Latvijas Republikas 7.Saeimas pavasara
sesijas piecpadsmitā (ārkārtas) (inaugurācijas) sēde
1999.gada 8.jūlijā

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 7.Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume.

Satura rādītājs
 
Sēdes vadītājs. Godātie deputāti! Ekselences! Dāmas un kungi! Saeimas ārkārtas sēdi, kurā tiks dots Valsts prezidentes svinīgais solījums, pasludinu par atklātu.
Satversmes 40.pants paredz, ka Valsts prezidente pirmajā Saeimas sēdē pēc ievēlēšanas dod svinīgo solījumu. Aicinu zālē Vairu Vīķi-Freibergas kundzi.
 
V.Vīķe-Freiberga (Latvijas Valsts prezidente).
Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas Satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās apziņas.
 
Sēdes vadītājs. Aicinu Vairu Vīķi-Freibergas kundzi ieņemt Valsts prezidenta vietu.
Svinīgā solījuma teksts tiks nodots Valsts arhīvam.
(Skan Latvijas valsts himna.)
 
Sēdes vadītājs. Aicinu Valsts prezidenti doties uz tribīni un teikt uzrunu.

V.Vīķe-Freiberga (Latvijas Valsts prezidente).


Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs! Godātie deputāti un deputātes! Ekselences! Dāmas un kungi! Latvijas vēsturē šodien mēs pāršķiram jaunu lapu. Amatā stājas jauna prezidente, un viņa to sāk ar dziļu pateicību savam priekštecim Guntim Ulmaņa kungam par viņa priekšzīmīgi un atbildīgi veikto darbu. Drīz valstij būs jauns Ministru prezidents un būs jauna valdība, drīz vien pāršķirsim lapu jaunam gadsimtam un dosimies jaunai tūkstošgadei pretī.

Es pateicos šai Latvijas 7.Saeimai par man dāvāto uzticību. Es novēlu katram deputātam un katrai deputātei vienmēr būt savu uzdevumu augstumos un nekad nepievilt to uzticību, ko tauta, jūs ievēlot, jums ir dāvājusi. Es novēlu jums katram spēku un izturību, lai savā darbā jūs varētu sasniegt to valstisko vīziju un to valstisko atbildību, ko latviešu tauta no jums sagaida. Es novēlu jums sasniegt to prasmīguma, to godīguma, to cēluma līmeni, ko Latvijas valsts no jums būtu pelnījusi. Ar diplomātiskā korpusa starpniecību es pateicos visām Latvijai draudzīgām valstīm, kas man, šajā amatā stājoties, ir laipni atsūtījušas savus apsveikumus un laba vēlējumus un kas izteikušas savu nedalīto atbalstu Latvijas centieniem. Latvijai ļoti vajadzīgs ir šāds atbalsts no saviem draugiem, no sabiedrotiem, un par to mēs visi kā tauta vienmēr būsim pateicīgi.

Es pateicos visiem tiem, kas mani ir atbalstījuši visdažādākos veidos, tiem indivīdiem un organizācijām, kas mani ir apsveikuši un labu vēlējuši. Jūsu izteiktās cerības un jūsu dāvātā uzticība man uzliek pat lielāku pienākuma nastu par to, ko uzliek jaunais amats ar savām oficiālām prasībām. Es apsolu prezidenta amatam veltīt visas savas spējas un visus savus spēkus, bet es lūdzu katru vienu no jums: lūdzu, nāciet man talkā, lai visi kopā mēs varētu paveikt to, ko mēs visi kopīgi ceram un vēlamies.

Vēsture stāv mums priekšā kā balta neaprakstīta lapa, un mēs būsim tie, kas Latvijas vēsturi rakstīs. Mēs būsim tie, kas noteiks, kāda tā izskatīsies nākamo paaudžu acīs. Ne tikai katrs gadsimts, bet katrs rīts, kad atkal lec saule, ir atkal jauns sākums un jauna atdzimšana. Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā mēs bijām vakar. Tas sniedz mums izdevību būt labākiem, nekā mēs bijām vakar. Tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt. Mēs esam savas pagātnes mantinieki, bet neesam vergi, kam mūžīgi jādzīvo pagātnes kalpībā un ēnā. Mēs paši esam savas nākotnes veidotāji, un mums ir dota iespēja pēc sava prāta, pēc savas gribas un pēc savas pārliecības to veidot. Tad mēs saliedēsim visus savus spēkus, būsim pietiekoši gudri, pietiekoši tālredzīgi. Turpināsim apņēmīgi virzīties pretim mūsu patlaban svarīgākajiem mērķiem. Šie mērķi mums visiem ir pietiekami skaidri. Ir jābūt ekonomiskam uzplaukumam, ir jābūt sabiedriskam taisnīgumam, ir jābūt likumdošanas un ētiskai sakārtotībai, Latvijai ir jākļūst par sarunu partneri uzņemšanai Eiropas Savienībā, un Latvijai ir jākļūst par dalībvalsti NATO.

Neļausim nevienam mums iestāstīt, ka mēs esam nevarīgi, nespēcīgi un vārgi. Neļausim nevienam mums iestāstīt, ka mēs nespējam ar savām problēmām tikt galā. Neļausim nevienam mūsos apslāpēt no mūsu senčiem mantoto dzīvesprieku un rīcības sparu. Kā teicis Rūjienas mācītājs Gustavs Bergmanis 200 gadus atpakaļ, Latvija nav bēdu ieleja, Latvija ir paradīzes dārzs. Latvija ir bagāta zeme, tā ir bagāta ar skaistumu, ar briedumu, ar spējām un talantiem, ar varēšanu, ar gribēšanu. Mēs esam bagāta tauta.
Es aicinu ikvienu Latvijas pilsoni un ikkatru vienu tās iedzīvotāju atcerēties to milzīgo radošo potenciālu, kas katrā cilvēkā iemīt iekšā, ko katrā ir iespējams atmodināt. To milzīgo enerģiju, ko cilvēks var iegūt, atverot savu sirdi Visuma spēkiem, caur līdzcietību un caur cilvēkmīlestību.
Mums katram ikkatru brīdi ir brīvi pieejami šie neizsmeļamie garīgā spēka avoti. Novēlu visiem latviešiem turēties garīgi stipriem. Augsim savā garīgā spēkā, jo caur to arī maza tauta spēj pacelties lielumā un diženumā. Es aicinu katru Latvijas pilsoni un katru tās iedzīvotāju atcerēties, ka visu mūsu likteņi ir nedalāmi saausti kopā, ka mūsu gājumu mums visiem ir nolemts nostaigāt cieši blakus. Mēs dzīvojam zem vienas saules un uz vienas zemes. Tā pati jūra mums skalojas pie kājām. Dzīvosim tā, lai mēs viens otru cienītu. Dzīvosim tā, lai mēs viens otru saprastu. Dzīvosim tā, lai mēs viens otru bagātinātu. Dzīvosim tā, lai ar Dieva palīgu mūsu pēcgājēji par mums varētu būt lepni. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Latvijas Republikas Saeimas vārdā apsveicu jūs, Vaira Vīķe-Freibergas kundze, ar stāšanos šajā godpilnajā amatā, pateicos jums par labajiem novēlējumiem mūsu tautai un parlamentam! Vēlu veiksmi un izturību! (Aplausi.)
Pirms slēdzam šo sēdi, paziņoju, ka saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 8.pantu esmu saņēmis Ministru prezidenta Viļa Krištopana paziņojumu: “Paziņoju par savu atkāpšanos no Ministru prezidenta amata un, pēc analoģijas ar neuzticības izteikšanu Satversmes 59.pantā noteiktajā gadījumā, līdz ar to arī par visa Ministru kabineta atkāpšanos.”
Sēde ir slēgta.
 
 
Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura
Datoroperatore: I.Kuzņecova
Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, L.Andersone

 

SATURA RĀDĪTĀJS

7.Saeimas pavasara sesijas

15.(ārkārtas) sēde

1999.gada 8.jūlijā

Valsts prezidentes svinīgais solījums

Nolasa - Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga - 1.lpp.

Valsts prezidentes uzruna - 2.lpp.

Saeimas priekšsēdētāja J.Straumes informācija par to, ka saņemts Ministru prezidenta paziņojums par atkāpšanos - 4.lpp.

Trešdien, 28.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Martin Vítek
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:00  Saeimas Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu tikšanās ar Kazahstānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Dauren Karipov
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
16:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sharon Rappaport-Palgi