Latvijas Republikas 13. Saeimas pavasara sesijas
trīsdesmit devītās (attālinātās ārkārtas) sēdes turpinājums
2021. gada 16. jūnijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Sēdes videotranslācija
Sēžu videotranslācijas (arhīvs)

Sēdes vadītāja. Labrīt, godātie kolēģi! Turpināsim izskatīt šā gada 10. jūnija otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā mēs palikām pie likumprojekta “Latvijas Bankas likums”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Cienītā Saeimas priekšsēdētāja! Cienītās kolēģes! Godātie kolēģi! Kā jau Saeimas priekšsēdētāja minēja, mēs vakar uzsākām lielo paketi - paketi, kurā ir 19 likumprojekti. Tagad mēs skatām likumprojektu “Latvijas Bankas likums”.

Pie visiem šiem likumprojektiem ir strādājuši gan Saeimas Juridiskā biroja, gan Finanšu ministrijas, gan Latvijas Bankas cilvēki, gan Finanšu un kapitāla tirgus komisijas cilvēki. Paldies visiem.

Mēs vakar apstājāmies pie 16. priekšlikuma, kurš ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Tas ir tehnisks precizējums normas skaidrībai. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 17. - Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 18. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Tehnisks precizējums normas skaidrībai. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 19. - Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Paldies.

20. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Tehnisks precizējums normas skaidrībai, norādot konkrētu tiesību subjektu, kur pārskaitījumus Latvijas Banka veic bez maksas, tas ir, vārdu “valdībai” aizstājot ar vārdiem “Valsts kasi”, kā arī izslēdzot atsauci uz līguma nosacījumiem, jo tiem nav juridiskas slodzes šajā pantā. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 21. - arī finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas ir tehnisks precizējums normas skaidrībai, tai skaitā izslēdzot vienu no divām atsaucēm uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, jo vienai no tām nav juridiskas slodzes šajā panta daļā. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 22. - arī finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Tas ir tehnisks precizējums normas skaidrībai, izslēdzot vienu no divām atsaucēm uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, jo vienai no tām nav juridiskas slodzes šajā panta daļā, kā arī precizēts, kā kompetentās institūcijas atzinumu sniedz Kriminālprocesa likuma izpratnē. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 23. - arī finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Priekšlikums sagatavots, lai konkretizētu Latvijas Bankai dotā deleģējuma apjomu. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Paldies.

24. - Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 25. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Priekšlikums sagatavots, lai konkretizētu Latvijas Bankai dotā deleģējuma apjomu. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 26. - Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 27. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Priekšlikums sagatavots, lai konkretizētu Latvijas Bankai dotā deleģējuma apjomu. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 28. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Priekšlikums sagatavots, lai konkretizētu Latvijas Bankai dotā deleģējuma apjomu. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 29. priekšlikums, kas sagatavots, lai konkretizētu Latvijas Bankai dotā deleģējuma apjomu. To sagatavojis finanšu ministrs. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 30. - Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 31. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, lai konkretizētu Latvijas Bankai dotā deleģējuma apjomu. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 32. - arī finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Tā kā ir sagatavots priekšlikums par likumprojekta 62. panta trešās daļas, kurā tiek uzskaitīti visi kritēriji, kādi ņemami vērā, pieņemot lēmumus par sankciju piemērošanu personām, kuras pārkāpušas finanšu tirgus jomu regulējošos normatīvos aktus, papildināšanu ar vēl vienu kritēriju, tad šo kritēriju būtu lietderīgi ņemt vērā ne tikai attiecībā uz finanšu tirgus dalībniekiem, bet arī attiecībā uz naudas apstrādātājiem un statistisko datu sniedzējiem.

Līdz ar to priekšlikumi paredz arī likumprojekta 43. panta septītās daļas un 72. panta ceturtās daļas papildināšanu ar atsauci uz likumprojekta 62. panta trešās daļas 10. punktu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Lūgums arī jums šo priekšlikumu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 33. - Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 34. - tehnisks precizējums no finanšu ministra puses normas skaidrībai, vienādojot likumā lietotos vārdus, tas ir, vārdu “iestāde” aizstājot ar vārdu “institūcija”, kā arī precizējot vārda “struktūra” tvērumu. Komisijā ir atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Paldies.

35. - finanšu ministra Jāņa Reira sagatavotais priekšlikums, lai nodrošinātu, ka no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma izslēdzamā tiesību norma (paredzēts izslēgt 66. pantu) tiek iekļauta likumprojekta 62. panta trešajā daļā, kurā tiek uzskaitīti visi kritēriji, kādi ņemami vērā, pieņemot lēmumu par sankciju piemērošanu personām, kuras pārkāpušas finanšu tirgus jomu regulējošos normatīvos aktus.

Ņemot vērā to, ka tiesiski pamatotāku lēmumu par sankciju piemērošanu pieņemšanai šo kritēriju būtu lietderīgi ņemt vērā ne tikai attiecībā uz finanšu tirgus dalībniekiem, bet arī attiecībā uz naudas apstrādātājiem un statistisko datu sniedzējiem, priekšlikumi paredz arī likumprojekta 43. panta septītās daļas un 72. panta ceturtās daļas paplašināšanu ar atsauci uz likumprojekta 62. panta trešās daļas 10. punktu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Lūgums arī atbalstīt to Saeimai.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Paldies.

36. priekšlikums ir tehniskas dabas, normas skaidrībai precizējot vārda “struktūra” tvērumu. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 37. priekšlikums. Tas sagatavots, lai konkretizētu Latvijas Bankai dotā deleģējuma apjomu. To sagatavojis finanšu ministrs. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 38. - arī finanšu ministra priekšlikums. Tas sagatavots, lai konkretizētu Latvijas Bankai dotā deleģējuma apjomu. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 39. priekšlikums ir tehnisks precizējums, normas skaidrībai vienādojot likumā lietotos vārdus, tas ir, vārdu “iestāde” aizstājot ar vārdu “institūcija”, kā arī precizējot vārda “struktūra” tvērumu. Šo priekšlikumu ir sagatavojis finanšu ministrs. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 40. priekšlikums ir tehnisks precizējums, vienādojot likumā lietotos vārdus - vārdu “iestāde” aizstājot ar vārdu “institūcija”, kā arī izslēdzot vārdu “struktūra”, jo visas Eiropas Savienības statistiskās iestādes, ar kurām teorētiski Latvijas Banka varētu apmainīties ar datiem, ir patstāvīgas iestādes. Šo priekšlikumu ir sagatavojis finanšu ministrs Jānis Reirs. Komisijā tas ir guvis atbalstu.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 41. priekšlikumu arī ir sagatavojis finanšu ministrs Jānis Reirs. Un tas ir tehnisks precizējums normas skaidrībai, vienādojot likumā lietotos vārdus, tas ir, vārdu “iestāde” aizstājot ar vārdu “institūcija”, kā arī precizējot vārda “struktūra” tvērumu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Tādēļ arī mēs lūdzam jūs to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 42. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Tā kā ir sagatavots priekšlikums par likumprojekta 62. panta trešo daļu, kurā tiek uzskaitīti visi kritēriji, kādi ņemami vērā, pieņemot lēmumu par sankciju piemērošanu personām, kuras pārkāpušas finanšu tirgus jomu regulējošos normatīvos aktus, papildināšanu ar vēl vienu kritēriju, tad šo kritēriju būtu lietderīgi ņemt vērā ne tikai attiecībā uz finanšu tirgus dalībniekiem, bet arī attiecībā uz naudas apstrādātājiem un statistisko datu sniedzējiem.

Līdz ar to priekšlikums paredz arī likumprojekta 43. panta septītās daļas un 72. panta ceturtās daļas papildināšanu ar atsauci uz likumprojekta 62. panta trešās daļas 10. punktu. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.

Un 42. priekšlikumu lūdzam atbalstīt arī no jūsu puses. To ir iesniedzis finanšu ministrs.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 43. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 44. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 45. priekšlikums ir tehnisks precizējums no finanšu ministra puses, normas skaidrībai vienādojot likumā lietotos vārdus, tas ir, vārdu “iestāde” aizstājot ar vārdu “institūcija”, kā arī precizējot vārda “struktūra” tvērumu. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 46. - finanšu ministra priekšlikums. Tehnisks precizējums, normas skaidrībai vienādojot likumā lietotos vārdus, vārdu “iestāde” aizstājot ar vārdu “institūcija”, kā arī precizējot vārda “struktūra” tvērumu. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 47. - Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 48. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 49. - Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Un visbeidzot 50. - Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

 M. Bondars. Lūgums atbalstīt likumprojektu “Latvijas Bankas likums” otrajā lasījumā. Komisijā tas ir guvis atbalstu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Latvijas Bankas likums” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš, komisijasprāt, uz trešo lasījumu būtu šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Paldies. Mums ir saņemti seši priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” otrajam lasījumam.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 4. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 4. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Protams, komisijā ir atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 5. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā ir guvis atbalstu.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus otrajam lasījumam.

Likumprojekts “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” komisijā otrajā lasījumā ir guvis atbalstu.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam būtu šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”, otrais lasījums.

Saņemti 15 priekšlikumi.

1. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - arī finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Savukārt 3. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 4. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 8. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 5. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Un tas ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 6. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 9. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 7. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 8. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 9. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 10. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 11. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 12. - finanšu ministra priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 13. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 14. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Savukārt 15. - noslēdzošais - Juridiskā biroja priekšlikums. Arī komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus otrajā lasījumā.

Komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu - šī gada 31. augusts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kā jau Saeimas priekšsēdētāja teica, šobrīd skatām likumprojektu “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldības sabiedrības likumā” otrajā lasījumā.

Saņemti 10 priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Savukārt 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 7. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 4. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 5. ir... Tā. Kur te man palika? Es ļoti atvainojos.

5. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 6. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 6. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 7. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 8. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 9. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Un visbeidzot 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus 10 priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” otrajam lasījumam.

Komisijā šis likumprojekts otrajam lasījumam ir atbalstīts.

Lūdzu arī jūs šo likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šī gada 31. augusts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kolēģi, likumprojekts “Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā”, otrais lasījums.

Saņemts viens priekšlikums, kurš ir no Juridiskā biroja. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus.

Likumprojekts “Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā” otrajā lasījumā tika atbalstīts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Lūgums arī jums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu - šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Kredītu reģistra likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Otrajā lasījumā skatām likumprojektu “Grozījumi Kredītu reģistra likumā”.

Tajā bija trīs priekšlikumi.

1. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Un tas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. priekšlikums arī bija finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Un arī tas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Un visbeidzot 3., noslēdzošais, priekšlikums bija Juridiskā biroja priekšlikums. Arī komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Paldies.

Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Kredītu reģistra likumā” otrajam lasījumam.

Otrajā lasījumā tas tika atbalstīts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Lūgums arī jums to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Kredītu reģistra likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu ir šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās””, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kolēģes un kolēģi! Tātad likumprojekts “Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās””, otrais lasījums.

Trīs priekšlikumi. Visi trīs priekšlikumi ir no finanšu ministra Jāņa Reira.

Tātad 1. - finanšu ministra priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās”” otrajam lasījumam.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā šis likumprojekts otrajā lasījumā tika atbalstīts.

Lūgums arī jums to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās”” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - šī gada 31. augusts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kolēģes un kolēģi! Likumprojekts “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā”, otrais lasījums.

Četri priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Savukārt 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus likumprojektam “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” iesniegtos priekšlikumus.

Otrajā lasījumā komisijā tas tika atbalstīts.

Lūgums arī jums to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - šī gada 31. augusts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kā jau Saeimas priekšsēdētāja minēja, likumprojekts “Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā”, otrais lasījums.

Saņemti 13 priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Savukārt 2. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 4. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 4. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 5. - deputāta Gata Eglīša priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 6. - deputāta Gata Eglīša priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M. Bondars. 7. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 8. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 9. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 10. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 12. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā

daļēji atbalstīts, iekļauts 13. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 13. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus likumprojekta “Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā” priekšlikumus otrajam lasījumam. Otrajā lasījumā tas tika atbalstīts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Lūgums atbalstīt.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 77, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šī gada 31. augusts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” otrajam lasījumam, priekšlikumus nesaņēma un atbalstīja to šajā lasījumā.

Lūgums arī jums to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu ir šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kolēģes un kolēģi! Mēs esam sagatavojuši likumprojektu “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” otrajam lasījumam.

Ir saņemti četri priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - deputāta Gata Eglīša priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Paldies.

Līdz ar to esam izskatījuši visus likumprojekta “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus. Otrajā lasījumā komisijā tas ir atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija saņēma trīs priekšlikumus.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus trīs priekšlikumus, un otrajā lasījumā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts.

Lūgums atbalstīt arī jums.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu ir šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Strādājam ar likumprojektu “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā”, otrais lasījums.

Saņēmām 13 priekšlikumus.

1. bija finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 2. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Lūgums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 4. - arī finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 5. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 6. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 7. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 8. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 9. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 10. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 11. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 12. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 13. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. Un savukārt 13. priekšlikums ir... Man te kaut kas pazuda...

Sēdes vadītāja. Atbildīgās komisijas priekšlikums.

M. Bondars. Jā, atbildīgās komisijas priekšlikums. Un ir komisijā atbalstīts. Paldies, Saeimas priekšsēdētāja! Līdz ar to...

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Jā, es atvainojos. Līdz ar to esam izskatījuši visus 13 priekšlikumus, un lūgums...

Komisija atbalstīja likumprojekta virzību otrajam lasījumam Saeimā.

Lūgums to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 75, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šī gada 31. augusts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kolēģes un kolēģi! Strādājam ar likumprojektu “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā”.

Otrajam lasījumam saņemti 15 priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - finanšu ministra priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 4. - mūsu kolēģa deputāta Kronberga priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M. Bondars. 5. - deputāta Kronberga priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M. Bondars. 6. - deputāta Kronberga priekšlikums. Komisijā nebija atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M. Bondars. 7. - deputāta Kronberga priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M. Bondars. Savukārt 8. bija tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 9. bija finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts un iekļauts 11. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 11. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 12. - deputāta Kronberga priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M. Bondars. 13. savukārt bija Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 14. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 15. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 15. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus 15 priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā” otrajam lasījumam.

Komisijā likumprojekts tika atbalstīts.

Lūgums atbalstīt, kolēģi.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”.

Otrajam lasījumam mēs saņēmām 21 priekšlikumu, no kuriem 1. -Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 7. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 5. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 6. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 7. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 8. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 9. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 10. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 11. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 12. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 13. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 14. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 14. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. 15.!

M. Bondars. Es atvainojos. 15. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 16. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 17. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 18. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Savukārt 19. bija Juridiskā biroja priekšlikums. Un tas tika komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 20. priekšlikums nāca no tieslietu ministra Jāņa Bordāna. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 21. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 21. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Paldies.

Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” otrajam lasījumam.

Otrajā lasījumā tas tika atbalstīts komisijā.

Lūgums arī jums atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 78, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - šī gada 31. augusts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kā jau Saeimas priekšsēdētāja minēja, likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” tika skatīts otrajam lasījumam Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Mēs saņēmām vienu priekšlikumu no Juridiskā biroja. Un priekšlikums tika atbalstīts komisijā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus saņemtos priekšlikums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja šā likumprojekta virzību izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā.

Lūgums arī jums atbalstīt otrajā lasījumā.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 76, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - šī gada 31. augusts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Jā, skatām likumprojektu “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”.

Ir saņemti 37 priekšlikumi. Lielākā daļa no tiem ir saņemti no finanšu ministra.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Un komisijā tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 4. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 5. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 6. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 7. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 8. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 9. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts un iekļauts 11. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 11. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. Savukārt 11. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 12. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 13. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 14. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 15. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 16. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 17. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 18. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 19. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 20. - finanšu ministra priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 21. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 22. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 23. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 24. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 25. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 26. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 27. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 28. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 28. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 29. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Daļēji atbalstīts un iekļauts 30. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

M. Bondars. 30. - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 31. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts un iekļauts 32. priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 32. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 33. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 34. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 35. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 36. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 37. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Līdz ar to esam izskatījuši visus 37 priekšlikumus.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja šo likumprojektu otrajam lasījumam.

Lūgums arī jums atbalstīt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 80, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam - šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku””, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kā jau Saeimas priekšsēdētāja minēja, mēs esam strādājuši ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku””.

Otrajam lasījumam saņemti 10 priekšlikumi.

1. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 3. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 4. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 5. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 6. - finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 7. - deputāta Aleksandra Kiršteina priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M. Bondars. 8. - deputāta Aleksandra Kiršteina priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

M. Bondars. 9. - deputāta Aleksandra Kiršteina priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Tātad 8. priekšlikums... Par 8. priekšlikumu sākam debates.

Vārds deputātam Aleksandram Kiršteinam.

A. Kiršteins (NA).

Godājamie deputāti! Nezinu, kāpēc tādā ātrumā... pie 7. es nevarēju pieteikties un ar grūtībām pie 8. pieteicos, jā.

Tātad 7., 8. un 9. ir jāskata kopā, un mani priekšlikumi ir ļoti vienkārši. Pievienotajai komisijai un Latvijas Bankai kā vienai iestādei sākt darbu par sešiem mēnešiem vēlāk, tas ir, pagarināt par sešiem mēnešiem - lai varētu sākt 2023. gada 1. jūlijā. Kāpēc šie seši mēneši? Tāpēc, ka, es uzskatu, šī apvienošana kā tāda ir izdarīta ar vienu diezgan lielu kļūdu, kas veicina korupciju.

Atšķirībā no Somijas un Igaunijas mēs neesam iestrādājuši komisijas neatkarību. Es gribu pateikt tiem deputātiem, kas varbūt nezina situāciju eirozonā. Ja mēs pieskaitām Igauniju un Somiju, tad vairākumā valstu Finanšu un kapitāla uzraudzības komisija saglabāja (Skaņas pārrāvums.)... savu neatkarību. Tas ir tāpēc, lai izbeigtu dažādas tiesvedības, lai izvairītos no korupcijas riskiem, kad komisija un Latvijas Banka (šinī gadījumā) vai centrālā banka (citās valstīs) ir apvienotas, un gadījumos, kad banka nonāk finanšu grūtībās (piemēram, maksātnespēja vai kapitāla trūkums, nepietiekamība), tad paliek divu iestāžu neatkarība. Respektīvi, komisija raksta slēdzienu, kādā veidā banka ir jāsaglabā, vai tiešām tā ir jālikvidē, un komisijai bija tiesības līdz šim arī lūgt palīdzību, teiksim, piešķirt aizdevumu, un Latvijas Banka tad varēja savukārt to darīt vai nedarīt.

Tagad tas tiek apvienots vienā iestādē, un es nezinu, kāpēc mēs neesam iestrādājuši to pašu, ko iestrādāja Igaunija un Somija, kas apvienoja, lai samazinātu administratīvo slogu, bet tomēr arī vienas iestādes ietvaros saglabāja šīs finanšu uzraudzības daļas. To var saukt visādi - vai tas ir departaments, vai vēl kaut kā -, bet lemšana ir pilnīgi neatkarīga no centrālās bankas valdes vai padomes (kā nu kurā valstī).

Ja kāds man saka, ka mums nav korupcijas risku, tad es iesaku tiem deputātiem iepazīties ar “Taureņu” pirts sarunām, kurās mēs redzam, ka Latvijas Bankas prezidents pat tajos apstākļos, kad vēl bija komisija ar savu neatkarīgo lēmumu pieņemšanas, teiksim, spēju un banka ar savu neatkarīgo vadību, tad arī šajā situācijā Latvijas Bankas prezidents ļoti rupji ietekmēja neatkarīgās uzraudzības iestādes darbu, nu, vismaz mēģināja ietekmēt, un ļoti žēl, ka mūsu dekoratīvais KNAB, protams, tur neko nespēja izdarīt, lai pieņemtu kaut kādus lēmumus un sodītu šajos smagajos noziegumos iesaistītās personas.

Tāpēc lūdzu atbalstīt 8. un 9. priekšlikumu, lai jaunā Saeima un valdība var ieviest šo nepieciešamo labojumu.

Ja šis, 8., priekšlikums... jo saprotu, ka 7. priekšlikums jums tā kā ir pieņemts, lai gan es nepaguvu pieteikties tādā ātrumā... Nu, ja mēs par šo, 8., nenobalsojam, tad nav jēgas arī balsot par 9., jo visi trīs bija saistīti.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Komisijas vārdā, lūdzu...?

M. Bondars. Es ļoti atvainojos, Aleksandr, ka es tik ātri gāju cauri un nevarēja pieteikties debatēm par 7. priekšlikumu, bet komisijas vārdā es gribu teikt, ka, skatot 8. priekšlikumu vai 7. un 9. priekšlikumu, mēs pirts tēmu neizskatījām un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 8. - deputāta Kiršteina iesniegto priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par - 13, pret - 51, atturas - 4. Priekšlikums nav atbalstīts.

M. Bondars. 9. arī bija deputāta Aleksandra Kiršteina priekšlikums. Un tas arī komisijā netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti par 9. priekšlikumu neiebilst un nepiesakās debatēm.

M. Bondars. Savukārt 10. bija deputāta Gata Eglīša priekšlikums. Komisijā arī netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti par šo priekšlikumu vēlas debatēt.

Uzsākam debates.

Vārds deputātam Aleksandram Kiršteinam.

A. Kiršteins (NA).

Nu šis priekšlikums arī palielina par vienu komisijas pārstāvi vairāk šajā vadībā, un es domāju, ka tas arī būtu atbalstāms, bet interesanti, ka godājamais iesniedzējs, tikko ieguvis ministra amatu, uzreiz ir pazudis, jo viņam vairs nav nekāda interese, teiksim, par šīs komisijas vai banku uzraudzības lomas pastiprināšanu apvienotajā centrālajā bankā.

Paldies.

Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debates slēdzu.

Vai komisijas vārdā kas skaidrojams?

M. Bondars. Es vēlos teikt tikai komisijas vārdā, ka 10. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par 10. - deputāta Eglīša iesniegto priekšlikumu! Lūdzu, balsosim! Par - 26, pret - 32, atturas - 4. Priekšlikums nav atbalstīts.

M. Bondars. Kolēģi, mēs esam izskatījuši likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku”” visus 10 priekšlikumus.

Otrajā lasījumā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts.

Lūgums arī jums atbalstīt.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku”” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 74, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Termiņš priekšlikumiem - šā gada 31. augusts.

Likumprojekts “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā”, otrais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Mārtiņš Bondars.

M. Bondars (AP!).

Kā jau minēju, kolēģi, mums bija 19 likumprojekti, šis ir 19., noslēdzošais, likumprojekts. Tātad likumprojekts “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā”.

Otrajam lasījumam ir saņemti divi priekšlikumi.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Un tas ir komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. 2. - arī Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

M. Bondars. Kolēģi! Līdz ar to esam izskatījuši visus saņemtos priekšlikumus.

Likumprojekts “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” otrajā lasījumā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā tika atbalstīts.

Lūgums arī jums to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” otrajā lasījumā! Lūdzu, balsosim! Par - 79, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.

Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.

M. Bondars. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šī gada 31. augusts.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šim likumprojektam ir šā gada 31. augusts.

Paldies ziņotājam par apjomīgo ziņojumu.

Tālāk - deputātu pieprasījumu izskatīšana un Pieprasījumu komisijas atzinums.

Darba kārtībā - deputātu Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Gundara Daudzes, Jūlijas Stepaņenko pieprasījums veselības ministram Danielam Pavļutam “Vai tiek ievērotas sabiedrības intereses Veselības ministrijas izstrādātajā MK noteikumu projektā “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji””.

Pieprasījumu komisijas vārdā - deputāts Ivars Puga.

I. Puga (KPV LV).

Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Kolēģi! Tātad Pieprasījumu komisija izskatīja Saeimas deputātu Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Gundara Daudzes, Jūlijas Stepaņenko pieprasījumu veselības ministram Danielam Pavļutam “Vai tiek ievērotas sabiedrības intereses Veselības ministrijas izstrādātajā MK noteikumu projektā “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji”” (Nr. 60/P13) un, balsojot 5 - par, 8 - pret un vienam deputātam atturoties, atzina, ka deputātu pieprasījums ir noraidāms.

Sēdes vadītāja. Deputāti nav pieteikušies debatēm.

Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Gundara Daudzes, Jūlijas Stepaņenko pieprasījumu veselības ministram Danielam Pavļutam “Vai tiek ievērotas sabiedrības intereses Veselības ministrijas izstrādātajā MK noteikumu projektā “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji””! Lūdzu, balsosim! Par - 29, pret - 50, atturas - 1. Tātad pieprasījums ir noraidīts.

Deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Jūlijas Stepaņenko, Gundara Daudzes, Armanda Krauzes pieprasījums veselības ministram Danielam Pavļutam “Par onkoloģijas ārstu un pacientu organizāciju atkārtotu lūgumu augstākajām valsts amatpersonām kārtējo reizi neatlikt finansējuma palielināšanu onkoloģijai”.

Pieprasījumu komisijas vārdā - deputāts Ivars Puga.

I. Puga (KPV LV).

Kolēģi! Pieprasījumu komisija izskatīja Saeimas deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Jūlijas Stepaņenko, Gundara Daudzes, Armanda Krauzes pieprasījumu veselības ministram Danielam Pavļutam “Par onkoloģijas ārstu un pacientu organizāciju atkārtotu lūgumu augstākajām valsts amatpersonām kārtējo reizi neatlikt finansējuma palielināšanu onkoloģijai” (Nr. 65/P13) un, balsojot 3 - par, 8 - pret un diviem deputātiem atturoties, atzina, ka deputātu pieprasījums ir noraidāms, kā arī tika saņemts ministra solījums šo jautājumu iekļaut prioritāšu sarakstā.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Deputāti nav pieteikušies debatēm.

Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Jūlijas Stepaņenko, Gundara Daudzes, Armanda Krauzes pieprasījumu veselības ministram Danielam Pavļutam “Par onkoloģijas ārstu un pacientu organizāciju atkārtotu lūgumu augstākajām valsts amatpersonām kārtējo reizi neatlikt finansējuma palielināšanu onkoloģijai”! Lūdzu, balsosim! Par - 27, pret - 47, atturas - 5. Pieprasījums ir noraidīts.

Kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši.

Laiks paziņojumiem.

Vārds deputātam Rihardam Kolam.

R. Kols (NA).

Cienījamie, godātie Ārlietu komisijas deputāti! Burtiski pēc trim minūtēm sarežģīta Ārlietu komisijas sēde. Pieslēgšanās saite sēdei attālinātā režīmā ir nosūtīta uz jūsu e-pastiem un Ārlietu komisijas WhatsApp grupā. Lūdzu, nekavējamies un laicīgi pieslēdzamies sēdei.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies Kola kungam.

Nākamais paziņojums, godātie kolēģi! Pulksten 11.30 ir plānota virkne Saeimas komisijas sēžu, tādēļ mēs 16. jūnija sēdes darba kārtību sāksim izskatīt pēc garā pārtraukuma - pulksten 12.30.

Tātad darbu ar 16. jūnija sēdes darba kārtību ir plānots uzsākt 12.30.

Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies.

Sēdi slēdzu.

SATURA RĀDĪTĀJS
13. Saeimas pavasara sesijas 39. (attālinātā ārkārtas) sēde
2021. gada 15. jūnijā turpinājums 2021. gada 16. jūnijā

Likumprojekts “Latvijas Bankas likums” (Nr. 983/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4308)

   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” (Nr. 984/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4309)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (Nr. 987/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4310)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” (Nr. 988/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4311)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā” (Nr. 990/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4312)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Kredītu reģistra likumā” (Nr. 992/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4313)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās”” (Nr. 993/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4314)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (Nr. 994/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4315)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā” (Nr. 995/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4316)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” (Nr. 999/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4317)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” (Nr. 1000/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4318)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā” (Nr. 1002/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4319)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā” (Nr. 1003/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4320)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā” (Nr. 1004/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4321)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 1005/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4322)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” (Nr. 1006/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4323)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 1007/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4324)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku”” (Nr. 1008/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4325)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
- Debates - dep. A. Kiršteins
  - dep. a href="#d20"> A. Kiršteins
   
Likumprojekts “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” (Nr. 1009/Lp13) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4326)
   
- Ziņo - dep. M. Bondars
   
Deputātu Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Gundara Daudzes, Jūlijas Stepaņenko pieprasījums veselības ministram Danielam Pavļutam “Vai tiek ievērotas sabiedrības intereses Veselības ministrijas izstrādātajā MK noteikumu projektā “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji”” (Nr. 60/P13) (Noraidīts)
(Dok. Nr. 4149, 4149A, 4253)
   
- Ziņo - dep. I. Puga
   
Deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Jūlijas Stepaņenko, Gundara Daudzes, Armanda Krauzes pieprasījums veselības ministram Danielam Pavļutam “Par onkoloģijas ārstu un pacientu organizāciju atkārtotu lūgumu augstākajām valsts amatpersonām kārtējo reizi neatlikt finansējuma palielināšanu onkoloģijai” (Nr. 65/P13) (Noraidīts)
(Dok. Nr. 4188, 4188A, 4253)
   
- Ziņo - dep. I. Puga
   
Paziņojums
  - dep. R. Kols
   
Informācija par ārkārtas sēdi
   
Informācija par reģistrācijas rezultātiem

Balsojumi

Datums: 16.06.2021 10:14:16 bal001
Par - 77, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Latvijas Bankas likums (983/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:16:37 bal002
Par - 76, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (984/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:19:40 bal003
Par - 77, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (987/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:22:18 bal004
Par - 78, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (988/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:23:44 bal005
Par - 77, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā (990/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:25:26 bal006
Par - 75, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Kredītu reģistra likumā (992/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:27:20 bal007
Par - 78, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās” (993/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:29:03 bal008
Par - 79, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (994/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:31:52 bal009
Par - 77, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā (995/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:33:03 bal010
Par - 76, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (999/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:34:44 bal011
Par - 78, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā (1000/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:36:18 bal012
Par - 76, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā (1002/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:39:14 bal013
Par - 75, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā (1003/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:42:35 bal014
Par - 78, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā (1004/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:46:05 bal015
Par - 78, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1005/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:47:49 bal016
Par - 76, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā (1006/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:53:06 bal017
Par - 80, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (1007/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 10:59:27 bal018
Par - 13, pret - 51, atturas - 4.
Balsošanas motīvs: 8. priekšlikums. Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku” (1008/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 11:01:30 bal019
Par - 26, pret - 32, atturas - 4.
Balsošanas motīvs: 10. priekšlikums. Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku” (1008/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 11:02:33 bal020
Par - 74, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku” (1008/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 11:04:18 bal021
Par - 79, pret - 0, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā (1009/Lp13), 2.lasījums

Datums: 16.06.2021 11:07:05 bal022
Par - 29, pret - 50, atturas - 1.
Balsošanas motīvs: Deputātu Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Gundara Daudzes, Jūlijas Stepaņenko pieprasījums veselības ministram Danielam Pavļutam "Vai tiek ievērotas sabiedrības intereses Veselības ministrijas izstrādātajā MK noteikumu projektā “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji”" (60/P13)

Datums: 16.06.2021 11:09:25 bal023
Par - 27, pret - 47, atturas - 5.
Balsošanas motīvs: Deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Jūlijas Stepaņenko, Gundara Daudzes, Armanda Krauzes pieprasījums veselības ministram Danielam Pavļutam "Par onkoloģijas ārstu un pacientu organizāciju atkārtotu lūgumu augstākajām valsts amatpersonām kārtējo reizi neatlikt finansējuma palielināšanu onkoloģijai" (65/P13)

Datums: 16.06.2021 11:10:34 bal024
Balsošanas motīvs: Deputātu klātbūtnes reģistrācija

Sēdes videotranslācija

16.06.2021. 10.00
12.35
12.55
14.30
16.30
17.50Ceturtdien, 7.decembrī
09:00  Saeimas 2023.gada 7.decembra ārkārtas sēde
10:00  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde