Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem
2014.gada 29.maijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētājas biedre
Inese Lībiņa-Egnere.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs

Sēdes vadītāja. Labdien! Sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, un šodien darba kārtībā ir divi deputātu jautājumi.

Pirmais ir deputātu Cvetkovas, Elksniņa, Ribakova, Hļebņikova un Agešina jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam „Par akciju sabiedrības „Liepājas metalurgs” maksātnespējas procesu”. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, taču jautājuma uzdevēji nav apmierināti ar atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildpaskaidrojumus un uzdot papildjautājumus.

Vai ministra kungs vēlas sniegt vēl kādu informāciju papildus jau rakstiski sniegtajai atbildei?

A.Vilks (finanšu ministrs). (Runā bez mikrofona.) Man ir tikai informācija, kas jau ir rakstiski sniegta.

Sēdes vadītāja. Jā... Paldies. Ministrs tātad papildinformāciju sniegt nevēlas.

Tagad es īsumā paziņošu šodienas sēdes kārtību. Katram jautājuma iesniedzējam ir iespēja uzdot ministram vēl arī divus papildjautājumus. Katra papildjautājuma uzdošanas laiks ir viena minūte, un tad ministram tiks dots vārds atbildei uz papildjautājumu, un ministrs atbildēs ne ilgāk kā divas minūtes.

Vai iesniedzēji vēlas uzdot kādu papildjautājumu?

Tātad Irina Cvetkova, lūdzu!

I.Cvetkova (SC).

Labdien! Jā, man būs jautājumi ministram.

Pirmais jautājums. Mans pirmais jautājums ir saistīts ar „Liepājas metalurga” meitasuzņēmumu – akciju sabiedrību „Liepājas osta LM”.

Kā mēs norādījām mūsu jautājumos, martā tika izveidota jauna SIA – SIA „50.piestātne”, un paralēli tam „Liepājas osta LM” ir atteikusies no savām tiesībām uz attiecīgo piestātni sakarā ar problēmām nokārtot nomas attiecības. Uz jautājumu, vai ir zināms, kāds ir finansiālais stāvoklis uzņēmumam „Liepājas osta LM”, ministrija ir atbildējusi pozitīvi, ka, jā, ir zināma informācija par tā darbību un finansiālo stāvokli, tomēr nav atbildējusi – 7.jautājums tas ir bijis, bet faktiski nav atbildējusi –, vai šim meitasuzņēmumam, atsakoties no šī līguma un turpinot savu darbību, ir stabils vai nestabils finansiālais stāvoklis. Varbūt nenorādot uz kaut kādiem bilances datiem, bet tomēr – vai Finanšu ministrijai ir zināms šis finansiālais stāvoklis un vai šis finansiālais stāvoklis ir stabils, lai īstenotu maksātnespējas procesa ietvaros administratora iecerēto mantas pārdošanas plānu?

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu!

A.Vilks. Jā, paldies.

Tas jautājums... Nu, mēs tomēr esam atbildējuši, ka Finanšu ministrijai kā „Liepājas metalurga” nodrošinātajam kreditoram ir pieejama informācija par šo „Liepājas metalurga” izveidoto kapitālsabiedrību, bet šī informācija nav izpaužama... izsniedzama... izpaužama personām, kas nav saistītas ar maksātnespējas procesa, tā teikt, subjektu, jo tas var ietekmēt tālāko kopējo „Liepājas metalurga”... teiksim, projekta realizācijas gaitu. Līdz ar to šī informācija nav sniedzama.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai iesniedzējiem ir vēl kāds papildjautājums?

I.Cvetkova. (Nerunā mikrofonā.) Es nesaņēmu vispār to...

Sēdes vadītāja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Cvetkovai!

Lūdzu!

I.Cvetkova. Es atvainojos! Es vispār nesaņēmu atbildi uz manu jautājumu, jo mans jautājums ir bijis... tomēr es komentēšu... Vai ir stabils finansiālais stāvoklis meitasuzņēmumam, kurš ir viens no maksātnespējīgās akciju sabiedrības „Liepājas metalurgs” aktīviem? Atbildi es diemžēl tā arī neesmu saņēmusi. Ja jūs tā turpināsiet, tad es vispār nevaru saprast, kāda jēga mums šādi tikties, ja jūs neesat atbildējis ne uz vienu jautājumu un negribat atbildēt. Ja jūs gribat atkārtot to, kas ir norādīts mūsu jautājumos, tad mums šeit tikties nav vispār nekādas jēgas.

Mans otrais jautājums būs par Finanšu ministrijai kā nodrošinātajam kreditoram piešķirtajām balstiesībām maksātnespējas procesā, un jautājums būs ļoti vienkāršs. Jūs, ministrija, esat gan nodrošinātais kreditors tajā procesā, kur ir piešķirts Finanšu ministrijai ļoti ievērojams balsu skaits, gan arī akcionārs gan Komerclikuma, gan Maksātnespējas likuma izpratnē.

Mans jautājums ir tāds. Vai Finanšu ministrija, vadoties pēc Maksātnespējas likuma 72.panta pirmās daļas noteiktā, ir atzīstama par ieinteresētu personu attiecībā pret parādnieku? Un vai tad Finanšu ministrijai ir tiesības piedalīties balsošanā kreditoru sapulcē? Kā jūs uzskatāt? Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu!

A.Vilks. Es par šo pašu procesu konkrēti neatbildēšu, bet katrā ziņā mēs sadarbojamies ar maksātnespējas administratoru, lai šis uzņēmums pēc iespējas ātrāk un ar pēc iespējas labāku finansiālu risinājumu varētu atsākt darbību.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad iesniedzēji ir izmantojuši savas tiesības saskaņā ar Kārtības rulli uzdot divus papildjautājumus. Līdz ar to uzskatāms, ka pirmais jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam „Par akciju sabiedrības „Liepājas metalurgs” maksātnespējas procesu”, kurš jau ir atbildēts rakstveidā, ir arī atbildēts šajā jautājumu sēdē.

Otrs darba kārtības jautājums ir deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Agešina, Mirska un Zujeva jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam „Par „Liepājas metalurga” administratora rīcību”. Arī uz šo jautājumu ir saņemta ministra Vilka rakstiska atbilde, taču jautājuma uzdevēji nav apmierināti ar atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildpaskaidrojumus un uzdot papildjautājumus.

Ministra kungs, vai jūs vēlaties sniegt kādu informāciju papildus jau rakstiski sniegtajai atbildei?

A.Vilks (finanšu ministrs). Nē.

Sēdes vadītāja. Tātad ministra kungs nevēlas.

Sāksim papildjautājumu uzdošanu.

Tātad, Elksniņa kungs, lūdzu, jums vārds!

A.Elksniņš (SC).

Jā, paldies.

Spriežot pēc manas kolēģes iepriekš uzdotajiem jautājumiem, mums tiešām ir lielas, ļoti lielas šaubas par to, vai Finanšu ministrija kontrolē un uzrauga to, kas notiek „Liepājas metalurgā” apstākļos, kad valsts ir akcionārs. Latvijas valstij daļēji pieder „Liepājas metalurgs”.

Un man ir jautājums. Nu, es varbūt atiešu sānis no tiem uzdotajiem jautājumiem un arī no atbildēm, kad īstenībā nekas netiek atbildēts. Jautājums jums kā politiķim un kā ministram: vai jūs apmierina – jūsu, ministra, skatījumā – tas darbs, ko pašreiz „Liepājas metalurgā” veic administrators?

A.Vilks. Nu, mēs vadāmies pēc tā, ka mēs zinām konkrētu datumu, līdz kuram ir jāsniedz „Liepājas metalurga” administratoram ziņojums gan Finanšu ministrijai, gan arī Ministru kabinetam par iesniegtajiem pieprasījumiem attiecībā uz „Liepājas metalurga” darbības atjaunošanu un potenciālajiem investoriem. Līdz šim tā sadarbība ir bijusi tāda: mēs, Finanšu ministrija un Valsts kase, esam no Ministru kabineta saņēmuši instrukciju sadarboties ar „Liepājas metalurga” administratoru.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Elksniņa kungam vārds otrajam papildjautājumam.

A.Elksniņš. Vilka kungs, jautājums ir ļoti vienkāršs. Iepriekšējais. Vai jūs, finanšu ministru Andri Vilku, pašreiz kā cilvēku, kurš atbild par valsts interesēm, īpašumtiesībām „Liepājas metalurgā”, apmierina administratora darbs? Jūs neatbildat.

Es aicinu jūs tomēr atbildēt uz šo jautājumu un papildus tad arī pateikt, kad Latvijas valsts dabūs „Liepājas metalurgā” ieguldīto naudu atpakaļ. Tām ir jābūt ļoti īsām atbildēm bez ditirambiem, kādus patlaban mēs redzam: ministrija, izlikdamās, ka atbild, sūta Saeimas deputātiem absolūti nederīgas atbildes. Pretējā gadījumā mēs to tagad uztversim kā necieņas izrādīšanu pret parlamenta deputātiem, un mēs tad turpināsim citādākas politiskas, tā teikt, sacensības un komunikācijas šajā jautājumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu!

A.Vilks. Es nevaru komentēt, vai man patīk vai nepatīk. Process rit savu gaitu pēc tām vadlīnijām, kuras ir izvirzījis Ministru kabinets. To varēs pateikt tikai tad, kad tas process būs beidzies; kad tas būs pozitīvs, mēs varēsim vērtēt. Es nevaru salīdzināt, kā būtu, ja būtu, teiksim, cits konsultants, cits maksātnespējas administrators vai kaut kādi citi apstākļi. Es to nevaru vērtēt uz šo brīdi. Kā jūs paši zināt, ir pieteikti 26 investoru pieprasījumi. Respektīvi, par uzņēmumu interese ir.

Par šo laika grafiku – tas ir saskaņots, tas nav pārkāpts.

Nu, man nav, ar ko salīdzināt. To varēs drīzāk pateikt tad, kad būs tas process beidzies.

26 investori ir izrādījuši interesi un izrāda interesi par šo uzņēmumu. Vai tas ir daudz vai maz – nu, es nevaru minēt. Man arī nav zināmas summas, man nav zināmi investori. Process savu gaitu rit. Ir pāragri teikt, es nevaru komentēt. 26 investoru izrādīta interese, manuprāt, ir pietiekami liels novērtējums.

Par laika grafiku varbūt var diskutēt, bet tas tika izlemts Ministru kabineta sēdē. Tāds mandāts ir administratoram. Tas ir bijis, teiksim, valdības redzējums, un rezultāts jau beigu beigās parādīs, vai tas ir bijis sekmīgi vai nav. Nu, tagad pāragri, mēs tādā fāzē esam. (Dep. A.Elksniņš kaut ko saka no zāles.)

Sēdes vadītāja. Elksniņa kungs!

A.Vilks. Rezultāts nu tomēr ir svarīgs. Tad var pateikt. Šādos procesos, manuprāt... (Dep. A.Elksniņš no zāles: „Kāds tas būs, tāds būs, ja?”)

Sēdes vadītāja. Elksniņa kungs, jums bija iespēja uzdot jautājumus. Nesarunājieties no vietas!

A.Vilks. Procesa vidū nav iespējams pateikt, vai es esmu vai neesmu apmierināts. Es to procesu nevadu, es vienkārši... Mēs, Finanšu ministrija, sadarbojamies ar administratoru. Administrators vada procesu, viņam ir visa informācija. Mums uz šo brīdi starpziņojumi vai kaut kāda tāda starpinformācija, kas ir publiski pieejama, ir tikai... tagad arī presē jūs redzējāt... Nu, interese ir pietiekami liela, un tas ir, man liekas, pietiekoši pozitīvs signāls, ka process virzās. (Dep. I.Cvetkova kaut ko saka no zāles.)

Sēdes vadītāja. Es atvainojos! Nevar no zāles... Jautājumus uzdot varēsiet ārpus šīs sēdes! Jautājuma iesniedzējiem ir bijusi iespēja uzdot ministram divus papildjautājumus, un tie ir uzdoti.

Citi deputāti uz šo sēdi nav ieradušies, līdz ar to arī šis jautājums ir uzskatāms par atbildētu. Un es tiešām pateicos ministra kungam par atbildēm un deputātiem Cvetkovai un Elksniņam par jautājumiem.

Līdz ar to visi sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Jautājumu un atbilžu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu.

Uz redzēšanos, un jauku jums vakaru!

A.Vilks. Paldies.

SATURA RĀDĪTĀJS
Atbildes uz deputātu iesniegtajiem jautājumiem
2014. gada 29. maijā

 

Finanšu ministra Andra Vilka atbilde uz deputātu jautājumu

„Par akciju sabiedrības „Liepājas metalurgs” maksātnespējas procesu”  (pilns jautājuma teksts pielikumā) (Nr. 158/J11)
(Atbildes dok. Nr. 3853A).(Atbildes dok. Nr. 3892A).(Atbildes dok. Nr. 3836)

   
Papildjautājums - dep. I.Cvetkova
   
Atbilde - finanšu ministrs A.Vilks
   
Papildjautājums - dep. I.Cvetkova
   
Atbilde - finanšu ministrs A.Vilks
   
Finanšu ministra Andra Vilka atbilde uz deputātu jautājumu

„Par Liepājas metalurga administratora rīcību”  (pilns jautājuma teksts pielikumā) (Nr. 164/J11)
(Atbildes dok. Nr. 3896).(Atbildes dok. Nr. 3892A)

   
Papildjautājums - dep. A.Elksniņš
   
Atbilde - finanšu ministrs A.Vilks
   
Papildjautājums - dep. A.Elksniņš
   
Atbilde - finanšu ministrs A.Vilks
Pirmdien, 26.februārī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
13:50  Saeimas Prezidija sēde