Atbilde uz deputātu jautājumu
2017.gada 30.novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 12.Saeimas priekšsēdētājas biedrs
Gundars Daudze.

Satura rādītājs

Sēdes vadītājs. Labdien! Sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumu.

Šodienas sēdē ir viens darba kārtības jautājums, un tā ir atbilde uz deputātu Viļuma, Brīvera, Šica, Krūmiņa un Melgaiļa jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim “Par Daugavpils Universitātes rektora pilnvaru termiņu”.

Ministrs ir atbildējis rakstiski, taču iesniedzējus šī atbilde neapmierināja, tāpēc viņi vēlas uzdot papildjautājumus.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli jums ir iespēja papildus rakstiskajam vēl divas minūtes, ja vēlaties, kaut ko piebilst.

Ja ne, tādā gadījumā ir iespēja uzdot papildjautājumu.

Vai jūs vēlaties izmantot iespēju vēl divas minūtes pateikt kaut ko papildus tam, ko jūs jau esat atbildējis rakstiski?

K.Šadurskis (izglītības un zinātnes ministrs).

Labdien, cienījamo sēdes vadītāj! Cienījamo pieteicēju pārstāvi! Rakstiski mēs esam atbildējuši pēc labākās apziņas, un es ar prieku gaidīšu papildjautājumu, ja tāds būs.

Sēdes vadītājs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šicam! Jums ir tiesības uzdot pirmo papildjautājumu. Laiks uzdošanai – viena minūte.

M.Šics (LRA).

Pateicos, ministra kungs, par atbildi, bet mēs gribējām saņemt precīzu atbildi: vai ministrija kā uzraugošā iestāde un kā Daugavpils Universitātes dibinātāja uzskata, ka rektora neesamība un nekonkrēts rektora ievēlēšanas termiņš atbilst Augstskolu likuma 17.pantam, un vai ministrija ir pārliecinājusies, ka šobrīd augstskola spēj nodrošināt minētā likuma 33.panta pirmajā daļā un 5.pantā noteikto augstskolas uzdevumu izpildi?

Sēdes vadītājs. Paldies.

Ministra kungs, jums divas minūtes atbildei.

K.Šadurskis. Paldies par jautājumu.

Rektora ievēlēšanas termiņš ir beidzies 7.septembrī, un cik mums ir zināms no sarakstes ar Daugavpils Universitāti, rektors ir vērsies Senātā ar ierosinājumu risināt jaunā rektora ievēlēšanas procedūru, uz ko ir saņemta Senāta un Satversmes sapulces atbilde par to, ka vispirms ir ierosināta Universitātes reorganizācija un pēc tam rektora vēlēšanas.

Tālāk ir sekojusi sarakste starp Izglītības un zinātnes ministriju un Daugavpils Universitāti, kur mēs esam mudinājuši... teiksim tā, lūguši izsludināt rektora vēlēšanas. Tur ir bijusi apmaiņa ar vairākām vēstulēm, un rezultātā šobrīd... atbildē, ko mēs esam saņēmuši, ir teikts, ka rektora vēlēšanas tiks izsludinātas tuvākajā laikā. Un, tieši nākot uz šo sēdi, es saņēmu informāciju, bet neesmu to vēl redzējis pats savām acīm, ka esot izsludināts vēlēšanu termiņš.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Šica kungs, jums ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Šicam!

M.Šics. Kontekstā ar šīm laikus nenoorganizētajām vēlēšanām ir otrais jautājums. Vai ministrija ir izvērtējusi Daugavpils Universitātes bijušā rektora – viņš pašreiz ir pienākumu izpildītājs – darbības saistībā ar rektora vēlēšanu neorganizēšanu atbilstoši Universitātes Satversmes 30. un 32.pantam?

Un ko ministrija plāno darīt kā uzraugošā iestāde un kā Daugavpils Universitātes dibinātāja, lai novērstu Daugavpils Universitātes Satversmes neatbilstību Augstskolu likuma trešajai nodaļai?

Sēdes vadītājs. Ministra kungs, jums divas minūtes atbildei.

K.Šadurskis. Paldies.

Mums nav informācijas, ka Universitātes Satversme neatbilstu kādām normatīvo aktu prasībām. Satversme ir apstiprināta Saeimā, un mūsu uzraudzība pār normatīvo aktu ievērošanu jebkurā atvasinātā publiskā personā, šai gadījumā – valsts dibinātā augstskolā... uzraugošā institūcija ir Izglītības kvalitātes valsts dienests, kas uzrauga atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Nu, protams, saņemot informāciju un labi zinot rektora pilnvaru termiņu, mēs esam vērsušies ar vēstulēm, un šī sarakste liecina, ka varbūt novēloti, bet augstskola ir gatava pildīt normatīvo aktu prasības.

Situācija ir mazliet sarežģīta tajā ziņā, ka reorganizācija un jaunu rektora vēlēšanu izsludināšana faktiski varētu notikt vienlaikus. Bet jebkurā gadījumā Augstskolu likums šajā ziņā ir mūsu augstākais normatīvais akts un jebkurām darbībām ir jānotiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mēs esam ciešā kontaktā ar Daugavpils Universitāti. Protams, mūsu dialogs notiek vēstuļu formā, bet izskatās, ka Daugavpils Universitāte ir gatava pildīt visas normatīvo aktu prasības.

Bet, runājot par termiņiem, tie, protams, ir pārkāpti.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Līdz ar to papildjautājumu limits ir izsmelts.

Paldies deputātam Šicam par jautājumiem. Paldies ministram par atbildēm.

Līdz ar to atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumu pasludinu par slēgtu.

SATURA RĀDĪTĀJS
Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem
2017. gada 30. novembrī

Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska atbilde uz deputātu jautājumu“Par Daugavpils Universitātes rektora pilnvaru termiņu” (iesniegts 16.11.2017.) (pilns jautājuma teksts pielikumā) (Nr. 345/J12)
(Atbildes dok. Nr. 4278A). (Atbildes dok. Nr. 4259)
   
Atbilde izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
   
Papildjautājums - dep. M.Šics
   
Atbilde izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
   
Papildjautājums - dep. M.Šics
   
Atbilde izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
Piektdien, 1.martā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde