājumiem”. Padomājiet vēlreiz! Jūs jau devāt iespēju korumpēties valsts aģentūrām. Arī Lagzdiņa kungs, antikorupcijas likuma tēvs, iedeva šo iespēju, tad varbūt nedosim šajā gadījumā iespēju korumpēties pašvaldību aģentūrām? Taču, ja jūs to dosiet, tad tā būs jūsu izvēle.

Sēdes vadītājs. Juris Dobelis.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK frakcija).

Cienītie kolēģi! Acīmredzot liekulīgas un asarainas runas vēl bieži skanēs no šīs tribīnes. Es tikai gribētu atbildēt ar to, ka, ja mēs pieņemam šādu priekšlikumu, tad neviens muzejs, neviena skola, neviena slimnīca vispār nekādus dāvinājumus un ziedojumus nevarēs saņemt. Lūk, ja jūs gribat, lai aiziet galīgā postā tie, kuri tiešām no šādiem dāvinājumiem vēl var kaut kā sevi uzturēt… Nupat tika izteikta pateicība Austrālijas latvietei par kārtīgu dāvinājumu tieši veselības aizsardzības iestādei, tā ka es nezinu... Ar vienu roku jūs te taisāties ārstēt, bet ar otru roku jūs taisāties kaut ko griezt nost. Tā izskatās!

Tā ka, lūdzu, padomājiet, kad jūs nākamreiz nāksiet šeit! Un pastāstiet, lūdzu, tiem muzeju darbiniekiem, skolu un slimnīcu darbiniekiem, kuri ir izmantojuši šos ziedojumus, pastāstiet, ka jūs vairs tādus ziedojumus viņiem negribat dot. Un nevajag šeit tādas liekulīgas runas izplatīt! Tas ir viss, ko es gribētu teikt, jo faktiski mēs runājam par to pašu, par ko mēs jau vienreiz esam konceptuāli noBalsojuši.

Sēdes vadītājs. Aleksandrs Golubovs, otro reizi.

A.Golubovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Nu tad vēlreiz izlasīsim, kas ir pateikts šajā pantā! (No zāles deputāts J.Dobelis: “Nekas nav pateikts!”) To, ka pašvaldības aģentūra tiek finansēta un ka viens no finansējuma avotiem ir dāvinājumi un ziedojumi. Vai tas ir pareizi? Nē! Vismaz manā skatījumā. Vai tad, ja mēs neieliksim šeit ziedojumus un dāvinājumus, šai pašvaldību aģentūrai, tam pašam muzejam vai slimnīcai nebūs iespēju saņemt dāvinājumu? Vai tām nebūs iespēju saņemt kaut kādu ziedojumu? Būs! Būs! Bet neliksim šeit iekšā korupcijas normas!

Sēdes vadītājs. Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Es šeit nerunāšu par korupciju, jo ceru, ka godātie šā priekšlikuma iesniedzēji iesniegs priekšlikumu arī, piemēram, Kārtības rullī, un šis priekšlikums būs tāds, ka Saeimai ir aizliegts pieņemt dāvinājumus un ziedojumus.

Kolēģi, mēs esam liekuļi, ja runājam par to, ka skolām vai veselības aizsardzības iestādēm turpmāk būs aizliegts pieņemt humāno palīdzību, bet tajā pašā laikā attiecībā uz augstāko valsts institūciju - likumdevēju šādas normas nav, godātie kolēģi! Bet runa jau nav par to.

Es domāju, kolēģi, ka šeit tā āža kāja ir redzama un šī “kāja” ir tāda, ka saskaņā ar mūsu valdības pieņemto sabiedrības integrācijas programmu būs jāizveido jauna aģentūra, un tā būs Sabiedrības integrācijas aģentūra. Tā būs institūcija, kura tiks finansēta galvenokārt no dāvinājumiem, ziedojumiem un ārvalstu palīdzības, tāpēc tie cilvēki, kuri aicina svītrot šo finansēšanas veidu, faktiski vēršas pret sabiedrības integrāciju, vēršas pret to, lai mūsu valstī valdītu saskaņa un miers, lai mūsu valstī vienādas tiesības un pienākumi būtu dažādām tautībām, un es redzu, ka šis ir patiesais iemesls, kādēļ šis priekšlikums ir iesniegts. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā - Jānis Bunkšs.

J.Bunkšs. Aicinu priekšlikumu noraidīt.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par 137. - deputātu Urbanoviča, Golubova un Klementjeva priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 43, atturas - 23. Priekšlikums noraidīts.

J.Bunkšs. 138. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikumu - komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 139.priekšlikumā ir redzama atbildīgās komisijas redakcija.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Tāpat 140.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 141.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

J.Bunkšs. 142.priekšlikums...

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

J.Bunkšs. 143. - deputāta Salkazanova priekšlikumu - komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 144. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Tāpat 145.priekšlikumu...

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 146.priekšlikumu...

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 147.priekšlikumu...

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

J.Bunkšs. 148. - īpašu uzdevumu ministra priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 149. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Tāpat 150.priekšlikumu...

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 151.priekšlikumu...

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 152. ...

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

J.Bunkšs. 153. ...

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

J.Bunkšs. 154. ...

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 155. ...

Sēdes vadītājs. Arī tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 156. ...

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Bunkšs. 157. ...

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. 158. ...

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Bunkšs. 159.priekšlikumu...

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Daļēji ir atbalstīts deputātu grupas iesniegtais 160.priekšlikums, kas izteikts atbildīgās komisijas redakcijā 161.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Bunkšs. Aicinu atbalstīt 162. - atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Un 163. - atbildīgās komisijas priekšlikumu...

Sēdes vadītājs. Arī tiek atbalstīts.

J.Bunkšs. Aicinu balsot par likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Valsts aģentūru likums” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 14. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts - "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj, cienījamie deputāti! Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

Juridiskā komisija izstrādāja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, kura reģistra numurs ir 848. Šis likumprojekts ir alternatīva diviem citiem likumprojektiem. Viens likumprojekts ir ar tādu pašu nosaukumu - “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (nr.795), ko ir iesniedzis Ministru kabinets, un otrs likumprojekts, kam Juridiskās komisijas likumprojekts ir alternatīvs, ir “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (nr.665), ko izstrādājusi un iesniegusi Tautas partija.

Juridiskā komisija savā alternatīvajā likumprojektā ir apkopojusi gan Ministru kabineta, gan Tautas partijas frakcijas iesniegto likumprojektu labākās iezīmes un piedāvā jums savu redzējumu uz šo problēmu. Problēma ir smaga un sāpīga, un tā ir saistīta ar transporta līdzekļu vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu vai narkotisko vielu iespaidā.

Tiek piedāvāti grozījumi vismaz četros pantos, kuri visi skar šo problēmu. Tomēr pirms tam, balstoties uz Tautas partijas izstrādāto priekšlikumu, mēs, Juridiskā komisija, piedāvājam izdarīt divus grozījumus arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vispārīgajā daļā, ko jūs redzat likumprojekta 1. un 2.pantā.

Tātad 24.pantā, kur ir runa par papildsodiem, mēs piedāvājam to papildināt ar vēl vienu papildsodu veidu, tas ir, ar personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu. Kādēļ šāds papildinājums tiek piedāvāts? Tādēļ, lai varētu noteikt ne tikai kā pamatsodu šo vadīšanas tiesību atņemšanu, bet noteikt arī kā papildsodu kopā ar naudas sodu.

Un 2.priekšlikums - Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.pantā 250 latus aizstāt ar 500 latiem. Tātad tas ir soda naudas maksimālais lielums, ko uzliek fiziskajām personām saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Ir priekšlikums to palielināt līdz 500 latiem, kas dotu iespēju gan uzlikt lielākus sodus par šādiem smagiem pārkāpumiem, gan arī ļautu vairāk diferencēt uzliekamos sodus.

Pašu pantu jaunās redakcijas. 124.pants. Preambula saskan ar Ministru kabineta piedāvāto redakciju, kur tātad tiek piedāvāts nošķirt transporta līdzekļu vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu iespaidā, pēc tā, kādus rādītājus uzrāda pārbaude, kas tiek izdarīta, lai noteiktu transporta līdzekļa vadītāja izelpojamajā gaisā vai attiecīgi asinīs, vai kādā citā bioloģiskajā vidē esošo alkohola koncentrāciju. Un tad attiecīgi, vadoties pēc šīs koncentrācijas pakāpes, ko mums piedāvāja Ministru kabinets - te mēs neko negrozījām,- varētu noteikt diferencētus sodus.

Toties attiecībā uz pašiem sodiem mēs piedāvājam nedaudz sekot Tautas partijas frakcijas priekšlikumiem, kur mēs tātad pastiprinājām, no vienas puses, sodus, bet, no otras puses, atteicāmies no Ministru kabineta piedāvātā viena soda principa nosaukšanas jeb vienas naudas summas principa nosaukšanas. Mēs saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 36.pantu, kurš ir spēkā un kura principi ir jāievēro, dodam iespēju tātad gan tiem, kuri soda, gan arī tiem, kuri pārskata šos sodus, tomēr diferencēt soda naudas lielumu un transporta līdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas ilgumu atkarībā no visiem tiem aspektiem, kuri minēti likumdošanas aktos.

124.panta pirmajā daļā akcents tiek likts uz to, ka tiek uzlikts naudas sods vai tiek atņemtas vai arī neatņemtas vadīšanas tiesības, bet gadījumā, ja alkohols pārsniedz 1,0 promili, tad atbilstoši otrajā un trešajā daļā reglamentētajam pārkāpumam jau paredz obligātu ne tikai soda naudas uzlikšanu, bet arī vadīšanas tiesību atņemšanu, un trešajā daļā to paredz izdarīt pat līdz 36 mēnešiem. Tātad šajā gadījumā mums nevajadzēja izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vispārīgajā daļā, jo vispārīgajā daļā jau ir paredzēts šāds termiņš - 36 mēneši, bet attiecībā uz braukšanu dzērumā likumdevējs līdz šim savu soda bargumu bija ierobežojis tikai līdz 24 mēnešiem.

Šādā veidā mēs vairākkārt Juridiskajā komisijā apspriedām šo likumprojektu, uzklausījām gan Ceļu satiksmes drošības departamenta, gan Ceļu policijas, gan Iekšlietu ministrijas viedokli, arī Satiksmes ministrijas, Labklājības ministrijas un Narkoloģijas centra viedokli. Mēs visādā ziņā centāmies apkopot visus šos viedokļus savā alternatīvajā likumprojektā. Līdz ar to saistībā ar šo grozījumu 124.pantā attiecīgi mainījās arī 124.1.pants, kas reglamentē transporta līdzekļa vadīšanu, atrodoties narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Šajā gadījumā tiek piedāvāts maksimālais sods par braukšanu, atrodoties narkotiku iespaidā. Tātad attiecīgi ir mainījies arī 126.1. pants, kas paredz sodīšanu, ja dara to pašu, bet jau bez vadīšanas tiesībām. Šajā gadījumā sods attiecīgi pirmajā, otrajā un trešajā daļā ir paredzēts par 50 latiem augstāks nekā 124.pantā noteiktais. Līdz ar to attiecīgi mainās 126.2. un 126.3.pantā noteiktās sankcijas.

Aicinu jūs atbalstīt šo alternatīvo likumprojektu un balsot par to pirmajā lasījumā. Paldies.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Pēteris Tabūns.

P.Tabūns (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Kāda tad ir likumprojekta būtība? Kāpēc tas radies? Ļoti precīzi šis pamatojums ir ierakstīts anotācijā - tāpēc, ka likumpārkāpumi nemazinās. Tieši otrādi, - tie vairojas, un tāpēc ir nepieciešams šos pārkāpējus sodīt, stingrāk sodīt, bet diemžēl likumprojekta veidotāji ir rīkojušies tikai tā “pa pusei”.

Paskatieties un paanalizējiet 124.pantu! Tātad likumprojektā paredzētas attiecīgi trīs gradācijas, kad autovadītājs brauc “kunga dūšā”, - naudas sods un autovadītāja tiesību atņemšana. Atbilstoši pirmajai gradācijai var atņemt, bet var arī neatņemt. Piekrītu, ka tā tas varētu būt. Bet paskatieties tālāk! Transporta līdzekļa vadīšana bez vadīšanas tiesībām, turklāt “kunga dūšā”. Šeit ir paredzēti tikai naudas sodi, tikai drusciņ, drusciņ lielāki, bet starpība ir dikti neliela. Tātad cilvēkiem, kuri izdarījuši daudz lielāku pārkāpumu, kuru rīcības faktiskā bīstamības pakāpe ir krietni, krietni lielāka, sodāmība ir visai minimāla. Tātad pirmajā gadījumā autovadītājs, kuram ir braukšanas tiesības, saņem gandrīz tādu pašu sodu un turklāt zaudē vēl arī autovadītāja tiesības, bet tas, kurš uz ceļa ir daudz bīstamāks, saņem tikai attiecīgo naudas sodu, tiesa, drusciņ lielāku, kā jau es teicu. Un viss!

Cienījamie kolēģi! It īpaši tie Juridiskās komisijas speciālisti, kuri ļoti labi orientējas likumdošanā! Es aicinātu jūs... Es konsultējos ar attiecīgajiem speciālistiem, un es iesniegšu arī attiecīgus priekšlikumus, taču mums vajadzētu pastiprināt sodus šajā otrajā kategorijā, - vai viņiem vispār varētu liegt iespēju iegūt tiesības, pieņemsim, piecu gadu diapazonā vai pat ilgāk, vai pat piespriest viņiem, kā tagad tas ir modē, attiecīgus spaidu darbus, lai viņi pastrādā, kopjot parkus, kapsētas. Varbūt varētu izdomāt pat vēl šo to tādu, kas kādreiz ir ticis lietots. Tā ka šī sodu samērojamība nav īsti izsvērta.

Es jūtu, ka Muciņa kungs piekrītoši māj ar galvu, un es domāju, ka nākamajā lasījumā jūs šo manu izteikto domu ņemsiet vērā un pastiprināsiet sodus tiem, kuri, atrazdamies reibinošu vielu iespaidā, brauc bez autovadītāja tiesībām. Paldies.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Komisijas vārdā - Linards Muciņš.

L.Muciņš. Cienījamais priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Tabūna kunga tik tiešām vērīgā acs, protams, ieraudzīja šo problēmu, kuru mēs nebūt necentāmies slēpt. Mēs komisijā ilgstoši debatējām par to. Protams, dažiem komisijas locekļiem šī problēma likās nedaudz netaisnīga, taču mēs šo lietu apzināti atstājām otrajam lasījumam, lai attiecīgie politiskie spēki vai ministri uzņemas atbildību nākt ar priekšlikumiem. Jo izskanēja priekšlikums, ka, tāpat kā 124.1.pantā, kur atņem autovadīšanas tiesības uz kādu laiku, arī tiem cilvēkiem, kuri dzērumā brauc bez autovadīšanas tiesībām, vajadzētu noteikt kādu laiku, kurā viņiem nav tiesību iegūt autovadīšanas tiesības. Ir, protams, dažādi viedokļi jautājumā par to, vai tas sods ir jāieliek Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Ceļu satiksmes likumā. Tur tagad ir noteikts, ka nosūtāmas atkārtotai medicīniskai pārbaudei personas, kuras alkohola reibumā vada transportlīdzekli.

Bez tam es cienījamajiem kolēģiem atgādināšu, ka spēkā joprojām ir Krimināllikums, kurš nosaka, ka, gada laikā atkārtoti vadot transportlīdzekli reibumā, draud kriminālatbildība. Es aicinu tomēr to atcerēties. Arī tas ir tāds diezgan spēcīgs, atturošs pants, un dažreiz šajā desmitgadē tika parlamentā ierosināts to atcelt, bet tas tā arī nav atcelts. Tiem, kas mīl braukt dzērumā, ir jāņem vērā arī tas pants. Bez šaubām, mums Juridiskajā komisijā jādiskutē, vai šī nepielaišana ir administratīvs sods vai organizatorisks pasākums. Visādā ziņā šobrīd ir jāstrādā, lai saskaņotu dažādos viedokļus un izveidotu kompromisa likumprojektu no dažādajiem priekšlikumiem, kuri bija pretrunā cits ar citu.

Jā, Dobeļa kungs, tik tiešām... Taču tas noved pie smagām kļūdām, kā mēs šodien redzējām.

Es domāju, ka otrajā lasījumā šādus priekšlikumus mēs saņemsim. Ja nepieciešams, var izdarīt un ierosināt attiecīgus grozījumus arī Ceļu satiksmes likumā, kur, manuprāt, šie priekšlikumi vairāk iederētos. Aicinu balsot par alternatīvo - Juridiskās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vispirms balsosim par Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par šā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 11, atturas - 53. Likumprojekts nav guvis atbalstu.

Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par alternatīvā likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret - nav, atturas - 1. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Kāds ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?

L.Muciņš. 28.marts.

Sēdes vadītājs. 28.marts. Paldies.

Izskatīsim likumprojektu "Grozījumi likumā “Par policiju””. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Augsti godātie kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija savā sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju””, kura saturs un būtība ir vērsta uz to, lai efektīvāk varētu cīnīties ar autozagļiem un citiem, kas vēlas piesavināties cita mantu - konkrēti, transportlīdzekli. Konceptuālā ziņā komisija likumprojektu atbalstīja, bet vēršam jūsu uzmanību uz “d” apakšpunktu, jo varētu būt zināma veida problēmas sakarā ar to, ka būtu jāparāda “īpašuma tiesības apliecinošs dokuments”. Tas ir izplūdis jēdziens, jo, kā mēs zinām, reģistrācijas tehniskā apliecība... mums nav vajadzīgs šobrīd pilnvarojums, mēs varam vienkārši šo apliecību nodot citam un transportlīdzekli ekspluatēt. Tā ka šajā ziņā varētu būt problēmas.

Tātad es lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Debatēs neviens pieteicies nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par policiju”” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā pieņemts.

Kāds ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?

Dz.Kudums. 10.aprīlis.

Sēdes vadītājs. 10.aprīlis. Paldies.

Izskatīsim likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””. Otrais lasījums.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā - deputāts Dzintars Ābiķis.

Dz.Ābiķis (Tautas partijas frakcija).

Augsti godātais priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Šis likumprojekts ir vairāk tehniska rakstura un saistīts ar to, ka ir paredzama Privatizācijas aģentūras likvidācija. Un, ņemot arī to vērā, mēs neesam saņēmuši komisijā nevienu priekšlikumu, un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti vienprātīgi aicina Saeimu atbalstīt šā likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Kāds ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš?

Dz.Ābiķis. Aicinu iesniegt priekšlikumus līdz 27.martam.

Sēdes vadītājs. 27.marts. Paldies.

Nākamais - likumprojekts "Grozījums likumā “Par ugunsdrošību””. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Dokuments nr.2922. Komisija izskatīja likumprojektu “Grozījums likumā “Par ugunsdrošību””. Mēs saņēmām tikai vienu priekšlikumu - Čevera kunga priekšlikumu. Taču ar nožēlu jāteic, ka mēs noraidījām Čevera kunga priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti iebildumus neceļ.

Dz.Kudums. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta "Grozījums likumā “Par ugunsdrošību”” pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret un atturas - nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Kāds ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš?

Dz.Kudums. 10.aprīlis.

Sēdes vadītājs. 10.aprīlis.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, mums ir jānoklausās daži paziņojumi. Pirmajai vārds deputātei Vinetai Muižniecei.

V.Muižniece (Tautas partijas frakcija).

Godātie Mandātu un iesniegumu komisijas locekļi! Aicinu jūs uz komisijas sēdi tūdaļ pēc plenārsēdes beigām. Sēde notiks tepat blakus - Dzeltenajā zālē.

Sēdes vadītājs. Vārds deputātei Violai Lāzo.

V.Lāzo (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie Saeimas darba grupas locekļi, kas aplūko radio un televīzijas finansējuma problēmas! Lūdzu desmit minūtes pēc plenārsēdes noslēguma ierasties Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā uz sēdi.

Sēdes vadītājs. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti, kuri ir Administratīvā procesa likuma sagatavošanas apakškomisijā! Lūdzu pulksten 13.45 ierasties Juridiskās komisijas telpā uz sēdi.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Ņemot vērā to, ka Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas deputāti ir apmierināti ar ekonomikas ministra un zemkopības ministra atbildēm uz rakstiskajiem jautājumiem, jautājumu un atbilžu sēde šodien pulksten 17.00 nenotiks.

Lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Godātie kolēģi! Nav reģistrējušies: Igors Solovjovs, Osvalds Zvejsalnieks, Aija Barča, Jānis Čevers, Ivars Godmanis, Normunds Rudevičs, Edvīns Inkēns, Aleksandrs Kiršteins, Silvija Dreimane, Raimonds Pauls, Ingrīda Ūdre, Romāns Mežeckis, Juris Sinka, Valdis Birkavs.

Sēdes vadītājs. Paldies. Sēde ir slēgta.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura
Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova
Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece-Solovjova, L.Andersone

 

SATURA RĀDĪTĀJS
7.Saeimas ziemas sesijas 11.sēde
2001.gada 22.martāPar darba kārtību
Par likumprojektu “Grozījumi Komerclikumā”(2913. un 2913-a dok., reģ. nr.851)

Priekšlikumi - dep. L.Muciņš
- dep. A.Razminovičs


Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par telekomunikācijām””(2917. un 2917-a dok., reģ. nr.852)


Par likumprojektu “Par Līgumu starp Latvijas Republiku un Vācijas Federatīvo Republiku par gaisa satiksmi un tā Papildprotokolu”(2924. un 2924-a dok., reģ. nr.853)


Par likumprojektu “Grozījums likumā “Ministriju iekārtas likums””(2925. un 2925-a dok., reģ. nr.854)


Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam I.Godmanim”(2928. dok.)


Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam O.Zvejsalniekam”


Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta J.Šņepsta saukšanai pie administratīvās atbildības”(2910. dok.)

Ziņo - dep. V.Muižniece

Likumprojekts “Grozījumi “Likumā par ostām”” (3.lasījums)(2918. dok., reģ. nr.714)

Ziņo - dep. M.Lujāns

Debates - Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops
- Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis
- dep. A.Seile

- dep. K.Leiškalns
- dep. J.Dobelis
- dep. K.Leiškalns
- dep. J.Dobelis
- dep. K.Leiškalns


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” (3.lasījums)(2919. dok., reģ. nr.612)

Ziņo - dep. I.Ūdre


Likumprojekts “Par zvērinātiem revidentiem” (3.lasījums)(2920. dok., reģ. nr.537)

Ziņo - dep. I.Ūdre

Debates - dep. I.Ūdre


Likumprojekts “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums” (3.lasījums) (Nav pieņemts)(2923. dok., reģ. nr.733)

Ziņo - dep. L.Muciņš

Debates - dep. A.Razminovičs
- dep. A.Tiesnesis
- dep. Dz.Rasnačs
- dep. Dz.Ābiķis

Paziņojums - dep. K.Leiškalns

Reģistrācijas rezultāti 

Nolasa - Saeimas sekretāres biedrs A.Bartaševičs

Debašu turpinājums - dep. A.Razminovičs
- dep. J.Šņepsts
- dep. Dz.Rasnačs
- dep. J.Gaigals


Likumprojekts “Valsts aģentūru likums” (3.lasījums)(2926. dok., reģ. nr.507)

Ziņo - dep. J.Bunkšs

Debates - īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš
- dep. A.Golubovs

- dep. B.Cilevičs
- dep. J.Lagzdiņš
- dep. M.Lujāns
- dep. A.Golubovs
- dep. O.Spurdziņš
- dep. A.Poča
- dep. J.Lagzdiņš
- dep. A.Golubovs
- dep. J.Dobelis
- dep. A.Golubovs
- dep. J.Lagzdiņš
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (1.lasījums) (Nav pieņemts)(2679. dok., reģ. nr.795)
Alternatīvais likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (1.lasījums)(2897. dok., reģ. nr.848)

Ziņo - dep. L.Muciņš

Debates - dep. P.Tabūns


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par policiju”” (1.lasījums)(2873. un 2915. dok., reģ. nr.842)

Ziņo - dep. Dz.Kudums


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” (2.lasījums)(2804. un 2916. dok., reģ. nr.828)

Ziņo - dep. Dz.Ābiķis


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par ugunsdrošību”” (2.lasījums)(2678. un 2922. dok., reģ. nr.794)

Ziņo - dep. Dz.Kudums

Paziņojumi - dep. V.Muižniece
- dep. V.Lāzo
- dep. Dz.Rasnačs


Reģistrācijas rezultāti 

Nolasa - Saeimas sekretāres biedrs A.Bartaševičs

Balsojumi

Datums: 22.03.2001. 9:03:04 bal001 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par izmaiņām darba kārtībā

Grozījumi Komerclikumā
Datums: 22.03.2001. 9:14:36 bal002 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2913 nodošanu komisijām

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ivaram Godmanim"
Datums: 22.03.2001. 9:16:18 bal003 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok.nr. 2928

Lēmuma projekts "Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Osvaldam Zvejsalniekam"
Datums: 22.03.2001. 9:16:52 bal004 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par atvaļinājuma piešķiršanu O. Zvejsalniekam

Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāzepa Šņepsta saukšanai pie administratīvās atbildības"
Datums: 22.03.2001. 9:18:48 bal005 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok.nr. 2910

Grozījumi "Likumā par ostām" (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 9:20:12 bal006 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 4. priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par ostām" (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 9:29:06 bal007 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 5. priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par ostām" (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 9:32:58 bal008 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 8. priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par ostām" (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 9:33:14 bal009 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 9. priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par ostām" (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 9:39:40 bal010 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 16. priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par ostām" (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 9:48:16 bal011 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 17. priekšlikumu

Grozījumi "Likumā par ostām" (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 9:49:02 bal012 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2918 pieņemšanu 3. lasījumā

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 9:53:06 bal013 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2919 pieņemšanu 3. lasījumā

Par zvērinātiem revidentiem (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 9:57:52 bal014 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 26. priekšlikumu

Par zvērinātiem revidentiem (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 10:03:18 bal015 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 58. priekšlikumu

Par zvērinātiem revidentiem (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 10:12:46 bal016 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 136. priekšlikumu

Par zvērinātiem revidentiem (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 10:13:16 bal017 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2920 pieņemšanu 3. lasījumā

Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 10:20:52 bal018 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 56. priekšlikumu

Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:15:00 bal019 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 66. priekšlikumu

Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums
Datums: 22.03.2001. 11:15:30 bal020 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2923 pieņemšanu 3. lasījumā

Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:16:16 bal021 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu /01.05./

Valsts aģentūru likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:20:56 bal022 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 8. priekšlikumu

Valsts aģentūru likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:26:08 bal023 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 40. priekšlikumu

Valsts aģentūru likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:39:08 bal024 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 82. priekšlikumu

Valsts aģentūru likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:45:20 bal025 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 86. priekšlikumu

Valsts aģentūru likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:45:42 bal026 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 87. priekšlikumu

Valsts aģentūru likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:51:14 bal027 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 127. priekšlikumu

Valsts aģentūru likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:53:38 bal028 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 128. priekšlikumu

Valsts aģentūru likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 11:59:52 bal029 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par 137. priekšlikumu

Valsts aģentūru likums (3. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 12:01:44 bal030 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2926 pieņemšanu 3. lasījumā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ.nr. 795) (1. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 12:16:36 bal031 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2679 pieņemšanu 1. lasījumā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (reģ.nr. 848) (1. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 12:17:00 bal032 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2897 pieņemšanu 1. lasījumā

Grozījumi likumā "Par policiju" (1. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 12:18:52 bal033 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2915 pieņemšanu 1. lasījumā

Grozījumi LR AP lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu" (2. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 12:20:06 bal034 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2916 pieņemšanu 2. lasījumā

Grozījumi likumā "Par ugunsdrošību" (2. lasījums)
Datums: 22.03.2001. 12:21:04 bal035 Lapa 1
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok.nr. 2922 pieņemšanu 2. lasījumā

Ceturtdien, 22.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 22.februāra ārkārtas sēde
10:30  Saeimas 2024.gada 22.februāra kārtējā sēde
12:00  Saeimas Prezidija sēde
17:00  2024.gada 22.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem