Latvijas Republikas 7.Saeimas rudens sesijas pirmā sēde

2001.gada 6.septembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume.

Satura rādītājs

Balsojumi

Sēdes vadītājs. Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sāksim šāgada rudens sesijas pirmo sēdi.

Pirms izskatām sagatavoto darba kārtību, informēju, ka ir saņemti dažu deputātu jautājumi un deputātu pieprasījums. Desmit Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas deputāti ir iesnieguši deputātu pieprasījumu par Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildi īpašu uzdevumu ministram valsts reformu lietās Jānim Krūmiņam. Pieprasījumu nododam Pieprasījumu komisijai.

Desmit deputāti ir iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Aigaram Kalvītim ar lūgumu paskaidrot, kāpēc netiek risināts jautājums par darba algas izmaksu un sociālās apdrošināšanas maksājumu veikšanu par minētajiem darbiniekiem Jēkabpils cukurfabrikā no privatizācijas fonda līdzekļiem. Jautājumu nododam ekonomikas ministram.

Tāpat desmit deputāti ir iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Aigaram Kalvītim ar lūgumu informēt Saeimas deputātus, vai likumprojekts par darījumiem ar zemi ir iesniegts un kad ir gaidāma tā izskatīšana Ministru kabinetā. Arī šo jautājumu nododam ekonomikas ministram.

Izskatīsim darba kārtību! Pirmā sadaļa - "Prezidija ziņojumi”.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem” nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka Aizsardzības un iekšlietu komisija ir atbildīgā komisija. Ir saņemts Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums šo likumprojektu nodot arī šai komisijai. Vai ir iebildumi? Nav. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu” nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās” nodot Ārlietu komisijai, Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījums likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu nodot šo likumprojektu arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai ir iebildumi? Nav. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu šo likumprojektu nodot arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Valsts informācijas sistēmu likums” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Linardam Muciņam.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Arī Juridiskajai komisijai, lūdzu!

Sēdes vadītājs. Tātad ir priekšlikums nodot šo likumprojektu arī Juridiskajai komisijai. Tāpat ir saņemts priekšlikums to nodot arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Deputāti piekrīt. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Eiropas Sociālo hartu” nodot Ārlietu komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījums Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Daugavpils Universitātes Satversmi” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Nav iebildumu.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā”” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Nav iebildumu.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā “Par policiju”” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi Robežsardzes likumā” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un Juridiskajai komisijai, nosakot, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Ir saņemts priekšlikums nodot šo likumprojektu arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Iebildumu nav. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Linardam Muciņam.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Arī Juridiskajai komisijai, lūdzu!

Sēdes vadītājs. Tātad ir priekšlikums šo likumprojektu nodot arī Juridiskajai komisijai. Tāpat ir saņemts priekšlikums ar lūgumu nodot to arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Ebreju kopienai” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā būs atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Informēju jūs, ka Saeimas Prezidijs saskaņā ar Kārtības ruļļa 8.pantu ir piešķīris 27.jūlijā bezalgas atvaļinājumu Inesei Birzniecei.

Izskatīsim sadaļu "Lēmuma projektu izskatīšana”. Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Aleksandra Kiršteina saukšanai pie administratīvās atbildības”.

Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāte Vineta Muižniece.

V.Muižniece (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu nr.3398! Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija savā šā gada 27.jūlija sēdē izskatīja Valsts policijas Ceļu policijas pārvaldes iesniegumu, kā arī protokolu par administratīvo pārkāpumu. Jums ir izdalīts šis dokuments, kurā ir redzama deputāta Aleksandra Kiršteina izdarītā ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma būtība. Komisija izvērtējusi iesniegto materiālu par administratīvo pārkāpumu, sagatavoja lēmuma projektu: “Piekrist 7.Saeimas deputāta Aleksandra Kiršteina saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto pārkāpumu.” Komisija lēmuma projektu ir atbalstījusi vienbalsīgi. Aicinu deputātus balsot.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par lēmuma projektu: “Piekrist 7.Saeimas deputāta Aleksandra Kiršteina saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto pārkāpumu”. Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - nav, atturas - 6. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais ir lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības”. Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāte Vineta Muižniece.

V.Muižniece. Godātie deputāti! Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija savā 31.jūlija sēdē izskatīja Valsts ieņēmumu dienesta iesniegto materiālu par pārkāpumu, kuru izdarījis Jānis Urbanovičs. Pievienotajā administratīvā protokolā jūs varat redzēt, ka ikgadējā valsts amatpersonas deklarācijā par 2000.gadu Jānis Urbanovičs ir norādījis neprecīzas ziņas. Protokolā ir minēti trīs pārkāpumi - nav uzrādīts amats, neprecīzi norādīti ienākumi, neprecīzi uzrādīti privatizācijas sertifikāti. Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija, izvērtējusi šo materiālu, sagatavoja lēmuma projektu, kas jums tiek piedāvāts, - “Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības”. Komisija atbalstīja lēmuma projektu vienbalsīgi. Aicinu jūs balsot.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par lēmuma projektu: “Piekrist 7.Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto pārkāpumu.” Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - nav, atturas - 8. Lēmums ir pieņemts.

Izskatīsim lēmuma projektu "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalīšanos NATO vadītajos daudznacionālajos stabilizācijas spēkos bijušās Dienvidslāvijas teritorijā”. Ministru kabineta vārdā runāt neviens nevēlas. Neviens nav izteicis vēlēšanos debatēt. Lūdzu zvanu! Balsosim par šo lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - 1, atturas - 7. Lēmums ir pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu "Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Rakstnieku savienībai”. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Labrīt, godātie deputāti! Saeimas Juridiskā komisija izskatīja 12 deputātu iesniegto likumprojektu un atbalstīja tā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Aicinu deputātus darīt to pašu arī Saeimas sēdē.

Sēdes vadītājs. Debatēs neviens pieteicies nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Rakstnieku savienībai” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 79, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts ir pieņemts.

Kāds būs priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?

Dz.Rasnačs. Komisija varētu ieteikt piecas dienas. Nākamā otrdiena.

Sēdes vadītājs. 11.septembris. Nav iebildumu?

Dz.Rasnačs. Nav.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm! Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, mums ir jānoklausās paziņojums. Vārds paziņojumam deputātam Edvīnam Inkēnam.

E.Inkēns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi, kas piedalās Eiropas Savienības Eiropas parlamenta un mūsu parlamenta kopējās parlamentārās komitejas darbā! Lūdzu jūs tūlīt uz Ārlietu komisijas zāli, lai nolemtu par nākamo tikšanos.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi, atgādinu, ka šodien pulksten 17.00 būs iespēja uzklausīt ministru atbildes uz deputātu jautājumiem.

Saeimas sekretāres biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Cienījamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Andrejs Klementjevs, Boriss Cilevičs, Imants Burvis, Andrejs Panteļējevs, Monika Zīle, Antons Seiksts, Jāzeps Šņepsts, Aleksandrs Kiršteins, Ainārs Šlesers, Dzintars Kudums.

Sēdes vadītājs. Paldies. Sēde ir slēgta.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: S.Bērziņa, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece-Solovjova, L.Andersone

SATURA RĀDĪTĀJS
7.Saeimas rudens sesijas 1.sēde
2001.gada 6.septembrī

Par Saeimas deputātu pieprasījumu īpašu uzdevumu ministram valsts reformu lietās J.Krūmiņam par Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildi
Par Saeimas deputātu jautājumu ekonomikas ministram A.Kalvītim par darba algas izmaksu un sociālās apdrošināšanas maksājumu veikšanu bijušajiem darbiniekiem Jēkabpils cukurfabrikā no Privatizācijas fonda līdzekļiem
Par Saeimas deputātu jautājumu ekonomikas ministram A.Kalvītim par likumprojekta “Par darījumiem ar zemi” iesniegšanu un izskatīšanu Ministru kabinetā
Par likumprojektu “Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem”(3397. un 3397-a dok., reģ. nr.974)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm””(3400. un 3400-a dok., reģ. nr.975)
Par likumprojektu “Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā”(3401. un 3401-a dok., reģ. nr.976)
Par likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu”(3403. un 3403-a dok., reģ. nr.977)
Par likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās”(3404. un 3404-a dok., reģ. nr.978)
Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””(3405. un 3405-a dok., reģ., nr.979)
Par likumprojektu “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums”(3406. un 3406-a dok., reģ. nr.980)
Par likumprojektu “Valsts informācijas sistēmu likums”(3407. un 3407-a dok., reģ. nr.981)
Priekšlikums - dep. L.Muciņš
Par likumprojektu “Par Eiropas Sociālo hartu”(3408. un 3408-a dok., reģ. nr.982)
Par likumprojektu “Grozījums Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā”(3411. un 3411-a dok., reģ. nr.983)
Par likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”(3413. un 3413-a dok., reģ. nr.984)
Par likumprojektu “Par Daugavpils Universitātes Satversmi”(3414. un 3414-a dok., reģ. nr.985)
Par likumprojektu “Grozījumi Tūrisma likumā”(3415. un 3415-a dok., reģ. nr.986)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību””(3416. un 3416-a dok., reģ. nr.987)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā””(3417. un 3417-a dok., reģ. nr.988)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju””(3418. un 3418-a dok., reģ. nr.989)
Par likumprojektu “Grozījumi Robežsardzes likumā” (3419. un 3419-a dok., reģ. nr.990)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā””(3420. un 3420-a dok., reģ. nr.991)
Par likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā”(3424. un 3424-a dok., reģ. nr.992)
Priekšlikums - dep. L.Muciņš
Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”(3425. un 3425-a dok., reģ. nr.993)
Par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā”(3426. un 3426-a dok., reģ. nr.994)
Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Ebreju kopienai”(3429. un 3429-a dok., reģ. nr.997)
Informācija par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei I.Birzniecei
Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta Aleksandra Kiršteina saukšanai pie administratīvās atbildības”(3398. dok.)
Ziņo - dep. V.Muižniece
Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības”(3399. dok.)
Ziņo - dep. V.Muižniece
Lēmuma projekts “Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalīšanos NATO vadītajos daudznacionālajos stabilizācijas spēkos bijušās Dienvidslāvijas teritorijā”(3421. dok.)
Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Rakstnieku savienībai” (1.lasījums)(3229. un 3325. dok., reģ. nr.921)
Ziņo - dep. Dz.Rasnačs

Paziņojums - dep. E.Inkēns

Reģistrācijas rezultāti 
Nolasa - Saeimas sekretāres biedrs A.Bartaševičs


Balsojumi

Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Aleksandra Kiršteina saukšanai pie administratīvās atbildības"
Datums: 06.09.2001. 9:14:28 bal001
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok.nr. 3398

Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības"
Datums: 06.09.2001. 9:16:02 bal002
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok.nr. 3399

Lēmuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalīšanos NATO vadītajos daudznacionālajos stabilizācijas spēkos bijušās Dienvidslāvijas teritorijā"
Datums: 06.09.2001. 9:16:40 bal003
Balsošanas motīvs: Par lēmuma projektu ar dok.nr. 3421

Likumprojekts "Par nekustāmā īpašuma nodošanu Latvijas Rakstnieku savienībai" (1.lasījums)
Datums: 06.09.2001. 9:17:34 bal004
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta ar dok. nr.3229 pieņemšanu 1. lasījumā

Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem

pēc Latvijas Republikas 7.Saeimas

rudens sesijas pirmās sēdes

2001.gada 6.septembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 7. Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Labdien. Pulkstenis ir 17 un 1 minūte. Pienācis laiks uzklausīt ministru atbildes uz deputātu jautājumiem.

Ministru prezidenta Andra Bērziņa atbilde uz deputātu Leona Bojāra, Osvalda Zvejsalnieka, Egila Baldzēna, Helēnas Soldatjonokas, Imanta Burvja un Pētera Salkazanova jautājumu "Par dabas stihiju nodarītajiem zaudējumiem Zemgales novadā” tiek pārcelta uz nākamo ceturtdienu pulksten 17.00.

Savukārt uz Ministru prezidentam Andrim Bērziņam uzdoto jautājumu "Par invalīdu problēmām” atbildi ir sniedzis labklājības ministrs Andrejs Požarnovs. Ņemot vērā to, ka deputāti, kuri uzdevuši jautājumu, nav ieradušies uz šo sēdi, uzskatām, ka atbilde uz jautājumu ir sniegta.

Paldies, sēde ir slēgta.

Datoroperatore: M.Ceļmalniece

Korektore: D. Kraule

Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem
pēc Latvijas Republikas 7.Saeimas rudens sesijas
pirmās sēdes
2001.gada 6.septembrī

Ministru prezidenta A.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Par dabas stihiju nodarītajiem zaudējumiem Zemgales novadā” (Pārcelta)


Ministru prezidenta A.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Par invalīdu problēmām”

(Atbildi labklājības ministrs A.Požarnovs iesniedzis rakstveidā)

Trešdien, 28.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Martin Vítek
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu tikšanās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Dauren Karipov
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
16:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sharon Rappaport-Palgi