Latvijas Republikas 7.Saeimas ziemas sesijas piektā sēde

2001.gada 8.februārī

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume.


Satura rādītājs
Atbildes uz deputātu jautājumiem
Balsojumi

Sēdes vadītājs. Ieņemiet vietas! Sāksim Saeimas šīsdienas sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, paziņoju, ka ir saņemti divi priekšlikumi par izmaiņām tajā.

Desmit deputāti ierosina iekļaut šīsdienas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu “Par deputāta Aināra Šlesera atsaukšanu no Mandātu un iesniegumu komisijas sastāva”. Vai ir iebildumi pret lēmuma projekta iekļaušanu darba kārtībā? Nav iebildumu.

Desmit deputāti ierosina iekļaut šīsdienas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu “Par deputāta Māra Grīnblata ievēlēšanu Saeimas Saimnieciskajā komisijā”. Iebildumu nav. Lēmuma projekts iekļauts darba kārtības beigās.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis vairākus deputātu jautājumus ministriem. Pieci deputāti uzdod Latvijas Republikas Ministru prezidentam Andrim Bērziņam jautājumu “Par medicīnas māsu atalgojumu Latvijā”. Jautājums tiek nodots Ministru prezidentam.

Pieci deputāti uzdod Ministru prezidentam Andrim Bērziņam jautājumu “Par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas jūras robežu”. Jautājums tiek nodots Ministru prezidentam.

Pieci deputāti uzdod ekonomikas ministram Aigaram Kalvītim jautājumu “Par ekonomikas ministra palīga Edvīna Karnīša iespējamo interešu konfliktu”. Jautājums tiek nodots Aigaram Kalvītim.

Pieci deputāti uzdod zemkopības ministram Atim Slakterim jautājumu “Par subsīdijām linu audzētājiem”. Jautājums tiek nodots zemkopības ministram.

Izskatīsim darba kārtības sadaļu “Prezidija ziņojumi”.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Baldzēna, Leona Bojāra, Salkazanova, Lāzo, Burvja un citu deputātu iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”” nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Deputāts Egils Baldzēns vēlas runāt “par”.

E.Baldzēns (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Godājamais Saeimas priekšsēdētāj! Saeimas Prezidija locekļi! Godājamie kolēģi! Latvijas Republikas pilsoņi! Es gribētu uzsvērt jautājuma būtību. Sociāldemokrāti jau vienreiz šīs Saeimas laikā ir iesnieguši šādus grozījumus. Mēs tagad tos iesniedzam otro reizi, lai mēģinātu pārliecināt valdības partijas par to, ka mums ir zināmā mērā jāsakārto mūsu likumdošana atbilstoši mūsu starptautiskajām saistībām. Kolēģi, saskaņā ar likumu, ko mēs esam pieņēmuši Saeimā, tas ir, saskaņā ar likumu par Eiropas vietējo pašvaldību hartu - šis likums nozīmē arī Latvijas Republikas starptautiskās saistības - ir pieņemts konkrēts princips: visu pašvaldību lēmējinstitūcijas ir veidojamas tikai un vienīgi proporcionāli vēlētāju nodotajām balsīm. Tātad lēmējvaru veido vēlētāji, nevis pēc tam kāda cita domes institūcija. Un, protams, to veido proporcionāli nodotajām balsīm. Tas ir viens aspekts. Un tāpēc es gribētu uzsvērt, ka ir pilnīgi nepareizi tas, kā Rīgas Domē tiek veidota pašreiz valde. Tas ir elementārs demokrātijas pārkāpums, tas ir pretēji visiem demokrātijas principiem, pretēji arī Eiropas Savienības praksei - un ne tikai Eiropas Savienības praksei, bet arī citu demokrātijas valstu praksei, vienalga, vai tās būtu Amerikas Savienotās Valstis vai, teiksim, Japāna. Ja mēs aizbrauksim uz Hamburgu, Stokholmu, Londonu, Romu vai Parīzi, tad redzēsim, ka visās vietās ir tā, ka, ja tiek izveidota pašvaldībā, tātad domē, arī kāda valde, tad tur ir ne tikai pozīcijas pārstāvji, bet arī opozīcijas pārstāvji. Tas tā notiek simtprocentīgi visur… Ja ir virkne jautājumu, dome tos deleģē domes izveidotai valdei.

Kolēģi! Es domāju, ka te gari nav jādiskutē un nav jūs jāpārliecina, ka mums ir jāpilda Latvijas Republikas starptautiskās saistības atbilstoši likumam par Eiropas vietējo pašvaldību hartu un ka ir vairāk vai mazāk tomēr ieskicēts mūsu ceļš uz Eiropas Savienību. Taču, lai jums nebūtu nekādu pārpratumu un pārdomu, kāpēc tas ir jādara, es gribētu jums atgādināt tās funkcijas, kuras dome deleģē valdei. Tās funkcijas ir ļoti nopietnas, un šeit tomēr vajadzētu ņemt vērā arī vēlētāju izteikto gribu. Jo galu galā jebkurš deputāts ir vēlētāju gribas tieša izpausme.

Kolēģi! Pašreiz Rīgas Domes valde var tikai ar valdošās koalīcijas palīdzību iecelt un atbrīvot no amata pašvaldību iestāžu un uzņēmumu vadītājus, kā arī citas amatpersonas, lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu savā administratīvajā teritorijā, apturēt un atcelt pašvaldību iestāžu vadītāju lēmumus, ievēlēt pašvaldību pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās (es domāju, ka šis punkts ir ārkārtīgi svarīgs, jo šeit ir ietvertas tiesības vēlēt pārstāvjus, un tas zināmā mērā attiecas gan uz pašvaldības, gan valsts komitejām, komisijām, valdēm un darba grupām; tas ir spilgts demokrātijas ierobežojums), pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.

Kolēģi! Es domāju, ka valdošā koalīcija ļoti labi saprot, ka pēc pašvaldību vēlēšanām būs izmaiņas. Es domāju, ka demokrātija ir izdevīga ne tikai opozīcijai, kas ir šodien, bet arī opozīcijai, kas būs rīt. Tā ka es domāju, ka mums vajadzētu tomēr vadīties pēc Eiropas vietējo pašvaldību hartas, kas ir Latvijas Republikā pieņemta ar likumu, kurā ir apstiprinātas šīs mūsu starptautiskās saistības, un atcerēties, ka Latvijas Republikas starptautiskās saistības ir augstākas par jebkuru Latvijas Republikas likumdošanas normu, to skaitā arī par likumu “Par pašvaldībām”. Es domāju, ka jums, kolēģi, šinī gadījumā būs pietiekami godaprāta, lai īstenotu to, ko paši esam apņēmušies.

Sēdes vadītājs. Paldies. “Pret” runāt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta nodošanu komisijai! Lūdzu rezultātu! Par - 28,
pret - 6, atturas - 53. Likumprojekts komisijai netiek nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Barčas, Burvja, Leona Bojāra, Salkazanova, Lejas un citu deputātu iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” nodot Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija.

“Par” vēlas runāt deputāte Aija Barča.

A.Barča (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamo Prezidij! Godātie kolēģi! Ne velti šodien es izvēlējos runāt un aicināt jūs balsot par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””, lai gan jau iepriekš zinu, ka mūsu varas partijām būs grūti nospiest šo pogu ar atzīmi “par”. Un kādēļ? Tādēļ, ka pašreiz ir priekšvēlēšanu laiks, kad mēs katrs domājam par to, kā mēs izskatāmies vēlētāju priekšā. Tomēr man ir tādas aizdomas, ka ļoti slikti mēs izskatāmies vēlētāju priekšā jebkurā laika periodā, jo, strādājot Saeimā, mēs neredzam to vienkāršo cilvēku, kurš mūs vēlēšanās ir atbalstījis. Ne tikai tie, kuru pensija ir 30 latu, bet arī tie, kuriem tā ir 150 un vairāk latu, ir bezgala satraukušies par to, ka viņiem no virs 100 latu pensijas ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas nonāks valsts pamatbudžetā. Un viņi vaicā, kādēļ tas ir tā.

Taču šodien es vēlos jūs aicināt atbalstīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””, runājot par daudzbērnu mātēm, kuras audzina piecus un vairāk bērnus un ir izaudzinājušas viņus līdz 8 gadu vecumam, par bērnu invalīdu mātēm, kuras savu bērnu ir audzinājušas mājās un nav nodevušas viņu valsts iestādēm.

Kādēļ man ir tādas tiesības to teikt jums, kolēģi, un kādēļ es jūs aicinu ieklausīties un vismaz Pensiju likumā izdarīt izmaiņas lēnām, soli pa solītim, un visu labi pārdomājot? Gluži vienkārši tādēļ, ka es zinu šo situāciju, ilgi strādādama sociālajā darbā, un, atvainojiet, šo Golgātas jeb Krusta ceļu es esmu izgājusi arī pati, tāpēc man ir morālas tiesības jums to teikt, jo, lūk, jau 2000.gadā piešķirtās jaunās pensijas vairāk nekā vienai trešdaļai pensionāru ir 30 latu līmenī, un mēs mierīgi varam prognozēt, ka pēc pieciem, septiņiem vai, augstākais, desmit gadiem lielākā daļa no Latvijā esošajiem pensionāriem saņems šo sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas ir 30 latu apmērā, jo daudzbērnu mātei, kura ir izaudzinājusi piecus un vairāk bērnus, 50 gadu vecumā absolūti vairs nav nekādas iespējas sevi pieteikt darba tirgū. Turklāt ne jau tādēļ, ka viņa varbūt ir mazāk izglītota vai viņai nav vairs darbaspēju, bet gan tādēļ, ka, mājās ilgstoši un godprātīgi audzinot savus bērnus, viņai nav bijusi iespēja strādāt algotu darbu, bet tagad diez vai kāds darba devējs pasniegs viņai roku un teiks: “Nāciet pie mums, mēs jums palīdzēsim, jo saprotam, ka jūs esat savu dzīvi veltījusi Latvijas nākamajiem pilsoņiem!”

Tāpēc, kolēģi, man vakardien bija ļoti sāpīgi klausīties mūsu finansu ministru, kurš pateica: ka “Pensiju likumu mēs neatvērsim, Pensiju likumu mēs nelabosim!” Kaut gan Pasaules Bankas galaziņojumā ir teikts, ka Pasaules Banka pieprasa un aicina Latviju atvērt Pensiju likumu, labot vairākas normas, kuras, viņuprāt, ir nepareizas. Minēšu kaut vai šo vienu Pasaules Bankas galaziņojumā norādīto normu par pensionāriem, kuri strādā un šodien saņem tikai 60 latu pensiju, bet pārējo iegulda pensiju speciālajā budžetā.

Es esmu pārliecināta, kolēģi, ka, ja ne šodien, tad ļoti drīz mēs tomēr vienosimies par izmaiņām Pensiju likumā un ka mēs sāksim skaitīt šo naudiņu gan valsts kabatā, gan katra mūsu Latvijas iedzīvotāja kabatā, ka mēs reizi par visām reizēm sapratīsim, ka izdzīvot ar 30 latu lielu pensiju mēnesī ir praktiski neiespējami. Pie tam jāņem vērā, ka pensionāri ir tie godprātīgākie komunālo maksājumu veicēji, tie ir cilvēki, kuri laukos strādā un cenšas mūs nodrošināt.

Paldies, kolēģi, ka uzklausījāt, bet man būtu ļoti žēl, ja jūsu balsojums būtu negatīvs.

Sēdes vadītājs. Paldies. “Pret” runāt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta nodošanu komisijām! Lūdzu rezultātu! Par - 31, pret - nav, atturas - 61. Likumprojekts komisijām netiek nodots.

Izskatīsim deputāta Oļega Deņisova iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 8.februārī. Lūdzu zvanu! Balsosim par šā iesnieguma akceptēšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - 1, atturas - nav. Iesniegums ir akceptēts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis piecu deputātu jautājumu zemkopības ministram Atim Slakterim sakarā ar akciju sabiedrības “Tukuma piens” pārstrādes uzņēmuma slēgšanu. Jautājumu nododam zemkopības ministram.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””. Otrais lasījums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Aija Poča.

A.Poča (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi! Darbam mums ir nepieciešams dokuments nr.2692-b, un es uzreiz gribētu jums visiem atvainoties par drukas kļū... par pārrakstīšanās kļūdu, jo pavadvēstulē ir minēts nosaukums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, bet pareizi būtu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””.

Sēdes vadītājs. Paldies. Tālāk, lūdzu!

A.Poča. Komisija bija saņēmusi šādus priekšlikumus.

1. ir Juridiskā biroja priekšlikums - precizēt likumprojekta virsrakstu. Komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Poča. 2. bija deputāta Spurdziņa priekšlikums, kurš piedāvā izteikt 18.1.panta 2.punktu nedaudz precīzākā redakcijā. Līdzīgs bija arī Juridiskā biroja priekšlikums. Pēc lielām diskusijām Budžeta un finansu (nodokļu) komisija piedāvā jums savu redakciju. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas redakcijai.

A.Poča. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un ir izveidota Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas redakcija. Lūdzu atbalstīt 6.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Poča. Un 7.priekšlikumā Budžeta un finansu (nodokļu) komisija piedāvā papildināt likuma pārejas noteikumus, kuros deleģē Ministru kabinetam pienākumu noteikt Labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšanas kārtību zāļu ražošanas uzņēmumiem.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates par 7.priekšlikumu. Leons Bojārs.

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Nezinu, kādu vēju vai finansiālās iedarbības rezultātā valdības griežas ar seju pret ražotājiem Latvijā. Tiek izdarīts pirmais solis, lai ražotāji par saviem sasniegumiem saņemtu 30% atlaidi no uzņēmuma ienākuma nodokļa. Ir minēta galvenokārt farmaceitiskā produkcija, bet vai Latvijas Republikā uzņēmumi ir spējīgi ražot produkciju atbilstoši ISO 9011 un ISO 14011 standartam? Tādu produkciju Latvijas uzņēmumi var ražot vēl augstākā kvalitātē. Vai tas ir kaut kas svešs un īpašs mūsu zinātniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem, strādniekiem? Tas ir parasts un rūpīgs ikdienas darbs. Šobrīd ISO sertifikātus varētu saņemt vismaz 30 Latvijas uzņēmumi. Esmu pārliecināts, ka tad, ja mūsu Ekonomikas ministrijas vietā būtu Rūpniecības ministrija un Tirdzniecības ministrija, šis rādītājs desmit gadu laikā būtu sasniedzis... tādu sertifikātu varētu saņemt vismaz simts uzņēmumi. Vislabākā ražošanas prakse Latvijā simts gadu laikā jau ir bijusi, no Rīgas un no Latvijas vēstures mēs atceramies, ka Rīgā un Latvijā tika ražotas lidmašīnas, radioaparāti, minifotoaparāti, arī rigipss nav nekur citur kā Latvijā ražots, bet diemžēl desmit gadu laikā mēs savas ražotnes esam iznīcinājuši, padarījuši tās par ražot nespējīgām, tāpēc tagad mēs varam atcerēties tikai vēsturi.

Piedāvātā izmaiņa likumprojektā ir ļoti laba, tā ir jāatbalsta un jāpanāk tas, lai mūsu ražotāji arī turpmāk saņemtu šos sertifikātus un varētu saņemt atlaides. Paldies.

Sēdes vadītājs. Debatēs vairāk deputāti pieteikušies nav. Ja es pareizi sapratu, tad Bojāra kungs atbalsta šo priekšlikumu. Atbalsta. Paldies.

Tālāk, lūdzu!

A.Poča. Jāsaka, ka pēc šīs Bojāra kunga runas, no vienas puses, vajadzētu kaut ko teikt, lai atspēkotu vai komentētu, bet, no otras puses, es teikšu tā: “Man trūkst vārdu!” Lūdzu balsot.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret - nav, atturas - 1. Likums ir pieņemts.

Nākamais likumprojekts “Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Pašvaldību savienībai”. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Labrīt, godātie deputāti! Saeimas Juridiskā komisija pirms trešā lasījuma nav saņēmusi nevienu priekšlikumu par minēto likumprojektu, kurš ir izskatāmais dokuments nr.2749. Līdz ar to Juridiskā komisija trešajam lasījumam ir akceptējusi jau otrajā lasījumā pieņemto redakciju un aicina to sēdē atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais Prezidij, cienītie kolēģi! Aizsardzības un iekšlietu komisija 31.janvāra sēdē uz otro lasījumu izskatīja grozījumus Iedzīvotāju reģistra likumā. Mūsu komisija bija saņēmusi vienu priekšlikumu, un tas ir Modra Lujāna priekšlikums par kārtību, kā anulējams šis statuss un kādā veidā vajadzētu strādāt ar identifikācijas kartēm un ar šiem numuriem, kas ir paredzēti.

Mēs, izskatot šo likumprojektu, uz komisijas sēdi bijām uzaicinājuši Iekšlietu ministrijas pārstāvjus un konstatējām vienu - to, ka šo kārtību jau regulē likumi “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” un “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”, bet, lai novērstu, teiksim, nepilnības šinī likumā, mēs 10.pantā uz nākamo lasījumu izdarīsim grozījumus. Paldies.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas
viedokli? (Starpsauciens: “Balsot!”) Deputāts Lujāns uztur spēkā balsojumu par savu priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par 1. - deputāta Lujāna priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 39, atturas - 20. Priekšlikums noraidīts.

Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret un atturas - nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam?

Dz.Kudums. 15.februāris.

Sēdes vadītājs. 15.februāris. Paldies.

Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Autopārvadājumu likumā”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Valdis Lauskis.

V.Lauskis (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Augsti godātais Prezidij, godātie deputāti! Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija jums piedāvā likumprojektu “Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, kuru izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija un iesniedzis Ministru kabinets.

Šis likumprojekts skar starptautiskos autopārvadājumus, un, saskaņojot Eiropas Kopienas likumdošanu ar Latvijas likumdošanu šajā jomā, ir konstatēts, ka vēl ir nepieciešams noteikt profesionālās kvalifikācijas prasības tām personām, kuras tieši vada autotransporta operācijas.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija uzskata, ka pirmajā lasījumā šis likumprojekts ir jāpieņem. Aicinu arī jūs to izdarīt.

Sēdes vadītājs. Debatēs neviens pieteicies nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret - nav, atturas - 2. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?

V.Lauskis. Mēs ierosinām priekšlikumus iesniegt divu nedēļu laikā, tas ir, līdz 22.februārim.

Sēdes vadītājs. 22.februāris. Deputāti piekrīt. Paldies.

Nākamais likumprojekts - “Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Valdis Lauskis.

V.Lauskis (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Tāpat komisijas uzdevumā es gribu iepazīstināt jūs arī ar otru likumprojektu, kas skar tos cilvēkus, kuri pēc sava profesionālā varējuma vai nu brauc uz Eiropas Savienības valstīm un tur strādā, vai arī cilvēki no Eiropas Savienības valstīm ierodas pie mums un piedāvā savu darbaspēku.

Saskaņojot reglamentējošās profesijas, - un tādas ir ārsti, arhitekti, zobārsti, medmāsas, advokāti -, ir konstatēts, ka katrā no šīm profesijām ir savs kritēriju klāsts, kas nosaka darbinieka profesionalitāti, bet diemžēl daudzās jomās tie arī atšķiras. Lai mūsu cilvēkiem, kuri brauc strādāt uz Eiropas Savienību, nebūtu problēmu, lai viņi būtu konkurētspējīgi, ir nepieciešams izveidot kopēju klasifikāciju šīm profesijām, un līdz ar to tiktu novērstas šīs pretrunas. No tāda viedokļa šis likumprojekts, protams, ir mums nepiecieams.

Otra daļa, kuru skar šis likumprojekts, attiecas uz tiem cilvēkiem, kuri ierodas Latvijas teritorijā un piedāvā savu varējumu. Ir skaidrs, ka līdz šim šo cilvēku klāsts Latvijas teritorijā, it sevišķi no Eiropas Savienības valstīm, nebija pietiekami liels. Līdz ar to īpašu problēmu nebija, bet, ja kāds arī ieradās, tad faktiski Latvijas teritorijā bija jānodarbojas ar šo cilvēku akadēmisko atzīšanu - tika izskatīti diplomi, un to veica attiecīgās ministrijas. Pašreiz ir pienācis laiks, kad jau jāsāk skatīties ne tikai uz šo akadēmisko atzīšanu, bet arī uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Līdz ar to likumprojekts paredz, ka varētu tikt izveidota vienota institūcija, kas izskatītu visas tās personas, kuras ieradīsies Latvijas teritorijā, un tad varētu noteikt viņu profesionālo varējumu.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija uzskata par nepieciešamu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un aicina to izdarīt arī jūs.

Sēdes vadītājs. Paldies. Debatēt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?

V.Lauskis. Tā kā šis likumprojekts pēc būtības ir pietiekami apjomīgs, mēs ierosinām priekšlikumus iesniegt viena mēneša laikā, tas ir, līdz 8.martam.

Sēdes vadītājs. Paldies. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Gundara Bojāra iesniegumu, kurā viņš informē, ka, balsojot par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” nodošanu komisijām, viņš ir kļūdījies un ka viņš ir vēlējies balsot “par”.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””. Otrais lasījums.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Aija Poča.

A.Poča (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” ir saņemti vairāki priekšlikumi.

Pirmais ir deputāta Gundara Bojāra priekšlikums - izslēgt 2.panta otrās daļas teikumā vārdu “arī”. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja viena iemesla dēļ. Šis ir “jumta” likums, un “jumta” likums nosaka, kāda ir vispārējā kārtība nodokļu un nodevu piemērošanai arī tajos gadījumos, ja kādu daļu no tiem regulē speciālais likums. Un tieši šā iemesla dēļ priekšlikums atbalstu neguva.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

A.Poča. Arī nākamais ir deputāta Gundara Bojāra priekšlikums, kas attiecas uz atbildību par nodokļu bāzes samazināšanu. Arī šajā jautājumā komisija priekšlikumu neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

A.Poča. Trešais ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par kārtību, kādā stājas spēkā sadaļa, kas attiecas uz nodevu par detektīvdarbības licences saņemšanu. Lūdzu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

A.Poča. Šobrīd visi priekšlikumi otrajā lasījumā ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 81, pret un atturas - nav. Otrajā lasījumā pieņemts.

Par priekšlikumiem, lūdzu!

A.Poča. Priekšlikumus lūdzu iesniegt līdz 13.februārim.

Sēdes vadītājs. 13.februāris. Paldies.

Izskatīsim likumprojektu “Par zemes īpašuma tiesību atjaunoanu Latviešu virsnieku apvienībai”. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Dzintars Rasnačs.

Dz.Rasnačs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti! Skatīsim dokumentu tikai Juridiskā biroja priekšlikumus, un tie ir četri.

1.priekšlikums - grozīt likuma nosaukumu, respektīvi, precizēt to. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

Dz.Rasnačs. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tiek precizēta īpašuma atrašanās adrese.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Rasnačs. 3.priekšlikums arī ir redakcionāli precizēts. Likumprojekta 2.panta otrais teikums tiek izteikts kā 3.pants.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

Dz.Rasnačs. Un visbeidzot ir 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī tajā ir redakcionāls precizējums. Komisija aicina atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

Dz.Rasnačs. Līdz ar to minētie priekšlikumi ir akceptēti.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Kāds ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš?

Dz.Rasnačs. 13.februāris.

Sēdes vadītājs. 13.februāris. Paldies.

Dz.Rasnačs. Paldies.

Sēdes vadītājs. Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām””. Otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Dokuments nr.2751 ir likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām””. Šajā likumprojektā, kura reģistrācijas numurs likumprojektu reģistrā ir 567, ir iekļauti arī divi citi likumprojekti “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām””, kas tika Saeimā iesniegti ar reģistrācijas numuriem 242 un 666.

Juridiskā komisija izskatīja deputātu priekšlikumus un lēma par tiem.

1. - deputāta Salkazanova priekšlikums - ir atbalstīts un iekļauts 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 3. - deputāta Salkazanova priekšlikums - atbalstīts un iekļauts 4. un 5.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 4. - Juridiskās komisijas priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 5. - Juridiskās komisijas priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 6. - Juridiskās komisijas priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 7. - deputāta Salkazanova priekšlikums - atbalstīts un iekļauts 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 9. - Juridiskās komisijas priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 10. - Juridiskās komisijas priekšlikums par zīmogiem - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 11. - Juridiskās komisijas priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. Atbalstīts ir arī 13. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 14.- Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 15. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. Atbalstīts ir Juridiskās komisijas iesniegtais 16.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Vai deputāts Ražuks vēlas debatēt par 16.priekšlikumu? Nevēlas.

Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 17. - Juridiskā biroja priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 18.priekšlikumā ir iekļauts minētais likumprojekts, kurš tika iesniegts atsevišķi un kura reģistrācijas numurs ir 666. Tas ir atbalstīts, iekļauts 17.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. Analoģiski ir 19.priekšlikums atbalstīts un iekļauts 17. priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 20. - Juridiskā biroja priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 21.- Juridiskās komisijas priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

L.Muciņš. 22. - Juridiskās komisijas priekšlikums - atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 23.priekšlikums tiek atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā šajā pašā likumā ar reģistra numuru 242.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

L.Muciņš. 24. - deputāta Cileviča redakcionālais priekšlikums - nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 25.priekšlikums. Juridiskā komisija precizējusi nodaļas nosaukumu. Arī šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. Aicinu pieņemt likumu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam?

L.Muciņš. Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu aicinu noteikt 13.februāri.

Sēdes vadītājs. 13.februāris. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis piecu deputātu jautājumu Ministru prezidentam Andrim Bērziņam sakarā ar viņa izteikumiem televīzijā par 20 miljoniem latu, kurus valsts budžetam maksājis deputātu balsojums par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” nodošanu komisijām”. Jautājumu nododam Ministru prezidentam.

Izskatīsim lēmuma projektu “Par Ingrīdas Ūdres atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāva”.

Lūdzu zvanu! Balsosim par šo lēmuma projektu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais lēmuma projekts - “Par deputāta Aināra Šlesera atsaukšanu no Mandātu un iesniegumu komisijas sastāva”.

Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Lēmuma projekts pieņemts.

Nākamais lēmuma projekts - “Par deputāta Māra Grīnblata ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā”. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm! Saeimas sekretāres biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Godātie deputāti! Nav reģistrējušies: Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Viola Lāzo, Jānis Ādamsons, Aija Barča, Inese Birzniece, Vanda Kezika, Ērika Zommere, Mārtiņš Emsiņš, Imants Stirāns, Vents Balodis. Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds paziņojumam Imantam Burvim.

I.Burvis (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Kuriem ir interese, gribu jums darīt zināmu, ka ir izveidota Saeimas deputātu atbalsta grupa Latvijas virzībai uz NATO. Ja kādam ir vēlme pievienoties, sanāksim Dzeltenajā zālē uzreiz pēc sēdes uz piecām minūtēm.

Sēdes vadītājs. Paldies. Sēde ir slēgta.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece-Solovjova, L.Andersone

SATURA RĀDĪTĀJS
7.Saeimas ziemas sesijas 5.sēde
2001.gada 8.februārī


Par darba kārtību
Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam A.Bērziņam “Par medicīnas māsu atalgojumu Latvijā”
Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam A.Bērziņam “Par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas jūras robežu”
Saeimas deputātu jautājums ekonomikas ministram A.Kalvītim “Par ekonomikas ministra palīga Edvīna Karnīša iespējamo interešu konfliktu”
Saeimas deputātu jautājums zemkopības ministram A.Slakterim “Par subsīdijām linu audzētājiem”
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pavaldībām”” (Nav pieņemts)(2732. un 2732-a dok., reģ “Par pašvaldībām””
Priekšlikums - dep. E.Baldzēns
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pavaldību īpauma objektu privatizāciju””(2741. un 2741-a dok., reģ “Par valsts
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””(2742. un 2742-a dok., reģ. nr.808)
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (Nav pieņemts)(2747. un 2747-a dok., reģ. nr.809)
Priekšlikums - dep. A.Barča
Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam O.Deņisovam”(2754. dok.)
Saeimas deputātu jautājums zemkopības ministram A.Slakterim sakarā ar akciju sabiedrības “Tukuma piens” pārstrādes uzņēmuma slēgšanu
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” (2.lasījums) (Steidzams)(2692. un 2692-b dok., reģ. nr.797)
Ziņo - dep. A.Poča
Debates - dep. L.Bojārs
Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Pašvaldību savienībai” (3.lasījums)(2749. dok., reģ. nr.525)
Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Likumprojekts “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (2.lasījums)(2280. un 2744. dok., reģ. nr.683)
Ziņo - dep. Dz.Kudums
Likumprojekts “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (1.lasījums)(2591. un 2745. dok., reģ. nr.755)
Ziņo - dep. V.Lauskis
Likumprojekts “Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu” (1.lasījums)(2592. un 2746. dok., reģ. nr.756)
Ziņo - dep. V.Lauskis
Paziņojums - dep. G.Bojārs
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (2.lasījums) (Pievienots likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, 2526.dok. reģ. nr.742)(2400. un 2748. dok., reģ. nr.720)
Ziņo - dep. A.Poča
Likumprojekts “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latviešu virsnieku apvienībai” (2.lasījums)(2328. un 2750. dok., reģ. nr.707)
Ziņo - dep. Dz.Rasnačs
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” (2.lasījums)(Iekļauti likumprojekti “Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 670. dok., reģ. nr.242. un 2229. dok., reģ. nr.666)(1970. un 2751. dok., reģ. nr.567)
Ziņo - dep. L.Muciņš
Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam A.Bērziņam sakarā ar viņa izteikumiem televīzijā par 20 miljoniem latu, kurus valsts budžetam maksājis balsojums par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” un “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” nodošanu komisijām
Lēmuma projekts “Par deputātes I.Ūdres atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāva”
Lēmuma projekts “Par deputāta A.Šlesera atsaukšanu no Mandātu un iesniegumu komisijas sastāva”
Lēmuma projekts “Par deputāta M.Grīnblata ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā”
Reģistrācijas rezultāti 
Nolasa - Saeimas sekretāres biedrs A.Bartaševičs
Paziņojums - dep. I.Burvis

Atbildes uz deputātu jautājumiem

pēc Latvijas Republikas 7.Saeimas

ziemas sesijas piektās sēdes

2001.gada 8.februārī

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs

Jānis Straume.

Sēdes vadītājs. Labvakar, godātie kolēģi! Pulkstenis ir 17.00. Ir pienācis laiks uzklausīt ministru atbildes uz deputātu jautājumiem.

Ministru prezidents Andris Bērziņš šodien pēcpusdienā rakstiski informēja Saeimas Prezidiju, ka sakarā ar Baltijas valstu premjeru tikšanos nevarēs piedalīties atbilžu sniegšanā uz deputātu jautājumiem. Tātad tās atbildes, kuras adresētas Andrim Bērziņam, tiks uzklausītas nākamajā ceturtdienā, 15.februārī, pulksten 17.00.

Līdzīga satura vēstule ir saņemta arī no ekonomikas ministra Aigara Kalvīša. Viņš lūdz pārcelt atbildes uz viņam uzdotajiem jautājumiem uz šā gada 15.februāri, jo šobrīd viņš atrodas komandējumā Zviedrijā un Somijā.

Deputāti Burvis, Bojārs, Zvejsalnieks, Čevers un Arnis Kalniņš bija iesnieguši Latvijas Republikas Ministru prezidentam Andrim Bērziņam jautājumu “Sakarā ar Eiropas Padomes ziņojumu par Latviju kā ekonomisko noziegumu tranzīta koridoru”.

Atbildi ir sniegusi Labuckas kundze, un es saprotu, ka jautātāji ir ar atbildi apmierināti.

Deputāti Ūdre, Stirāns, Leons Bojārs, Egils Baldzēns un Valdis Lauskis ir iesnieguši jautājumu (ar reģistrācijas numuru 98) Ministru prezidentam Andrim Bērziņam “Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” un “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” balsojumu izmaksām no valsts budžeta”. Šis jautājums ir formēts tā, ka tas neatbilst Kārtības ruļļa 119.panta prasībām, tādēļ šo jautājumu mēs izskatīt nevaram. Taču šodien sēdē deputāti jau iesniedza pareizi formētu šo jautājumu. Iesniedza to vēlreiz, atkārtoti.

Tā kā ministri nav ieradušies, šī sēde tiek pasludināta par slēgtu.

Paldies.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece-Solovjova, L.Andersone


SATURA RĀDĪTĀJS
Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem
pēc Latvijas Republikas 7.Saeimas ziemas sesijas
piektās sēdes
2001.gada 8.februārī

Ministru prezidenta A.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Sakarā ar Eiropas Padomes ziņojumu par Latviju kā ekonomisko noziegumu tranzīta koridoru” (rakstiska atbilde)”
Ministru prezidenta A.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu “Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” un “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” balsojumu izmaksām no valsts budžeta” (Jautājuma formulējums neatbilst Kārtības ruļļa 119.pantam)

Trešdien, 28.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Martin Vítek
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu tikšanās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Dauren Karipov
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
16:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sharon Rappaport-Palgi