Latvijas Republikas 7.Saeimas rudens sesijas divdesmitā sēde

1999.gada 20.decembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume.

 Satura rādītājs

Sēdes vadītājs. Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sāksim rudens sesijas pēdējo sēdi.

Izskatīsim Prezidija ziņojumus. Saeimas Prezidijs ierosina Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Juridiskajai komisijai un noteikt, ka Aizsardzības un iekšlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā” nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums Krimināllikumā” nodot Aizsardzības un iekšlietu komisijai un Ārlietu komisijai un noteikt, ka Aizsardzības un iekšlietu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt.

Nākamais izskatāmais jautājums ir lēmuma projekts “Par Oļģerta Leščinska izslēgšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva”. Vai Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā kāds vēlas runāt par šo lēmuma projektu? Runāt neviens nevēlas. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par Saeimas lēmuma projektu “Par Oļģerta Leščinska izslēgšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva”. Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 1, atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais lēmuma projekts - “Par Ivetas Freibergas apstiprināšanu par Centrālās zemes komisijas locekli”. Komisijas vārdā neviens runāt nevēlas. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par šo lēmuma projektu! Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - nav, atturas - 4. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais lēmuma projekts - “Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Estas saukšanai pie administratīvās atbildības”. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāte Vineta Muižniece.

V.Muižniece (Tautas partijas frakcija).

Labrīt, godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1388. Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija savā sēdē ir izskatījusi Valsts ieņēmumu dienesta iesniegumu un pievienoto protokolu par administratīvo pārkāpumu. Protokols sastādīts par Jāņa Estas saukšanu pie administratīvās atbildības saistībā ar antikorupcijas likuma normu neievērošanu, aizpildot amatpersonas ienākumu deklarāciju. Kā jūs redzat no pievienotā protokola, deputāts ir iepazinies ar sastādīto protokolu un nav cēlis pret to iebildumus. Komisija atbalstīja jums piedāvāto Saeimas lēmuma projektu par piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Estas saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu jūs balsot.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par lēmuma projektu: “Piekrist 7.Saeimas deputāta Jāņa Estas saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvo pārkāpumu protokolā norādīto pārkāpumu.” Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - nav, atturas - 1. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Gaigala saukšanai pie administratīvās atbildības”. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāte Vineta Muižniece.

V.Muižniece (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts dokuments nr.1389. Tāpat kā iepriekšējā dokumentā arī šajā gadījumā ir saņemts iesniegums no Valsts ieņēmumu dienesta un tam pievienots protokols par administratīvo pārkāpumu. Protokols sastādīts sakarā ar Jāņa Gaigala ienākumu deklarācijas nepilnībām. Jūs varat iepazīties ar pievienoto administratīvo protokolu, kurā jūs redzat, ka deputāts Gaigals pilnībā atzīst uzrādītās kļūdas. Jums tiek piedāvāts Saeimas lēmuma projekts deputāta saukšanai pie administratīvās atbildības. Komisija to ir atbalstījusi. Lūdzu balsot!

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par lēmuma projektu: “Piekrist 7.Saeimas deputāta Jāņa Gaigala saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvo pārkāpumu protokolā norādīto pārkāpumu.” Lūdzu rezultātu” Par - 62, pret - nav, atturas - 1. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais lēmums projekts - “Par piekrišanu Saeimas deputātes Kristiānas Lībanes saukšanai pie administratīvās atbildības”. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāte Vineta Muižniece.

V.Muižniece (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.1390. Valsts ieņēmumu dienesta iesniegums izskatīts Mandātu un iesniegumu komisijā. Pievienotajā protokolā jūs redzat nepilnību, kura ir bijusi deputātes ienākumu deklarācijā, līdz ar to ir protokolā tas ir atspoguļots. Deputāte ar to iepazinusies un piekrīt konstatētajam faktam. Līdz ar to Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija ir sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu par piekrišanu Saeimas deputātes Kristiānas Lībanes saukšanai pie administratīvās atbildības. Komisija šo lēmuma projektu ir atbalstījusi. Lūdzu balsot.

Sēdes vadītājs. Debatēs ir pieteicies deputāts Andrejs Požarnovs. Lūdzu!

A.Požarnovs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Cienītie kolēģi! Izskatot visas šīs trīs lietas, var konstatēt, ka šeit pārsvarā ir aizmāršības, un tāpēc mans viedoklis ir tāds, ka citu gadu, ja deputāti sastādīs savas deklarācijas un ja tajās būs nevis kaut kāda ļaunprātīga slēpšana, bet gan aizmāršība, tad tādā gadījumā būtu lietderīgi pēc tam, kad tās būs nodotas un kad Valsts ieņēmumu dienests būs atradis šādu lietu, atrast iespējas konsultēties un deklarācijās izdarīt zināmus grozījumus. Protams, gadījumā, ja deputāts tiešām to nav darījis kaut kādas kriminālas motivācijas dēļ, un tā tālāk. Jebkurā gadījumā es šoreiz aicinātu atbalstīt, bet es domāju, ka citu gadu vajadzētu pieņemt kaut kādu noteiktu kārtību, lai deputātu aizmāršības tur nebūtu iekšā.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - Vineta Muižniece.

V.Muižniece. Godātie kolēģi! Man zināmā mērā ir jāpiekrīt deputāta Požarnova izteikumiem, un šajā sakarā, sākot izskatīt šos jautājumus par Valsts ieņēmumu dienesta sastādītajiem protokoliem, komisija uz sēdi bija uzaicinājusi Korupcijas novēršanas daļas priekšnieci Daci Muižnieci. Mēs apspriedām šo jautājumu un vienojāmies, ka tad, kad būs izskatītas visas šā gada deputātu sastādītās deklarācijas, mums notiks sēde, kurā kopā ar Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgām amatpersonām tiks apspriesti gan precizējumi likuma formulējumos saistībā ar deklarāciju pārbaudi, gan arī tiks apkopota prakse un izdarīti nepieciešamie secinājumi par turpmākajām darbībām. Tomēr es aicinātu deputātus būt ļoti uzmanīgiem un aizpildīt deklarācijas ne jau pēdējā dienā, kā tas notika iepriekšējā gadā, jo sekas tam ir ļoti daudzās kļūdas. Turklāt jāatzīmē, ka nepilnības ir bijušas gandrīz visās deklarācijās, tomēr par tām nepilnībām, kas ir bijušas ārkārtīgi mazas un nešaubīgi tikai aizmāršības, deputāti nav sodīti vairāk kā tikai ar brīdinājumiem.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par lēmuma projektu: “Piekrist 7.Saeimas deputātes Kristiānas Lībanes saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvo pārkāpumu protokolā norādīto pārkāpumu.” Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - nav, atturas - 4. Lēmums ir pieņemts.

Pirms pārejam pie likumprojektu izskatīšanas, informēju, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Viļa Krištopana iesniegumu Prezidijam: “Lūdzu piešķirt man bezalgas atvaļinājumu laika posmā no 2000.gada 13.janvāra - ieskaitot - līdz 19.janvārim. Lūdzu izskatīt šo jautājumu nākamajā sēdē.”

Iesniegums Prezidijā tika iesniegts 16.decembrī. Prezidijs ierosina šo lēmuma projektu izskatīt tūlīt. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par Saeimas lēmuma projektu “Piešķirt bezalgas atvaļinājumu deputātam Vilim Krištopanam no 2000.gada 13.janvāra līdz 19.janvārim.” Lūdzu rezultātu! Par - 75, pret un atturas - nav. Iesniegums ir akceptēts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā”. Trešais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Priekšsēdētāj, Prezidij, cienījamie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr. 1383.

1.priekšlikums - aizsardzības ministra Ģirta Valda Kristovska priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 2.priekšlikums - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Dalbiņš. 3.priekšlikums - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 4.priekšlikums - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 5. - Saeimas deputāta Vidiņa kunga priekšlikums. Pieņemts daļēji. Skatieties 7.labojumu!

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 5., 6. un 7.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums nr.7.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalstīja šo priekšlikumu.

J.Dalbiņš. Paldies.

Sēdes vadītājs. Par 8.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 8. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 9. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 10. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta.

J.Dalbiņš. 11. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 12. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 13. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta.

J.Dalbiņš. 14. - aizsardzības ministra priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 15. - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Komisija ir noraidījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim... Atvainojiet, atklāsim debates!

Antons Seiksts - par 15.prieklikumu.

A.Seiksts (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātais priekšsēdētāj, godātie kolēģi deputāti! Es gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību šim priekšlikumam. Runa ir par to, lai cilvēks, kam ir tāda reliģiskā pārliecība, kas liedz viņam pildīt militāro dienestu, drīkstētu atteikties. Valsts varētu viņam nozīmēt cita pienākuma izpildi.

Kāpēc šāds priekšlikums ir radies? Pirmkārt, jau Satversmes 99.panta astotajā sadaļā, kuru mēs apstiprinājām 6.Saeimā, šādas tiesības ir paredzētas katram Latvijas pilsonim, katram Latvijas iedzīvotājam.

Otrkārt, mums bija garas debates ar Iesaukšanas komisijas vadību, kura apliecināja, ka šādu gadījumu valstī nav daudz. Apmēram pāris desmiti cilvēku. Ir tikai pāris tādu reliģisko organizāciju, kuru dogmatika tiešām liedz ņemt rokās ieroci, piedalīties militārā darbībā vai militārajās apmācībās. Mēs varam, protams, izlikties, ka šādu cilvēku nav, taču paši iesaukuma dienesta, iesaukšanas komisiju vadītāji apliecina, ka viņus pilnīgi pārliecina šo cilvēku godprātīga motivācija, tāpēc viņi gribētu šos cilvēkus atbrīvot no militārā dienesta un ļaut viņiem izpildīt pienākumu pret valsti citādā veidā. Taču, tā kā likums šādu iespēju neparedz, tad atliek tikai vienīgā iespēja - saukt viņus pie atbildības. Komisijas locekļi paši saka: “Mēs labprāt ļautu šiem cilvēkiem nedienēt armijā un aizstāt to ar citu dienestu, bet likums jau neparedz šo iespēju.”

Mums bija debates un bija jautājumi par to, jo tad varētu parādīties ļoti daudz dažādu dienēt negribētāju. Tāpēc mēs arī ielikām tieši tikai šo reliģisko pārliecību, kuru pārbaudīt nav nemaz tik grūti. Ja kāds būtu viltvārdis, tad jebkuras reliģiskās konfesijas vadība varētu apliecināt, vai viņu dogmatika paredz vai neparedz šādu iespēju.

Kas notiek, ja valsts pilnīgi ignorē šo problēmu? Šiem cilvēkiem nekas cits neatliek kā tapt sodītiem vai, aizstāvot savu pārliecību un izejot visas tiesu instances Latvijas Republikā, griezties starptautiskajā tiesā. Vai šie pārdesmit gadījumi ir tā vērti, lai valsts varētu pieļaut zaudēt prāvu Strasbūrā? Tas būtu pirmkārt.

Otrkārt, kāds ir zaudējums valstij, to respektējot? Es domāju un arī komisija tā domā, ka šis zaudējums ir minimāls, ja vispār par kaut kādu zaudējumu var runāt.

Komisija uzklausīja Iesaukšanas komisijas vadību, un mēs tiešām labprātīgi, lai novērstu jebkādu viltvārdību, piedodiet par izteicienu, lai nepieļautu šmaukšanos, ja tā drīkstētu teikt, pagaidām neparedzējām ne pacifismu, ne kādus citus motīvus, bet ietvērām tikai reliģisko pārliecību.

Runāsim pilnīgi atklāti. Valstī ir reģistrēta un darbojas Jehovas liecinieku reliģiskā organizācija. Daudziem tās darbība liekas apšaubāma, daudziem nav pieņemama, bet tā ir realitāte. Tā ir realitāte, un pasaules valstu vairākums, es domāju, demokrātisko pasauli, šādas tiesības respektē.

Šobrīd mēs vēl nerisinām jautājumu par alternatīvo dienestu, bet ticiet, godātie kolēģi, ka agri vai vēlu arī šis jautājums mums būs jārisina, kad varbūt sakārtosies ekonomiskā situācija, varbūt bezdarbs kļūs mazāks vai kā citādi. Tāpēc atteikties diskutēt par šo jautājumu, es domāju, ne tikai no cilvēku tiesību viedokļa, bet arī no valsts prestiža un no pašas valsts viedokļa nebūtu pareizi.

Es ļoti lūdzu atbalstīt šo mūsu priekšlikumu. Jo vairāk tāpēc, ka mēs paredzam Iesaukšanas komisijai lielas iespējas rūpīgi pārbaudīt, vai cilvēks tiešām runā godprātīgi, vai viņš ir izdomājis kaut kādus tikai sev vien pieņemamus iemeslus.

Komisijā parādījās pat pavisam revolucionāri priekšlikumi, ka varētu ļaut atpirkties. Protams, komisija ar lielu smaidu noraidīja šādus priekšlikumus, bet komisija ļoti lūdz ņemt vērā šos apsvērumus un mūs atbalstīt. Ticiet man, valstij no tā nekāds zaudējums neradīsies.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā es ļoti lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Juris Vidiņš.

J.G.Vidiņš (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Labrīt! Par šo 21.panta 11.punkta papildu ieviešanu mums bija diezgan liela diskusija Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, un daļa no mūsu komisijas locekļiem nepiekrita šim papildu punktam.

Vispirms es vēršu cienīto deputātu uzmanību uz to, ka tādā redakcijā, kādā šis punkts ir pašreiz, mēs vienkārši nevaram balsot, jo tad tas izskatīsies sekojoši: obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauc personas, kurām apziņa vai reliģiskā pārliecība neļauj pildīt… Te ir gramatiska kļūda, tā ka tāpēc vien mēs nevaram balsot. Tas ir pirmais.

Otrais. Es ļoti cienu Antonu Seikstu kā komisijas priekšsēdētāju, bet es šoreiz nevaru… te nav formulējuma, kas ir apziņa, jo tad jebkurš jauniesaucamais varēs savu rīcību motivēt ar to, ka viņa apziņa neļauj šo militāro dienestu pildīt. Es vēl saprotu, ka reliģiskā pārliecība var būt attaisnojums tam, ka nevajag iet dienēt, bet apziņa mums ir dažāda, tāpēc tas nevar būt par iemeslu, lai neiesauktu militārajā dienestā.

Tāpēc es aicinātu cienītos deputātus neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Boriss Cilevičs.

B.Cilevičs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es domāju, ka iepriekšējie runātāji jau raksturoja problēmu. Es gribu piebilst tikai to, ka šī ir kārtējā reize, kad mēs sastopamies ar problēmu, kuru Eiropas Savienības valstis risināja 60.-70. gados un arī atrisināja. Šis formulējums, šis priekšlikums ir patiešām tikai daļa no risinājuma.

Lai kompleksi šo problēmu atrisinātu, ir vajadzīgs alternatīvais dienests. Es nebūt nedomāju, ka alternatīvais dienests ir patiešām liela slodze ekonomikai. Gluži otrādi! Neskatoties uz bezdarbu un uz visām šīm problēmām, mums joprojām ir ļoti daudz tādu amatu un tādu darbu, kurus neviens negrib strādāt. Parasti tas nav tikai atvieglojums Šie cilvēki, kuriem ir tāda reliģiskā pārliecība vai kuru apziņa neļauj dienēt ar ieročiem rokās, ne vienmēr atpūšas. Tā nebūt nav! Parasti alternatīvā dienesta termiņš ir daudz lielāks - tas ir aptuveni divreiz garāks nekā obligātā militārā dienesta termiņš. Tātad mums būs jārisina šī problēma. Es domāju, ka nebūtu pareizi tagad to vienkārši ignorēt un teikt: “Nē, tad atkal būs jārisina ar skandālu, kā mums jau vairākkārt ir bijis!” Tā ka es aicinu jūs atbalstīt Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - deputāts Dalbiņš.

J.Dalbiņš. Es aicinu balsot.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 15. - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 37, pret - 4, atturas - 35. Priekšlikums nav atbalstīts. (Starpsauciens: “Žēl!”)

J.Dalbiņš. 16.priekšlikums - aizsardzības ministra Kristovska priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 17. - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Komisija ir noraidījusi.

Sēdes vadītājs. Nav balsojams. Tālāk, lūdzu!

J.Dalbiņš. 18. - aizsardzības ministra Kristovska priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 19. - aizsardzības ministra Kristovska priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 20. - aizsardzības ministra Kristovska priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. Paldies. Priekšlikumu vairāk nav.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - nav, atturas - 3. Likums pieņemts.

Nākamais likumprojekts “Par Īrestiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”. Trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Guntis Dambergs.

G.Dambergs (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātais Prezidija priekšsēdētāj! Cienījamie Prezidija locekļi un kolēģi deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr.1386-a - likumprojektu “Par Īrestiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi un sagatavojusi likumprojektu trešajam lasījumam un lūdz arī jūs iepazīties ar šo redakciju. Tātad tiek skatīti pārejas noteikumi un Juridiskās komisijas priekšlikums nr.1. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

G.Dambergs. Priekšlikumu nr.2 ir izvirzījusi atbildīgā komisija, un tā lūdz arī deputātus atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

G.Dambergs. Arī 3.priekšlikums saņemts no atbildīgās komisijas un ir guvis komisijas locekļu atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

G.Dambergs. Arī 4.priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Un arī tas ir guvis atbalstu tāpat kā visi iepriekšējie.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

G.Dambergs. Aicinu atbalstīt likumprojektu “Par Īrestiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Par Īrestiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - 1, atturas - 20. Likums ir pieņemts.

G.Dambergs. Paldies.

Sēdes vadītājs. Nākamais likumprojekts - “Grozījumi Konkurences likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Modris Lujāns.

M.Lujāns (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Labdien, cienījamie kolēģi! Par šo likumprojektu priekšlikumu nav. Es lūdzu jūs atbalstīt to trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Konkurences likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 74, pret - nav, atturas - 2. Likums ir pieņemts.

Nākamais likumprojekts - “Reklāmas likums”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Modris Lujāns.

M.Lujāns (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija).

Strādāsim ar dokumentu nr.1399. Komisija ir atbalstījusi 1. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Lujāns. Komisija ir atbalstījusi 2. - Juridiskā biroja skaidrojumu un priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

M.Lujāns. Komisija ir atbalstījusi 3. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

M.Lujāns. Komisija ir atbalstījusi arī 4. - Juridiskā biroja labojumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. Tāpat ir atbalstīts arī 5. - Juridiskā biroja labojums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. 6.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Lujāns. 7.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. Tāpat komisija ir atbalstījusi 8. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Lujāns. Arī 9.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Arī 9.priekšlikumu deputāti atbalsta.

M.Lujāns. Komisija ir atbalstījusi arī 10.priekšlikumu - Juridiskā biroja labojumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. 11.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. Tāpat ir atbalstījusi arī 12. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Lujāns. Arī 13.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. Komisija atbalstīja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pēterkopa priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta.

M.Lujāns. Komisija atbalstīja 15. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. Komisija atbalstīja arī 16. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Lujāns. Komisija neatbalstīja 17. - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pēterkopa priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

M.Lujāns. Komisija atbalstīja 18. - Juridiskā biroja viedokli.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Lujāns. Komisija atbalstīja 19. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

M.Lujāns. Arī 20. un 21.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 20. un 21.priekšlikumu.

M.Lujāns. Tāpat komisija atbalstīja 22. un 23. - Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta arī šos priekšlikumus.

M.Lujāns. Komisija daļēji atbalstīja Juridiskā biroja 24.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. Tāpat daļēji tā atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildīgā sekretāra Pēterkopa 25.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Lujāns. ...un deva jaunu savu redakciju, kura izmantota gala...

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta. Paldies. Tālāk, lūdzu!

M.Lujāns. 26. - Juridiskā biroja labojums - komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. 27. - Juridiskā biroja priekšlikumu - komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. Atbalstīja arī 28. un 29. - abus Juridiskā biroja priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šos priekšlikumus.

M.Lujāns. Tāpat 30. un 31. - abus Juridiskā biroja priekšlikumus. Atbildīgā komisija līdz ar to deva savu redakciju. Tātad 30.priekšlikumā ir daļēji atbalstīts Juridiskā biroja priekšlikums, un komisija te ir devusi savu traktējumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 30. un 31.priekšlikumu.

M.Lujāns. Komisija 13.pantā ir devusi vēl savu papildinājumu likumā par Radio un televīzijas padomi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Lujāns. 32. - ir atbalstīts šis Pēterkopa kunga priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. 33. - ir atbalstīts šis Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Lujāns. 34. atkal ir Juridiskā biroja priekšlikums. To ir atbalstījusi komisija.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. 35. ir Juridiskā biroja labojums, kuru komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

M.Lujāns. Tālāk ir 36. un 37.priekšlikums, ko atkal ir iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija tos abus ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Lujāns. 38. un 39. ir Juridiskā biroja labojumi, kurus komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta šos priekšlikumus.

M.Lujāns. 40.priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

M.Lujāns. 41.grozījums, kuru devis Pēterkopa kungs. Komisija to ir atbastījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

M.Lujāns. Lūdzu atbalstīt trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Reklāmas likums” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret - nav, atturas - nav. Likums ir pieņemts.

M.Lujāns. Paldies.

Sēdes vadītājs. Pirms turpinām izskatīt likumprojektus, informēju, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis Juridiskās komisijas priekšlikumu - saskaņā ar Kārtības ruļļa 51.pantu izdarīt šīsdienas sēdes darba kārtībā grozījumu - iekļaut darba kārtībā lēmuma projektu “Par Raimonda Bula apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”. Ja nav iebildumu, iekļaujam šo lēmuma projektu darba kārtības beigās. Iebildumu nav. Paldies.

Nākamā izskatāmā lieta - likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”. Trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Maksimovs.

P.Maksimovs (politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas deputāts).

Dokuments nr.252.

1. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputāts Imants Burvis vēlas debatēt par 1.priekšlikumu? Nevēlas. Deputāti atbalsta komisijas viedokli.

P.Maksimovs. 2. - Juridiskās komisijas priekšlikumu - komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt... Atvainojiet! Atklājam debates par 2. - Juridiskās komisijas priekšlikumu.

Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Likumprojekts, ko mēs šobrīd izskatām - “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” -, ir apvienots vienā paketē ar nākamajiem diviem likumprojektiem - “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” un “Grozījums Komercķīlas likumā”. Sakarā ar to, ka likumprojektā “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” jau otrajā lasījumā tika noteikta kārtība, ka noteicošā ir apdrošināšanas polise un ka tikai apdrošināšanas polise rada tiesiskas attiecības starp apdrošinātāju un transportlīdzekļa valdītāju, mēs, Juridiskā komisija, piedāvājam sakārtot likumprojektu “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” atbilstoši attiecīgajam likumam par obligāto apdrošināšanu. Aicinām atbalstīt Juridiskās komisijas priekšlikumu, jo mūsu komisijas priekšlikums ir saskaņā ar pārējiem likumiem, ar šo likumprojektu paketi.

Sēdes vadītājs. Māris Pūķis - Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs.

M.Pūķis (Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs).

Priekšsēdētāja kungs! Godājamie deputāti! Šinī gadījumā Satiksmes ministrija uzskata, ka vajadzētu atbalstīt komisijas viedokli, un es paskaidrošu - kāpēc.

Runa ir par to, ka tam satiksmes līdzekļa vadītājam, kuram uz automobiļa ir uzlīme par civiltiesisko apdrošināšanu, tanī brīdī, kad viņš ir uz ceļa, varētu arī nebūt līdzi polises. Taču, protams, netiek izslēgts tas apstāklis, ka polise ir dokuments, kuru var parādīt, ja radīsies kaut kādas domstarpības tiesā vai kādā citā vietā. Tomēr šāda situācija, ka uzlīmes esamība uz automobiļa neliek vest līdzi attiecīgo dokumentu, tas ir, polisi, rada sekojošas priekšrocības.

Pirmkārt. Automobiļa vadītājam vienkārši nav vajadzīgs līdzi vēl viens papīrs, vēl viens dokuments, par ko visi zina, ka tas rada zināmas neērtības, un tas ir par labu klientam.

Otrkārt. Kas ir pats svarīgākais? Tātad tajos gadījumos, kad ir šāda uzlīme, tiek nodrošināts, ka šie apdrošināšanas līgumi tiek reģistrēti, un jebkurš policists, kas aptur automobili, ļoti viegli var kompjūterā to pārbaudīt. Patiesībā šī problēma ir saistīta ar to, ka daļa apdrošinātāju nevēlas vienlaicīgi ar apdrošināšanu reģistrēt pienācīgā veidā šos apdrošināšanas līgumus. Tas, ka tad rastos kaut kādas problēmas, neatbilst patiesībai, jo, ja cilvēkam nav uz autmobiļa šādas uzlīmes, vienalga viņš var polisi uzrādīt un nekādas sankcijas neseko. Tādēļ, lai šajā ziņā situāciju valstī sakārtotu, es lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu un ļaut braukt tikai ar uzlīmi. Un tas, ka kādu laiku varētu būt zināmas pretrunas ar citiem likumiem… tas pirmām kārtām atrisinās juridiski… Jo šis ir jaunāks likums. Es runāju par Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Jaunāks likums noteiks, ka šis sods nav piemērojams. Un sakārtot otro daļu varēs vienmēr.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Priekšsēdētāja kungs! Cienījamās deputātes! Godātie deputāti! Pēc savas būtības liela taisnība jau ir Juridiskajai komisijai. Un patiesībā šeit ir strīds starp tiem, kas izsniedz attiecīgās polises un līdz ar to nopelna... Taču man jāteic, ka automobiļu lietotājiem, tiem, kas stājas līguma attiecībās par civiltiesisko apdrošināšanu, jāapmaksā šīs visai dārgās uzlīmītes, kuras jāliek mašīnas logā. Ja man nebūtu piespiedu kārtā jāapmaksā šādas uzlīmes, tad es būtu gatavs nemitīgi vadāt līdzi polisi. Ja es esmu nopircis dārgu uzlīmi un ievietojis mašīnas logā, ja es apdrošinu civiltiesisko atbildību vismaz uz sešiem mēnešiem, tad es uzskatu, ka man nav vajadzīgs vest līdzi to dokumentu. Ja ceļu policija grib uzzināt, vai polise atbilst īstenībai, tā ir Ceļu policijas problēma - lai viņi meklē kompjūteros un pierāda, ka es braucu, teiksim, ar viltotu apdrošināšanas polisi mašīnas logā.

Tāpēc es aicinu atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli, bet neatbalstīt Juridiskās komisijas viedokli.

Sēdes vadītājs. Anna Seile.

A.Seile (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie deputāti! Komisijā bija ilgi strīdi, un mēs tomēr izlēmām tā: ja ir uzlīme, tad polise var būt maciņā, bet var arī nebūt. Taču Juridiskās komisijas priekšlikums saka, ka uzlīme it kā pat nav vajadzīga. Tātad neņemsim vairs uzlīmes, neliksim tās uz mašīnu logu stikliem un brauksim tikai ar polisi kabatā. Manuprāt, tas pieļāvums, ka der abi dokumenti - polise un uzlīme -, ir pareizāks. Tāpēc aicinu atbalstīt atbildīgās komisijas ieteikto variantu.

Sēdes vadītājs. Linards Muciņš - otro reizi.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Runa ir par likumdošanas saskaņošanu.

Pūķa kungs atsaucās uz Satiksmes ministrijas viedokli. Savukārt es varu atsaukties uz Finansu ministrijas viedokli. Finansu ministrija uzskata, ka ir jābūt tādai kārtībai, ka galvenais, noteicošais un vienīgais dokuments ir polise. Jo uzlīmes sāka izsniegt, sākot tikai no sešu mēnešu apdrošinājuma termiņa.

Tas ir pirmais arguments.

Otrais. Uzmanīgi ieskatieties grozījumos likumā par sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanu! Tagad varēs līgumu lauzt, atmaksāt naudu, bet uzlīme uz mašīnas loga stikla paliks. Nav noteikta nekāda kārtība, kādā to, tā teikt, dzēst.

Treais arguments. Satiksmes ministrija vienmēr izsakās, ka mums ir brīnišķīga elektroniska informācijas sistēma, ar kuras palīdzību jebkurš var dažās sekundēs pārbaudīt, vai transportlīdzeklis ir apdrošināts vai nav.

Es aicinu atbalstīt Juridiskās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Andrejs Požarnovs.

A.Požarnovs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Cienītie kolēģi! Aicinādams atbalstīt Juridiskās komisijas priekšlikumu, man šķiet, Linards Muciņš ir novirzījies no partijas “Latvijas ceļš” programmas. Jo partija “Latvijas ceļš” līdz šim ir deklarējusi, ka mīl nevis šo valsti, bet katru pilsoni. Tieši šajā sakarā rodas jautājums - vai pilsonim obligāti ir jāvadā līdzi tas dokuments vienmēr un visur? Ja reiz viņš ir visu nokārtojis, ja reiz uzlīme ir logā, tādā gadījumā ar to pietiek. Ja būs kaut kādas domstarpības, tādā gadījumā pēc tam varēs pārbaudīt, vai viņam tā polise vispār ir vai nav. Taču katru dienu tas dokuments jāvazā līdzi nav. Ja jau mēs gribam būt konsekventi, tādā gadījumā iznāk tā: ja es esmu nopircis uzvalku, tad man jāvadā līdzi katru dienu čeks, lai man nepiesietos antikorupcijas likuma pārkāpšanas sakarā. Vai arī, ja man uzdāvina ziedus, man ir jābūt līdzi čekam, lai pierādītu, vai šie ziedi nav dārgāki par noteikto naudas summu.

Es aicinu noraidīt Juridiskās komisijas priekšlikumu un atbalstīt atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Imants Burvis.

I.Burvis (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Cienījamais Prezidij! Požarnova kungs pašlaik runāja ļoti emocionāli. Muciņa kungs, atvainojiet, runāja, vadoties pēc juridiskās prakses.

Sākšu ar to, ko teica Seiles kundze. Divi dokumenti. Kas jums, Seiles kundze, teica, ka šī uzlīme ir dokuments? Tā nav dokuments pēc savas juridiskās būtības.

Ļoti godīgi pateica Leiškalna kungs. Ja mēs esam piespieduši lietotāju nopirkt nevienam nevajadzīgu mantu, tad mums tagad ar likumu ir jāparedz tās piespiedu nēsāšana līdzi. Tādā gadījumā būsim korekti līdz galam! Kāpēc mums nevarētu būt uzlīme par to, ka… Lai diploms nav jāuzrāda darba vietā, varētu panēsāt uzlīmi. Kāpēc uz mašīnas loga stikla nevarētu uzlikt uzlīmi par to, ka cilvēkam kādreiz ir bijušas autovadītāja tiesības? Juridiskajā komisijā, izskatot šo jautājumu, mēs nonācām pie slēdziena, ka ļoti elementāri var apiet likumu šodien. Polises var nebūt. Taču uzlīme uz loga būs. Vēl vairāk. Ja ir veiklas rokas, ir pilnīgi iespējams, ka pēc negadījuma ļoti ātri šī polise parādās ar atpakaļejošu datumu. Tātad viens otrs ļoti veikli izmantos likuma nepilnības.

Pūķa kungs teica, ka gan jau viss sakārtosies pēc gadiem 10 vai 15, vai 20. Būs elektroniskās saziņas līdzekļi tādā apjomā, lai katrs ceļu policists būtu tiesīgs pārbaudīt. Un, ja gribēs, tad to varēs. Un, ja mēs mīlam to pilsoni, par ko Požarnova kungs tā uztraucās, tad nevajag, lai Ceļu policija aptur to pilsoni tikai tāpēc, ka gribas viņu apturēt, kā tas ļoti bieži notiek. Un pēc tam pārbauda dokumentus un viņu atlaiž.

Pārbaudīs uzlīmi. Pārbaudīs citus dokumentus.

Nevajag runāt muļķības.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns. Otro reizi. Viņš tomēr nevēlas runāt.

Anna Seile - otro reizi.

A.Seile (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie deputāti! Uzlīme nav broša, ko pieliek pie mašīnas. Uzlīme ir dokuments, kuru izsniedz, pamatojoties uz polisi. Un, ja kāds izsniedz nelikumīgas uzlīmes, tad tas ir jānoķer un jāatņem viņam licence, kas tam ļauj šīs uzlīmes gatavot.

Es aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Māris Pūķis - Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Otro reizi.

M.Pūķis (Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs).

Cienījamie deputāti! Es vēlreiz pievēršu jūsu uzmanību tam, ka katrs, kam ir polise, bet nav uzlīmes… ja būs spēkā komisijas piedāvātais variants, katrs cilvēks tikai ar polisi vien būs tiesīgs braukt, neatkarīgi no tā, uz cik ilgu laiku viņam ir šī polise. Tomēr šī uzlīme rada ērtības klientam. Tas ir pirmkārt. Un, otrkārt, tas ir ļoti nopietns ministrijas viedoklis, ka tas neapšaubāmi veicinās lietu sakārtošanu un padarīs mūs eiropeiskākus, līdzīgus tām citām valstīm, kurās var braukāt ar šādu uzlīmi vien.

Sēdes vadītājs. Imants Burvis. Otro reizi.

I.Burvis (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Seiles kundze, vai jūs esat kādreiz redzējusi dokumentu bez paraksta, faktiski bez reģistrācijas? Tas nav dokuments no likuma viedokļa. Tāpēc nevajag muļķot tos nabaga likumdevējus, kas paši nezina, kas ir likums un kas ir dokuments.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leikalns. Otro reizi.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie deputāti! Paldies, Burvja kungs, par gariem atstāstiem, kas ir un kas nav dokuments. Polisi patiesībā patērētājs, tas ir, mašīnas lietotājs, nenopērk tikai un vienīgi tādēļ, lai apliecinātu polises klātbūtni. Tas ir, uzlīmi nenopērk dēļ šā apsvēruma… Uzlīme, protams, ļauj policistam jau no attāluma redzēt, ka konkrētajam cilvēkam šāda apdrošināšana ir. Tā ka uzlīmei savs noderīgums ir. Jūs retāk apturēs. Taču polise nav attiecināma uz personu, bet uz paaugstinātas bīstamības objektu, kas var nodarīt civiltiesisku kaitējumu, un tā apliecina gan policijai, gan arī, teiksim, otrai sadursmes pusei par šīs apdrošināšanas klātesamību. Tātad apliecina, ka saņems… Es domāju, ka tik tiešām mums nav iemesla šo visnotaļ dārgo… kaut gan konkrēti par uzlīmi nav jāmaksā, bet uzlīmes cena ir iekļauta prēmijās, kuras maksā apdrošinātājs. Un, ja mūsu valstī šāda uzlīme ir, tad, es domāju, valstij - amatpersonām - ir jātic šādai visnotaļ sarežģīti izgatavotai hologrāfiskai uzlīmei.

Tāpēc es vēlreiz aicinu atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - deputāts Pāvels Maksimovs.

P.Maksimovs. Lūdzu atbalstīt komisijas viedokli balsojot.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par 2. - Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 13, atturas - 44. Priekšlikums nav atbalstīts.

P.Maksimovs. Lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - nav, atturas - 3. Likums pieņemts.

Nākamais ir likumprojekts “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Saeimas sēdē izskatāmā dokumenta numurs ir 1406.

Ir saņemti daži priekšlikumi, kurus mēs iekļāvām trešajā lasījumā.

1.priekšlikums ir… tātad…

Sēdes vadītājs. Acīmredzot tas ir 15.lappusē. Finansu ministra priekšlikums.

L.Muciņš. Jā. Tātad ir saņemts finansu ministra priekšlikums, kurš ir 15.lappusē. Ministra priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.

L.Muciņš. Citu priekšlikumu nav.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamais ir likumprojekts “Grozījumi Komercķīlas likumā”. Trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Šajā likumprojektu paketē trešais ir likumprojekts “Grozījumi Komercķīlas likumā”. Dokuments nr.1405. Ir saņemti daži priekšlikumi, kas lielākoties ir redakcionāla rakstura.

1. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums (4.lappusē). Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums (7.lappusē). Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 5. - Juridiskā biroja priekšlikums (10.lappusē). Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 6. - Juridiskās komisijas priekšlikums (14.lappusē). Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

L.Muciņš. 7. - Juridiskās komisijas priekšlikums (16.lappusē). Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

L.Muciņš. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums par termiņiem. Atbalstīts... es atvainojos, tas ir daļēji atbalstīts Juridiskās komisijas iesniegtajā priekšlikumā nr.9.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 8. un 9.prieklikumu.

L.Muciņš. Paldies. Aicinu balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Komercķīlas likumā” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu zvanu! Lūdzu rezultātu! Par - 80, pret un atturas - nav. Likums pieņemts.

Nākamais ir likumprojekts “Sugu un biotopu aizsardzības likums”. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Aivars Tiesnesis.

A.Tiesnesis (Tautas partijas frakcija).

Cienījamais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Darbam ir vajadzīgs dokuments nr.1401. Likuma būtība: tas ir nepieciešams sugu un biotopu aizsardzības sakārtošanai un to saglabāšanai mūsu valstī. Tā ir likumdošanas sakārtošana atbilstoši Eiropas prasībām.

Sēdes vadītājs. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Sugu un biotopu aizsardzības likums” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - nav, atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts ir pieņemts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

A.Tiesnesis. Komisijas vārdā nosaku, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 12.janvāris.

Sēdes vadītājs. 12.janvāris. Paldies. Deputāti piekrīt.

Nākamais jautājums - lēmuma projekts “Par Raimonda Bula apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”. Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Juridiskā komisija savā sēdē vairākkārt skatīja un galu galā izlēma apstiprināt Raimondu Bulu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi, tādējādi atbalstot tieslietu ministra Valda Birkava vēstuli, kurā Raimonds Buls tiek izvirzīts par Centra rajona tiesas tiesnesi. Aicinu balsot par šo lēmumu.

Sēdes vadītājs. Debatēs neviens nevēlas runāt. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par Saeimas lēmuma projektu: apstiprināt Raimondu Bulu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret - nav, atturas - 2. Lēmums ir pieņemts.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu reģistrācijas režīmu! Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm. Kamēr tiek gatavota reģistrācijas rezultātu izdruka, mums ir jānoklausās daži paziņojumi.

Vispirms vārds deputātam Dzintaram Kudumam.

Dz.Kudums (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Lūdzu Aizsardzības un iekšlietu komisiju tūlīt pēc tam, kad beigsies sēde, ierasties komisijas telpās. Ļoti liels lūgums nekavēties.

Sēdes vadītājs. Vārds Kristiānai Lībanei.

K.Lībane (frakcija “Latvijas ceļš”).

Frakcija “Latvijas ceļš” lūdz uz frakcijas sēdi desmit minūtes pēc šīs sēdes beigām.

Sēdes vadītājs. Vārds Oskaram Grīgam.

O.Grīgs (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Lūdzu uz Nacionālās drošības komisijas sēdi komisijas locekļus pulksten pusvienpadsmitos.

Sēdes vadītājs. Vārds Atim Slakterim. Lūdzu, Slaktera kungs!

A.Slakteris (Tautas partijas frakcija).

Atgādinu parlamentārās izmeklēšanas komisijai, kura skata “Latvijas kuģniecības” un citu svarīgo objektu privatizācijas jautājumus, ka komisijas sēde šodien būs pulksten 13.00 Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Saeimas sekretāres biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

A.Bartaševičs (7.Saeimas sekretāres biedrs).

Godātie deputāti! Nav reģistrējušies: Jānis Jurkāns, Viola Lāzo, Jānis Ādamsons, Leonards Stašs, Vilis Krištopans, Andrejs Panteļējevs, Pēteris Apinis, Ivars Godmanis, Edvīns Inkēns, Māris Vītols, Helēna Demakova, Romāns Mežeckis, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Dzintars Rasnačs.

Sēdes vadītājs. Paldies. Rudens sesija ir slēgta. Pateicos jums, kolēģi, par darbu. Novēlu priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu zīmīgo 2000.gadu. Taču, kas attiecas uz ministru atbildēm uz deputātu jautājumiem, es esmu spiests secināt, ka Salavecis pie Ministru prezidenta Šķēles un pie iekšlietu ministra Mareka Segliņa dosies ar žagariem, jo viņi nav ieradušies atbildēt uz deputātu jautājumiem un darīs to nākamajā - 2000.gadā.

Kolēģi, vēl mazu uzmanību! Šodien sveicam Jevgeniju Stalidzāni un Kārli Greiškalnu dzimšanas dienā! (Aplausi.) Paldies. Visu labu!

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, L.Andersone

SATURA RĀDĪTĀJS

7.Saeimas rudens sesijas 20.sēde

1999.gada 20.decembrī

 

 

Par likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā”

(1391. un 1391-a dok.) - 1.lpp.

 

Par likumprojektu “Par starptautisko organizāciju

noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā”

(1409. un 1409-a dok.) - 1.lpp.

 

Par likumprojektu “Grozījums Krimināllikumā”

(1410. un 1410-a dok.) - 1.lpp.

 

Lēmuma projekts “Par O.Leščinska izslēgšanu no

Centrālās zemes komisijas sastāva”

(1414. dok.) - 1.lpp.

 

Lēmuma projekts “Par I.Freibergas apstiprināšanu

par Centrālās zemes komisijas locekli”

(1414. dok.) - 2.lpp.

 

Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta

J.Estas saukšanai pie administratīvās atbildības”

(1388. dok.) - 2.lpp.

Ziņo - dep. V.Muižniece - 2.lpp.

 

 

Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputāta

J.Gaigala saukšanai pie administratīvās atbildības”

(1389. dok.) - 2.lpp.

Ziņo - dep. V.Muižniece - 2.lpp.

 

Lēmuma projekts “Par piekrišanu Saeimas deputātes

K.Lībanes saukšanai pie administratīvās atbildības”

(1390. dok.) - 3.lpp.

Ziņo - dep. V.Muižniece - 3.lpp.

Debates - dep. A.Požarnovs - 4.lpp.

 

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma

piešķiršanu deputātam V.Krištopanam - 5.lpp.

 

Likumprojekts “Grozījumi Obligātā militārā

dienesta likumā” (3.lasījums)

(1383. dok.) - 5.lpp.

Ziņo - dep. J.Dalbiņš - 5.lpp.

Debates - dep. A.Seiksts - 8.lpp.

- dep. J.G.Vidiņš - 10.lpp.

- dep. B.Cilevičs - 11.lpp.

 

Likumprojekts “Par Īrestiesu likuma atzīšanu par

spēku zaudējušu” (3.lasījums)

(1386-a dok.) - 12.lpp.

Ziņo - dep. G.Dambergs - 13.lpp.

 

Likumprojekts “Grozījumi Konkurences likumā”

(3.lasījums)

(1400. dok.) - 14.lpp.

Ziņo - dep. M.Lujāns - 14.lpp.

 

Likumprojekts “Reklāmas likums” (3.lasījums)

(1399. dok.) - 14.lpp.

Ziņo - dep. M.Lujāns - 14.lpp.

 

Par darba kārtību - 20.lpp.

 

Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

(3.lasījums)

(1398. dok.) - 20.lpp.

Ziņo - dep. P.Maksimovs - 21.lpp.

Debates - dep. L.Muciņš - 21.lpp.

- Satiksmes ministrijas parlamentārais

sekretārs M.Pūķis - 22.lpp.

- dep. K.Leiškalns - 23.lpp.

- dep. A.Seile - 23.lpp.

- dep. L.Muciņš - 24.lpp.

- dep. A.Požarnovs - 24.lpp.

- dep. I.Burvis - 25.lpp.

- dep. A.Seile - 26.lpp.

- Satiksmes ministrijas parlamentārais

sekretārs M.Pūķis - 26.lpp.

- dep. I.Burvis - 27.lpp.

- dep. K.Leiškalns - 27.lpp.

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu

īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās

apdrošināšanas likumā” (3.lasījums)

(1406. dok.) - 28.lpp.

Ziņo - dep. L.Muciņš - 28.lpp.

 

Likumprojekts “Grozījumi Komercķīlas likumā”

(3.lasījums)

(1405. dok.) - 29.lpp.

Ziņo - dep. L.Muciņš - 29.lpp.

 

Likumprojekts “Sugu un biotopu aizsardzības

likums” (1.lasījums)

(1321. un 1401. dok.) - 30.lpp.

Ziņo - dep. A.Tiesnesis - 30.lpp.

 

Lēmuma projekts “Par R.Bula apstiprināšanu par

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi” - 31.lpp.

Ziņo - dep. L.Muciņš - 31.lpp.

 

Paziņojumi - dep. Dz.Kudums - 32.lpp.

- dep. K.Lībane - 32.lpp.

- dep. O.Grīgs - 32.lpp.

- dep. A.Slakteris - 32.lpp.

 

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāres

biedrs A.Bartaševičs - 33.lpp.

Ceturtdien, 29.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 29.februāra kārtējā sēde
10:30  Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde
17:00  2024.gada 29.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem