Latvijas Republikas 13. Saeimas
rudens sesijas piektā sēde
2018. gada 22. novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Frakciju viedokļi

Sēdes vadītāja. Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 2018. gada 22. novembra sēdi.

Godātie kolēģi! Ir apritējuši pieci gadi kopš Zolitūdes traģēdijas. Aicinu ar klusuma brīdi godināt bojāgājušo piemiņu. (Klusuma brīdis.) Paldies.

Sāksim izskatīt Saeimas Prezidija apstiprināto darba kārtību.

Darba kārtībā – Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju”” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Staķa kungs, runāsiet “par” vai “pret”? “Par”.

Tātad “par” pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Staķis.

M. Staķis (AP!).

Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamie deputāti! Likumprojekts paredz policijas darbinieku tiesību papildināšanu ar tiesībām atbilstošās iestādēs nogādāt personas, kuras alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties. To visu mēs varam lasīt anotācijā, un tas, protams, ir sabiedrībai svarīgi un vajadzīgi. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka kopš 1991. gada neviena valdība īsti nav spējusi definēt, vai tā ir sabiedrības veselības problēma, tātad Veselības ministrijas atbildība, vai tas ir sabiedriskās kārtības traucējums, attiecīgi – Iekšlietu ministrijas atbildība. Tas, protams, ir gan veselības... gan sabiedriskās kārtības apdraudējums. Taču nav šaubu, ka ir valstiska atbildība šo jautājumu risināt. Sagatavotais risinājums ir solis pretī... bet tas ir tikai ielāps, jo finansējums nāktu no ārkārtas budžeta. Nav skaidrs, kura ministrija par šo budžetu atbildētu. Es aicinu nodot šo likumprojektu atbildīgajai komisijai un lemt par to atbildīgi.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumiem” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”” nodot Juridiskajai komisijai, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijām ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 15/Lp13) nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijām ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

“Par” pieteikusies runāt deputāte Vita Anda Tērauda.

V. A. Tērauda (AP!).

Cienījamie kolēģi! Sabiedrības integrācijas fonds ir galvenais mehānisms, kā valsts atbalsta pilsonisko sabiedrību. Ir pienācis laiks šo instrumentu remontēt. Jau gadiem NVO sūdzas par birokrātiju Sabiedrības integrācijas fondā. Kultūras ministrijas pasūtītais SIF darbības izvērtējums uzrāda problēmas ar pārraudzību, ar SIF spēju strādāt mērķtiecīgi un atbilstoši savai stratēģijai. Tā vietā, lai SIF atbalstītu pilsonisko sabiedrību un tās stiprināšanu, SIF pats ir sācis konkurēt ar NVO par projektu īstenošanas naudām.

Situācijā, kad nodokļu politikas izmaiņu dēļ daudzas NVO šogad ir bez privātā sektora atbalsta – vai tās būtu izglītības, sociālā darba vai sporta jomā darbojošās NVO –, mums ir būtiski nodrošināt, lai galvenais valsts atbalsta mehānisms strādātu nevainojami, lai tas būtu efektīvs, mērķtiecīgs, kā arī adekvāti finansēts.

Aicinu kolēģus atbalstīt grozījumu nodošanu komisijai un aktīvi strādāt, lai mūsu atbalsts NVO sektoram būtu ar augošu līkni.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? (Starpsaucieni: “Jā!”; “Par procedūru!”) Tātad... Kurš vēlas runāt par procedūru? (Starpsauciens: “Judins! Judins!”)

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrejam Judinam!

A. Judins (JV).

Jautājums par procedūru. Es lūdzu nodot likumprojektu arī Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? (Starpsauciens: “Nav!”) Nav iebildumu pret likumprojekta nodošanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai. Tātad pret to nav iebildumu.

Vai ir citi priekšlikumi par nodošanu komisijām? Citu priekšlikumu nav.

Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijām ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

“Par” pieteikusies runāt deputāte Marija Golubeva.

M. Golubeva (AP!).

Cienījamie kolēģi! Šis likumprojekts skar ārvalstīs iegūtas augstākās izglītības atzīšanu Latvijā, konkrēti – birokrātisko šķēršļu mazināšanu šai procesā attiecībā uz Eiropas kopīgo augstākās izglītības telpu.

Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums mūsu zinātnes un tautsaimniecības attīstībai, jo tas skar visus tos Latvijas iedzīvotājus, kas ir atgriezušies ar ārvalstu augstskolu diplomiem. Es aicinu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijām, jo tas tiešā veidā veicinās Latvijas augstākās izglītības telpas atvērtību kvalitatīvai augstākajai izglītībai no pārējās Eiropas.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Autortiesību likumā” nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre pārbūves projekta īstenošanai” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots.

Par likuma otrreizēju caurlūkošanu.

Godātie kolēģi! Nākamais darba kārtības jautājums – likuma otrreizēja caurlūkošana. Valsts prezidents šā gada 9. novembrī ir nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 1. novembrī Saeimas pieņemto likumu “Grozījums Darba likumā”. Atbildīgā par šo likumu ir Sociālo un darba lietu komisija. Atbilstoši Kārtības rullim Saeimai ir jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtoti izskatāms Saeimas sēdē.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrim Skridem!

A. Skride (AP!).

Labrīt! Komisijas ārkārtas sēdē vakar nolēmām, ka priekšlikumi iesniedzami līdz 18. janvārim un Saeimas sēdē izskatāmi 31. janvārī.

Sēdes vadītāja. Paldies. Vai ir citi priekšlikumi? Tēraudas kundze?

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Vitai Andai Tēraudai!

V. A. Tērauda (AP!).

Paldies. Es ierosinu noteikt agrāku termiņu – 3. decembri.

Sēdes vadītāja. Tas ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 3. decembris?

Un izskatīšana Saeimas sēdē?

V. A. Tērauda. Un Saeimā – 13. datumā.

Sēdes vadītāja. Kurā, lūdzu?

V. A. Tērauda. 13. (Starpsauciens: “Jūs sastrīdējāties?”)

Sēdes vadītāja. Decembrī? Un izskatīšana 13. decembrī.

Godātie kolēģi! Vispirms mums ir jābalso par tālāko termiņu. Vai deputāti vēlas balsot gan par priekšlikumu iesniegšanas termiņu, gan izskatīšanu Saeimas sēdē – kopā par šiem abiem termiņiem? Vai vēlas balsot par katru termiņu atsevišķi? Kopā. Labi.

Tātad vispirms balsosim par to, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 18. janvāris, izskatīšana Saeimas sēdē – 2019. gada 31. janvārī. Lūdzu zvanu! Balsosim par to, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 18. janvāris, izskatīšana Saeimas sēdē – 2019. gada 31. janvārī. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 1, pret - 93, atturas - nav. Līdz ar to spēkā paliek priekšlikums par to, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 3. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē – šā gada 13. decembris.

Sēdes darba kārtība ir izskatīta.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu! Laiks paziņojumiem.

Godātie kolēģi! Šodien pulksten 10.30 pie mums uz Saeimu nāk Latvijas Pensionāru federācija, kura vēlas pasniegt dāvinājumu Saeimai Latvijas valsts simtgadē. Sagaidīsim Latvijas Pensionāru federāciju pulksten 10.35 Lielajā vestibilā!

Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.

K. Feldmans (JK).

Labdien, dārgie kolēģi! Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Piecpadsmit minūtes pēc šīs sēdes Dzeltenajā zālē notiks deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Indijas parlamentu dibināšanas sanāksme. Tātad jau pēc 15 minūtēm šeit pat. Visi, kas vēlas, aicināti piedalīties. Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds deputātam Jānim Bordānam.

J. Bordāns (JK).

Labdien, godātās kolēģes un godātie kolēģi! Pēc piecām minūtēm Dzeltenajā zālē notiks vēl vienas sadarbības grupas dibināšana – tā būs deputātu grupa sadarbībai ar Polijas parlamentu. Aicinu visus, kas vēlas, tajā iesaistīties un piedalīties. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātei Inesei Lībiņai-Egnerei.

I. Lībiņa-Egnere (JV).

Godātie kolēģi! Decembra vidū pie mums ieradīsies Itālijas Republikas parlamenta sadraudzības grupas ar Baltijas valstīm pārstāve. Līdz ar to būtu tikai labi, ja mēs līdz tam brīdim būtu izveidojuši mūsu sadarbības grupu.

Līdz ar to aicinu jūs Dzeltenajā zālē pulksten 11.00 uz deputātu grupas sadarbībai ar Itālijas parlamentu dibināšanas sanāksmi.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.

A. Kaimiņš (KPV LV).

Labdien, cienījamie Saeimas deputāti!

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļi! Pēc 15 minūtēm mēs jūs gaidām Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Eiropas lietu komisijas sēžu zālē. Tiem, kas nezina, kur tas ir, paskaidrošu – tas ir Jēkaba ielā 6/8. Un labā ziņa ir tā, ka turpmāk Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdes notiks tieši tajā zālē, tieši tajā mājā. Lūdzu to atcerēties! Mēs jūs gaidām tur. Tā ir jaunā Saeimas ēka. Neaizejiet uz veco Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas zāli!

Pēc 15 minūtēm. Gaidām!

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai. Reģistrācijas rezultāti.

M. Golubeva (13. Saeimas sekretāra biedre).

Nav reģistrējušies: Uldis Augulis... (Starpsauciens: “Nav!”) Nav. Artuss Kaimiņš... (Dep. A. Kaimiņš: “Ko – Artuss Kaimiņš?”) Nav reģistrējies. (Dep. A. Kaimiņš: “Kā – nav reģistrējies!”) Sistēma saka, ka nav. (Dep. A. Kaimiņš: “Sistēma melo! Sistēma vienmēr melo!”) Tātad ir. Ir! Ir klāt, lieliski! Un Inguna Rībena... ir.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Sēdi slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas rudens sesijas 5. sēde
2018. gada 22. novembrī

 

Klusuma brīdis Zolitūdes traģēdijas piemiņai
   
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku”” (Nr. 1/Lp13)
(Dok. Nr. 10, 10A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju”” (Nr. 2/Lp13)
(Dok. Nr. 11, 11A)
   
Priekšlikums - dep. M. Staķis (par)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” (Nr. 3/Lp13)
(Dok. Nr. 13, 13A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” (Nr. 4/Lp13)
(Dok. Nr. 14, 14A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 5/Lp13)
(Dok. Nr. 15, 15A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 6/Lp13)
(Dok. Nr. 16, 16A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 7/Lp13)
(Dok. Nr. 17, 17A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (Nr. 8/Lp13)
(Dok. Nr. 18, 18A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” (Nr. 9/Lp13)
(Dok. Nr. 19, 19A)
   
Par likumprojektu “Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi” (Nr. 10/Lp13)
(Dok. Nr. 20, 20A)
   
Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”” (Nr. 11/Lp13)
(Dok. Nr. 21, 21A)
   
Par likumprojektu “Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumiem” (Nr. 12/Lp13)
(Dok. Nr. 22, 22A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” (Nr. 13/Lp13)
(Dok. Nr. 23, 23A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”” (Nr. 14/Lp13)
(Dok. Nr. 24, 24A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 15/Lp13)
(Dok. Nr. 25, 25A)
   
Par likumprojektu “Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību” (Nr. 16/Lp13)
(Dok. Nr. 26, 26A, 26B)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (Nr. 17/Lp13)
(Dok. Nr. 27, 27A)
   
Priekšlikums - dep. V. A. Tērauda (par)
   
Par procedūru - dep. A. Judins
   
Par likumprojektu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 18/Lp13)
(Dok. Nr. 29, 29A)
   
Par likumprojektu “Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 19/Lp13)
(Dok. Nr. 30, 30A)
   
Par likumprojektu “Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” (Nr. 20/Lp13)
(Dok. Nr. 31, 31A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 21/Lp13)
(Dok. Nr. 32, 32A)
   
Priekšlikums - dep. M. Golubeva (par)
   
Par likumprojektu “Grozījumi Autortiesību likumā” (Nr. 22/Lp13)
(Dok. Nr. 33, 33A)
   
Par likumprojektu “Par Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām” (Nr. 23/Lp13)
(Dok. Nr. 34, 34A)
   
Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre pārbūves projekta īstenošanai” (Nr. 24/Lp13)
(Dok. Nr. 37, 37A)
   
Par likumprojektu “Par Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām” (Nr. 25/Lp13)
(Dok. Nr. 38, 38A)
   
Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” (Nr. 27/Lp13)
(Dok. Nr. 42, 42A)
   
Par likuma “Grozījums Darba likumā” otrreizējo caurlūkošanu (Par 12. Saeimas likumprojektu Nr. 1254/Lp12) (Nr. 26/Lp13)
(Dok. Nr. 41)
   
Priekšlikumi - dep. A. Skride
  - dep. V. A. Tērauda
   
Paziņojumi
  - Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
  - dep. K. Feldmanis
  - dep. J. Bordāns
  - dep. I. Lībiņa-Egnere
  - dep. A. Kaimiņš
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedre M. Golubeva

Balsojumi

Datums: 22.11.2018 09:20:43 bal001
Par - 1, pret - 93, atturas - 0. (Reģistr. - 99)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu /2019.01.18./. Grozījums Darba likumā (12.Saeimas likumprojekts Nr.1254/Lp12) (26/Lp13), nodošana komisijām

Trešdien, 19.jūnijā
08:45  Saeimas priekšsēdētājas biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu vadītājas Zandas Kalniņas-Lukaševicas, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa un komisijas deputātu tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga Aizsardzības komisijas delegāciju
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
11:00  Ārlietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
15:00  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas un Klimata un enerģētikas ministrijas rīkotā diskusija “Latvijas enerģētikas izaicinājumi 2050. gadam”
15:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas sēde
18:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas rīkotie dārza svētki par godu Latvijā rezidējošajam diplomātiskajam korpusam