Latvijas Republikas 7.Saeimas rudens sesijas desmitā sēde

2000.gada 9.novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume.

Satura rādītājs

Sēdes vadītājs. Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 9.novembra sēdi.

Darba kārtības pirmā sadaļa - Prezidija ziņojumi par saņemtajiem likumprojektiem. Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par 1907.gada 18.novembra Konvenciju par starptautisku strīdu mierīgu izšķiršanu” nodot Ārlietu komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam. Vai jūs vēlaties runāt “par” vai “pret”? Deputāts Miroslavs Mitrofanovs runās “pret”. Lūdzu!

 

M.Mitrofanovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs esam saņēmuši grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, tas ir dokuments, ar kuru noslēdzas ar valodas jomu saistīto likumu reforma. Mūsu frakcija - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija - neiebilst pret pašu principu. Ja likums ir pieņemts, ir jāparedz arī līdzekļi tā īstenošanai dzīvē. Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir viens no līdzekļiem, ar kuriem ir jānodrošina Valsts valodas likuma darbība. Taču mēs nevaram atbalstīt tādu Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu variantu, kādu šodien mums piedāvā Ministru kabinets. Likumprojekts ir sagatavots nekvalitatīvi, autori tīri mehāniski ir pārrakstījuši pantus no vecā likuma, un atšķirība ir galvenokārt tāda, ka ir izmainījies sodu apmērs. Sodi ir palielinājušies. Tā ir vienkāršota un sociāli netaisnīga pieeja, jo reālais dzīves līmenis valstī nav izmainījies uz labo pusi. Tomēr sodu lielums nav galvenais iemesls, kāpēc mēs šodien balsosim “pret”. Galvenais iemesls ir tas, ka Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi neatbilst modernajām tendencēm, kuras daļēji tika iestrādātas jaunajā Valsts valodas likumā. Atšķirībā no Valsts valodas likuma šodienas likumprojektā valsts sfēra nav atdalīta no privātās jomas. Nav minētas sabiedrības likumīgās intereses. Nav piemērots samērīguma princips starp valsts un privāto uzņēmumu interesēm. Ja tiks pieņemts šodien piedāvātais variants, tas nozīmēs, ka ir saglabāta represīvās pieejas dominance valodas regulēšanas jomā. Protams, ar primitīvām represijām var nodrošināt likuma izpildīšanu, bet es stipri šaubos, vai tā var panākt pozitīvas attieksmes veidošanu pret valsts valodas lietošanu dzīvē.

Es ierosinu atturēties no šodienas varianta pieņemšanas. Mūsu frakcija ir gatava piedalīties jauna varianta vai alternatīva varianta izstrādāšanā.

 

Sēdes vadītājs. Paldies. Viens ir runājis “pret”. Vai kāds vēlas runāt “par”? Neviens nevēlas. (Starpsauciens: “Nevajag! Piekrīt visi!”) Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - 15, atturas - 1. Likumprojekts nodots komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Leona Bojāra, Baldzēna, Labanovska, Salkazanova un Ādamsona iesniegto likumprojektu “Par nekustamā īpašuma nodošanu Krāslavas latviešu biedrībai” nodot Juridiskajai komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija.

Runāt “par” vēlas deputāts Leons Bojārs.

 

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Krāslava ir viena no skaistākajām Latvijas pilsētām ar senu un interesantu vēsturi. No 12.gadsimta līdz pat mūsu dienām šī apdzīvotā vieta - vēlāk jau pilsēta - ir bijusi savdabīgs Latgales kultūras centrs. No 1922.gada Krāslavā intensīvi darbojās latviešu biedrība. Tās īpašumā bija zeme un biedrības nams ar labu bibliotēku, un biedrības namā darbojās kori, deju un dramatiskie pulciņi. Tā kā pilsētā un tās apkaimē dzīvo dažādu tautību iedzīvotāji, latviešu biedrības namam bija īpaša nozīme. Latviešu biedrības namu diemžēl Latvijā nav daudz. Tāds ir Rīgā, Daugavpilī, Krāslavā, ir lībiešu kultūras nams Mazirbē. Zeme un celtne ir Krāslavas latviešu biedrības īpašums, kas ir atzīts arī arhīva izziņās un citos dokumentos. Tāpēc ir jāatbalsta šis likumprojekts un īpašums ir jāatdod Krāslavas latviešu biedrībai.

 

Sēdes vadītājs. Viens ir runājis “par”. Runāt “pret” neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Par nekustamā īpašuma nodošanu Krāslavas latviešu biedrībai” nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu! Par - 36, pret - 1, atturas - 45. Likumprojekts netiek nodots komisijām.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Lauksaimniecības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Izskatīsim deputāta Jāzepa Šņepsta iesniegumu - lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 9.novembrī. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par šā iesnieguma apstiprināšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Iesniegums akceptēts.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Aināra Šlesera lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvaļinājumu šā gada 9.novembrī. Ierosinu šo iesniegumu izskatīt tūlīt. Vai ir iebildumi? Nav iebildumu. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par lēmuma projektu: piešķirt bezalgas atvaļinājumu deputātam Aināram Šleseram šā gada 9.novembrī. Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Atvaļinājums piešķirts.

Izskatīsim likumprojektu “Dzīvesvietas deklarēšanas likums”. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Jānis Bunkšs.

 

J.Bunkšs (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi valdības sagatavoto likumprojektu “Dzīvesvietas deklarēšanas likums” un ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt šo likumprojektu un aicināt Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un tālāk strādāt pie likumprojekta pilnveidošanas un arī pie citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo likumprojektu.

Taču nevar nenorādīt uz to, ka no trijām Saeimas komisijām, kurām šis likumprojekts bija nodots papildu izskatīšanai, viena komisija - tā bija Budžeta un finansu (nodokļu) komisija - ir bijusi pret šā likumprojekta atbalstīšanu, un atbildīgā komisija tādēļ savā sēdē ļoti rūpīgi izskatīja tos iebildumus, kādi bija Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai, uzklausīja šā likumprojekta sakarā izskanējušās kritikās piezīmes. Galvenās bažas, kas ir saistītas ar šo likumprojektu, nav juridiska rakstura. Protams, arī no juridiskā viedokļa mēs varam vēlēties, lai šajā likumprojektā, kurš faktiski ir jauns likums un kurā ir jauni termini, būtu precīzākas definīcijas, varam izvērst atsevišķu terminu skaidrojumus, atsevišķu pantu detalizāciju, bet tie visi būtu jautājumi, kas tīri no juridiskā un arī no tehnikas viedokļa būtu tālāk labojami otrajā un trešajā lasījumā.

Pašas galvenās problēmas, kas ir saistītas ar šo likumprojektu - un šīs bažas pastāv arī atbildīgajai komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, - ir par reālo šā likumprojekta spēkā stāšanās laiku, par procedūru un to, vai šā likuma stāšanās spēkā neradīs kādas neprognozētas sekas. Galvenās problēmas tātad ir saistītas ar vienotās informācijas sistēmas, tajā skaitā ar pašvaldību vienotās informācijas sistēmas, darba uzsākšanu, un jāteic, ka šajā ziņā valdības un ministriju darbība savstarpēji nav koordinēta, jo Iekšlietu ministrijas pārstāvji ir pārliecināti par to, ka šī sistēma varētu sākt strādāt jau no nākamā gada sākuma vai, kā tas ir paredzēts šajā likumprojektā, varētu sākt savu darbību ne vēlāk kā nākamā gada 1.jūlijā, turpretī citu ministriju un pašvaldību, kuras būs atbildīgas par šā likumprojekta realizēšanu, sniegtā informācija rāda, ka šī tehniskā gatavība šobrīd diemžēl nav pietiekama. Un šis apstāklis var likumprojekta spēkā stāšanās laiku atvirzīt diezgan nenoteiktā nākotnē.

Nākamie problemātiskie jautājumi ir šie vājie punkti, kas saistīti ar likumprojekta ieviešanu. Šie ir jautājumi, kas vēl joprojām nav skaidri. Runa ir par to, kādā veidā šis likums atstās iespaidu uz nodokļu iekasēšanu - konkrēti uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu, tātad arī uz pašvaldību ienākumu  bāzi un uz iedzīvotāju ienākuma nodokli kā galveno pašvaldību ienākumu avotu. Ir pilnīgi skaidrs, ka šā likuma stāšanās spēkā šo bāzi var kardināli mainīt. Tas, kādas būs šīs izmaiņas, kādi varbūt papildu līdzekļi būtu no valdības puses vajadzīgi, lai nodrošinātu arī pašvaldību funkciju izpildi, pagaidām nav skaidrs.

Bažas rada arī tas, ka šobrīd pastāv atšķirības pašvaldībās tieši šīs sociālās nodrošināšanas politikas un arī sociālās palīdzības politikas jomā. Šīs bažas ir par to, ka šāda ļoti brīva iedzīvotāju migrācija var iedzīvotājos radīt vēlmi pārcelties uz turīgākajām pašvaldībām, kur šīs sociālās palīdzības programmas ir plašākas... tātad radīt cilvēkos vēlmi reģistrēt savu pastāvīgo dzīvesvietu tieši šajās vietās. 

Katrā ziņā komisija lēma par to, ka, gatavojot likumprojektu uz otro lasījumu, ir jānosaka pietiekami ilgs priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Komisija šobrīd ir diezgan nopietni aizņemta ar valsts pārvaldes likumprojektu paketi, kas jāsagatavo līdz gada beigām, tāpēc tā tīri fiziski diezin vai varēs strādāt pie šā likumprojekta. Līdz ar to mēs ierosināsim likumprojektam noteikt otrā lasījuma sagatavošanas termiņu līdz nākamā gada 15.janvārim. Arī komisijai ir pilnīgi skaidrs, ka šā likumprojekta stāšanās spēkā zināmā mērā ir saistāma ar valsts budžeta iespējām, tāpēc, runājot par termiņiem, tie, pēc mūsu skatījuma, diezin vai varētu būt īsāki par 2001.gada beigām, un par šiem termiņiem, ņemot vērā vispārējo likumprojekta gatavību, mums diezgan nopietni nāksies diskutēt arī likumprojekta tālākās gatavošanas laikā.

Nobeigumā es gribētu teikt, ka likumprojekts atbilst Satversmes noteikumam, kur paredzēts, ka Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības brīvi izvēlēties savu dzīvesvietu, un šis konstitucionālais jautājums mums ir tālāk jāizvērš arī šajā likumā. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

 

Sēdes vadītājs. Paldies. Atklājam debates. Aija Poča.

 

A.Poča (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie deputāti! Kā jau kolēģis Bunkšs minēja, Budžeta un finansu (nodokļu) komisija šobrīd konceptuāli šo likumprojektu neatbalstīja, un es tūlīt arī nosaukšu tos galvenos iemeslus, kuri mūsos izraisīja šaubas par šā likumprojekta gatavību un iespēju tik īsā laika periodā to ieviest.

Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka atbilstoši mūsu Iedzīvotāju reģistra koncepcijai ir noteiktas tās institūcijas, kuras ir atbildīgas par reģistros uzkrātās informācijas precizitāti un atbilstību reālajai dzīvei. Šobrīd līdz ar šā likuma stāšanas spēkā šī atbildība tiks uzlikta pašvaldībām, taču tajā pašā laikā mums visiem ir zināms, ka pašvaldību informatizācijas sistēmu attīstība patlaban ir tikai pašos sākumos. Šā gada investīcijas nav apgūtas pilnā apjomā, un tas nozīmē, ka tās tiks pārbīdītas uz nākamo gadu, turklāt nav īstas pārliecības, ka tās tiks apgūtas arī nākamā gada laikā. Vienlaicīgi šajā likumprojektā mēs neesam paredzējuši arī nekādu atbildības pakāpi tām institūcijām, kas nodrošina šīs informācijas uzkrāšanu. Informācijas ceļš un vienlaicīga divu datu bāzu izmantošana... Tā datu bāze, kurā informāciju deklarēs jeb iesniegs pats dzīvesvietas deklarētājs, būs aktuālāka par to datu bāzi, kura jau šobrīd tiek izmantota atbilstoši Iedzīvotāju reģistram.

Ļoti būtiski mūs uztrauc jautājums par to, kādā veidā notiks nodokļu iekasēšana, jo mēs zinām, ka jautājums, kas ir saistīts ar pašvaldību nodokļu ieņēmumiem, konkrēti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļu nosūtīšanu tai pašvaldībai, kurā šis pilsonis vai Latvijas iedzīvotājs dzīvos, šajā gadījumā varētu radīt zināmas problēmas. Manuprāt, šobrīd problēmas varētu būt, arī pašvaldībām prognozējot iespējamos pašvaldību ieņēmumus, un līdz ar to rodas jautājums par finansu izlīdzināšanu.

Konceptuāli atbalstot ideju, ka katram pilsonim ir brīvas tiesības izvēlēties savu dzīvesvietu, uzskatām, ka šis likumprojekts tomēr būtu vēl ļoti rūpīgi jāpārstrādā un jānosaka pietiekami reāls šo normu iedzīvināšanas termiņš.

Ņemot vērā to, ko teica Bunkša kungs, ka arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šobrīd piekrīt tam, ka šim likumprojektam  ir nepieciešami būtiski uzlabojumi un ka arī šis spēkā stāšanās brīdis tiks atlikts uz vēlāku laiku, es domāju, ka jau šobrīd arī deputāti balsojot atbalstīs šo likumprojektu. Taču es arī aicinu visus ļoti rūpīgi un uzmanīgi vēlreiz izvērtēt visas normas, jo, manuprāt, gan saistībā ar vēlēšanām, gan arī saistībā ar skolu nodrošināšanu un vēl dažādām citām dzīves sfērām, kur mums šobrīd ir ļoti būtisks šis faktors - jūsu dzīvesvieta, šeit ir nepieciešami precizējumi un uzlabojumi. Paldies.

 

Sēdes vadītājs. Paldies. Jānis Lagzdiņš.

 


J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Es gribētu jūs informēt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir ieguvusi informāciju faktiski no visām atbildīgajām institūcijām, no ministrijām un resoriem, un nevienas nozares vadītāji, ne arī Latvijas Pašvaldību savienība konceptuāli neiebilst pret šo likumprojektu, bet gan izsaka iebildumus pret to, kādos termiņos un kādā veidā tiks ieviesta šī dzīvesvietas deklarēšanas sistēma.

Kādi tad ir galvenie pašvaldību un iedzīvotāju iebildumi?

Pirmkārt, saskaņā ar šobrīd pastāvošo sistēmu cilvēks, kurš ir pierakstīts kādā teritorijā, ir tiesīgs saņemt no valsts vai pašvaldību iestādēm tieši šajā teritorijā visdažādākos publiskos pakalpojumus. Tātad, atceļot šo pieraksta sistēmu, loģisks ir jautājums: vai nebūs tā, ka, pirmkārt, valsts institūcijas vai pašvaldību institūcijas atsevišķos gadījumos varētu atteikties sniegt šos pakalpojumus, ja šis jaunais likums netiks sasaistīts ar attiecīgajiem sociālajiem likumiem?

Un otrkārt. Vai nebūs tā, kā to teica Bunkša kungs, ka valsts iedzīvotāji norādīs savu dzīvesvietu tajās teritorijās, kur ir augstāks šo sociālo pakalpojumu līmenis? Īpaši cieši saistīts šis jaunais likumprojekts ir ar mūsu  dzīvokļu likumdošanu. Šobrīd trešā daļa mūsu valsts iedzīvotāju, kuri īrē dzīvokļus, nav saistīta ar namīpašnieku, ar izīrētāju, jo nav rakstveida noslēgtu īres līgumu. Likumīgu dzīvošanu, godātie kolēģi, apliecina tikai un vienīgi pieraksts. Atceļot pieraksta sistēmu, zūd pats galvenais - un daudzos gadījumos arī vienīgais - pierādījums, ka persona likumīgi dzīvo kādā privātā vai arī pašvaldības vai valsts dzīvoklī. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka šo likumu mēs saistām ar Īres likumu, un es gribētu jūs informēt, ka, gatavojot trešajam lasījumam grozījumus likumā “Par dzīvojamo telpu īri”, komisija tur iestrādās normas, kas uzliks par pienākumu noteiktā termiņā pēc šo jauno grozījumu spēkā stāšanās noslēgt… obligāti visos gadījumos, kad nav rakstveidā noslēgti īres līgumi, veidot šīs attiecības starp namīpašnieku un īrnieku uz rakstveidā noslēgta īres līguma pamata. Acīmredzot  likums nestāsies spēkā nākamajā gadā un diez vai arī - tas ir mans personīgais viedoklis - tuvāko divu gadu laikā.

Katrā ziņā es aicinu jūs atbalstīt šodien pirmajā lasījumā šo projektu. Otrais lasījums, manuprāt, būs ne ātrāk kā nākamā gada vasarā.

 

Sēdes vadītājs. Boriss Cilevičs.

 

B.Cilevičs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es gribu pievērst jūsu uzmanību tam faktam, ka pats princips - dzīvesvietas reģistrācija - netiks mainīts līdz ar šā likuma pieņemšanu. Tiks mainīta procedūra. Tātad patiešām tiks nodrošinātas brīvas pārvietošanās iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā to paredz mūsu  Satversme un mūsu starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā. Grūtības, protams, pastāv, bet es negribētu pārspīlēt šīs grūtības. Šie jautājumi ir risināmi. Man ir tāda pieredze. Strādājot par Rīgas Domes deputātu, es biju  Dzīvesvietas reģistrācijas komisijas loceklis, un es jutos patiešām neērti, kad  komisija lēma, vai atļaut cilvēkam dzīvot tur, kur viņš vēlas. Šī prakse, protams, ir jābeidz. Jā, tā absolūti neatbilst, kā saka, mūsdienu civilizēto valstu praksei.

Taču, godīgi sakot, es baidos no tā, ka šā likuma pieņemšana tiks novilcināta un nekādi konkrēti minēto problēmu risinājumi netiks izstrādāti. Tas lielā mērā ir atkarīgs gan no mums, gan no valdības.  Tā ka es aicinu jūs nobalsot par šo likumprojektu. Nevajag pārāk baidīties no tām problēmām, kas mūsdienu demokrātiskajās valstīs tomēr sen jau ir atrisinātas. Tātad arī mēs tās  spējam atrisināt.

 

Sēdes vadītājs. Dzintars Kudums.

 


Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Augsti godātie deputāti! Es pilnīgi piekrītu  Lagzdiņa kunga un Počas kundzes teiktajam par tām problēmām, kuras viņi izvirzīja, bet ir vēl viena problēma. Tā ir mobilizācijas problēma. Mums būs Mobilizācijas likums. Tātad līdz ar to tas ļoti nopietni skars daudzus iesaucamos. Ļoti nopietni jāņem vērā šis aspekts. Teiksim, jautājums par jauniesaucamajiem mūsu obligātajā militārajā dienestā. Kur viņi atradīsies un kā… Tātad datu bāzēm un visām šīm lietām ir jābūt ļoti nopietni sakārtotām. Arī mūsu komisija ļoti nopietni sekos šai lietai, un es lūgtu Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisiju konsultēties arī ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem, veidojot šo likumu. Taču principā šī dzīvesvietas deklarēšana būtu  nepieciešama, tas ir pilnīgi skaidrs.

 

Sēdes vadītājs. Jānis Ādamsons.

 

J.Ādamsons (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Neapšaubāmi, šis likumprojekts ir nepieciešams, un tas pēc savas būtības ir progresīvs. Taču es absolūti pievienojos visiem tiem, kuri pirms tam jau runāja un kritizēja šo likumprojektu. Ir vesela virkne nepilnību, kuras diemžēl šajā likumprojektā ir iestrādātas gan saistībā ar mobilizāciju, gan saistībā ar nodokļiem, gan saistībā ar pašvaldībām, gan diemžēl saistībā arī ar noziedzniekiem. Ir vesela virkne jautājumu, uz kuriem nav atbildes šajā likumprojektā. Mēs varam uzskatīt, ka pusgada laikā mēs šo likumprojektu izstrādāsim, uzlabosim un galu galā pieņemsim to normālā veidā. Kas mani neapmierina? Tas faktiski ir tas, par ko es jau runāju iepriekšējā sēdē, - ka likumprojekta autori - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kura  ir ilgi strādājusi pie šā likumprojekta, - nebija spējīgi komisijā atbildēt ne uz vienu būtisku jautājumu. To skaitā bija arī it kā elementārs jautājums - kā tiks reģistrēta dzīvesvieta ārvalstniekiem, ārzemniekiem, kuri iebrauc mūsu valstī? Jautājumi rodas gan par pagaidu dzīvesvietas reģistrāciju, gan arī par to, kādā veidā tiks reģistrēti un uzskaitīti cilvēki, kuri tiek atbrīvoti no cietumiem. Mani neapmierina tas, ka nekompetenti cilvēki nāk uz komisijām un aizstāv likumprojektu, par kuru  viņiem nav ne mazākās saprašanas.

Es aicinātu pārdomāt. Acīmredzot mēs šodien to pieņemsim pirmajā lasījumā, bet, tā kā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija, es šaubos, vai mums pietiktu ar pusgadu vai pat gadu, lai pilnveidotu šo likumprojektu, un aicinu Lagzdiņa kungu noteikt pietiekami ilgu laiku priekšlikumu iesniegšanai.

 

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - Jānis Bunkšs.

 

J.Bunkšs. Cienījamā Saeima! Tā kā visi runātāji konceptuāli atbalstīja šā  likumprojekta nepieciešamību, aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.

 

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Dzīvesvietas deklarēšanas likums” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - nav, atturas - 16. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

 

J.Bunkšs. Komisija iesaka uz otro lasījumu priekšlikumus iesniegt līdz 2001.gada 15.janvārim.

 

Sēdes vadītājs. 2001.gada 15.janvāris. Deputāti piekrīt. Paldies.

Pirms izskatām nākamo likumprojektu, daru zināmu, ka deputāte Aija Poča lūdz informēt Saeimu un ņemt vērā, ka, balsojot par likumprojektu “Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, viņa kļūdījās un nobalsoja “atturos”, kaut gan vēlējās balsot “par”.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Valsts robežas likumā”. Pirmais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

 

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais Prezidij, godātie deputāti! Aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja šo likumprojektu savā kārtējā šā gada 1.novembra komisijas sēdē un pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt šo likumprojektu un virzīt to izskatīšanai pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts, ko izstrādājusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, paredz izdarīt grozījumus Latvijas Republikas Valsts robežas likumā, papildinot tā 11.pantu ar piekto daļu. Ar šo grozījumu Ministru kabinetam tiek dots pilnvarojums izstrādāt noteikumus, kas noteiktu robežkontroles veikšanai nepieciešamās iekārtas un tehnisko aprīkojumu.

Otrkārt, šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu nacionālo un Eiropas Savienības likumdošanu, kā to prasa vairāki starptautiskie noteikumi. Līdz ar to tiek ievērotas Eiropas Savienības prasības attiecībā uz robežas šķērsošanas vietu iekārtojumu un tehnisko aprīkojumu. Manuprāt, ir ļoti labi, ka šāds projekts ir tapis un ka Ministru kabinets beidzot sekos līdzi šīm lietām.

Mūsu komisijas izbraukuma sēdē šā gada 4.septembrī mēs uz robežas tieši redzējām, cik slikti tiek kārtotas šīs lietas, piemēram, kaut vai tas pats nelaimīgais gadījums ar šīm kamerām, kuras jau ir apspēlētas presē. Un arī mūsu komisijā mēs esam runājuši par šīm videonovērošanas kamerām, to standartizāciju. Būvēšanā tika izlietota liela nauda. Liela nauda, pie tam  Eiropas nauda un atbilstoši Eiropas cenām, bet uzbūvētā iekārta, kas ir nepieciešama, diemžēl, varētu teikt, šobrīd neatbilst elektronikas standartiem… tā drīzāk ir akmens laikmeta… teiksim, tāds līmenis ir šīm iekārtām. Tagad, redziet, pārbūvē šo sistēmu. Tur atkal vajadzēs naudu, to labošanai būs vajadzīga nauda.

Manuprāt, šis projekts ir ļoti labs, un es lūgtu Saeimu to atbalstīt. Un arī Ministru kabinets, veidojot šos noteikumus, ļoti nopietni šai lietai pieies.

 

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim  par likumprojekta “Grozījums Latvijas Republikas Valsts robežas likumā” pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret  un atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu!

 

            Dz.Kudums.15.novembris.

 

            Sēdes vadītājs. 15. novembris. Iebildumu nav. Paldies.

            Nākamais likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Kārlis Leiškalns.

 

            K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

            Priekšsēža kungs! Dāmas un kungi! Kolēģi un draugi! Strādāsim ar dokumentu nr.2358 - likumprojektu “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”, kuru sagatavojis un iesniedzis Ministru kabinets. Parlaments to nodeva Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ātrā laikā ir sagatavojusi šo likumprojektu pirmajam lasījumam. Neskatoties uz to, ko saka Lukstiņa kungs šīsdienas “Dienā”, ka sastrēgumi Rīgā rodas tikai tāpēc, ka darba dokumenti, kurus iesniegusi valdība, iestrēguši parlamentā, man jums jāsaka, ka valdība savos priekšlikumos nekādā veidā nav atrunājusi to, ko mēs saucam par autovadītāju sodīšanu neklātienē. To gan attiecīgi ir izdarījusi Muciņa kunga vadītā komisija, mēs to nodevām Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai  pagājušās nedēļas sēdē, un nākotnē tas tiks apvienots.

            Tāpat Lukstiņa kunga un atbildīgās ministrijas uzmanību es gribu vērst uz to, ka eksistē vesela virkne normatīvi risināmu problēmu, lai šie sastrēgumi Rīgā varbūt neveidotos vispār. Tas gan laikam ir bezcerīgi, vismaz tik ilgi, kamēr nav uzcelts trešais… ceturtais tilts pāri Daugavai vai tunelis, kā nu Rīgas Dome to nolems. Es gribētu aicināt Ministru kabinetu un arī Ceļu satiksmes drošības departamentu iesniegt šajā likumprojektā uz otro lasījumu normas, kas risinātu, teiksim, problēmas par pagriezieniem, teiksim, par brīvu labo pagriezienu, kā tas ir kaimiņos - Lietuvā. Tur daudz stingrāk soda autovadītājus arī par atrašanos krustojumā pēc dzeltenā signāla nodzišanas un tamlīdzīgi. Līdz ar to Lukstiņa kungam būs daudz jautājumu, ko risināt, un atsauces uz to, ka kāds dokuments būtu iestrēdzis Saeimā, šeit ir nevietā. Ja jūs atceraties, mēs līdzīgu likumprojektu izskatījām arī šāgada vasarā, pie tam divkārt to izskatījām, jo steidzamības dēļ deputāti bija iestrādājuši normu, kas reglamentēja šobrīd varbūt vēl neizpildāmu pilnvarojumu saņemšanu uzņēmumu automašīnām. To mēs izlabojām, bet tagad atkal šajos labojumos Ministru kabinets neko nav teicis par sodīšanu neklātienē.

Šajā likumā ir arī papildinājums 1.pantam. Valdības iesniegumos vairāk tiek runāts par pirmstermiņa veselības pārbaudēm autovadītājiem un varas tiesībām aizturēt. Tas ir 30.pantā… nē, tas ir pie labojumiem 29.pantā par varas tiesībām - par transportlīdzekļa vadītāja apliecības aizturēšanu uz laiku.

Tie tad ir tie risinājumi, kurus šobrīd piedāvā valdība, un es domāju, ka parlaments likumprojekta labojumus izvērsīs plašāk un atrisinās daudzas problēmas, kas šobrīd kavē normālu pārvietošanos pa Latviju, it sevišķi pa Rīgas ceļiem. Tā ka aicinu  atbalstīt pirmajā lasījumā minēto likumprojektu.

 

            Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim  par likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret - nav, atturas - 1. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts. Kāds būtu priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam?

 

            K.Leiškalns. Dārgie kolēģi! Lūdzu iesniegt priekšlikumus likumprojektam līdz šā gada 19.novembrim.

 

            Sēdes vadītājs. 19.novembris. Paldies.

            Nākamais likumprojekts “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)””.  Pirmais lasījums.

            Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Aija Poča.

 

            A.Poča (frakcija “Latvijas ceļš”).

            Cienījamie kolēģi! Likumprojektu “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” ir iesniegusi valdība. Šeit ir ierosināts samazināt ievedmuitu diviem zivju veidiem - saldētām reņģēm un saldētām mencām. Ir  ierosināts samazināt vispārējo likmi no 20% uz nulles likmi un vislielākās labvēlības režīma likmi - no 15%  uz nulles likmi. Ar ko tas ir saistīts?

            Šobrīd mūsu zivju pārstrādātājiem sezonas laikā un arī sakarā ar to, ka ir noteiktas dažādas nozvejas kvotas, bieži pietrūkst izejvielu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un ritmisku uzņēmuma darbu. Šis jautājums ir saskaņots ar zivju pārstrādātājiem. Nav bijuši nekādi iebildumi. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija šo jautājumu izskatīja un atzina, ka tas ir ļoti būtisks un svarīgs, un atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ierosināja noteikt šim likumprojektam arī steidzamību.

 

            Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli tarifiem”” atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret - 1, neviens neatturas. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

 

            A.Poča. Lūdzu nobalsot par likumprojektu arī pirmajā lasījumā. Un es pēc tam, priekšsēdētāja kungs, gribētu runāt arī par otrā lasījuma iespējamu veikšanu šodien.

 

            Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret  un atturas nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

 

            A.Poča. Lūdzu deputātus tūlīt atbalstīt šā likumprojekta izskatīšanu otrajā lasījumā! Likumprojekts ir ārkārtīgi skaidrs, tajā nav iespējami nekādi  papildpriekšlikumi, un tas ir ļoti būtisks mūsu zivju pārstrādātājiem.

 

            Sēdes vadītājs. Deputāti iebildumus neceļ. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumprojektā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret un atturas nav. Likums pieņemts.

            Nākamais likumprojekts “Atkritumu apsaimniekošanas likums”. Otrais lasījums.

            Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
vārdā - deputāts Arnis Razminovičs.

 

            A.Razminovičs (Tautas partijas frakcija).

            Labdien, kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.2424. Iesniegti ir 100 priekšlikumi. Tie ir galvenokārt Juridiskā biroja priekšlikumi. Sākam!

            1. ir Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums, kas daļēji ir atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

            A.Razminovičs. 2. - deputāta Arņa Razminoviča priekšlikums - arī daļēji ir atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

            A.Razminovičs. 3. - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jirgena kunga priekšlikums - ir atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

            A.Razminovičs.  Deputāta Modra Lujāna priekšlikums nr.4. nav atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

 

            A.Razminovičs. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

 

            A.Razminovičs. 6. un 7. … Nē, 6. - deputāta Lujāna priekšlikums - nav atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

 

            A.Razminovičs. 7. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums - nav atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Nav iebildumu... (Starpsauciens: “Balsot!”) Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par 7. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 41, atturas - 26. Priekšlikums noraidīts. Tālāk, lūdzu!

 

            A.Razminovičs. 8. - deputāta Razminoviča priekšlikums - ir atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

            A.Razminovičs. 9. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums - daļēji atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

            A.Razminovičs. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums - atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

            A.Razminovičs. 11. - deputāta Razminoviča priekšlikums - ir atbalstīts, to redakcionāli precizējot.

 

            Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

            A.Razminovičs. 12. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums - ir daļēji atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

            A.Razminovičs. 13. - atbildīgās komisijas priekšlikums - ir atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

            A.Razminovičs. 14. - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra E.Zalāna priekšlikums - nav atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

 

            A.Razminovičs. 15. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums - nav atbalstīts. Savukārt ir atbalstīts 16. - atbildīgās komisijas priekšlikums.

 

            Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 15. un 16.priekšlikumu.

 

            A.Razminovičs. 17. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums  - ir daļēji atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

            A.Razminovičs. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts, to  redakcionāli precizējot.

 

            Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

            A.Razminovičs. 19. - deputāta Razminoviča priekšlikums - ir daļēji atbalstīts, un to ir izdarījusi atbildīgā komisija savā 20.priekšlikumā, kas ir atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

            A.Razminovičs. 21. - deputāta Razminoviča priekšlikums - atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

            A.Razminovičs. 22. - atbildīgās komisijas priekšlikums - arī ir atbalstīts.

 

            Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. 23. un 24. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikumi. Nav atbalstīti.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

 

A.Razminovičs. Savukārt 25. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums - ir guvis atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

A.Razminovičs. 26. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un  redakcionāli precizēts.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. 27. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

 

A.Razminovičs. 28. - deputāta Lujāna priekšlikums, kas ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

 

A.Razminovičs. 29. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums. Nav atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. 30. - atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir guvis, protams, komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.

 

A.Razminovičs. 31. - atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. 32. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Savukārt deputāta Lujāna iesniegtais 33.priekšlikums netiek atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

 

A.Razminovičs. Netiek atbalstīts arī deputāta Lujāna iesniegtais 34.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Savukārt deputāta Razminoviča iesniegtais 35.priekšlikums ir guvis atbalstu, un komisijā tas vēl ir redakcionāli precizēts.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. 36. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un jau iestrādāts 7.pantā.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. 37. - atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. 38. - deputāta Razminoviča priekšlikums, kas ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. 39. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. 40. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 40., 41. un 42.priekšlikumu.

 

A.Razminovičs. Paldies.

43. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Līdzīgi arī 44. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir guvis atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Savukārt deputāta Razminoviča 45.priekšlikums nav atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

 

A.Razminovičs. Tajā pašā laikā guvis atbalstu 46. un 47. - deputāta Razminoviča priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

A.Razminovičs. 48.priekšlikums, kas saņemts no deputāta Razminoviča,  nav guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

 

A.Razminovičs. 49. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums - ir daļēji atbalstīts un ietverts atbildīgās komisijas redakcijā.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. 50. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.

 

A.Razminovičs. 51. - deputāta Razminoviča priekšlikums - ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. 52. - deputāta Razminoviča priekšlikums - ir daļēji atbalstīts 53. - atbildīgās komisijas redakcijā.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

A.Razminovičs. 54. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Līdzīgi ir atbalstīts arī deputāta Razminoviča 55.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

 

A.Razminovičs. 56. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas  frakcijas priekšlikums - ir daļēji atbalstīts un ietverts atbildīgās komisijas atbalstītajā redakcijā.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

A.Razminovičs. 57. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts un iestrādāts atbildīgās komisijas redakcijā.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas  frakcijas 58.priekšlikums nav atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

 

A.Razminovičs. Savukārt deputāta Razminoviča 59. un 60.priekšlikums  ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šos priekšlikumus.

 

A.Razminovičs. 61. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums - nav atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

 

A.Razminovičs. Līdzīgi nav atbalstīts arī 62. - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcijas priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Turpretī ir atbalstīts Juridiskā biroja 63.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Tāpat ir atbalstīts Juridiskā biroja 64.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Un, protams, atbildīgā komisija ir atbalstījusi pati savu 65.priekšlikumu.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Deputāta Razminoviča 66. un 67.priekšlikums komisijā ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

 

A.Razminovičs. Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas  frakcijas 68.priekšlikums ir daļēji atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Savukārt deputāta Razminoviča 69.priekšlikums ir guvis atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.

 

A.Razminovičs. Līdzīgi viņš ir guvis atbalstu arī savam 70.priekšlikumam.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Savukārt sociāldemokrātu 71.priekšlikums nav atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Līdzīgi nav atbalstīts arī sociāldemokrātu 72.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Arī nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Savukārt deputāta Razminoviča 73. un 74.priekšlikums  ir guvis atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šos priekšlikumus.

 

A.Razminovičs. Daļēji ir atbalstīts Juridiskā biroja 75.priekšlikums, un atbildīgā komisija to ir iestrādājusi 76.priekšlikumā, ko, protams, pati ir atbalstījusi.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

A.Razminovičs. Deputāta Razminoviča 77.priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

 

A.Razminovičs. Savukārt deputāta Razminoviča 78.priekšlikums ir daļēji atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 78. un 79.priekšlikumu.

 

A.Razminovičs. Paldies.

Deputāta Lujāna 80.priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.

 

A.Razminovičs. Līdzīgi arī deputāta Razminoviča 81.priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

A.Razminovičs. Arī 82.priekšlikums, kuru iesniedzis deputāts Razminovičs, ir guvis komisijas atbalstu. Komisija ir redakcionāli precizējusi to.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Deputāta Lujāna iesniegtais 83.priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Juridiskā biroja iesniegtais  84.priekšlikums ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Deputāta Razminoviča iesniegtais  85.priekšlikums ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Ir atbalstīts arī iesniegtais deputāta Razminoviča 86.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Ir atbalstīts arī 87., 88. un 89.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs.  Deputāti piekrīt.

 

A.Razminovičs. Deputāta Lujāna iesniegtais  90.priekšlikums ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Ir guvis atbalstu deputāta Razminoviča iesniegtais 91., 92. un 93.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Ir atbalstīts arī deputāta Razminoviča iesniegtais 94.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Ir ticis atbalstīts arī deputāta Lujāna iesniegtais 95.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Parlamentārais sekretārs Jirgena kungs ir guvis atbalstu 96.priekšlikumā.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Arī deputāta Razminoviča iesniegtais 97.priekšlikums ir guvis atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Savukārt nav guvis komisijas atbalstu deputāta Lujāna iesniegtais 98.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijai.

 

A.Razminovičs. Deputāta Razminoviča iesniegtais 99.priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Komisijā ir atbalstīts arī parlamentārā sekretāra Jirgena kunga un deputāta Razminoviča iesniegtais 100.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Komisijā ir atbalstīts deputāta Razminoviča iesniegtais 100., 102. un 103.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 101., 102. un 103.priekšlikumu.

 

A.Razminovičs. Ir atbalstīts deputāta Lujāna iesniegtais 104.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Ir guvis komisijas atbalstu arī Juridiskā biroja iesniegtais 105. un 106.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

A.Razminovičs. Deputāta Razminoviča iesniegtais 107.priekšlikums ir atbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

 

A.Razminovičs. Savukārt Ekonomikas ministrijas parlamentārā  sekretāra Zalāna kunga iesniegtais 108. un 109.priekšlikums nav guvis atbalstu. Tāpat arī 110.priekšlikums.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgajai komisijai.

 

A.Razminovičs. Deputāta Razminoviča iesniegtais 111.priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

 

A.Razminovičs. Paldies. Lūdzu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.

 

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Atkritumu apsaimniekošanas likums” pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Kāds būs priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam?

 

A.Razminovičs. 15.novembris.

 

Sēdes vadītājs. 15.novembris. Paldies.

Izskatīsim likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””. Otrais lasījums.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāte Ingrīda Ūdre.

 

I.Ūdre (Jaunās partijas frakcija).

Priekšsēdētāj! Kolēģi! Izskatīsim likumprojektu  “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””. Tas ir dokuments nr.2151.

1. - finansu ministra Gundara Bērziņa priekšlikums, kas ir iestrādāts 2. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā - un ir precizēts, un tādēļ lūdzu deputātus atbalstīt nevis 1.priekšlikumu, bet 2. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 1. un 2.priekšlikumu.

 

I.Ūdre. 3. - kultūras ministres Karinas Pētersones priekšlikums par valsts nodevām. Ir precizēta šāda norma: “par filmu producētāju (ražotāju) un izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu un filmu reģistrāciju”. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.

 

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

 

I.Ūdre. 4. - finansu ministra Gundara Bērziņa priekšlikums, kur ir precizēti nodokļu maksātāju pienākumi. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu un lūdz arī deputātus atbalstīt to.

 

Sēdes vadītājs.  Nav iebildumu.

 

I.Ūdre. 5. - finansu ministra Gundara Bērziņa priekšlikums, kas nosaka noteiktu laiku, kurā nodokļu maksātājiem ir jāreģistrējas. Šis priekšlikums ir iestrādāts 6. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā, tādēļ lūdzu atbalstīt 6., nevis 5.priekšlikumu.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 5. un 6.priekšlikumu.

 

I.Ūdre. 7. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas, protams, ir atbalstīts komisijā.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

 

I.Ūdre. 8. - finansu ministra Gundara Bērziņa priekšlikums. Par šo priekšlikumu bija ilga diskusija Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā, jo šis priekšlikums ir par to, lai publiski būtu pieejams pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrs. Visus tos, kas pašreiz klausās likuma pieņemšanas procedūru, es gribētu brīdināt: Valsts ieņēmumu dienests nebūs nekādā mērā  atbildīgs par šā reģistra pareizību, tādēļ pat tad, ja šis reģistrs būs pieejams, noteikti vajadzēs vēlreiz pārbaudīt, vai tiešām reģistrā minētās personas ir pievienotās vērtības  nodokļa maksātāji. Taču komisija šo priekšlikumu atbalstīja.

 

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

 

I.Ūdre. 9. - finansu ministra Gundara Bērziņa priekšlikums, ko komisija neatbalstīja, jo faktiski jau esošā norma ir pietiekami vispārēja un izsmeļoša un sīkāks uzskaitījums radītu liekas problēmas. Tādēļ komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.

 

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

 

I.Ūdre. Visi priekšlikumi ir izsmelti, tādēļ lūdzu deputātus atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.

 

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret - 1, atturas - 12. Otrajā lasījumā likumprojekts ir pieņemts.

Kāds būs priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam?

 

I.Ūdre. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš  ir 16.novembris.

 

Sēdes vadītājs. 16.novembris. Iebildumu nav.

Izskatīsim likumprojektu “Par Eiropas Pagaidu līgumu par sociālo drošību, izņemot shēmas, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem, un tā protokolu”. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Guntars Krasts.

 

G.Krasts (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Labrīt, godātie kolēģi! Šo Pagaidu līgumu varētu komentēt tā, ka šis līgums to ratificējušo valstu pilsoņiem nodrošina tiesības uz sociālās drošības pabalstiem šo valstu teritorijā, un tādu šobrīd ir septiņpadsmit. Varu piezīmēt to, ka pašreiz Latvija ir ratificējusi... ir noslēgusi sociālās drošības līgumus tikai ar trijām valstīm un ka šī pagaidu vienošanās paver šajā sociālās drošības jomā ievērojami lielākas iespējas. Aicinu balsot par šo likumprojektu, kuru Ārlietu komisija ir atbalstījusi.

 

Sēdes vadītājs. Debatēt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret - nav, atturas - 1. Pirmajā lasījumā likumprojekts ir pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

 

G.Krasts. 16.novembris.

 

Sēdes vadītājs. 16.novembris. Paldies.

Nākamais likumprojekts “Par Eiropas Pagaidu līgumu par sociālās drošības shēmām, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem, un tā protokolu”. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Guntars Krasts.

 

G.Krasts (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Viss tas pats, kas ir iepriekšējā likumprojektā, taču šis likumprojekts attiecas uz sociālās apdrošināšanas pensijām un uz tām pašām septiņpadsmit valstīm. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu! Ārlietu komisija ir atbalstījusi.

 

Sēdes vadītājs. Debatēt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam!

 

G.Krasts. 16.novembris.

 

Sēdes vadītājs. 16.novembris. Paldies.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm! Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Edvīnam Inkēnam.

 

E.Inkēns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi no Eiropas lietu komisijas! Pulksten 11.00 Sarkanajā zālē mums notiks komisijas sēde.

 

Sēdes vadītājs. ...Romualdam Ražukam.

 

R.Ražuks (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godājamie kolēģi! Man ir divi paziņojumi. Pirmais - Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijai tagad notiks sēde nolūkā apspriest galīgos dokumentus. Un otrais - tūdaļ notiks arī Sociālo un darba lietu komisijas sēde. Baltijas Asamblejas dalībnieki pulcējas Ārlietu komisijas telpās, bet Sociālo un darba lietu komisija - savās telpās.

 

Sēdes vadītājs. ...Linardam Muciņam.

 

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Pulksten 11.00 Juridiskajā komisijā notiks Komerclikuma sagatavošanas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes vadītājs. ...Pēterim Salkazanovam.

 

P.Salkazanovs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Pulksten 11.00 notiks Valsts pārvaldes reformu apakškomisijas sēde.

 

Sēdes vadītājs. Saeimas sekretāres biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Godātie kolēģi! Nav reģistrējušies: Jānis Čevers, Jānis Lāčplēsis, Kārlis Leiškalns, Antons Seiksts, Jāzeps Šņepsts, Ainārs Šlesers, Juris Sinka, Juris Galerijs Vidiņš.

 

Sēdes vadītājs. Paldies. Sēde ir slēgta.

 

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, L.Andersone

SATURA RĀDĪTĀJS

7.Saeimas rudens sesijas 10.sēde

2000.gada 9.novembrī

 

Par likumprojektu “Par 1907.gada  18.oktobra Konvenciju

par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu”

            (2412. un 2412-a dok.)    - 1.lpp.

 

 

Par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo

pārkāpumu kodeksā”

            (2416. un 2416-a dok.)    - 1.lpp.

 

Prieklikums            - dep. M.Mitrofanovs            - 1.lpp.

 

 

Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma nodošanu

Krāslavas Latviešu biedrībai” (Noraidīts)

            (2418. un 2418-a dok.)    - 2.lpp.

 

Priekšlikums            - dep. L.Bojārs            - 3.lpp.

 

 

Par likumprojektu “Grozījumi Lauksaimniecības likumā”

            (2423. un 2423-a dok.)    - 3.lpp.

 

 

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma

piešķiršanu deputātam J.Šņepstam”

            (2429. dok.)                - 3.lpp.

 

 

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma

piešķiršanu deputātam A.Šleseram”            - 4.lpp.

 

 

Likumprojekts “Dzīvesvietas deklarēšanas likums”

(1.lasījums)

            (2283. un 2417. dok.)            - 4.lpp.

 

Ziņo                 - dep. J.Bunkšs            - 4.lpp.

 

Debates                        - dep. A.Poča - 6.lpp.

                        - dep. J.Lagzdiņš            - 8.lpp.

                        - dep. B.Cilevičs            - 9.lpp.

                        - dep. Dz.Kudums            - 10.lpp.

                        - dep. J.Ādamsons            - 10.lpp.

 

Deputātes A.Počas paziņojums par balsojumu            - 11.lpp.

 

 

 

Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas valsts

robežas likumā” (1.lasījums)

            (2356. un 2419. dok.)            - 12.lpp.

 

Ziņo                 - dep. Dz.Kudums            - 12.lpp.

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

(1.lasījums)

            (2358. un 2421. dok.)            - 13.lpp.

 

Ziņo                 - dep. K.Leiškalns            - 13.lpp.

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par muitas

nodokli (tarifiem)”” (1.lasījums) (Steidzams)

            (2377. un 2422. dok.)            - 15.lpp.

 

Ziņo                 - dep. A.Poča - 15.lpp.

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par muitas

nodokli (tarifiem)”” (2.lasījums)

            (2377. un 2422. dok.)            - 16.lpp.

 

Ziņo                 - dep. A.Poča - 16.lpp.

 

 

Likumprojekts “Atkritumu apsaimniekoanas likums”

(2.lasījums)

            (2149. un 2424. dok.)            - 16.lpp.

 

Ziņo                 - dep. A.Razminovičs            - 16.lpp.

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un

nodevām”” (2.lasījums)

            (2151. un 2425. dok.)            - 32.lpp.

 

Ziņo                 - dep. I.Ūdre  - 32.lpp.

 

 

Likumprojekts “Par Eiropas Pagaidu līgumu par sociālo

drošību, izņemot shēmas, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes

un apgādnieka zaudējuma gadījumiem, un tā protokolu”

(1.lasījums)

            (2200. un 2426. dok.)            - 34.lpp.

 

Ziņo                 - dep. G.Krasts            - 34.lpp.

 

 

Likumprojekts “Par Eiropas Pagaidu līgumu par sociālās

drošības shēmām, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes

un apgādnieka zaudējuma gadījumiem, un tā protokolu”

(1.lasījums)

            (2201. un 2427. dok.)            - 35.lpp.

 

Ziņo                 - dep. G.Krasts            - 35.lpp.

 

Paziņojumi            - dep. E.Inkēns            - 36.lpp.

                        - dep. R.Ražuks            - 36.lpp.

                        - dep. L.Muciņš            - 36.lpp.

                        - dep. P.Salkazanovs            - 36.lpp.

 

 

Reģistrācijas rezultāti

 

Nolasa             - Saeimas sekretāres biedrs A.Bartaševičs            - 37.lpp.

Ceturtdien, 29.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 29.februāra kārtējā sēde
10:30  Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde
17:00  2024.gada 29.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem