Latvijas Republikas 7.Saeimas rudens sesijas trešā sēde

1999.gada 9.septembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume.

Satura rādītājs

Sēdes vadītājs. Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim 9.septembra sēdi. Pirms izskatām darba kārtības jautājumus, jālemj par izmaiņām darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdz izslēgt no šīsdienas sēdes darba kārtības 5.jautājumu - likumprojektu “Par 1954.gada 28.septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu” - un iekļaut to Saeimas 16.septembra sēdes darba kārtībā. Vai ir iebildumi? Nav. Paldies.

Vairāk priekšlikumu par darba kārtības grozījumiem nav. Sākam izskatīt darba kārtību.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par 1953.gada 19.oktobra Starptautiskās migrācijas organizācijas konstitūciju” nodot Ārlietu komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav. Paldies.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputāta Ata Slaktera iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 9.septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par atvaļinājuma piešķiršanu Atim Slakterim. Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - nav, atturas - nav. Iesniegums ir apstiprināts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums”. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāts Ģīlis.

V.Ģīlis (Tautas partijas frakcija).

Labrīt, cienījamie kolēģi! Cienījamo Prezidij! Strādāsim ar dokumentu nr.978 un nr.978-a. Par 1.-5.pantu priekšlikumi saņemti nav. Ir izdarīti daži redakcionāli labojumi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.Ģīlis. 6.pants. Ir iesniegts komisijas vārdā šāds priekšlikums: aizstāt 6.pantā vārdus “Labklājības ministrijas piedāvātajā noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā”.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Paldies.

V.Ģīlis. No 7.panta līdz 9.pantam priekšlikumu nav. Ir redakcionāli labojumi.

Sēdes vadītājs. Paldies. Tālāk, lūdzu!

V.Ģīlis. Par 10.pantu ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, un komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu, precizējot redakciju.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 2. un 3.priekšlikumu.

V.Ģīlis. 3.priekšlikums ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums - apvienot 10.panta trešo un ceturto daļu. Šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Ir akceptēts. Paldies.

V.Ģīlis. 4.priekšlikums ir Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi, precizējot redakciju.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

V.Ģīlis. Redakcionāli precizētu, šo variantu var skatīt dokumenta nr.978-a 9.lappusē.

Sēdes vadītājs. Paldies. Iebildumu nav.

V.Ģīlis. No 12.panta līdz 16.pantam nav priekšlikumu.

Pārejas noteikumos ir tikai redakcionāli precizējumi. Un 5.priekšlikums ir komisijas vārdā iesniegts priekšlikums par pārejas noteikumiem - noteikumu par stāšanos spēkā izteikt šādā redakcijā: “Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.” Komisija šo priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums” pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - nav, atturas - 14. Likums ir pieņemts.

Nākamais ir likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās””. Pirmais lasījums. Lūdzu, Kezikas kundze!

V.Kezika (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godājamie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr.677 un nr.966 “Grozījumi likumā “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās””. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja šo likumprojektu savā sēdē un nolēma to atbalstīt. Grozījumi paredz, ka iesniegumi un sūdzības, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, izskatāmas nekavējoties. Šobrīd likums paredz, ka iesniegumu un sūdzību izskatīšanas laiks ir divas nedēļas vai pat mēnesis. Es aicinu deputātus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Juris Dobelis.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienītie kolēģi! Nenoliedzu to, ka tiešām ir nepieciešama lielāka kārtība šajā iesniegumu izskatīšanā, tas ir pats par sevi saprotams, taču nevajadzētu, no otras puses, radīt tādu stāvokli, ka rodas nevajadzīga sasteigtība, kas var radīt formālu attieksmi pret iesniegumiem. Un iesniedzēji tad var saņemt nekvalitatīvas atbildes. Šķiet, ka Latvijā vispār ir diezgan neskaidrs stāvoklis attiecībā uz to, kā dokumentus pieņem, kā tos izskata un kā pēc tam tos vērtē. Tas, protams, rada papildu iespējas dažādām manipulācijām ar iesniegumiem, un tāpēc atļaujiet man nedaudz apšaubīt šos vārdus: “nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā”. Katra dokumenta izskatīšanai, sagatavošanai, novērtēšanai un atbildes sniegšanai ir nepieciešams zināms laiks, tāpēc būtu ļoti vēlams saņemt vērtējumus vismaz no Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvjiem, lai tiešām skaidri redzētu to sistēmu, to uzlabojumu, kas rodas, pieņemot šos grozījumus, kuru nepieciešamību, protams, nevajadzētu noliegt. Tā ka vajadzētu varbūt padomāt par nedaudz reālāku termiņu, par kuru jau šis dokuments runā. Jo, es atkārtoju, ja radīsies ie piespiedu termiņi, šie ātrie izskatīšanas termiņi, tad būs formāla atrakstīšanās: iemācīsies uz jebkuru iesniegumu atrakstīties ar standarta frāzēm. Es nedomāju, ka tas uzlabos šī darba kvalitāti. Tas ir vienkārši mans novērtējums un varbūt pēc iepazīšanās ar attiecīgo izpildstruktūru vērtējumiem, varētu arī padomāt par citu maksimālo termiņu, kādu uzlikt šādu iesniegumu izskatīšsies

Sēdes vadītājs. Aida Prēdele.

A.Prēdele (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Man tiešām ir cits viedoklis, jo šobrīd Bērnu tiesību apakškomisija strādā pie Bērnu tiesību likuma papildināšanas un uzlabošanas. Viena no problēmām, kura vijas cauri visiem papildinājumiem un uzlabojumiem attiecībā uz bērnu tiesību ievērošanu, ir tas, ka piecu pašvaldību un citas institūcijas, kuras saistītas ar bērnu tiesībām, nereti pieļauj to, ka bērnu problēmas, bērnu lietu izskatīšana tiek nolikta vai nu maliņā, vai arī tiek izskatīta kopā ar pieaugušo cilvēku problēmām, kas nav pieļaujams šī viena iemesla dēļ, ka bērnu situācija un bērnu iesniegums un bērnu problēma ir jārisina nekavējoši. Ja pieaudzis cilvēks vēl var saprast un zināt, kur meklēt palīdzību citur, tad bērnam ir jānāk pretim jebkurā gadījumā. Es, kaut arī neesmu šo likuma labojumu parakstījusi, neapšaubāmi, to atbalstu. Un domāju, ka mums par to ir jānobalso.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Vai komisijas vārdā vēlaties kaut ko piebilst? Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās””, pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret - nav, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Vandai Kezikai.

V.Kezika (frakcija “Latvijas ceļš”).

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20.septembris.

Sēdes vadītājs. 20.septembris. Paldies.

Nākamais likumprojekts “Kriminālsodu izpildes likums”. Otrais lasījums.

Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā - deputāts Juris Dalbiņš.

J.Dalbiņš (Tautas partijas frakcija).

Priekšsēdētāja kungs! Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr. 968. Kriminālsodu izpildes likumprojekts otrajam lasījumam. Pie šā likumprojekta darbs noritēja ļoti intensīvi, kā rezultātā ir 368 priekšlikumi. Komisija uzskata, ka uz nākošo lasījumu būs vēl nepieciešams cītīgi pie šā likuma piestrādāt, bet lūdz jūsu atbalstu šeit pieņemtajiem labojumiem.

1.priekšlikums - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Pieņemts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 2. priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 3. priekšlikums -tieslietu ministres Labuckas priekšlikums pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. Iekšlietu ministra Jurdža iesniegtais priekšlikums nr. 4 pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 5.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. Tieslietu ministres Labuckas priekšlikums nr.6. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. Iekšlietu ministra Jurdža priekšlikums nr. 7. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Sēdes vadītājs. 8.priekšlikums - iekšlietu ministra Jurdža priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. Tālāk, lūdzu!

J.Dalbiņš. 9.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nr.10. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. Tieslietu ministres Labuckas priekšlikums nr. 11. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. Tieslietu ministres Labuckas 12.priekšlikums. Daļēji pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 13. priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums nr. 14. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 15. priekšlikums - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Daļēji pieņemts. Skatīt priekšlikumu nr. 16.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 15. un 16. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 16.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 18.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. Tieslietu ministres Labuckas priekšlikums nr.19 priekšlikums daļēji pieņemts. Skatīt 20.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedokloim par 19. mun 20.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 21.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Daļēji pieņemts. Skatīt 22.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta 21. un 22. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 24.priekšlikums... Es atvainojos!

Sēdes vadītājs. 23....

J.Dalbiņš. 23.priekšlikums - iekšlietu ministra Jurdža priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 24.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. 25. priekšlikums - šīs pašas komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta 24. un 25.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 26.priekšlikums - iekšlietu ministra Jurdža priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 27.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 28.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Daļēji pieņemts. Skatīt 29.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 28. un 29.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 30.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. 31. priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta 30. un 31.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 32.priekšlikums - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Daļēji pieņemts. Skatīt 33.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 32. un 33. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 34.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 35.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Daļēji pieņemts. Skatīt 36.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta 35. un 36.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 37.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Daļēji pieņemts. Skatīt 38.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 37. un 38.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 39.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 40.priekšlikums - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Daļēji pieņemts. Skatīt 41. priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta 40. un 41.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 42.priekšlikums - iekšlietu ministra Jurdža priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 43.priekšlikums - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Daļēji pieņemts. Skatīt 45.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 43., 44. un 45. priekšlikumu. Tālāk, lūdzu!

J.Dalbiņš. 46. priekšlikums - iekšlietu ministra Jurdža priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 47.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 48.priekšlikums - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli.

J.Dalbiņš. 49.priekšlikums - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 50.priekšlikums - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Noraidīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 50.priekšlikumu - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 41, atturas - 30. Priekšlikums noraidīts.

J.Dalbiņš. 51.priekšlikums - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Noraidīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 51. - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 16, pret - 36, atturas - 33. Priekšlikums nav pieņemts.

J.Dalbiņš. 52.priekšlikums. Iesniegusi tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 53.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgajai komisijai.

J.Dalbiņš. 54.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts. Skatīt 55. priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli par 54. un 55. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 56.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 57.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts daļēji. Skatīt 58. priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 57. un 58. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 59.priekšlikums - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 60.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Daļēji pieņemts un iestrādāts Aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 60., 61., 62., 63. un 64. priekšlikumu. Paldies.

Tālāk, lūdzu!

J.Dalbiņš. 65.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts (skatīt 66. priekšlikumu).

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta komisijas viedokli par 65. un 66. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 67.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts, iestrādāts Aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgo komisiju saistībā ar 67. un 68. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 69.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 70.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 71.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 72.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 73.priekšlikums - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Noraidīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 74.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts, iestrādājot Aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgo komisiju saistībā ar 74. un 75. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. Aizsardzības un iekšlietu komisijas iesniegtais 76.priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. Tieslietu ministres Labuckas iesniegtais 77.priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 78.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 79.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 80.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Dalbiņš. 81.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par 81. priekšlikumu - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 39, atturas - 29. Priekšlikums nav pieņemts.

J.Dalbiņš. 82.priekšlikums - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 83.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 84.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts (skatīt priekšlikumu nr.85).

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli par 84. un 85. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 86. - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 87.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 88.priekšlikums - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 89.priekšlikums. Iesniegusi tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 90.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 91.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 92.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 93.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 94.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 95.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 96.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 98.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Daļēji pieņemts (skatīt 99.priekšlikumu).

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 97., 98. un 99.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 100.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli.

J.Dalbiņš. 101.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 102.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 103.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Daļēji pieņemts (skatīt priekšlikumu nr.105).

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli par 103., 104. un 105. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 106.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 107.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 108.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīt.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 109.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Piekrīt deputāti.

J.Dalbiņš. 110.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 111.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim.

J.Dalbiņš. 112.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 113.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī noraida.

J.Dalbiņš. 114.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 115.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņem arī deputāti.

J.Dalbiņš. 116.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 117.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 118.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 119.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 120.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 121.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts, iestrādājot Aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 121. un 122. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 123.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts, iestrādājot Aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli par 123. un 124.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 125.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav, pieņemts.

J.Dalbiņš. 126.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 127.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 128.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 129.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 130.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 131.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 132.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 133.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Daļēji pieņemts (skatīt 134.priekšlikumu).

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 133. un 134. priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 135.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 136.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 137.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Arī deputāti noraida.

J.Dalbiņš. 138.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 139.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 140.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 141.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 142.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Arī deputāti noraida.

J.Dalbiņš. 143.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 144.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Neviens neiebilst.

J.Dalbiņš. 145.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 146.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 147.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 148.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 149.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 150.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī noraida.

J.Dalbiņš. 151.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim.

J.Dalbiņš. 152.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 153.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Daļēji pieņemts (skatīt 156.priekšlikumu).

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 153., 154., 155. un 156.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 157.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī noraida.

J.Dalbiņš. 158.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 159.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 160.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 161.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Daļēji pieņemts (skatīt priekšlikumu nr.164.).

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par priekšlikumiem - no 161. līdz 164.priekšlikumam.

J.Dalbiņš. 165.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 166.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 167.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 168.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 169.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 170.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 171.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 172.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 173.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 174.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 175.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 176.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 177.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 178.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 179.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 180. priekšlikums. Tieslietu minis tre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 181.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 182.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta 182. un 183.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 184.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 185.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 186.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 187.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 188.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 190.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 191.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 192.priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 193.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 193. un 194.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 195.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 196.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 197.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

J.Dalbiņš. 198.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 199.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 200.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 201.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par 201. - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 21, pret - 37, atturas - 30. Priekšlikums nav pieņemts.

J.Dalbiņš. 202.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 203.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 204.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 205.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts un iestrādāts Aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 205. un 206.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 207.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 208.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 209.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 210.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 211.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 212.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 213.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 214.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 215.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 215. un 216.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 217.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli par 217.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 218.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 219.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 220.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 221.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 222.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 223.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 224.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 225.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 226.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 227.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 228.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 229.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 230.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 231.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Tiek noraidīts.

J.Dalbiņš. 232. priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst.

 

J.Dalbiņš. 233.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 234.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 235.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 236.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 237.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 238.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta. Tālāk, lūdzu!

J.Dalbiņš. Cienījamie kolēģi, mums atlicis ir tikai simts priekšlikumu. 239. priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 240.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. 241.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 242.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli.

J.Dalbiņš. 243.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 244.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 245.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 246.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgo komisiju.

J.Dalbiņš. 247.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 248.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 249.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts un iestrādāts Aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 249. un 250.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 251.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 252.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 253.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 254.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 255.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 256.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 257.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 258.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 259.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 260.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 261.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 262.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 263.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 264.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 265.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 266.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 267.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 268.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 269.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 270.priekšlikums. Aizsardzības un iekšlietu komisija. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 271.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 272.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 273.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 274.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 275.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 276.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 277.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 278.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 279.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 280.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts, iestrādāts Aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 280. un 281.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 282.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 283.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 284.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 285.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 286.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 287.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 288.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 290.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 291.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 292.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 293.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 294.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 295.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 296.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 297.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 298.priekšlikums. Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 299.priekšlikums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 300.priekšlikums. Iekšlietu ministrs Jurdžs. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 301.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 302.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 303.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 304.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 305.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 306.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 307.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Daļēji pieņemts un iestrādāts Aizsardzības un iekšlietu komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli par 307. un 308.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 309.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 310.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 311.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 312.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 313.priekšlikums. Tieslietu ministre Labucka. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

J.Dalbiņš. 314.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

J.Dalbiņš. 315.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 316.priekšlikums - iekšlietu ministra Jurdža priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 317.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 318.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 319.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Noraidīts.

J.Dalbiņš. 320.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 321.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 322.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 323.priekšlikums - iekšlietu ministra Jurdža priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 324.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts. Ietverts komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 324. un 325.priekšlikumu.

J.Dalbiņš. 326.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 327.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 328.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 329.priekšlikums - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Noraidīts.

J.Dalbiņš. 330.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 331.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 332.priekšlikums - Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 333.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

J.Dalbiņš. 334.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 335.priekšlikums - politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Noraidīts.

J.Dalbiņš. Kolēģi, es atvainojos! Tas ir pieņemts.

Sēdes vadītājs. 335.priekšlikums tiek atbalstīts.

J.Dalbiņš. 336.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Pieņemts.

Sēdes vadītājs. Pieņemts.

J.Dalbiņš. 337.priekšlikums - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Noraidīts.

J.Dalbiņš. 338.priekšlikums - tieslietu ministres Labuckas priekšlikums. Noraidīts.

Sēdes vadītājs. Noraidīts.

J.Dalbiņš. Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Kriminālsodu izpildes likums” pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret - nav, atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņiem!

J.Dalbiņš. Komisija uzskata, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņam ir jābūt garam, un piedāvā 10.decembri.

Sēdes vadītājs. 10.decembris. Paldies. Iebildumu nav.

J.Dalbiņš. Paldies.

Sēdes vadītājs. Nākamais likumprojekts - “Antidempinga likums”. Pirmais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Arnis Kalniņš.

A.Kalniņš (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamo priekšsēdētāj! Godājamie deputāti! Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesaka pozitīvi lemt par pirmo likumprojekta “Antidempinga likums” lasījumu. Jau pats nosaukums rāda, ka šeit ir paredzēta antidempinga maksājumu noteikšanas un iekasēšanas procedūra šajā likumā. Tas būtu otrs papildinošais likums, kas šā gada sākumā ir pieņemts arī vietējo uzņēmēju aizsardzībai, iekšējā tirgus aizsardzībai.

Būtībā atsevišķas normas par antidempinga pasākumiem ir atrodamas jau pieņemtajā likumā “Par muitas nodokļiem (tarifiem)”, taču tur nav minēta pati procedūra. Praktiski pieņemtais likums vēl Latvijā praksē nav ticis izmantots.

Šā likumprojekta autori ir izstrādājuši šo dokumentu atbilstoši Pasaules tirdzniecības organizācijas pamatprasībām, tas parāda, kā tādā vai citādā veidā antidempinga likums funkcionē citās valstīs un kāpēc tas nefunkcionētu Latvijā. Tātad ir priekšlikums - atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Edgars Zalāns.

E.Zalāns (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Šis likumprojekts ir uzskatāms par svarīgāko starpposmu tajā laikā, kad vietējais ražotājs ir jāaizsargā pret citu valstu preču vai produktu ienākšanu Latvijā. Šajā likumprojektā ir diezgan korekti atrunāta procedūra, kādā veidā ir paredzēts antidempinga maksājums, kas, manuprāt, arī nav mazsvarīgi. Faktiski procesā tas varbūt arī nav paskaidrots, ka bieži vien apgalvojumi par šādu dempingu nav patiesi. Šis dokuments ir viennozīmīgi balstīts uz Eiropas Komisijas un Pasaules tirdzniecības organizācijas prasībām, un varētu pat teikt, ka praktiski šā likumprojekta skatīšana ir jau novēlota. Pateicoties valdības operatīvajai rīcībai, mēs to šodien skatām. Tautas partijas frakcija to uzskata par ļoti būtisku likumprojektu, un es aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Debatēs vairāk deputātu pieteikušies nav. Vai komisijas vārdā vēlaties kaut ko piebilst? Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Antidempinga likums” pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret - nav, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

A.Kalniņš. Komisija piedāvā par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 27.septembri.

Sēdes vadītājs. 27. septembris. Iebildumu nav.

Pirms turpinām izskatīt darba kārtību, vēlos jūs informēt, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis 36 deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šīsdienas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Par valsts stratēģiski svarīgu objektu privatizāciju”. Prezidijs ierosina iekļaut atzinumu par šā likumprojekta nodošanu komisijām kā pēdējo darba kārtības jautājumu. Vai ir iebildumi? Nav. Paldies.

Desmit Saeimas deputāti lūdz šīsdienas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu “Par deputāta Raimonda Paula ievēlēšanu Revīzijas komisijā”. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Paldies.

Turpināsim izskatīt likumprojektus!

Nākamais ir likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”. Pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Linards Muciņš.

L.Muciņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Likumprojekta reģistra numurs ir 295, likumprojekta numurs - 878. Ministru kabinets ir iesniedzis likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, kas paredz, kādas jomas Ministru kabinets un kādā virzienā piedāvā grozīt.

Cienījamie deputāti! Šis likumprojekts pievēršas ļoti svarīgam jautājumam, kas saistīts ar ceļu satiksmes drošības nostiprināšanu. Ceļu satiksmes drošība mūsu valstī šobrīd atrodas tādā stāvoklī, ka valsts negarantē pietiekošu drošību uz ceļiem un ielām, no vadītāju un citu ceļu satiksmes dalībnieku puses nenodrošina ceļu satiksmes likumdošanas un normatīvo aktu izpildi, tāpēc valdība ir piedāvājusi veselu rindu grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Juridiskā komisija ļoti rūpīgi izskatīja un izdebatēja šos grozījumus. Pat vēl vairāk. Tā uz savas komisijas sēdi uzaicināja ne tikai Iekšlietu ministrijas, bet arī Tieslietu ministrijas pārstāvjus. Arī Satiksmes ministrijas pārstāvjus un speciālistus no tām institūcijām, kas pakļautas šīm ministrijām.

Juridiskā komisija šo jautājumu aplūkoja kompleksi. Tā analizēja situāciju, kas ir saistīta gan ar ceļiem un publiskā lietojuma ielām un laukumiem, gan ar stāvēšanu. Runa ir par problēmām, ko rada likumu neizpilde, kas ir saistīta ar automašīnu novietošanu. Komisijas sēdē tika sniegti izsmeļoši paskaidrojumi par situācijas saasināšanos, kas saistīta ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, par automobiļu un citu transporta līdzekļu vadīšanu bez tiesībām, alkohola un narkotisko vielu reibumā, kā arī par citiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas saistīti ar cilvēku bojāeju, ar miesas bojājumu skaita pieaugumu, turklāt krasu šīs parādības pieaugumu pēdējos gados, kā arī ar finansiāliem zudumiem.

Ko komisija secināja? Komisija uzskata, ka likumprojekts ir atbalstāms pirmajā lasījumā, taču komisija arī uzskata, ka līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus vēl virknē citu likumu, kuri ir saistīti ar ceļu satiksmi un ceļu satiksmes drošību, arī ar to, kādā veidā pašvaldības un valsts nodrošina visām personām vienlīdzīgu un taisnīgu pieeju publiskajam īpašumam, kas atrodas sabiedriskajā lietošanā, tas ir, vienotu pieeju automobiļu novietošanai un stāvēšanai uz publiskām ielām, laukumiem un citās vietās, kas nav saistītas ar privāto īpašumu.

Nevaram samierināties ar tādu situāciju, ka, no vienas puses, mašīnas novieto, kā pagadās, pārkāpjot satiksmes noteikumus, bet, no otras puses, mēs prasām pastiprināt sodu, savukārt pašvaldības tajā pašā laikā neko nedara, lai reorganizētu satiksmi noslogotā pilsētas centrā un šaurajās ielās, organizējot, kā tas ir pasaulē pieņemts, vienvirziena satiksmi un nodrošinot visiem vienādas prasības attiecībā uz automašīnas novietošanu un satiksmes kustību. Tā vietā notiek nepamatota rīcība ar publisko īpašumu, it kā tas būtu privātais īpašums, tiek pieņemti nepārdomāti lēmumi par stāvvietu maksas diferencēšanu, bet tajā pašā laikā tiek veidota vesela virkne privātu stāvvietu uz publiskajiem ceļiem un laukumiem, kur novieto publiskās ceļazīmes, turklāt stāvēšana tiek atļauta ar speciālām caurlaidēm, kas nesaskan ar publiskā īpašuma mērķi, kuram jātiek izmantotam sabiedriskajām vajadzībām.

Godātie deputāti, labojumu attiecībā uz transporta līdzekļu kustību tiek piedāvāts izdarīt 121.pantā. Tas ir saistīts ar aizliegumu lietot mobilos telefonus. Tā ir jaunā 121.panta devītā daļa, kas paredz sodu līdz 10 latiem. Ir arī jauna 122.1.panta otrā daļa, kur naudas sods no 5 latiem palielināts līdz 10 latiem. Par kravas pārvadāšanas noteikumiem tiek iekļauta jauna ceturtā daļa šajā pantā. Arī 122.2.pantā sankcijas tiek pastiprinātas - 25 latu vietā līdz 100 latiem par ceļa satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kad tiek izraisīta avārijas situācija; 124. pantā sankcijas no 100 latiem tiek palielinātas līdz 200 latiem par transporta līdzekļu vadīšanu dzērumā vai narkotiskajā reibumā; 125.pantā tiek piedāvāts palielināt sodu par transporta līdzekļa vadīšanu bez tiesībām no 50 līdz 100 latiem; 126.pantā noteikt naudas sodu - 50 latu vietā “no 50 līdz 100 latiem” un 200 latu vietā “no 50 latiem līdz 250 latiem” par transporta līdzekļa vadīšanu bez tiesībām alkoholisko dzērienu reibumā.

Godātie deputāti, teksts, protams, katram ir priekšā, taču sabiedrība un arī jūs esat informēti, kas tie ir par pantiem un ko tie katrs paredz. Tātad, godātie deputāti, bija arī tādi panti, par kuriem es, protams, vēlos jūs informēt, tie, kuri radīja deputātu iebildumus. Un tāds bija 131.2. pants - ziņu nesniegšana par personu, kas vadījusi transporta līdzekli. Mēs uzskatījām, ka, iespējams, šāds pants būtu jāizslēdz, jo tas nav saistīts ar demokrātisku pieeju šim jautājumam.

Bez tam ir arī ierosināts papildināt un grozīt sodu par piketiem, gājieniem un masu pasākumiem - 174.3.pants… Arī par rīcību ar ziņām, kas saņemtas no Iedzīvotāju reģistra.

Taču ir vēl viens konceptuāls jautājums, uz kuru es vēlos vērst deputātu uzmanību, un tas ir saistībā ar Krimināllikuma pieņemšanu. Arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā tiek piedāvāts izdarīt konceptuālus grozījumus - 12.pantu izsakot jaunā redakcijā, ka par pārkāpumu administratīvā atbildība var iestāties personai no 14 gadiem 16 gadu vecuma vietā.

Šie ir visi tie momenti, kurus es daru jums zināmus saistībā ar pirmo lasījumu. Juridiskā komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Aicinu arī deputātus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, taču, sagatavojot to otrajam lasījumam, ir jāstrādā gan ar šo likumprojektu, gan kompleksi vēl ar citiem likumprojektiem, kuri saistīti ar satiksmes drošību. Paldies.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Leons Bojārs.

L.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamais Prezidij, cienījamie kolēģi! Attīstoties transporta vienību daudzumam Latvijā, patiesībā to skaits ir daudz palielinājies, taču pilsētās nav nekas domāts par transporta maģistrāļu izveidošanu. Ja jūs Rīgā paskatāties ielas, kas tika izveidotas pirms 50, 60 vai pat vēl vairāk gadiem, tad redzat, ka tās tādas ir arī palikušas. Rīgā neko nedomā, kā izveidot transporta maģistrāles, kas atslogotu ielas un galvenās ielas, tās nav domātas arī kā stāvvietas.

Kas attiecas uz stāvvietām, gribu sacīt, ka jau tagad Rīgā… es domāju, ka jau pēc pusgada mašīnas varēs nolikt no centra tikai pusotra vai divu kilometru attālumā, jo tās cenas, kuras iedzīvošanās nolūkā būs uzliktas par automobiļu stāvēšanu centra ielās vai kādās pieturās, taču būs mežonīgas. Tā ir viena lieta.

Otra lieta. Nedomādami par transporta maģistrāļu izveidošanu, mēs veidojam avārijas situācijas pilsētā. Jūs jau zināt, ka benzīna pārvadātāju mašīnu pārvietošanās pilsētās… viena mašīna uz Salu tilta... Tomēr tās mašīnas, neskatoties uz aizliegumiem, darba laikā braukā pa pilsētas ielām. Un jūs arī atceraties to negadījumu, kas bija Maskavā, kad pie trolejbusa pieturas aizdegās benzīntanks. Savā laikā Rīgas Domē tika pieņemts lēmums, ka no desmitiem vakarā līdz sešiem rītā… Benzīna uzpildes stacijas ir pārpildījušas visu centru, arī tepat pie Prezidenta pils uzcēla, un šīs mašīnas ir spiestas arī dienas laikā tur piebraukt, bet par to nedomā.

Nākošais - lielu kravu pārvadāšana, dēļi un baļķi. Pie Akmens tilta taču bija atgadījums, kad baļķus veda nenosietus, un tikai laimes gadījumā necieta cilvēki. Un tāpēc, izstrādājot šo likumprojektu, mums nav jāsteidzas, bet tas ir kārtīgi jāpārskata - ir jāpieaicina arī speciālisti, kuri atbild par pilsētu un ielu projektēšanu. Te mums ir jāskatās uz turpmāko - desmit, piecpadsmit un pat vairāk gadu uz priekšu, lai nebūtu jāsaskaras ar Riodežaneiro piemēru. Tāpēc es arī atbalstu šito likumprojektu, bet pie viņa ir jāpieaicina ar ī citi speciālisti. Paldies.

Sēdes vadītājs. Debates slēdzu. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

L.Muciņš. Lūdzu priekšlikumus iesniegt līdz 25.septembrim.

Sēdes vadītājs. 25.septembris. Paldies.

Nākošais likumprojekts “Grozījums Tūrisma likumā”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.

A.Seile (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Labrīt, godājamie deputāti! Dokuments nr.977. Grozījums Tūrisma likumā. Visi labvēlīgi grozījumi, lai Latvijas tēls ārzemēs izskanētu labāk un valsts budžetā ienāktu naudiņa.

1.priekšlikumu ir izstrādājusi atbildīgā komisija, izslēdzot vienu no terminiem. Komisija šo priekšlikumu lūdz jūs atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Seile. 2.priekšlikumu iesniedz Vides aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Pēterkops, nosakot jaunu terminu “klients”, ar ko daļēji ir aizvietojis vārdu “tūrists” likumā. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka tūrists vispirms ir klients, un tikai pēc tam viņš sāk ceļot kā tūrists. Lūdzu atbalstīt!

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Seile. Tālāk deputāts Lujāns ir iesniedzis papildinājumu definīcijai “kompleksais tūrisma pakalpojums”. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un galēji izteikts parlamentārā sekretāra Pēterkopa redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 3. un 4.priekšlikumu.

A.Seile. Precizēts ir “tūrisma aģentūras”, termins un komisija to lūdz atbalstīt un izteikt tikai citā vietā, sakārtojot alfabēta kārtībā šo terminoloģiju.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

A.Seile. 6.priekšlikums. Arī iesniedz parlamentārais sekretārs Pēterkops un arī šo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Seile. 7.priekšlikumu arī ir iesniedzis parlamentārais sekretārs Pēterkops, kas precizē, kas ir tūrisma mītne mūsu un starptautiskā izpratnē.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Seile. 8.priekšlikumu iesniedz Lujāns. Komisija šo priekšlikumu nav atrbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Seile. 9.priekšlikums. iesniedz parlamentārais sekretārs Pēterkops, un komisija atbalsta nedaudz precizējot šī priekšlikuma redakciju.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

A.Seile. Tālāk ir 10. - deputāta Lujāna priekšlikums, ko komisija nu nekādi nevarēja atbalstīt, jo nav iespējams visus tūrisma objektus uzskaitīt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Viņi var veidoties ik dienu, ik stundu. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim.

A.Seile. 11.priekšlikums. Iesniedz parlamentārais sekretārs Pēterkops. Sakārtojošs priekšlikums. komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Tiek atbalstīts.

A.Seile. 12.priekšlikums izslēdz iepriekšējo redakciju, jo terminu sadaļā jau šis jautājums ir definēts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Seile. 13.priekšlikums. iesniedz parlamentārais sekretārs Pēterkops. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Seile. Un tālāk 14.priekšlikums, kuru arī iesniedz parlamentārais sekretārs Pēterkops. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Seile. Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Tūrisma likumā” pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Otrajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Lūdzu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

A.Seile. Komisija aicina deputātus iesniegt priekšlikumus līdz 14.septembrim.

Sēdes vadītājs. 14.septembris. Paldies.

Nākošais darba kārtības jautājums - likumprojekts “Par īres tiesu likumu atzīšana par spēku zaudējušu”. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Šis ir ļoti svarīgs likums, tādēļ es arī gribētu tāpat, kā mans cienījamais kolēģis Muciņš, nolasīt visu likuma tekstu. Es ceru, ka es iekļaušos atvēlētajā laikā.

“Atzīt par spēkā esošu īres tiesu likumu. likums stājas spēkā ar 1990.gada 1.decembri.” Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma “Par īres tiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - 14, atturas - 2. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Lūdzu, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

J.Lagzdiņš. Es aicinātu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu - 14.septembri.

Sēdes vadītājs. 14.septembris. Iebildumu nav. Paldies.

Nākošais likumprojekts “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””. Pirmais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.

J.Lagzdiņš (Tautas partijas frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šos grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, jo šis likums ir saistīts ar nule, mums pirmajā lasījumā pieņemto īres tiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par likumprojekta “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - 14, neviens neatturas. Pirmajā lasījumā likumprojekts pieņemts.

Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Lagzdiņam.

J.Lagzdiņš. Noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 14.septembri.

Sēdes vadītājs. 14.septembris. Paldies.

Nākošais likumprojekts “Sēklu un stādāmo materiālu aprites likums”. Otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Tiesnesis.

A.Tiesnesis (Tautas partijas frakcija).

Priekšsēdētāja kungs! Cienījamie kolēģi! Darba dokuments nr.981.

1.priekšlikums - Juridiskais birojs. Deputāts Tiesnesis un komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Tiesnesis. 2. - Juridiskais birojs. Komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Tiesnesis. 3. - deputāts Tiesnesis. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Tiesnesis. 4. - Juridiskais birojs. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Tiesnesis. 5. - deputāts Tiesnesis. Daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Tiesnesis. 6. - deputāts Tiesnesis. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts.

A.Tiesnesis. 7. - deputāts Tiesnesis. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Tiesnesis. 8. - Juridiskais birojs. Atbalstīts daļēji.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

A.Tiesnesis. 9. - Juridiskais birojs. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Tiesnesis. 10. - deputāts Tiesnesis. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Tiesnesis. 11. - deputāts Tiesnesis. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Nav iebildumu.

A.Tiesnesis. 12. - deputāts Tiesnesis. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

A.Tiesnesis. 13. - Juridiskais birojs, deputāts Tiesnesis. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 13. un 14.priekšlikumu.

A.Tiesnesis. 15., 16., 17., 18., 19. un 20. tie visi ir...

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim par 15. līdz 20.priekšlikumam.

A.Tiesnesis. 21. - deputāts Tiesnesis. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Atbalstīts.

A.Tiesnesis. 22. 23. - deputāts Tiesnesis. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta.

A.Tiesnesis. 24., 25. - deputāts Tiesnesis. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

A.Tiesnesis. 26.priekšlikums, ko iesniedzis Juridiskais birojs, ir daļēji atbalstīts un iestrādāts nākamajā priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta atbildīgās komisijas viedokli par 26. un 27.priekšlikumu.

A.Tiesnesis. 28.priekšlikums. Deputāts Tiesnesis. Atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

A.Tiesnesis. 29.priekšlikums. Juridiskais birojs. Ir atbalstīts un precizēts datums.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav.

A.Tiesnesis. 30. un 31.priekšlikums. Deputāts Tiesnesis. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta.

A.Tiesnesis. Lūdzu kopumā dot vērtējumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta “Sēklu un stādāmo materiālu aprites likums” pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret - nav, atturas - nav. Otrajā lasījumā likumprojekts ir pieņemts. Lūdzu ierosinājumus par priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

A.Tiesnesis. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 14.septembris.

Sēdes vadītājs. 14.septembris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - Saeimas Prezidija atzinums par likumprojektu “Par enerģētiski svarīgu objektu privatizāciju”. Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Burvja, Baldzēna, Lejas, Stalidzānes, Zvejsalnieka un citu deputātu iesniegto likumprojektu “Par enerģētiski svarīgu objektu privatizāciju” nodot Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija.

Par šo likumprojektu vēlas runāt deputāts Gundars Bojārs.

G.Bojārs (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Augsti godātie deputati! Jūsu priekšā ir 36 deputātu parakstīts likumprojekts “Par enerģētiski svarīgu objektu privatizāciju”. Kādēļ šis likums ir vajadzīgs? Mēs pilnīgi pievienojamies valsts vadītāja izteiktajai domai, ka šo svarīgo objektu privatizācijai ir jābūt maksimāli atklātai. Mēs zinām, ka Saeimas modrajām acīm nepaslīd garām ne kukuļdošanas lietas, ne laulības pārkāpšana, nekas tamlīdzīgs, un tādēļ uzskatām, ka lielāku “caurspīdīgumu”, ja šo privatizāciju izskatīs Saeima, vienkārši nodrošināt nevar.

Runājot konkrēti par šiem objektiem, ir jāatceras, ka Enerģētikas likuma 20.pantā ir noteikts, ka gāzes krātuvju pazemes daļa pieder Latvijas valstij. Tajā pašā laikā tā ir ielikta “Latvijas gāzes” pamatkapitālā. Un, kā mēs zinām, rīt tiks pieņemts lēmums par privatizējamās akciju sabiedrības “Latvijas gāze” valsts akciju turpmāku pārdošanu. Tātad Enerģētikas likums netiks izpildīts, un tad mums jāpieņem likums... vai nu jāmaina Enerģētikas likums, vai arī jānacionalizē šīs pazemes gāzes krātuves.

Saistībā ar “Latvijas kuģniecību” pēdējā laikā gan televīzijā, gan presē ir sacelta liela ažiotāža, un es nedomāju, ka bez tā, ka Saeima pievērsīs savu modro aci šim procesam, mēs nodrošināsim kaut kāda veida “caurspīdīgumu”. Kuģniecība ir ļoti sensitīva nozare. Es uzskatu, ka esmu nostrādājis pietiekami ilgu laiku kuģniecības nozarē un jūras kravas pārvadājumos, un es ar drošu sirdsapziņu varu apgalvot, ka jau nākamajā dienā, kad tā saucamais stratēģiskais investors iegūs kontrolpaketi, Latvijā vairs kuģi nepaliks. Un, runājot deputāta Burvja vārdiem, - štrunts par kuģiem, bet mēs zaudēsim šo biznesu, ko Latvijas kuģniecība ir iekarojusi gadu desmitos, ir šo biznesu īstenojusi veiksmīgi un ar peļņu.

Tas pats sakāms arī par pārējiem stratēģiskajiem objektiem, un es aicinu deputātus atbalstīt šo likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Runāt “pret” vēlas deputāts Imants Burvis.

I.Burvis (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Cienījamais Prezidij! Savulaik baidoties no ekonomikas likumu objektīvās darbības tirgus cenu noteikšanā un vēloties brīvi manipulēt ar valsts mantas vērtību... pie tam, lai neuzņemtos nekādu atbildību, iepriekšējie likumdevēji šo atbildību uzvēla Ministru kabinetam un Latvijas Privatizācijas aģentūrai. Tas bija, protams, ļoti gudri darīts! Bija divi grēkāži, kas vienmēr nes atbildību, bija daudz baumu, un bija “patīkamas” avīžu ziņas par iespējamiem korupcijas gadījumiem, kukuļņemšanu - un tā tālāk. Šodien ar šo likumu atbildība it kā būtu jāuzņemas tautas priekšstāvjiem, kuri šodien saucas Saeimas locekļi. Un tāpēc es aicinu visus tos deputātus, kas baidās no šīs atbildības tautas priekšā, balsot “pret”.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Viens ir runājis “par”, viens - “pret”. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta “Par enerģētiski svarīgu objektu privatizāciju” nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu! Par - 37, pret - 42, atturas - 12. Likumprojekts netiek nodots komisijām.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts “Par deputāta Raimonda Paula ievēlēšanu Revīzijas komisijā”. Debatēs neviens runāt nevēlas. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par šo lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret - nav, atturas - nav. Lēmums ir pieņemts.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm. Kamēr tiek gatavota reģistrācijas izdruka, būs daži paziņojumi. Andris Bērziņš.

A.Bērziņš (Tautas partijas frakcija).

Cienītie kolēģi! Bērnu tiesību apakškomisija sanāk kopā 10.45 Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas telpās. Paldies.

Sēdes vadītājs. Aleksandrs Kiršteins.

A.Kiršteins (Tautas partijas frakcija).

Godājamie deputāti! Tikšanās ar Ziemeļatlantijas Asamblejas prezidentu Havjeru Ruperesu Aizsardzības un iekšlietu un Ārlietu komisijas locekļiem notiks 16.50 Aizsardzības un iekšlietu komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Šodien sveiksim dzimšanas dienā mūsu kolēģus Helēnu Demakovu... (aplausi) un Romānu Mežecki... (aplausi).

Saeimas sekretāres biedru lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

A.Bartaševičs (Saeimas sekretāres biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Jānis Ādamsons, Gundars Bojārs, Atis Slakteris, Gundars Bērziņš, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Guntars Krasts. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Sēde ir slēgta.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, L.Andersone

 

SATURA RĀDĪTĀJS

7.Saeimas rudens sesijas 3.sēde

1999.gada 9.septembrī

 

Par darba kārtību - 1.lpp.

 

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par

atbilstības novērtēšanu””

(982. un 982.-a dok.) - 1.lpp.

 

 

Par likumprojektu “Par 1953.gada 19.oktobra

Starptautiskās migrācijas organizācijas konstitūciju”

(983. un 983.-a dok.) - 1.lpp.

 

 

Lēmuma projekts “Par neapmaksāta atvaļinājuma

piešķiršanu deputātam A.Slakterim”

(984. dok.) - 1.lpp.

 

 

Likumprojekts “Černobiļas atomelektrostacijas

avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā

cietušo personu sociālās aizsardzības likums”

(3.lasījums)

(235. un 978. dok.) - 2.lpp.

Ziņo - dep. V.Ģīlis - 2.lpp.

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iesniegumu,

sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts

un pašvaldību institūcijās”” (1.lasījums)

(677. un 966. dok.) - 3.lpp.

Ziņo - dep. V.Kezika - 4.lpp.

Debates - dep. J.Dobelis - 4.lpp.

- dep. A.Prēdele - 5.lpp.

 

Likumprojekts “Kriminālsodu izpildes likums”

(2.lasījums)

(72. un 968. dok.) - 6.lpp.

Ziņo - dep. J.Dalbiņš - 6.lpp.

 

Likumprojekts “Antidempinga likums” (1.lasījums)

(294. dok.) - 53.lpp.

Ziņo - dep. A.Kalniņš - 53.lpp.

Debates - dep. E.Zalāns - 54.lpp.

 

Par darba kārtību - 55.lpp.

 

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo

pārkāpumu kodeksā” (1.lasījums)

(878. un 971. dok.) - 55.lpp.

Ziņo - dep. L.Muciņš - 55.lpp.

Debates - dep. L.Bojārs - 58.lpp.

 

Likumprojekts “Grozījumi Tūrisma likumā” (2.lasījums)

(625. un 977. dok.) - 59.lpp.

Ziņo - dep. A.Seile - 59.lpp.

 

 

Likumprojekts “Par Īrestiesu likuma atzīšanu par

spēku zaudējušu” (1.lasījums)

(821. un 979. dok.) - 62.lpp.

Ziņo - dep. J.Lagzdiņš - 62.lpp.

 

 

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par

pašvaldībām”” (1.lasījums)

(818. un 980. dok.) - 63.lpp.

Ziņo - dep. J.Lagzdiņš - 63.lpp.

 

 

Likumprojekts “Sēklu un stādāmo materiālu

aprites likums” (2.lasījums)

(626. un 981. dok.) - 64.lpp.

Ziņo - dep. A.Tiesnesis - 64.lpp.

 

 

Par likumprojektu “Par enerģētiski svarīgu objektu

privatizāciju” - 67.lpp.

Priekšlikumi - dep. G.Bojārs - 68.lpp.

- dep. I.Burvis - 69.lpp.

 

Lēmuma projekts “Par deputāta Raimonda Paula

ievēlēšanu Revīzijas komisijā” - 69.lpp.

Paziņojumi - dep. A.Bērziņš - 69.lpp.

- dep. A.Kiršteins - 70.lpp.

 

 

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāres

biedrs A.Bartaševičs - 70.lpp.

 

Ceturtdien, 22.februārī
09:00  Saeimas 2024.gada 22.februāra ārkārtas sēde
10:30  Saeimas 2024.gada 22.februāra kārtējā sēde
12:00  Saeimas Prezidija sēde
17:00  2024.gada 22.februāra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem